Arhive pe categorii: Parinti

“Copiii nu sunt cărți de colorat. Nu poți să îi umpli cu nuanțele tale preferate.” Khaled Hosseini 

Rămâi aproape de copilul tău!

Standard

„Există doar două moșteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noștri. Unul dintre acestea este rădăcini, iar celelalte, aripi.” (Johann Wolfgang von Goethe)

„Luna Diasporei”, ediția a V-a, proiect al Consiliului Județean Suceava, s-a încheiat cu workshop-ul „Părinții pleacă, noi rămânem” , desfășurat la Biblioteca Județeană „I.G. Sbiera” Suceava, eveniment care a valorizat parteneriatul interinstituțional, consolidat în timp: Organizația „Salvați Copiii” Suceava, Inspectoratul Școlar Județan Suceava – educație permanentă, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – Institutul de Științe ale Educației, D.G.A.S.P.C. Suceava, Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Centrul Regional de luptă împotriva traficului de persoane, reprezentanți ai unităților școlare din județul Suceava.

Date și statistici

Dimensiunea fenomenului – statistici și estimări

Conform Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 75.136 de copii aveau părinţii plecați la muncă în străinătate, în decembrie 2020, din care 13.253 de copii cu ambii părinţi plecaţi şi 9.409 copii cu părintele unic susţinător plecat. 

Regiunea NE înregistrază un număr mare de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, în județul Suceava fiind, conform evidențelor școlilor, peste 8000 de elevi, iar 1173 de elevi au ambii părinți migranți.

Salvați Copiii România derulează, începând din anul 2010, un program complex destinat protecției și educației copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate. Programul a fost dezvoltat pe baza recomandărilor formulate în cercetarea „Impactul migrației părinților asupra copiilor rămași acasă”, realizată de Salvați Copiii, care a evidențiat  impactul plecării părinților asupra bunei dezvoltări a copiilor și nevoile pe care aceștia le au în perioada lipsei de îngrijire parentală.

În cadrul proiectului „Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația părinților” a fost lansată campania națională „Rămâi aproape de copilul tău!”: https://www.youtube.com/watch?v=UMTVviodN2U

Educație, protecție, siguranță și intervenție au fost atributele workshop-ului, subliniindu-se importanța și rolul fiecărei componente, dar și rolul familiei în creșterea și devenirea copilului.

Stabilirea cauzelor acestui fenomen, a efectelor acestuia pe termen scurt, mediu și lung, soluțiile și acțiunile tuturor factorilor responsabili în creșterea, protecția și educația copilului sunt aspecte care au pornit de la nevoile copilului: nevoi de bază: hrană, îmbrăcăminte, adăpost, de apartenență la un grup, de relaționare, de comunicare, dezvoltare socio-emoțională, de realizare a aspirațiilor.

Familia, dincolo de rolurile multiple în creșterea și dezvoltarea copilului, are cel puțin rolul de a-l înconjura cu dragoste și sprijin pe copil, de monitorizare, de exemplu personal”, a subliniat psihologul clinician Doina Fîntînariu. Totodată, moderatorul workshopului a subliniat importanța și rolul familiei în dezvoltarea abilităților copiilor: imaginea și stima de sine, formarea unui sine pozitiv, comunicarea cu ceilalți, interacțiune și relații sociale, management emoțional – recunoașterea emoțiilor, exprimarea acestora și gestionarea lor, respectarea unor reguli sociale, autonomia, activități de rezolvare a unor dificultăți/probleme, construirea unor relații, diminuarea barierelor de comunicare – abilități necesare a fi construite în familie, consolidate la școală și aplicate în comunitate.

Suportul legislativ:

Activitățile de sprijin, protecție și educație au la bază suportul legislativ existent:

 • Suport pentru persoanele în grija cărora sunt copiii – consiliere psihologică, socială, juridică
 • Asistent social – părimării
 • Consilierii școlari – unitățile școlare
 • Help Line- 0800 070 040 (psiholog și consilier juridic)
 • Legea 272/2004 – procedura legală de protecție a copiilor rămași singuri acasă (art. 104-108)
 • Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 – procedură privind monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate
 • www.copiisinguriacasă.ro

La nivelul I.Ș.J. Suceava suportul educațional are în vedere obiectivele:

 • Identificarea situaţiilor cu risc la nivelul comunităţilor şcolare
 • Implicarea autorităţilor, ONG-urilor, comunităţilor locale în găsirea de soluţii si acordarea de sprijin copiilor / tinerilor
 • Responsabilizarea părinţilor, familiei
 • Promovarea unor modele participative ale comunităţii şcolare şi locale
 • Responsabilizarea factorilor formali şi informali implicaţi în educaţie.

Exemple de proiecte desfășurate de unitățile școlare din județul Suceava:

 • „Aștept să te întorci acasă” – proiect național catehetic ,,Biserica, familia românilor de pretutindeni”Școala Gimnazială Bosanci, Școala Milișăuți, Școala Berchișești
 • „Singur acasă” – C.S.E.I. Suceava, Școala Gimnazială „Al.I. Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială „I.Irimescu” Fălticeni, Școala Gimnazială Bălăceana, Școala Gimnazială Măriței, Liceul Tehnologic „V. Cocea” Moldovița, Școala Gimnazială Râșca, Școala Gimnazială Bucșoaia, Școala Gimnazială nr.6 Suceava, Școala Gimnazială nr.10 Suceava, Școala Gimnazială Breaza, GPN Cajvana, Școala Gimnazială Pleșești, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul Tehnologic Liteni
 • „Impactul migrației asupra copiilor” – Școala Gimnazială Bunești
 • „Singuri acasă, împreună la grădiniță” – Grădinița GPP „Prichindel” Suceava
 • „Familia de acasă, familia de la școală” – Școala Specială C-lung Moldovenesc
 • „Singuri acasă” – proiect național PEPCO – Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava, GPN „Obcini” Suceava
 • „Dezvoltarea socio-emoțională”– Școala Gimnazială Grănicești, Școala Gimnazială Bogdănești, Școala Gimnazială Vadu Moldovei, Școala Gimnazială nr.10 Suceava, Școala Gimnazială nr.8 Suceava
  • receptivitate față de problemele cu care se confruntă copiii, nevoile acestora;
  • creșterea capacității de adaptare a copilului și realitatea socio-economică a familiei;
  • formarea deprinderilor de exprimare corectă a emoțiilor, de comunicare asertivă a propriilor emoții și nevoi; tehnici de gestionare a situațiilor de criză.
 • Program POCU: PRO-EDU – „Școala după școală” – 12 grupe de elevi: Voitinel, Burla, Mitocu Dragomirnei, Vicovu de Sus, Verești, Drăgoiești, Siminicea
 • Școala părinților – Colegiul Național „N. Gane” Fălticeni, Colegiul Național „E.Hurmuzachi” Rădăuți, Școala Gimnazială nr.1 Suceava, Școala Gimnazială Vadu Moldovei, Școala Gimnazială Dornești
 • „Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare” – Școala Gimnazială „M. Costin” Suceava
 • „Creștem împreună” – Școala Gimnazială nr.3 Suceava
 • „Copil ca tine sunt și eu” – Grădinița Dumbrăveni
 • Program național „Educație remedială” – 48 de școli
 • Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor – 60 de școli
 • Campania R.E.S.P.E.C.T. – 180 de unități școlare, componentele Responsabilitate, Educație, Siguranță, Prevenție, Emoții
 • „Putem face față!”: educație pentru reziliență- Liceul Tehnologic Broșteni
 • „Comoara mea secretă – Familia” – proiect internațional  Liceul Tehnologic Pârteștii de Jos
 • „Fii voluntarul educației tale” – Colegiul „A. Motrescu” Rădăuți
 • „Suntem prietenii copilului tău”- proiect de identificare şi soluţionare a nevoilor cognitive, social-emoţionale ale copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate iniţiat de Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava
 • „Nimeni nu e singur!” – Școala Gimnazială Zvoriștea
 • „Călătoria ursulețului de pluș” – Școala Gimnazială „B. Vodă” C-lung Moldovenesc
 • Școala incluzivă – Școala Gimnazială Pătrăuți, Școala Gimnazială Valea Moldovei, Școala Gimnazială Bălcăuți, Școala Gimnazială Verești, Școala Gimnazială Dorna Arini
 • „Zâmbet de copil” – Școala Poiana Stampei
 • „Niciodată singur” – Școala Fundu Moldovei.

„Copilul este ca o oglinda care te ametește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna copilul te intimidează ca și când știe el ce știe. Nu te înșeli, pentru că spiritul lui este puternic, înainte ca tu să-l pipernicești.” (Antoine de Saint-Exupery)

„Amprentele sufletului se croiesc ireversibil, iar cristalizarea frumosului, al binelui, adevărului, dreptății pornesc de la razele de iubire rostite și care strălucesc în ochii mamei, tatălui, fraților, surorilor, bunicilor. Universul acesta, al familiei, plouă benefic (sau nu) iubire peste noi învățându-ne într-un mod atât de firesc că „Toţi suntem fiii unei mari familii” (Sfântul Ioan Gură de Aur), iar „fără iubire, nimic nu e”! (Ziua Familiei – Tatiana Vîntur)

„Rămâi aproape de copilul tău!”

Prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar

I.Ș.J. Suceava

Provocările adolescenței

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Tehnologic din Chișinău, au organizat Conferința pentru părinți „PROVOCĂRILE ADOLESCENȚEI ÎN OFFLINE ȘI ONLINE”, pe 15 mai 2021, în mediul online.

          Data de 15 mai nu a fost aleasă întâmplător,  ci pentru a sărbători,  Ziua internaţională  a familiilor,  o oportunitate pentru a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă acestea la nivel mondial.

          Tema din acest an a Zilei internaţionale a familiilor se referă la „Familii şi noi tehnologii”.

          Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală,  ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare această acceptare, dar este necesară.  Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre: pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

        Noi, ca dascăli sau ca părinți, ne putem permite să-i ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.    

          În scopul de ajuta părinții și dascălii să  înțeleagă avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor,  să îmbunătățească capacitatea de a lucra într-un mod firesc cu generația din care  nu mai fac parte, să înțeleagă presiunile la care sunt supuși tinerii de azi, lupta lor interioară între a fi și a deveni și raportul dintre Așteptările / Valoarea/ Timpul din viața adolescentului, motivația acestuia de a sta mai mult in mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline, a conferențiat  doamna prof. doctor Cristina Benga, cercetător în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München. Doamna profesor  are o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copii și adolescenți, este  autor de manuale școlare de Religie și autor a diferite  proiecte ce urmăresc îmbunătățirea comunicării cu tinerii, CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare, realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas.

          Participanții la conferință , părinți și dascăli au avut oportunitatea :

 • să descopere  care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă,
 • să înțeleagă ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei,
 • să descopere faptul că cercetarea  și observarea celuilalt înseamnă autocercetare,
 • să  înțeleagă faptul că digitalizarea,  ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare,
 • să încerce o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

       Educarea copiilor este o responsabilitate socială care trebuie împărtășită în mod egal de către părinți, profesori și toți ceilalți adulți care vin în contact cu copiii – și de asemenea  de către toți  cei care modelează  natura societății și culturii în care copiii se dezvoltă și învață despre viață.

      Viața cu copiii noștri este o călătorie, o adevărată aventură: provocatoare, interesantă, cu bucurii,  dar și cu eforturi. Ne străduim să trăim la înălțimea imaginii pe care o avem despre ceea ce înseamnă a fi părinte.  Din acest e motiv este bine să învățăm să fim capabili să le dovedim că părinții sunt cei care le pot satisface  nevoia înnăscută de a-și găsi drumul în viață, spre a-și atinge potențialul.

        Parentingul este o relație.  Secretul acestuia constă în a onora relația cu copiii, în toate interacțiunile pe care le avem cu ei. O relație bună părinte- copil îl va ajuta să-și împlinească  destinul firesc de a deveni o ființă  independentă,  automotivată și matură care să-și prețuiască valoarea și care să fie atentă la drepturile și demnitatea umană a celorlalți.

Soluții primite de participanți din partea invitatului special au fost:

 •    să accepte  noul, pentru a oferi  încredere,
 •    să asculte mai mult, să păstreze tăcerea,  folosind comunicarea  asertivă,
 •    Să coopteze adolescenții în activitățile familiei,
 •    Să păstreze spațiul real și să-l valorifice în echilibru cu spațiul cibernetic,
 •    La critică și respingere să răspundă cu argumente raționale, nu emoționale,
 •    Să învețe adolescenții să nu respingă noile mijloace tehnologice, ci să le folosească rațional. 

      Avem nevoie de realism, de acceptare a dinamicii vieții.  ,,Viteza informației depășește capacitatea de reflecție și judecată și nu permite o exprimare a sinelui cumpătată și corectă” (Papa Francisc)

Avem nevoie de unitate, de iubire, să nu intrăm în panică, de multă răbdare cu noi înșine și  cu cei din jur pe parcursul acestui proces ireversibil.

Trebuie să fim voioși, deschiși, în tempo-ul nostru, să fim curajoși, să folosim pe NU și  DA.

Este foarte normal să ai nevoie de timp să te adaptezi la provocările vieții.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anca Iordache – președinte Asociația Părinților Colegiului Economic Suceava

Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare

Standard

Motto:       Această mare e acoperită de adolescenți

     care învață mersul pe valuri, în picioare,

     mai rezemându-se cu brațul, de curenți,

     mai sprijinindu-se de-o raza țeapăna, de soare. (Nichita Stănescu)

                                                 

Adolescenţa este perioada de tranziţie spre maturitate, o perioadă de autocunoaştere ce presupune atât modificări la nivel fizic, cât şi modificări la nivel de comportament şi personalitate. Adolescentul devine mai preocupat de propria imagine şi de poziţia sa în raport cu cei din jur -grupul de prieteni, colegii de şcoală, tinzând să se îndepărteze de părinţi, în încercarea sa de a fi independent şi de a decide pentru el însuşi.

În perioada 10 – 15 mai 2021, la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, s-a desfășurat proiectul educativ Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare.  În cadrul întâlnirilor cu Consiliul Școlar al Elevilor, elevii și-au exprimat dorința de a participa la acțiuni pe această temă de mare interes, din dorința de a se informa,  de a comunica și, mai ales, de a se exprima, în legătură cu această perioadă ce aduce mari schimbari la nivelul sinelui (al conceptiei de sine si al imaginii de sine). Așa a luat naștere proiectul amintit în care, alături de profesorii diriginți și de consilierul școlar, elevii au participat la dezbateri în cadrul unor workshop-uri organizate cu prilejul unor zile semnificative din calendarul educativ (11mai – Ziua Tatălui, 13 mai – Ziua Dorului și 15 mai – Ziua Familiei). În cadrul acestor întâlniri, s-au prezentat subiecte de interes, precum situaţiile critice cu consecinţe costisitoare şi de durată asupra sănătăţii şi stării de bine a adolescentului, determinate de dorinţa de afirmare personală şi de câştigare a superiorităţii, de nivelul ridicat al impulsivităţii specific vârstei (căutarea de senzaţii, testarea limitelor etc.).

Au fost mai mult decât niște simple întâlniri educative, deoarece în organizarea acestor activități s-au implicat, atât cadrele didactice, cât și părinții și, în primul rând, elevii. Aceștia și-au manifestat dorința de a se exprima prin realizarea de materiale care evidențiază „problemele” cu care se confruntă zi de zi. Au realizat scurte filmulețe, regizate de ei pe diferite teme, precum: dorința de integrare, gestionarea emoțiilor, anxietatea, întărirea încrederii în sine și în ceilalți, dezvoltarea rezilienței în cazurile de bullying, conflictul între generații (comunicarea între părinte și adolescent). Așadar, proiectul Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare vorbește despre necesitatea parteneriatului dintre școală și familie (ajutorul și implicarea activă a părinților în realizarea materialelor a fost vizibilă – o „o complicitate” plăcută, cu rezultate impresionante) și poate fi considerat parte a cunoscutei campanii R.E.S.P.E.C.T., ce vizează componenta C – comunicare.

Menționez o serie de obiective, pe care proiectul le-a urmărit și le-a îndeplinit cu succes, precum:

Trebuie să menționez titlurile workshop-urilor organizate și cadrele didactice implicate:

 1. Familia – locul unde iubirea nu se termină niciodată! – clasa a VII-a A, prof. Apetrea Gabriela
 2. Impactul internetului şi al reţelelor de socializare asupra adolescenţilor – clasa a VII-a B, prof. Buțerchi Rodica
 3. Libertate sau dependenţă – Influenţa substanţelor toxice asupra sănătăţii! – clasa a VII-a C, prof. Strugaru Violeta
 4. Adolescența – vârsta întrebărilor – clasa a VII-a D. prof. Cucu Ancuța
 5. Viaţa – darul lui Dumnezeu. Rolul educaţiei spirituale în viaţa adolescentului.– clasa a VII-a E,  prof. Mitu Pascal.

Extrem de importantă a fost prezența consilierului școlar, prof. psiholog Apetrei Daniela, care a moderat dezbaterile, oferind informații și un caracter interactiv activităților. Studiile de caz s-au bazat pe minunatele filme ale elevilor de clasa a VII-a (care au fost regizori, scenariști și actori), demonstrând încă o dată dorința de implicare a elevilor, creativitatea (niciun material nu a semănat unul cu celălalt, au fost originale și cu mesaj profund) și, de asemenea, rolul terapiei prin artă, în eliberarea de neliniștile și tulburările acestei vârste.

Putem considera că am avut parte de un adevărat festival de film (nu am anticipat că va fi astfel), în care peste 15 echipaje de elevi au prezentat rodul muncii lor (atașez câteva link-uri pentru a susține talentul și naturalețea cu care și-au jucat rolul:

https://drive.google.com/file/d/1RgCWKIEZUCtlZbW8I4jOCWlm97sB-AtF/view, https://drive.google.com/file/d/1uu0W5oCIoF1vFX_L_MLWajRF3Rqz7DRQ/view,

https://drive.google.com/file/d/1xRQHT6p1sWfdnBe0sZzIFLbLt1cRLeB1/view

            În concluzie, proiectul a fost un succes care a demonstrat încă o dată că educația este rodul colaborării dintre elev, profesor și părinte. Am trăit cu toții emoții puternice (de exemplu, de Ziua Dorului – 13 mai, câțiva elevi cu părinți plecați în străinătate au adunat fotografii în care se află alături de cei care în acest moment sunt departe și au creat un scurt material în care au sugerat că fericirea se regăsește în familie, anticipând astfel Ziua Familiei), am avut revelații și am conștientizat că, după această perioadă dificilă pe care am traversat-o, avem nevoie cu toții să ne redescoperim și să descoperim că fericirea constă în lucrurile simple, dar cu adevărat valoroase, că echilibrul se regăsește într-o atmosferă calmă, sigură și plină de afecțiune, pe care o putem avea alături de părinți, dar și în școală, pentru că, DA!, aici se înfiripează, de fapt, o a doua mare familie!

Coordonator de proiecte și programe educative Prof. Adrobotoaei Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Provocările adolescenței în online și offline

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, organizează o nouă ediție a Conferinței „Provocările adolescenței în online și offline”, eveniment care face parte din oferta educațională a I.Ș.J. Suceava, parteneriatul școală – familie.

Sâmbătă, 15 mai 2021, ora 12.00, sunteți invitați, mai ales părinți, la evenimentul online, de Ziua internațională a familiei, zi marcată începând cu anul 1993 care subliniază importanţa familiilor, fără discriminare, în societate fiind promovată toleranţarespectulîmpărţirea sarcinilor casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.

Invitat special: prof. dr. Cristina Benga, cercetător, Universitatea Ludwig Maximilian München

Dr. Cristina Benga, cercetător în cadrul departamentului de Teologie Practică al Facultății de Teologie Evanghelică – Universitatea Ludwig Maximilian München, cu o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copiii și tinerii. Ca profesor de religie a fost implicată în elaborarea manualelor școlare de Religie și a diferitelor proiecte ce urmăreau îmbunătățirea comunicării cu tinerii. CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare. Realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas. Ca formator și ca mentor al studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a încercat să insufle dragostea pentru aproapele și să facă cunoscute diferitele metode prin care se pot consolida mai bine principiile de guvernare a vieții. Participările la diferite Congrese și Simpozioane pe teme de educație au provocat-o pe invitata noastră să fie mai aproape de generația tinerilor și să o înțeleagă. 

 Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală, ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman ?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul  detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare acestă acceptare, dar este necesară. Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre : pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

 Noi, ca dascăli sau ca părinți, nu ne putem permite decât să ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.

Care sunt avantajele, dacă  participi la această conferință?

 • Vom descoperi  împreună care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă.
 • Vom înțelege mai bine ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei.
 • Vom descoperi împreună că cercetarea și observarea celuilalt înseamnă autocercetare; digitalizarea, ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare.
 • Vom încerca o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

Ce se poți pierde, dacă nu participi la această conferință?

 • Șansa de a înțelege avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor.
 • Înțelegerea obiectivă a presiunilor la care sunt supuși tinerii; lupta lor interioară între a fi și a deveni.
 • Îmbunătățirea capacității de a lucra într-un mod firesc cu generația din care noi nu mai facem parte.
 • Privilegiul de a înțelege raportul dintre Așteptările /Valoarea/ Timpul din viața adolescentului; motivația acestuia de a sta mai mult în mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline.

Cei interesați pot folosi link-ul pentru înscriere:

https://forms.gle/JLqFF4dFvPd3JyXx8

Vă invităm să fiți alături de noi la această conferință! Bucuria de a afla lucruri noi vă va face viața mai frumoasă!

„Pacea nu se obține prin război, ci prin implicare! Speranța este cel mai bun medicament.” (proverb german)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Președintele Asociației Părinților „D. Cantemir” Suceava, Anca Iordache

Nu călcați panseluțele

Standard

Invitație la lectură: Înțelege-ți copilul, de  Kay Kuzma

Maestrul Grădinar mi-a spus cândva:

„Lasă panseluţele să crească în grădina Mea.” 

Apoi, mi-a înmânat cazmaua și a continuat:

„Ai grijă de ele până

Mă-ntorc! Vin îndat’”

„Dar, Doamne, eu nu știu cum să am grijă de ele.

Sunt atât de firave, atât de fragile.

Și eu n-am mai avut niciodată pansele!

Încredinţează-mi un trandafir –

ghimpii îl vor protejade nepriceperea și de stângăcia mea.

Încredinţează-mi o lalea-

Stă îngropată în siguranţă sub iarbă, până trece

Iarna cea grea, vremea cea aspră și rece,

Ca mai apoi să răsară

În înmuguriri de primăvară.

Încredinţează-mi o iederă,

ai cărei cârcei se agaţă și ei de alţii,

de ce pot,ca să găsească suport.

Dar, Doamne, panseluţe?

Ele nu au nici ghimpi, nici bulb, nici cârcei.

Nu-mi da panseluţe!

Dă-mi altceva, orice vrei!”

Dar Grădinarul nu mă asculta,deci,

mi-am schimbat și eu rugăciunea, așa:

„Bine, Doamne.

Voi avea grijă de panseluţe de-acum,dar spune-mi Tu cum.

„Și Dumnezeu mi-a spus:„Udă-le cu dragoste,

Plivește-le cu hotărâre și bine,

lasă-le să se încălzească la lumina din sufletul tău, din tine.”

„Asta-i tot?”

„Mai este un singur lucru, dar foarte important:

Cât de frumos vor înflori și cât de minunat depinde de tine –

de cât de ușor le atingi de cât le îngrijești de bine. 

Așa că, umblă cu grijă printre micuţii Mei.

Nu uita unde ești!

Nu călca pe panseluţe, să nu le zdorbești.” 

Amintindu-mi cuvintele Maestrului Grădinar,

am pornit înainte, pentru a-mi aduce la îndeplinire partea mea de lucru,

murmurând în șoaptă această rugă fierbinte:

„O, Doamne,

Dă-mi cuvinte blânde,

mâini blânde și picioare blânde,

Ca să nu calc peste panseluţele plăpânde.”

Foto: unsplash Vincenzo Di Giorgi

Un părinte înțelept e un părinte fericit

Standard

În cadrul programului ȘCOALĂ PENTRU PĂRINȚI, inițiat de d-na director, prof. Iacob Alina, astăzi, 28 octombrie 2020 s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei cu membrii Consiliului Reprezentativ al Părinților o activitate deosebită intitulată „Cum să fii un părinte înțelept”, activitate coordonată de d-na Fărtăiș Elena.

Cei 12 reprezentanți ai părinților împreună cu 4 cadre didactice au pornit în căutarea reteței pentru a fi un părinte înțelept. Ideile de bază ale întâlnirii au fost următoarele:

Școala Gimnazială Vadu Moldovei

* parentalitatea este cea mai importantă și motivantă menire;

* părinții sunt fundamentul familiei;

* abilitățile de părinte nu sunt ceva înnăscut, ele se învață;

* părinții își iubesc foarte mult copiii;

* părinții care vin la „cursuri pentru părinți” sunt cu totul speciali;

*părinții își cunosc cel mai bine copiii;

* nu există o rețetă unică de a fi părinte sau copil mai bun.

            Concluzia: Nu există o rețetă unică de a fi părinte. Fiecare trebuie să găsim soluții individuale în fața solicitărilor rolului de părinte, dar deschiderea față de ideile noi și învățarea unor metode diferite ne pot ajuta să îmbunătățim propriile abilități parentale.

            După o sesiune de discuții libere, bazate pe experiențele proprii ale părinților, s-a desprins  o idee principală: ca să avem copii fericiți, noi, părinții trebuie să fim fericiți! Fericirea o putem afla în lucrurile mărunte ce ne înconjoară și care ne fac să ne simțim bine: un boboc de floare, o rază de soare strecurată prin perdea, joaca unui pui de pisică, un nor cu o formă bizară, o mângâiere ușoară pe obraz, o ceașcă de cafea aromată….

Școala Gimnazială Vadu Moldovei

Feedback-ul primit ne-a încărcat de energie și speranță: putem să fim părinți înțelepți! La întrebarea „Cum vi s-a părut activitatea de astăzi?” am primit răspunsuri minunate: „o activitate la care am participat cu toată deschiderea și de la care am învățat lucruri inedite”, „ benefică, educativă, relaxantă. SUPER!”, „o activitate relaxantă și eficientă”, „benefică, necesară și de continuat”, „interesantă și plină de surprize plăcute”, „încărcată de emoții pozitive, energie și…nostalgie”. Toate ideile s-au strâns în coșul cu roadele comunicării.

Nu uitați: un părinte înțelept e un părinte fericit! Aceasta e rețeta descoperită astăzi.

A consemnat  prof.înv. primar Dulgheriu Paula Veronica

Comunicarea părinte – copil dincolo de cuvinte (III)

Standard

O nouă ediție a conferinței pentru părinți și specialiști în educație „Comunicarea părinte – copil dincolo de cuvinte…”, se va desfășura la Rădăuți, Hotel Gerald`s Rădăuți, pe 21 martie 2020, ora 10.00, cu sprijinul asociațiilor de părinți ale unităților școlare din Rădăuți.

Evenimentul face parte din oferta educațională a I.Ș.J. Suceava, parteneriatul școală – familie și se află la a III-a ediție propunându-și să promoveze parentingul, într-o misiune responsabilă de a sprijini părinții în demersul lor de a crește copii pregătiți pentru ziua de mâine.
Organizatorii ediției 2020 sunt: Asociația părinților Colegiului Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Comunicarea1Partenerii evenimentului sunt Asociația părinților de la Școala „Bogdan Vodă” Rădăuți, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți.

În program vor coferenția Cristina Varo- psihoterapeut, coach, trainer și Cristina Onofrei – coach și trainer – educația adulților.

Deseori, relaţia cu copiii ne pune în dificultate şi în faţa unor provocări cărora nu ştim, întotdeauna, cum să le facem faţă. Parentingul este o ştiinţă modernă care învaţă părinţii să-şi educe copiii prin înţelegerea comportamentelor.

Pentru participarea la eveniment, părinți și specialiști în educație, sunteți invitați să completați Formularul de inscriere :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfDg154P2OQx4YdRE3aI-OAxH3dLNREQH-UWrLN8EKAxpW5g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Participarea la eveniment presupune contribuția de 35 lei/ persoană

Va asteptam cu brațele deschise să învățăm lucruri noi și să aplicam, în relația cu copilul nostru, cele mai bune strategii.
Vă invităm la un eveniment important pentru educația copilului dumneavoastră!

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Adriana Kourtoglu – președinte Asociația Părinților Colegiului Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți

Provocările adolescenței

Standard

Asociaţia Părinţilor şi Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, a organizat în data de 26 mai 2019, la Muzeul Bucovinei, conferinţa „Provocările adolescenţei”, un eveniment dedicat părinţilor şi profesorilor.

Invitaţii conferinţei, Daniel Cirţ, trainer parenting, şi Elena Târdea, inspector de specialitate în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog Suceava, au conferenţiat pe tema „Cum să obţii cooperarea adolescentului tău” şi pe tema „Familia, factor de protecţie în prevenirea consumului de droguri”.

https://www.crainou.ro/2019/06/05/provocarile-adolescentei-2/

Conferința regională „Comunicarea părinte-copil dincolo de cuvinte…”

Standard

În cadrul parteneriatului școală – familie, Asociația Părinților de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația „Licuricii fericiți”,  Asociația „Proiect Pro Europa” și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, organizează Conferința Regională „Comunicarea părinte-copil dincolo de cuvinte”, ediția a II-a.

559723maximEvenimentul este cuprins în Calendarul activităților metodice – educație permanentă – I.Ș.J. Suceava și se va desfășura vineri, 17 mai 2019, ora 10.00, la Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (Grădina Mariajelor).

Invitatul special este specialistul în educație parentală, FLOFIN AMARIEI (Brașov) – coach, trainer și public speaker  – Academia Internaționala de Parenting, Certificat în metoda All About Parenting – 18 tehnici fundamentale de parenting (Comunicarea părinte-copil).

Înscrierile se fac la organizatorul evenimentului, doamna Nicoleta Bogoș, accesând  Formularul de înscriere: https://forms.gle/1D6g8bZ3uiRQryoi9

Menționăm că toate aspectele administrative ale evenimentului sunt gestionate de reprezentanții Asociației Părinților de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

Informare acasă! Siguranță în lume!

Standard

Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe, s-a desfășurat la Suceava,  Palatul Administrativ, sala „Ștefan cel Mare”, pe data de 16 aprilie 2019.

57548418_2073424526089553_5807503264089899008_nInvitații evenimentului au fost: secretar de stat Victor Alexeev – Ministerul Românilor de Pretutindeni, subprefect Sivia Boliacu – Instituția Prefectului Suceava, vicepreședinde al Consiliului Județean Suceava Marin Ghorghe Niță, inspector școlar general Cristian Cuciurean – IȘJ Suceava, Romeo Butnaru – ITM Suceava, Laura Stadler – ANITP Suceava, reprezenant al AJOFM Suceava.

Au participat peste 200 de elevi, părinți, profesori și directori care au rolul de a transmite în comunitățile din care fac parte concepte importante: siguranță, informare, alegeri și decizii asumate referitoare la drepturile și responsabilitățile pe care orice persoană le are în țările în care aleg să muncească, să studieze, să trăiască sau să călătorească.

57021372_2073425472756125_9096198454652174336_n.jpgInstrumentele pe care orice persoană le are la îndemână sunt:

 • Oferte pentru locuri de muncă în străinătate care să evite munca la negru evitând abuzurile, munca neplătită, exploatarea prin muncă;
 • Oferta locurilor de muncă la nivelul județului- AJOFM are disponibile 1150 de locuri de muncă pentru care oferă servicii de consiliere și informare;
 • Linia Help Line ANITP (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane):  0800 800 678 (apelabil gratuit din România) sau +4021 313 31 00 (cu tarif normal din strainatate);57113120_2073425316089474_8746432351178850304_n
 • Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din străinătate și numerele de telefon ale ambasadelor;
 • EURES (European Employment Services) – rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare din statele membre ale UE și ale Spațiului Economic European și Comisia Europeană: https://ec.europa.eu ;
 • Programul Work &Travel -schimb cultural al Departamentului de Stat al SUA – oferă posibilitatea studenților să muncească legal în America pe perioada vacanței de vară universitară;
 • Programul Au Pair – program al Uniunii Europene, de schimb cultural, astfel încât persoana Au pair va fi tratată ca un membru al familiei, nu ca angajat;
 •  Programe Diaspora START-UP și START-UP Nation – pentru cei care doresc să se întoarcă în România pentru a-și deschide propria afacere.

„Informația înseamnă putere” și e important să învățăm să o dăm mai departe, cu generozitate, pentru siguranță, protecție personală și prevenire a unor riscuri ce pot interveni în oricare dintre situațiile menționate mai sus: alegerea unui loc de muncă în străinătate, studii sau călătorie.

Broșura campaniei naționale: http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/05/Bro%C8%99ur%C4%83-Campania-Na%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EInformare-acas%C4%83-Siguran%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-lume%E2%80%9D.pdf

Accesați www.mprp.gov.ro  (Ministerul Românilor de Pretutindeni)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – coordonatorul evenimentului