Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

Concursul național de reviste școlare și jurnalistică

Standard

Concursul naţional „Reviste şcolare şi jurnalistică” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2019) şi se desfăşoară pe baza regulamentului atașat: regulament Reviste scolare 2017

Revistele se trimit cu adresă oficială din partea şcolii  precizându-se următoarele:

 • Denumirea revistei, numerele trimise pentru concurs, tipul revistei (una dintre categoriile A sau B din regulament): foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii lunare; ziare, în format mare sau mic; reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr trimestrial/anual, semestrial/anual); revistă format electronic (site/blog); revistă primar – gimnazial (şcoli cu cls. I – VIII, palate şi cluburi ale copiilor); revistă liceal – teoretic, vocațional, tehnologic, şcoli profesionale;
 • Denumirea unității școlare;
 • Colectivul de redacţie (numele şi prenumele coordonatorului principal – date de contact);
 • Datele referitoare la revistele care participă în concurs vor fi completate în documentul google docs (link-ul este precizat în adresa oficială).

În concurs participă revistele cu două numere apărute în anul școlar 2018-2019.

Criteriile de evaluare sunt precizate în regulament și vizează și următoarele aspecte:

 • Cunoașterea genurilor și speciilor gazetărești
 • Originalitate în elaborarea subiectelor
 • Corectitudinea coținutului științific
 • Folosirea vocabularului și a exprimării corecte
 • Ineditul titlului
 • Prezentarea grafică și estetică
 • Abordare critică
 • Valoarea instructiv-educativă a conținutului transmis
 • Complexitatea tehnoredactării
 • Adecvarea problematicii la interesele, preocupările și nevoile grupului receptor.

Revistele, însoţite de adresa şcolii, se trimit în perioada 15-18 aprilie 2019 la inspectoratul școlar – secretariat (în atenția inspectorului pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur).

Etapele de desfăşurare sunt cele prevăzute în regulamentul concursului.

Etapa judeţeană a concursului se va desfăşura la sediul inspectoratului școlar, conform CAEN/2019 și Deciziei IȘJ Suceava.

Etapa naţională se va desfăşura în perioada mai – iunie 2019.

Tabăra naţională, care reuneşte elevi ai colectivelor de redacţie ale revistelor laureate la nivel naţional, se va desfășura  în perioada vacanţei de vară.

Vă reamintim că acest concurs se adresează revistelor școlare scrise şi redactate de elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Revistele de specialitate, alte publicații realizate de profesori sau elevi pot fi înscrise în Concursul Interjudețean „Avem carte!”- secțiunea adresată cadrelor didactice. Etapa județeană – 11 mai 2019. Voi reveni cu date suplimentare.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Concursul național „Tinere condeie”

Standard

Concursul naţional de creaţie literară „Tinere condeie” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2019) şi se desfăşoară pe baza regulamentului din 2012 aprobat cu nr. 33412/14.03.2012 și a precizărilor din adresa MECS nr. 36606/17.04.2015.

Regulamentul concursului: regulament Tinere condeie 2012

Conform acestui regulament se desfășoară:

 1. Etapa locală – până pe data de 14 aprilie 2019 se selectează lucrările care vor participa la etapa județeană. Se califică maximum 10 elevi/unitate școlară pentru etapa județeană.
 2. Etapa județeană – se va desfășura la sediul I.S.J. Suceava, conform CAEN/2019 și Deciziei IȘJ Suceava.
 3. Etapa națională – se desfășoară în luna mai.

În conformitate cu adresa MECS nr.36606/17.04.2015 nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.

Creaţiile literare  și plicul cu motto-ul se trimit însoţite de adresă oficială din partea şcolii, până pe data de 18 aprilie 2019, la inspectorii şcolari pentru limba și literatura română, prof. Isabel Vintilă și prof. Angela Sehlanec.

În adresă se precizează toate datele cuprinse în tabelul de mai jos.

Lucrările de la o unitate școlară se trimit într-un singur dosar cu șină şi nu vor fi puse în folii transparente, respectând precizările acestei adrese și regulamentul concursului.

Lucrările care nu au toate informaţiile solicitate vor fi descalificate.

Tabelul de mai jos se trimite până pe 18 aprilie 2019 și prin e – mail la adresa:  Neacșu Mihaela (md.neacsu@yahoo.com) în format Excel.

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului (autorului) Clasa Unitatea şcolară Specie literară/

Gen literar

(poezie, proză, dramaturgie, eseistică)[1]

Numele şi prenumele profesorului îndrumător
           

Jurizarea la etapa judeţeană se va face de către o comisie stabilită prin decizia I.S.J. Suceava.

[1] Conform Regulamentului  Concursului naţional de creaţie literară „Tinere condeie” din 2012

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Tineri în pădurile Europei

Standard

I.Ș.J. Suceava și Palatul Copiilor Suceava organizează pe data de 17 aprilie 2019, ora 12.00, etapa județeană a Concursului European „TINERI ÎN PĂDURILE EUROPEI”.

Etapa județeană se va desfășura la Palatul Copiilor Suceava, str. Dragoş Vodă, nr. 13, localitatea Suceava.

Condiții de participare:

 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Elevi de liceu cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani;
 • Dintr-o unitate școlară pot participa cel mult două Echipajul este alcătuit din trei elevi cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani (la începutul anului școlar respectiv) și un profesor coordonator;
 • Înscrierea în concurs se face până pe data de 12 aprilie 2019, la adresa de e-mail: pcsuceava@gmail.com. La înscriere se vor trimite următoarele date: Unitatea școlară/Numele și prenumele elevilor/data nașterii fiecărui elev/cunoașterea limbii engleze (nivel de cunoaștere – autoevaluare), numele și prenumele profesorului coordonator, datele de contact ale acestuia (telefon, adresa de e-mail);
 • Elevii vor fi însoțiți de profesorul coordonator;
 • Toate etapele concursului se vor desfășura în limba engleză.

Concursul este coordonat de I.Ș.J. Suceava – Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru activități extrașcolare și Palatul Copiilor Suceava – Biatrice Choleva, director.

Materialele educaţionale pentru pregătirea copiilor se găsesc pe: http://www.ypef.eu (limba română).

Regulementul concursului: http://www.rosilva.ro/files/content/bucuresti/Regulament-YPEF-%202019_.pdf

Adresa MEN: Adresa_tineri_in padurile Europei_19_MEN

Inspector școlar, prof. Tatiana Vîntur

LicArt – ediția 2019

Standard

Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni – LicArt, cel mai mare concurs de arte pentru elevii din România, organizat de Clubul Nouă ne pasă! în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale, a ajuns la a XVIII-a ediţie!

LicArt – un spaţiu de exprimare talentului liceenilor şi dorinţei lor.

Îndemnaţi elevii să participe la acest concurs, care le va aduce nu numai satisfacţia de a-şi măsura talentul cu mulţi alţi tineri şi, eventual, câştiga premii extrem de importante, ci şi posibilitatea de a-şi prezenta creaţiile unui număr foarte mare de oameni, de a interacţiona atât cu colegii lor cât şi cu personalităţi culturale implicate în acest proiect de anvergură! Succesul lor înseamnă şi succesul dascălilor şi liceului lor!

Mesajul se adresează tuturor diriginţilor, consilierilor educativi, coordonatorilor
de cenaclu literar sau club de fotografie, pentru a-şi informa elevii de existenţa acestui concurs şi de avantajele participării.
Liceenii se pot înscrie în concurs în perioada 7 ianuarie – 17 martie 2019, prin postarea de creații online pe situl , la secţiunile Poezie şi Fotografie (cu 3 categorii: alb-negru, portret şi diverse).

Detalii: www.licart.ro 

Participarea este gratuită, dar premiile sunt cu mult peste nivelul obişnuit al concursurilor româneşti. Regulamentele sunt disponibile pe situl concursului.
Finaliștii vor fi invitaţi în Tabăra de Creaţie LicArt, ce va avea loc în perioada 19 – 25 aprilie 2019, unde vor beneficia de ateliere de creație și activități cultural-educative.
Primele 10 licee cu cei mai mulţi elevi înscrişi la LicArt vor primi câte o Diplomă care să ateste implicarea în efortul de deschidere a tinerilor nu doar spre cultură ci şi spre ei înşişi, de sondare şi manifestare a talentului, de îndrumare a noilor generaţii către valori care, din ce în ce mai mult, dispar din societatea actuală.
Informaţii suplimentare: licart@gmail.com 

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Calendarele activităților educative 2019

Standard

Activitățile educative  naționale, interjudețene, regionale și județene se vor desfășura în anul 2019 conform Ordinului MEN nr. 3016 din 9.01.2019:

 • Anexa nr.7 Activități educative naționale finanțate de MEN
 • Anexa nr.8 Activități educative naționale nefinanțate de MEN
 • Anexa nr.9 Activități educative regionale și interjudețene nefinanțate de MEN.

Calendarele CAEN/2019, CAERI/2019, CAEJ/2019 precum și proiectele avizate de comisia județeană de evaluare a proiectelor pot fi consultate aici:

CAEN_2019_SV

Calendarele competițiilor din 2019 pot fi accesate aici: https://educatiafnonf.wordpress.com/2019/01/22/calendarele-competitiilor-din-2019/

Succes elevilor participanți!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Calendarele competițiilor din 2019

Standard

Au fost aprobate calendarele competițiilor care se vor desfășura în 2019.

Prin Ordinul de ministru nr. 3.016/2019 s-a aprobat calendarul următoarelor competiții:

 • Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români (anexa nr. 1)
 • Olimpiadele naționale școlare (anexa nr. 2)
 • Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale (anexa nr. 3)
 • Concursurile naționale școlare finanțate de MEN (anexa nr. 4)
 • Concursurile naționale școlare fără finanțare MEN (anexa nr. 5)
 • Concursurile interjudețene/regionale școlare fără finanțare MEN (anexa nr. 6)
 • Activitățile educative naționale finanțate de MEN (anexa nr. 7)
 • Activitățile educative naționale fără finanțare MEN (anexa nr. 8)
 • Activitățile educative regionale și interjudețene fără finanțare MEN (anexa nr. 9)

Competițiile școlare respectă PDF icon OMEN 3016_Competitii scolare internationale, nationale si regionale 2019_site MEN.pdf

Inspector școlar, prof. T. Vîntur

Concursul național de schi „Bucuriile zăpezii”

Standard

Pe pârtia Veveriţa din staţiunea Vatra Dornei s-a desfăşurat, în perioada 17-20 ianuarie, Concursul Naţional de Schi pentru Copii „Bucuriile zăpezii”. Manifestarea sportivă face parte din calendarul competiţional al Ministerului Educaţiei Naţionale şi este organizată de Clubul Copiilor Vatra Dornei,printr-un proiect finanţat de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Primăria municipiului Vatra Dornei, având ca parteneri Salvamont, Clubul Sportiv Şcolar Vatra Dornei, Şcoala de Schi „Euroski”, Bucura Com SRL – Teleschi Parc, Banu SRL – centru închirieri schi snowtubing, la care se adaugă câţiva sponsori locali.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-01-22/Concursul-National-de-Schi-pentru-Copii-Bucuriile-zapezii-de-la-Vatra-Dornei-a-adunat-peste-100-de-copii#ixzz5dL6L9lqm
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook