Arhive pe categorii: Zile importante

„Nu-mi desfac viaţa în zile, ci zilele mi le compun ca viaţă; fiecare zi, fiecare oră îmi întregesc viaţa.” (Juan Ramón Jiménez)

Citim zi de zi

Standard

Ziua Națională a Lecturii – 15 februarie 2023 – „Citim zi de zi!”

Ziua Națională a Lecturii ne oferă un prilej bun să reiterăm importanța cărților în viața noastră și să inițiem împreună  obiceiuri de lectură, atât de necesare copiilor și tinerilor noștri. Fiecare zi e potrivită pentru a descoperi o carte, dar această sărbătoare națională ne oferă un motiv în plus să organizăm activități de promovare a lecturii la Școala Gimnazială Moldova-Sulița. 12 cadre didactice și 180 de preșcolari și elevi au participat la acest proiect, cu scopul de a înțelege beneficiile cititului zi de zi și de a se simți bine, coordonați de prof. de limba și literatura română, în parteneriat cu Biblioteca Școlii, reprezentată de bibl. Mirela Lețcan.

Astăzi s-au desfășurat următoarele activități:

– „Ziua Națională a Lecturii” – 18 elevi de la Școala Primară Benia” – au citit, au povestit, au confecționat cărți și au realizat un colaj;

– „O zi – o povestire” – GPN Moldova-Sulița – 27 de preșcolari – copiilor grupei mijlocii li s-a citit o poveste dintr-o carte cu imagini, au „citit” cărți cu imagini; copiii grupei mari au lecturat după imagini „Marea carte a Iernii”; în final, s-au realizat semne de carte și au pictat;

– „Să citim o poveste!” – 12 elevi ai clasei pregătitoare – elevilor li s-a citit o poveste în biblioteca școlii, au discutat, au răsfoit cărți potrivite vârstei;

 – „Un cititor pasionat… iubește cărțile” – 12 elevi din clasa I – elevii au citit ghicitori și au descoperit mesaje referitoare la cărți și lectură; au discutat despre importanța cititului și, bineînțeles, au citit;

– „Cartea – prietena mea” – 12 elevi (clasa a II-a) – după discuții despre cititul în timpul liber, elevii citesc texte și rezolvă anagrame și rebusuri care îi ajută la înțelegerea textelor;

– „Colțul de lectură” – 14 elevi (clasa a III-a) – cei mici și-au amenajat Colțul de lectură; au realizat planșe și colaje cu citate celebre despre carte și lectură, lista cu titluri recomandate și desene pentru a-l decora cât mai prietenos; în final au primit diplome de participare la activitate pentru efort și sârguință;

– „Citim împreună” – 10 elevi din clasa a IV-a – în sala de clasă, elevii și-au prezentat pe scurt cartea preferată, povestind-o, pe scurt; la bibliotecă, elevii au ales cărți, au citit, și-au adresat întrebări, au oferit răspunsuri, au împrumutat cărți; întorși în clasă, au desenat, au răspuns unor chestionare și au primit recompense;

– „Ziua lecturii-Citim zi de zi în limba ucraineană!” – 15 elevi de gimnaziu au citit diferite publicații în limba ucraineană și au discutat despre personaje din literatura ucraineană; au prezentat desene și colaje realizate individual sau pe grupe – Biblioteca Școlii;

– „Cartea mea preferată” – 55 de elevi de gimnaziu – în grupe de 12 – 16 elevi au prezentat cartea preferată din lecturile ultimelor 12 luni, citind timp de 2-3 minute un pasaj relevant; colegii au pus întrebări și au primit răspunsuri; această activitate le-a trezit unora interesul pentru anumite titluri; s-au simțit bine, fie în bibliotecă, în săli de clasă;

-„Dacă aș fi scriitor…” – 14 elevi din clasa a VIII-a – eu scris câte un eseu, imaginându-și că sunt scriitori de renume. 

Cu toate că s-au desfășurat atâtea activități pe parcursul zilei, considerăm că misiunea noastră, a cadrelor didactice, de a călăuzi copiii și tinerii în lumea cărților nu se oprește niciodată.

Coordonator de proiecte și programe educative prof. Ioana Mechno

Școala Gimnaziala Moldova-Sulița 

Te caută o carte

Standard

,,Mâinile cititorilor, punându-şi pecetea pe cărţi, le pipăie sufletul nevăzut, îngăduindu-le să-şi dezvăluie ataşamentul. O carte pe care nu se vede nici o urmă de creion mi-a făcut totdeauna o impresie vag neplăcută. Nu iubesc cărţile pe care abia s-a zvântat cerneala tipografică şi nici, în mod special, cărţile vechi. Nu mă consider, în sens propriu, un bibliofil. Iubesc cărţile citite, de mine sau de alţii, pe filele cărora s-a aşternut o dată cu praful şi cu umezeala din aer, care le îngălbeneşte, o inefasabilă prezenţă umană.” (profesorul de limba română)

În miez de februarie devenim părtaşi la nemurire, redescoperind că:,,O carte e un vis pe care-l poți ține în mâini”.Ziua națională a lecturii este marcată în data de 15 februarie deoarece reperezintă și ziua de naștere a două mari personalități ale României: Titu Maiorescu și Spiru Haret. Această zi a fost perfectă pentru o ,,invitație la lectură”,iar minutele parcă s-au scurs prea repede alături de doamnele profesoare de limba și literatura română,d-na Agafița Gianina – Maria și d-na Răileanu Iuliana în frumoasa lor călătorie în lumea cărților, dar împreună cu elevii dolheșteni, care au redescoperit bucuria de a ține o carte în mână ,în încercarea de a alimenta flacăra nestinsă a minților elevilor.

La clasa a III-a de la Școala Gimnazială Dolheștii Mici,doamna prof.Vieriu Mihaela a demonstrat că în spatele fiecărui  elev,cititor pasionat, se află un părinte,care cu râvnă de albină au fost parteneri egali în educație și alături de ei ,cu nostalgia vârstei în suflet au redevenit pentru o clipă cu toții elevi.

Proiectul educaţional ,,Te caută o carte” pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură și vizează stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada şcolară, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa  noastră este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii, acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?

Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine profesorului, care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:

 • prin informaţie
 • prin deprinderea cititului coerent, conştient
 • prin implicare afectivă
 • prin însuşirea unui vocabular expresiv
 • prin îmbogăţirea vocabularului

Activități derulate:

 • Titlul activității: Cartea care ne reprezintă

Elevii vor fi încurajați să recomande o carte care i-au impresionat în mod deosebit și care ar putea să fie și pe placul colegilor. Recomandarea poate fi făcută în scris sau prin desene și prezentare orală a cărții. Astfel, fiecare copil va alege modalitatea care i se potrivește și în care se simte confortabil și va participa cu drag la activitate. De asemenea, copiii vor decora ușa de la sala de clasă în conformitate cu textul care îi reprezintă.

 • Titlul activității: Ghicește personajul !

Copiii vor alege un personaj cu care se identifică, se vor transforma în el prin costumație și vor realiza o scurtă prezentare a acestuia în fața clasei fără însă a-i dezvălui identitatea sau textul în care apare. Astfel, colegii vor avea sarcina de a ghici personajul care se ascunde în spatele măștii. Vom avea parte de o aventură frumoasă și inedită în lumea fascinantă a cărților și ne vom bucura de reîntâlnirea cu personajele atât de dragi nouă.

 • Titlul activității: Povestea clasei

Copiii vor scrie o poveste după sistemul de ștafetă. Un elev va începe redactarea unui text narativ, iar, mai apoi, foaia va fi preluată de un alt coleg care va continua povestea din punctul în care a lăsat-o predecesorul său și vom continua așa până când fiecare copil va contribui la redactare cu propriile idei. Textul obținut va fi afișat la panoul din școală pentru a fi citit de către toți elevii din unitatea de învățământ.

 • Titlul activității: Citim și interpretăm împreună

Copiii vor citi împreună, alături de o cană cu ceai și un fursec, textul ″Fetița cu chibrituri″ de Hans Christian Andersen, iar la final vom realiza o hartă a textului în care vom include și valorile morale sau culturale identificate.

·  Titlul activității: Citim, povestim, prezentăm

Elevii citesc pasajele preferate din opera JURNALUL ANNEI FRANK  -descoperind adevărate valori morale ,adevărate modele  de viață,lectii de supraviețuire,de discreție,de răbdare,de minusuri,de vise frânte de un război în care nimeni nu a câștigat nimic.

· Clubul de discuţii „Jurnalul Annei Frank”

Pe un perete se fixează un copac. Elevii vor fi invitaţi să scrie pe o foaie ce au citit sau impresii, gânduri despre ce au citit şi să le prindă în copac. Periodic elevii se vor întâlni şi vor descrie ce au citit, vor da răspunsuri la întrebările şi la reacţiile celorlalţi . La umplerea copacului se poate organiza o dezbatere, apoi se reia activitatea,sperăm în Școala altfel…

Ziua de azi mi-a confirmat, încă o dată, că avem elevi creativi și talentați, dar, mai ales, consumatori de literatură. Sub sloganul „Prietena mea, cartea” doamna profesoară Agafița Gianina- Maria, doamna profesoară Răileanu Iuliana și doamna profesoară Vieriu Mihaela au desfășurat o serie de activități menite să dezvolte interesul copiilor pentru lectură. Elevii au ghicit personajele aflate în spatele măștilor cărora le-au dat viață chiar colegii lor, au citit alături de o cană cu ceai și un dulce, au făcut recomandări de lectură și au decorat ușile sălilor de clasă cu scene din cărți și multe alte activități. Nu pot decât să-i felicit și să-i îndemn să continue să iubească cărțile.

Coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Chiperi

Ziua națională a lecturii

Standard

„Lectura este o călătorie interioară.” Costel Zăgan

15 februarie e o zi importantă pentru iubitorii de lectură. Preșcolarii și elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei au punctat această zi prin activități atractive și diverse. Cei mici de la  grupa „Voiniceii”, îndrumați de d-na ed. Airinei Loredana Crinuța au realizat cărți cu imagini, au colorat semne de carte, au ascultat povești și au răsfoit cu multă plăcere cărți pentru copii. Drept recompensă, au primit diplome, ecusoane și brățări. Nici cei din grupa mijlocie nu au uitat de această sărbătoare. Ei  și-au adus cartea preferată și au povestit colegilor. Apoi au realizat prima lor cărticică cu povești, sub îndrumarea d-nei ed. Iacob Mariana.

            Albinuțele din clasa pregătitoare( prof. înv. primar Spînu Liliana Carmen) au  citit împreună cărțile minunate de la biblioteca clasei.  Cei din clasa a III-a de la Școala Nigotești  (prof. înv. primar  Leonte Maria Paula) au jucat rolul de Regină a Lecturii sau Regele  Lecturii, citind colegilor.

        Și fluturașii clasei a III-a (prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica) au desfășurat  mai multe activități: au realizat recenzii ale cărților preferate și au convins auditoriul să le citească, au descoperit beneficiile lecturii și au completat copacul ideilor, au transcris  caligrafic citate deosebite despre cărți și lectură, realizând Copacul Lecturii, au transmis părinților mesajul „Sfaturi pentru părinți de Ziua Națională a Lecturii”. Și, bineînțeles, la final au fost răsplătiți cu diplome, brățări și semne de carte.

            Au descoperit 10 motive pentru a citi:

Lectura:

 1. ne îmbogățește vocabularul.
 2. ne ajută să evoluăm, să progresăm.
 3. ne dezvoltă empatia.
 4. dezvoltă imaginația.
 5. călătorim oriunde și oricând.
 6. ne apropie și ne împrietenește.
 7. ne îmbunătățește memoria
 8. ne face să fim mai concentrați.
 9. ne stimulează imaginația.
 10. ne oferă plăcere.

             Ziua Națională a Lecturii a fost marcată de către elevii clasei a V-a prin activități captivante. Vedetele zilei au fost cărțile preferate ale copiilor. Aceștia au lecturat fragmente semnificative, care i-au impresionat, stârnind astfel curiozitatea colegilor și dorința de a descoperi noi lumi. Doamna dirigintă (prof. Sandu Gabriela) le-a prezentat elevilor beneficiile lecturii și i-a îndemnat să conceapă mesaje, pliante pentru încurajarea acestei activități ce ar trebui să le ocupe copiilor cât de mult timp se poate.

În final, participanții au fost recompensați cu diplome și cu aprecieri din partea doamnei diriginte. Activitatea s-a încheiat sub îndemnul „Citim zi de zi!”

             A consemnat, prof. înv. primar  Dulgheriu Paula Veronica 

Eminescu – o stea fixă

Standard

Nu este școală în județul Suceava care să nu fi desfășurat activități cultural artistice, omagiale, cu ocazia împlinirii a 173 de ani de la naşterea Marelui Poet!

Iată câteva exemple dintre sutele de activități desfășurate:

*** Școala Gimnazială nr.1 Vicovu de Sus

„Căci toţi se nasc spre a muri

Şi mor spre a se naşte.”

(Luceafărul)

✍️În fiecare an, la 15 ianuarie, românii de pretutindeni sărbătoresc ziua de naştere a poetului nepereche Mihai Eminescu. Școala Gimnazială Nr.1 Vicovu de Sus a îmbrăcat mereu haine de sărbătoare în această zi specială și a marcat prin diverse activităţi antrenând elevii ciclului primar, cât şi elevii din ciclul gimnazial.

✍️Activităţile dedicate omagierii marelui poet au urmărit o selectare a informaţiilor privind bio­grafia şi opera poetului Mihai Eminescu, precum și recitarea și interpretarea muzicală a unor poezii eminesciene cunoscute. Astfel, elevii din clasele gimnaziale, sub coordonarea doamnelor profesoare Mironescu Maria Daniela- prof. de limba și literatura română și Tudose Ana- prof.de educație muzicală, au oferit informaţii colegilor din celelalte clase privind biografia genialului poet, au recitat poezii eminesciene cunoscute ,au interpretat melodiile ,, Pe lângă plopii fără soț”, ,,Sara pe deal”, ,, Mai am un singur dor” , ,,Dor de Eminescu ” și au pus în scenă un fragment din „Scrisoarea III”.

✍️Toate aceste activităţi au urmărit cunoaşterea şi respectarea de către elevi a valorilor culturale naţionale, însuşirea cunoştinţelor prin intermediul activităţilor omagiale, creşterea interesului pentru lectură şi sensibilizarea elevilor faţă de opera eminesciană. Activitățile au fost coordonate de director prof. Lavric Ionel și consilier educativ, prof. Maria Daniela Mironescu.

*** Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni

🇹🇩EMINESCU – DURATĂ LIRICĂ ETERNĂ este un proiect educațional lirerar-artistic ce a ajuns la ediția a V-a şi se desfăşoară la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, Suceava, dar şi la şcolile partenere. Sala de şedințe s-a dovedit neîncăpătoare pentru elevii şi profesorii liceului care s-au adunat pentru a-l cinsti pe Eminescu.

🇹🇩Cu ocazia împlinirii a 173 de ani de la naşterea Marelui Poet s-au realizat activități omagiale, pe secțiuni: materiale audio-video despre viață şi operă, ateliere de creație literară (poezii, scrisori, eseuri), recital de poezie şi interpretarea unor cântece, creații plastice (desene, caligrame, picturi, goblene, colaje, obiecte hand-made). Fiecare clasă a contribuit la crearea unei cărți omagiale aniversare „Eminescu Nemuritor”. Coordonatori: prof. Mihaela Apetrei și prof. Niculina Pintilii.

*** Școala Gimnazială nr.3 Marginea – 15 Ianuarie 2023 – Ziua Culturii Naționale

✍️Activităţile desfășurate în cadrul proiectului „Eminescu – poet nemuritor”- activitatea clasei a IV-a, în săptămâna 9- 14 ianuarie. In aceasta săptămână elevii au realizat o călătorie în universul eminescian prin poezie, cântec, desen, colaj și pictură.

✍️Întâlnirea cu Eminescu a fost una deosebită pentru copii iar cele mai importante momente au fost: audierea legendei nașterii marelui poet; completarea unui rebus și a unei fișe digitale; realizarea de text și creații literare; realizarea de desene și colaje după poezii eminesciene; construirea casei memoriale „Mihai Eminescu” din Ipotești; redarea prin imagini a prieteniei avute cu marele povestitor, Ion Creangă. Activitățile au fost coordonate de prof. înv. primar Ancuța Rotar.

*** Școala Gimnazială Berchișești

⭐ „Dincolo de cuvinte” – eveniment cultural, Școala Gimnazială Berchișești.

⭐ Ziua Culturii Naţionale este marcată în fiecare an, începând din 2011, la 15 ianuarie, data aleasă fiind aceea a naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).

⭐Recital de poezii al membrilor Cercului de lectură „Dincolo de cuvinte”; Recital susținut de corul școlii; Lansarea revistei „Dincolo de cuvinte…”, revista cercului de lectură, care cuprinde compoziții ale elevilor noștri.

⭐ Călătorie în universul eminescian prin poezie, cântec, grafică și pictură

⭐„Întâlnirea cu Eminescu” de astăzi, în compania unor prieteni dragi ai școlii noastre, ne-a făcut să trăim și să ne exprimăm emoțiile în cea mai frumoasă limbă – “limba lui Eminescu”. Ne-au onorat cu prezența d-na inspector Vintur Tatiana, d-na inspector Daniela Ceredeev, maestrul Bercea Radu, d-na profesor Maria Stanica (fost director al școlii noastre), artistul Marian Gogan. A fost o întâlnire a tuturor celor care îl prețuiesc pe marele poet și un prilej de a ne împărtăși din versul lui nemuritor în momente memorabile”, a spus director prof. Loredana Dura

⭐ Expoziție de grafică a maestrului Radu Bercea care a dăruit lucrările școlii, într-o expoziție permanentă a artistului.

⭐ Expoziție de pictură a elevilor noștri; Recital susținut de artistul Marian Gogan;

⭐”Jurnal de impresii” – momentul invitaților în care ne-au dezvăluit noi sensuri și semnificații ale versului eminescian.

Mulțumiri speciale d-nei bibliotecar Lacrimioara Lupaescu, d-nei prof. înv. primar Cristina Bilan, d-nei învățătoare Mihaela Sbârnău, pr. prof. Nistor Bogdan! Prețuire pentru fiecare în parte! Coordonator, director Loredana Dura.

⭐ „Ca o stea fixă, opera eminesciană luminează acum întregul cer al naţiei dându-i glorioasele ei raze, arătând participarea ei la algoritmurile geniilor universale.” (Critic literar şi eminescolog, acad. prof. dr. Zoe Dumitrescu Buşulenga (devenită ulterior Maica Benedicta), „Eminescu – cultură şi creaţie” (1976)

⭐ „Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ; Dumnezeu e în inima noastră.” (Mihai Eminescu)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Mulțumesc!

Standard

Mulțumesc este cea mai bună rugăciune pe care o putem spune…” puncta Alice Walker. Adesea uităm să mulțumim, deși este esențial să arătăm recunoștință celor care ne fac viața mai ușoară. MULȚUMESC este un cuvânt ce simbolizează respect, prețuire și recunoștință. Și trebuie să îl sărbătorim zilnic, nu doar pe 11 ianuarie când este declarată ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CUVÂNTULUI MULȚUMESC!

            De amintit că  în vechile scrieri, „mulțumesc” era mult-unesc, adică  mult-unire, legătura dintre oameni și unirea cu Dumnezeu.

            În cadrul proiectului educațional „Învățăm să trăim pașnic în diversitate”  la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei s-a sărbătorit astăzi, 11 ianuarie 2023, Ziua Internațională a Cuvântului MULȚUMESC. Fluturașii din clasa a III-a au călătorit în jurul lumii cu „Mulțumesc” descoperind cuvântul în alte limbi cu ajutorul unui videoclip.                    

(https://youtu.be/OvD_8DQte3k ). Apoi au scris mesaje de mulțumire pentru doamna învățătoare, doamna director, pentru părinți, pentru colegi, pentru personalul școlii, au realizat felicitări și desene tematice. Activitatea s-a încheiat cu realizarea unui acrostih:

M ODESTIE

U NICITATE          

L IBERTATE

T OLERANȚĂ

U NITATE

M ĂRINIMIE

E DUCAȚIE

S ENSIBILITATE

C ARACTER.

             Elevii de gimnaziu  au oferit profesorilor diplome, semne de carte și mesaje de mulțumire. Au descoperit diferite citate despre cuvântul MULȚUMESC și  le-au transcris pe medalioane colorate:

*„ Mulțumește-i și zilei care nu ți-a dat nimic.” – Constantin Noica

* „ Mulțumesc, Doamne, pentru această viață bună și iartă-ne dacă nu o iubim suficient.” – Garrison Keillor

* „Spune mulțumesc! Spune-o des și spune-o cu sens.” – Marne Levine.

            Deci, MULȚUMESC!

A consemnat prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica

La mulți ani!

Standard

Magia Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă să vă aducă pace, sănătate și prosperitate!

Alt an nou este aici…

de William Arthur Ward

Un alt an nou este aici…

Un alt an de trăit!

Să alungăm grijile, îndoiala și frica,

Să iubim și să râdem și să dăruim!

Acest an nou nouț îmi este dat mie

Să trăiesc fiecare zi cu avânt…

Să cresc în fiecare zi și să încerc să fiu

Cât pot de bun!

Am oportunitatea

Încă o dată să repar greșelile

Să mă rog pentru pace, să plantez un copac,

Și să cânt cântece mai vesele.”

La mulți ani cu zile senine, în care fiecare zi să fie cea mai frumoasă!

Tatiana VÎNTUR

1 Decembrie – Ziua României

Standard

„Într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii strămoși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român!” (Alexandru Vlahuță)

             Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda  subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.

          Spiritul național este în inima fiecărui român,sufletul  român trebuie să vibreze și mai mult  odată  cu îndeplinirea visului secular al tuturor românilor,astfel că elevii școlii noastre, viitorii cetățeni ai țării trebuie să pornească în viață cu fundamente puternice ,care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român.

Mesajele puternic patriotice despre români și România au scris marii scriitori români și au făcut-o în cele mai pitorești și inspirate momente,una dintre ele este memorabilă:,,România este patria mea,restul sunt doar țări”,spunea Octavian Paler.

Elevii dolheșteni au derulat o serie de activități  extrașcolare: momente artistice, realizare de desene și panouri, prezentare ppt, în cadrul proiectului  „1 Decembrie –Pagini  din  Istoria Naţională a României”, coordonat de d-na prof. de istorie Bichel Lia, iar toți participanții s-au implicat activ pentru a promova elementele identității naționale.

Peste 200 de elevi au participat la activitățile proiectului:

 • Întrepretarea scenetei ,, Dialog dintre Daci și Romani’’ de  către elevii clasei a  VII a;
 • Prezentarea Unirii din 1600 sub Mihai Viteazul (scurt istoric ) de  către elevii clasei a  VII a;
 • Recital de poezii   patriotice  , elevii claselor a V a și a VI a;
 • Întrepretarea scenetei cu conținut istoric(„Moș Ion Roată și Unirea”, „Moș Ion Roată și Cuza Vodă”,dupa Ion Creangă)  de  către elevii clasei a  VIII a;
 • Prezentarea Unirii din 1918 sub (scurt istoric ) de  către elevii clasei a  VIII a;
 • La mulți ani, dragă țară!,CP- a IV-a.

Coordonator prof. Camelia Chiperi – Școala Gimnazială „Hatman Șendrea” Dolheștii Mari

„Moldova, Transilvania şi Muntenia nu există pe faţă pământului. Există o singură Românie: există un singur corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează unul către altul.” — Bogdan Petriceicu Hașdeu

Fiecare stat se identifică în lume prin câteva simboluri sau elemente oficiale specifice. Dintre acestea, cele mai însemnate sunt: Ziua Națională, Imnul Național, Drapelul și Stema.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru unitatea națională și marchează momentul creării României Mari.

 Imnul național este un cântec patriotic care rezonează cu sufletul unui popor, înflăcărându-l spre a-și atinge idealurile mărețe. „Deșteaptă-te, române!” s-a auzit și la Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială Manolea și la Școlile Primare din zonă. Totul a stat sub egida Marii Uniri. Cum spunea poetul Vasile Alecsandri „Hai să dăm mână cu mână/ Cei cu inima română”, așa s-au unit în inimă și-n simțire copii, învățători, profesori, într-o zi plină de înaltă semnificație. (Consilier educativ, prof. Ciuciuc Elena)

Proiectul Ziua Națională a României – „Mândru că sunt român!” desfășurat la Școala Gimnazială Burla a propus elevilor să conştientizeze necesitatea unei cunoaşteri autentice a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de trecutul istoric al acestor meleaguri.

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica preșcolarii și elevii claselor I-VIII, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.

Activitatea debutează cu un scurt program artistic în care elevii vor recita poezii și vor intona cântece având ca tematică însemnătatea Zilei de 1 Decembrie.

Activitatea continuă cu interpretarea unei scenete ce marchează importanța Zilei Naționale a României urmărind reliefarea istorică a regiunilor românești. Pe tot parcursul programului toți elevii Școlii Gimnaziale Burla au purtat costume tradiționale reprezentative zonei, valorificând astfel sentimentul de dragoste și respect pentru limba noastră, poporul român, eroii noștri și nu în ultimul rând patria noastră dragă, a tuturor românilor. (Coordonator prof. Hrab Cristina Liliana)

Sfântul Andrei – Apostolul Românilor

Standard

❤️ „Sfântul Apostol Andrei ne-a creştinat şi a săvârşit prima Sfântă Liturghie pe pământul României. El ne-a eliberat de demoni şi de patimi şi ne-a unit cu Hristos prin jertfă şi Liturghie. El ne-a învăţat cum să ne mântuim prin smerenie, prin rugăciune şi prin iubire.” (Părintele Cleopa)

❤️ Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul român.

❤️ Sfântul Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul, când, la o vreme după botezul lui Isus, auzindu-l pe Ioan Botezătorul spunând despre Isus: „Iată mielul lui Dumnezeu !” (Ioan 1,36) i-a urmat lui Isus, devenind astfel primul apostol. (www.wikipedia.ro)

❤️ Este patron al Scoției (steagul scoțian reprezintă crucea sfântului Andrei), al României, al Spaniei, al Siciliei, al Greciei și al Rusiei. De asemenea, este patronul orașelor NapoliRavennaBresciaAmalfiMantuaBordeauxBruggePatras etc.  (www.wikipedia.ro)

❤️ „Moaștele Sfântului Andrei au fost prezente în Patras pana in 357, când împăratul Constantiu II (Constantinus Flavius Iulius, cel de-al II-lea fiu al lui Constantin cel Mare) le-a luat și le-a așezat în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol. Sfintele Moaște s-au păstrat întregi până în 850, când împăratul Vasile I Macedoneanul le-a trimis locuitorilor din Patras capul Sfântului Andrei. Toma Paleologul, fratele ultimului împărat bizantin (Constantin IX), refugiat la Roma din cauza turcilor, a luat cu el în anul 1453 capul și un deget al Sfântului Andrei și le-a oferit papei Pius al II lea.

Există și tradiția că în anul 1208, cardinalul Petru din Capua a luat moaștele Sfântului Andrei din Constantinopol și le-a dus în catedrala din Amalfi, de unde au fost luate în jurul anului 1460 de papa Pius al II lea și duse în catedrala San Pietro din Roma, lăsând în Amalfi câteva părticele.

Capul Sfântului Andrei ajunge în Patras în anul 1964, în Catedrala San Pietro păstrându-se numai o părticică din moaștele Sfântului Andrei. Fruntea Sfântului Apostol Andrei este prezentă în Schitul Sfantul Andrei din Muntele Athos, de lângă Mănastirea Vatoped.” (www.crestinortodox.ro)

❤️ Catedrala Națională, sfințită în Anul Centenar, poartă hramul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, alături de „Înălțarea Domnului-Ziua Eroilor”.

❤️ În prag de sărbători se cuvine să ascultăm Colindul Sfântului Andrei: https://www.youtube.com/watch?v=O8ghy4TRA1M&t=181s

❤️ La mulți ani cu credință și iubire creștinilor din toată lumea! La mulți ani creștinilor ce poartă numele Sfântului Andrei – „Apostolul Românilor”!

Imagine: www.femeia.ro

Tatiana Vîntur

Ziua Bucovinei

Standard

Ziua Bucovinei este sărbătorită, în fiecare an, la data de 28 noiembrie, începând din anul 2015.

Bucovina

de Vasile Alecsandri

Dulce Bucovină !
Vântul ce înclină
Cu aripa lui
Iarba câmpului,
Naște prin șoptire
Scumpa amintire
De-un trecut frumos,
Mare, glorios.

Dulce Bucovină,
Veselă grădină,
Cu pomi roditori
Și mândri feciori !
Cuib de păsărele
Albe, sprintenele,
Care-n ochii lor
Au foc răpitor.

Tu, ce ești o floare
Căzută din soare,
Cu trei alte flori,
A tale surori !
Ele cătră tine
Privesc cu suspine
Și tu le zîmbești
Cu zîmbiri cerești.

Fii în veci voioasă
Precât ești frumoasă !
Fie traiul tău
După gândul meu !
Ah ! cine te vede
Chiar în rai se crede,
Cine-i trecător
Te plânge cu dor !

                        

Cu prilejul acestei sărbători, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice, organizează manifestări cultural-ştiinţifice.

În unitățile școlare este marcată Ziua Bucovinei.

Repere documentare:

https://www.agerpres.ro/documentare/2021/11/28/28-noiembrie-ziua-bucovinei–822230

Tatiana Vîntur

16 zile de activism împotriva violenței de gen

Standard

„Non-violența conduce la cea mai înaltă moralitate, care reprezintă ținta evoluției, până nu ne oprim din rănirea tuturor ființelor vii, suntem încă sălbatici.” (Thomas Edison)

Pe data de 25 noiembrie, comunitatea internațională marchează „Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”.
Prin Rezoluția 54/134 a Adunării Generale a ONU, din anul 1999, guvernele, organizațiile internaționale și non guvernamentale sunt invitate, în fiecare an, să organizeze acțiuni menite să trezească conștiința publică în fața acestui fenomen global.

În anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, ca data de 25 Noiembrie să fie Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Prin Rezoluția amintită, Adunarea Generală a Națiunilor Unite invită guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

Începând cu anul 1991a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor) – 10 decembrie (Ziua internațională a drepturilor omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

În aceste 16 zile, încurajăm activitățile de conștientizare a violenței domestice, a violențelor împotriva femeilor și fetelor, pentru a reduce și a preveni violența împotriva femeilor și a fetelor.

Pe parcursul celor 16 zile sunt încurajate acțiuni semnificative pentru a progresa egalitatea de gen și pentru a crea condițiile necesare pentru a preveni violența bazată pe gen în casele noastre, locurile de muncă, instituțiile și comunitățile noastre.

Anul acesta, ONU marchează cele 16 zile sub tema „Inainte! Activism pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor”.

Studiul ANES: https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2020/02/SEM-I-2019-STUDIU-NA%C8%9AIONAL-VD.pdf

Alte resurse:

Help Line 0800 500 333 – număr unic la nivel național pentru victimele violenței domestice

Agenția Națională a Egalității de Șanse: www.anes.gov.ro

www.unwomen.org/

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava