Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

Calendarele activităților educative 2020

Standard

Calendarele activităților educative au fost aprobate prin Ordinul nr. 5.597/16.12.2019 privind aprobarea listei activităților educative naționale, regionale și interjudețene, care vor fi organizate în anul 2020 și a Ordinului nr. 3240/12.02.2020 de modificare și completare  a Anexelor la Ordinul nr. 5597/16.12.2019 privind lista activităților educative naționale, regionale și interjudețene organizate în anul 2020.

Picture1Calendarele activităților educative 2020, din județul Suceava cuprind: Calendarul Activităților Educative Naționale CAEN 2020, Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene CAERI 2020 și Calendarul Activităților Educative Județean CAEJ 2020

Aceste calendare se completează cu:

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-559716122019-privind-aprobarea-listei-activit%C4%83%C8%9Bilor

Desfășurarea activităților din CAEN, CAER, CAEJ/2020 respectă reglementările naționale în vigoare și Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/16.09.2019 – Educație permanentă și activități extrașcolare

Succes!

Inspector școlar Tatiana Vîntur

Trofeul Gerar – 2020

Standard

În perioada 23-25 ianuarie 2020, Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe și Clubul Copiilor Întorsura Buzăului au organizat pe partiile de la Șugaș Băi și Valea Mare concursul național de schi alpin pentru copii Trofeul Gerar, ediția XII-a, eveniment  cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației și Cercetării/2020.

FOTO GERARLa concurs au participat 140 de copii din 16 județe, la patru categorii de vârstă, fete și băieți.Județul Suceava a fost reprezentat cu succes de cei mai mici schiori inscriși la cercul de schi alpin  coordonat de prof. Dobrincu Florin, clasându-se pe locul II in clasamentul general pe echipe.

Sportivii dorneni au obținut următoarele rezultate:

Pintescu Dragoș (5-6 ani):
-locul I Slalom
-locul I Slalom Uriaș
-locul II Slalom Paralel

🎿 Boncheș Ludovic (7-8 ani):
-locul II Slalom
-locul I Slalom Paralel

🎿 Lutaniuc Armina (9-10 ani):
-locul III Slalom
-locul II Slalom Uriaș
-locul II Slalom Paralel

🎿 Lutaniuc George (9-10 ani):
-locul II Slalom
-locul III Slalom Uriaș
-locul I Slalom Paralel

🎿 Moroșan Sara (11-12 ani):
-locul IV Slalom

🎿 Pintescu Iustin (11-12 ani):
-locul I Slalom
-locul I Slalom Uriaș
-locul I Slalom Paralel

🎿Pintescu Iustin și Moroșan Sara
-locul II Slalom Paralel Mixt.

O contribuție importantă la obținerea acestor rezultate au avut-o părinții care au însoțit copii la concurs, dar și implicarea permanentă  a acestora în buna desfășurare a activităților din cadrul cercului de schi alpin.

In perioada imediat următoare, 6-8 februarie 2020, Clubul Copiilor Vatra Dornei va organiza ediția XI-a a Concursului național de schi alpin Bucuriile Zăpezii. La concursul care se va desfășura pe Pârtia Veverița sunt așteptați aproximativ 100 de copii din 10 județe, care vor concura la patru categorii de vârstă, fete și băieți.

Director, prof. Vasile Moroșan

 

Calendarele activităților educative 2020

Standard

CAEN20Calendarele activităților educative naționale și regionale au fost aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.597/16.12.2019 privind aprobarea listei activităților educative naționale, regionale și interjudețene, care vor fi organizate în anul 2020.

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-559716122019-privind-aprobarea-listei-activit%C4%83%C8%9Bilor

O lume mai curată, o lume mai bună

Standard

Concursul Național „O lume mai curată, o lume mai bună „, aflat la a XII a ediție, a fost organizat de Clubul Copiilor Fălticeni fiind cuprins în Calendarul Național al Activităților Educative/2019, poziția 91, domeniul Ecologie și Protecția Mediului. Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni fiind coordonat de prof.dr. Porof Marcel și prof. Pascariu Daniela.

o lume3Concursul s-a desfăsurat pe parcursul a două etape, la prima etapă, și anume cea indirectă au participat echipaje din 27 de județe ale țării noastre și din Republica Moldova, însumând peste 200 de  proiecte, eseuri (referate), afișe, colaje și obiecte realizate din materiale recilabile. La a doua probă, proba finală, s-au calificat 17 echipaje din tot atâtea județe și cel din Republica Moldova.

 

În excursia tematică, de documentare, participanții au călătorit cu Mocănița și au explorat mediul în care trăim, cadrul natural generos. A urmat  Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” care cuprinde peste 11.000 de exponate. Aici am redescoperit o tradiție veche, specifică zonei noastre, și anume încondeiatul ouălor. Modul de realizare al acestora i-a lăsat pe participanți plăcut surprinși, unii dintre ei promițând că vor reveni de câte ori au ocazia. Periplul participanților la două mănăstiri celebre în toată lumea, Voroneț și Sucevița, a fost contribuit la realizarea obiectivelor proiectului.O lume5Munca în echipă și imaginația participanților au fost valorificate pe deplin în cadrul atelierului de lucru de duminică când elevii au realizat diferite machete, desene și postere în strânsă legătură cu tema concursului, fiecare echipaj încercând să ilustreze un colțișor din zona din care provine. Tot în aceeași zi s-a desfășurat și proba de proiecte de mediu si referate intitulată „Un suflet curat, o minte sănătoasă într-un mediu durabil”, în care cei dornici de participare și-au construit o lume proprie, mai curată și mai bună, încercând fiecare să-și impună punctele de vedere cu referire la reducerea poluării și la alte elemente distructive pentru planeta noastră.

La finalul acestei probe a avut loc festivitatea de premiere și acordarea de diplome, cupe și medalii pentru echipajele participante atât la etapa indirectă, cât și la cea directă, aceste premii având rolul de a răsplăti eforturile participanților și ale coordonatorilor. În final s-au acordat premii pentru fiecare secțiune în parte.

Pentru secțiunea I s-au acordat 7 premii (3 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Pentru secțiunea II, 6 premii (2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Pentru secțiunea III, 9 premii (3 locuri I, 3 locuri II și 3 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Au mai fost acordate mențiuni și  premii speciale.

Ediția a XII-a a fost o promisiune pentru participarea echipajelor la viitoarea ediție pentru „O lume mai curată, o lume mai bună”.

Coordonatori, prof. dr. Marcel Porof, prof. Daniela Pascariu

Calendarele activităților educative 2020

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020), Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAER 2020), Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2020), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2020 va avea o structură similară celui din anul 2019, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2019, realizată la nivel național.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura Operațională Management  nr.19/16.09.2019 – Educație permanentă și activități extrașcolare. Vă invităm să parcurgeți și Precizările de completare a formularului de aplicatie_2020.

Perioada de depunere a proiectelor (pentru toate tipurile de proiecte): 1-4 octombrie 2019, la sediul I.Ș.J. Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020)

 • validează rapoartele edițiilor 2019 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2019 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea Procedurii Operaționale Management  nr.19/16.09.2019;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2020, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse pentru CAEN, grupate pe domenii, la comisia națională și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2020 (CAERI 2020)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAERI 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAERI 2020 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

Calendarul Activităților Educative Județene 2020 (CAEJ 2020)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse pentru CAEJ 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAEJ 2020.

Proiecte locale

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente) se aprobă de către unitatea școlară.

Propunerile pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 vor respecta următoarele:

 • Fișa de gardă, conform modelului
 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2020, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) (Anexa1_Formular de aplicație_20)
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 4203 din 30.07.2018; (Ordin_4203)
 • Raportul ediției anterioare (Anexa2_Raport_editie19_structura
 • Regulamentul – aprobat de inspectorul școlar general/inspector școlar educativ (doar în cazul concursurilor)
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2020; (Anexa3_Fisa_evaluare_proiect_20)
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație)
 • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare
 • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype.

Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 respectă procedura nr. POM nr. 19 din 16.09.2019.

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

LicArt – finaliștii ediției a XVIII-a

Standard

Festivalul Național de Arte pentru Liceeni „LicArt”, cuprins în CAEN al MEN/2019, aflat la a XVIII-a ediție, a stabilit finaliștii la secțiunile poezie și fotografie.

Finaliștii celor două secțiuni vor participa la o tabără de creație care se va desfășura la Sulina, județul Tulcea, în perioada 2-8 septembrie 2019.

Din județul Suceava s-au calificat elevii:

Sorina Rândașu – Liceul cu Program Sportiv Suceava script

Vlad Berariu – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava inner connections

Antonia Mihailescu – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava sub toracele tău

„Împlinesc 18 ani, ceea ce e surprinzător, dată fiind realitatea românească. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge la această vârstă înaintată. Mai ales că, de-a lungul timpului am găsit mulți oameni cu suflet mare, dar prea puțini cu bani, dornici să mă ajute. Dar am supraviețuit și mă încăpățânez s-o fac atât timp cât cred că e nevoie de mine. Prin tot ce-am făcut, m-am oferit și am reușit să fiu printre (prea) puţinele spaţii de afirmare a valorii, în care tinerii se pot exprima, pot comunica, pot fi recunoscuţi şi înţeleşi. Am cunoscut peste 25.000 de astfel de tineri frumoși și talentați. Le-am apreciat creațiile și i-am ajutat să le împărtășească celorlalți. I-am încurajat să nu-și abandoneze pasiunile atunci când vor crește. I-am urmărit pe mulți cum, stimulați de rezultatele întâlnirii cu mine, au decis să scrie, să joace teatru, să regizeze, să facă fotografii în mod profesionist. Sunt LicArt și te aștept să ne cunoaștem!” (www.licart.ro)

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Premii naționale pentru tinerii meșteșugari suceveni

Standard

A XXIV-a ediție a Olimpiadei meșteșugurilor artistice tradiționale, concurs național cuprins în CAEN/2019, s-a desfășurat în perioada 23 – 28 iulie 2019, în Dumbrava Sibiului, fiind organizat de Muzeul Astra și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

67585459_1656164391180714_7353367220619051008_n270 de tineri meșteșugari din 32 județe ale țării și din străinătate: Suedia, Republica Bulgaria şi Republica Moldova, R.P. Chineză (Institutul Confucius Sibiu/ ULBS Sibiu), au promovat tradițiile locale și naționale, păstrate și transmise din generație în generație prin meșteșuguri artistice tradiționale: olărit, modelat ceramică, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă, potcovit ouă, prelucrarea artistică a lemnului, sculptat icoane de vatră, mobilier pictat, prelucrare metal, pirogravură, metaloplastie, xilogravură, prelucrarea artistică a osului, prelucrarea artistică acornului, confecţionat măşti, ţesut în război orizontal, ţesut în război vertical, confecţionat piese de costum popular, confecţionat păpuşi, cusut, brodat, confecţionat podoabe, împletit fibre vegetale, împletit ciucuri, dantelă cu suveica, dantelă cu ciocănele, artă decorativă etc.

67393582_866708270368570_2366560420711366656_nTalentații elevi meșteșugari din județul Suceava au obținut premiile:

Premiul I:

 • Botez Andrei- Razvan,cojocarit,  broderie piele, îndrumător prof. Grosari Adrian, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți;
 • Chiforescu Medeea Antonela, încondeiat ouă, îndrumător prof. Paicu Dorina, Școala Gimnazială Poiana Stampei;
 • Ortoanu Ciprian, prelucrarea artistică a lemnului, îndrumător prof. Vleju Mihai, Școala Gimnazială Dorna Arini;
 • Seserman Diana Anastasia, broderie cu mărgele, îndrumător prof. Mera Simona, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Premiul II:

 • Botez Vlad-Ștefan, broderie pe piele, îndrumător prof. Grosari Adrian, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți.

Premiul III:

 • Rusu Simina-Florentina, broderie mărgele, îndrumător prof. Pătrașcu Daniela, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc.

67420556_480282822747485_6531229288102887424_nTinerii creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meșteșugului artistic tradițional, al specificului artizanal din satul de origine, din mediul rural sau urban, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din școli sau cluburile copiilor au participat la ateliere de lucru, expoziții în spații amenajate, activități cultural artistice. Elevii au fost însoțiți de prof. Mihai Vleju, prof. Domnica Petrovici – seniori voluntari, prof. Seserman Elena.

Felicitări tinerilor meșteșugari, coordonatorilor acestora și familiilor lor care i-au susținut!

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Notă: preluarea articolului presupune citarea autorului și a sursei articolului.

 

 

Vacanță activă cu premii naționale

Standard

Vacanța mare este perioada în care se desfășoară etapele naționale ale concursurilor naționale din Calendarul Activităților Educative Naționale -2019, coordonate de MEN și inspectoratele școlare – domeniul educație permanentă și activități extrașcolare.

„Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.”(Socrate)

Prin activitățile extrașcolare propuse de Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale se consolidează, printr-o învățare nonformală, aptitudinile copiilor și tinerilor într-o varietate de activități de responsabilizare socială și participare activă la viața comunității, de protecție și apărare civilă, cultural artistice sau tehnico-științifice, de educație ecologică sau de promovare a cetățeniei active, a valorilor europene.

Voi trece în revistă rezultatele obținute de reprezentanții județului Suceava la etapele naționale, calificați după etapele județene, concursuri educative importante pentru participanții la diferite activități extrașcolare din perspectiva îmbunătățirii abilităților de comunicare și dezvoltării personale, a competențelor sociale și interpersonale.

62502092_766547957076621_2710929833352757248_n (1)Concursul Național „Educație rutieră – educație pentru viață”, etapa națională, s-a desfășurat la Buzău, în perioada 25 – 28 iunie 2019, județul Suceava a fost reprezentat de echipajul  de la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, alcătuit din patru elevi ai unității: Vasilică Cătălin Bangaro (clasa a III-a), Onisim Filip Stan (a V-a), Darius Mihai Pîntea (a VII-a) și Claudia Alexandra Reuțchi (a VIII-a), coordonați de către prof. înv. primar Gavril Pîntea. Echipajul a obținut rezultate prin eleva Claudia Alexandra Reuțchi, care a obținut premiul III național, la proba parc-școală.

Creeaza-ti mediul19În perioada 6-10 iulie 2019 a avut loc la Slatina-Olt Concursul Național Creează-ți mediul! cuprins în C.A.E.N. al M.E.N./2019. Județul Suceava a fost repezentat de echipajul alcătuit din elevii  Dobrea Paul George, Galan Denisa, Pascariu Marilena, Chiperi Bianca și Grigoraș Daria, de la Școala Gimnazială Corocăiești, coordonați de prof. Dobrea Luminița Paula. Tema din acest an a concursului a fost Arii protejate. Pentru proba de la etapa județeană, elevii  au  realizat un film de promovare a ariilor protejate din județul Suceava și au prezentat  un eseu care a cuprins mesajul produsului media. La etapa națională, membrii echipajului au prezentat produsul realizat la etapa județeană și au participat la ateliere de creație care au avut ca temă prezentarea ariei protejate  așa cum își imaginează că va arăta peste 20-30 de ani. Elevii au ales pentru tema dată rezervația Tinovu Mare (Poiana Stampei), deoarece, în acest loc, ne putem bucura de rolul didactic al potecii special amenajate pe o distanță de 900 m. Echipajul sucevean a obținut premiul II național.

BAISOARA 2019 AÎn perioada 7 – 11 iulie 2019, la Băișoara-Cluj  s-a derulat Concursul Național „Europa de mâine – Aplicaţie a Programului de Educaţie pentru Cetăţenie Democratică”. Competiția a fost organizată de Ministerul Educației Naționale și de Palatul Copiilor Cluj și a avut ca participanți elevi din 11 județe ale țării, calificate în urma preselecției proiectelor realizate la nivel județean. Județul Suceava a fost reprezentat de echipajul Școlii Gimnaziale Corocăiești  alcătuit din trei eleve din clasa a VII-a: Apetrei Alina, Balan Andreea, Logofătul Miriam și Petrescu Alexandru, coordonați de prof. Dobrea Luminița Paula. Echipajele au participat la ateliere care au avut ca subiect „Șanse egale pentru educație”, într-o variantă originală a temei văzute de ei în anul 2050. În a treia zi, elevii au prezentat atât materialul realizat pentru etapa județeană (40% din nota finălă), cât și ceea ce au realizat pe parcursul celor două zile (60% din nota finălă). „Experiența din acest an a fost, asemenea scenariului propus de noi https://www.youtube.com/watch?v=oHk1WNv0crk, o adevărată provocare care ne-a mobilizat să găsim  cea mai bună variantă a personajelor noastre în anul 2050. „Concursul Europa de mâine   nu este doar un concurs, ci și un loc în care poți cunoaște oameni minunați și în care poți lega prietenii frumoaseˮ și a adus un valoros premiu II național.

proiecte-de-mediu-19.jpgMembrii Cercului de Geologie și protecția mediului din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni și eleve ale Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni: Acsinte Olivia și Teodora Costan, au participat la Concursul Național de Proiecte de Mediu, deasfășurat în tabăra Muncel, județul Iași, în perioada 9-14 iulie 2019. Proiectul pregătit și prezentat, intitulat „Evidențierea poluării aerului în zona Municipilui Fălticeni”, coordonatori prof. dr. Porof Marcel și prof. Vintur Tatiana, a obținut premiul III național.

Dumbraveni CVMAV 19 2Concursul Național cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”, etapa națională, s-a desfășurat la Deva, județul Hunedoara, în perioada 16-19.07.2019. Echipajul de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, echipajul de gimnaziu, format din: Șalgău Silviu, Andrieși Alexandru, Chirica Denis, Sandu Mario, coordonat de prof. Simona Iavni, a obținut o valoroasă mențiune națională. 

Sunt rezultate valoroase ale unor tineri care și-au îmbunătățit abilitățile de viață, de comunicare, de relaționare interpersonală într-o vacanță activă.

Felicitări elevilor și coordonatorilor dinamici într-o vacanță activă!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Notă: Preluarea integrală sau parțială a materialului de mai sus se face cu citarea autorului și a sursei articolului.

România pitorească, ediția a V-a

Standard

Concursul de cultură și civilizație românească „România pitorească”, coordonat de M.E.N. și I.S.J. Suceava, cuprins în CAEN 2019, ca activitate educativă națională, reprezintă finalizarea unui proiect educativ amplu, derulat pe parcursul anului școlar 2018-2019 de către Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, care a avut drept scop cultivarea interesului tinerilor pentru cultura națională și implicarea elevilor în activități de descoperire și promovare a patrimoniului cultural al locului în care trăiesc.

Romania pitoreasca afisÎn proiect s-au înscris, în luna octombrie (2018), 48 de școli din 28 de județe ale țării. Elevii înscriși în concurs, coordonați de profesori inimoși și pasionați au implementat proiectul la nivelul școlilor lor și au încercat să ilustreze prin materialele realizate și postate pe Facebook (imagini, istorisiri, prezentări și alte materiale promoționale) într-un mod veridic și cât mai complex specificul natural și cultural al regiunii de proveniență.
În etapa de selecție, paginile școlilor au fost evaluate de o echipă de 18 evaluatori, nouă profesori din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și nouă din alte școli din țară implicate în proiect. Pentru etapa finală au fost selectate 25 de școli din 15 județe, dintre acelea care au avut cele mai bune pagini de Facebook și cele mai bune portofolii : Liceul Tehnologic Aiud, Alba, cu pagina Aiudul pitoresc (prof. Corina Voicu, prof. Ramona Buta), Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaș, Arad, cu pagina Valea Almașului, izvor de tradiții și obiceiuri străbune (prof. Talida Pop, prof. Cristina Crișan), Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani cu pagina Povești despre Botoșani/ vs/ Botoșaniul de poveste (coordonator prof. Loredana Carcea); Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău – Bacău, inima tinerilor bacovieni (coordonator prof. Georgiana Stănescu); Școala Gimnazială Smeeni, localitatea Albești, Buzău, cu pagina Școala Gimnazială Albești – Smeeni, școală mică, visuri mari (prof. Mihaela Burlacu, prof. Andreea Dragu), Școala Gimnazială „General Grigore Baștan” Buzău, cu pagina Buzău, oraș deschis (prof. Carmen Oprea, înv. Elena Dragomanu), Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” Medgidia, jud. Constanța, cu pagina Medgidia, oraș al diversității culturale (prof. Jenica Sava, prof. Rodica Vasilescu), Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie-Sud, jud. Consțanța, cu pagina Orașul Reginei (prof. Alina Mihaela Bâcă, prof. Alina Theodorescu, prof. Camelia Costea), Liceul cu Program Sportiv 1Nicolae Rotaru” Constanța, cu pagina Constanța – locul unde soarele sărută marea (prof. Silvia Leucă, prof. Laura Cucoară), Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” Titu, Dâmbovița, cu pagina România pitorească – Mesager al Curții Domnești (prof. Marius Trandafir, prof. Mihaela Savu), Colegiul Auto „Traian Vuia” Tg. Jiu, Gorj , cu pagina Cu pașii sufletului, pe harta Gorjului – oameni, locuri, istorie, emoție (prof. Grațiela Ramona Pigui, prof. Adina Maria Cerbu, prof. Marinela Ciortan), Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani, Vrancea – România pitorească – Vrancea, plaiuri mioritice (prof. Aurelia Avram, prof. Monica Sandu); Colegiul Tehnic “Elisa Zamfirescu” Satu Mare – Tradiții și obiceiuri din Țara Oașului și Țara Codrului (prof. Monica Achim, prof. Filomela Tamaș); Școala Gimnazială Gherța Mică, jud. Satu Mare – Țara Oașului, un ținut de basm (prof. Mariana Gheție); Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, jud. Sălaj – Țara Silvaniei, ținutul sufletului meu (prof. înv. primar Anca Tăut, prof. Camelia Butaș); Școala Gimnazială „Nagy Imre” Miercurea Ciuc, jud. Harghita – Frumusețe, legendă, suflet (prof. Luminița Bandas, prof. Balázs Boróka ); Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig, jud. Sibiu – Avrig – prezent și trecut (prof. Luminița Constantin, prof. Ioana Birk); Școala Gimnazială „Petre Ispirescu” București – România pitorească a Ispireștilor (prof. Irina Stoica); Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu – Gorjul legendar, o nobilă simplitate (prof. Georgeta Grivei); Colegiul Economic ” Virgil Madgearu” – Târgu Jiu, jud. Gorj – România pitorească – Gorjul, zestrea Olteniei (prof. Mihaela Gomoi, prof. Elena Belega); Școala Gimnazială „Petru Dumitriu” Orșova, Mehedinți, cu pagina Dunărea la Cazane (prof. Simona-Marilena Mușat, prof. Adriana Mocan, prof. Gabriela Păunescu), Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, jud. Timiș – Țara Făgetului, păstrătoare a tradițiilor de altădată (prof. Mihaela Neamțu, prof. Larisa Ionescu). Județul Suceava a fost reprezentat de: Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți cu pagina Rădăuți – Plai bucovinean (prof. Natașa Cosovanu, prof. Daniela Nanu) și școlile gazdă, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, cu pagina Pentru Bucovina, din inimă… (prof. Luminița Lăzărescu, prof. Cristina Anfimov) și Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus – Bucovina, plai dumnezeiesc (prof. Mihai Cârdei).
Romania pitoreasca 4Pe parcursul zilei de 14 iulie 2019, 22 de echipaje, alcătuite din câte doi elevi și un profesor coordonator, au ajuns la Vicovu de Sus, unde au fost cazate, prin bunăvoința partenerilor noștri de la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor”, care le-au pus la dispoziție în vederea desfășurării concursului național un campus modern, cu internat, sală de mese, sală de conferințe, săli de clasă etc.
Romania pitoreasca 5Deschiderea festivă a concursului avut loc duminică, 14 iulie 2019, la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” prilej cu care au fost întâmpinați de reprezentanții ISJ Suceava – doamna prof. Tatiana Vîntur, Insp. Educație permanentă; prof. Angela Sehlanec – Insp. Școlar disciplina Limba română; prof. dr. Constantin Cocerhan, Insp. Școlar Geografie și echipa de organizare reprezentată de directorii și directorii adjuncți ale celor două licee: prof. Adrian Nicolae Puiu, prof. Luminița Lăzărescu de la C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi; prof. Bărbuță Angelo Cătălin, prof. Chira Gheorghe de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, consilierii educativi ai celor două școli – prof. Leon-Postolache Miriam și prof. Cîrdei Mihai și coordonatorul de proiect prof. Cristina Anfimov. Manifestarea s-a încheiat cu un program artistic susținut de Ansamblul vocal „Ai lui Ștefan, noi oșteni”, coordonat de prof. Vasile Schipor de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus.

roamnia-pitoreasca-2.pngManifestările au debutat cu o excursie de documentare prin frumoasa Bucovină  care a avut drept scop fixarea în conștiința participanților a unor repere culturale bucovinene de o valoare inestimabilă. Cu această ocazie au fost vizitate obiective culturale și istorice de însemnătate națională, regională și locală: Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți, atelierul de ceramică Marginea, mănăstirile Voroneț și Moldovița. La Școala Gimnazială de la Valea Stânei participanții au fost întâmpinați călduros de copiii Ansamblului folcloric „Gura Izvorului”, coordonat de doamna director, înv. Ilaria Pușcă.  Aceștia au oferit participanților o perspectivă inedită asupra  jocurilor copilăriei.

Roamnia pitoreasca 2Excursia a constituit pentru participanți un bun prilej de cunoaștere nemijlocită a culturii și istoriei Bucovinei și o ocazie de a lega prietenii frumoase cu prefesori și elevi din diferite colțuri ale țării. Cunoștințele acumulate în  acestă excursie au constituit punctul de plecare  pentru prima parte a concursului, intitulată „Bucovina leagăn de cultură și civilizație românească”, care a propus participanților să realizeze un poster în care să descrie prin imagini, text, poezie, informații și desene ceea ce care i-a impresionat cel mai mult, oprindu-se cu precădere asupra a patru obiective. Realizarea posterelor a fost urmată de o prezentare realizată de către membrii echipajului.

Romania pitoreasca 4La a doua probă, fiecare echipaj a promovat zona de proveniență, prezentând portul tradițional, istoria și cultura locurilor natale, obiceiurile și ocupațiile locuitorilor, personalități de seamă, edificii simbol pentru imaginea localității/regiunii.  Toate echipajele s-au pregătit temeinic, au adus costume autentice, căutate prin lăzile de zestre ale bunicilor, împrumutate din colecții ale unor muzee județene sau cusute cu migală special pentru acest concurs după modele vechi, tradiționale. Prezentările impecabile au fost pregătite cu seriozitate și dăruire iar frumusețea și coloritul costumelor populare din toate zonele țării ne-au impresionat pe toți, deopotrivă, tineri și adulți.

Romania pitoreasca19La finalul concursului, toți participanții au înțeles cât de frumoase și prețioase sunt tradițiile și costumele populare și cum pot ele să „vorbească” celor din jur despre cultura și civilizația românească.  Deși misiunea juriului a fost una foarte dificilă, punctajele fiind în câteva situații egale, la finalul concursului toți participanții s-au considerat câștigători prin cunoștințele acumulate și experiența dobândită.

În cadrul festivității de premiere, care s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Tudor Flondor” din Rădăuți, opt echipaje au primit premii și mențiuni, iar celelalte au fost recompensate cu premii speciale oferite de Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina,  președinte al societății doamna profesoară Carmen Andronachi,

Echipajele câștigătoare care au avut puterea de a convinge juriul că locul în care trăiesc e cel mai frumos spațiu românesc prin originalitatea posterelor realizate, frumusețea costumelor și modul de prezentare ales sunt:

 • Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani – Premiul I;
 • Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” Titu, jud. Dâmbovița – Premiul II;
 • Liceul Teoretic „Gh. Lazăr” Avrig – jud. Sibiu III;
 • Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, jud.Timiș – Premiul III;
 • Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Zalău, jud. Sălaj – Mențiune;
 • Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu Jiu, jud. Gorj – Mențiune;
 • Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, jud. Gorj – Mențiune.

Concursul a avut și trei secțiuni cu participare indirectă – Eu și lumea în care trăiesc (eseu), Promovează regiunea ta! (mini-ghid turistic), România prin ochi de copil (desen) – la care au fost înscrise 300 de lucrări. Dintre acestea, 150 au fost selectate pentru etapa națională.

Concursul a fost coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin implicarea doamnei profesor Tatiana Vîntur, Inspector pentru Educație permanentă, a doamnei profesor Angela Sehlanec, inspector școlar limba română, și domnului profesor dr. Constantin Cocerhan, inspector școlar pentru disciplina geografie. În organizarea concursului s-au implicat directorii, directorii adjuncți și consilierii educativi ai celor două licee: domnul prof. dr. Adrian Puiu, domnul prof. Angelo Cătălin Bărbuță, doamna prof. Luminița Lăzărescu, dl. prof. Chira Gheorghe, doamna prof. Leon-Postolache Miriam, domnul prof. Cârdei Mihai, domunl prof. dr. Marcel Ungurean, domnul prof. Schipor Vasile și un număr mare de profesori din cadrul ambelor unități școlare. O contribuție importantă în implementarea proiectului la nivel național, pe parcursul întregului an școlar, dar și în organizarea concursului național a avut-o doamna profesor Anfimov Cristina de la C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Desfășurarea în bune condiții a activităților asociate concursului a fost asigurată prin generozitatea sponsorilor: doamna Daniela Zaremba (Complex turistic Voievod, Sucevița), S.C. Egger S.R.L. Romania; domnul Moisiuc Gheorghe (M-System), domnul Nicolaescu Vasile (Transnicolaescu), domnul Marcel Rusu (Superstar), dna Galan Alina – SC Flora Galan Rădăuți, Lenuța Zub (Guadagnini) – fostă elevă a colegiului, doamnele Adriana Kurtoglu, Any Prelipcean și Mihaela Grecu, reprezentând Asociația de părinți a colegiului și profesori din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți cărora le mulțumim și pe această cale.

Considerăm că această ediție a Concursului Național „România pitorească” a fost una de succes, întrucât și-a găsit ecou în inimile participanților.

„O ceată de copii poznași și multă poftă de joacă și jocuri… De atât e nevoie pentru un program artistic care să stârnească aplauze și mult haz. Copiii de la „Gura Izvorului” au reînviat prin energia, jocurile lor și dulcele grai moldovenesc farmecul și inocența copilăriei de altădată. Gazde bune, inimoase și ospitaliere ne-au primit aici, la Școala Primară Valea Stânei din Vatra Moldoviței, iar inima acestui eveniment a fost d-na învățătoare Ilaria Pușcă.”  Prof. înv. primar Anca Tăut, Zalău, Sălaj

„Și am ajuns acasă… puțin obosiţi, dar încărcați cu energie și cu frumos cât să ne ajungă până la anul, când vom reveni cu drag, să vă revedem, oameni frumoși! Au fost zile de suflet, zile bogate, zile cu multă căldură, pe care am resimțit-o cu fiecare fărâmă a ființei noastre! Tot ceea ce s-a întâmplat în Bucovina sfântă a fost o bucurie! Vă mulțumim că ne-ați făcut părtași la această bucurie! Vă îmbrățişăm cu mult drag, oameni frumoși, din toate colțurile țării! Mulțumim organizatorilor, care au făcut posibilă această experiență de suflet și pentru suflet! Prof. Grațiela Pigui, Târgu-Jiu, Gorj

„Târziu în noapte am ajuns acasă, pe la casele noastre, la Avrig, Sibiu, pentru că am ales să zăbovim pe meleagurile frumoase ale Bucovinei. MULȚUMIM pentru tot ce ne-ați oferit, pentru căldura pe care o transmiteți, pentru bunătatea și ospitalitatea pe care o oferiți de fiecare dată, pentru dorința de a mulțumi pe toată lumea, pentru zâmbetul și căldura din glas, pentru TOT. Cuvintele nu sunt de ajuns să exprime ceea ce am simțit la experiența concursului de anul acesta: emoție, bucurie, bună dispoziție, fericire…Vă urez tot binele din lume, putere să o luați de la capăt , sănătate și gânduri bune!” Prof. Luminița Simona Constantin, Avrig, Sibiu

„Liceul Tehnologic Aiud a obținut mai multe premii speciale și o mențiune la Concursul Național România pitorească, organizat la Rădăuți/ Vicovul de Sus, 15-17 iulie 2019. Am descoperit o Bucovină minunată, cu oameni primitori și sufletiști! Bucovina te iubim!” Prof. Corina Voicu, Aiud, Alba

„Ne întoarcem acasă cu sufletul plin și mândre că am reprezentat comuna Smeeni la o competiție națională! Munca depusă timp de un an a fost uitată! Avem brațele pline de diplome și premii! Le aducem acasă împreună cu ecoul pe care vorbele noastre despre Smeeni le-au avut în Bucovina. Nimic nu ar fi fost posibil fără susținerea familiilor celor două eleve Dragomir Ariela și Cristian Riana, fără ajutor doamnelor Stănescu Daniela, Stănescu Georgiana și Minea Ioana, fără sprijinul domnului primar Andrei Ion. Mulțumim organizatorilor pentru toate surprizele plăcute!” Prof. Mihaela Burlacu, Albești-Smeeni, Buzău.

Articol semnat de Cristina Anfimov, Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți

Tinere condeie – opt premii naționale

Standard

Concursul Național de creație literară „Tinere condeie”, ediția 2019 a stabilit câștigătorii etapei naționale. În funcție de premiile și punctajele obținute, o parte dintre aceștia beneficiază de locuri gratuite în tabăra națională de la Călimănești, județul Vâlcea.

images (1)Elevii câștigători, din județul Suceava, sunt:

Premiul I:

Andronicescu Ioana Alexandra – Școala Gimnazială „George Voevidca” C-lung Moldovenesc

Smalbergher Diana – Liceul Tehnologic „Lațcu Vodă” Siret

Ursachi Iuliana – Liceul Tehnologic „Lațcu Vodă” Siret

Premiul II

Cristinaru Ștefan – Liceul Tehnologic „Lațcu Vodă” Siret

Premiul III

Trașcu Robert Valentin – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

Ailenei Elena – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Mențiuni:

Purice Teodora – Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava

Mihăilescu Andra Antonia – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Tabăra națională se va desfășura în perioada 22-27 iulie 2019. Din județul Suceava vor participa câștigătorii premiului I și II și un profesor însoțitor.

Felicitări elevilor, profesorilor îndrumători și inspectorilor de limba și literatura română pentru colaborare și susținerea performanței educației formale și nonformale.

Tatiana Vîntur – inspector școlar I.Ș.J. Suceava