Arhive pe categorii: Consiliul Județean al Elevilor

Activitățile Consiliului Județean al Elevilor, Consiliilor Școlare ale Elevilor – județul Suceava

Consiliul elevilor – vocea colegilor tăi

Standard

În data de 13 noiembrie 2017, în aula Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava, Consiliul Județean al Elevilor Suceava s-a organizat o sesiune de formare a elevilor referitoare la  reprezentarea lor.

CJE3Au avut loc workshop-uri interactive pe următoarele teme: Istoricul consiliului elevilor; Legislația consiliului elevilor; Documente ale consiliului elevilor; proiectele consiliului elevilor.

La această activitate au participat membrii consiliilor școlare ale elevilor din județul Suceava fiind o foarte bună modalitate pentru reprezentații elevilor să învețe despre organizația din care fac parte.

CJE4Cum orice călătorie începe cu o sesiune de documentare, reprezentanții elevilor din județul Suceava, în aula Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, au primit informații utile despre importanța forului care-i reprezintă la nivelul școlii, județului și la nivel național. Președintele CJE Suceava, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, Ciprian Tuchiluș, a prezentat istoricul cosiliului elevilor și procesul de formare a acestuia, la nivel de liceu, județean sau național.

S-a făcut referire la cadrul legislativ existent la nivelul școlii, legislația națională, fiind menționate documente care sunt utile ăn desfășurarea unei activități școlare eficiente.

Peste 100 de elevi din tot județul Suceava au fost prezenți la activitatea de formare a Consiliului Județean a Elevilor „Fii vocea colegilor tăi!”

 

Președinte, Ciprian Tuchiluș

Anunțuri

Noul BEx al CJE Suceava

Standard

Adunarea Genrală a CJE Suceava, desfășurată pe 31 octombrie 2017, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, a ales noul Birou Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Suceava.

CJE_17_2Președintele CJE, Ciprian Tuchiluș, a prezentat modalitatea de desfășurare a alegerilor, fiind candidați pentru funcțiile de vicepreședinte și directorii departamentelor. Candidații au susținut candidatura într-o manieră deschisă, liberă și motivațională aducând argumente pentru viitorul forului elevilor.  

20171031_145130După numărarea voturilor exprimate de președinții consiliilor școlare din județ s-au ocupat următoarele funcții:

Vicepreședinte: eleva Baciu  Larisa Irina – Colegiul Național de Informatică „S. Haret” Suceava și elevul Cristian Rotar, Colegiul Național „Dragoș Vodă” C. Moldovenesc

· Avocatul Elevilor: eleva Larisa Maxim

20171031_164335· Director Departament PR și Comunicare: Ștefan Ovidiu Nemțoc

· Director Departament Concursuri Școlare și Extrașcolare: Lucian Andrei Faraon

· Director Departament Cultură, Educație și Programe Școlare: Agavriloaie Adelina

· Director Departament Învățământ Gimnazial și Teoretic: Teodora Panțîru

· Director Departament Sport și Programe de Tineret: Adrian Barbaroș

CJE_17_1Biroul de presă al CJE Suceava este alcătuit din:

· Redactor: Violeta Alina Țibuleac

· Fotograf: Piuturean Claudiu

· Web-designer: Gabriel Tudor

Adunarea s-a încheiat cu prezentarea activităților desfășurate în anul școlar 2016- 2017 de CJE Suceava de către președintele Ciprian Tuchiluș, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Alegeri pentru BEx al CJE Suceava

Standard

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava găzduiește alegerile pentru Consiliul Judeţean al Elevilor – Biroul Executiv, pe 31 octombrie 2017, ora 14.00.

Posturile vacante sunt:

 • Vicepreședinte- 2 posturi
 • Avocatul Elevului
 • Director Departament PR și Comunicare
 • Director Departament Concursuri Școlare și Extrașcolare
 • Director Departament Cultură, Educație și Programe Școlare
 • Director Departament Învățământ Gimnazial și Teoretic
 • Director Departament Sport și Programe de Tineret

Candidații vor alcătui un dosar care cuprinde următoarele documente:
1) Formular de candidatură
2) CV
3) Strategie de dezvoltare și plan de acțiune
4) Proces-verbal de alegerile CȘE precum că sunteți președinte CȘE sau, după caz, delegație din partea Adunării Generale a CȘE dacă doritorii la funcție nu sunt președinți.

AfisDocumentele se găsesc în Metodologia de alegeri în Consiliul Elevilor 2017-2018. Alegerile se vor organiza prin vot secret, într-un spaţiu special amenajat, cu urnă de vot, cabine, buletine de vot.

 • La alegerile judeţene, fiecare unitate de învățământ liceală, de stat sau particulară, va participa preşedintele CŞE, coordonatorul de proiecte şi programe din unitatea respectivă sau facilitatorul Consiliului Școlar al Elevilor din unitatea respectivă (participare obligatorie) precum și elevii care doresc să candideze pentru Biroul Executiv, alții decât președintele. Participă și elevii care face parte din actualul BEx al C.J.E. Suceava.
 • Şcolile gimnaziale pot participa la alegerile judeţene prin preşedintele CȘE al şcolii şi consilierul educativ, în calitate de invitați.
 • Au drept de vot numai preşedinţii de CŞE liceu din judeţ.
 • Coordonatorii de proiecte şi programe educative vor completa baza de date a CȘE în documentul google docs, completând toate rubricile pentru elevi şi coordonatorul CȘE.  Şcolile generale vor avea un CȘE în conformitate cu efectivele şcolii respective (preşedinte, vicepreşedinte şi 1-3 responsabili de departamente/comisii, secretar) (document transmis în școli).
 • Termenul de completare a documentului google docs de către coordonatorii de proiecte și programe educative: 3 noiembrie 2017.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

 

Sondaj al CJE Suceava

Standard

Ssondajul realizat de Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) Suceava urmăreşte să surprindă în ce măsură sunt respectate drepturile elevilor consemnate în Statutul elevului.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-10-14/Mai-mult-de-jumatate-dintre-liceenii-suceveni-considera-ca-nu-sunt-evaluati-obiectiv-de-profesori#ixzz4vdw9SOEc
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

T.Vintur

Alegeri pentru consiliile elevilor

Standard

Calendarul alegerilor pentru CSE/CJE:

11–19 septembrie 2017: Prelucrarea metodologiei în Adunarea Generală a Consiliului
Județean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București;
20-25 septembrie 2017: Prelucrarea metodologiei în Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor;
25-29 septembrie 2017: Depunerea dosarelor de candidatură în format fizic pentru Consiliile Școlare ale Elevilor;
30 septembrie-1 octombrie 2017: Evaluarea și validarea dosarelor de candidatură;
1–4 octombrie 2017: Desfășurarea campaniei electorale;
5–12 octombrie 2017: Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor;
13–20 octombrie 2017: Organizarea unei Adunări Generale a Consiliului Județean al
Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București, unde sunt prezentate atribuțiile
consiliului elevilor și funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB. Tot în această Adunare
Generală sunt prezentate rapoartele de activitate ale elevilor care vor să își continue mandatul de doi ani în cadrul Biroului Executiv CJE/CMEB.
20 octombrie–3 noiembrie 2017: Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB;
26 octombrie- 3 noiembrie 2017: Alegerile pentru funcțiile din cadrul CJE/CMEB

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor pentru consiliile elevilor:

Metodologie_alegeri_Consiliul_Elevilor_2017_2018

Succes!

T.Vîntur – IȘJ Suceava

Fii vocea colegilor tăi!

Standard

Principalii actori din viața școlară sunt reprezentați în cadrul fiecărui consiliu de administrație. În funcție de numărul membrilor acestui for, fiecare are un număr diferit de membri delegați, însă elevii sunt reprezentați de către o singură persoană.

CA-reprezentanti eleviAșadar, tu poți fi acea persoană și să faci auzită vocea colegilor tăi!

Mai multe detalii se regăsesc în metodologia anexată OMEN nr. 4619/2014.

#democratie #reprezentantulelevilor #CNE

Mesaj transmis de CJE Suceava