Arhive pe categorii: Proiect Grundtvig

Proiectul Grundtvig al I.Ș.J. Suceava (2013-1-RO1-GRU06-29489)
”Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educaţional, social şi cultural” (2013-2015)

Învață și dă mai departe!

Standard

„Învață și dă mai departe!”  a fost genericul Conferinței naționale organizată de ANPCDEFP, la București, în perioada 3-4 noiembrie 2016.

erasmus8La eveniment au participat peste 240 de reprezentanți de organizații și instituții care sunt implicate în procesul de învățare: inspectorate școlare județene, școli, universități, organizații non-guvernamentale, formatori, factori de decizie.

Agenda conferinței a cuprins în prima zi: Strategia de includere AN + Celebrare SEV 20; Includere+ Povești care ne inspiră: prezentarea unor exemple de impact; Acordarea premiilor European Language Label.

erasmus1Cea de a II-a zi a cuprins workshopuri  „România educată – Internaționalizarea în educația din România” și  Evaluarea intermediară Erasmus+: dezbateri și completarea unor chestionare – activitate organizată de Institutul de Științe ale Educației.

Alocuțiunile organizatorilor și invitaților (Adrian Georgescu – ANPCDEFP, Andrei Popescu – secretar de stat MTS, Vicent Lambott, coordonator informare-comunicare REprezentanța Comisiei Europene în România, Augustin Mihalache – consilier pentru afaceri europene MENCȘ) au accentuat paradigma generației noi de proiecte și viziunea agențeiei naționale: „Transformăm România prin învățare” făcând referire la strategiile existente și necesitatea operaționalizării lor în concordanță cu resursele necesare, necesitatea educației incluzive, includerea socială fiind prioritatea finanțărilor viitoare.

Această prezentare necesită JavaScript.

Monica Calotă- director ANPCDEFP a menționat existența Apelului de propuneri 2017 care vizează priorități pentru grupurile dezavantajate și nevoi speciale precum și finanțarea prin programul complementar – educație și formare prin finanțare SEE, fonduri norvegiene. Au fost prezentate activitățile prioritare pentru perioada următoare de finanțare: mobilitățile transnaționale, activitățile de formare/învățare, realizarea produselor indelectuale, activități de promovare, diseminare și exploatare a rezultatelor.

erasmus7Serviciul European de Voluntariat a marcat 20 de ani de experiență având rolul de a schimba mentalități, de a motiva și implica, a deschis calea spre oportunități de învățare și responsabilitate socială.

Conferința a avut și „picanterii” precum povestea stelelor de mare (pentru a schimba lumea ar fi suficient să aibă cineva îndrăzneala de a începe) și „E-urile pozitive” ale programelor Erasmus+: Eurodesk, Eurydice, Europass.

erasmus9Prezentările proiectelor ce au vizat incluziunea socială au fost cele selectate pentru secțiunea practicilor ce ne inspiră: „Formarea comunicării la copiii cu dificultăți de auz prin metoda verbo-tonală”, „Terapie asistată de animale pentru copiii cu dizabilități”;„Integrarea socială a copiilor cu părinți migranți și remigranți”, „Promovarea jocului terapeutic ca metodă de educație nonformală pentru tinerii cu boli cronice”; „Practici europene pentru elevii cu dizabilități severe”.

Internaționalizarea E+ a fost o altă coordonată a conferinței lansând provocări ale educației pentru 2030, repere calitative ale educației, accesibilitatea educației și inserția pe piața muncii. Anul 2017 va marca 30 de ani de programe europene, 20 de ani de programe în diferite tipuri de proiecte, 10 ani ai României în Uniunea Europeană.

Imagini de la conferință:  #TransformămRomâniaprinÎnvățare

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava (participant la conferință)

Conflict.Mediere. Comunicare.

Standard

„Conflict.Mediere. Comunicare” a fost tema întâlnirii județene a coordonatorilor comisiei de prevenire a violenței din școlile județului Suceava, desfășurată la Sala de conferințe de la Iulius Mall, vineri, 25 martie 2016.DSC03367.JPG

Evenimentul a fost coordonat de I.Ș.J.Suceava și co-organizat de Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava.

Agenda evenimentului Cerc Conflict.Mediere.Agenda_16_Suceava a cuprins prezentarea directorului adjunct, prof. Beatrice Filipiuc a ofertei educaționale a colegiului și o scurtă caracterizare pentru o „Școală prietenoasă”: un mediu sigur, sănătos, favorabil învățării; o școală în care parteneriatul școală-familie este real; ofertă educațională adaptată nevoilor elevilor și solicitărilor familiei acestora; o diversitate de activități extracurriculare și extrașcolare care îmbunătățesc abilitățile de viață.

Această prezentare necesită JavaScript.

„Experiențele educaționale” prezentate de coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, prof. Monica Huțu: „Strada nu ține loc de școală”, „Alege să fii liber”, „Dependența- o călătorie  către o destinație necunoscută”, „Cartea te face om mare!”,„Cuza Open”, „Istoria unei națiuni” – proiecte educative desfășurate cu succes de elevii colegiului.

Invitații evenimentului, d-na Liliana Orza (ANITP – filiala Suceava) și d-na Elena Motoveleț  (CPECA Suceava) au evidențiat  rolul parteneriatului instituțional în educație și al activităților comune de prevenție a traficului de persoane și respectiv a consumului de substanțe de risc pentru sănătate.DSC03348

S-a prezentat situația statistică comparativă a cazurilor de violență înregistrate în semestrul I al anului școlar 2015-2016, numărul total al cazurilor de violență fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului școlar precedent.Inspector școlar pentru educație permanentă a prezentat instrumentele și resursele pe care unitățile școlare le pot folosi în activitatea de prevenire sau diminuare a cazurilor de violență din mediul școlar, referindu-se la o intervenție la nivel individual, la intervenții  la nivel familial, școlar și social. Modalitati de interventie_16_Suceava

În partea a II-a a evenimentului au fost prezentate bune practici  și exemple de proiecte care au avut rolul de a contribui la formarea unor comportamente nonviolente în mediul școlar.

„Copiii de făină” este un proiect realizat de clasa a VIII-a A de la Colegiului Național ”M.Eminescu” Suceava, un experiment care a adus un plus de responsabilitate pentru elevii  aflați în pragul adolescenței de a înțelege rolul și responsabilitățile în familie a copiilor,„povara” grijilor  părinților transformați și ei pentru două săptămâni în părinți ai unor …copii de făină. Proiectul, după cartea cu același nume, a fost prezentat de elevele Mălina Miron și Maria Petrașuc, coordonator prof. Maria Căruntu.

„Pauza mare” este un alt proiect ce se desfășoară la Școala Gimnazială Pojorâta și Școala Gimnazială „D. Gusti” Fundu Moldovei, prezentare făcută de prof. Florentin Lehaci care a accentuat ideea că „Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne jucăm.” (G.B. Show)Picture1

Au fost prezentate rezultatele unui studiu referitor la fenomenul de bullying de către prof. psiholog Elena Bujoreanu, „Comunicarea nonviolentă” de către prof. psiholog Daniela Vîrvara, „țesătura conflictelor” de către prof. Monica Lepcaliuc precum și experiențele din cadrul cercurilor pedagogice „Medierea conflictelor”: Eugenia Rusu (Școala Gimnazială nr. 1 G. Humorului), Aurica Chidoveț (Școala Gimnazială Putna), Miruna Oprea (Școala Gimnazială Oniceni). Bune_practici_Conflict_Mediere_Suceava

Participanții au primit Caietul metodic ”Barometrul reușitei școlare – Medierea conflictelor, exerciții metodice”, un real instrument pentru coordonatorii comisiilor de prevenire a violenței din județul Suceava. Caietul metodic cuprinde exemple de activități de învățare, fișe de activități, proiecte de lecții, modalități de valorizare a rezultatelor proiectului Grundtvig „Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educațional, social și cultural”.

Coordonator,

Inspector școlar pentru educație permanentă

Prof. Tatiana Vîntur

 

 

 

Conflict. Mediere .Comunicare

Standard

Cercul pedagogic al coordonatorilor Comisiei de prevenire a violenței în mediul școlar cu tema „Conflict.Mediere.Comunicare.” se desfășoară astăzi, 25 martie 2016, la Sala de conferințe Iulius Mall Suceava. Cercul este coordonat de I.Ș.J. Suceava, inspector pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur și organizat împreună cu Colegiul Tehnic„Al.I.Cuza” Suceava: director Ovidiu Arganisciuc, director adjunct Beatrice Filipiuc, coordonator de proiecte și programe educative prof. Monica Elena Huțu.Picture1

Agenda activității metodice este următoarea:

 • Şcoala – un mediu prietenos, Beatrice FILIPIUC
 • Experienţe educaţionale, Monica HUŢU
 • Violența în mediul școlar – modalități de prevenție, intervenție și monitorizare: Gabriela SCUTARU, Tatiana VÎNTUR
 • „Alege să fii liber!”, Liliana ORZA (ANITP – Suceava)
 • Delincvența juvenilă, Ionuț Epureanu (IPJ Suceava)
 • Dependență și independență, Simona Sidoriuc (CPECA Suceava)
 • Comunicare nonviolentă Daniela Vîrvara (Școala Gimnazială nr.10 Suceava)
 • Medierea conflictelor” – exerciţii metodice, Caiet metodic – Tatiana Vîntur

Bune practici: Conflict. Mediere. Comunicare.

 • Campanie de prevenire a violenței – R.E.S.P.E.C.T.
 • „Copiii de făină” – Colegiul Naţional „M. Eminescu” Suceava, prof. Maria Căruntu, elevii Mălina Miron, Maria Petraşuc
 • Medierea conflictelor – I.Ş.J. Suceava
 • Împreună pentru o lume armonioasă, experiențe educaționale:

–Aurica Chidoveţ – Şcoala Gimnazială Putna

–Daniela Ceredeev – Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei

–Alina Creţu, Monica Lepcaliuc – CTIA Suceava

–Eugenia Rusu – Şcoala Gimnazială nr.1 Gura Humorului

–Florentin Lehaci – Şcoala Gimnazială „D. Gusti” Fundu Moldovei

–Miruna Oprea – Şcoala Gimnazială Oniceni.

 • Concluzii.

Inspector școlar pentru educație permanentă

Tatiana Vîntur

 

Mediere și comunicare – valorizare și transferabilitate

Standard

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat vineri, 12 februarie 2016, Seminarul de valorizare și transferabilitate a rezultatelor proiectului Grundtvig „Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educațional, social și cultural.”DSC02842

Proiectul Parteneriate de învățare Grundtvig s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani (2013-2015), cu parteneri din șase țări: România, Turcia, Slovenia, Bulgaria, Spania și Italia, având grup țintă profesori, consilieri educativi și școlari, părinți cu scopul de a  de dezvolta competenţe de mediere pentru partenerii educaţionali, schimb de bune practici, utilizarea de tehnici şi metode necesare în rezolvării conflictelor din mediul educaţional şi comunitate.DSC02840.JPG

Rezultatele proiectului: suport de curs de formare „Mediere și comunicare”, Plan de intervenție (specific fiecărei organizații implicată în proiect), Handbook – tehnici de mediere au fost adaptate la specificul școlilor din Suceava, aplicate creativ fiind valorizate în cadrul unor activități metodice, cercuri pedagogice, activități de suport educațional pentru elevi și părinți, campanii.

Inspector școlar general adjunct, prof. Gabriela Scutaru a apreciat aplicabilitatea rezultatelor proiectului în cadrul cercurilor pedagogice ale coordonatorilor de proiecte și programe educative, desfășurate în cele șase zone ale județului:

Această prezentare necesită JavaScript.

Școala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei (prof. Mihaela Aicoboae) , Școala Gimnazială Vatra Moldoviței (prof. Daniela Ceredeev), Școala Gimnazială nr.1 Gura Humorului (prof. Eugenia Rusu), Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna (prof. Aurica Chidoveț),DSC02857 Școala Gimnazială Oniceni (prof. Corneliu Oprea), Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava (prof. Daniela Niță), prilej cu care, prin activități de învățare, work-shop-uri, lecții de dirigenție, proiecte educative au fost adaptate tehnici de soluționare a conflictelor în contextul școlilor sucevene.

Exemplele de bune practici, aspecte teoretice și aplicative specifice medierii școlare, conținuturile suportului de curs, experiențele de învățare din județ au alcătuit cinci caiete metodice, instrumente de lucru utile, pentru ceilalți profesori și diriginți.

Inspector școlar pentru proiecte educaționale prof. Lidia Acostoaie a arătat importanța scrierii de noi aplicații, mobilități individuale sau parteneriate strategice, care să răspundă nevoilor identificate la nivelul școlilor, în cadrul noii generații de proiecte Erasmus+.

În cadrul seminarului participanții la proiect au menționat valențele formative ale proiectului, contribuția la dezvoltarea profesională și personală, oportunitatea de a schimba experiențe cu omologi din alte sisteme de învățământ, oportunitatea descoperiri altor culturi din marea familie europeană.DSC02880

D-na Lăcrămioara Acatrinei, reprezentant al Asociației de părinți „Generații pentru generații”, coordonatorul internațional al proiectului a subliniat schimbările aduse la nivel organizațional și posibilitatea de a implica părinți în proiect într-un parteneriat real școală-familie, care s-a consolidat în cadrul activităților și mobilităților proiectului. De asemenea a menționat importanța unui parteneriat internațional valoros care aduce plus valoare și oferă garanția realizării obiectivelor proiectului.

A fost lansat un nou număr din „Barometrul reușitei școlare”, nr.13, cu tema „Medierea conflictelor – exerciții metodice”, coordonat de prof. Tatiana Vîntur, inspector pentru educație permanentă, Picture1care a prezentat conținutul volumului: Medierea școlară a conflictelor – noțiuni generale, activități de învățare, Exemple de bune practici – Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T., ateliere metodice, proiecte de lecții. „Medierea în școală este un concept nou în România, însă multe state europene utilizează cu foarte mare succes medierea în comunitățile școlare. Existența unor conflicte în mediul școlar este o realitate care îi preocupă, din ce în ce mai mult, pe cei implicați în realizarea unei școli prietenoase. Școala este primul spațiu al medierii, un spațiu de trecere între familie și societate, între sine și celălalt, între propria sa viziune despre lume și viziunea celorlalți.”Picture2

În cadrul activităților de formare s-a explicat ce înseamnă un conflict, conform arborelui lui Sapiro (solul mediul social în care izbucnește conflictul (familia, colectivul, societatea); rădăcina – cauzele multiple ale conflictului; tulpina – (diferite părți) – părțile implicate în conflict; scorbura – problema clar definită a conflictului; florile – emoțiile proprii pozitive și negative ale celor implicati in conflict; frunzele – acțiunile concrete ale persoanelor implicate; fructul – soluția rezolvării conflictului. Au fost trecute în revistă modalități de soluționare a conflictelor, stiluri de abordare a conflictelor (chestionarul Thomas Kilmann), etapele medierii școlare, beneficiile „peer mediation” exersată în licee din județ și beneficiile abordării constructive a conflictelor.

Această prezentare necesită JavaScript.

Domnul Ionuț Epureanu (IPJ Suceava) a apreciat un alt rezultat al proiectului, „Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T., care se desfășoară cu o largă implicare a școlilor în activități de responsabilizare, de educație, pentru un climat de siguranță, prevenind efecte nedorite în comunitățile școlare, gestionând emoțiile, îmbunătățind comunicarea și manifestând o atitudine tolerantă.”

Seminarul  a prilejuit o incursiune în experiențele culturale oferite de moblilitățile transnaționale, de „momente memorabile” ale proiectului, un transfer de idei, o mai bună relaționare și comunicare între participanții în proiect, viitoare colaborări.

Tatiana Vîntur

Coordonatorul proiectului – I.Ș.J. Suceava

 

 

 

 

Seminar de valorizare „Mediere și comunicare”

Standard

Seminarul de valorizare a rezultatelor proiectului Grundtvig „Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educațional, social și cultural” se va desfășura vineri, 12 februarie 2016, la sediul I.Ș.J. Suceava, cu tema „Mediere și comunicare”.

Agenda de lucru cuprinde:

1. Proiectul Grundtvig „Mediation for communication” – rezultate
2. Experiențe de formare  – bune practici
3. Repere educaționale și culturale: Romania, Turcia, Slovenia, Bulgaria, Spania, Italia.
4. Valorizarea și exploatarea rezultatelor proiectului – „Medierea conflictelor – exerciții metodice”
5. Evaluarea și sustenabilitatea proiectului
6. Dezbateri.
Participă inspectori școlari, directori, consilieri educativi și școlari, profesori, părinți și invitați. Actitatea este coordonată de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur.

Medierea conflictelor

Standard

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava Cercul pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din zona Suceava cu tema „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural”.DSC02788.JPG

După cuvântul de bun venit al directorului unității, doamna prof. Tatiana Hladiuc și prezentarea unor aspecte referitoare la oferta educațională au fost trecute în revistă „Experiențe educaționale” – proiecte educative extrașcolare de către consilierul educativ prof. Daniela Niță.

Un moment important l-au prezentat lecțiile de suport educațional pentru elevi desfășurate:DSC02798.JPG

 • Școala mea sunt eu!” – clasa a IX -a D, prof. Loredana Strugariu
 • „Responsabilitate și comunicarea eficientă în rezolvarea conflictelor” – clasa a X-a C, prof. Oana Lohănel
 • Cum comunicăm în situații conflictuale?” – clasa a XI-a A, prof. Mihaela Darie.

În cadrul lecțiilor au fost îmbunătățite competențele de comunicare nonviolentă, s-au creat situații de învățare pentru  exersarea comportamentelor nonagresive, tolerante și responsabile pentru creşterea coeziunii grupului şi prevenirea conflictelor. De asemenea la sfarșitul activităților elevii au fost capabil să identifice situaţii conflictuale şi posibilități de rezolvare a lor și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare și deprinderile de negociere a conflictelor.

Această prezentare necesită JavaScript.

Conflictul în mediul educațional, social și cultural: noțiuni generale despre conflict; tehnici de rezolvare a conflictelor; efectele conflictelor, au fost aspectele importante ale workshop- ului coordonat de inspector școlar pentru educație permanentă, profesor Tatiana Vîntur. S-au desfășurat activități în cadrul cărora s-a realizat acrostihul conflictului, sursele conflictelor, stiluri de rezolvare a conflictelor, exemple de tehnici de soluționare a diferitelor conflicte din mediul educațional. Activitățile cercurilor pedagogice din semestrul I desfășurate la Școala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Școala Gimnazială nr.1 Gura Humorului, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava valorifică rezultatele proiectului Grundtvig al I.Ș.J. Suceava „Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicățrii în mediul educațional, social și cultural”.DSC02819

Prof. Violeta Iacentiuc a prezentat experiența de formare din cadrul unei mobilități Erasmus +, desfășurată în Kazimierz Dolny, Polonia, cu tema „Stop bullying!” care a avut scopul de a îmbunătăți și exersa strategiile de educație non-formală pentru prevenirea fenomenului de „bullying”. A fost prezentată metoda de rezolvare a situațiilor de bullying „No-blame approach” dezvoltată de Barbara Maines și George Robinson în Anglia, în 1990. Metoda DSC02829se bazează pe lucrul cu elevii care manifestă probleme emoționale și de comportament, reprezentând o abordare pozitivă a ideii de aplicare a unei pedepse. Dat fiind faptul că fenomenul de bullying este o interacțiune care stabilește identitatea grupului, dominarea și statusul unei persoane în raport cu alta, doar prin dezvoltarea unor valori precum empatia, considerația și altruismul agresorul își va schimba comportamentul și atitudinea în medii sociale diferite.

Atelierul metodic a început cu  „Sculptura sentimentelor” care a avut scopul de a dezvolta competențele de comunicare verbală și nonverbală pentru creșterea coeziunii grupului și prevenirea conflictelor. „Țesătura conflictelor” a corelat cauzele, efectele și posibilele soluții pentru conflictele din mediul educațional. Activitatea a fost susținută de prof. Alina Crețu și prof. Monica Lepcaliuc.

Această prezentare necesită JavaScript.

Teatrul forum a fost o activitate coordonată de prof. Maria Reuț  care a avut scopul de a conştientiza consecințele actelor de violenţă asupra propriei persoane, asupra familiei, a prietenilor, a colegilor. fot64Teatru forum, așa cum spune și numele, este o formă de teatru ce dă posibilitatea interacţiunii și dezbaterii, este un instrument de intervenţie socială. Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de oameni schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de acţiune potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi.DSC02791

Proiectele de prevenire a violenței în mediul școlar au fost prezentate de prof. Popescu Octavia – „Să exmatriculăm violența”  accentuând pe faptul că „problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional, cu atât mai mult cu cât şcoala dispune de  importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul şcolar.”

„Alege sănătatea” – proiect de prevenire fot70a consumului de substanțe nocive pentru organism, a fost prezentat de prof. Ana Cazacu. Proiectul s-a desfășurat prin efortul partenerilor în proiect: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Inspectoratul Județean de Poliție, Compartimentul de Prevenire a Criminalității, Colegiul Farmaciștilor, Organizațiile  Non Guvernamentale ASSOC și Bucovina Profundă,  Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Palatul Copiilor, Crucea Roșie, Direcția de Sănătate Publică, Intermedia TV, Radio AS.

Au fost prezentate activitățile din cadrul campaniei de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T.

Doamna direcCoperta 12tor adjunct prof. Buda Niga Crăița a prezentat Caietul metodic „Barometrul reușitei școlare – Medierea conflictelor” nr. 12 , editat de I.Ș.J. Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava,
care este structurat în trei capitole și  include: experiențe didactice referitoare la termenii cheie ai cercului pedagogic: „conflict”, „mediere”, „violență” „toleranță”, „comunicare”; tehnici, metode şi instrumente ale medierii conflictelor, bune practici ale unității școlare, gazda cercului pedagogic, exemple de proiecte de lecții. Caietul metodic a fost oferit tuturor participanților fiind un instrument util pentru profesorii diriginți și coordonatorii de proiecte și programe educative.

Diversitatea și densitatea activităților cercului pedagogic a fost evidențiată și de responsabilul de cerc, doamna Ignătescu Valerica  subliniind în intervenția sa importanța educației formale și nonformale și amintind de Petre Țuțea care spunea că „profesorul este asemenea tâmplarului care face dintr-o bucată de lemn, mobilă de lux”.

„Acceptarea, toleranţa şi iertarea, acestea sunt lecţiile care schimbă cursul vieţii”, lecții ce trebuie exersate și învățate împreună: elevi, profesori, părinți.

Coordonator,

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medierea conflictelor sub egida R.E.S.P.E.C.T. -ului

Standard

Cercul pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Rădăuți s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna cu tema „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural”, activitate coordonată de I.Ș.J. Suceava, domeniul Educație permanentă,

inspector școlar Tatiana Vîntur, coordonatorul de cerc pedagogic, prof. Loredana Bizubac, directorul unității școlare prof. Ciprian Crețan, consilierul educativ, prof. Aurica Chidoveț, cu sprijinul Mănăstirii Putna.

Programul cercului a cuprins:

 • Experiențe educaționale”: director profesor  Crețan Ciprian Florentin
 • Campania R.E.S.P.E.C.T. – modalități de realizare la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna- moderator profesor Chidoveț Mariana AuricaDSC02145
 • Conflictul în mediul educațional, social și cultural” – workshopuri, inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur
 • Valorizarea rezultatelor proiectului Grundtvig  „Medierea conflictelor”  – inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur
 • Cuvinte pentru suflet” – Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic
 • Dezbateri. Concluzii.

Campania R.E.S.P.E.C.T. a fost desfășurată pe componentele acesteia: Responsabilitate, Educație, Siguranță, Prevenție, Emoție, Comunicare și Toleranță într-o varietate de abordări specifice copiilor de vârstă preșcolară sau școlară, copiilor de la ciclul preprimar, primar și gimnazial.

„Responsabilitate și prevenție – soluții în rezolvarea conflictelor” a fost activitatea coordonată la clasa I, coordonată de prof. Ionela Crețan, cu scopul de a responsabiliza  școlarii mici şi de a-i implica în activități de prevenire a unor comportamente agresive. Elevii au fost familiarizați cu sensurile cuvintelor cheie „conflict”, „responsabilitate” prin intermediul jocului didactic „Așa da, așa nu”, prezentarea unei întâmplări personale care a inclus un conflictși a modului de rezolvare a acesteia, modalități de soluționare.

Această prezentare necesită JavaScript.

Educația și rolul acesteia a fost tema activităților de la grupa mare, educatoare Roman Eugenia Loredana și de la clasa pregătitoare, învățător Zubaș Daniela Ornella propunându-și formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de cei din jur, respectul față de ceilalți și descoperirea abilităților empatice în formarea unor conduite prosociale și de socializare.

Această prezentare necesită JavaScript.

„Cearta culorilor” și armonizarea lor în dansul umbrelelor colorate în culorile curcubeului au fost exemple de activități de învățare adecvate. Totodată au fost exersate tehnici adecvate de gestionare a furiei prin „tehnica broscuţei ţestoase”, în vederea achiziţionării unor strategii de reglare emoţională, autocontrol, precum şi stabilirea /menţinerea  relaţiei de prietenie cu ceilalţi copii.

Această prezentare necesită JavaScript.

„Să fim în siguranţă cu cei din jurul nostru” a fost tema copiilor de la clasa a III-a, coordonată de d-na prof. Herdeș Suceaveanu Oana, apelând la „explozia stelară” (Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?), completarea unor rebusuri care au condus la descoperirea termenilor „siguranță”, „responsabilitate”, „conflict”, elevii fiind conduși pe firul poveștii „Rățușca cea urâtă”.

Această prezentare necesită JavaScript.

Componenta referitoare la prevenție s-a referit la preocupările moderne ale copiilor „Jocurile pe calculator și violența școlară” precum și elaborarea unui plan de prevenție, lecție coordonată de Pr. prof. Negrea Bogdan Vasile, la clasa a VIII-a, avându-l invitat pe părintele Dosoftei. Elevii au descoperit avantajele și dezavantajele petrecerii unui timp din ce în ce mai mare în fața computerului, punând în balanță „binele” și „răul”.

Această prezentare necesită JavaScript.

Gestionarea emoțiilor și comportamentele tolerante sunt modalități de soluționare a conflictelor, a fost concluzia lecției coordonată de d-na prof. Boghean Parraschiva, la clasa a II-a. Folosind „pălăriile gânditoare” elevii au participat la „Balul florilor” de Sigrid Laube, descoperind sensurile noțiunii de conflict, realizarea unui ciorchine pornind de la acest termen și completarea unei fișe de lucru, precum și jocul de creativitate „Mă asemăn cu…”, realizarea unei scurte dramatizări pe baza textului audiat și extragerea concluziilor legate de toleranța față de cei din jurul nostru pentru a evita posibile conflicte.

Această prezentare necesită JavaScript.

„Comunicarea eficientă- metodă de mediere a conflictelor, de la clasa a VI-a, coordonată de d-na prof. Popiuc Georgeta Irina. Activitățile pe grupe, lucru în echipă au ilustrat componentele comunicării, caracteristicile comunicării verbale și paraverbale, modalități de soluționare a conflictelor. „Barierele în comunicare” au fost explicate  elevilor fiind  identificate strategii de înlăturare a acestora, în cadrul lecției de dirigenție de la clasa a VIII-a, coordonată de d-na prof. Andriescu Elena.

Această prezentare necesită JavaScript.

„Intoleranța – sursă a conflictelor” a fost dezbătută la clasa a VII-a B, activitate coordonată de prof. Cotos Victoria Camelia, cu scopul de a forma atitudini şi comportamente tolerante pentru un stil de viaţă de calitate. Elevii au lucrat în echipe pentru identificarea formelor de manifestare a discriminării, rasismului și prejudecăților, având posibilitatea notării pe un T-shirt a modalitaților de prevenire a intoleranței, ajungând la concluzia că „Oamenii trăiesc, muncesc, învață, se distrează împreună. De aceea este important ca ei să se înțeleagă. Noi avem libertatea de fi diferiți. Diferit nu înseamnă inferior. Diferențele există între indivizi și nu între grupuri etnice, religioase, rase.” „Toleranța – între răbdare și acceptarea celuilalt” este lecția realizată de un grup de elevi din clasele V-VIII, activitate coordonată de prof. Crețan Simona , prof. Calancea Anamaria
prof. Bălăuță Daniela, prof. Graf Mirela cu scopul de a dezvolta abilități de rezolvare constructivă a conflictelor. Au fost prezentate situații de toleranță sau intoleranță ; cauzele care  determină comportamente agresive și soluțiile care pot fi găsite pentru evitarea conflictelor în școală și în afara ei. totodată au fost realizate postere ce au ilustrat situații de manifestare a toleranței față semeni.DSC02156

Au fost prezentate activitățile din campania de prevenire a violenței RESPECT desfășurate cu părinții elevilor și consiliul elevilor, cu participarea d-nei psiholog Maria Pavelescu, CJRAE Suceava și a domnului comisar Ionuț Epureanu, IPJ Suceava. Totodată au fost prezentate rezultatele cercetării realizată la nivelul școlii aplicată unui număr de 197 de elevi și 226 părinți, cercetare coordonată de d-na psiholog Maria Pavelescu.DSC02174

„Operațiunea RESPECT” (adaptare și dramatizare prof. Aurica Chidoveț), mascota campaniei -„Ariciul”, trenul RESPECT, care are traseu în toată școala, surprize meticulos lucrate de oameni sensibili și cu har, cântecele neamului românesc și colinde de suflet (prof. Mircea Aanei) au armonizat o zi ce a prilejuit bune practici în abordarea conflictelor și a modalităților de soluționare a acestora.

Această prezentare necesită JavaScript.

A fost realizat Caietul metodic „Barometrul reușitei școlare- Medierea conflictelor”, nr. 11/2015, realizat de un colectiv de redacție coordonat de Tatiana Vîntur, Aurica Chidoveț și Ciprian Crețan. Caietul metodic este structurat în trei capitole care includ: experiențe didactice referitoare la termenii cheie ai cercului pedagogic: „conflict”, „mediere”, „violență” „toleranță”, „comunicare”; tehnici, metode şi instrumente ale medierii conflictelor, noi coordonate ale parteneriatului educațional și strategii didactice.

DSC02206

„Pentru creșterea unui copil este nevoie de un sat întreg”, spunea părintele Dosoftei, care a fost prezent la toate activitățile, iar părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic ne-a întâmpinat cu credință, spirit și tihnă amintindu-ne de misiunea ce-o avem pe pământ, rânduită de Dumnezeu și de faptul că ”este ușor să trăiești, dar mai greu să cumpănești” fiind cuvinte de suflet ce au încununat o zi câștigată.

Felicitări colectivului de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna! Excelsior!

Alte imagini de la activități: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=850118751772143&set=a.850118665105485.1073741938.100003220798660&type=3&theater

Inspector școlar pentru educație permenantă,

Prof. Tatiana Vîntur