Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Promovarea sănătății mintale (III)

Standard
„Educarea minții fără a educa inima nu este deloc o educație.” (Aristotel)

Vineri, 25 noiembrie 2022, ora 11, la Școala Gimnazială Frasin, structură a Școlii Gimnaziale Bucșoaia, se va desfășura activitatea de cerc pedagogic a coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Gura Humorului, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”.

Activitatea de formare continuă face parte din programul activităților de sustenabilitatea a proiectului Erasmus+ KA3,desfășurat de Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Județean Suceava, în vederea dezvoltării și implementării de politici educaționale care să susțină promovarea sănătății mintale în școală, în cadrul proiectului Promoting Mental Health at Schools (PROMEHS), cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022).

Programul activității de cerc pedagogic - coordonatorii de proiecte și programe educative:
***Sănătatea mintală – repere curriculare și extrașcolare - Inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur	
*** Workshop-uri
•	Tulburările de sănătate mintală - Medic primar psihiatru dr. Paziuc Alexandru, Președinte al Asociației de Psihiatrie Socială din România
•	Cum impactează educația socio-emoțională sănătatea mintală ?- Psiholog Anca Alexe- Manager program HumanKind, Asociația Pentru Valori în Educație, Mentor HumanKind - Daniela Croitoru
•	Rolul echipelor pluridisciplinare în domeniul sănătății mintale, din perspectiva experienței de învățare în programul Open World - Inspector școlar pentru disciplina religie, prof. Ceredeev Daniela
•	Care este impactul spiritualității asupra sănătății mintale? - Preot Ianovici Gheorghe

*** Ateliere de lucru 
1.	Devierile de comportament – prof. Brădățan Oana
2.	Gestionarea comportamentelor agresive și antisociale – prof. Duceac Valerica
3.	Sentimentele – parte integrantă din viața noastră – prof. Bejenar Elena

*** Diseminarea atelierelor
 - Exercițiu de mindfulness (atenția conștientă) – consilier școlar Ghețu Iulia

*** Exemple de bune practici 
- Consilier educativ, prof. Oblezniuc Silviu Emilian
*** Provocări ale carierei didactice din sec. XXI – instrumente de „supravețuire” – Director, prof. Covrig Elena Simona
*** Mindfulness – atelier de pictură
*** Feedback. Dezbateri / Concluzii.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Călătoria „Vivat!” – Promovarea sănătății mintale în școală (I)

Standard

„Educaţia este acea reconstrucţie şi reorganizare a experienţei, care se  adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează.” (J. Dewey)

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc a deschis seria cercurilor pedagogice ale coordonatorilor de proiecte și programe educative, din oferta de dezvoltare profesională și personală a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”, coordonat inspector școlar Tatiana Vîntur și coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Nuțescu.

Activitatea de cerc face parte din programul de sustenabilitate a proiectului Erasmus+, cu titlul omonim, prin activități de valorizare a rezultatelor proiectului – un curriculum integrat în domeniul sănătății mintale promovată în școli.

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc – 150 de ani de educație și cultură

„Şcoala poartă numele ilustrului  domnitor, care a fondat statul feudal al Moldovei, „Bogdan – Întemeietorul“, ctitorul unei structuri statale a începuturilor noastre libere. Timp de aproape 150 de ani, acest lăcaş de cultură şi-a îndeplinit menirea sacră de a aprinde flacăra pasiunii pentru studiu, iar și iar, an de an, cu fiecare generație, cu fiecare elev,  situându-se  în spaţiul cultural-spiritual bucovinean pe un loc de frunte, devenirea acesteia fiind concomitentă cu evoluția comunității,  dând țării și lumii nume de referință, și care au înțeles că trimis e omul pe pământ să plăsmuiască și să rodească Binele și Frumosul.

Înfiinţată la 7 mai 1875, prin Decret Imperial şi prin Ordinul nr. 533 al Ducatului Bucovina, şcoala noastră a funcţionat în clădiri diferite până pe 4 decembrie 1905, când a fost sfinţit actualul local, impunător şi sobru, marcat de rigoarea austriacă, şi care poartă încă pe frontispiciu stema vechiului imperiu.

Să ne întoarcem gândul și privirea, recunoscători, spre toți cei care, cu truda și dăruirea zilnică, au modelat, de-a lungul timpului, atâtea generații de tinere și nevinovate caractere, care au ales să pășească cu încredere primii pași ai dansului cunoașterii alături de vestiții dascăli ai școlii câmpulungene voievodale.   

Prilejul acestei introspecții, ca temelie pentru acțiunile noastre viitoare, îl constituie pregătirea temeinică a activităților Cercului coordonatorilor de proiecte și programe educative din Zona Câmpulung și Vatra Dornei, care abordează o temă de actualitate – sănătatea mintală, îndemnându-ne pe fiecare să vizităm sertarele prăfuite ale cugetului, să înlăturăm stihiile spirituale ale aroganței, provocării și orgoliilor, pentru a putea fi reazăm și lumină învățăceilor noștri. Cum ar putea fi cineva stâlp și sprijin, când el însuși este vulnerabil? Actualitatea temei abordate vizează toți actorii școlii, deoarece, fie-mi îngăduit să zic, profesiunea didactică cere un profil psihologic aparte, cu valențe orientate spre dăruire și jertfelnicie, dublate de originalitatea gândirii individuale, ca amprentă cognitivă personală, cu forță și expresivitate particularizată.” (Director prof. Iulia Ionela Niță)

Invitații evenimentului – promotorii educației pentru sănătatea mintală

I.Ș.J. Suceava a fost partener în proiectul PROMEHS – Promoting Mental Health at Schools – primul curriculum de promovare a sănătății mintale și a luat naștere, ca inițiativă de politică educațională, în cadrul unui proiect Erasmus +, Acțiunea cheie 3, co-finanțat de Comisia Europeană (2019-2022) cu scopul de a dezvolta, implementa și evalua un curriculum de promovare a sănătății mintale în școli, finalitatea acestuia dorindu-se a fi crearea unei conexiuni a programelor școlare validate științific cu instituțiile de învățământ, conectând, astfel, cercetarea, practicile și politicile educaționale. PROMEHS recunoaște importanța îmbunătățirii condițiilor de viață și a mediilor care sprijină sănătatea mintală în contextul școlar, permițând copiilor, personalului școlar, familiilor și comunității să adopte și să mențină o funcționare emoțională optimă, în vederea favorizării incluziunii sociale. (Informații suplimentare: https://ro.promehs.org/ )

Inspector școlar pentru educație permanentă Tatiana Vîntur a precizat: Activitățile cercurilor pedagogice se vor desfășura la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială Frasin, Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Grănicești, Școala Gimnazială nr.1 Suceava cu scopul de a ne familiariza cu o temă de actualitate – Sănătatea mintală – starea de bine în cadrul căreia individul își descoperă propriile abilități, poate face față provocărilor normale ale vieții, poate lucra productiv și eficient și este capabil să contribuie la comunitatea sa, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 2005.

După reperele legislației în vigoare, printre care Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020, au fost trecute în revistă aspectele curriculare din programa de Educație pentru sănătate (aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 /11.08.2004, https://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/Biologie/2017/PROGRAME_SCOLARE_Educa%C5%A3ie_pentru_s%C4%83n%C4%83tate.pdf, Consiliere și dezvoltare personală, clasele gimnaziale, dar și aspecte extrașcolare vizate de activitățile educative care marchează: Ziua mondială a sănătății – 7 aprilie, Ziua internațională a sănătății mintale – 10 octombrie, Ziua gândirii pozitive – 13 septembrie, Ziua mondială a zâmbetului – 7 octombrie, precum și Campania RESPECT – componenta E – gestionarea emoțiilor și dezvoltarea socio-emoțională, proiectul DOMINO – educația cu încurajare.

Domnul inspector școlar general prof. dr. Petru Crăciun a subliniat necesitatea temei dezbătute din perspectiva școlii, familiei și comunității, după o perioadă dificilă post Covid, perioadă în care metodele activ-participative folosite în activitățile școlare și extrașcolare, învățarea centrată pe nevoile fiecărui elev, pot să ofere sprijin emoțional copiilor, realizează un climat favorabil învățării, starea de bine pentru elevi și profesori. Suportul socio-emoțional exersat prin astfel de activități metodice este esențial pentru construirea unor repere în școală astfel încât copiii să empatizeze cu cei din jur, să-și poată gestiona sentimentele, să-și poată controla comportamentele în diferite situații.

Lector univ.dr Sânziana Duca a structurat etapele proiectului PROMEHS: Cadrul PROMEHS se bazează pe cercetările existente privind inițiativele școlare – reprezintă sănătatea mintală în cadrul școlii din trei perspective. Primele două aspecte vizează promovarea factorilor protectivi ai sănătății mintale, în special, învățarea socială și emoțională (SEL) și reziliența, în timp ce al treilea aspect este legat de prevenirea dificultăților sociale, emoționale și comportamentale.

Universitatea ,,Ștefan cel Mareʺ din Suceava și Inspectoratul Școlar al Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european, în componența căruia se regăsesc universități, asociații științifice și autorități publice din șapte țări europene – Croația, Grecia, Italia, Letonia, Malta, România și Portugalia, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea sănătății mintale în școală prin dezvoltarea unui curriculum validat științific. Proiectul a propus, într-o primă etapă, un amplu demers de cercetare – acțiune prin care, în vederea validării științifice, curriculum-ul elaborat a fost testat în țările europene participante, fiind implicați peste 600 de profesori și peste 6000 de elevi și părinți.

PROMEHS este compus dintr-o serie de manuale și resurse destinate cadrelor didactice, elevilor, familiilor, directorilor școlilor și factorilor de decizie politică.

Pentru cadrele didactice și elevi sunt disponibile cursul de formare susținut de liderii proiectului și compus din activități teoretice și practice axate pe promovarea abilităților sociale și emoționale, a rezilienței și prevenirii problemelor de sănătate mintală, manualul profesorului pentru promovarea sănătății mintale a elevilor – versiunea pentru grădiniță și școli primare și versiune pentru școli gimnaziale și licee, manual pentru promovarea sănătății mintale a profesorului. Pentru familii sunt concepute întâlniri gestionate de liderii proiectului și axate pe modul de promovare a sănătății mintale acasă precum și manualul pentru părinți în scopul promovării sănătății mintale acasă.

Medicul Alexandru Paziuc – specialist în psihiatrie și psihologie a adus argumente pentru tema de actualitate dezbătură – sănătatea mintală – care reprezintă starea de bine emoțională, psihică și socială, ce afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. Factorii ereditate, educație, mediu sunt mereu în actualitate, așa încât școala nu este singura care să contribuie la o stare sănătate a minții, ci împreună cu familia și societatea. Depresia, anxietatea, stresul sunt tot mai vizibile în jurul nostru, iar o gestionare corectă a stărilor prin care trecem este necesară și benefică pentru fiecare dintre noi.

Experiențe de învățare pentru promovarea sănătății mintale

DOMINO – Educație cu încurajare – DOMINO-ul emoțiilor, prof. înv. primar Nicoleta Bogoș: În educație, efectul ,,dominoʺ (despre cum obții rezultate mari cu pași mici) stabilește polul de pornire al învățării în cel mai fin punct, aceasta parcurgând un drum lung și complex și fixându-se în mintea copiilor. Fascinația aranjării perfecte a pieselor de domino și rolul primei piese în schimbarea ordinii permite, oricui creează conexiuni mintale, ca pe același principiu, să facă schema în sens invers, putând construi în loc să dărâme.

Workshopuri – Mentalitatea deschisă în educație – prof. înv. primar Nicoleta Bogoș; Pași spre succes- consilier școlar Adina Zota; Starea de bine – prof. Dana Catargiu; Exprimarea emoțiilor – prof. Ioana Nicoleta Latiș; Promovarea învățării sociale și emoționale, prof. înv. primar Anca Amitrului; Reziliența organizațională – Starea de bine în școală, prof. Camelia Nuțescu, prof. înv. primar Nocoleta Bogoș; Workshopuri – prevenția problemelor comportamentale; R.E.S.P.E.C.T. – Încrederea în tine, prof. Iftimie Lăcrămioara; Inteligența emoțională – prof. Camelia Nuțescu.

Ne-au însoțit pe tot parcursul activității „Rucsacul călătoriei” pentru „Călătorii cu minți deschise la rever”, „Popas pentru potolit setea minții – DOMINOUL emoțiilor, „Pași în școala cu povești și emoții” – vizitarea standurilor cu rezultate ale activităților extrașcolare, „Jurnalul de călătorie PROMEHS”, cu „Gânduri bune pentru o stare de bine”, „Cutia cu gânduri bune”, „Formule pentru o gândire de învingător”, workshop-ul părinților – „Oglinda mea”, „Copacul evaluării”, corul „Vivat” – prof. Otilia Mahu, „Vivat!” – revista școlii – număr special pentru activitatea cercului, echipa de rugby – prof. Lucian Preutescu, un flash-mob, grupul folcloric, starea de bine, gândirea pozitivă, muzica, dansul, copiii frumoși ce învață cu bucurie alături de profesori pasionați, într-o stare de normalitate, armonie, culoare și climat favorabil învățării.

Felicitări pentru activitatea de cerc exemplar organizată și desfășurată înainte și în timpul cercului, pentru calitatea activităților desfășurate, pentru calitatea oamenilor școlii, pentru toată experiența profesionistă dăruită tuturor participanților! 

Vivat, pasiunii pentru învățarea cu bucurie! Vivat, performanțelor școlare și extrașcolare ale copiilor! Vivat, școală în actualitate!

Inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur

Promovarea sănătății mintale în școală

Standard

„Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot regla pânzele pentru a ajunge întotdeauna la destinație.” (Jimmy Dean)

„Promovarea sănătății mintale în școală” este tema activităților de formare continuă în cadrul activităților de cerc pedagogic adresate coordonatorilor de proiecte și programe educative, care se vor desfășura în județul Suceava, coordonate de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă.

Aspecte vizate în activitățile metodice:

Lecții și secvențe de lecții:

 • Promovarea învățării sociale și emoționale: conștiința de sine, managementul sinelui, conștientizarea socială, abilități de relaționare, luarea deciziilor responsabile;
 • Promovarea rezilienței: gestionarea dificultăților psihosociale, gestionarea experiențelor traumatizante
 • Prevenția problemelor comportamentale: abordarea problemelor de internalizare și externalizare, gestionarea comportamentelor de risc

     ▪ Bune practici: proiectul Erasmus+ „Promovarea sănătății mintale în școală – PROMEHS”, proiecte educative – „Din grijă pentru copii”, proiectul „DOMINO” – educația cu încurajare, proiectul R.E.S.P.E.C.T. – componenta E –Inteligența emoțională, proiecte proprii

     ▪ Strategii de învățare nonformală: Ziua gândirii pozitive, Ziua mondială a educației, Ziua mondială a sănătății mintale, Ziua internațională a învățării sociale și emoționale (Social Emotional Learning –SEL)

     ▪  Bune practici – activități extrașcolare.

Unitățile școlare care vor găzdui schimburile de experiență sunt:

***Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc

***Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni

***Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești

***Școala Gimnazială Frasin

***Școala Gimnazială nr.1 Suceava

Coordonator, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Creativitate și învățare în mediul nonformal

Standard

„Creativitatea este un mare motivator pentru că îi face pe oameni să fie interesați de ceea ce fac.” (Edward de Bono)

Cercul pedagogic al cadrelor didactice din palatul și cluburile copiilor cu tema „Creativitate și învățare în mediul nonformal” se va desfășura la Biblioteca Județeană „I. G. Sbiera” Suceava, joi, 3 noiembrie 2022, ora 11.00, susținut de Palatul Copiilor Suceava.

Participă coordonatorii cercurilor tehnico-științifice și cultural artistice, directorii de la palatul și cluburile copiilor din județul Suceava.

Activitatea de formare continuă cuprinde:

 • Creativitate și învățare – factori facilitatori/inhibitori în mediul școlar
 • Metode și tehnici pentru stimularea creativității
 • Check My Beat – activități interactive, de energizare și dinamizare
 • Workshop – Debate – Creativitatea în mediul nonformal
 • Bune practici – promovarea activităților extrașcolare din palatul și cluburile copiilor

Moderatori: inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, director prof. Daniel Aneculăesei – P.C. Suceava.

Inspector școlar pentru activități extrașcolare, prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Repere metodologice în consiliere și orientare, clasa a X-a

Standard

 „Un gram de experiență este mai valoros decât o tonă de teorie.” (John Dewey)

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, anul școlar 2022 – 2023, cuprinde activitatea de cerc pedagogic adresată profesorilor diriginți de liceu, clasa a X-a, coordonatorilor comisiilor diriginților din licee, care are scopul de a familiariza diriginții de liceu cu instrumentele specifice pentru consiliere și orientare, cu tema „Activități de suport educațional pentru elevi, repere metodologice pentru clasa a X-a în consiliere și orientare”.

Activitatea metodică se va desfășura în aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, vineri, 4 noiembrie 2022, ora 13.00.

Agenda cercului:

*** Colegiul Național „Petru Rareș” – repere ale performanțelor: director adjunct Anca Greculeac

*** Elemente ale profilului de formare al absolventului de liceu, nivelul funcțional; Elemente programatice cu privire la Consiliere și orientare (liceu), clasa a X-a – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

*** Clubul de dezbateri academice- moțiunea: „Nu există violență în școli!”, prof. Ileana Boteanu – modulul Comunicare și abilități sociale;

*** Repere metodologice: lecții de dirigenție

 • Modulul Modulul informațiilor și al învățării – prof Nicoleta Andronachi – clasa a X-a E
 • Modulul Calitatea stilului de viață- prof. Laurica Ciurari – clasa a X-a G
 • Modulul Planificarea carierei- prof. Crina Stroe – clasa a X- a D

*** Workshop Teatru vs Bullying, prof. Camelia Butnaru (modulul Autocunoaștere si dezvoltare personală)

*** Clubul de educație juridică CNPR- LAWSPECTIVE – Simulare proces – prof. Laura Salciuc

*** Activitate de autocunoaștere în sala de clasă – Outdoors cu șevalete prof. Laura Salciuc

*** Barometrul reușitei școlare nr. 45/ anul X/2022 – Activități de suport educațional pentru elevi – Repere metodologice în consiliere și orientare, clasa a X-a

*** Atelier de improvizație, invitat special, regizor ORLANDO PETRICEANU

Momentele artistice vor fi susținute de:

 • Intro muzical, elev Vlad Antonesii, pian, clasa a X-a E
 • Creație și inspirație, eleva Zmău Ilinca clasa a XI-a A (poezie), eleva Mihnea Hrițuc, clasa a XI- a C (chitară), eleva Maysa Amarei, clasa a XI-a A (artă vizuală) prezintă un desen realizat pe baza poeziei compuse de Ilinca Zmău

Participă: un reprezentant de la unitățile de învățământ liceale din județul Suceava: coordonatorul de proiecte și programe educative sau coordonatorul comisiei diriginților de liceu (care include clasa a X-a) sau un profesor diriginte de la clasa a X-a.

Link-ul pentru înscriere în vederea participării:

https://forms.gle/arBZohN9DpoNbbvG9

Coordonator,

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur

Consfătuire județeană – educație permanentă, 2022

Standard

Consfătuirea județeană – educație permanentă și activități extrașcolare se va desfășura vineri, 23 septembrie 2022, ora 13.00, în cadrul evenimentului anual „Educație – schimbare și dezvoltare”, care se va desfășura la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava.

Educație permanentă – Comunitatea FnonF- Suceava

Participă:

 • coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județul Suceava
 • consiliile consultative – educație permanentă și activități extrașcolare
 • coordonatorii de cercuri pedagogice
 • profesorii metodiști – consiliere și orientare
 • directorii de la palatul/cluburile copiilor.

Agenda evenimentului:

***Educația – tendințe în secolul XXI- inspector școlar prof. Tatiana Vîntur;

***Educație permanentă și activități extrașcolare – bilanțul activităților din anul școlar 2021 – 2022;

***Consiliere și dezvoltare personală/Consiliere și orientare – repere metodologice pentru noul an școlar;

***Dezvoltare profesională și formare continuă – activități metodico-științifice și psihopedagogice 2022-2023;

***Bune practici – educație permanentă și activități extrașcolare;

***Învață și dă mai departe!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Conferința „Promovarea sănătății mintale în școală”

Standard

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, organizează conferința Promovarea sănătății mintale în școală, vineri, 3 iunie 2022, în aula Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, consilierilor școlari și decidenților din domeniul educației.

Conferința se desfășoară în cadrul proiectului european PROMEHS – PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL, un proiect ERASMUS+ KA3, care își propune să dezvolte politici educaționale prin care educația pentru sănătatea mintală să fie facilitată în școlile din țările UE. Profesorii trebuie să învețe nu doar cum să transmită informații, ei trebuie să învețe și cum să proiecteze și să desfășoare activități de dezvoltare socială și emoțională a copiilor, trebuie să știe cum să desfășoare diferite programe de educație și consiliere a părinților.

Proiectul PROMEHS, cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022), se derulează sub coordonarea unei echipe de cercetători de la Universitatea Bicocca din Milano, fiind conceput pentru a dezvolta, implementa și evalua un curriculum de promovare a sănătății mintale pentru grădinițe, școli primare, gimnaziale și licee, oferind, în același timp, o instruire de înaltă calitate personalului didactic. Participanții la proiect sunt universități și autorități publice din șapte țări europene (România, Italia, Croația, Grecia, Letonia, Malta și Portugalia).

Agenda conferinței include:

 • Prezentarea proiectului PROMEHS (coordonat în România de d-na conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi, decan a Facultății de Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și analiza impactului derulării programului asupra dezvoltării personale a profesorilor
 • Prevenția problemelor de sănătate mintală la tineri (conf. univ. dr. Ioana PODINĂ, Universitatea București)
 • Analiza efectelor programului PROMEHS asupra stării de bine și performanțelor elevilor (conf. univ. dr. Petruța Rusu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava)
 • Prezentarea manualelor și ghidurilor dezvoltate în cadrul proiectului pentru copii, profesori și părinți cu scopul de a dezvolta competențele socio-emoționale ale copiilor și de a preveni problemele de comportament (lector dr. Diana Duca)
 • Prezentarea programului de formare pentru profesori în vederea implementării activităților de dezvoltare socială și emoțională în școli (lector dr. Liliana Bujor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesor consilier Adriana Nichitean, CJRAE Suceava)
 • Curriculum integrat – implementarea disciplinei opționale „Promovare a sănătății mintale în școli” (Inspector școlar, prof. Tatiana Vîntur, I.Ș.J. Suceava)
 • Experiențe trăite în contextul implementării programului la nivel de grădiniță, învățământ primar, gimnaziu și liceu (profesori care au implementat programul la diferite cicluri de învățământ preuniversitar).

Informații suplimentare despre proiect puteți afla de pe pagina proiectului: www.promehs.org

Echipa de implementare a I.Ș.J. Suceava

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Inspector școlar prof. Lidia Acostoaie

Provocările adolescenței

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnologic din Chișinău, Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava au organizat în data de 28 mai 2022,  Conferința din cadrul parteneriatului școală – familie ,,Provocările adolescenței”,  un eveniment dedicat părinților, profesorilor și adolescenților.

Evenimentul este cuprins în Oferta activităților metodice și de dezvoltare profesională a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, parteneriatul școală – familie.

Invitați să conferențieze au fost doamna psiholog Mihaela Șerban și doamna Camelia Oana Iațcu – nutriționist dietetician, asistent universitar doctorand la USV Suceava.

Temele care au fost abordate  de invitații speciali au fost ,,Cum gestionăm comportamentul adolescentului rebel” în prima parte, iar în a doua parte despre ,,Alimentația sănătoasă  adolescentului”.

Asociația continuă astfel tradiția organizării de evenimente pentru părinți, profesori  și adolescenți,  cu scopul de a îmbunătăți și întări parteneriatul școală-familie, pentru a  menține o stare de bine acasă și la școală.

Adolescența este o provocare, atât pentru copilul care ajunge la această vârstă, dar și pentru adulții care interacționează cu el. Din acest motiv cu toții depunem eforturi zilnice,  fie că vorbim de profesori, copii sau părinți.

Pentru a crea experiențe extraordinare  și  nu doar  a ne mulțumi cu supraviețuirea de pe o zi la alta, este necesar să învățăm arta  gestionării tensiunilor și a conflictelor,  a comunicării asertive și a rezolvării problemelor cognitive ori emoționale.

Adolescenții noștri au nevoie să fim prezenți emoțional, să fim empatici, să fim flexibili, să-i susținem și să-i încurajăm permanent.

Oboseala, stresul, grijile de zi cu zi,  ne fac de multe ori să fim prezenți doar fizic cu ei și să nu mai avem răbdarea, toleranța, cuvenite.

Președintele Asociației, prof. Anca Iordache a menționat în deschiderea conferinței faptul că Asociația a fost selectată  în  Programul ,,Promotorii voluntariatului”, sugerând astfel o primă soluție pentru a gestiona comportamentul unui adolescent rebel – voluntariatul.

Da, voluntariatul, însă în mod liber consimțit, pentru că orice formă de constrângere este incompatibilă cu spiritul acestuia.     

Voluntariatul aduce avantaje vizibile voluntarilor și beneficiarilor pentru că înlesnește dialogul social și coeziunea, sporește încrederea că fiecare poate determina schimbarea. Principalul  avantaj  al voluntariatului este dezvoltarea personală,  dobândirea de noi competențe, abilități, satisfacția  pentru binele făcut, empatie, toleranță,  acomodarea cu responsabilitățile.

El are o valoare educațională  remarcabilă pentru că voluntarii  învață  prin a face. Practicându-se în domenii diferite,  copiii își pot alege, testa sau începe cariera.

Doamna psiholog, Mihaela Șerban (unul dintre administratorii grupului For Life cu programe deosebite pentru școli, licee, universități, dar și pentru părinți și tineri)  a oferit participanților la conferință alte strategii de gestionare a tensiunilor și a conflictelor, tehnici de comunicare asertivă.

A prezentat mai întâi  Cine este, de fapt, adolescentul rebel?   Este adolescentul care, acasă, la școală sau în societate are un comportament sfidător,  rezistent, opozant. Cel care, atunci când vrei să-i impui reguli și limite îți spune: „Nu vreau!”, „Nu am chef!” sau „Ce-o să-mi faci?” Cel care își dă ochii peste cap, vorbește neîntrebat și se comportă ca și cum nu ar avea nimic de pierdut. Este copilul care te face să te îndoiești de propriile metode de educație, de pasiunea de a lucra cu tineri și de valoarea eforturilor făcute de-a lungul anilor.

Personalitatea lui este puternică, inteligența sa este sclipitoare, are răspunsuri la orice și știe pe ce „butoane” să apese pentru a obține ce vrea.

Gestionarea comportamentului său și a nevoilor sale emoționale pare să dea de furcă adulților, fie că sunt profesori, fie că sunt părinți.

Societatea românească,  se află într-un  moment,  de regândire a metodelor de educație ale copiilor. Se caută soluții pentru a  identifica  ce funcționează cu adevărat pentru a comunica fără ton ridicat,  reproșuri  pentru a obține cooperarea adolescenților  și a construi în ei o personalitate extraordinară, cu reziliență, asertivitate, empatie și maturitate emoțională.

Doamna psiholog Mihaela Șerban a demonstrat invitaților ce funcționează cu adevărat, astfel încât să se producă mai mult decât efectele unei obediențe temporare, superficiale.

Dincolo de comportamentul provocator, fie există răni sau traume din trecut, fie nu există conectare, fie nu au abilități de a face față cerințelor noastre, cu aceste lucruri  trebuie să înceapă repararea relațiilor cu adolescenții noștri.

Dacă nu există intenția de a ne conecta cu lumea gândurilor și emoțiilor pe care le trăiesc,  nu putem impune limite sănătoase. Dacă nu putem impune limite sănătoase, nu îi putem echipa cu abilități de adaptare și de a face față provocărilor din viața de zi de zi.

Participanții la Conferință au învățat:

· cum pot impune limite sănătoase, fără teamă ori sentimente de vinovăție, astfel încât acestea să fie respectate,

· cum să vorbească cu adolescentul chiar și atunci când te respinge, se revoltă sau devine agresiv,

· cum să gestioneze tensiuni și conflicte, cu soluții nu doar de moment, ci pe termen lung, atunci când adolescentul este în permanență  recalcitrant,

· cum să descifreze ce se află dincolo de comportamentul provocator al adolescentului, fie acasă, fie în mediu școlar, și ce să facă de la caz la caz,

·  cu ce pot să  înlocuiască  metodele tradiționale de pedeapsă, sancționare, confiscare, amenințare sau alte metode coercitive,  obținând rezultatele mult-râvnite ale unui adolescent educat, cu comportament nu doar de suprafață, ci profund și motivate pozitiv.

Adolescenții apreciază un lider adevărat, astfel, invitata  a învățat  părinții cum pot să fie liderul adolescentului lor,  fără a face rabat de la standardele  ridicate.

Părinții au învățat cum pot  dezvolta  la copiii lor o personalitate extraordinară,  matură,  cum să repare o  relație deteriorată în una în care ei pot fi mentorul lor.

În a doua parte a conferinței,  doamna Camelia Oana Iațcu – nutriționist dietetician,  a prezentat participanților  ce înseamnă alimentație sănătoasă pentru un adolescent.

Pentru că adolescenţa se caracterizează printr-o creştere staturo-ponderală foarte accelerată şi maturizare sexuală, cantitatea, dar şi calitatea alimentelor joacă un rol deosebit. Aceasta presupune consumul cantităţii şi tipului adecvat de alimente şi băuturi pentru acoperirea necesarului caloric, astfel încât să se obţină o dietă echilibrată din punct de vedere nutriţional. La această vârstă, necesarul caloric trebuie să asigure atât rata de creştere, cât şi activitatea fizică şi intelectuală. Aportul dietetic de referinţă pentru proteine trebuie să asigure un proces normal de creştere şi o balanţă azotată pozitivă. Aportul proteic insuficient, deşi rar în populaţia adolescentă, poate să apară în cazul unor afecţiuni cronice, al dietelor restrictive având drept scop reducerea ponderală sau a tulburărilor de alimentaţie. Aportul proteic insuficient duce la încetinirea procesului de creştere şi la scăderea masei corporale slabe. Aportul proteic excesiv poate avea şi el un impact nutriţional negativ, prin interferenţa cu metabolismul calciului şi prin creşterea necesarului hidric. Datorită dezvoltării rapide a oaselor, musculaturii şi glandelor endocrine, adolescentul are un necesar crescut de calciu. De fapt, 45% din masa osoasă se formează în perioada adolescenţei.  Toţi adolescenţii au un necesar mai mare de fier. La băieţi, creşterea masei musculare se însoţeşte de mărirea volumului sangvin, iar fetele prezintă pierderi lunare de fier o dată cu instalarea menstrelor. Alte minerale, precum zinc, magneziu, iod, fosfor, cupru, crom, cobalt, fluor, sunt şi ele importante, iar necesarul acestora este acoperit printr-o dietă adecvată. De asemenea,  necesarul  vitaminic creşte în perioada adolescenţei.

Modul de alimentaţie reprezintă un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra stării de sănătate a oricărui individ. El este supus modificărilor în timpul adolescenţei şi se află sub influenţa unor reclame sau informaţii eronate, dar intens mediatizate. Programele educaţionale trebuie să aibă drept obiectiv conştientizarea tinerilor, să aleagă ceea ce este mai util şi mai sănătos dintre alimente şi nu tot ceea ce se popularizează prin reclame. Alimentele tip fast food nu trebuie să înlocuiască mâncarea obişnuită, chiar dacă sunt mai facile ca preparare şi ca preţ.

Informațiile pe care participanții le-au primit au fost considerate foarte utile,  necesare, interesante.

Doamna A.S., mama unui elev din clasa a X-a, a precizat într-un mesaj de feed-back:  ,,Mi-a plăcut foarte mult. Și în școli generale ar fi bune astfel de conferințe.  Era bine dacă aș fi avut ocazia acestei întâlniri cu ani în urmă. Știam cum să-mi înțeleg și educ copilul”.

„Conferințele din cadrul parteneriatului școală – familie aduc mai aproape de părinți specialiștii în educație parentală, reușesc să implice într-o mai mare măsură asociațiile părinților în creșterea și educarea copilului printr-o participare și implicare activă în viața adolescentului. Asociația părinților Colegiului Economic „D. Cantemir” Suceava reușește prin activitățile și proiectele desfășurate să fie mai aproape de părinți în căutarea răspunsului la întrebarea „Sunt un părinte bun?” – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, I.Ș.J. Suceava.

Președinte Anca Iordache

Împreună mai puternici

Standard

„Există doar două moșteniri de durată pe care sperăm să le oferim copiilor noștri. Una dintre acestea este rădăcinile, iar cealaltă, aripile.” (Goethe)

Conferința județeană din cadrul parteneriatului școală – familie „Impreună mai puternici” s-a desfășurat joi, 26 mai 2022, cu participare online și directă, în aula Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, fiind organizată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și Asociația părinților de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Agenda evenimentului a cuprins:

 • „Managementul emoțiilor în școală” – prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, Institutul de Științe ale Educației – Universitatea București
 • „Parenting-ul – accesul către o comunicare mai bună părinte – copil” – conf. univ. dr. Otilia Clipa, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
 • „Educație cu încredere” – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava
 • „Puterile mele” – workshop – prof. coordonator de proiecte și programe educative Maria Ciobîcă, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Discursul argumentat, documentat, motivațional al domnului profesor, în contextul „managementului emoțiilor” poate fi esențializat în afirmația „pedagogia este viața”, cu experiențe favorabile sau provocatoare, experiențe care perturbă starea de confort dintr-o anumită perioadă, etapă a societății. „Nivelul de inteligență al copiilor generațiilor actuale a crescut, dar din perspectiva dezvoltării socio – emoționale, copiii, după etapa de pandemie, nu sunt pe o pantă ascendentă: nu au suficientă răbdare, atenția lor este scăzută, traversăm o perioadă caracterizată prin superficialitate a învățării, generațiile sunt fragile în condiții noi: boală, pandemie, anxietate, conflicte militare. Sunt necesare abilități noi, de recalibrare a copiilor față de pericole, deprinderi de gestionare a pericolelor, de selectare a informațiilor din medii frecventate de copii – mediul virtual”, a spus domnul prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

„Școala nu poate trăi în afara societății. Care sunt elementele ce fac unică meseria de profesor?Impredictibilitatea, spontaneitatea, istoria personală a fiecărui copil, clase, sunt argumente pentru a înțelege rolul cadrelor didactice în creșterea copilului. Efortul școlii, în perioada actuală, este necesar să se concentreze pe susținerea emoțională a copiilor, pe modalități de diminuare a presiunilor momentului, pe înțelegerea lumii, consolidarea imaginii de sine, contracararea incertitudinilor pentru un confort psihologic și emoțional.”

„Cel mai bun tip de părinte care poți fi este să conduci prin propriul exemplu.” (Drew Barrimore)

Volumul „Parenting de la A la Z” – 83 de teme provocatoare pentru părinții de azi”, coordonat de prof. Georgeta Pânișoară, abordează „noțiunea de parenting din perspectiva multitudinii de teorii propuse de-a lungul timpului, fiecare capitol însumând experiențele practice ale autorilor și abordările teoretice ale diferitelor studii de specialitate. Atenția se îndreaptă atât spre interacțiunile dintre adulți și copii, cât și spre atitudinile și responsabilitățile parintelui în general. Unul dintre scopurile cărtii este facilitarea, pentru parinti, a accesului de selectare asumată a informațiilor și a aplicării acestora pentru consolidarea relației cu propriii copii, favorizând dezvoltarea lor armonioasă”, a spus conf. univ. dr. Otilia Clipa, vicepreședintele Asociației de părinți a colegiului.

„Copiii cresc nu pentru a deveni mai înalți, ci pentru a deveni mai încrezători.” (Pedagogia pozitivă – Florence Servan Schreiber)

„Care sunt componentele pe care le adăugați, copilului de acasă și copilului de la școală, pentru a deveni mai încrezător?”, a fost o primă provocare adresată participanților de către insp. școlar prof. Tatiana Vîntur. Răspunsurile participanților s-au referit la: responsabilzarea copilului, apreciere, autonomie și independență, ascultarea activă, atenție, timp petrecut împreună, acceptarea necondiționată, iubire, iubire, iubire, susținerea în diferite situații, valorizare, comunicare asertivă, dragoste.

Dragostea este inelul care îl leagă pe copil de părinții lui.” (Abraham Lincoln)

Părinții își exprimă dragostea față de copiii lor diferit: „sunt lângă ei când este nevoie”, „timp de calitate petrecut în familie”, „îmbrățișări repetate”, „îi alin rănile sufletești”, „sunt răbdătoare”, „îi acord atenție și importanță”, „îl ajut cu sufletul și creierul, cu inima și viața”, „citim, desenăm, cântîm împreună”, „știe că mă poate găsi oricând are nevoie de mine”, „mă asigur că nu-i lipsește nimic…”.

Dragostea înseamnă răspunsul (dozat) la nevoile copilului, dincolo de nevoile materiale: hrană, adăpost, siguranță, sunt nevoile psihologice: competență, autonomie, relaționare, stimă de sine, dezvoltare socio- emoțională, dar și nevoi sociale: familie, prieteni, intimitate și atașament.

„Fericirea copiilor se realizează nu doar într-o zi, ci în 365 de zile” (Tatiana Vîntur) – argument pentru o activitate adaptată din „Calendarul fericirii”, de Ion – Ovidiu Pânișoară.

Pornind de la gândurile autorului (pagina din calendar 25 mai): „Grijile sunt ca norii. Dacă privești cu atenție, o să ți se pară că au cuprins tot cerul, dar dacă îți vezi de treabă, nici nu o să le observi trecerea…”, s-a realizat activitatea „Parcarea” – „mașini” ce au parcate grijile față de copii, griji care se rotesc în cap: „gestionarea emoțiilor”, „socializarea în grup și presiunea grupului”, „alegerea viitoarei profesii”, „viitorul copiilor”, „rezultatele de la bacalaureat”, „alegeri bune/rele”, „siguranța vremurilor actuale”, „banii”, „frica de eșec”, „anturaje nepotrivite” – tot atâtea teme pentru întâlniri viitoare la o „șuetă cu părinții”.

„Într-o zi plină de însemnătate pentru Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava – cursul festiv al absolvenților, a avut loc Conferința județeană „Împreună mai puternici”. Într-un context aparte, s-a creat o atmosferă prietenoasă, pretext de dialog despre comunicare, gestionarea emoțiilor, rolul parteneriatului real școală – familie.
Întâlnirea a durat aproape trei ore, iar moderatorul conferinței, insp. prof. Tatiana Vîntur, a purtat un dialog plin de farmec, a răspuns multor întrebări și a lansat numeroase provocări publicului.
Invitatul special, prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară, a captivat audiența cu diverse concepte actuale: profilul elevului de astazi, în calitate de ,,nativ digital”, stresul și oportunitățile școlii online, schimbările sociale profunde și impredictibile, orientările contradictorii din parenting”, a spus prof. Maria Ciobîcă, coordonator de proeicte și programe educative.

Împreună suntem mai puternici, școală și familie, pentru creșterea viguroasă a copiilor de acasă și de la școală!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

I.Ș.J. Suceava

Parteneriatul școală – familie

Standard

„Dragostea este inelul care îl leagă pe copil de părinții lui.” (Abraham Lincoln)

Oferta activităților metodice – educație permanentă a I.Ș.J. Suceava cuprinde, în cadrul parteneriatului școală – familie, evenimentele:

 • Conferința județeană cu participare internațională „Provocările adolescenței”, sâmbătă, 28 mai 2022, ora 10.00, Galeria Primagra Suceava;
  • Invitați:
   • Psiholog Mihaela Șerban – „Cum gestionăm comportamentele adolescentului rebel?”
   • Asistent univ. Camelia Oana Iațcu – „Alimentația sănătoasă a școlarului”
  • Organizator: Asociația Părinților Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava și I.Ș.J. Suceava
  • Link de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqT1tnzRMSjIO0ap6WgNeimx2x1ft3OOji2b31bBpJOfv6Qg/viewform

Participă: părinți, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, cadre didactice, coordonatori de proiecte și programe educative.

„Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea.” (Nicolae Iorga)

Coordonator,

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava