Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

Alege! Este dreptul tău!

Standard

Concursul național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!”, ediția 2023, organizat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Concursul naţional „Alege! Este dreptul tău!”, ediția 2023, se va desfăşura în conformitate cu regulamentul concursului, conform datelor de mai jos:

 • Pentru clasele pregătitoare – VIII (P – VI – proba de desene și VII – VIII – proba de creație grafică) se vor organiza trei etape:
 • Etapa pe școală: 1 martie – 20 martie 2023;
 • Etapa județeană: 25 martie 2023, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava;
 • Etapa națională – iunie 2023.
 • Pentru clasele IX – XI (test grilă și eseu pe tema concursului) se vor organiza două sau trei etape, în funcție de numărul de participanți:
 • Etapa județeană: 25 martie 2023, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava;
 • Etapa națională – iunie 2023.

Temele concursului pentru anul 2023 sunt:

 • Temă concurs: Provocările comerțului online pentru tânărul consumator;
 • Temă pentru testul grilă și eseu: Achiziția online – o achiziție sigură;
 • Temă pentru desene: Realizarea unui desen/a unei creații grafice reprezentând o pagină web de comercializare a unui produs.

Regulamentul concursului: https://anpc.ro/alege-este-dreptul-tau/

Notă:

*** O unitate şcolară poate trimite o singură lucrare câştigătoare, la fiecare categorie de vârstă (desene, creație grafică). Nerespectarea acestui criteriu duce la descalificarea tuturor lucrărilor.

*** Desenele și creațiile grafice, rezultatele de la etapa pe școală se trimit până pe data de 23 martie 2023, la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în atenția doamnei prof. Luminiţa Hagiu (lumihagiu@gmail.com).

*** Pentru toate categoriile de concurs lucrările vor avea specificate: categoria de concurs, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, numele şi prenumele învăţătorului/profesorului îndrumător. Lucrările care nu cuprind elementele de identificare vor fi descalificate.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Calendarele activităților educative – 2023

Standard

Ministerul Educației, prin Ordin nr. 3.612/31.01.2023 a aprobat Lista activităților educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2022 – 2023:

Activitățile educative din calendarul național, regional/interjudețean și județean, inițiate, organizate și desfășurate de unități școlare din județul Suceava, sunt coordonate de I.Ș.J. Suceava – domeniul educație permanentă și activități extrașcolare (inspector școlar prof. Tatiana Vîntur).

Județul Suceava are 8 concursuri naționale și internaționale în CAEN 2023 (Calendarul activităților educative naționale):

 • Festival-concurs internaţional VideoART pentru tineret- Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, coordonator prof. Viorel Ieremie
 • Festival internațional al ansamblurilor folclorice ale copiilor, adolescenților și tinerilor „Dorna, plai de joc și cântec” – Clubul Copiilor Vatra Dornei, coordonator prof. Vasile Moroșan
 • Concurs național de ecologie cu participare internațională „O lume mai curată, o lume mai bună” – Clubul Copiilor Fălticeni, coordonator prof. dr. Marcel Porof
 • Concurs național de artă sacră și teologie „Icoana din sufletul copilului” – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, coordonator prof. Bogdan Hrișcă, inspector școlar prof. Daniela Ceredeev
 • Festival-concurs național de interpretare vocal instrumentală a muzicii ușoare pentru copii și adolescenți „Muzritm” – Clubul Copiilor Vatra Dornei, coordonator prof. Vasile Moroșan
 • Concurs național interdisciplinar „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare” – Liceul Tehnologic Special Bivolărie Vicovu de Sus
 • Festival național al schiului și a snowboardului pentru copii „Trofeul Gerar” – Concursul național de schi pentru copii „Bucuriile zăpezii” – Clubul Copiilor Vatra Dornei, coordonator prof. Vasile Moroșan
 • Concurs național de electronică „Electron XXI” – Clubul Copiilor Gura Humorului, coordonator prof. Maria Macarov

Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI/2023) cuprinde 34 de proiecte inițiate, organizate și desfășurate de unități școlare din județul Suceava:

 • Festival – concurs interjudețean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi” – Școala Gimnazială „I. Băncescu” Adâncata
 • Concurs interjudețean de arte vizuale „Pe urmele maestrului Ion Irimescu” – Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni
 • Concurs interjudețean de creație plastică „Aşteptând Învierea Domnului” – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
 • Concurs interjudețean de spiritualitate creștină și artă sacră „Sărbătoarea Învierii – Spiritualitate și tradiții prin ochi de copil” – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului
 • Expoziţie interjudeţeană de artă plastică „Copiii Europei” – Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
 • Concurs interjudețean de artă decorativă, pictură și design vestimentar, tapiserie și fotografie „CreativART” – Palatul Copiilor Suceava
 • Concurs interjudețean de promovare a valorilor europene „Eu și EU” – Școala Gimnazială nr.10 Suceava
 • Concurs interjudețean de fotografie „Copilul și universul său” – Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc
 • Concurs interjudețean de artă plastică „Lumină și culoare” – Clubul Copiilor Fălticeni
 • Concurs interjudețean de arte vizuale „Copilăria, zâmbet și candoare” – Școala Gimnazială Pârteștii de Sus Pârteștii de Sus
 • Expoziţie interjudețeană/Concurs regional de pictură „Obiceiuri de iarnă în imaginaţia copiilor” – Clubul Copiilor Rădăuți
 • Concurs interjudeţean de interpretare instrumentală şi vocală „Primăvara muzicală a copiilor” – Clubul Copiilor Rădăuţi
 • Concurs interjudețean cultural artistic „Trecutul, prezentul și viitorul nostru” – Clubul Copiilor Gura Humorului
 • Concurs interjudeţean cultural-artistic „Numai poetul…” – Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni Fălticeni
 • Concurs interjudețean de cultură și civilizație românească „Tradiție – valoare sacră” – Școala Gimnazială Ciocănești
 • Concurs interjudețean „Valori etnografice regionale” – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
 • Concurs interjudețean de folclor „Armonie prin artă populară și tradiții” – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava
 • Concurs regional de creație literară, artă vizuală și interpretare muzicală „Hristos a înviat!” – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
 • Concurs interjudețean de folclor „Cânt cu drag în Bucovina” – Clubul Copiilor Gura Humorului
 • Festival – concurs interjudeţean de interpretare vocală și instrumentală „La poale de Obcini” – Clubul Copiilor Rădăuţi
 • Concurs interjudețean de folclor „Șezătoarea copiilor” – Clubul Copiilor Fălticeni
 • Concurs interjudețean de muzică folk „Cetate Veche” – Clubul Copiilor Rădăuţi – filiala Siret
 • Concurs interjudețean de educație ecologică „Biodiversity Project” – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Concurs interjudețean de educație pentru mediu „Pământ, suflet și culoare” – Școala Gimnazială Frătăuții Vechi
 • Concurs interjudețean de educație pentru mediu „ECO-ul” – I.Ș.J. Suceava
 • Concurs interjudețean de promovare a lecturii „Avem carte!” – I.Ș.J. Suceava
 • Concurs interjudețean de educație civică „Cetățean european” – Colegiul de Industrie Alimentară Suceava
 • Concurs regional de responsabilizare socială „Alege sănătatea!” – Colegiul de Industrie Alimentară Suceava
 • Festivalul interjudeţean sportiv „Zilele sportului școlar” – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Putna
 • Concurs interjudeţean de orientare turistică „Cupa Dumbrava minunată” – Clubul Copiilor Fălticeni
 • Concurs interjudețean de radiogoniometrie „Cupa Bucovinei” – Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc
 • Concurs interjudeţean pentru profilele tehnice „EDU-TEH – creativitate şi inovare” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
 • Concurs interjudețean de automodele „Cupa Bogdan Vodă” – Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc
 • Concurs interjudețean de programare și creativitate „StartIT” – Palatul Copiilor Suceava.

Succes în activitățile educative – 2023!

Coordonator,

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare

Prof. Tatiana Vîntur

O lume mai curată, o lume mai bună…

Standard

Educația le deschide oamenilor uși spre reconstruirea relației lor cu lumea în care trăiesc, față de care trebuie să manifeste respect prin însușirea unor comportamente menite să producă schimbări pozitive. Societatea contemporană ignoră de multe ori efectul negativ pe care-l pot avea, pe termen lung, formele de poluare a mediului, de aceea este necesară derularea unor activități extrașcolare care să-i îndrume  pe elevi să iubească lumea și s-o protejeze de elementele nocive care o pun tot mai mult în pericol.

În perioada 21-23 octombrie 2022, după o pauză datorată pandemiei, Clubul Copiilor Fălticeni a derulat a XIII-a ediție a Concursului Național „O lume mai curată, o lume mai bună”, concurs cuprins în Calendarul Național al Activităților Educative/2022, secțiunea D, poziția 2, domeniul Ecologie și Protecția Mediului. Ca și în anii anteriori, proiectul a fost finanțat de Primăria Municipiului Fălticeni, iar activitățile au fost organizate în parteneriat cu Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni, care a asigurat și cazarea invitaților. 

De asemenea, proiectul s-a bucurat de sprijinul Club Rotary Fălticeni care a fost mereu alături când i s-a cerut  ajutorul și împreună cu care Clubul Copiilor Fălticeni derulează proiectul „Împreună susținem performanța”. Acest proiect  a avut, desigur, susținerea incontestabilă a Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

 Cordonatorul proiectului, prof.dr. Porof Marcel, împreună cu echipa de organizare, a făcut posibilă buna desfășurare a celor două etape ale concursului, la care au participat peste 300 de elevi din 25 de județe din țără și din Republica Moldova, însumând 40 de  proiecte de mediu, 28 de eseuri, 27 de desene, 38 de  afișe /fotografii și 24 de obiecte/machete confecționate din materiale reciclabile.

 Pe parcursul celor trei zile s-au derulat activități atractive, una dintre acestea fiind excursia  tematică de sâmbătă, 22 octombrie, pe traseul Fălticeni- Câmpulung Moldovenesc- Rarău, elevii fiind invitați să participe la  aplicația practică realizată pe un traseu montan prestabilit care i-a pus în situația de a explora natura, de a redescoperi valorile acesteia, într-o comunicare eficientă în acord cu obiectivele proiectului. În partea a doua a zilei s-a desfășurat o aplicație practică la Complexul Turistic ”Nada Florilor” din Fălticeni, apoi oaspeții au vizitat orașul, fiind invitați la un tur al muzeelor. Ziua s-a încheiat cu o masă rotundă care a permis analiza activităților din cadrul proiectului și propunerea de noi acțiuni pentru edițiile viitoare.

Duminică, 23 octombrie 2022, în prima parte a zilei, a avut loc prezentarea materialelor realizate de participanți: proiecte de mediu, desene, fotografii, afișe, eseuri, obiecte din materiale reciclabile, toate acestea remarcându-se prin originalitate și creativitate, dar mai ales prin mesajul impus de tematica acestui concurs.

După jurizare, a avut loc festivitatea de premiere la care au fost prezenți primarul Municipiului Fălticeni, Gheorghe Coman, un vechi susținător al acestui proiect, prof. Alexandru Rădulescu, insp. școlar, prof. Tatiana Vîntur, profesori și elevi din țară  și din Republica Moldova. 

S-au ținut discursuri apreciative referitoare la buna derulare a proiectului și s-au acordat diplome pentru echipajele participante atât la etapa indirectă, cât și la cea directă, pentru fiecare secțiune în parte.

Una dintre câștigătoarele premiului I, la secțiunea eseu, eleva Puiu Thea, de la Colegiul Național „Nicu Gane”, a citit poezia A fi om, un text care le trezește oamenilor speranța că pot construi o lume mai bună și mai curată. Iată ce a mărturisit autoarea acestei poezii: 

„În ultima zi din cadrul concursului „O lume mai curată, o lume mai bună am avut ocazia să observ importanța mediului în diverse forme. La categoria eseuri, unde am participat și eu, am apreciat în mod special scrierile care au redat percepția originală a unor elevi despre natură, dar și pe cele care prezentau informații concrete despre diverse probleme ale mediului, uimindu-mă munca de cercetare realizată de copii. M-am simțit foarte bine în fața comisiei de evaluare, deoarece am fost ascultată de către toți cei din sală și am primit un feedback pozitiv de la domnii profesori. Cât despre celelalte categorii, am rămas impresionată de cât de talentați pot fi unii copii: complexitatea machetelor, ingeniozitatea cu care au fost folosite materialele reciclabile, creativitatea debordantă din desenele create de elevi, dar si claritatea fotografiilor realizate de ei.

Concursul acesta a fost o experiență de neuitat datorită diversității proiectelor prezentate de concurenți și a faptului că am învățat că fără implicarea societății, natura se întoarce împotriva noastră. Mesajul din poezia mea cred că este concludent:

Din pomul inimii stă să cadă

Un măr, cu gust dulceag de vină…

Cine s-ar fi putut gândi vreodată

Că lumea e distrusă în surdină?

Privesc în jurul meu spre o rază divină:

Când s-a transformat oare planeta vioaie,

Dintr-un izvor roditor de lumină

Într-o gaură încețoșată de gunoaie?

Oamenii, sălbatice fiare!

Nu mai știu să fie ființe!

Călcă totul în picioare,

Ca să- atingă-a lor dorințe!

Au uitat ce-i bunătatea,

Ce-i iubirea, ce-i virtutea…

Poate că nici n-au știut vreodată…

Și-au trăit cu toții veseli

Într-o mare de minciună,

De nedreptate și ură,

Falsitate tot mai mare,

Ruinându-ne pe fiecare

Și batjocorind lumea înconjurătoare.

Deodată aud o voce

Ce-mi șoptește-ncet și calm:

”Nu  îți pierde-a ta speranță!

Nu o vinde, nici pe-un gram!

Mereu binele învinge.

Nu uita să fii uman!”

Vocea s-a oprit subit

Și-am privit spre răsărit…

Ce-am văzut a fost bizar,

Ireal sau ficțional:

Dintre norii  grei de fum

S-a ivit, cu chip de ceață,

Un înger cu ochi de scrum

Și cu aripi ca de gheață.

Ca printr-un fel de miracol,

Fără a se rosti vreun oracol,

Soarele a început a străluci mai tare,

Lumea a râde cu poftă mai mare,

Păsările a ciripi mai vioi,

Iar lumea a scăpa de gunoi…

Să fi fost un basm, un vis,

Niciodată n-ai să știi…

Poți trăi ca-n paradis,

Dacă nu uiți om să fii!”

Concursul de anul acesta și-a atins obiectivele și sperăm ca edițiile următoare să fie la fel de atractive și eficiente.

Coordonator prof. dr. Marcel Porof

Calendarele activităților educative -2023

Standard

Calendarele activităților educative cuprind activități naționale, regionale/interjudețene, județene și locale, la nivelul unității școlare, care se desfășoară, pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu proiectele aprobate anual de comisiile de evaluare naționale, județene sau locale.

Procesul de evaluare a proiectelor pentru calendarele activităților educative/2023 se va desfășura în conformitate cu OMECTS nr.3035 din 2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, a Procedurii Operaționale Management P.O.M. nr.19/29.09.2022 – Educație permanentă și activități extrașcolare și a adresei Ministerului Educației nr. 32242 din 21 septembrie 2022.

În conformitate cu Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr.3035 din 2012, a precizărilor din Formularul de aplicație  2023 și  a Fișei de evaluare 2023, selecția pentru calendarele activităților educative: Calendarul Activităților Educative Naționale 2023 (CAEN 2023); Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAER 2023); Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2023), se va face astfel:

Documentele necesare pentru Apelul de propuneri 2023 – proiectele din calendarele activităților educative sunt:

 • Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a OMECTS nr.3035 din 2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
 • Formularul de aplicație (document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2023, (Anexa1_Formular de aplicație)
 • Raportul ediției anterioare (Raport_editie anterioara_structura)
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2023;
 • Fișa de evaluare (pentru evaluatori)
 • Precizările MEd. 2023 din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, adresa Ministerului Educației nr. 32242 din 21 septembrie 2022
 • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu)
 • Calendarul anual al Ministerului Educaţiei pentru depunerea de proiecte extraşcolare – adresa MEd. nr.  32242/21.09.2022, înregistrată la I.Ș.J. Suceava cu nr.11033 din 21.09.2022.
 1. CAEN 2023

*** Etapa de preselecție

 • se desfășoară la nivelul județului și are la bază evaluarea rapoartelor proiectelor naționale care au fost cuprinse în calendarele CAEN precedente;
 • se verifică criteriile de eligibilitate pentru proiectele care solicită candidatura pentru CAEN/2023.

*** Etapa de evaluare națională – se evaluează proiectele admise în etapa de preselecție de către comisia națională.

*** Documente necesare – dosarul propunerii de proiect pentru CAEN/CAERI/CAEJ 2023:

Foaia de gardă a dosarului: Unitatea școlară aplicantă; Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală”; anvergura proiectului (concurs/festival național); perioada de desfășurare a etapei finale.

 • Formularul de aplicație, valabil pentru Apelul de propuneri 2023 (Anexa1_Formular de aplicație)
  • Formularul de aplicație va avea maximum 9 pagini (scris cu TNR 12, la un rând);
  • Diagrama Gantt (1 pagină);
 • Raportul ediției anterioare, avizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă (o pagină + anexe la raport) (Raport_editie anterioara_structura);
 • Regulamentul concursului, aprobat de inspectorul școlar general/inspectorul școlar educativ (avizarea va fi făcută de către inspectorul școlar educativ);
 • Angajament din partea unității aplicante din care să rezulte că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu);
 • CD care va cuprinde: Formularul de aplicație –word și copia scanată a proiectului (înregistrat, semnat); Diagrama Gantt, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și copia scanată a proiectului (înregistrat, semnat).
 • CAERI/2023:

*** Etapa de evaluare:

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • proiectele se evaluează de către o comisie stabilită la nivelul județului Suceava, pe baza raportului ediției anterioare și a Formularului de aplicație 2023;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.
 • CAEJ/2023:

*** Etapa de evaluare:

 • proiectele educative judeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • proiectele se evaluează de către o comisie stabilită la nivelul județului Suceava, pe baza raportului ediției anterioare și a Formularului de aplicație 2023;
 • proiectele noi vor depune doar Formularul de aplicație.

Calendarul Apelului de propuneri de proiecte pentru calendarele activităților educative 2023:

 • Propuneri proiecte naționale – termen: 14 octombrie 2022
  • Propuneri proiecte regionale și interjudețene – termen: 14 octombrie 2022
  • Propuneri proiecte județene – perioada: 17 – 30 octombrie 2022

Anexele prezentei adrese sunt:

 • Formularul de aplicație, valabil pentru Apelul de propuneri 2023 (Anexa1_Formular de aplicație);
 • Raportul ediției anterioare, avizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă (o pagină + anexe la raport) (Raport_editie anterioara_structura);
 • Fișă de evaluare.

Detalii: Calendare educative 2022

Succes!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Olimpiada meșteșugurilor artistice – premii naționale

Standard

Muzeul ASTRA, prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a organizat în perioada 21 – 24 iulie 2022 cea de a XXV-a ediţie a fazei naţionale a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale”. Evenimentul a fost organizat de Muzeul ASTRA în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, concurs național cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale 2022.

Trei elevi din Suceava au obținut premiul I la Olimpiada Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale de la Sibiu, iar un elev a obținut premiul II.

Premiile obținute au fost:

– Premiul I Lavinia Latiş, clasa a VI-a, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, instructor prof. Daniela Pătrăşcan – meşteşugul confecţionat port popular;

– Premiul I Dragoş-Gabriel Agavriloaie, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, instructor prof. Simona Mera – meşteşugul ţesut la război orizontal;

– Premiul I Vlad-Ştefan Botez, clasa a II-a, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, instructor prof. Loredana Pascal şi Iulia Ichim – meşteşugul broderie piele;

– Premiul II Maria-Georgiana Bîlbă, clasa a VII-a, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, instructor prof. Celica-Iuliana Nistor – meşteşugul încondeiat ouă.

La etapa națională a competiției au fost prezenţi peste 200 de participanţi, din 26 de judeţe ale ţării, dar şi din străinătate (Republica Moldova şi Bulgaria), care au participat în concurs cu meșteșuguri tradiționale.

Felicitări reprezentanților din județul Suceava pentru rezultatele obținute!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Proiecte de mediu premiate la nivel național

Standard

Concursul național „Proiecte de mediu”, cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale 2022, pornește de la ideea că „interesul umanității trebuie să fie în conformitate cu legile naturii, pentru că numai astfel se poate asigura o continuitate sănătoasă a vieții pe Terra”.

În perioada 13 – 17 iulie 2022 s-a desfășurat etapa națională, la Muncel, județul Iași, cu participarea echipajelor câștigătoare a premiului I la etapa județeană, secțiunea gimnaziu și liceu.

Județul Suceava a fost reprezentat de proiectul „Apa vie”, propus de Școala Gimnazială Coșna, coordonator prof. Teodor Ivan, prof. Ofelia Arvinte și elevele Maria Chiforescu, Roxana Todașcă.

„Scopul proiectului a fost evidențierea importanței borcuturilor, prin reabilitarea izvorului de borcut „de la George Spînu”, analiza apei și amenajarea unui popas. Principalele activități au fost: Identificarea izvorului de borcut; (un izvor uitat, lăsat în paragină, aproape acoperit de mâl); reabilitarea izvorului: decolmatarea albiei râului, „scoaterea la lumină” a știubeiului, curățarea borcutului, amenajarea unui podeț în jurul știubeiului; analiza apei și verificarea potabilității; amenajarea unui popas: masă cu bănci, panou informativ; inaugurarea izvorului; studiul comportării borcutului, turbiditate, deferizare. În urma derulării proiectului elevii au înțeles caracteristicile aparte  și importanța apelor minerale naturale, pe care unii oameni de știință le numesc „Apă vie” . De asemenea au înțeles importanța protejării și conservării acestor bogății naturale, dar și importanța lor turistică”, au spus coordonatorii proiectului.

La secțiunea liceu a participat proiectul „Stimularea germinării semințelor vechi utilizând apă plasmatică”, de la Colegiul Național „P. Rareș” Suceava, coordonat de prof. dr. Anca Greculeac și prof. Doina Amos. „Scopul principal al lucrării este acela de a identifica influența optimă a apei activate de plasmă asupra germinării și creșterii unor plante de interes economic și anume la Phaseolus vulgaris, în două condiții experimentale diferite (condiția 1- irigare cu apă normală și condiția 2-irigare cu apă activată de plasmă). S-a determinat experimental cantitatea de clorofilă, de carotenoide, respectiv expresia unor gene implicate în fenomenul de creștere a plantelor și s-a măsurat rata de germinare, viteza de germinare, dar și analiza fenotopică (analiza morfologică) a probelor. Am ales să folosim în cadrul acestui studiu, Phaseolus vulgaris ca și material biologic, deoarece aceasta este cea mai importantă leguminoasă, pentru consumul uman, la nivel mondial”, au spus elevele Tofan Ioana și Baluș Eliza Maria.

Ambele proiecte au obținut premiul III la etapa națională.

Felicitări echipajelor județului Suceava pentru rezultatele obținute, pentru implicarea în proiecte de impact și de educație pentru mediu, conștientizând faptul că „omul, ca specie biologică, este dependent de natură și nu poate trăi în afara ei.”

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Cinci „Condeie” cu premii naționale

Standard

„Condeiul – acest paratrăsnet prin care se scurg neliniştile pe hârtie.” (Vasile Ghica)

Concursul național de creație literară „Tinere Condeie” s-a organizat pentru prima dată în anul 1967, continuând concursul „Tinerimea română”, desfășurat în perioada 1877 – 1944, la inițiativa Ministerului Învățământului cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România.

Concursul național „Tinere Condeie” este cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației 2022. Acesta cuprinde etapa locală, județeană, națională și vizează, printre obiectivele generale, stimularea aptitudinilor literare încurajând experiențele culturale dintre elevi și profesori, valorificarea activităților din cadrul cenaclurilor literare din școli.

Desen de Paula Ungurean

La etapa națională s-au obținut premiile:

Premiul II, eleva Plăcintă Alexia – Colegiul Național „P. Rareș” Suceava, îndrumător prof. Cîrstian Gheorghe

Premiul III, eleva Pantază Arina Nicoleta – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, îndrumător prof. Pintilei Mihaela

Premiul III, eleva Surpat Gianina – Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, îndrumător prof. Cârloanță Angelica

Mențiune, elevul Galben Cosmin – Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, îndrumător prof. Ciubotariu Ancuța

Mențiune, eleva Rândașu Sorina – Colegiul Național „P. Rareș” Suceava, îndrumător prof. Cîrstian Gheorghe

În perioada 22 – 27 august 2022, la Cozia, județul Vâlcea, se va desfășura Tabăra națională de creație literară „Tinere Condeie” la care vor participa și cei trei elevi care au obținut premiul II și III, aceștia fiind însoțiți de un cadru didactic.

Felicitări tuturor profesorilor de limba și literatura română, inspectorilor școlari de specialitate prof. Mihaela Acatrinei și prof. Isabel Vintilă, pentru coordonarea activităților elevilor cu aptitudini literare, coordonarea activităților din cadrul cercurilor și cenaclurilor literare ale elevilor.

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Pe firul de poveste al revistelor școlare

Standard

9 reviste școlare, din județul Suceava, au fost laureate la etapa națională a Concursului național de reviste școlare, 6 dintre acestea au participat, prin cei doi elevi din colectivele de redacție ale revistelor, în Tabăra națională de creație și jurnalism, Muncel, județul Iași, în perioada 12 -17 iunie 2022.

Detalii: https://educatiafnonf.wordpress.com/2022/06/08/reviste-scolare-laureate-la-nivel-national/

Pitită într-o pădurice, în apropiere de ,,hanul cetate” al lui Sadoveanu, tabăra Muncelul avea să ne ofere o experiență de neuitat. De cum am pășit pe poarta taberei, am înțeles că lumea în care vom intra timp de o săptămână avea să fie o provocare.

            Pe lângă activitățile recreative, am făgăduit realizarea revistei taberei ,,Muncel 2022” în trei zile, un caleidoscop realizat ad-hoc, având ca ,,ajutoare fermecate” doar imaginația, determinarea și munca, privați de indispensabilul internet. Această lipsă a conexiunii ne-a constrâns să accesăm alte surse de inspirație: natura prezentă în acest loc mirific, propria noastră experiență culturală, de viață și de lectură, dar și interacțiunea cu persoanele nou-întâlnite.

Provocarea nu a fost întâmplătoare, a fost o lecție de supraviețuire fără ,,google” și o reîntoarcere la omul real, nepervertit, cu aspirații, întrebări, cu temeri și emoții, iar bucuria împlinirii făgăduinței a fost cu atât mai mare.

Dacă ar fi să descriem experiența din tabără în doar două cuvinte cheie, ne-am opri la „distracție și determinare”.

Pe lângă acestea, am redescoperit în fiecare dimineață, acompaniat de trilul gingaș al păsărelelor, sunetul imnului național, pe care auzul îl percepea prea formal până atunci. Sentimente inexplicabile de mândrie și apartenență străbăteau întreaga ființă, dându-ne imboldul soldatului care tocmai pleacă în misiune. Era noul pe care nu-l trăisem, dar de care auzisem.

Fiecare zi a săptămânii ne-a făcut să ne apropiem mai mult, să socializăm, să valorizăm competențele noastre, să ne închegăm ca echipă și să ne descoperim pe noi înșine.

Luni și miercuri s-a redactat revista, fiecare județ oferind informații despre zona din care provine. Ne-am regăsit și pe noi în acest drum al căutării de sine, am conștientizat valorile de care dispune căminul nostru și am încercat să le împărtășim colegilor din tabără. Însă drumul creator nu s-a oprit aici, el fiind prezent permanent în spiritele noastre tinere, astfel încât și serile pe care le-am petrecut împreună rămân colorate și infinite în amintire. Prin muzică ne cunoaștem libertatea de a trăi și de a ,,valsa” prin viață.

Marți, am vizitat Cetatea Neamțului, Casa memorială Ion Creangă din Humulești și Mănăstirea Neamțului, iar la întoarcere ne-am oprit pe la Hanul Ancuței.

Bastion de ev mediu, Cetatea Neamțului ne-a impresionat profund prin sinceritatea cu care prezenta temelia societății contemporane. Cea mai marcantă și surprinzătoare scenă a vizitării cetății a fost vizualizarea osemintelor ca metaforă a evoluției progresive a generațiilor din trecut până în prezent. Locașul memorial destinat copilăriei marelui clasic Ion Creangă atrage din ce în ce mai mulți turiști datorită notorietății de care se bucură. Mănăstirea Neamțului este un loc al spiritualității nemțene, un mic „Athos” al plaiului moldovenesc, unde sălășluiesc sfinții dătători de har și lumină.

Joi, am redescoperit Iașul, capitala culturală a Moldovei, drept înnobilare a activității taberei. Seara a fost rezervată încheierii festive a Concursului național de reviste școlareTabăra de la Muncel- și primirea diplomelor de către participanți.

Vineri, ne-am despărțit cu greu unii de alții, cu speranța revederii într-un viitor apropiat. Ieșind din bucla temporală a Muncelului și îndreptându-ne spre Suceava, timpul parcă se topea sub privirile noastre, orele curgând în minute, iar minutele în secunde. Abia atunci am înțeles provocarea taberei: privarea de tehnologie în scopul autocunoașterii și a regăsirii conexiunii pierdute în pandemie, probleme recunoscute și în contextul actual.

Mulțumiri speciale pentru generozitatea domnului director prof. Costică Negru – Școala Gimnazială „G. Tofan” Bilca

Semnează echipajul de la Suceava:

Ciobanu Emilia Maria – Școala Gimnazială nr. 3 Suceava

Cîrceie Emilian-Ioan – Liceul Teoretic ,,Ion Luca” Vatra Dornei

Duduman Bianca – Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Georgescu Ana Maria – Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți

Haidău Giulia – Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți

Mariei Ecaterina – Școala Gimnazială nr. 3 Suceava

Scutăreanu Cosmin – Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava

Strugaru Alexia – Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava

Susnovici Adriana – Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Ungurean Paula – Colegiul Național ,,Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Profesor însoțitor,

Cârloanță Angelica, C. N. ,,Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Coordonator, prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar I.Ș.J. Suceava

Premiul III – echipa NE la „Alege! Este dreptul tău!”

Standard

Concursul național pe teme de protecția consumatorului, „Alege! Este dreptul tău!”, etapa națională, s-a desfășurat în perioada 13-17 iunie 2022, în tabăra de la Eforie Nord, concurs cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației, 2022, desfășurat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Județul Suceava a fost reprezentat de elevele Bobu Ana Maria de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava și Văcariu Daria Simina de la Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare ” Câmpulung Moldovenesc, câștigătoarele etapei județene. Elevele au fost însoțite de prof. Daniela Cârloanță – Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare ” Câmpulung Moldovenesc.

Prestația județului Suceava a fost una deosebită, obținând premiul al III-a la concursul pe echipe, regiunea NE.

Tema de anul acesta a fost ,,Influența practicilor comerciale incorecte asupra deciziei tânărului consumator” atât la concursul individual, cât și la cel pe echipe. Participanții în concursul național au avut de susținut, alături de colegii din regiunea Nord -Est, patru probe: întrebare cu răspuns deschis/interpretare; interpretarea unui spot publicitar; realizarea unui poster reprezentativ pentru zonă; studiu de caz/probă practică.

În buchetul de cuvinte format în urma participării la acest concurs, precizăm:

,,Acest concurs ne-a oferit posibilitatea de a ne maturiza, de a cunoaște noi persoane și totodată am avut posibilitatea de a învăța lucruri noi. Un concurs care pune la încercare informațiile învățate, perseverența, devotamentul și dorința fiecăruia de a evolua. Amintirile construite pe parcursul concursului vor rămâne mereu speciale pentru fiecare dintre noi deoarece o astfel de posibilitate nu o întâlnești în fiecare zi.” (Ana Maria)

,,Concursul a fost o adevărată provocare, dar una căreia i-am făcut față, nu ușor. A fost o experiență din care am putut învăța, care ne-a testat limitele și prin intermediul căreia am putut lega noi prietenii. Am cunoscut oameni de o valoare extraordinară, familiarizându-ne cu lucrul în echipă, dar și cu spiritul de competitivitate, cu dorința arzătoare de a câștiga. Precum acel elev care poartă steagul la defilare, în fruntea tuturor, ghidându-le pașii celorlalți, așa și noi vom ghida pașii altor elevi, spre această experiență de neuitat.” (Simina)

Felicitări echipei de cadre didactice care au coordonat activitatea elevilor participanți la etapa națională: prof. Stafie Gabriela, prof. Ioachimescu Adriana, director prof. Eugenia Trufin – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava și prof. Daniela Cârloanță – Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare ” Câmpulung Moldovenesc.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Prof. Daniela Cârloanță – Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare ” Câmpulung Moldovenesc

Locul I la nivel național – prevenție antidrog

Standard

Concursului Național „Mesajul meu antidrog” se desfășoară de către Agenția Națională Antidrog – CPECA județene și inspectoratele școlare.

Elevii suceveni au obținut rezultate remarcabile la etapa finală a Concursului Național „Mesajul meu antidrog” 2022. 

Cele 4 secțiuni de concurs au inclus un total de 14 subsecțiuni defalcate pe ciclurile de învățământ gimnazial și liceal, la care au candidat nu mai puțin de 6523 de elevi din întreaga țară.

Concurența a fost acerbă încă din etapa județeană, la final fiind promovate pentru faza  națională cele mai bune din 5379 de lucrări.

 Județul Suceava s-a bazat pe cei mai talentați 14 elevi – câștigători ai locurilor I la faza județeană, iar meritul lor a ajuns să fie apreciat și la nivel național, după cum urmează:

 • LOCUL I național pentru ANTONESEI Răzvan Ionuț, clasa a X-a Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Grafică);
 • LOCUL I național pentru colectivul de eleve SCHIPOR Daria & HASNA Gabriela & GHEORGHIȚĂ Alexandra din clasa a VII-a Școala Gimnazială nr.2 Vicovu de Sus (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Fotografie);
 • LOCUL I național pentru ȘULEA Adela din clasa a VII-a Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (secțiunea Eseu);
 • LOCUL III național pentru colectivul claselor V-VIII de la Școala Gimnazială „I.Băncescu” Adâncata, județul Suceava (secțiunea Film de scurt metraj și spot video – subsecțiunea Film de scurt metraj);
 • LOCUL III național pentru PÎNZARI Ana Isabela din clasa a V-a de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava (secțiunea Arte Vizuale – subsecțiunea Pictură).

Județul Suceava se situează la actuala ediție a Concursului Național „Mesajul meu antidrog” 2022 pe LOCUL I în ceea ce privește numărul de clasări pe podium (5), devansând în mod alte județe care au cumulat 1, 2 sau 3 nominalizări. 

 Felicitări pentru performanțele realizate la actuala ediție a acestui concurs național, făcând cinste județului nostru și demonstrând că an de an, pepiniera de tinere talente sucevene are mereu resurse și povești de succes.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava