Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

CAEN 2018

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2018) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2018) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Suceava (locale), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2018 va avea o structură similară celui din anul 2017, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2017, realizată la nivel național. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul I.Ș.J. Suceava) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2018 sunt aceleași cu cele din 2017.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare PO_19_2016sv_concursuri_caen_caer_caej_2017docx (1).

Termen de depunere (pentru toate tipurile de proiecte): 31 octombrie 2017, la sediul IȘJ Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

a.Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018)

 • validează rapoartele edițiilor 2017 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2017 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea procedurii 19/11.10.2016;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2018, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

b.Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2018 (CAER 2018)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2018 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

c.Calendarul Activităților Educative Județene 2018 (CAEJ 2018)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018.

d.Proiecte avizate de I.Ș.J. Suceava

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 31 octombrie 2017, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese. După această dată proiectele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2018.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2018 și cele care solicită avizul IȘJ Suceava vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2018, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) Anexa1_Formular de aplicatie_18
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012; (Ordin_3035)
 • Raportul ediției anterioare Anexa2_Raport _editie17_structura
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2018; Anexa3_Fisa_evaluare_proiecte_18
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype); anexa4_Fisa_compendiu_continut
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); Anexa5_Angajament
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

În baza evaluării Comisiei naționale se va întocmi CAEN 2018. În conformitate cu evaluarea Comisiei județene se vor întocmi CAER și CAEJ 2018.

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

– Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ pot participa la cursurile de formare „Managementul proiectelor educative” din oferta CCD Suceava.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anunțuri

VideoArt- medalie UNICA

Standard
Cu doar trei zile în urmă s-a întors din Germania, de la Dortmund o delegație a municipiului Suceava, care a reprezentat România, la cea de-a 79 ediție a Festivalului anual al  Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori, UNICA, desfășurată în acest an, între 5-13 august. Din această delegație au făcut parte, viceprimarul municipiului, Lucian Harsovschi, consilierul Doina Ieremie și o echipă a Clubului Video Art de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava. Liceenii au participat în cadrul secțiunii Young UNICA, unde au desfășurat o activitate specifică unei astfel de manifestări cu caracter internațional.  
IMG_1224Menționăm că această manifestare anuală amplă a fost găzduită anul trecut de România, în municipiul și județul Suceava, ca urmare a rezultatelor obținute în timp de Clubul Video Art. Ediția de anul trecut are ecouri ample și la această dată, participanții suceveni prezenți anul aceasta la Dortmund, primind încă felicitări pentru organizarea exemplară de anul trecut, care a fost cotată de țările membre, drept cea mai bună ediție din ultimii zece ani, după afirmațiile acestora. Totodată sucevenilor le-au fost înmânate o serie de publicații ale unor terțe țări, în care au fost inserate articole elogioase, ample, cu privire la ediția din România.
La ediția din acest an echipa suceveană de cineamatori a fost implicată în activitățile specifice desfășurate în cadrul festivalului, participând totodată la una din secțiunile acestuia, World Minute Movie Cup, cu unul din filmele premiate în cadrul Festivalului internațional Video Art pentru liceeni, derulat la Suceava, între 13-16 iulie 2017. Activitatea cea mai importantă a fost realizarea de către echipa românească a unui reportaj despre întreaga ediție din acest an, care a fost proiectat înaintea Galei decernării premiilor din finalul festivalului. Acest reportaj realizat de membrii delegației de tineret a României a devenit o tradiție în ultimii ani, ca urmare a faptului că reportajele realizate de aceștia, pline de dinamism și entuziasm tipic adolescentin, au încântat participanții din celelalte țări membre UNICA.
Ineditul reportajului din acest an a fost faptul că el a fost realizat integral în limba germană, având și subtitrare în limba engleză. Elevii de la Colegiul Național „Petru Rareș” și-au demonstrat încă o dată competențele multiple pe care le-au dobândit în cadrul colegiului, de la cunoașterea limbilor de circulație și până la  operarea cu tehnica video digitală, pe care ei o utilizează în mod curent în activitățile de la club.
Ca și la edițiile anterioare, cineamatorii suceveni au făcut cinste clubului și colegiului din care fac parte, reportajul acestora primind aplauze la final. De altfel, prestația întregii echipe a fost remarcată în mod constant  de ceilalalți participanți, fiind echipa cea mai numeroasă, dar și omogenă, în același timp, motiv pentru care, la final, a fost recompensată cu Medalia anuală UNICA, distincția cea mai înaltă pe care UNICA o oferă unei echipe (sau individual) din fiecare țară membră a acestei organizații, înființată acum 79 de ani. Precizăm că distincția este acordată în urma consultării cu fiecare federație națională, care își dă acordul pentru înmânarea respectivei medalii, unui club sau cineast din țara respectivă. Asociația Națională a Cinecluburilor din România(ANCR) și-a exprimat acordul deplin pentru ca această distincție să fie acordată în acest an, Clubului Video Art de la Colegiul Național „Petru Rareș” din  Suceava, fiind considerat în acest an clubul cu cea mai reușită și eficientă activitate din țară. Precizăm că această distincție a mai fost conferită Clubului Video Art în anul 2014, cu ocazia ediției de la Piestany, în Slovacia, unde o echipă a clubului a fost prezentă.
Din echipa suceveană a Clubului Video Art au făcut parte, Oana Hapenciuc și Ana-Maria Hatnean, (cl. a IX-a), Ștefan Ieremie, Cosmin Irimia, (cl. a X-a)  și Andreea Mierlă, (cl. a XI-a). Cei cinci liceeni au desfășurat o muncă asiduă pe parcursul întregii perioade, pentru a realiza obiectivele pe care și le-au propus. Sufletul întregii activități a fost Andreea Mierlă, din  clasa a XI-a, cea mai „vârstnică”, dintre membrii echipei, cu o experință notorie acumulată în timp, ea fiind și liderul acesteia, conducând întreaga activitate spre reușită. Grupul de elevi a fost coordonat de prof. Viorel Ieremie, președintele Clubului Video Art al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”.
Un moment distinct al întregului eveniment a fost Congresul al 79-lea al Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori. În deschiderea acestuia, ca invitați, au luat cuvântul viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi și consilierul Doina Ieremie, care au adus participanților salutul primarului Ion Lungu, urând tuturor o ședere cât mai plăcută în Germania, dar  rugându-i să nu uite de zilele, nu doar însorite, ci și plăcute petrecute la noi. Președintele UNICA, Dave Watterson a mulțumit celor doi invitați speciali și i-a asigurat că ediția din 2016 va rămâne, cu siguranță, în amintirea tuturor celor care au fost la Suceava.
La cineamatori, România a fost reprezentată de prof. Viorel Ieremie, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, președintele Clubului Video Art, acesta având mandat din partea ANCR pentru a reprezenta interesele țării noastre în cadrul UNICA. Dintre problemele semnalate de acesta în cadrul lucrărilor în plen a fost situația secțiunii de tineret a Uniunii, care înregistrează în ultimii ani un trend descendent, țările membre UNICA trimițând din ce în ce mai puțini tineri, care să le reprezinte în acest context. S-au făcut propuneri concrete din partea țării noastre, ca pe viitor, țările membre care doresc organizarea manifestării anuale să se implice în mod activ în crearea tuturor condițiilor pentru ca secțiunea de tineret să fie vizibilă și activă, aceasta urmând să fie o obligația statutară pentru acele țări care doresc să organizeze festivalul anual. S-a stabilit ca decizia finală să fie luată, ulterior, la nivelul Comitetului Internațional UNICA.
Nu putem încheia fără a menționa că această activitate o considerăm o reușită din perspectiva promovării intereselor locale, regionale și naționale  din toate perspectivele, întrucât imaginea promovată de întreaga delegație a fost una la un înalt nivel. Deplasarea a fost posibilă datorită implicării logistice și financiare a Primăriei municipiului Suceava, respectiv Consiliului Local și primarului Ion Lungu, cărora le mulțumim și pe această cale.
 
Prof. Viorel Ieremie,
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava,

Olimpiada meșteșugurilor tradiționale

Standard

În perioada 25-31 iulie 2017, Muzeul Astra din Sibiu a găzduit cea de a XXII-a ediție a etapei naționale a Olimpiadei naționale de Meșteșuguri artistice tradiționale. Acest proiect cultural a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și a reunit 263 de participanți din 33 de județe ale țării, inclusiv Sibiu și din străinătate: Mexic, Republica Moldova și Bulgaria.

Mestesuguri_Sibiu_17Elevii înscriși în concurs au participat la diferite secțiuni, precum: țesut la război de țesut vertical și orizontal, brodat, cusut, confecționat piese de port popular, confecționat podoabe, confecționat păpuși în port popular, confecționat opinci, dantelă cu ciocănele, împletit, prelucrarea artistică a lemnului, sculptură lemn, sculptat icoane pe vatră, xilogravură, pirogravură, metaloplastie, prelucrarea cornului, prelucrarea metalului, încondeiat ouă, pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, ceramică figurativă, modelat ceramic, olărit, confecționat măști. Coordonatorul proiectului a fost Elena Găvan, muzeograf Muzeul ASTRA, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, inspector de specialitate educație permanentă prof. Daniela Muntean.

20615546_1619337261469907_990786784_oJudețul Suceava a fost reprezentat de elevi iubitori de meșteșuguri tradiționale specifice zonei Bucovinei: broderie pe piele (zona Grănicești),  prelucrarea artistică a lemnului (zona Dornelor), măști populare, pictura icoanelor pe sticlă și lemn, încondeierea ouălor. Elevii suceveni au fost, ca de fiecare dată, la înălțime, obținând patru premii I și două premii III și au fost însoțiți de prof. Marcela Reuț – Palatul Copiilor Suceava și Domnica Petrovici – Școala Gimnazială Grănicești.

Rezultatele obținute:

Nr.  crt. Nume și prenume Școala (clasa) Premiul Meșteșugul practicat și nume /prenume instructor
1. Botez Andrei Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Clasa a V-a I Confecționat piese de costum popular – broderie pe piele

Prof. Petrovici Domnica

2. Țarcă Mihai Clubul Copiilor Vatra Dornei,

Clasa a XI-a

I Prelucrarea artistică a lemnului

Prof.  Chiriluș Mihaela

3. Pindelea Petronela Clubul Copiilor Vatra Dornei,

Clasa a VII-a

III Măști populare

Prof. Pătrășcanu Daniela

4. Pentelescu Ionela Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Suceava, Clasa a X-a

I Încondeiat ouă

Prof. Mera Simona

5. Ochiană Delia Palatul Copiilor Suceava,

Clasa a V-a

III Pictat icoane pe sticlă

Prof. Rusu Petronela

6. Cimpoi Diana Palatul Copiilor Suceava,

Clasa a VI-a

I Pictat icoane pe lemn

Prof. Macoveiciuc Hreamătă Cristina

7. Reuț Olga Marcela Palatul Copiilor Suceava Profesor coordonator al lotului olimpic

Festivalul Internațional „VideoArt”

Standard
Festivalul Internațional „Video Art” s-a desfășurat în perioada 13-16 iulie 2017, la Suceava, cu participarea numeroasă a echipajelor din țară și străinătate, după etapa de  selecție, rămânând în concurs 35 proiecte cinematografice, în cadrul celor două secțiuni: film de scurtmetraj și spot publicitar cu impact social.
VideoArt_17La Suceava s-a desfășurat prima ediție internațională, ediție neconexată altui eveniment, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când s-a derulat simultan cu Festivalul UNICA; din străinătate s-au înscris în competiție echipaje de adolescenți din Macedonia (trei echipaje), Ucraina (un echipaj), Franța (un echipaj), Republica Moldova( un echipaj), celelalte echipaje fiind din România;
– Juriul internațional a fost format din:
                  – conf. univ. dr. Radu Olăreanu, Universitatea de Arte Tg- Mureș, (președintele juriului)
                  –  Emilian Urse, Președintele Asociației Cinecluburilor din România, București(membru)
                  – Dave Watterson, Marea Britanie, președintele în exercițiu al  UNICA (membru)
                  – Violeta Gorgos, regizor artistic, TVR Iași (membru)
VideoArt-17_afis– Marele câștig al ediției: prezența în juriu a d-lui Dave Watterson, care a acceptat fără rezervă, de la bun început invitația de a fi în juriul festivalului nostru (motivul: pe de o parte prestația noastră de anul trecut ca gazde ale festivalului UNICA, ce a fost cotat de străinătate ca fiind cea mai bună ediție din ultimii zece ani, iar pe de alta, curiozitatea de a vedea un festival cu un alt tip de format, diferit de altele similare din Europa:
– programul s-a derulat pe parcursul a patru zile: 13, 14. 15, 16 iulie, etapa de concurs a constat în realizarea unui scurtmetraj având ca temă casa bucovineană, ca arhitectură, de la șes spre munte; în acest sens excursia de filmare a fost organizată pe parcursul unei zile întregi pe traseul Suceava, Stupca, Mânăstirea Humor, Fundu Moldovei, Ciocănești; D-l Waterson  și d-na Violeta Gorgos, de la TVR Iași au însoțit echipajele pe traseul amintit, cea din urmă realizând și filmarea pentru realizarea emisiunii retrospective a festivalului, care va fi finalizată în curând și difuzată pe TVR Iași, TVR 3 și TVR Internațional;
– Urmărind modul de derulare al festivalului, respectiv proba de filmare, apoi modul de jurizare, d-l Waterson a declarat la final, că suntem un festival unic în Europa din punctul de vedere al structurii și al modului în care îl derulăm; afirmația a făcut-o în plen în fața noastră,  dar și ulterior, pe pagina sa personală de Facebook, în calitate de președinte al Uniunii Internaționale de Cinema; menționăm că anual, domnia-sa este prezent în juriile mai multor festivaluri din întreaga Europă, având o experință de profil mai mult decât merituorie;
– pe parcursul unei săptămâni, de după festival, domnia s-a a postat impresii laudative despre festival, însoțite de imagini surprinse de el, cât și o serie de filme care au fost premiate ;
– Gala decernării premiilor Video Art 2017 s-a derulat la sala teatrului „Matei Vișniec”, unde publicul prezent, dar mai ales concurenții au avut parte de o surpriză; În sală a fost prezent pe lângă alți invitați de marcă, domnul Dumitru Alexe, patronul firmei Studio Video Art din București, o importantă firmă de transmisii de televiziune la nivel național și regional, firmă apropiată ca denumire de cea a festivalului nostru. Prezența sa s-a datorat domnului Emilian Urse, președintele Asociației Naționale a Cineclurilor din România; invitat pe scenă, domnul Dumitru Alexe, a vorbit cu nostalgie, de perioada de început a vieții sale când, adolescent fiind, „cineclubist”, după declarația sa, a pornit în aventura cu cea  de-a șaptea artă, exact la fel ca și participanții la acest festival. Discursul său impresionant a fost adresat tinerilor pasionați de film, pe care i-a îndrumat să-și cultive cu sârg pasiunea pe mai departe, dar să își făurească și o temeinică pregătire intelectuală, fără de care activitatea în domeniul celei de-a șaptea arte nu poate avea succes. Spre încântarea participanților a oferit două premii substanțiale, un premiu special în valoare de două mii lei, unui film pentru originalitate și un altul, în valoare de cinci sute lei, pentru cea mai bună imagine.
Domnia sa a promis că va fi de acum înainte alături de Clubul Video Art al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, oferindu-le suport pentru derularea activităților specifice și promițând că va acorda o bursă des studii pentru toată perioada de școlarizare, unui absolvent talentat, care va fi admis la o facultate de profil din capitală.
Clasamentele, pe cele două secțiuni:

Juriul a stabilit, în urma notelor obținute de concurenți, următoarea ierarhie valorică a proiectelor  cinematografice și a echipelor nominalizate pentru Etapa finală, astfel:

 • Spot publicitar cu impact social
  • Departe de părinți”, de Ateodoresi Denisa și Boian Florina de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul I
  • Viciul ucide iubirea…” de Humă Denis Marian și Hapenciuc Oana de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul II
  • Crossing Barriers” de Irimia Cosmin Ionuț și Denisa Luca de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul III
  • Pace” de Negru Alexandru și Gherasim Samuel Teodor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – Mențiune
  • Societate Miniaturală” de Romilă Răzvan Ștefănuț și Mihu Dragoș Marcel de la Colegiul Național „Cuza-Voda” Huși – Mențiune
 • Film de scurtmetraj
  • Reportaj retrospectivă festival de teatru medieval – Sighișoara” de Ștefan Dimitrie Ieremie și Andreea Mierlă de la Colegiul Național  „Petru Rareș” Suceava – Premiul I
  • Ataraxia” de Condrat Mihai și Pereva Andrei de la Liceul Teoretic „Traian” Constanța – Premiul II
  • Convergence” de Nicuțari Costel Gabriel și Flutur Vasile de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Premiul III
  • Totul va fi bine” de Danciu Loredana și Gheorghe Bogdan de la Colegiul Tehnic Media București – Mențiune
  • Our Rainbow” de Curic Ștefan Ianovici și Lupașcu Ștefan de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – Mențiune

Ca urmare a jurizării internaționale juriul a decis acordarea Medaliei UNICA filmului „SĂ TE CUNOSC” de Dumitru Elena și Ciuchi Alin de la Colegiul Național „Petru Rares” Piatra-Neamț.

În privința filmelor din străinătate, datorită neprezentării la proba finală de concurs, juriul a hotărât acordarea următoarelor distincții, considerate în afara concursului:

Premiul I (hours-concours) Mon Pote Yassine, My Pal Yassine,     Damien Rizzo( Franța)

Premiul al II-lea (hours-concours) Un film despre un cântec autor,  Elena Vataman-Mărgineanu și Ana Maria Dumbrăvescu (Republica Moldova)

Premiul al III-lea  (hours-concours): Horezu, Gheorghe Lupu și Pavel Garajdii, îndrumător, Mihai Jar, Ucraina.

Festivalul este inițiat și organizat de Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Clubul „Video Art” al elevilor colegiului fiind cuprins în Calendarul Național al Activităților Educative al MEN, fiind desfășurat ăn parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Judeţean, Centrul Cultural „Bucovina”, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Felicitări participanților și organizatorilor!

Viorel Ieremie – coordonatorul festivalului

T. Vintur – IȘJ Suceava

Cupa DHS

Standard

Concursul național de educație rutieră pentru bicicliști „Cupa DHS” se desfășoară anual fiind organizat în parteneriat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne – IGPR, CS DHS Silver Fox, Palatul Copiilor Piteşti, Federaţia Română Sportul pentru Toţi, sponsor principal SC Eurosport DHS SA Deva.

Elevii de la Școala Gimnazială Herla, coordonați de prof. Theodor Gășpărel,  au câștigat premiul II la etapa națională fiind prezenți elevi din 29 de ejudețe în concurs.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Coltul-cititorului/2017-07-14/Elevii-scolii-din-comuna-Slatina-au-castigat-locul-II-la-faza-nationala-a-concursului-Cupa-DHS#ixzz4tZmBXHRw
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

Felicitări!

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

Tabăra Națională de Reviste școlare și Jurnalism

Standard

În perioada 24 – 29 iunie 2017, se desfășoară la Muncel, județul Iași, Tabăra Națională de Reviste școlare și Jurnalism, la care participă reprezentanții revistelor laureate, în anul școlar 2016-2017, la nivel național.

Elevi de la 7 reviste școlare participă în tabăra națională împreună cu alți elevi din colectivele de redacție ale revistelor laureate la nivel național.

Printre participanții la această tabără se află și câte doi elevi din redacțiile revistelor laureate din județul Suceava: Anastasia Moloci și Ingrid Calancea, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu– Rădăuți, Sara Florean și Mădălina Haureș, de la Școala Gimnazială Bogdan Vodă– Rădăuți, Alexia Sandu și Filoteia Cocerhan, de la Școala Gimnazială nr. 3-Suceava; Alexandru Negrea și Paul Aelenei, de la Liceul Teoretic Ion Luca– Vatra Dornei, Sofia Tironeac și Alexandru Costineanu, de la Colegiul Național Dragoș Vodă– Câmpulung Moldovenesc, Andreea Pițulescu și Diana Mehno, de la  Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi-Rădăuți.

Având în vedere specificul taberei, jurnalismul, viața copiilor și adolescenților care s-au întâlnit aici pulsează în jurul revistei Muncel. Elevii suceveni sunt sufletul redacției: Sofia Tironeac este redactorul-șef, Alex Negrea, Paul Aelenei și Alex Costineanu sunt tehnoredac-tori, iar Alex Negrea are și rolul de fotograf.Toate fetele de la Suceava se regăsesc în sumarul revistei, fie ca autoare de editorial, contraeditorial, fie la rubrica de creație, prezentare de carte sau film, fie desen.

În tabăra de la Muncel, respiri tinerețe, entuziasm, prietenie, aer curat. Asculți cântec de păsări, zumzet de greieri și albine, muzica din boxe a altor generații.Niciun fel de activitate nu este impusă, toate sunt benevole. Pe cei mici îi găsești la scrânciobe, îi vezi alergând prin iarbă sau pe lângă tulpinile teilor, castanilor, fagilor, la vânătoare de pârși(o specie de veverițe). Pe cei mari îi găsești undeva la umbră, cu câte o carte în mână, cufundați în lectură.Seara, mai ales, se practică jocuri de grup, în care cei mici îi concurează pe cei mari la perspicacitate, imaginație, talent declamator.

Va rămâne de neuitat excursia de duminică, în satul Muncel, sub un soare care promitea, de dimineață, să ardă. Elevii au fost impresionați de așezarea satului pe colină, de drumul în pantă, mărginit de vișini și de fântâni cu apă răcoritoare, de bisericile satului, de școala și grădinița  proaspăt renovate, de oamenii binevoitori.

Luni s-a desfășurat excursia în ținutul legendar al Neamțului: la Cetatea lui Ștefan cel Mare, la cea mai veche mănăstire din Moldova, Mănăstirea Neamț, al cărei muzeu ni s-a deschis cu generozitate; la Casa Memorială Ion Creangă, unde copiii au ascultat, în graiul nemțean, frag-mente din Amintiri; la Casa Memorială Mihail Sadoveanu, unde au avut parte de o incursiune în cele mai cunoscute opere sadoveniene, pe fundalul vocii scriitorului însuși, recitând din Mihai Eminescu și unde s-au întâlnit, pentru prima dată, cu memoria mitropolitului buco-vinean Veniamin Puiu, cu un sfârșit dramatic în exil.

Mâine, miercuri, 28 iunie, elevii vor face o excursie la Iași, unde vor vizita Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi și Mitropolia Moldovei, Copoul cu Parcul Eminescu, Casa Pogor, Casa Dosoftei ș.a. Se vor întoarce pe seară nu numai cu impresii bogate, ci și cu revista taberei, Muncel, în paginile căreia se regăsesc toți participanții.

Cu siguranță, Tabăra Muncel va rămâne una dintre cele mai plăcute și utile experiențe ale verii și cei mai mulți dintre participanți vor dori să se întorcă aici și vara următoare.

Prof. Dorina Ghidion

Proiecte antidrog „Împreună” – etapa județeană

Standard

Etapa județeană a Concursului național de proiecte antidrog „Împreună” s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, concurs coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Concursul are scopul de a preveni consumul unor substanțe de risc pentru sănătate și de a responsabiliza tinerii în luarea unor decizii acționând în cadrul unor proiecte de prevenire antidrog.

Proiectele prezentate în concurs au fost evaluate de juriul juniorilor, elevi din Consiliul Județean al Elevilor Suceava: Tudor Mihai Lucian – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni,Stoica Angela Mihaela – Colegiul Tehnic „M. Băcescu” Fălticeni, Ilie Carina – Liceul Tehnologic „E. Doamna”  Dolhasca, Adrian Barbaroș – Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava și de către juriul seniorilor: Tatiana Vîntur – inspector școlar, Elena Motoveleț – inspector CPECA Suceava, Gabriela Mihai – director Școala Gimnazială nr.1 Suceava.DSC08830

Criteriile de evaluare au vizat originalitatea proiectelor, adecvarea la problematica abordată, prevenirea consumului de cannabis și a consumului de alcool la liceeni, persoanele implicate în proiect și parteneriatul realizat în cadrul proiectului, calitatea documentării științifice, impactul asupra beneficiarilor, sustenabilitatea activităților și calitatea portofoliului proiectului.

Unitatea școlară gazdă a organizat o expoziție tematică cu afișe și mesaje antidrog și prevenirea consumului de alcool și tutun, afișe realizate de elevii liceului.

Clasamentul final a fost:

Premiul I: proiectul antidrog „Drogul – bilet spre nicăieri” – Colegiul Național „D. Vodă” C. Moldovenesc, coordonator prof. Angelica Cârloanță

Premiul II:

 • proiectul „Alege sănătatea!” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava,  coordonator prof. Ana Vesa;
 • proiectul „Stop drog – Împreună pentru viață” , Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, coordonator prof. Tiberiu Ambrozie

Premiul III: proiectul „O clipă de vis, o viață pierdută” – Colegiul Național „P.Rareș” Suceava, coordonator prof. Laura Salciuc.

Obiectivele proiectelor au vizat conștientizarea elevilor asupra riscurilor la care se pot expune prin consumul de alcool şi substanţe cu potenţial psihoactiv (medicamente, etnobotanice, droguri) prin activităţi de informare, concursuri, expoziții tematice;  reducerea comportamentelor de risc ale consumului de alcool şi canabis  prin activităţi de informare, concursuri, expozitii, marș, realizate cu ajutorul voluntarilor.

Activitățile proiectelor au implicat elevi, voluntari, parteneri și comunitatea fiind realizate studii ale

dsc08806.jpg

cauzelor și efectelor consumului de substanțe cu potențial psihoactive, activități de informare și conștientizare, marșuri antidrog, antiviolență, oferirea de alternative tinerilor pentru petrecerea timpului liber, workshopuri realizate de specialiști

în scop preventiv.

S-au acordat două premii speciale pentru coerența și calitatea proiectelor realizate de Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Etapa națională se va desfășura în luna august, în județul Constanța, fiind coordonată de MEN și Agenția Națională Antidrog.

Mulțumim echipei de organizare a concursului, director prof. Amalia Popescu, director adj. Cristina Hapenciuc și prof. Tiberiu Ambrozie.

Tatiana Vîntur – coordonator, IȘJ Suceava