Arhive pe categorii: Concursuri CAEN

Concursuri/proiecte cuprinse în CAEN, CAERI ale Ministerului Educației

VideoART – ediție online

Standard

Clubul Video ART  și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava vă invită să participați la cea de-a 12 ediție a Festivalului internațional Video ART pentru adolescenți, care în acest an, datorită condițiilor pandemice va avea loc în condiții deosebite  – ONLINE –  între 18 –  19 iunie. 

Festivalul este patronat de Uniunea internațională a Cinematografiei de amatori (UNICA) și este singurul din România care conferă Medalia UNICA, distincție mult râvnită de cineamatorii din întreaga lume.

Grup țintă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani, în echipaje de 2-4 elevi, coordonați de un profesor.

NOTĂ: Echipajele pot participa la ambele secțiuni, cu obligația respectării prezentului Regulament.

Etape:

Etapa I: Realizarea proiectelor cinematografice și trimiterea lor  pe cale electronică (wetransfer sau orice altă platformă dedicată transmiterii on line a materialelor digitale), până la data de 12 iunie 2021.

Etapa a II-a (online)

 1. iunie – Festivitatea deschiderii  celei de-a 12 ediții

                          – Vizionarea unei selecții de filme participante selectate de juriul internațional

19 iunie   –  Workshopuri dedicate concurenților

                  – Gala decernării premiilor  Video Art 2021

Secțiunile festivalului:

Secțiunile concursului sunt următoarele:

 • Film de scurtmetraj
 • Spot publicitar cu impact social.

Secţiunea Film de scurtmetrajva cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20 minute, în care libertatea de exprimare artistică  este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea, călătoria(reportajul turistic), jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual) documentarul (teme de interes cultural: artă, literatură, folclor, etnografie), eseul cinematografic etc.  Vor fi punctate originalitatea temei alese, valoarea textului literar dedicat şi modul artistic de realizare( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc, acolo unde este cazul etc.)

 Secţiunea Spot publicitar cu impact social va cuprinde videoclipuri cu durata de maximum 60 secunde, dedicate prevenirii sau sensibilizării în ceea ce priveşte unele aspecte sociale cu implicaţii pentru întreaga societate:( consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor, delicvenţa socială juvenilă, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale, aspecte inedite, convieţuirea interetnică etc.). Vor fi punctate caracterul mobilizator şi determinant  al clipului cât şi valenţele sale cinematografice. 

Regulament:

 • Elevii implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul instituției de învățământ participante;
 • Echipele sunt formate din doi elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea artistică (scenariu regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-aplicativă (sonor, imagine, prelucrare digitală etc.);
 • Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese;
 • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
 • Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând participa cu mai multe filme(spoturi publicitare);
 • Echipa, alcătuită din doi elevi, va fi coordonată de un profesor îndrumător;
 • FILMELE SAU SPOTURILE TREBUIE SĂ FIE SUBTITRATE ÎN MOD OBLIGATORIU ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

(jurizarea este internațională, având în componență membri ai comitetului internațional al Uniunii Intenaționale de Cinema)

Sunt interzise cu desăvârşire:

           – utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;

           – folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;

           – crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor; 

 • Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a concursului) la descalificarea echipei respective.
 • In primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare (actori, regizor, operator imagine etc.) Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate și în Fişa de participare  (Anexa). Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj,  aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

DETALII COMPLETE : WWW.CONCURSULVIDEOART.RO

Coordonator prof. Viorel Ieremie

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Calendarele activităților educative

Standard

Calendarele activităților educative cuprind activități naționale, regionale/interjudețene, județene și la nivelul unității școlare care se desfășoară, pe parcursul unui an calendaristic, în conformitate cu proiectele aprobate anual de comisiile de evaluare naționale, județene sau locale.

În conformitate cu Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.304/21.05.2020 privind anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020, la care participă elevii români, activitățile din CAEN și CAERI/2020 au fost anulate.

Pentru anul școlar 2020-2021, M.E.C. propune ca aceste proiecte să fie cuprinse în CAEN și CAERI/2021, fără a mai parcurge etapele de scriere, depunere, evaluare, după o analiză la nivelul fiecărui județ – etapa de confirmare a proiectelor, care pot fi adaptate și pentru varianta online.

Pentru proiectele cuprinse în CAEN și CAERI/2020:

 • pentru calendarele CAEN și CAER/2021 nu va mai avea loc un apel de selecție, și implicit nu se va organiza nici procesul de evaluare. Acestea vor păstra același dosar aprobat  (CAEN/CAER/CAERI 2020), dacă  organizatorii confirmă intenția și responsabilitatea implementării proiectelor și în anul 2021;
 • organizatorii proiectelor cuprinse în CAEN și CAER 2020 vor comunica prin e-mail decizia referitoare la reluarea/renunțarea organizării proiectului, până la data de 23.09.2020, ora 16.00;
 • în situația în care proiectul se va desfășura și în anul 2021, fiecare organizator va analiza posibilitatea desfășurării unei variante on-line a ediției 2021, pentru eventualitatea în care situația pandemică la nivel național nu permite organizarea cu participare directă;
 • dacă varianta on-line este posibilă, vă rugăm să elaborați urgent regulamentul pentru proiectul/festivalul/concursul respectiv, în vederea aprobării de către I.S.J. Suceava; regulamentul pentru desfășurarea în on-line va fi semnat de către directorul unității de învățământ, ștampilat și înregistrat și de coordonatorul proiectului. Termen de depunere la ISJ SV– vineri, 25.09.2020 (se poate lăsa la poartă);
 • varianta on-line va constitui o soluție de rezervă și se va aplica doar dacă scenariul epidemiologic nu va permite participare directă;
 • vă rugăm să completați până pe 23 septembrie datele cuprinse în documentul google doc astfel:
 • Proiecte cuprinse în CAEN/2020 finanțate
 • Proiecte cuprinse în CAEN/2020 nefinanțate
 • Proiecte cuprinse în CAERI/2020;
 • Pentru proiectele desfășurate în 2020 se va trimite până pe data de 25 septembrie 2020 raportul ediției 2020, pe suport electronic (CD);

Pentru proiectele județene noi, în vederea accesului în CAEJ/2021, se vor trimite aplicațiile, conform formularului de aplicație ediția 2020, până pe data de 30 octombrie 2020.

Inspector școlar

Prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Mesajul meu antidrog – rezultate 2020

Standard

Concursul național „Mesajul meu antidrog” vizează dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflate într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri.

Premiul I – Mesajul meu antidrog, etapa națională

Rezultatele ediției 2019 -2020: https://tribunainvatamantului.ro/laureatii-concursului-mesajul-meu-antidrog/

La secțiunea arte vizuale – grafică, pictură, fotografie, liceu, eleva Hrebenciuc Marina Denisa, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, coordonator prof. Anca Iordache, a obținut premiul I.

concursul național cuprinde secțiunile: film de scurt metraj şi spot video, arte vizuale – grafică, pictură, fotografie și secțiunea free style. Etapa județeană a fost coordonată de d-na Elena Țîrdea – CPECA Suceava, în parteneriat cu IȘJ Suceava (inspector școlar Tatiana Vîntur).

Tatiana Vîntur – inspector școlar I.Ș.J. Suceava

Calendarele activităților educative 2020

Standard

Calendarele activităților educative au fost aprobate prin Ordinul nr. 5.597/16.12.2019 privind aprobarea listei activităților educative naționale, regionale și interjudețene, care vor fi organizate în anul 2020 și a Ordinului nr. 3240/12.02.2020 de modificare și completare  a Anexelor la Ordinul nr. 5597/16.12.2019 privind lista activităților educative naționale, regionale și interjudețene organizate în anul 2020.

Picture1Calendarele activităților educative 2020, din județul Suceava cuprind: Calendarul Activităților Educative Naționale CAEN 2020, Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene CAERI 2020 și Calendarul Activităților Educative Județean CAEJ 2020

Aceste calendare se completează cu:

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-559716122019-privind-aprobarea-listei-activit%C4%83%C8%9Bilor

Desfășurarea activităților din CAEN, CAER, CAEJ/2020 respectă reglementările naționale în vigoare și Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/16.09.2019 – Educație permanentă și activități extrașcolare

Succes!

Inspector școlar Tatiana Vîntur

Trofeul Gerar – 2020

Standard

În perioada 23-25 ianuarie 2020, Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe și Clubul Copiilor Întorsura Buzăului au organizat pe partiile de la Șugaș Băi și Valea Mare concursul național de schi alpin pentru copii Trofeul Gerar, ediția XII-a, eveniment  cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației și Cercetării/2020.

FOTO GERARLa concurs au participat 140 de copii din 16 județe, la patru categorii de vârstă, fete și băieți.Județul Suceava a fost reprezentat cu succes de cei mai mici schiori inscriși la cercul de schi alpin  coordonat de prof. Dobrincu Florin, clasându-se pe locul II in clasamentul general pe echipe.

Sportivii dorneni au obținut următoarele rezultate:

Pintescu Dragoș (5-6 ani):
-locul I Slalom
-locul I Slalom Uriaș
-locul II Slalom Paralel

🎿 Boncheș Ludovic (7-8 ani):
-locul II Slalom
-locul I Slalom Paralel

🎿 Lutaniuc Armina (9-10 ani):
-locul III Slalom
-locul II Slalom Uriaș
-locul II Slalom Paralel

🎿 Lutaniuc George (9-10 ani):
-locul II Slalom
-locul III Slalom Uriaș
-locul I Slalom Paralel

🎿 Moroșan Sara (11-12 ani):
-locul IV Slalom

🎿 Pintescu Iustin (11-12 ani):
-locul I Slalom
-locul I Slalom Uriaș
-locul I Slalom Paralel

🎿Pintescu Iustin și Moroșan Sara
-locul II Slalom Paralel Mixt.

O contribuție importantă la obținerea acestor rezultate au avut-o părinții care au însoțit copii la concurs, dar și implicarea permanentă  a acestora în buna desfășurare a activităților din cadrul cercului de schi alpin.

In perioada imediat următoare, 6-8 februarie 2020, Clubul Copiilor Vatra Dornei va organiza ediția XI-a a Concursului național de schi alpin Bucuriile Zăpezii. La concursul care se va desfășura pe Pârtia Veverița sunt așteptați aproximativ 100 de copii din 10 județe, care vor concura la patru categorii de vârstă, fete și băieți.

Director, prof. Vasile Moroșan

 

Calendarele activităților educative 2020

Standard

CAEN20Calendarele activităților educative naționale și regionale au fost aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.597/16.12.2019 privind aprobarea listei activităților educative naționale, regionale și interjudețene, care vor fi organizate în anul 2020.

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-559716122019-privind-aprobarea-listei-activit%C4%83%C8%9Bilor

O lume mai curată, o lume mai bună

Standard

Concursul Național „O lume mai curată, o lume mai bună „, aflat la a XII a ediție, a fost organizat de Clubul Copiilor Fălticeni fiind cuprins în Calendarul Național al Activităților Educative/2019, poziția 91, domeniul Ecologie și Protecția Mediului. Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni fiind coordonat de prof.dr. Porof Marcel și prof. Pascariu Daniela.

o lume3Concursul s-a desfăsurat pe parcursul a două etape, la prima etapă, și anume cea indirectă au participat echipaje din 27 de județe ale țării noastre și din Republica Moldova, însumând peste 200 de  proiecte, eseuri (referate), afișe, colaje și obiecte realizate din materiale recilabile. La a doua probă, proba finală, s-au calificat 17 echipaje din tot atâtea județe și cel din Republica Moldova.

 

În excursia tematică, de documentare, participanții au călătorit cu Mocănița și au explorat mediul în care trăim, cadrul natural generos. A urmat  Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” care cuprinde peste 11.000 de exponate. Aici am redescoperit o tradiție veche, specifică zonei noastre, și anume încondeiatul ouălor. Modul de realizare al acestora i-a lăsat pe participanți plăcut surprinși, unii dintre ei promițând că vor reveni de câte ori au ocazia. Periplul participanților la două mănăstiri celebre în toată lumea, Voroneț și Sucevița, a fost contribuit la realizarea obiectivelor proiectului.O lume5Munca în echipă și imaginația participanților au fost valorificate pe deplin în cadrul atelierului de lucru de duminică când elevii au realizat diferite machete, desene și postere în strânsă legătură cu tema concursului, fiecare echipaj încercând să ilustreze un colțișor din zona din care provine. Tot în aceeași zi s-a desfășurat și proba de proiecte de mediu si referate intitulată „Un suflet curat, o minte sănătoasă într-un mediu durabil”, în care cei dornici de participare și-au construit o lume proprie, mai curată și mai bună, încercând fiecare să-și impună punctele de vedere cu referire la reducerea poluării și la alte elemente distructive pentru planeta noastră.

La finalul acestei probe a avut loc festivitatea de premiere și acordarea de diplome, cupe și medalii pentru echipajele participante atât la etapa indirectă, cât și la cea directă, aceste premii având rolul de a răsplăti eforturile participanților și ale coordonatorilor. În final s-au acordat premii pentru fiecare secțiune în parte.

Pentru secțiunea I s-au acordat 7 premii (3 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Pentru secțiunea II, 6 premii (2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Pentru secțiunea III, 9 premii (3 locuri I, 3 locuri II și 3 locuri III corespunzător celor două categorii de vârstă). Au mai fost acordate mențiuni și  premii speciale.

Ediția a XII-a a fost o promisiune pentru participarea echipajelor la viitoarea ediție pentru „O lume mai curată, o lume mai bună”.

Coordonatori, prof. dr. Marcel Porof, prof. Daniela Pascariu

Calendarele activităților educative 2020

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020), Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAER 2020), Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2020), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2020 va avea o structură similară celui din anul 2019, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2019, realizată la nivel național.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura Operațională Management  nr.19/16.09.2019 – Educație permanentă și activități extrașcolare. Vă invităm să parcurgeți și Precizările de completare a formularului de aplicatie_2020.

Perioada de depunere a proiectelor (pentru toate tipurile de proiecte): 1-4 octombrie 2019, la sediul I.Ș.J. Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020)

 • validează rapoartele edițiilor 2019 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2019 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea Procedurii Operaționale Management  nr.19/16.09.2019;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2020, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse pentru CAEN, grupate pe domenii, la comisia națională și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2020 (CAERI 2020)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAERI 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAERI 2020 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

Calendarul Activităților Educative Județene 2020 (CAEJ 2020)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse pentru CAEJ 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAEJ 2020.

Proiecte locale

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente) se aprobă de către unitatea școlară.

Propunerile pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 vor respecta următoarele:

 • Fișa de gardă, conform modelului
 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2020, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) (Anexa1_Formular de aplicație_20)
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 4203 din 30.07.2018; (Ordin_4203)
 • Raportul ediției anterioare (Anexa2_Raport_editie19_structura
 • Regulamentul – aprobat de inspectorul școlar general/inspector școlar educativ (doar în cazul concursurilor)
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2020; (Anexa3_Fisa_evaluare_proiect_20)
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație)
 • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare
 • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype.

Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 respectă procedura nr. POM nr. 19 din 16.09.2019.

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

LicArt – finaliștii ediției a XVIII-a

Standard

Festivalul Național de Arte pentru Liceeni „LicArt”, cuprins în CAEN al MEN/2019, aflat la a XVIII-a ediție, a stabilit finaliștii la secțiunile poezie și fotografie.

Finaliștii celor două secțiuni vor participa la o tabără de creație care se va desfășura la Sulina, județul Tulcea, în perioada 2-8 septembrie 2019.

Din județul Suceava s-au calificat elevii:

Sorina Rândașu – Liceul cu Program Sportiv Suceava script

Vlad Berariu – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava inner connections

Antonia Mihailescu – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava sub toracele tău

„Împlinesc 18 ani, ceea ce e surprinzător, dată fiind realitatea românească. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge la această vârstă înaintată. Mai ales că, de-a lungul timpului am găsit mulți oameni cu suflet mare, dar prea puțini cu bani, dornici să mă ajute. Dar am supraviețuit și mă încăpățânez s-o fac atât timp cât cred că e nevoie de mine. Prin tot ce-am făcut, m-am oferit și am reușit să fiu printre (prea) puţinele spaţii de afirmare a valorii, în care tinerii se pot exprima, pot comunica, pot fi recunoscuţi şi înţeleşi. Am cunoscut peste 25.000 de astfel de tineri frumoși și talentați. Le-am apreciat creațiile și i-am ajutat să le împărtășească celorlalți. I-am încurajat să nu-și abandoneze pasiunile atunci când vor crește. I-am urmărit pe mulți cum, stimulați de rezultatele întâlnirii cu mine, au decis să scrie, să joace teatru, să regizeze, să facă fotografii în mod profesionist. Sunt LicArt și te aștept să ne cunoaștem!” (www.licart.ro)

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Premii naționale pentru tinerii meșteșugari suceveni

Standard

A XXIV-a ediție a Olimpiadei meșteșugurilor artistice tradiționale, concurs național cuprins în CAEN/2019, s-a desfășurat în perioada 23 – 28 iulie 2019, în Dumbrava Sibiului, fiind organizat de Muzeul Astra și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

67585459_1656164391180714_7353367220619051008_n270 de tineri meșteșugari din 32 județe ale țării și din străinătate: Suedia, Republica Bulgaria şi Republica Moldova, R.P. Chineză (Institutul Confucius Sibiu/ ULBS Sibiu), au promovat tradițiile locale și naționale, păstrate și transmise din generație în generație prin meșteșuguri artistice tradiționale: olărit, modelat ceramică, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă, potcovit ouă, prelucrarea artistică a lemnului, sculptat icoane de vatră, mobilier pictat, prelucrare metal, pirogravură, metaloplastie, xilogravură, prelucrarea artistică a osului, prelucrarea artistică acornului, confecţionat măşti, ţesut în război orizontal, ţesut în război vertical, confecţionat piese de costum popular, confecţionat păpuşi, cusut, brodat, confecţionat podoabe, împletit fibre vegetale, împletit ciucuri, dantelă cu suveica, dantelă cu ciocănele, artă decorativă etc.

67393582_866708270368570_2366560420711366656_nTalentații elevi meșteșugari din județul Suceava au obținut premiile:

Premiul I:

 • Botez Andrei- Razvan,cojocarit,  broderie piele, îndrumător prof. Grosari Adrian, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți;
 • Chiforescu Medeea Antonela, încondeiat ouă, îndrumător prof. Paicu Dorina, Școala Gimnazială Poiana Stampei;
 • Ortoanu Ciprian, prelucrarea artistică a lemnului, îndrumător prof. Vleju Mihai, Școala Gimnazială Dorna Arini;
 • Seserman Diana Anastasia, broderie cu mărgele, îndrumător prof. Mera Simona, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Premiul II:

 • Botez Vlad-Ștefan, broderie pe piele, îndrumător prof. Grosari Adrian, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți.

Premiul III:

 • Rusu Simina-Florentina, broderie mărgele, îndrumător prof. Pătrașcu Daniela, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc.

67420556_480282822747485_6531229288102887424_nTinerii creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meșteșugului artistic tradițional, al specificului artizanal din satul de origine, din mediul rural sau urban, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din școli sau cluburile copiilor au participat la ateliere de lucru, expoziții în spații amenajate, activități cultural artistice. Elevii au fost însoțiți de prof. Mihai Vleju, prof. Domnica Petrovici – seniori voluntari, prof. Seserman Elena.

Felicitări tinerilor meșteșugari, coordonatorilor acestora și familiilor lor care i-au susținut!

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Notă: preluarea articolului presupune citarea autorului și a sursei articolului.