Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

Alege! Este dreptul tău- ediția 2018

Standard

Concursul național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!”, ediția a XVI-a, 2018, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cuprins în CAEN/2018, se va desfășura conform datelor de mai jos:

Concursul naţional „Alege! Este dreptul tău!”, ediția 2018, se va desfăşura în conformitate cu regulamentul ataşat.

1. Tema concursului: Crearea unei piețe digitale echitabile și sigure

 1. Tematică și categorii de concurs:
 • Tema pentru desene: Mesaje ascunse în publicitatea on-line la produse nealimentare
  • clasele I-VI (categorii I-III și IV-VI)
  • clasele VII-VIII
 • Tema pentru eseu: Costuri ascunse ale comerțului on-line
  • clasele IX-XI- test și eseu.
 1. Etape de desfășurare:
 2. Etapa pe școală – se desfășoară până pe 10 martie 2018. O unitate şcolară va trimite o lucrare câştigătoare la fiecare categorie de vârstă. Nerespectarea acestui criteriu duce la descalificarea tuturor lucrărilor.

Desenele și rezultatele de la etapa pe școală se trimit până pe data de 15 martie 2018, la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în atenția prof. Eugenia Trufin (eugenia.trufin@hotmail.com) şi prof. Luminiţa Hagiu (hlumi2000@yahoo.com), conform tabelului de mai jos:

Şcoala de provenienţă Numele şi prenumele elevului Îndrumător Titlul lucrării
       

5. Etapa județeană se va desfășura pe data de17 martie 2018,ora 9.00, la Colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava.

6.Etapa națională se va desfășura în perioada 17–27 iunie 2018, la Năvodari.

7. Pentru toate categoriile de concurs lucrările vor avea specificate: categoria de concurs, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, numele şi prenumele învăţătorului/profesorului îndrumător. Lucrările care nu cuprind elementele de identificare vor fi descalificate.

8. Bibliografie pentru testul la nivel judeţean/naţional şi eseu:

 • Ordonanţa nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor, în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Art. 1-27 și anexa);
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările ulterioare (Art. 1 – 22);
 • Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare (Art. 1 – 11 și Anexa 1).

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anunțuri

Zilele Euroscola

Standard

Elevii de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni au participat joi, 22 februarie 2018, la Zilele Euroscola de la Strasbourg, ca urmare a câștigării selecției naționale pentru cea de-a X-a ediție a concursului Euroscola, concurs cuprins în CAEN/2018.

parlament 2Cei 24 de elevi însoțiți de doi profesori coordonatori, au trăit o experiență unică, alături de 458 de elevi și 52 de profesori din 21 de state membre ale Uniunii Europene. Pe lângă faptul că și-au îmbogățit cunoștințele despre procesul de integrare europeană, aceștia au avut șansa de a descoperi modul de funcționare a  Parlamentului European, de a comunica, de a coopera și de a-și împărtăși viziunile și aspirațiile.

Un moment inedit al programului a fost prezentarea în limba engleză a țării, a localității și a școlii, elevii români impresionând prin dezinvoltură, simțul umorului, prezență de spirit și acuratețe lingvistică.

profiInvitați în sala de ședințe Louis Weiss, elevii au ocupat locurile parlamentarilor europeni,  au formulat și dezbătut propuneri legislative, au adresat întrebări, au făcut comentarii, au adoptat sau respins propunerile legislative într-o altă limbă decât cea maternă, având astfel ocazia de a exersa participarea la construcția Uniunii Europene.  Elevii, distribuiți aleatoriu în șase comisii, au dezbătut probleme stringente precum: mediul natural și energiile regenerabile, securitatea și drepturile omului, viitorul Europei, migrația și integrarea, lucurile de muncă pentru tineri, anul european al patrimoniului cultural etc.  În paralel, profesorii din țările prezente au participat la o dezbatere legată de efectele migrației ilegale asupra evoluției spațiului european.

speakeriDe asemenea, împărțiți în grupe multinaționale de câtre patru membri, elevii noștri au fost selectați și în finala concursului de cultură generală Eurogame, eleva Pavel Sebastiana contribuind semnificativ la ocuparea locului II pentru echipa sa.

La sfârșitul zilei, elevii au fost felicitați pentru implicarea în activitățile propuse și au primit diplome, tricouri și diverse materiale documentare despre Uniunea Europeană. (consilier educativ, prof. Bența Viorica)

Tatiana Vîntur -IȘJ Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

 

 

CAEN 2018

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2018) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2018) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Suceava (locale), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2018 va avea o structură similară celui din anul 2017, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2017, realizată la nivel național. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul I.Ș.J. Suceava) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2018 sunt aceleași cu cele din 2017.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare PO_19_2016sv_concursuri_caen_caer_caej_2017docx (1).

Termen de depunere (pentru toate tipurile de proiecte): 31 octombrie 2017, la sediul IȘJ Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

a.Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018)

 • validează rapoartele edițiilor 2017 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2017 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea procedurii 19/11.10.2016;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2018, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

b.Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2018 (CAER 2018)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2018 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

c.Calendarul Activităților Educative Județene 2018 (CAEJ 2018)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018.

d.Proiecte avizate de I.Ș.J. Suceava

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 31 octombrie 2017, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese. După această dată proiectele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2018.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2018 și cele care solicită avizul IȘJ Suceava vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2018, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) Anexa1_Formular de aplicatie_18
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012; (Ordin_3035)
 • Raportul ediției anterioare Anexa2_Raport _editie17_structura
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2018; Anexa3_Fisa_evaluare_proiecte_18
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype); anexa4_Fisa_compendiu_continut
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); Anexa5_Angajament
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

În baza evaluării Comisiei naționale se va întocmi CAEN 2018. În conformitate cu evaluarea Comisiei județene se vor întocmi CAER și CAEJ 2018.

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

– Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ pot participa la cursurile de formare „Managementul proiectelor educative” din oferta CCD Suceava.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anunțuri

VideoArt- medalie UNICA

Standard
Cu doar trei zile în urmă s-a întors din Germania, de la Dortmund o delegație a municipiului Suceava, care a reprezentat România, la cea de-a 79 ediție a Festivalului anual al  Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori, UNICA, desfășurată în acest an, între 5-13 august. Din această delegație au făcut parte, viceprimarul municipiului, Lucian Harsovschi, consilierul Doina Ieremie și o echipă a Clubului Video Art de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Liceenii au participat în cadrul secțiunii Young UNICA, unde au desfășurat o activitate specifică unei astfel de manifestări cu caracter internațional.  
IMG_1224Menționăm că această manifestare anuală amplă a fost găzduită anul trecut de România, în municipiul și județul Suceava, ca urmare a rezultatelor obținute în timp de Clubul Video Art. Ediția de anul trecut are ecouri ample și la această dată, participanții suceveni prezenți anul aceasta la Dortmund, primind încă felicitări pentru organizarea exemplară de anul trecut, care a fost cotată de țările membre, drept cea mai bună ediție din ultimii zece ani, după afirmațiile acestora. Totodată sucevenilor le-au fost înmânate o serie de publicații ale unor terțe țări, în care au fost inserate articole elogioase, ample, cu privire la ediția din România.
La ediția din acest an echipa suceveană de cineamatori a fost implicată în activitățile specifice desfășurate în cadrul festivalului, participând totodată la una din secțiunile acestuia, World Minute Movie Cup, cu unul din filmele premiate în cadrul Festivalului internațional Video Art pentru liceeni, derulat la Suceava, între 13-16 iulie 2017. Activitatea cea mai importantă a fost realizarea de către echipa românească a unui reportaj despre întreaga ediție din acest an, care a fost proiectat înaintea Galei decernării premiilor din finalul festivalului. Acest reportaj realizat de membrii delegației de tineret a României a devenit o tradiție în ultimii ani, ca urmare a faptului că reportajele realizate de aceștia, pline de dinamism și entuziasm tipic adolescentin, au încântat participanții din celelalte țări membre UNICA.
Ineditul reportajului din acest an a fost faptul că el a fost realizat integral în limba germană, având și subtitrare în limba engleză. Elevii de la Colegiul Național „Petru Rareș” și-au demonstrat încă o dată competențele multiple pe care le-au dobândit în cadrul colegiului, de la cunoașterea limbilor de circulație și până la  operarea cu tehnica video digitală, pe care ei o utilizează în mod curent în activitățile de la club.
Ca și la edițiile anterioare, cineamatorii suceveni au făcut cinste clubului și colegiului din care fac parte, reportajul acestora primind aplauze la final. De altfel, prestația întregii echipe a fost remarcată în mod constant  de ceilalalți participanți, fiind echipa cea mai numeroasă, dar și omogenă, în același timp, motiv pentru care, la final, a fost recompensată cu Medalia anuală UNICA, distincția cea mai înaltă pe care UNICA o oferă unei echipe (sau individual) din fiecare țară membră a acestei organizații, înființată acum 79 de ani. Precizăm că distincția este acordată în urma consultării cu fiecare federație națională, care își dă acordul pentru înmânarea respectivei medalii, unui club sau cineast din țara respectivă. Asociația Națională a Cinecluburilor din România(ANCR) și-a exprimat acordul deplin pentru ca această distincție să fie acordată în acest an, Clubului Video Art de la Colegiul Național „Petru Rareș” din  Suceava, fiind considerat în acest an clubul cu cea mai reușită și eficientă activitate din țară. Precizăm că această distincție a mai fost conferită Clubului Video Art în anul 2014, cu ocazia ediției de la Piestany, în Slovacia, unde o echipă a clubului a fost prezentă.
Din echipa suceveană a Clubului Video Art au făcut parte, Oana Hapenciuc și Ana-Maria Hatnean, (cl. a IX-a), Ștefan Ieremie, Cosmin Irimia, (cl. a X-a)  și Andreea Mierlă, (cl. a XI-a). Cei cinci liceeni au desfășurat o muncă asiduă pe parcursul întregii perioade, pentru a realiza obiectivele pe care și le-au propus. Sufletul întregii activități a fost Andreea Mierlă, din  clasa a XI-a, cea mai „vârstnică”, dintre membrii echipei, cu o experință notorie acumulată în timp, ea fiind și liderul acesteia, conducând întreaga activitate spre reușită. Grupul de elevi a fost coordonat de prof. Viorel Ieremie, președintele Clubului Video Art al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”.
Un moment distinct al întregului eveniment a fost Congresul al 79-lea al Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori. În deschiderea acestuia, ca invitați, au luat cuvântul viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi și consilierul Doina Ieremie, care au adus participanților salutul primarului Ion Lungu, urând tuturor o ședere cât mai plăcută în Germania, dar  rugându-i să nu uite de zilele, nu doar însorite, ci și plăcute petrecute la noi. Președintele UNICA, Dave Watterson a mulțumit celor doi invitați speciali și i-a asigurat că ediția din 2016 va rămâne, cu siguranță, în amintirea tuturor celor care au fost la Suceava.
La cineamatori, România a fost reprezentată de prof. Viorel Ieremie, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, președintele Clubului Video Art, acesta având mandat din partea ANCR pentru a reprezenta interesele țării noastre în cadrul UNICA. Dintre problemele semnalate de acesta în cadrul lucrărilor în plen a fost situația secțiunii de tineret a Uniunii, care înregistrează în ultimii ani un trend descendent, țările membre UNICA trimițând din ce în ce mai puțini tineri, care să le reprezinte în acest context. S-au făcut propuneri concrete din partea țării noastre, ca pe viitor, țările membre care doresc organizarea manifestării anuale să se implice în mod activ în crearea tuturor condițiilor pentru ca secțiunea de tineret să fie vizibilă și activă, aceasta urmând să fie o obligația statutară pentru acele țări care doresc să organizeze festivalul anual. S-a stabilit ca decizia finală să fie luată, ulterior, la nivelul Comitetului Internațional UNICA.
Nu putem încheia fără a menționa că această activitate o considerăm o reușită din perspectiva promovării intereselor locale, regionale și naționale  din toate perspectivele, întrucât imaginea promovată de întreaga delegație a fost una la un înalt nivel. Deplasarea a fost posibilă datorită implicării logistice și financiare a Primăriei municipiului Suceava, respectiv Consiliului Local și primarului Ion Lungu, cărora le mulțumim și pe această cale.
 
Prof. Viorel Ieremie,
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava,
Anunțuri

Olimpiada meșteșugurilor tradiționale

Standard

În perioada 25-31 iulie 2017, Muzeul Astra din Sibiu a găzduit cea de a XXII-a ediție a etapei naționale a Olimpiadei naționale de Meșteșuguri artistice tradiționale. Acest proiect cultural a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și a reunit 263 de participanți din 33 de județe ale țării, inclusiv Sibiu și din străinătate: Mexic, Republica Moldova și Bulgaria.

Mestesuguri_Sibiu_17Elevii înscriși în concurs au participat la diferite secțiuni, precum: țesut la război de țesut vertical și orizontal, brodat, cusut, confecționat piese de port popular, confecționat podoabe, confecționat păpuși în port popular, confecționat opinci, dantelă cu ciocănele, împletit, prelucrarea artistică a lemnului, sculptură lemn, sculptat icoane pe vatră, xilogravură, pirogravură, metaloplastie, prelucrarea cornului, prelucrarea metalului, încondeiat ouă, pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, ceramică figurativă, modelat ceramic, olărit, confecționat măști. Coordonatorul proiectului a fost Elena Găvan, muzeograf Muzeul ASTRA, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, inspector de specialitate educație permanentă prof. Daniela Muntean.

20615546_1619337261469907_990786784_oJudețul Suceava a fost reprezentat de elevi iubitori de meșteșuguri tradiționale specifice zonei Bucovinei: broderie pe piele (zona Grănicești),  prelucrarea artistică a lemnului (zona Dornelor), măști populare, pictura icoanelor pe sticlă și lemn, încondeierea ouălor. Elevii suceveni au fost, ca de fiecare dată, la înălțime, obținând patru premii I și două premii III și au fost însoțiți de prof. Marcela Reuț – Palatul Copiilor Suceava și Domnica Petrovici – Școala Gimnazială Grănicești.

Rezultatele obținute:

Nr.  crt. Nume și prenume Școala (clasa) Premiul Meșteșugul practicat și nume /prenume instructor
1. Botez Andrei Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Clasa a V-a I Confecționat piese de costum popular – broderie pe piele

Prof. Petrovici Domnica

2. Țarcă Mihai Clubul Copiilor Vatra Dornei,

Clasa a XI-a

I Prelucrarea artistică a lemnului

Prof.  Chiriluș Mihaela

3. Pindelea Petronela Clubul Copiilor Vatra Dornei,

Clasa a VII-a

III Măști populare

Prof. Pătrășcanu Daniela

4. Pentelescu Ionela Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Suceava, Clasa a X-a

I Încondeiat ouă

Prof. Mera Simona

5. Ochiană Delia Palatul Copiilor Suceava,

Clasa a V-a

III Pictat icoane pe sticlă

Prof. Rusu Petronela

6. Cimpoi Diana Palatul Copiilor Suceava,

Clasa a VI-a

I Pictat icoane pe lemn

Prof. Macoveiciuc Hreamătă Cristina

7. Reuț Olga Marcela Palatul Copiilor Suceava Profesor coordonator al lotului olimpic
Anunțuri

Festivalul Internațional „VideoArt”

Standard
Festivalul Internațional „Video Art” s-a desfășurat în perioada 13-16 iulie 2017, la Suceava, cu participarea numeroasă a echipajelor din țară și străinătate, după etapa de  selecție, rămânând în concurs 35 proiecte cinematografice, în cadrul celor două secțiuni: film de scurtmetraj și spot publicitar cu impact social.
VideoArt_17La Suceava s-a desfășurat prima ediție internațională, ediție neconexată altui eveniment, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când s-a derulat simultan cu Festivalul UNICA; din străinătate s-au înscris în competiție echipaje de adolescenți din Macedonia (trei echipaje), Ucraina (un echipaj), Franța (un echipaj), Republica Moldova( un echipaj), celelalte echipaje fiind din România;
– Juriul internațional a fost format din:
                  – conf. univ. dr. Radu Olăreanu, Universitatea de Arte Tg- Mureș, (președintele juriului)
                  –  Emilian Urse, Președintele Asociației Cinecluburilor din România, București(membru)
                  – Dave Watterson, Marea Britanie, președintele în exercițiu al  UNICA (membru)
                  – Violeta Gorgos, regizor artistic, TVR Iași (membru)
VideoArt-17_afis– Marele câștig al ediției: prezența în juriu a d-lui Dave Watterson, care a acceptat fără rezervă, de la bun început invitația de a fi în juriul festivalului nostru (motivul: pe de o parte prestația noastră de anul trecut ca gazde ale festivalului UNICA, ce a fost cotat de străinătate ca fiind cea mai bună ediție din ultimii zece ani, iar pe de alta, curiozitatea de a vedea un festival cu un alt tip de format, diferit de altele similare din Europa:
– programul s-a derulat pe parcursul a patru zile: 13, 14. 15, 16 iulie, etapa de concurs a constat în realizarea unui scurtmetraj având ca temă casa bucovineană, ca arhitectură, de la șes spre munte; în acest sens excursia de filmare a fost organizată pe parcursul unei zile întregi pe traseul Suceava, Stupca, Mânăstirea Humor, Fundu Moldovei, Ciocănești; D-l Waterson  și d-na Violeta Gorgos, de la TVR Iași au însoțit echipajele pe traseul amintit, cea din urmă realizând și filmarea pentru realizarea emisiunii retrospective a festivalului, care va fi finalizată în curând și difuzată pe TVR Iași, TVR 3 și TVR Internațional;
– Urmărind modul de derulare al festivalului, respectiv proba de filmare, apoi modul de jurizare, d-l Waterson a declarat la final, că suntem un festival unic în Europa din punctul de vedere al structurii și al modului în care îl derulăm; afirmația a făcut-o în plen în fața noastră,  dar și ulterior, pe pagina sa personală de Facebook, în calitate de președinte al Uniunii Internaționale de Cinema; menționăm că anual, domnia-sa este prezent în juriile mai multor festivaluri din întreaga Europă, având o experință de profil mai mult decât merituorie;
– pe parcursul unei săptămâni, de după festival, domnia s-a a postat impresii laudative despre festival, însoțite de imagini surprinse de el, cât și o serie de filme care au fost premiate ;
– Gala decernării premiilor Video Art 2017 s-a derulat la sala teatrului „Matei Vișniec”, unde publicul prezent, dar mai ales concurenții au avut parte de o surpriză; În sală a fost prezent pe lângă alți invitați de marcă, domnul Dumitru Alexe, patronul firmei Studio Video Art din București, o importantă firmă de transmisii de televiziune la nivel național și regional, firmă apropiată ca denumire de cea a festivalului nostru. Prezența sa s-a datorat domnului Emilian Urse, președintele Asociației Naționale a Cineclurilor din România; invitat pe scenă, domnul Dumitru Alexe, a vorbit cu nostalgie, de perioada de început a vieții sale când, adolescent fiind, „cineclubist”, după declarația sa, a pornit în aventura cu cea  de-a șaptea artă, exact la fel ca și participanții la acest festival. Discursul său impresionant a fost adresat tinerilor pasionați de film, pe care i-a îndrumat să-și cultive cu sârg pasiunea pe mai departe, dar să își făurească și o temeinică pregătire intelectuală, fără de care activitatea în domeniul celei de-a șaptea arte nu poate avea succes. Spre încântarea participanților a oferit două premii substanțiale, un premiu special în valoare de două mii lei, unui film pentru originalitate și un altul, în valoare de cinci sute lei, pentru cea mai bună imagine.
Domnia sa a promis că va fi de acum înainte alături de Clubul Video Art al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, oferindu-le suport pentru derularea activităților specifice și promițând că va acorda o bursă des studii pentru toată perioada de școlarizare, unui absolvent talentat, care va fi admis la o facultate de profil din capitală.
Clasamentele, pe cele două secțiuni:

Juriul a stabilit, în urma notelor obținute de concurenți, următoarea ierarhie valorică a proiectelor  cinematografice și a echipelor nominalizate pentru Etapa finală, astfel:

 • Spot publicitar cu impact social
  • Departe de părinți”, de Ateodoresi Denisa și Boian Florina de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul I
  • Viciul ucide iubirea…” de Humă Denis Marian și Hapenciuc Oana de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul II
  • Crossing Barriers” de Irimia Cosmin Ionuț și Denisa Luca de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul III
  • Pace” de Negru Alexandru și Gherasim Samuel Teodor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – Mențiune
  • Societate Miniaturală” de Romilă Răzvan Ștefănuț și Mihu Dragoș Marcel de la Colegiul Național „Cuza-Voda” Huși – Mențiune
 • Film de scurtmetraj
  • Reportaj retrospectivă festival de teatru medieval – Sighișoara” de Ștefan Dimitrie Ieremie și Andreea Mierlă de la Colegiul Național  „Petru Rareș” Suceava – Premiul I
  • Ataraxia” de Condrat Mihai și Pereva Andrei de la Liceul Teoretic „Traian” Constanța – Premiul II
  • Convergence” de Nicuțari Costel Gabriel și Flutur Vasile de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul III
  • Totul va fi bine” de Danciu Loredana și Gheorghe Bogdan de la Colegiul Tehnic Media București – Mențiune
  • Our Rainbow” de Curic Ștefan Ianovici și Lupașcu Ștefan de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Mențiune

Ca urmare a jurizării internaționale juriul a decis acordarea Medaliei UNICA filmului „SĂ TE CUNOSC” de Dumitru Elena și Ciuchi Alin de la Colegiul Național „Petru Rares” Piatra-Neamț.

În privința filmelor din străinătate, datorită neprezentării la proba finală de concurs, juriul a hotărât acordarea următoarelor distincții, considerate în afara concursului:

Premiul I (hours-concours) Mon Pote Yassine, My Pal Yassine,     Damien Rizzo( Franța)

Premiul al II-lea (hours-concours) Un film despre un cântec autor,  Elena Vataman-Mărgineanu și Ana Maria Dumbrăvescu (Republica Moldova)

Premiul al III-lea  (hours-concours): Horezu, Gheorghe Lupu și Pavel Garajdii, îndrumător, Mihai Jar, Ucraina.

Festivalul este inițiat și organizat de Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Clubul „Video Art” al elevilor colegiului fiind cuprins în Calendarul Național al Activităților Educative al MEN, fiind desfășurat ăn parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Judeţean, Centrul Cultural „Bucovina”, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Felicitări participanților și organizatorilor!

Viorel Ieremie – coordonatorul festivalului

T. Vintur – IȘJ Suceava

Anunțuri

Cupa DHS

Standard

Concursul național de educație rutieră pentru bicicliști „Cupa DHS” se desfășoară anual fiind organizat în parteneriat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne – IGPR, CS DHS Silver Fox, Palatul Copiilor Piteşti, Federaţia Română Sportul pentru Toţi, sponsor principal SC Eurosport DHS SA Deva.

Elevii de la Școala Gimnazială Herla, coordonați de prof. Theodor Gășpărel,  au câștigat premiul II la etapa națională fiind prezenți elevi din 29 de ejudețe în concurs.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2017-07-14/Elevii-scolii-din-comuna-Slatina-au-castigat-locul-II-la-faza-nationala-a-concursului-Cupa-DHS#ixzz4tZmBXHRw
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

Felicitări!

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

Anunțuri