Arhive pe categorii: Antidrog

”Angajarea în activităţi periculoase a tinerilor ţine mai degrabă de gradul ridicat de toleranţă la incertitudini şi ambiguitate, adică la riscurile necunoscute.” studiu publicat de revista științifică „Proceedings of the National Academy of Sciences”

Mesajul meu antidrog, ediția a XV-a

Standard

27751989_1627278250659526_6555650058292018881_nEtapa judeţeană a Concursului naţional „Mesajul meu antidrog” 2018, ediţia a XV-a, cu tema „Pot Altfel!”, lansat de către Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, s-a finalizat cu jurizarea lucrărilor elevilor din cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar, care, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, şi-au exprimat, într-o formă de comunicare artistică, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Prin considerarea criteriilor de evaluare a lucrărilor, ce au urmărit încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului şi claritatea limbajului, clasamentul etapei judeţene a Concursului „Mesajul meu antidrog”, derulate la nivelul judeţului Suceava, este următorul:

Secţiunea Locul Nume, prenume

 câştigător

Profesor coordonator Instituţia de învăţământ
Eseu literar

– Gimnaziu –

I Albert Alexandra Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei
II Baciu Cezar Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei
Eseu literar

– Liceu –

I Paţa Costin Gabriel Piticariu Simona Nicoleta Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Film de scurt metraj

– Liceu –

I Grădinaru Silvestru Filip Valentina Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
II Cremene Cosmin Ţiculeanu Ciurlică Mihaela-Nicoleta Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
Spot antidrog

– Liceu –

I Bouaru Radu

Lăzărescu Tudor

Coajă Gabriela

Lăzărescu Antoneta

Lăzărescu Luminiţa

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi
Arte vizuale/

Fotografie

– Liceu –

I Hulubaş Răzvan Filip Valentina Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Suceava
Arte vizuale/desen

– Gimnaziu –

I Moroşan Emilia Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei
II Olteanu Iuliana-Maria Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei
III Catrinar Andreea Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei
Arte vizuale/desen

– Liceu –

I Albu Andreea Mihoc Aura Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
II Teodorescu Rareş Mihoc Aura Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
III Palaghieanu Denisa Mihoc Aura Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava
Menţiune Hrişcă Alida Piticariu Simona Nicoleta Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

Conform regulamentului, la etapa naţională a concursului „Mesajul meu antidrog” vor participa câştigătorii locului I ai fazei judeţene.

Coordonator CPECA – Elena Târdea

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Reclame

Concurs antidrog „Împreună”- ediția 2018

Standard

Concursul naţional de proiecte antidrog „Împreună”, cuprins în C.A.E.N./2018 al M.E.N., evenimente naţionale finanțate, se va desfășura în perioada  martie – 8 iunie 2018.

Etapele de desfășurare:

 • martie – mai 2018- implementarea proiectelor înscrise
 • 8 iunie 2018 – etapa județeană.

Fișa de înscriere pentru etapa judeţeană (vezi anexa) se trimite până pe data de 6 iunie 2018 la inspectorul pentru educaţie permanentă, prof. Tatiana Vîntur (tatianavintur@yahoo.com).

La etapa judeţeană vor participa echipaje formate din 4 elevi (clasa a IX-a şi/sau a X-a) şi un profesor coordonator.

Tematica proiectelor: prevenirea consumului de cannabis  la liceeni.

Evaluarea proiectelor:

 • Prezentarea/susţinerea proiectului – maximum 7 minute;
 • Jurizarea portofoliilor, care vor conţine materiale referitoare la activităţile desfăşurate de echipajele înscrise în concurs;
 • Calitatea portofoliilor va constitui un criteriu de departajare şi va fi apreciată de două jurii:
 • juriul tinerilor, format din voluntari implicaţi în domeniu si care nu au proiecte în concurs;
 • juriul seniorilor, format din inspectorul educativ, specialişti de la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava.

Etapa județeană se va desfășura la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, pe data de 8 iunie 2018, ora 14.00.

Regulament Concurs național antidrog „Împreună”: Regulament_impreuna

Criterii de evaluare a proiectelor:

 • originalitatea proiectului – max. 10 puncte;
 • adecvarea la problematica abordată – max. 10 puncte;
 • numărul de persoane implicate (echipa de proiect, voluntari, beneficiari etc.) – max. 15 puncte;
 • parteneri atraşi în realizarea proiectului – max. 5 puncte;
 • corectitudinea documentării ştiinţifice – max. 10 puncte;
 • impactul asupra beneficiarilor – max. 20 puncte;
 • sustenabilitatea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului– max. 20 puncte;
 • calitatea portofoliului – max.  10 puncte.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Mesajul meu antidrog, ediția 2018

Standard

27751989_1627278250659526_6555650058292018881_nAgenția Națională Antidrog (ANA) lansează ediţia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu din întreaga ţară, având ca temă #Potaltfel!.

Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Secţiunile ediţiei a XV-a vor fi: eseu literar, arte vizuale (grafică, desen şi fotografie), film scurt metraj, spot, sport (la nivel judeţean), iar criteriile de evaluare a lucrărilor urmăresc încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului.

Sursa: https://www.facebook.com/AgentiaNationalaAntidrog

Tatiana Vîntur

#Potaltfel!

Standard

CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE CANABIS #POTALTFEL! – Marţi, 5 septembrie a.c., la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), precum şi la nivelul Centrelor Judeţene de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a fost lansată campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”. 

potaltfel_afisCampania, care va fi implementată în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018, este fundamentată pe Studiul național în populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis.

Activitatea este finanţată prin Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin HG nr. 684/2015.

Campania reprezintă un răspuns integrat şi complet în planul politicilor publice, cu rol emergent în dinamica consumului de droguri din România.

#POTALTFEL” are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.

Beneficiarii direcţi ai campaniei sunt:

 • 216 de persoane din populaţia generală (10%), cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, care vor primi informaţii cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, prin promovarea spotului video al campaniei.
 • 550 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 ani şi 1692 de cadre didactice, din care:
 • 250 de tineri cu vârsta de 15-24 de ani, informaţi cu privire la efectele consumului de canabis, în cadrul activităţilor de petrecere a timpului liber;
 • 300 elevi de liceu și studenți, cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, informaţi, sensibilizaţi şi conştientizaţi cu privire la consumul de canabis;
 • 692 de profesori din unităţile liceale și de învăţământ superior, care vor beneficia de activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la consumul de canabis.

Beneficiarii indirecţi sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi şi studenţi, 3000 de cadre didactice din mediul şcolar şi universitar, precum şi peste 100.000 de membri ai comunităţii.

Obiectivele campaniei vor fi atinse prin desfăşurarea, la nivel naţional, a următoarelor activităţi:

 • promovarea campaniei în mediul TV, on-line şi presa scrisă pe întreaga durată a campaniei;
 • sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituţii de învăţământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani;
 • activităţi de informare şi promovare a alternativelor de viaţă sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-şi petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA.
 • activităţi de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaționale Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri 2018.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE AL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

 

 

 

Proiecte antidrog „Împreună” – etapa județeană

Standard

Etapa județeană a Concursului național de proiecte antidrog „Împreună” s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, concurs coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Concursul are scopul de a preveni consumul unor substanțe de risc pentru sănătate și de a responsabiliza tinerii în luarea unor decizii acționând în cadrul unor proiecte de prevenire antidrog.

Proiectele prezentate în concurs au fost evaluate de juriul juniorilor, elevi din Consiliul Județean al Elevilor Suceava: Tudor Mihai Lucian – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,Stoica Angela Mihaela – Colegiul Tehnic „M. Băcescu” Fălticeni, Ilie Carina – Liceul Tehnologic „E. Doamna”  Dolhasca, Adrian Barbaroș – Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava și de către juriul seniorilor: Tatiana Vîntur – inspector școlar, Elena Motoveleț – inspector CPECA Suceava, Gabriela Mihai – director Școala Gimnazială nr.1 Suceava.DSC08830

Criteriile de evaluare au vizat originalitatea proiectelor, adecvarea la problematica abordată, prevenirea consumului de cannabis și a consumului de alcool la liceeni, persoanele implicate în proiect și parteneriatul realizat în cadrul proiectului, calitatea documentării științifice, impactul asupra beneficiarilor, sustenabilitatea activităților și calitatea portofoliului proiectului.

Unitatea școlară gazdă a organizat o expoziție tematică cu afișe și mesaje antidrog și prevenirea consumului de alcool și tutun, afișe realizate de elevii liceului.

Clasamentul final a fost:

Premiul I: proiectul antidrog „Drogul – bilet spre nicăieri” – Colegiul Național „D. Vodă” C. Moldovenesc, coordonator prof. Angelica Cârloanță

Premiul II:

 • proiectul „Alege sănătatea!” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava,  coordonator prof. Ana Vesa;
 • proiectul „Stop drog – Împreună pentru viață” , Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, coordonator prof. Tiberiu Ambrozie

Premiul III: proiectul „O clipă de vis, o viață pierdută” – Colegiul Național „P.Rareș” Suceava, coordonator prof. Laura Salciuc.

Obiectivele proiectelor au vizat conștientizarea elevilor asupra riscurilor la care se pot expune prin consumul de alcool şi substanţe cu potenţial psihoactiv (medicamente, etnobotanice, droguri) prin activităţi de informare, concursuri, expoziții tematice;  reducerea comportamentelor de risc ale consumului de alcool şi canabis  prin activităţi de informare, concursuri, expozitii, marș, realizate cu ajutorul voluntarilor.

Activitățile proiectelor au implicat elevi, voluntari, parteneri și comunitatea fiind realizate studii ale

dsc08806.jpg

cauzelor și efectelor consumului de substanțe cu potențial psihoactive, activități de informare și conștientizare, marșuri antidrog, antiviolență, oferirea de alternative tinerilor pentru petrecerea timpului liber, workshopuri realizate de specialiști

în scop preventiv.

S-au acordat două premii speciale pentru coerența și calitatea proiectelor realizate de Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Etapa națională se va desfășura în luna august, în județul Constanța, fiind coordonată de MEN și Agenția Națională Antidrog.

Mulțumim echipei de organizare a concursului, director prof. Amalia Popescu, director adj. Cristina Hapenciuc și prof. Tiberiu Ambrozie.

Tatiana Vîntur – coordonator, IȘJ Suceava

 

 

 

Colorează-ți viața fără droguri

Standard

S-a încheiat etapa județeană a Concursului național antidrog „Mesajul meu antidrog”, lansat de către Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Având ca temă „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!”, concursul, adresat  elevilor din cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar, a strâns laolaltă lucrările a 59 de participanţi din 19 instituţii de învăţământ din judeţul Suceava care, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, şi-au exprimat, într-o formă de comunicare artistică, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Prin considerarea criteriilor de evaluare a lucrărilor, ce au urmărit încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului şi claritatea limbajului, clasamentul etapei judeţene a Concursului „Mesajul meu antidrog”, derulate la nivelul judeţului Suceava, este redat mai jos.

De menţionat că s-a acordat o diplomă de merit pentru implicarea şi entuziasmul elevului Dumitriu Andrei şi echipei sale de la Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava, coordonaţi de doamna profesor Ţiculeanu Ciurlică Mihaela-Nicoleta care au participat, deşi mai mici ca vârstă, la secţiunea Film de scurt metraj şi spot antidrog.

Conform regulamentului, la etapa naţională a concursului „Mesajul meu antidrog” vor participa câştigătorii locului I ai fazei judeţene.

Secţiunea Locul Nume, prenume

câştigător

Profesor coordonator Instituţia de învăţământ
Eseu literar

– Gimnaziu –

I Boicu Ana Căşuneanu Luminiţa Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava
II Isopel Paula Ramona Paicu Dorina Şcoala Gimnazială Poiana Stampei
III Bădiliţă Delia Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei
Eseu literar

– Liceu –

I Macsim Alexandra Gabriela Onofrei Simona Antonela Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
II Samson Paula Maftei Ionela Colegiul Naţional „Vasile Lovinescu” Fălticeni
III Lupu Emima Huţu Elena Monica Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Menţiune Pîşlac Sanda Huţu Elena Monica Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Film de scurt metraj şi spot antidrog

– Liceu –

I Hulubaş Răzvan Filip Valentina Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Suceava
II Isopescu Sebastian

Breaban Sergiu

Burciu Daniel

Cărare Claudiu

Coajă Gabriela

Lăzărescu Antoneta

Lăzărescu Luminiţa

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi
III Anichitei Paul Filip Valentina Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
Arte vizuale

– Gimnaziu –

 

I Zaremba Delia Irina Cazac Nicuşor Şcoala Gimnazială „Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa
II Bacinschi Antonia Ţiculeanu Ciurlică Mihaela-Nicoleta Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava
Constantin Anca Manolache Elena Şcoala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădăşeni
III Coroamă Alin Vasile Iacoviţă Dorina Şcoala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălăneşti
Menţiune Prisăcariu Ana Maria Sandu Teodora Şcoala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei
Arte vizuale

– Liceu –

I Dubatufca Valentin Huţu Elena Monica Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
II Coajă Denisa Mihaela Filip Valentina Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Suceava
III Curic Alina Ambrozie Tiberiu Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava
Menţiune Balan Anamaria-Elena Ţiculeanu Ciurlică Mihaela-Nicoleta Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava

Marș antiviolență și antidrog

Standard

Marșul organizat de Asociaţia „Euroactiv” şi Asociaţia „Alecs Group” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava s-a desfășurat în Suceava, vineri, 19 mai 2017, cu participarea elevilor din municipiul Suceava și unități școlare din județ.

Traseul marșului a fost următorul: esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava – Prefectura Suceava, Biblioteca Judeţeană – Hotel Bucovina – Primărie – Str. Universităţii – Nordic – Catedrală – Baia Comunală – Prefectura Suceava.

Alte detalii:
https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-05-20/Aproape-1200-de-participanti-la-Marsul-anti-violenta-anti-drog-anti-tutun-si-de-prevenire-a-accidentelor-rutiere#ixzz4hiKML0PW

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava