Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Săptămâna verde – educația outdoor

Standard

Activitatea de cerc „Educația outdoor în Săptămâna verde” se va desfășura vineri, 17 martie 2023, ora 10.00, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, în cadrul ofertei activităților metodice a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare. Participă consiliile consultative ale celor două domenii în cadrul activităților de învățare experiențială propuse de colegiul sucevean.

Agenda evenimentului curprinde:

*** C.N.I Spiru Haret – Arc peste timp 1990-2023, prof. IORDACHE Virginel, director

*** Educația outdoor; Repere ale activităților educaționale din Săptămâna verde, prof. VÎNTUR Tatiana, inspector pentru educație permanentă

*** Experiențe extrașcolare -prof. SAVIN Oana, consilier educativ

Ateliere de învățare experiențială:

 • Studiu sociologic Educația pentru mediu și comportamentul în rândul elevilor, prof. MATEI Tatiana
 • Reporteri ai  Ziarului Verde, prof. SOFIAN Dana
 • Deșeul, gunoi sau resursă – activitate proiect Erasmus+ From Local To Global Enviromental Awareness, prof. ROTARU Daniela, prof. ATOMEI Florentina
 • Natura ne colorează mai frumos viața! – creativitate ECO, prof. GROSU Manuela
 • Stop risipei alimentare! – dezbatere, prof. GRIGORAȘ Gabriela
 • Natura prin ochi de copil –  expoziție, prof. DANILEVICI Ioana

Evaluare și transfer de experiențe în Săptămâna verde

Parada costumelor ECO realizate de elevi.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare

Standard

„Un profesor bun are preocuparea continuă de a-i învăța pe ucenicii lui să se lipsească de el.” (Andre Gide)

Vineri, 24 februarie 2023, ora 11.00, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor diriginți de gimnaziu din județul Suceava, care va avea loc la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, cu tema Managementul clasei. Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare.

Agenda zilei este următoarea:

11.00 – 12.00

***Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava între misiune și realitate – Director, profesor dr. Martiniuc Elena Luminița

***Preambul „Școala animalelor” – CPPE, profesor Grădinariu Maria Adriana

***Strategii de învățare și evaluare – programa de Consiliere și dezvoltare personală, gimnaziu – consilier școlar, profesor Găitan Lilioara, prof. Grădinariu Adriana

***Exemple de resurse pentru ora de CDP – profesor Boboc Cornelia

***Repere metodologice pentru gimnaziu – Inspector pentru educație permanentă, profesor Vîntur Tatiana

12:10- 13:00

*** Clasa a V-a -Managementul învățării – Timpul, prieten sau dușman? – gestionarea bugetului de timp- profesor Jijie Alexandrina  Mihaela Gabriela

*** Clasa a VI-a – Dezvoltare socio-emoţională – Către o destinație plăcută: starea de bine profesor Aungurencei Gabriela

*** Clasa a VII-a – Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat – Atitudini comunicative well-being – profesor Pașcan Mihaela Loredana

*** Clasa a VIII-a – Managementul carierei – Pași în carieră-profesor Leonte Ștefan

13.00 – 13.30: Feedback-ul lecțiilor demonstrative

13.30 -13.45: Coffe break. Start workshopuri educaționale

13.45 – 14.25

Workshopuri derulate în paralel

***Strategii inovative folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală – programa de CDP clasele gimnaziale – Prelucă Oltea

*** Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului – Guzu Marian

*** Managementul clasei – Butnaru Nastasia

*** Ora de dirigenție – bune practici, activități și experiențe de învățare-programa de CDP clasele gimnaziale – Păstrav Smaranda

Feedback workshopuri – Mentimeter

14.30 – 14.45: Volumul Barometrul reușitei școlare nr.48 „Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare– Inspector pentru educație permanentă, profesor Vîntur Tatiana

15.00 – 16.00 – Concluzii. Reflecții și gânduri de luat acasă

Coordonatori,

CPPE prof. Adriana Grădinariu

Responsabil de cerc Cornelia Boboc

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Cerc pedagogic – comisia diriginților de gimnaziu

Standard

„Un profesor bun are preocuparea continuă de a-i învăța pe ucenicii lui să se lipsească de el.” (Andre Gide)

Vineri, 24 februarie 2023, ora 11.00, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor diriginți de gimnaziu din județul Suceava,care se va desfășura la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava.

Înscrierea se face până miercuri, 22 februarie 2022, în limita a 100 de participanți folosind link-ul:

https://forms.gle/W8vfC7Trgefh3UeC6

Agenda cercului pedagogic cuprinde:

*** Bune practici – activități de învățare: Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat; Dezvoltare socio-emoţională; Managementul învățării; Managementul carierei.

*** Strategii de învățare și evaluare – programa de Consiliere și dezvoltare personală, gimnaziu

*** Workshop – uri:

-Strategii inovative folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală

-Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului

-Ora de dirigenție – bune practici, activități și experiențe de învățare 

-Managementul clasei

*** Volumul Barometrul reușitei școlare nr.48 -„Experiențe de învățare – Consiliere și dezvoltare personală”.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Sănătatea mintală – promovarea în școală

Standard

„Sănătatea este o stare de armonie completă a corpului, minţii şi spiritului.” (B.K.S. Iyengar)

„Promovarea sănătății mintale în școală” a fost tema cercului pedagogic adresată coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Suceava, activitate metodică organizată de I.Ș.J. Suceava și Școala Gimnazială nr.1 Suceava, vineri, 16 decembrie 2022, la Centrul Cultural „Bucovina” Suceava.

Argumentele promovării sănătății mintale în mediul școlar au fost susținute de organizatori, invitați și specialiști într-o diversitate de abordări benefice pentru practicieni.

„Educația este un motor puternic de dezvoltare” a fost concluzia după „Turul virtual al școlii” propus de directorii unității, director prof. Gabriela Mihai și director adjunct prof. Lăcrămioara Toma.

Introducerea în tema cercului s-a realizat prin activitatea „Astăzi îndeplinim dorințe!”, cizmulițe garnisite cu dorințe la alegere:„Un cuvânt de încurajare”, „Mai mult timp liber și optimism”, „Partea plină a paharului”, „Timp mai mult pentru mine”, „Vreau o minune”, „Încredere în mine și ceilalți” și multe altele, o invitație la conștientizarea folosirii eficiente a celor 84500 de secunde pe care le avem zilnic, de folosire eficientă a timpului pentru noi și pentru ceilalți.

Reperele curriculare și extrașcolare referitoare la sănătatea mintală au fost prezentate de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, o trecere în revistă a conținuturilor care se regăsesc în programa de Educație pentru sănătate (CDȘ aprobat prin Ordin al Ministrului Nr. 4496 / 11.08.2004), programa de Consiliere și dezvoltare personală, gimnaziu (Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017) dar și printr-o varietate de activități extrașcolare printre care proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T. și proiectul DOMINO precum și marcarea unor zile cu tematică specifică: 13 septembrie – Ziua gândirii pozitive; 7 octombrie– Ziua mondială a zâmbetului; 10 octombrie – Ziua Internațională a Sănătății Mintale; 7 aprilie – Ziua mondială a sănătății.

„Sănătatea mintală este definită ca „o stare de bine în care oamenii își conștientizează și exploatează pe deplin potențialul, pot face față tensiunilor și provocărilor vieții de zi cu zi,  pot lucra productiv și pot contribui, într-o forma oarecare, la susținerea comunităților” (definiție a OMS) a fost ideea centrală a intervenției inspectorului școlar general prof. Grigore Bocanci și inspector școlar general adjunct prof. dr. Petru Crăciun, subliniind nevoia de promovare a stării de bine, de echilibru și climat educațional favorabil învățării în toate unitățile școlare.

Conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi, decan al Facultății de Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a trecut în revistă aspecte ale cercetării validată științific în cadrul proiectului PROMEHS, proiect Erasmus + KA3, desfășurat în perioada 2019 – 2022 de către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și I.Ș.J. Suceava, parte a unui consorțiu european format din universități și autorități publice din șapte țări europene, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea sănătății mintale în școală, prin dezvoltarea unui curriculum validat științific.

Chestionarul aplicat a ilustrat vulnerabilitatea la stres a fiecăruia dintre noi, în funcție de scorul obținut: o poziție bună pentru a face față stresului, nivel mediu, fiind loc de îmbunătățire, vulnerabilitate la stres și foarte vulnerabil la stres, ceea ce implică schimbări în stilul de viață pentru a gestiona mai bine stresul, finalizându-se cu invitația de a „Inspira…CALM și a Expira…Zâmbet!”

D-na conf. univ. dr. Adina Colomeischi a prezentat rezultatele unui experiment dezvoltat în cadrul unui parteneriat european pentru inovarea politicilor educaționale privind implementarea unui curriculum pentru promovarea sănătății mintale în școală. PROMEHS este un curriculum creat de 7 echipe europene de cercetători din diferite universități din Italia, Portugalia, Grecia, Letonia, Croația, Malta și România.

„Ne așteptăm, așadar, ca predarea unui conținut care promovează sănătatea mintală în școală să aibă efecte transformatoare pentru cadrele didactice care se implică să genereze demersuri experiențiale de învățare, să articuleze coerent secvențe care să conducă în mod direct la formarea de abilități și atitudini ce descriu cadrul sănătății mintale, respectiv al stării de bine care predispune la acțiuni de exersare a potențialului, de coping adaptativ la stresul obișnuit al zilei și mai ales, de generare de răspunsuri care să contribuie la creșterea calității vieții personale și a celor din jur. Studiul nostru indică faptul că o intervenție centrată pe elev ar putea avea impact și asupra profesorilor, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor personale, cum ar fi reziliența, autoeficacitatea legată de contextele profesionale și competența socio-emoțională. Aceste rezultate valoroase explică importanța furnizării de programe de promovare a sănătății mintale în școli, având un impact pozitiv și asupra vieții personale a profesorilor”, a spus conf. univ dr. Adina Colomeischi.

Experiențele de învățare formală și nonformală au ilustrat abordări care au conștientizat nevoia realizării stării de bine acasă, în școală și societate, dezvoltarea socio-emoțională, gestionarea emoțiilor, implicarea părinților în activități de parenting într-o „Cafenea a părinților”. Pe rând, puzzle-ul experiențelor inovative au fost prezentate de „arhitecții” din ciclul preșcolar, primar și gimnazial:

 • Rolul jocului didactic în educarea inteligenței emoționale în învățământul preșcolar”, Profesor învățământ preșcolar Jescu Andreea
 • „Învață să fii fericit!, Profesor învățământ primar Căldăruș Anca
 • „Provocări în procesul tranziției de la învățământul primar la cel gimnazial”, Profesor diriginte Domunco Iuliana
 • „Educația prin joc și joacă”, Profesor diriginte Timofti Liliana
 • „Beneficiile activităților de loisir asupra sănătății mintale”, Profesor diriginte Vranău Ovidiu
 • „Împreună în diversitate – educație pentru voluntariat”, Profesor diriginte Brutaru Tamara
 • „Cafeneaua părinților”, Profesor învățământ primar Domunco Ștefania

„Personificarea emoțiilor”, a fost și o provocare pentru 6 grupe ce au ilustrat interactiv, cu sarcini precise, emoții precum: surpriza, panica, regretul, bucuria, coordonatori fiind consilierul școlar Adrian Marmeliuc și prof. Liliana Timofti.

În cadrul cercului s-a lansat volumul „Barometrul reușitei școlare nr.47/2022 – Promovarea sănătății mintale în școală”. „Volumul cuprinde  conținuturi și activități de învățare aplicate de cadrele didactice de la Școala Gimnazială  nr. 1 Suceava în activități ce valorizează programa de Dezvoltare personală – clasele primare, Consiliere și dezvoltare personală, activități extrașcolare – clasele gimnaziale, cu scopul de a disemina bunele practici educaționale care promovează sănătatea mintală în școli”, a spus inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, coordonatorul volumului:

Globurile feedback au împodobit un nou brad cu mesajele participanților ce au transmis sincere felicitări pentru o activitate de înaltă ținută, construită temeinic, ilustrată cu profesionalism de o echipă care consideră că „Educația este un motor puternic de dezvoltare”.

În cântec de colinde ne-am mai pus o dorință: de a fi în pace cu noi înșine și cu cei din jur, de a ne împărtăși experiențe de învățare inspiraționale, transformatoare, de creștere și de dezvoltare personală.

Spiritul lui Moș Crăciun ne-a însoțit discret pe tot parcursul învățării experiențiale, într-o zi în care darul de preț a fost învățarea și împărtășirea cu generozitate a învățării!

Felicitări, parteneri ai învățării și cunoașterii! Călătoria continuă!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Promovarea sănătății mintale (IV)

Standard

„Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot regla pânzele pentru a ajunge întotdeauna la destinație.” (Jimmy Dean)

Școala Gimnazială nr.1 Suceava continuă seria activităților metodice – cercul pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative, din oferta de dezvoltare profesională și personală a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”, coordonat inspector școlar Tatiana Vîntur, responsabil de cerc, prof. Claudia Țuca și coordonator de proiecte și programe educative prof. Liliana Timofti.

Cercul pedagogic se va desfășura vineri, 16 decembrie 2022, ora 11.00, la Centrul Cultural „Bucovina”, cu participarea coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Suceava.

Activitatea de cerc face parte din programul de sustenabilitate a proiectului Erasmus+, cu titlul omonim, prin activități de valorizare a rezultatelor proiectului – un curriculum integrat în domeniul sănătății mintale promovată în școli.

PROGRAMUL

10.45 – 11.00 Primirea invitaților

11.00 – 13.00 Activitatea metodică „Promovarea sănătății mintale în școală”

13.00 – 14.00  Sănătatea mintală- Reflecții și socializare

Agenda activității metodice:

***Cuvânt de bun venit – Director, profesor Mihai Gabriela

***Argument „Astăzi îndeplinim dorințe” -Prof. Liliana Timofti

*** Sănătatea mintală – repere curriculare și extrașcolare – Inspector școlar pentru educație permanentă – prof. Tatiana Vîntur

*** Conferință – Invitat, Conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi, Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

***Exemple de bună practică:

 • „Rolul jocului didactic în educarea inteligenței emoționale în învățământul preșcolar”, Profesor învățământ preșcolar Jescu Andreea
 • „Învață să fii fericit!, Profesor învățământ primar Căldăruș Anca
 • „Provocări în procesul tranziției de la învățământul primar la cel gimnazial”, Profesor diriginte Domunco Iuliana
 • „Educația prin joc și joacă”, Profesor diriginte Timofti Liliana
 • „Beneficiile activităților de loisir asupra sănătății mintale”, Profesor diriginte Vranău Ovidiu
 • „Împreună în diversitate – educație pentru voluntariat”, Profesor diriginte Brutaru Tamara
 • „Cafeneaua părinților”, Profesor învățământ primar Domunco Ștefania

*** „Ce poate spune o emoție!”- activitate interactivă, Consilier educativ, prof. Liliana Timofti + consilier școlar, psiholog Marmeliuc Adrian

*** Barometrul reușitei școlare  „Promovarea sănătății mintale în școală”; concluzii – inspector de educație permanentă, profesor Vîntur Tatiana; coordonator de cerc prof. Claudia Țuca

*** Cuvânt de încheiere – director adjunct, profesor Toma Lăcrămioara

*** Reflecții și socializare.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Promovarea sănătății mintale (III)

Standard
„Educarea minții fără a educa inima nu este deloc o educație.” (Aristotel)

Vineri, 25 noiembrie 2022, ora 11, la Școala Gimnazială Frasin, structură a Școlii Gimnaziale Bucșoaia, se va desfășura activitatea de cerc pedagogic a coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Gura Humorului, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”.

Activitatea de formare continuă face parte din programul activităților de sustenabilitatea a proiectului Erasmus+ KA3,desfășurat de Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Județean Suceava, în vederea dezvoltării și implementării de politici educaționale care să susțină promovarea sănătății mintale în școală, în cadrul proiectului Promoting Mental Health at Schools (PROMEHS), cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022).

Programul activității de cerc pedagogic - coordonatorii de proiecte și programe educative:
***Sănătatea mintală – repere curriculare și extrașcolare - Inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur	
*** Workshop-uri
•	Tulburările de sănătate mintală - Medic primar psihiatru dr. Paziuc Alexandru, Președinte al Asociației de Psihiatrie Socială din România
•	Cum impactează educația socio-emoțională sănătatea mintală ?- Psiholog Anca Alexe- Manager program HumanKind, Asociația Pentru Valori în Educație, Mentor HumanKind - Daniela Croitoru
•	Rolul echipelor pluridisciplinare în domeniul sănătății mintale, din perspectiva experienței de învățare în programul Open World - Inspector școlar pentru disciplina religie, prof. Ceredeev Daniela
•	Care este impactul spiritualității asupra sănătății mintale? - Preot Ianovici Gheorghe

*** Ateliere de lucru 
1.	Devierile de comportament – prof. Brădățan Oana
2.	Gestionarea comportamentelor agresive și antisociale – prof. Duceac Valerica
3.	Sentimentele – parte integrantă din viața noastră – prof. Bejenar Elena

*** Diseminarea atelierelor
 - Exercițiu de mindfulness (atenția conștientă) – consilier școlar Ghețu Iulia

*** Exemple de bune practici 
- Consilier educativ, prof. Oblezniuc Silviu Emilian
*** Provocări ale carierei didactice din sec. XXI – instrumente de „supravețuire” – Director, prof. Covrig Elena Simona
*** Mindfulness – atelier de pictură
*** Feedback. Dezbateri / Concluzii.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Călătoria „Vivat!” – Promovarea sănătății mintale în școală (I)

Standard

„Educaţia este acea reconstrucţie şi reorganizare a experienţei, care se  adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează.” (J. Dewey)

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc a deschis seria cercurilor pedagogice ale coordonatorilor de proiecte și programe educative, din oferta de dezvoltare profesională și personală a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”, coordonat inspector școlar Tatiana Vîntur și coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Nuțescu.

Activitatea de cerc face parte din programul de sustenabilitate a proiectului Erasmus+, cu titlul omonim, prin activități de valorizare a rezultatelor proiectului – un curriculum integrat în domeniul sănătății mintale promovată în școli.

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc – 150 de ani de educație și cultură

„Şcoala poartă numele ilustrului  domnitor, care a fondat statul feudal al Moldovei, „Bogdan – Întemeietorul“, ctitorul unei structuri statale a începuturilor noastre libere. Timp de aproape 150 de ani, acest lăcaş de cultură şi-a îndeplinit menirea sacră de a aprinde flacăra pasiunii pentru studiu, iar și iar, an de an, cu fiecare generație, cu fiecare elev,  situându-se  în spaţiul cultural-spiritual bucovinean pe un loc de frunte, devenirea acesteia fiind concomitentă cu evoluția comunității,  dând țării și lumii nume de referință, și care au înțeles că trimis e omul pe pământ să plăsmuiască și să rodească Binele și Frumosul.

Înfiinţată la 7 mai 1875, prin Decret Imperial şi prin Ordinul nr. 533 al Ducatului Bucovina, şcoala noastră a funcţionat în clădiri diferite până pe 4 decembrie 1905, când a fost sfinţit actualul local, impunător şi sobru, marcat de rigoarea austriacă, şi care poartă încă pe frontispiciu stema vechiului imperiu.

Să ne întoarcem gândul și privirea, recunoscători, spre toți cei care, cu truda și dăruirea zilnică, au modelat, de-a lungul timpului, atâtea generații de tinere și nevinovate caractere, care au ales să pășească cu încredere primii pași ai dansului cunoașterii alături de vestiții dascăli ai școlii câmpulungene voievodale.   

Prilejul acestei introspecții, ca temelie pentru acțiunile noastre viitoare, îl constituie pregătirea temeinică a activităților Cercului coordonatorilor de proiecte și programe educative din Zona Câmpulung și Vatra Dornei, care abordează o temă de actualitate – sănătatea mintală, îndemnându-ne pe fiecare să vizităm sertarele prăfuite ale cugetului, să înlăturăm stihiile spirituale ale aroganței, provocării și orgoliilor, pentru a putea fi reazăm și lumină învățăceilor noștri. Cum ar putea fi cineva stâlp și sprijin, când el însuși este vulnerabil? Actualitatea temei abordate vizează toți actorii școlii, deoarece, fie-mi îngăduit să zic, profesiunea didactică cere un profil psihologic aparte, cu valențe orientate spre dăruire și jertfelnicie, dublate de originalitatea gândirii individuale, ca amprentă cognitivă personală, cu forță și expresivitate particularizată.” (Director prof. Iulia Ionela Niță)

Invitații evenimentului – promotorii educației pentru sănătatea mintală

I.Ș.J. Suceava a fost partener în proiectul PROMEHS – Promoting Mental Health at Schools – primul curriculum de promovare a sănătății mintale și a luat naștere, ca inițiativă de politică educațională, în cadrul unui proiect Erasmus +, Acțiunea cheie 3, co-finanțat de Comisia Europeană (2019-2022) cu scopul de a dezvolta, implementa și evalua un curriculum de promovare a sănătății mintale în școli, finalitatea acestuia dorindu-se a fi crearea unei conexiuni a programelor școlare validate științific cu instituțiile de învățământ, conectând, astfel, cercetarea, practicile și politicile educaționale. PROMEHS recunoaște importanța îmbunătățirii condițiilor de viață și a mediilor care sprijină sănătatea mintală în contextul școlar, permițând copiilor, personalului școlar, familiilor și comunității să adopte și să mențină o funcționare emoțională optimă, în vederea favorizării incluziunii sociale. (Informații suplimentare: https://ro.promehs.org/ )

Inspector școlar pentru educație permanentă Tatiana Vîntur a precizat: Activitățile cercurilor pedagogice se vor desfășura la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială Frasin, Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Grănicești, Școala Gimnazială nr.1 Suceava cu scopul de a ne familiariza cu o temă de actualitate – Sănătatea mintală – starea de bine în cadrul căreia individul își descoperă propriile abilități, poate face față provocărilor normale ale vieții, poate lucra productiv și eficient și este capabil să contribuie la comunitatea sa, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 2005.

După reperele legislației în vigoare, printre care Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020, au fost trecute în revistă aspectele curriculare din programa de Educație pentru sănătate (aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 /11.08.2004, https://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/Biologie/2017/PROGRAME_SCOLARE_Educa%C5%A3ie_pentru_s%C4%83n%C4%83tate.pdf, Consiliere și dezvoltare personală, clasele gimnaziale, dar și aspecte extrașcolare vizate de activitățile educative care marchează: Ziua mondială a sănătății – 7 aprilie, Ziua internațională a sănătății mintale – 10 octombrie, Ziua gândirii pozitive – 13 septembrie, Ziua mondială a zâmbetului – 7 octombrie, precum și Campania RESPECT – componenta E – gestionarea emoțiilor și dezvoltarea socio-emoțională, proiectul DOMINO – educația cu încurajare.

Domnul inspector școlar general prof. dr. Petru Crăciun a subliniat necesitatea temei dezbătute din perspectiva școlii, familiei și comunității, după o perioadă dificilă post Covid, perioadă în care metodele activ-participative folosite în activitățile școlare și extrașcolare, învățarea centrată pe nevoile fiecărui elev, pot să ofere sprijin emoțional copiilor, realizează un climat favorabil învățării, starea de bine pentru elevi și profesori. Suportul socio-emoțional exersat prin astfel de activități metodice este esențial pentru construirea unor repere în școală astfel încât copiii să empatizeze cu cei din jur, să-și poată gestiona sentimentele, să-și poată controla comportamentele în diferite situații.

Lector univ.dr Sânziana Duca a structurat etapele proiectului PROMEHS: Cadrul PROMEHS se bazează pe cercetările existente privind inițiativele școlare – reprezintă sănătatea mintală în cadrul școlii din trei perspective. Primele două aspecte vizează promovarea factorilor protectivi ai sănătății mintale, în special, învățarea socială și emoțională (SEL) și reziliența, în timp ce al treilea aspect este legat de prevenirea dificultăților sociale, emoționale și comportamentale.

Universitatea ,,Ștefan cel Mareʺ din Suceava și Inspectoratul Școlar al Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european, în componența căruia se regăsesc universități, asociații științifice și autorități publice din șapte țări europene – Croația, Grecia, Italia, Letonia, Malta, România și Portugalia, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea sănătății mintale în școală prin dezvoltarea unui curriculum validat științific. Proiectul a propus, într-o primă etapă, un amplu demers de cercetare – acțiune prin care, în vederea validării științifice, curriculum-ul elaborat a fost testat în țările europene participante, fiind implicați peste 600 de profesori și peste 6000 de elevi și părinți.

PROMEHS este compus dintr-o serie de manuale și resurse destinate cadrelor didactice, elevilor, familiilor, directorilor școlilor și factorilor de decizie politică.

Pentru cadrele didactice și elevi sunt disponibile cursul de formare susținut de liderii proiectului și compus din activități teoretice și practice axate pe promovarea abilităților sociale și emoționale, a rezilienței și prevenirii problemelor de sănătate mintală, manualul profesorului pentru promovarea sănătății mintale a elevilor – versiunea pentru grădiniță și școli primare și versiune pentru școli gimnaziale și licee, manual pentru promovarea sănătății mintale a profesorului. Pentru familii sunt concepute întâlniri gestionate de liderii proiectului și axate pe modul de promovare a sănătății mintale acasă precum și manualul pentru părinți în scopul promovării sănătății mintale acasă.

Medicul Alexandru Paziuc – specialist în psihiatrie și psihologie a adus argumente pentru tema de actualitate dezbătură – sănătatea mintală – care reprezintă starea de bine emoțională, psihică și socială, ce afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. Factorii ereditate, educație, mediu sunt mereu în actualitate, așa încât școala nu este singura care să contribuie la o stare sănătate a minții, ci împreună cu familia și societatea. Depresia, anxietatea, stresul sunt tot mai vizibile în jurul nostru, iar o gestionare corectă a stărilor prin care trecem este necesară și benefică pentru fiecare dintre noi.

Experiențe de învățare pentru promovarea sănătății mintale

DOMINO – Educație cu încurajare – DOMINO-ul emoțiilor, prof. înv. primar Nicoleta Bogoș: În educație, efectul ,,dominoʺ (despre cum obții rezultate mari cu pași mici) stabilește polul de pornire al învățării în cel mai fin punct, aceasta parcurgând un drum lung și complex și fixându-se în mintea copiilor. Fascinația aranjării perfecte a pieselor de domino și rolul primei piese în schimbarea ordinii permite, oricui creează conexiuni mintale, ca pe același principiu, să facă schema în sens invers, putând construi în loc să dărâme.

Workshopuri – Mentalitatea deschisă în educație – prof. înv. primar Nicoleta Bogoș; Pași spre succes- consilier școlar Adina Zota; Starea de bine – prof. Dana Catargiu; Exprimarea emoțiilor – prof. Ioana Nicoleta Latiș; Promovarea învățării sociale și emoționale, prof. înv. primar Anca Amitrului; Reziliența organizațională – Starea de bine în școală, prof. Camelia Nuțescu, prof. înv. primar Nocoleta Bogoș; Workshopuri – prevenția problemelor comportamentale; R.E.S.P.E.C.T. – Încrederea în tine, prof. Iftimie Lăcrămioara; Inteligența emoțională – prof. Camelia Nuțescu.

Ne-au însoțit pe tot parcursul activității „Rucsacul călătoriei” pentru „Călătorii cu minți deschise la rever”, „Popas pentru potolit setea minții – DOMINOUL emoțiilor, „Pași în școala cu povești și emoții” – vizitarea standurilor cu rezultate ale activităților extrașcolare, „Jurnalul de călătorie PROMEHS”, cu „Gânduri bune pentru o stare de bine”, „Cutia cu gânduri bune”, „Formule pentru o gândire de învingător”, workshop-ul părinților – „Oglinda mea”, „Copacul evaluării”, corul „Vivat” – prof. Otilia Mahu, „Vivat!” – revista școlii – număr special pentru activitatea cercului, echipa de rugby – prof. Lucian Preutescu, un flash-mob, grupul folcloric, starea de bine, gândirea pozitivă, muzica, dansul, copiii frumoși ce învață cu bucurie alături de profesori pasionați, într-o stare de normalitate, armonie, culoare și climat favorabil învățării.

Felicitări pentru activitatea de cerc exemplar organizată și desfășurată înainte și în timpul cercului, pentru calitatea activităților desfășurate, pentru calitatea oamenilor școlii, pentru toată experiența profesionistă dăruită tuturor participanților! 

Vivat, pasiunii pentru învățarea cu bucurie! Vivat, performanțelor școlare și extrașcolare ale copiilor! Vivat, școală în actualitate!

Inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur

Promovarea sănătății mintale în școală

Standard

„Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot regla pânzele pentru a ajunge întotdeauna la destinație.” (Jimmy Dean)

„Promovarea sănătății mintale în școală” este tema activităților de formare continuă în cadrul activităților de cerc pedagogic adresate coordonatorilor de proiecte și programe educative, care se vor desfășura în județul Suceava, coordonate de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă.

Aspecte vizate în activitățile metodice:

Lecții și secvențe de lecții:

 • Promovarea învățării sociale și emoționale: conștiința de sine, managementul sinelui, conștientizarea socială, abilități de relaționare, luarea deciziilor responsabile;
 • Promovarea rezilienței: gestionarea dificultăților psihosociale, gestionarea experiențelor traumatizante
 • Prevenția problemelor comportamentale: abordarea problemelor de internalizare și externalizare, gestionarea comportamentelor de risc

     ▪ Bune practici: proiectul Erasmus+ „Promovarea sănătății mintale în școală – PROMEHS”, proiecte educative – „Din grijă pentru copii”, proiectul „DOMINO” – educația cu încurajare, proiectul R.E.S.P.E.C.T. – componenta E –Inteligența emoțională, proiecte proprii

     ▪ Strategii de învățare nonformală: Ziua gândirii pozitive, Ziua mondială a educației, Ziua mondială a sănătății mintale, Ziua internațională a învățării sociale și emoționale (Social Emotional Learning –SEL)

     ▪  Bune practici – activități extrașcolare.

Unitățile școlare care vor găzdui schimburile de experiență sunt:

***Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc

***Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni

***Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești

***Școala Gimnazială Frasin

***Școala Gimnazială nr.1 Suceava

Coordonator, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Creativitate și învățare în mediul nonformal

Standard

„Creativitatea este un mare motivator pentru că îi face pe oameni să fie interesați de ceea ce fac.” (Edward de Bono)

Cercul pedagogic al cadrelor didactice din palatul și cluburile copiilor cu tema „Creativitate și învățare în mediul nonformal” se va desfășura la Biblioteca Județeană „I. G. Sbiera” Suceava, joi, 3 noiembrie 2022, ora 11.00, susținut de Palatul Copiilor Suceava.

Participă coordonatorii cercurilor tehnico-științifice și cultural artistice, directorii de la palatul și cluburile copiilor din județul Suceava.

Activitatea de formare continuă cuprinde:

 • Creativitate și învățare – factori facilitatori/inhibitori în mediul școlar
 • Metode și tehnici pentru stimularea creativității
 • Check My Beat – activități interactive, de energizare și dinamizare
 • Workshop – Debate – Creativitatea în mediul nonformal
 • Bune practici – promovarea activităților extrașcolare din palatul și cluburile copiilor

Moderatori: inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, director prof. Daniel Aneculăesei – P.C. Suceava.

Inspector școlar pentru activități extrașcolare, prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Repere metodologice în consiliere și orientare, clasa a X-a

Standard

 „Un gram de experiență este mai valoros decât o tonă de teorie.” (John Dewey)

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, anul școlar 2022 – 2023, cuprinde activitatea de cerc pedagogic adresată profesorilor diriginți de liceu, clasa a X-a, coordonatorilor comisiilor diriginților din licee, care are scopul de a familiariza diriginții de liceu cu instrumentele specifice pentru consiliere și orientare, cu tema „Activități de suport educațional pentru elevi, repere metodologice pentru clasa a X-a în consiliere și orientare”.

Activitatea metodică se va desfășura în aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, vineri, 4 noiembrie 2022, ora 13.00.

Agenda cercului:

*** Colegiul Național „Petru Rareș” – repere ale performanțelor: director adjunct Anca Greculeac

*** Elemente ale profilului de formare al absolventului de liceu, nivelul funcțional; Elemente programatice cu privire la Consiliere și orientare (liceu), clasa a X-a – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

*** Clubul de dezbateri academice- moțiunea: „Nu există violență în școli!”, prof. Ileana Boteanu – modulul Comunicare și abilități sociale;

*** Repere metodologice: lecții de dirigenție

 • Modulul Modulul informațiilor și al învățării – prof Nicoleta Andronachi – clasa a X-a E
 • Modulul Calitatea stilului de viață- prof. Laurica Ciurari – clasa a X-a G
 • Modulul Planificarea carierei- prof. Crina Stroe – clasa a X- a D

*** Workshop Teatru vs Bullying, prof. Camelia Butnaru (modulul Autocunoaștere si dezvoltare personală)

*** Clubul de educație juridică CNPR- LAWSPECTIVE – Simulare proces – prof. Laura Salciuc

*** Activitate de autocunoaștere în sala de clasă – Outdoors cu șevalete prof. Laura Salciuc

*** Barometrul reușitei școlare nr. 45/ anul X/2022 – Activități de suport educațional pentru elevi – Repere metodologice în consiliere și orientare, clasa a X-a

*** Atelier de improvizație, invitat special, regizor ORLANDO PETRICEANU

Momentele artistice vor fi susținute de:

 • Intro muzical, elev Vlad Antonesii, pian, clasa a X-a E
 • Creație și inspirație, eleva Zmău Ilinca clasa a XI-a A (poezie), eleva Mihnea Hrițuc, clasa a XI- a C (chitară), eleva Maysa Amarei, clasa a XI-a A (artă vizuală) prezintă un desen realizat pe baza poeziei compuse de Ilinca Zmău

Participă: un reprezentant de la unitățile de învățământ liceale din județul Suceava: coordonatorul de proiecte și programe educative sau coordonatorul comisiei diriginților de liceu (care include clasa a X-a) sau un profesor diriginte de la clasa a X-a.

Link-ul pentru înscriere în vederea participării:

https://forms.gle/arBZohN9DpoNbbvG9

Coordonator,

Inspector școlar pentru educație permanentă,

Prof. Tatiana Vîntur