Arhive pe categorii: CAEJ

Calendarele activităților educative -2023

Standard

Calendarele activităților educative cuprind activități naționale, regionale/interjudețene, județene și locale, la nivelul unității școlare, care se desfășoară, pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu proiectele aprobate anual de comisiile de evaluare naționale, județene sau locale.

Procesul de evaluare a proiectelor pentru calendarele activităților educative/2023 se va desfășura în conformitate cu OMECTS nr.3035 din 2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, a Procedurii Operaționale Management P.O.M. nr.19/29.09.2022 – Educație permanentă și activități extrașcolare și a adresei Ministerului Educației nr. 32242 din 21 septembrie 2022.

În conformitate cu Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr.3035 din 2012, a precizărilor din Formularul de aplicație  2023 și  a Fișei de evaluare 2023, selecția pentru calendarele activităților educative: Calendarul Activităților Educative Naționale 2023 (CAEN 2023); Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAER 2023); Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2023), se va face astfel:

Documentele necesare pentru Apelul de propuneri 2023 – proiectele din calendarele activităților educative sunt:

 • Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a OMECTS nr.3035 din 2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
 • Formularul de aplicație (document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2023, (Anexa1_Formular de aplicație)
 • Raportul ediției anterioare (Raport_editie anterioara_structura)
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2023;
 • Fișa de evaluare (pentru evaluatori)
 • Precizările MEd. 2023 din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, adresa Ministerului Educației nr. 32242 din 21 septembrie 2022
 • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu)
 • Calendarul anual al Ministerului Educaţiei pentru depunerea de proiecte extraşcolare – adresa MEd. nr.  32242/21.09.2022, înregistrată la I.Ș.J. Suceava cu nr.11033 din 21.09.2022.
 1. CAEN 2023

*** Etapa de preselecție

 • se desfășoară la nivelul județului și are la bază evaluarea rapoartelor proiectelor naționale care au fost cuprinse în calendarele CAEN precedente;
 • se verifică criteriile de eligibilitate pentru proiectele care solicită candidatura pentru CAEN/2023.

*** Etapa de evaluare națională – se evaluează proiectele admise în etapa de preselecție de către comisia națională.

*** Documente necesare – dosarul propunerii de proiect pentru CAEN/CAERI/CAEJ 2023:

Foaia de gardă a dosarului: Unitatea școlară aplicantă; Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală”; anvergura proiectului (concurs/festival național); perioada de desfășurare a etapei finale.

 • Formularul de aplicație, valabil pentru Apelul de propuneri 2023 (Anexa1_Formular de aplicație)
  • Formularul de aplicație va avea maximum 9 pagini (scris cu TNR 12, la un rând);
  • Diagrama Gantt (1 pagină);
 • Raportul ediției anterioare, avizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă (o pagină + anexe la raport) (Raport_editie anterioara_structura);
 • Regulamentul concursului, aprobat de inspectorul școlar general/inspectorul școlar educativ (avizarea va fi făcută de către inspectorul școlar educativ);
 • Angajament din partea unității aplicante din care să rezulte că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu);
 • CD care va cuprinde: Formularul de aplicație –word și copia scanată a proiectului (înregistrat, semnat); Diagrama Gantt, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și copia scanată a proiectului (înregistrat, semnat).
 • CAERI/2023:

*** Etapa de evaluare:

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • proiectele se evaluează de către o comisie stabilită la nivelul județului Suceava, pe baza raportului ediției anterioare și a Formularului de aplicație 2023;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.
 • CAEJ/2023:

*** Etapa de evaluare:

 • proiectele educative judeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • proiectele se evaluează de către o comisie stabilită la nivelul județului Suceava, pe baza raportului ediției anterioare și a Formularului de aplicație 2023;
 • proiectele noi vor depune doar Formularul de aplicație.

Calendarul Apelului de propuneri de proiecte pentru calendarele activităților educative 2023:

 • Propuneri proiecte naționale – termen: 14 octombrie 2022
  • Propuneri proiecte regionale și interjudețene – termen: 14 octombrie 2022
  • Propuneri proiecte județene – perioada: 17 – 30 octombrie 2022

Anexele prezentei adrese sunt:

 • Formularul de aplicație, valabil pentru Apelul de propuneri 2023 (Anexa1_Formular de aplicație);
 • Raportul ediției anterioare, avizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă (o pagină + anexe la raport) (Raport_editie anterioara_structura);
 • Fișă de evaluare.

Detalii: Calendare educative 2022

Succes!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Sanitarii pricepuți

Standard

„Sănătatea este o stare de armonie completă a corpului, minţii şi spiritului.” (B.K.S. Iyengar)

Concursul pentru sănătate şi prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” este organizat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, împreună cu Ministerul Educaţiei – inspectoratele școlare, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale 2022.

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a
promova instruirea în domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează
atingerea următoarelor obiective:

 • însuşirea cunoştinţelor de bază despre Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, despre istoria Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii precum şi pe cele privind prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază
 • „efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice acestui scop”(Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii).
 • dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă;
 • dobândirea de cunoștințe și abilități de acțiune în cazul unor situații deurgență.

Sâmbătă, 28 mai 2022, Școala Gimnazială nr.3 Suceava a găzduit etapa județeană a Concursului național „Sanitarii pricepuți”, cu suportul și sprijinului Societății „Crucea Roșie” Suceava. După proba practică și teoretică clasamentul final a fost:

Gimnaziu:

Premiul I – Școala Gimnazială nr.1 Gura Humorului

Premiul II – Școala Gimnazială nr.10 Suceava

Premiul III – Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Fălticeni

Mențiune – Școala Gimnazială Drăgușeni

Liceu:

Premiul I – Liceul Teoretic „I. Luca” Vatra Dornei

Felicitări tuturor elevilor și profesorilor coordonatori!

Mulțumim voluntarilor și „Crucea Roșie” Suceava pentru suportul profesionist acordat!

Inspector școlar prof. T. Vintur

Cu viața mea apăr viața

Standard

Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor – prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.
Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu elevii, distinct pe următoarele niveluri:
a) ciclul gimnazial – clasele V–VIII;
b) ciclul liceal – clasele IX-XI;
Obiectivele concursului vizează:
– dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;
– aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
– adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;
– formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă).

Sâmbătă, 28 mai 2022, s-a desfășurat etapa județeană a competiției, la Sala de sport a stadionului „Areni”, din municipiul Suceava.

Concurenții au susținut o probă teoretică, cu întrebări din domeniul protecţiei civile, și două probe practice: transportarea unei persoane accidentate pe targă pe o distanță de 50 m și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contracronometru.

La final, clasamentul se prezintă astfel:

Categoria gimnaziu:

🥇– echipajul Școlii Gimnaziale „Ioan Ciurea” Fălticeni

🥈– echipajul Școlii Gimnaziale „Luca Gavril” Drăgușeni

La categoria liceu:

🥇– echipajul de băieți al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

🥈– echipajul de fete al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

🥉– echipajul mixt al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Competiția a fost organizată de ISU Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Felicitări tuturor echipajelor participante în concurs!

Insp. școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur

Concursul județean „Trecutul, prezentul și viitorul nostru”

Standard

Clubul Copiilor Gura Humorului a organizat, în perioada 9 Mai, Ziua Uniunii Europene – 21 Mai, Ziua Mondială a UNESCO pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare, Concursul județean „Trecutul, prezentul și viitorul nostru”, ediția a IV-a. S-au înscris în concurs 175 de elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, sub îndrumarea a 47 de cadre didactice, remarcându-se și o participare semnificativă a elevilor cu cerințe educaționale speciale, deoarece Clubul Copiilor Gura Humorului promovează o educație incluzivă de calitate.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-05-21/Concursul-judetean-Trecutul-prezentul-si-viitorul-nostru-editia-a-IV-a-organizat-de-Clubul-Copiilor-Gura-Humorului#ixzz7fXMV2bCr
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

Alege sănătatea!

Standard

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a desfășurat a V a ediție a Sesiunii de comunicări pentru elevi „Alege sănătatea”, activitate cuprinsă în CAEJ/2022, secțiunea activități educative, voluntariat, coordonată de insp. Tatiana Vîntur și prof. Ana Vesa.

Concursul se află sub îndrumarea reprezentanților CPECA Suceava, prin dl. Comisar Botezatu Alin, care este și membru al juriului la fiecare ediție. Ne-au bucurat cu prezența parteneri din Suceava, de la Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret”, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu”, precum și elevi ai Colegiului ,,Vasile Lovinescu’’ Fălticeni. Am avut de asemenea invitați din școli ai altor trei județe-Botoșani (Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’Hârlău), Timiș (Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva’’, Timișoara), Bistrița-Năsăud (Liceul Tehnologic Feldru și Școala Gimnazială ,,Artemiu Publiu Alexi’’, Sângeorz-Băi- invitați deja a treia oară). Elevi și coordonatori au fost prezenți atât fizic cât și online.

La secțiunea prezentări un număr de 12 echipe de elevi au adus din nou în prim plan probleme legate de dependențele tinerilor, iar două echipe au prezentat scurt metraje inspirate din aceeași tematică, a urmărilor consumului de substanțe psihotrope. Secțiunea desen a avut cel mai mare număr de lucrări din toate edițiile-40, iar la secțiunea poster au concurat 23 afișe/postere.

Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie, copiii fiind bucuroși să împărtășească  experiențele lor alături de voluntarii  ,,Alege sănătatea” ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară. Rezultatele vor fi postate, după finalizarea jurizării de către CEPECA Suceava pe pagina de facebook a proiectului, https://www.facebook.com/groups/453592381643096, de asemenea pe email, prin coordonatorii participanților. Fotografii de la eveniment se găsesc la același link menționat.

Trecutul, prezentul și viitorul nostru

Standard

            În perioada 9 mai, Ziua Uniunii Europene – 21 mai, Ziua Mondială a UNESCO pentru diversitate culturală, dialog și dezvoltare, Clubul Copiilor Gura Humorului a organizat la Centrul Cultural Gura Humorului o expoziția de pictură, desen, grafică pe calculator și fotografie, cu lucrările participante la concursul din cadrul proiectului județean „Trecutul, prezentul și viitorul nostru” cuprins în Oferta educațională a Inspectoratului Școlar Județean Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare 2022.

            Concursul, coordonat de profesor Mariana Radu și profesor Iulia Danilov, s-a desfășurat  pe cinci secțiuni: artă plastică (pictură, desen), grafică în Paint sau Tux Paint, fotografie, creații literare şi prezentări Power Point, având drept scop promovarea patrimoniului cultural național prin lucrări relevante, inspirate din tradițiile și obiceiurile strămoșești, ca parte integrantă a diversității culturale europene, tema celei de a IV-a ediții fiind „Trecutul, prezentul și viitorul nostru – în spațiul multicultural european”.

            Interesul față de tema propusă este demonstrat de numărul mare de participanți, atât din județul Suceava, cât și din județele Iași, Neamț, Harghita, Mehedinți, Bacău, după cum urmează:  Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu” Gura Humorului, Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, C.S.E.I. „Sf. Andrei” Gura Humorului, Clubul Copiilor Gura Humorului, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Clubul Copiilor Fălticeni, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Școala Gimnazială Timișești – Neamț, Școala Gimnazială „Nagy Imre” Miercurea Ciuc, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin,  Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău.

            S-au înscris în concurs 175 elevi din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, sub îndrumarea a 47 cadre didactice, remarcându-se o participare semnificativă și a elevilor cu cerințe educaționale speciale, deoarece Clubul Copiilor Gura Humorului promovează o educație incluzivă de calitate.

            Concursul s-a bucurat de susținerea și aprecierea părinților și a cadrelor didactice partenere, cărora le mulțumim pentru colaborare și implicare.

            Alese mulțumiri  gazdelor noastre de la  Centrul Cultural din cadrul Primăriei Gura Humorului pentru întreg sprijinul acordat.

            În perioada următoare se vor acorda premii, mențiuni și diplome de participare, conform evaluării comisiei de jurizare.

            Toți participanții merită sincera noastră apreciere și felicitări pentru seriozitate, inspirație și talent, dovedite din plin.

            Elevii care au participat la acest proiect au învățat că trăim într-o lume în care au loc multiple și complexe interacțiuni sociale, iar diversitatea culturală, dialogul, conviețuirea pașnică, respectul reciproc pentru valori, tradiții și norme,  contribuie la dezvoltarea unei societăți care promovează egalitatea de șanse, solidaritatea, toleranța, nediscriminarea și dialogul intercultural.

            Așa cum spunea Paulo Coelho: „Cultura face oamenii să se înţeleagă mai bine unul cu celălalt. Şi, dacă ei îşi înţeleg reciproc mai bine sufletele, este mai uşor să învingă barierele economice şi politice. Mai întâi însă, ei trebuie să-şi dea seama că vecinul lor este, în cele din urmă, asemeni lor, cu aceleaşi probleme, cu aceleaşi întrebări.

Profesor coordonator Mariana Radu

Extrașcolar – concursurile săptămânii

Standard

„Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.” (Sydney Harris)

Oferta educațională – educație permanentă și activități extrașcolare a I.Ș.J. Suceava, în săptămâna 9 -14 mai 2022 cuprinde etapele județene și interjudețene:

 • Concursul interjudețean „Copiii Europei” – C.S.E.I. Suceava 6 – 10 mai 2022
 • Concursul interjudețean „Cetățean european” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 9 mai 2022
 • Concursul național „Mesajul meu antidrog” – evaluare, CPECA Suceava și I.Ș.J. Suceava – 10 mai 2022
 • Concursurile naționale S.N.A.C. – „Scrisoare prietenului meu” și „Dincolo de cuvinte” – 12 mai 2022
 • Marș antidrog, antiviolență și prevenirea accidentelor rutiere – Asociația Euroactiv, în parteneriat cu I.P.J. Suceava, I.J.J. Suceava, I.S.U. Suceava, I.Ș.J. Suceava – 13 mai 2022
 • Concursul interjudețean „Biodiversity Project” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – 14 mai 2022
 • Concursul internațional „Tinerii în pădurile Europei” – Palatul Copiilor Suceava, 12 mai 2022
 • Concursurile naționale de folclor și meșteșuguri tradiționale artistice, etapele județene în cadrul concursurilor: „Tradiții bucovinene” și „Tezaur folcloric bucovinean” – 14 mai 2022, Iulius Mall Suceava
 • Concursul național „Prietenii pompierilor” – 14 mai 2022, stadionul „Unirea” Suceava, ISU Suceava.

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Calendarele activităților educative 2022

Standard

Proiectele educative se vor desfășura în conformitate cu:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
 • Regulamentul activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare (anexa 2 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare).

Activitățile extrașcolare se derulează în funcție de nevoile de educație identificate și sunt complementare educației formale, putând contribui la asigurarea unui suport educațional și emoțional pentru preșcolari, elevi și familiile acestora. Elevii și profesorii auposibilitatea de a alege din oferta de la nivel de unitate școlară, localitate, județean sau național, în funcție de abilități, preferințe, competențe, resurse materiale etc. Inspectorul educativ și directorii trebuie să informeze toate cadrele didactice și elevii despre oportunitatea de a participa la activitățile și proiectele educative care se desfășoară pe parcursul anului școlar.

I.Ș.J. Suceava-2022

Conform ROFUIP, activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. Profesorul diriginte întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare și extrașcolare elaborează proiectul programului/calendarului activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ (…) și îl supune spre aprobare consiliului de administrație; calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Conform Regulamentului activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, Calendarul Activităților Educative Județene, numit în continuare CAEJ, este elaborat de inspectorul de specialitate din cadrul I.S.J./I.S.M.B., pe baza propunerilor unităților școlare și este avizat de inspectorul școlar general. (Extras din adresa MEd./martie 2022)

Oferta activităților educative a județului Suceava din anul 2022 poate fi accesată aici:

Regulamentele concursurilor educative naționale pot fi accesate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1UI1MK1MmYDLrWL1jvUYCZY2E0GW_hd3U?usp=sharing

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Calendare competiționale – anul școlar 2021 – 2022

Standard

Calendare competiționale – anul școlar 2021 – 2022

Alte informații despre olimpiadele și concursurile școlare din acest an, inclusiv modificările aduse metodologiei specifice, sunt publicate în pagina dedicată

Sursa: www.edu.ro

Tatiana Vîntur

Oferta județeană a activităților educative 2022

Standard

Oferta județeană a activităților educative cuprinde concursuri naționale, cu etapă internațională, aprobate de Ministerul Educației, prin Ordinul nr. 5.992/29.12.2021, proiecte naționale, regionale/ interjudețene, județene, care se vor desfășura, pe parcursul anului 2022.

Oferta județeană are la bază calendarele activităților educative aprobate pentru CAEN/CAERI/CAEJ 2020, aprobate de comisiile de evaluare naționale, județene, și care au fost anulate prin ordin de ministru, din cauza pandemiei de COVID – 19 (Ordinul nr. 4.304/21.05.2020 privind anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020).

Pentru anul școlar 2021-2022 nu există calendare ale activităților educative naționale, regionale, interjudețene, județene (CAEN, CAERI, CAEJ).

Proiectele educative, concursurile, festivalurile, evenimentele educative vor fi cuprinse în Oferta județeană a activităților educative – 2022.  Aceasta conține:

 • Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022 (Ordinul nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, Anexa 1, capitolul VI):
  • Festival-Concurs internaţional de arte vizuale „VideoArt pentru liceeni”, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava
  • Festival internaţional al ansamblurilor folclorice ale copiilor „Dorna, plai de joc și cântec”, Clubul Copiilor Vatra Dornei.

Notă: Pentru proiectele educative din Anexa 1 a Ordinului MEd. se vor organiza etape județene. Etapele județene vor fi cuprinse în capitolul proiectelor județene (A)

 • Proiecte educative naționale – aprobate de Comisia națională 2019, aflate în proces de validare
 • Proiecte educative regionale/interjudețene – aprobate de Comisia județeană 2019, aflate în proces de validare
 • Proiecte educative județene (A) – aprobate de Comisia județeană 2019, aflate în proces de validare
 • Proiecte educative județene noi (B) – aprobate de Comisia județeană 2022, aflate în proces de  evaluare/aprobare.

Precizări:

***Pentru proiectele cuprinse în Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative:

 • Unitățile școlare organizatoare, prin coordonatorii săi, vor trimite regulamentele proiectelor pentru ediția 2022:
  • participare directă
  • participare în mediul virtual
  • participare mixtă (parțial direct, parțial în mediul virtual)
 • Regulamentele se trimit în format word și scanat (pdf), cu semnătura directorului, coordonatorului, nr. de înregistrare, până pe data de 10 ianuarie 2022, pe adresa de email: tatianavintur@yahoo.com

*** Pentru proiectele educative interjudețene/ regionale:

 • Nu va avea loc un apel de selecție, și, implicit, nu se va organiza nici procesul de evaluare. Organizatorii vor confirma intenția și responsabilitatea implementării proiectelor în anul 2022, completând datele în documentul google docs, în vederea validării acestora;
 • În situația în care proiectul se va desfășura în anul 2022, fiecare organizator va analiza posibilitatea desfășurării unei variante on-line a ediției 2022, pentru eventualitatea în care situația pandemică, la nivel național, nu permite organizarea cu participare directă;
 • dacă varianta on-line este posibilă, vă rugăm să elaborați urgent regulamentul pentru proiectul/festivalul/concursul respectiv, în vederea aprobării de către I.S.J. Suceava; regulamentul pentru desfășurarea în on-line va fi semnat de către directorul unității de învățământ, și de coordonatorul proiectului, înregistrat și ștampilat.
 • Regulamentul în format word și scanat (pdf) se trimit pe adresa de email, până pe data de  14.01.2022. La subiectul emailului vă rog să precizați denumirea concursului. Documentele trimise se denumesc cu numele proiectului (exemplu: Copiii Europei);
 • Varianta on-line va constitui o soluție de rezervă și se va aplica doar dacă scenariul epidemiologic nu va permite participare directă;
 • Vă rugăm să completați până pe 14 ianuarie 2022 datele cuprinse în documentul google doc accesând link-ul (conform adresei).

*** Pentru proiectele educative județene:

 • A. Proiectele aprobate de Comisia județeană 2019 vor fi validate după completarea datelor din documentul googledocs;
 • Vă rugăm să completați până pe 14 ianuarie 2022 datele cuprinse în documentul google doc accesând link-ul: (conform adresei).
 • Proiectele care nu vor avea datele completate pentru validare nu se vor fi cuprinse în oferta județeană 2022.
 • B. Pentru proiectele județene noi, în vederea cuprinderii în Oferta județeană a activităților educative, se vor trimite proiectele, conform formularului de aplicație ediția 2020, până pe data de 21 ianuarie 2022;
 • Datele referitoare la proiectele noi se consemnează în documentul googledocs, (propuneri județene 2022);
 • Formularele se trimit pe adresa de email: tatianavintur@yahoo.com, în format word, împreună cu regulamentul acestora;
 • Formularul de aplicație 2022.

Notă: Modificările necesare referitoare la datele de contact, numele și prenumelecoordonatorului sau alte aspecte referitoare la proiectele înregistrate în documentele googledocs se consemnează la rubrica observații.

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur