Arhive pe categorii: RESPECT – proiect

Webinar antibullying

Standard

Webinarul GRATUIT antibullying se va desfășura joi, 16 martie2023, ora 19. 

Ce vom discuta:
– Ce este și ce nu este bullyingul?
– Cei 4 factori implicați și rolurile fiecăruia: școala/familia, victima, agresorul, martorul
– Exemple practice pentru fiecare rol
– Un program antibullying în 7 pași.


Detalii organizatorice:

Data: joi, 16 martie, ora 19
Locație: ONLINEDurată: 2 ore
Organizatori:dr. în Științele Educației Simona Ciff și echipa
Expert în neuroștiințe și modificări comportamentale Creator al programelor „Pașaport pentru Succes” (vezi detalii AICI)

Pagină de înscriere: Pentru însriere accesați butonul de mai jos.

Vă aștepăm cu drag pentru a crea împreună viitorul. 

 ÎNSCRIERE WEBINAR 

Pașaport pentru Succes
www.pasaportpentrusucces.ro
Tel: 0751 601 221
office@pasaportpentrusucces.ro 

Tatiana Vîntur

Clase fără bullying

Standard

„Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor aceea vom culege la urmă.” (Vazghen Gabrielian)

Proiectul de responsabilizare socială „Clase fără bullying” este un proiect aflat la a II-a ediție, inițiat și desfășurat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, în parteneriat cu Biroul Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Proiectul are scopul de a reduce violența în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar.

30 de școli au desfășurat activități în cadrul proiectelor proprii în cadrul unor sesiuni de informare, formare și conștientizare a bullyingului.

Tematica abordată: Ordinul nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare privind violenta psihologică – bullying, activități de consiliere și dezvoltare personală: Ce este bullying-ul? Tipuri și forme de  bullying. Cyberbullying. Actorii/Protagoniștii bullying-ului. Triunghiul bullying-ului: agresor, victimă, martori. Cauze și efecte ale bullying-ului. Strategii educaționale și proceduri de abordare a situațiilor de bullying. Prevenirea bullying-ului: soluții și activități. Activități de învățare – care vizează adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă
sănătos și echilibrat. Responsabilități la nivelul unității școlare: grupul de acțiune antibullying, consilierul școlar, cadrele didactice, consiliul elevilor, asociația părinților.

După evaluarea la nivelul unității (pe școală) la etapa județeană au fost evaluate: raportul activităților din cadrul proiectului propriu, afișul și materialul video câștigător.

Evaluarea la etapa județeană a respectat criteriile:

 1. Complexitatea tehnică şi impactul acţiunii locale, potrivit categoriei de vârstă .
 2. Reflectarea în afișul/materialul video a temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată
 3. Nota artistică a afișului/clipului video: originalitate, stil, grafică
 4. Exprimarea şi complexitatea tehnică a afișului/clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine
 5. Corelarea activităţilor cu respectarea Drepturilor Copilului.

Rezultatele finale ale proiectului „Clase fără bullying”

Categoria gimnaziu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Școala Gimnazială „P. Mușat” Siret
 • Școala Gimnazială Corocăiești
 • Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” C- lung Moldovenesc

Premiul II

 • Școala Gimnazială Milișăuți
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Premiul III

 • Școala Gimnazială Zvoriștea
 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Moldova Sulița

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina
 • Școala Gimnazială Capu Câmpului
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria liceu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „Vasile Vocea” Moldovița

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Mențiune

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni

Categoria material video – gimnaziu

Premiul I

 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială nr.4 Suceava
 • Școala Gimnazială Corocăiești

Premiul II

 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina

Premiul III

 • Școala Gimnazială Moldova Sulița
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava
 • Școala Gimnazială Bosanci
 • Școala Gimnazială Zvoriștea

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria material video –liceu

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „M. Băcescu” Fălticeni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

În proiect au participat 30 de școli – grupuri de acțiune antibullying, 150 de clase, 3500 de elevi, 250 de cadre didactice, 300 părinți care au contribuit la:

 • exersarea practicilor educaționale de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului
 • premise favorabile unei culturi școlare pozitive bazată pe colaborare, sprijin, responsabilizare și nondiscriminare
 • consolidarea parteneriatului educațional școală – familie – comunitate prin acțiuni comune de prevenire a violenței în mediul școlar
 • realizarea unei rețele antibullying a „claselor fără violență” – promotoare ale proiectului „Clase fără bullying”.

Diminuarea comportamentelor agresive, cazurilor de violență, indiferent de forma de manifestare, este o preocupare constantă a Comisiei județene de prevenire a violenței în mediul școlar a I.Ș.J. Suceava.

„Omul nu este o creaţie încheiată. Fiecare om este nu numai ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine – bun sau rău.” (Vazghen Gabrielian)

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Săptămâna Nonviolenței – implicare și responsabilizare

Standard

În perioada 30 ianuarie – 3 februarie 2023, în unitățile școlare din județul Suceava s-a desfășurat Săptămâna județeană de prevenire a violenței în mediul școlar sub egida „Fii bun ori de câte ori este posibil! Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., s-a desfășurat în Săptămâna nonviolenței în mediul școlar cu scopul de a realiza un mediu școlar incluziv, armonios, tolerant și non-discriminatoriu, în cadrul componentelor proiectului ce vizează: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții, Comunicare. Toleranță, facilitând conștientizarea importanței de a trăi împreună într-un climat educațional în siguranță, pașnic, pentru a realiza o educație de calitate copiilor, tinerilor. 

Proiectul inițiat de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare se află la a IX-a ediție și a implicat 200 de unități școlare din județ, cu personalitate juridică, participând la domeniile proiectului peste 45.000 elevi, 2500 cadre didactice, 3000 părinți și instituții partenere – I.P.J. Suceava – Biroul de Siguranță Școlară Suceava, organizații nonguvernamentale.

Obiectivele proiectului au vizat:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Modalități de realizare:

 • Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în mediul școlar, realizate în cadrul orelor de dirigenție, a activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, în cadrul activităților extrașcolare.
 • Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cauze și efecte, modalități de prevenție și intervenție, cyberbullying, „teatru forum”.
 • Proiectul „Clase fără bullying”, s-a desfășurat în 30 de școli cu scopul reducerii violenței în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar: Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu; Școala Gimnazială Voitinel; Școala Gimnazială Moldova-Sulița; Școala Gimnazială Brodina; Școala Gimnazială Bosanci; CSEI Suceava; Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni; Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava; Școala Gimnazială Falcău-Brodina; Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata; Școala Gimnazială Nr.3 Marginea; Școala Gimnaziala „Petru Musat” Siret; Liceul Tehnologic „Nicanor Morosan” Pârteștii de Jos; Școala Gimnazială Siminicea; Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița; Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea; Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; Școala Gimnazială Corocăiești; Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca; Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni; Școala Gimnazială Berchișești; Școala Gimnaziala Nr.4 Suceava; Școala Gimnazială Zvoriștea; Școala Gimnazială nr.8 Suceava; Școala Gimnaziala „Petru Musa”’ Siret; Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc; Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni; Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului; Școala Gimnazială Zamostea; Școala Gimnazială Milișăuți.
 • Polițiștii Biroului Siguranță Școlară si polițiștii de ordine publică din mediul urban si rural au fost prezenti în 92 unități de învățământ, participând la 160 activități în cadrul cărora au prezentat elevilor și cadrelor didactice aspecte legate de noțiunea de bullying, tipuri de bullying, caracteristici ale agresorului/victimei, metode de comunicare non-agresivă, recomandări pentru adoptarea unui comportament non-violent etc. Beneficiarii activităților au fost 4820 elevi au 303 cadre didactice din învățământul primar, gimnazial si liceal.

Exemple de activități promovate în mass-media:

Rezultatele Săptămânii Nonviolenței:

 • 200 de unități școlare, cărora li se adaugă unitățile structuri, au fost implicate în acțiuni de prevenire a violenței în mediul școlar;
 • Peste 45.000 elevi, 2500 cadre didactice, 3000 părinți – voluntari activi ai campaniei R.E.S.P.E.C.T.
 • Peste 3000 de activități de prevenire a violenței s-au desfășurat în cadrul unor ateliere, evenimente de conștientizare și informare, activități de învățare, lecții de consiliere și dezvoltare personală, activități de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare;
 • 30 de proiecte de prevenire a bullying-ului, cu rezultate specifice;
 • 145 de clase beneficiare ale activităților antibullying, peste 3000 de elevi participanți în proiect, 200 de cadre didactice și 150 părinți.
 • Competențe de comunicare și relaționare, metacompetențe îmbunătățite: „a fi”, a deveni”, „ a trăi împreună cu ceilalți” alături de a „a ști”;
 • Comportamente și atitudini îmbunătățite care au la bază respectul, nondiscriminarea, toleranța,  comunicarea asertivă, nonviolența;
 • Abilități de viață și atitudine civică responsabilă exersate în mediul formal, nonformal și informal;
 • Un spectru variat de activități de prevenire a violenței în mediul școlar pus în valoare cu multă creativitate de educatoare, învățători, profesori diriginți;
 • Premise create pentru reducerea cazurilor de violență în mediul școlar (date comparative);
 • Transfer de bune practici – educația pentru responsabilizare socială și participare activă realizate în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T.;
 • Premise pentru un climat educațional armonios, incluziv, în siguranță în fiecare școală din județul Suceava;
 • Campania R.E.S.P.E.C.T. este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar;
 • Comunitatea școlilor R.E.S.P.E.C.T. reprezintă un cadru inovativ de realizare a cooperării dintre școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al elevilor;
 • Parteneriatul interinstituțional I.Ș.J. Suceava – I.P.J. Suceava are noi atribute ce contribuie la intervenția comună de a construi un climat de siguranță în mediul școlar.

„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa conflictelor, ci în hotărârea şi priceperea noastră de a le rezolva”, spunea Anton S. Makarenko.

Felicitări tuturor pentru efortul comun de a construi împreună o lume mai bună!

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Săptămâna nonviolenței în școală

Standard

Săptămâna Nonviolenței în Școală se are motto-ul „Fii bun ori de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

30 ianuarie este Ziua internațională a non-violenței și a păcii, zi care coincide cu ziua morții lui Mahatma Gandhi, inițiatorul mișcărilor de revoltă nonviolente, care a apărat și promovat non-violența și rezistența pașnică împotriva nedreptății.

Nonviolența este educația inspirată de o cultură a non-violenței și a păcii care le permite școlarilor să dobândească cunoștințe, atitudini și abilități care să accentueze dezvoltarea lor ca cetățeni globali critici, dedicați drepturilor lor și ale celorlalți.

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., în cadrul Săptămânii județene de prevenire a violenței în mediul școlar (30 ianuarie – 3 februarie 2023) reamintește importanța construirii unui mediu școlar incluziv, armonios, tolerant și non-discriminatoriu, consolidează valorile: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții, Comunicare. Toleranță, facilitează conștientizarea importanței de a trăi într-un climat educațional în siguranță, pașnic, pentru a garanta o educație de calitate în copiilor, tinerilor. Campania R.E.S.P.E.C.T. a fost inițiată în 2015, de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, coordonator inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, și reprezintă valorizarea rezultatelor proiectului strategic „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural”.

Obiectivele proiectului vizează:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Modalități de realizare:

 • Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în cadrul orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare.
 • Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cyberbullying, „teatru forum”.
 • Proiectul „Clase fără bullying” – se va desfășura în 30 de școli.

Coordonator,

Inspector școlar Tatiana Vîntur

Clase fără bullying

Standard

„Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor, aceea vom culege la urmă.” (Vazghen Gabrielian)

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Biroul Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, desfășoară proiectul „Clase fără bullying”, adresat elevilor de gimnaziu,  prin activități de prevenire a violenței psihologice (bullying). 

Retrospectiva ediției precedente

În anul școlar precedent proiectul s-a desfășurat în 4 unități școlare: Școala Gimnazială „C. Moraru” Pătrăuți, (premiul I, secțiunea afiș), Școala Gimnazială  nr. 2 Vatra Dornei (premiul I, secțiunea material video), Școala Gimnazială „D. Păcurariu” Șcheia, Școala Gimnazială „D. Cantemir” Rădăuți.

La nivelul școlilor se desfășoară activități de prevenire a bullying-ului prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților, parteneri, conform unui plan de acțiune propriu.

Fiecare școală desemnează clasa câștigătoare, în baza votului exprimat de elevii școlii, iar ulterior, la nivel județean, se stabilesc câștigătorii la secțiunea afiș și material video.

„Proiectul și-a propus educarea nonviolentă a copilului astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent, să nu accepte violența ca pe ceva firesc, să își gestioneze propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să adopte un comportament echilibrat în relație cu ceilalți.” (Școala Gimnazială nr.2 V. Dornei)

Proiectul „Violența este arma celor slabi!” a avut scopul de a preveni bulliyng-ului în rândul elevilor prin creșterea nivelului de conștientizare cu privire la consecințele fenomenului de bullying. Au fost desfășurate lecții informative „Eu și școala”, „Nu riposta cu violență” – sesiuni interactive cu reprezentanții organizației „Salvați Copiii”, activități de realizare a materialelor informative, afișul concursului” (Școala Gimnazială „D. Cantemir” Rădăuți)

Proiectul a cuprins o varietate de activități de prevenire a bullying-ului în parteneriat cu organizația „Salvați Copiii”, s-au realizat tricouri cu mesaje personalizate, antibullying, afișe tematice ale claselor participante: „Copacul antibullying”, „Împreună pentru o lume mai bună!”, „Stop cyberbullying”, „Stop violenței verbale!”, „Lumea e așa cum o creez eu!”, „Împreună pentru a schimba lumea!”, „ABC=ul bullying-ului”, lecții cu invitați speciali – alături de elevii claselor V-VIII a fost domnul judecător Cristi Danileț care le-a vorbit elevilor despre codul penal, faptele și consecințele acestora, dar și despre diferența dintre bullying și violență.” (Școala Gimnazială „C. Moraru” Pătrăuți)

„Elevii claselor V-VIII au participat la proiectul „Stop bullying în școală” cu scopul reducerii violenței fizice și psihologice în Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia.

Clase fără bullying, ediția a II-a

Scop: reducerea violenței în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar.

Desfășurare:

Proiectul cuprinde activități de prevenire a bullying-ului în mediul școlar, după un plan propriu, în funcție de nevoile educaționale identificate și de rezultatele vizate. Proiectul se desfășoară la nivelul claselor gimnaziale, în perioada 13-30 ianuarie 2023, iar activitățile finale constau în realizarea unui afiș și un material video cu mesaj antibullying. Materialele declarate câștigătoare la nivelul școlii vor participa la etapa județeană.

Obiective:

 1. Elaborarea de practici educaționale de prevenire a bullying-ului
 2. Realizarea unui climat educațional bazată pe colaborare, sprijin, responsabilizare și nondiscriminare
 3. Consolidarea parteneriatului educațional școală – familie – comunitate prin acțiuni comune de prevenire a violenței în mediul școlar
 4. Realizarea unei rețele antibullying a „claselor fără violență” – promotoare ale proiectului „Clase fără bullying”

Etape de desfășurare:

 1. Înscrierea școlilor în proiectul „Clase fără bullying”: poate participa orice unitate școlară gimnazială din județul Suceava. Înscrierea se face folosind link-ul: https://forms.gle/VNNUdAXjiS91g29q7
 2. Selecția la nivelul școlilor a claselor participante: 10-13 ianuarie 2023
 3. Desfășurarea activităților la nivelul claselor din proiect: 13-30 ianuarie 2023
 4. Etapa pe școală: se va desfășura în Săptămâna nonviolenței în școli, în perioada 1 – 3 februarie 2023
 5. Trimiterea raportului proiectului pentru etapa județeană (afișul și materialul video declarate câștigătoare la nivelul școlii): 6 februarie 2023
 6. Etapa județeană: evaluarea proiectelor, afișelor și materialelor video: 6-9 februarie 2023

Școli participante: Pot participa clase de gimnaziu din unitățile școlare ale județului Suceava

 • Unități școlare incluse în proiect:
  • Școala Gimnazială „I. Barbir” Capu Câmpului
  • Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei
  • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni
  • Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” C-lung Moldovenesc
  • Școala Gimnazială Milișăuți
  • Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret
  • Școala Gimnazială nr.4 Suceava.

Activități vizate:

 • Sesiuni de informare: ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare privind violenta psihologică – bullying
 • Ce este bullying-ul?
 • Tipuri și forme de  bullying. Cyberbullying
 • Actorii/Protagoniștii bullying-ului. Triunghiul bullying-ului: agresor, victimă, martor
 • Cauze și efecte ale bullying-ului
 • Strategii educaționale și proceduri de abordare a situațiilor de bullying
 • Prevenirea bullying-ului: soluții și activități
 • Responsabilități la nivelul unității școlare: grupul de acțiune antibullying, consilierul școlar, cadrele didactice, consiliul elevilor, asociația părinților.

Proiectul „Clase fără bullying”, propus tuturor claselor de elevi din județul Suceava, face parte din Programul județean anual de prevenire a violenței în mediul școlar. Elevii, cadrele didactice, grupurile de acțiune antibullying vor realiza premisele unui climat educațional nonviolent, nondiscriminatoriu, tolerant și în siguranță în mediul școlar.

Proiect inițiat și coordonator de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

16 zile de activism împotriva violenței de gen

Standard

„Non-violența conduce la cea mai înaltă moralitate, care reprezintă ținta evoluției, până nu ne oprim din rănirea tuturor ființelor vii, suntem încă sălbatici.” (Thomas Edison)

Pe data de 25 noiembrie, comunitatea internațională marchează „Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”.
Prin Rezoluția 54/134 a Adunării Generale a ONU, din anul 1999, guvernele, organizațiile internaționale și non guvernamentale sunt invitate, în fiecare an, să organizeze acțiuni menite să trezească conștiința publică în fața acestui fenomen global.

În anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, ca data de 25 Noiembrie să fie Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Prin Rezoluția amintită, Adunarea Generală a Națiunilor Unite invită guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

Începând cu anul 1991a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor) – 10 decembrie (Ziua internațională a drepturilor omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

În aceste 16 zile, încurajăm activitățile de conștientizare a violenței domestice, a violențelor împotriva femeilor și fetelor, pentru a reduce și a preveni violența împotriva femeilor și a fetelor.

Pe parcursul celor 16 zile sunt încurajate acțiuni semnificative pentru a progresa egalitatea de gen și pentru a crea condițiile necesare pentru a preveni violența bazată pe gen în casele noastre, locurile de muncă, instituțiile și comunitățile noastre.

Anul acesta, ONU marchează cele 16 zile sub tema „Inainte! Activism pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor”.

Studiul ANES: https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/SEM-I-2019-STUDIU-NA%C8%9AIONAL-VD.pdf

Alte resurse:

Help Line 0800 500 333 – număr unic la nivel național pentru victimele violenței domestice

Agenția Națională a Egalității de Șanse: www.anes.gov.ro

www.unwomen.org/

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

19 zile de prevenire a violenței

Standard

„Stopați violența și abuzul împotriva copiilor și a tinerilor!”

Acesta este mesajul ferm, de informare și sensibilizare a opiniei publice, transmis de către elevii și profesorii Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, în contextul în care, la nivel mondial, fenomenul violenței a luat amploare, încălcând drepturile copiilor și afectându-le evoluția.

          Astfel, proiectul derulat  în perioada 1-19 noiembrie 2022,  în cadrul acestei unități școlare, reprezintă un ecou educativ la apelul FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative), prin desfășurarea unor activități care se înscriu, tematic, în campania intitulată ,,19 zile  de prevenire a abuzurilor și violenței împotriva copiilor și a tinerilor”.

         Acțiunile propuse au avut scopul de a educa și de a mobiliza copiii școlii, dar și diversele organizații, partenere ale societății civile, să se implice în prevenirea consecințelor asociate violenței și abuzului  împotriva copiilor și a tinerilor, exploatării de orice fel, absenteismului și abandonului școlar, consumului de droguri și traficului de persoane.

        Coordonatorii  proiectului implementat la nivelul unității  au fost prof. Tuca Claudia Adriana, coordonator de programe și proiecte educative și prof. dr. Terec Vlad Loredana, directorul școlii. Echipa de proiect a fost formată din următorii profesori de învățământ primar și gimnazial: Bobric Petronela, Rogoz Elena, Nistor Bogdan, Zegrea Brîndușa, Șerban Emanuela, Irimia Liviu, Moscaliuc Veronica, Anițului Florin, Întorsură Ramona, Marchitan Monica, Bujor Lenuța, Corneanu Simona, Miron Crina, Buta Irina, Maftei Felicia, Gontariu Ioana, Fodorea Alina, Jescu Paula, Zofotă Daniela, Andronic Diana, Vărăreanu Brîndușa, Cojocariu Ioana Maria, Miron Cătălina, Andriescu Daniel, Năstase Paula, Ungureanu Mihaela, Ignat Dana, Voroniuc Oltița, Serhei Alina.

         Activitățile în care s-au implicat elevi și profesori, deopotrivă, au inclus: work-shop-uri, realizarea de afișe/colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice, crearea unor lucrări plastice care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întâlniri cu specialiști – medici, psihologi, polițiști.

        Titlurile activităților extrașcolare derulate de profesorii Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava reflectă, în mod sugestiv, mesajul și semnificațiile temelor luate în discuție: ,,Spune Nu violenței!”, ,,Ce înseamnă compasiunea?”, ,,Aceste mâini ocrotesc, nu lovesc!”, „Sunt IUBIRE, o carte despre  compasiune”, „Alege bunătatea!”,  ,,Prevenirea vânzării copiilor”, „Fețele ascunse ale traficului de minori”, ,,Alege să fii tolerant!”, „Copacul faptelor bune”, „Exploatarea copiilor între ficțiune și realitate”, ,,Prevenirea pericolelor TIC”, „Stop Bullying!”, „Violența doare, nu te face mare!”, ,,Înlocuim Violența cu Toleranța”, ,,Împreună împotriva intimidării”, „Copiii nu sunt obiecte, nu merită să fie sclavi!”.  

       Activitățile extrașcolare derulate timp de 19 zile au dezvăluit,  prin abordările tematice diverse, întreaga paletă de nuanțe a abuzului și exploatării de orice fel a copiilor. Mulțumim pe această cale partenerilor implicați în proiect: asociația „Părinți, profesori- parteneri în educație”, Agenția Națională Antidrog- prin doamna psiholog Maria Sava, inspector de specialitate ANTP, Centrul Regional Suceava- prin doamna Laura Stadler, Direcția Generală Anticorupție- prin comisar Adina Lupu.”

Coordonator de proiecte și programe educative,

Prof. Claudia Adriana Țuca

Toleranță și educație

Standard

Motto: „Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța” (Helen Keller)

La Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului, Ziua internațională a Toleranței a fost marcată prin activități precum ,,Toleranța în cămara sufletului” – Zacuscă de fapte bune, Gem de bunătate, Dulceață de iubire, Compot de bucurie, Sirop de prietenie (coordonator Anca Obreja), „Florile toleranței”: iubirea, generozitatea, înțelegerea, bunătatea, empatia, prietenia, cooperarea, acceptarea (Mariana Negrea), „Copiii și toleranța” (Nicoleta Plantus) „Diferiți, dar egali” (Elena-Maria Chirilă), „Omul care îți seamănă”(Ana-Maria Catargiu).

Activitățile au vizat formarea comportamentelor și atitudinilor tolerante, promovând dialogul, respectul reciproc, acceptarea diversității.

Copiii au învățat să vadă partea bună în orice situație, calitățile oamenilor și nu defectele, să vadă bunătatea, îngăduința, ajutorul primit și să renunțe la a-și critica aproapele, la dominație și violență.

Concluzia de la finalul activităților?

O persoană tolerantă nu împarte lumea în două, nu se concentrează pe diferențe, este gata să asculte și să înțeleagă alte puncte de vedere, pentru că „Cel mai înalt rezultat al educației este toleranța” și „Suntem unici și diferiți, dar ne simțim bine împreună”.

Prof. Ana Maria Catargiu, Școala Gimnazială „I. Barbir” Capu Câmpului

Toleranța adună prieteni

Standard

În fiecare zi elevii se află în situații conflictuale mai grave sau mai puțin grave, încercând să rezolve problemele  personale, sau interpersonale prin contraziceri, jigniri, replici ironice,  amenințări sau chiar loviri. Astfel, fiecare își dezvoltă strategii personale de abordare si soluționare  prin confruntare, retragere, obiectivism, compromis sau armonizare.

              Proiectul  educativ pentru toleranță, oferă elevilor dolheșteni posibilitatea sa vorbească, să se asculte unii pe alții ,  să conlucreze, să caute ei inșiși soluții , acceptând comunicarea ca sursă de intreținere a relației pozitive cu sine și cu ceilalti.

              Proiectul educațional „Toleranța face prieteni” are scopul de a familiariza elevii cu semnificația zilei de 16 noiembrie și a Săptămânii Toleranței  în Lume, marcate  anual  pentru a îndemna omenirea la înțelegere , respect reciproc, dialog și cooperare  între popoare pentru a descuraja violența și ura,  este necesar tocmai din aceste motive. Toleranța nu este doar o obligație ce ține de etică, este și o necesitate în plan juridic și politic.

                Toleranța reprezintă respectul, acceptarea, aprecierea diversității culturale a lumii în care trăim, maniera de exprimare a calității noastre de ființe umane. Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă, contribuind la înlocuirea culturii războiului, a crimelor împotriva umanității, a discriminării naționalităților , a abuzurilor împotriva ființei umane, cu o cultură a păcii. Toleranța reprezintă responsabilitatea care susține drepturile omului, democrația, statul de drept și pluralismul.

                Activitățile cuprinse în proiect oferă alternative educaționale, școlare și extrașcolare pentru prevenirea  fenomenului violenței  din spațiul social și școlar și cel din mass-media.

               Acest  proiect răspunde, astfel, nevoii copiilor de a-și dezvolta abilități de abordare constructive, de negociere și de soluționare a situațiilor conflictuale.

             Prevenirea  și conștientizarea elevilor cu privire la efectele comportamentelor violente  din școală  și  formarea unei atitudini civice conștiente și durabile față de acest fenomen social, astfel încât să devină mai buni, mai toleranți și mai responsabili. 

Scopul activităților desfășurate l-a reprezentat exersarea atitudinilor și comportamentelor tolerante, fiind îmbunătățit spritul tolerant, acceptarea, cooperarea; manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți; acceptarea diferențelor și conștientizarea asemănărilor,

Au fost antrenați în activități 100 de elevi de la Școala Gimnazială „H. Șendrea” Dolheștii Mari.

S-au derulat activități ca:

 • „Zebra cu puncte” – activitate coordonată de prof.înv.primar Onea Nadia-Veronica,grup țintă- 13 elevi(clasa I).  Activitatea a debutat cu vizionarea poveștii Zebra cu puncte pe baza căreia s-au purtat discuții referitoare la neaccetarea în grupul zebrelor vărgate a zebrei cu puncte deoarece era diferită. Discuția a fost condusă spre ideea că nu trebuie să judecăm o persoană după aspectul fizic, ci după fapte, că nu trebuie să jignim o persoană pentru că nu este ca noi.  Elevii au dat exemple de întâmplări trăite sau văzute în care a apărut agresiunea fizică sau verbală și cum au gestionat ei situația.

   Elevii au realizat  desene cu scene din poveste, apoi le-au așezat pe un panou în ordine cronologică.

   Elevii au fost îndrumați să scrie câteva cuvinte de încurajare zebrei.

 • „Spune NU intimidării” (grup țintă: clasa a IV-a (17 elevi),coordonatori : prof. înv. primar Irimia Alexandra – Ioana. În cadrul acestei activități s-a prezentat elevilor un material video despre rezolvarea conflictelor și combaterea violenței. Pe baza acestuia elevii au întocmit o scrisoare a prieteniei destinată  unui copil intimidat. În continuare s-au extras bilețele cu anumite comportamente pe care elevii le-au distribuit în două borcane:,,Ce scot din borcan?” sau „Ce pun în borcan?”
 • ,,16 noiembrie-Ziua Internațională a Toleranței” (grup țintă:18 elevi),elevii au aflat că:acceptarea, Toleranța, iertarea sunt valorile morale pe care și le-au însușit elevii clasei a VII-a, de la Școala Gimnazială Dolheștii Mici, coordonați de d-na dirigintă, prof.Agafiței Nicoleta, ea însăși un model în acest sens.

Prof. Camelia Chiperi – Școala Gimnazială „H. Șendrea” Dolheștii Mari

Toleranță și integrare

Standard

Ziua Internațională a Toleranţei – marcată de elevii Școlii Gimnaziale nr.4 Suceava

Sărbătorită în fiecare an în data de 16 noiembrie, Ziua Internațională a Toleranţei a fost marcată de elevii Școlii Gimnaziale nr.4 Suceava prin activitatea „Toleranţă şi integrare”.

Activitatea a avut ca scop educarea elevilor în spiritul vieții , al respectului și al egalității de șanse. Pentru a face cât mai atractive temele propuse, activitățile au inclus strategii adecvate înțelegerii toleranței ca atitudine de acceptare a diversității: discuții libere, poezii, desene, materiale Power Point, chestionare și fișe de evaluare. Elevii au înțeles că toleranța este cel mai puternic fundament pentru pace și reconciliere și un principiu de bază al democrației.

Temele abordate, la nivelul claselor primare și gimnaziale, au fost variate și sugestiv intitulate: „Toleranță si integrare”, „Toleranța înseamnă să îi ajutăm pe ceilalți: Alfabetul Braille”, „Alternative pentru intoleranță: prietenie, colegialitate, solidaritate”, „A fi tolerant: un mod de viață”, „Cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa”, „Acceptă diversitatea!”.

Coordonatorii proiectului, consilier școlar, Ramona Întorsură, împreună cu directorul școlii prof.dr. Terec Vlad Loredana și echipa de proiect formată din profesorii: prof. Bobric Petronela, prof. Zegrea Brîndușa, prof. Țuca Claudia, prof. Marchitan Monica, prof. Mazilu Mirela, prof. Fodorea Alina, prof. Chidoveț Maria, prof. Ignat Dana Maria, prof. Buta Irina, prof. Năstase Paula, prof. Rogoz Elena, prof. Irimia Liviu, prof. Moscaliuc Veronica au încurajat promovarea diversităţii şi egalităţii de şanse ca valori pozitive şi benefice pentru comunitate, facilitarea construirii unor relaţii de prietenie între elevii şcolii noastre şi alte şcoli.

Multumim pentru implicare, Organizației Salvați Copiii!

Le mulțumim voluntarilor care ne-au sprijinit în această acțiune!

Prof. Claudia Țuca – Școala Gimnazială nr.4 Suceava