Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Familia FnonF

Standard

O nouă provocare metodică s-a desfășurat într-un cadru natural generos cu participarea „Familiei FnonF” – metodiști, responsabili de cerc, consilieri educativi, membri ai consiliului consultativ – educație permanentă din județul Suceava la un…Picnic educațional.

DSC_0522Activitatea metodică a cercului activităților extrașcolare a răspuns unor întrebări cheie:

De ce? – „Fii tu schimbarea pe care o aștepți în lume!”

Unde? – Într-un cadru natural.

Cum?  Participare directă. Ateliere interactive. Creativitate. Învățare experiențială. Educație și învățare nonformală. Teambuilding.

Ce ce? Coșuleț pentru picnic – (ingrediente pentru minte, trup și suflet); Ținută lejeră, nonformală și normală. Voie bună și bunădispoziție. Experiențe. Proiecte educative. Metode și mijloace specifice învățării nonformale.

Cine? Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare prof. Tatiana Vîntur, coordonator de cerc, prof. Alina Crețu.

Agenda întâlnirii a inclus activitatea de cunoaștere și intercunoaștere „Dragă Eu” intermediată de „jurnalul reflexiv” (Îmi place…, Nu-mi place…,Cei din jurul meu mă consideră…,Mi-ar plăcea ca cei din jurul meu să….) subliniind avantajele și beneficiile acestui instrument de lucru pentru activitățile cu elevii;  exemple de activități desfășurate cu „parașuta educațională” – instrument de lucru pentru activitățile recreative (coordonare si colaborare, teambuilding); activități de pantomimă  –  „Autocarul emoțiilor” și recomandari bibliografice: „Părinți străluciți, profesori fascinanți”, „Inteligența emoțională”, „Maculator cu idei nonformale”; „gânduri bune și bomboane” (Exemplu: „Dăruieşte-i persoanei pe care o iubeşti: aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce şi motive pentru a rămâne.”- Dalai Lama) sau plăcinte cu răvașe (Exemplu: „Îmi promit…Să nu mai vorbesc decât despre sănătate, fericire şi prosperitate cu toţi cei care îmi ies în cale…” – Christian D. Larson (1874-1954) / Crezul optimistului)

În loc de feedback:

 1. Nevoia de a ieși din formal este necesară și completează învățarea realizată în mediul formal prin activități extrașcolare;
 2. „Familia FnonF” (formal – nonformal) este deschisă și are resurse RED (Resurse educaționale deschise);
 3. „Supa de pietre” – a fost excelentă!

Coordonator – prof. Tatiana Vîntur, I.Ș.J. Suceava

Responsabil de cerc – prof. Alina Crețu

 

 

 

 

 

Reclame

Competențe cheie în mediul nonformal

Standard

Parteneriatul bilateral educațional dintre I.Ș.J. Suceava și I.Ș.J. Neamț care vizează comptențele dobândite în cadrul unităților ce oferă activitate extrașcolară – palatul și cluburile copiilor- s-a desfășurat, la Suceava, într-un nou schimb de experiență, miercuri, 18 aprilie 2018.

GrupGrupul de lucru, format din inspectorii coordonatori ai domeniului extrașcolar din cele două județe, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur (Suceava) și inspector școlar Roman Romeo (Neamț), directori de palate și cluburi ale copiilor, responsabili de comisii metodice  ale cercurilor tehnice și artistice, au identificar răspunsuri la întrebarea „Ce fel de tânăr pregătim pentru viitor?” aducând argumente pentru necesitatea și permanența învățării, deoarece pentru fiecare om viaţa este o şcoală, de la leagăn până la mormânt“ (Comenius), iar „învăţat este omul care se Picture1învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii” (Nicolae Iorga). 

În cadrul grupului de lucru s-a analizat cadrul legislativ propus de Regulamentul de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor copiilor și s-au realizat coordonatele necesare pentru Validarea și certificarea competențelor dobândite voluntar în mediul nonformal” propunându-se structura referitoare la descrierea competențelor dobândite și nivelul lor de atingere pentru trei categorii de cursanți: grupe de începători, avansați, performanță.

foto 13 cercIncursiunea în cercurile Palatului Copiilor Suceava, ghidată de director Biatrice Choleva, a fost benefică pentru coordonatorii de cercuri extrașcolare fiind un prilej pentru reperele viitoarelor foto 23foto 6 cercfoto 9 cerc20180418_124345colaborări.

Intâlnirea de lucru a fost integrată în cadul cercului pedagogic – palatul și cluburile copiilor cu tema „Competențe cheie în mediul nonformal” care s-a desfășurat la Muzeul „Bucovina” Suceava.

Beneficiile și rolul educativ al activităților extrașcolare au fost evidențiate în deschiderea evenimentului de către inspectorul școlar general prof. dr. Cristian Cuciurean, subliniind importanța validării competențelor dobândite în cercurile de activități extrașcolare pe care să le folosească orice tânăr în parcursul lui profesional.

Participanții au vizitat workshop-urile elevilor:  Natura în origami – cercul de origami, prof. Cristina Maxim; Natura în artă, arta în  natură – cercul de artă decorativă, prof. Cristina Hreamătă Macoveiciuc; Cusături tradiționale bucovinene – cercul de tapiserie, prof. Olga Marcela Reuț.

Într-un cadru modern, dichisit cu panouri ilustrative ale activitaților din palatul și cluburile copiilor din județul Suceava, s-au prezentat ofertele educaționale, cu accent pe formarea competențelor cheie, prezentare realizată de către directorii: prof. Biatrice Choleva – Palatul Copiilor Suceava,  prof. dr. Marcel Porof – Clubul Copiilor Fălticeni, prof. Catargiu Ioan -Clubul Copiilor C. Moldovenesc, prof. Dumitru Pomohaci – Clubul Copiilor Rădăuți, prof. Maria Macarov – Clubul Copiilor Gura Humorului, prof. Vasile Moroșan – Clubul Copiilor V. Dornei.

Tematica cercului a vizat activitatea desfășurată în cadrul cluburilor de vacanță și a școlilor de vară  – activități de timp liber cuprinse în oferta educațională a cluburilor. Aspectele referitoare la proiectul școlii de vară, la documentele necesare aprobării acestor activități pe perioada vacanțelor școlare au fost prezentate de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur subliniind elementele ce vizează siguranța și securitatea copiilor în activitățile propuse. Aspectele teoretice au fost completate cu un exemplu de Școală de vară „Just4Fun”, coorodonată de prof. Ștefania Șoiman și prof. Nicoleta Bumbu.

20180418_132253Workshop-urile metodice au cuprins: Atelier de autocunoaștere – Tehnica interviului, prof. Alina Şandru, prof. Mihaela Buculei; Vânătoarea de comori – prof. Nicoleta Bumbu, prof. Marcela Reuţ; Roluri și echipă – prof. Tatiana Vîntur; Remi muzical – prof. Mihai Lungoci, prof. Daniel Aneculăesei; Povestea școlii de vară – prof. Biatrice Choleva, prof. Petra Rusu; Activități de dinamizare (parașuta) – prof. Carolina Vieriu, prof. Oana Strejac.

Picture2Schimbul de experiență dintre participanți, debriefing-urile acestor ateliere, prezentarea activităților și a rezultatelor lor au contribuit la reușita activității metodice.

Caietul metodic „Barometrul reușitei școlare” nr.28 – Competențe în mediul nonformal a întregit oferta activităților ce au ilustrat modalități de îmbunătățire a deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor folosind metode activ participative sau specifice învățării din mediul nonformal.

foto 65Evaluarea activității  s-a realizat prin intermediul unui „vitezometru” (1-100), fiind marcată cu postit-uri zona maximă (100) apreciindu-se diversitatea activităților, caracterul instructiv-aplicativ al activităților, caracterul deschis și nonconformist al activităților, rigoarea și coerența mesajului, comunicarea și relaționarea pe tot parcursul zilei.

Putem să muncim pe brânci. Putem să muncim până murim. Dacă nu muncim cu iubire, toată munca noastră este fără nicio valoare în ochii lui Dumnezeu”, spunea Maica Tereza, iar munca făcută cu pasiune, dragoste și implicare în educarea copiilor de către oamenii școlilor nonformale este un argument pentru educația de mâine pe care o semănăm azi, învățând permanent ca parte a învăţării pe tot parcursul vieţii.

20180418_135737Coordonator,

Tatiana Vîntur – inspector școlar IȘJ Suceava

 

Violența în mediul școlar – Abuzul asupra copilului

Standard

„Școala nu este un sanctuar, după cum nu este o fortăreață”, dar este o comunitate în care „a ști”, „a fi”, „a  face” și „a trăi împreună cu ceilalți” sunt exersate într-o varietate de contexte de învățare.

Cercul pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative – componenta prevenirea violenței în mediul școlar a inclus Conferința regională „Violența în mediul școlar- Abuzul asupra copilului”, desfășurată la Muzeul de Istorie „Bucovina” Suceava.

20180323_102355Datele comparative ale cazurilor de violență vorbesc despre scăderea indicatorilor cantitativi pe toate cele 4 categorii monitorizate: categoria atac la persoană, atentat la securitatea unităţii şcolare, atentat la bunuri, alte fapte de violenţă sau atentate la securitate în spaţiul şcolar și în 20180323_103733mediul școlar.

Inspectorul școlar general prof. Gheorghe Lazăr a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor preventive și a măsurilor care să armonizeze regulile cu aplicarea și respectarea lor de elevi și de adulți deopotrivă precum și importanța  identificării cauzelor individuale, familiale, școlare și sociale care generează agresivitate, conflicte sau delincvență.

„Școala împreună cu ceilalți actori ai parteneriatului educațional are misiunea de a desfășura acțiuni specifice prin care elevii, familia să cunoască consecințele nerespectării legilor, să aibă o minimă educație juridică ce se poate realiza în parteneriat cu instituțiile de resort. Codul Penal prevede, în cazul minorilor, aplicarea de măsuri educative neprivative şi privative de libertate, cea din urmă fiind o excepţie care se aplică doar atunci când minorul săvârşeşte o faptă gravă sau când a comis mai multe infracţiuni. Activitatea de prevenire a violenței aduce beneficii pe termen lung, numărul de cazuri înregistrate fiind în scădere”, a precizat Ionuț Epureanu, comisar al IPJ Suceava.

20180323_110145Doamna Elena Țârdea, CPECA Suceava, a prezentat Studiul local privind consumul de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor de liceu și școala profesională, iar rezultatele acestuia sunt la nivelul mediei naționale. „Îngrijorează scăderea vârstei consumului de alcool în rândul tinerilor, majoritatea tinerilor (91%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă, mai mult de jumătate (52%) au fumat cel puţin o dată în viaţă, doi din cinci adolescenţi (45%) au consumat alcool în exces, ajungând la starea de ebrietate, 10% dintre elevi au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite și/sau NSP și/ sau tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală și/sau inhalanți și/sau steroizi anabolizanți, iar 1,3% au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool cu medicamente.” Proiectele desfășurate la nivelul județeului au scopul de a conștientiza efectele consumului alcoolului, tutunului și a drogurilor/NSP asupra organismului:#PotAltfel!, Necenzurat, Mesajul meu antidrog, campanii de informare.

20180323_110459Un alt moment important al conferinței l-a constituit reperele oferite participanților de către psihologii Daniela Vîrvara și Doina Fîntînariu: „un copil se dezvoltă sănătos atunci când experimentează relații calde și pozitive cu adulții din preajma sa, iar nesatisfacerea acestora sau răspunsurile nepotrivite la nevoile copiilor reprezintă un semnal de apariție a abuzului emoțional. Abuzul activ se referă la comportamentele intenționate de vătămare, umilire și constrângere, precum critica, amenințarea și blamarea copilului. Abuzul pasiv este o formă mai subtilă de abuz și presupune lipsa oferirii de iubire, sprijin, grijă, încurajare etc. necesare imaginii de sine pozitive.”

20180323_113123Etichetarea copiilor: „ești prost”, „ești gras”,„leneșule”, „obraznicule”; descurajarea „știam că degeaba încerci…”; manipularea – pedepse cu substrat emoțional, apelul la emoții „pentru a înțelege că a greșit”:  ex: ”ești atât de nesimțit că nu îți dai seama ce greșeală faci repetând intenționat….”; respingerea – refuzul de a trata copilul ca pe o persoană cu nevoi specifice: „încetează …mă obosești …cu atâtea întrebări… trebuia să fii atent” sunt exemple de abuz emoțional întâlnite frecvent în mediul familial și școlar. Măsurile prin care se poate ameliora starea emoțională se referă la a nu ataca stima de sine, punându-i etichete: „leneșule”, „tâmpitule”;  este necesar să se critice comportamentul copilului, și nu copilul în sine; adresarea de complimente atunci când ceva, oricât de mic, îi reușește sau când dă dovadă de bună purtare;  încrederea în părinții săi și la ajutorul pe care-l pot primi necondiționat; în situațiile care se impun este necesar să se anunțe instituțiile competente în protecția și 29138403_2051694215079246_84309283_napărarea drepturilor copilului.”

Voluntarii de la Organizația „Salvați copiii” au pus în scenă „Povestea omuleţului de lemn”, de Max Lucado, copilul Pancinello ajungând să creadă ce se spunea despre el:
„Aşa este, nu sunt bun de nimic!” din cauza „etichetelor” primite de cei din jurul său. Etichetele ne ajută să diferențiem mărfurile într-un supermarket, dar în cazul oamenilor transmit informații sumare, care ne fac să luăm decizii incorecte: „deșteptul clasei”, „tocilarul”, „repetentul” și altele. Etichetele pozitive sau negative limitează calitățile unei persoane la un atribut peste care este dificil să treacă.

29341607_2051692795079388_1833875688_nTeatru Forum al elevilor de la Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava, coordonați de președintele CJE Suceava, Adrian Barbaroș, a ilustrat fenomenul de bullying – comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial). Modalitățile de prevenție și intervenție sunt preocupări ale cadrelor didactice pentru a diminua efectele discriminării manifestate în școală sau în afara ei.

antibullying„Suceava Anti-bullying Networking–SAN” și Rețea de Suport și Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava – Antitrafic Net Suceava”  sunt două proiecte desfășurate, de  Institutul Bucovina și Asociația ACDC, în parteneriat cu IȘJ Suceava.  „Proiectul Anti- bullying  a dezvoltat pe o perioada de 6 luni un set de servicii (rețea online de suport, un ghid de metode pentru profesori și părinți, servicii de consiliere), care să sprijine incluziunea socială a elevilor afectați de fenomenul bullying în școlile din municipiul Suceava, iar proiectul Antitrafic Net Suceava, în cele 6 întâlniri regionale de instruire organizate la Vatra Dornei, Fălticeni, Gura Humorului, Rădăuți, Câmpulung 20180323_105225Moldovenesc și Suceava, a implicat 125 de cadre didactice și specialiști (profesori, consilieri școlari, psihologi, asistenți sociali etc.), 320 de cadre didactice coordonatoare de acțiuni educative desfășurate în 96 de centre social- familiale, grădinițe, școli și licee din județul Suceava precum și informarea, conștientizarea și participarea la acțiuni educative a 8662 elevi și tineri din centre social- familiale, grădinițe, școli și licee din județul Suceava în perioada 16-20 Octombrie 2017”, a spus Vasile Gafiuc – coordonatorul proiectelor.

Campania RESPECT s-a desfășurat în Săptămâna Nonviolenței în 90 de unități școlare cu scopul de a promova un comportament nonagresiv în mediul școlar și-n afara acestuia, toleranța și nondiscriminarea.

Picture1Un alt moment important a fost lansarea volumului „Barometrul reușitei școlare” nr.27,  care oferă experiențe de învățare și bune practici, din județul Suceava, în efortul comun, școală – familie – comunitate, de a  realiza un mediu de învățare sigur, nonviolent, nondiscriminatoriu, tolerant, dinamic și proactiv. Caietul metodic ilustrează printr-o multitudine de activități metodice, activități școlare și extrașcolare, proiecte educative, componentele campaniei R.E.S.P.E.C.T.: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții. Comunicare. Toleranță.

„Prezența domeniilor majore  ale campaniei face posibilă „absența” violenței din școală și răspunde nevoii de a gestiona conflicte pentru că Secretul și farmecul vieții noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hotărârea și priceperea noastră de a-l rezolva (Makarenko)”, a spus Tatiana Vîntur, inspector școlar, coordonatoarea evenimentului.”

Activitatea a fost organizată cu sprijinul Muzeului de Istorie „Bucovina”, Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava, Palatul Copiilor Suceava.

Tatiana Vîntur – inspector școlar I.Ș.J. Suceava

 

 

 

 

Violenta în mediul școlar – Abuzul asupra copilului

Standard

Oferta activităților metodice a I.Ș.J. Suceava, Educație permanentă, cuprinde Conferința regională „Violența în mediul școlar – Abuzul asupra copilului” din cadrul activităților de cerc pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, comisiile de prevenire a violenței.

Picture1Agenda de lucru cuprinde:

 • Violența în mediul școlar – analiză comparativă: Gheorghe LAZĂR, Gabriela SCUTARU, Cristian CUCIUREAN, Tatiana VÎNTUR (I.Ș.J. Suceava)
 • Delincvența juvenilă, Ionuț Epureanu (IPJ Suceava)
 • Studiul local privind consumul de tutun, alcool și droguri în rândul elevilor de liceu și școala profesională- Elena Țârdea, CPECA Suceava
 • Abuzul emoțional – Daniela Vîrvara (CJRAE Suceava)
 • Abuzul emoțional – modalități de intervenție – Doina Fîntînaru, Salvați Copiii
 • „No hate!” Salvați copiii – voluntari
 • Teatru Forum – Bullying – CJE Suceava, președinte Adrian Barbaroș

Bune practici: Violența/ bullying

 • Suceava Anti-bullying Networking – SAN, Vasile Gafiuc, ACDC Suceava
 • Reţea de Suport şi Prevenire a Traficului de Persoane în Judeţul Suceava Antitrafic Net Suceava, Vasile Gafiuc, Institutul Bucovina
 • Campanie de prevenire a violenței – R.E.S.P.E.C.T. – bune practici
 • Caiet metodic Violența în mediul școlar- Abuzul asupra copilului – Tatiana Vîntur
 • Concluzii

Activitatea este organizată cu sprijinul Muzeului de Istorie „Bucovina”, Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Inteligența emoțională VI

Standard

Călătoria metodică- științifică în lumea emoțiilor s-a încheiat vineri, 15 decembrie 2017, ora 11.00, la Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava pentru coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din municipiul și zona Suceava cu tema „Inteligența emoțională”.

Întâmpinați de copiii membri ai „Asociației Gestionării Emoțiilor”, elevi ai clasei a III-a, prof. Ilciuc Lăcrămioara, am intrat cu „bucurie”, „încredere”, „optimism”, „speranță”, „curiozitate” în atmosfera activității de cerc pedagogic.

Lumea școlii și a performanțelor școlare a fost prezentată de director prof. Alionte Gabriela, iar 10 bucurii educative (a se citi 10 proiecte educative) au fost prezentate de consilierul educativ- prof. Ilciuc Lăcrămioara: „Let`s do it,  Școala Jean Bart!”, „Șotron de vară”, „Carnetul de sănătate”, „Cine ești domnule PI”, „Săptămâna meseriilor”, „Ziua Educației”, „Târgul ofertei educaționale”, „Săptămâna Educației Globale – Lumea mea depinde de noi”, „Lumea cărților”, „Donăm și reciclăm emoții”- prilej de îmbunătățire a inteligențelor multiple și a inteligenței emoționale.

Activitățile de învățare din cadrul lecțiilor demonstrative: clasa a V- a , prof. Ceornodolea Gabriela „Inteligența emoțională și …Borcanul cu emoții”, clasa a VII-a , prof. Ignat  Carmen „Încrederea în mine”, clasa a III-a A, prof. pentru învățământ primar Ilciuc Lăcrămioara „Inteligența  emoțională -adevăr și provocare” – au avut scopul de a oferi o diversitate de abordări și instrumente metodice utile cadrelor didactice în descifrarea cât mai clară a emoțiilor. Prin joc didactic, documentare (integrarea tehnologiei informaționale în identificarea sensurilor unor termeni neînțeleși), metode activ participative, mijloace de învățământ variate: jetoane, imagini cu stări emoționale, flipchart, fișe, roata emoțiilor, evaluare secvențială și sumativă s-au îmbunătățit competențele specifice vizate: recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți.

„Inteligențele multiple și Inteligența emoțională (IE)” au fost prezentate în cadrul unor activități frontale de către inspector școlar Tatiana Vîntur: „Inteligență sau inteligențe” – făcându-se referire la Teoria Inteligențelor Multiple a lui Howard Gardner și la „Inteligența emoțională” a lui Daniel Goleman: „În mod tradițional puterea creierului este dată de IQ, însă cu cât lumea devine mai complexă, inteligența emoțională trece pe prim plan.” A fost ilustrat „semaforul emoțiilor”, „ochelarii cu lentile roz” și s-a vorbit despre „analfabetism emoțional” ce implică cel puțin componentele: autocunoaștere, autocontrol, conștiință socială și un bun management al gestionării emoțiilor.

Conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decanul Facultății de Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a realizat o incursiune în „Inteligența emoțională în școală”, răspunzând unor întrebări ale unei tematici de actualitate: „De ce emoții în predare – învățare?”: „Emoțiile – un răspuns flexibil apărut atunci când subiectul evaluează situația ca fiind relevantă sau ca oferind provocări sau oportunități importante (Gross, 1998; Koole, Dillen & Sheppes, 2011), „Emoțiile – generate de tranzacțiile persoană – situație pe care individul le percepe ca fiind relevante.” (Jacobs and Gross, 2014). Care sunt funcțiile emoțiilor?: facilitează luarea deciziilor, motivează pentru acțiune, asigură supraviețuirea / adaptarea în lume, ne ajută să-i înțelegem pe ceilalți, îi ajută pe ceilalți să ne înțeleagă. Totodată s-a explicat importanța identificării emoțiilor, a înțelegerii emoțiilor (a cauzelor și consecințelor, înțelegerea emoțiilor complexe, a stărilor contradictorii și combinate, înțelegearea relațiilor dintre emoții, înțelegerea tranzițiilor dintre stările emoționale, cum folosim limbajul pentru a le descrie), folosirea emoțiilor și managementul și reglarea emoțiilor. Beneficiile Inteligenței emoționale au fost pe larg prezentate printre acestea se află  schimbarea produsă la nivelul mentalității, la faptul că lumea arată diferit atunci când trăim diferite stări emoționale, iar scorurile înalte de IE se corelează pozitiv cu scorurile înalte ale creativității.

D-na conf. univ dr. Adina Colomeischi a făcut o incursiune în Teoria emoțiilor pozitive, Barbara Frederickson, conform căreia există 10 emoții pozitive: bucurie, gratitudine, serenitate, interes (tendința de a explora, de a experienția), speranță, mândrie, veselie, inspirație, mirare/copleșire, iubire, propunând, în final momente de reflecție: „Cum creștem emoțiile pozitive?” și modalități de „self-management”.

Activitatea metodică a continuat cu 3 workshopuri coordonate de psiholog Uță Marius Laurențiu: „Inteligența emoțională și calitățile liderului”, Cristian Gheorghe Cuciurean „Inteligențele multiple” și psihologii Daniela Vîrvara, Doina Fîntînariu „Inteligența emoțională” conturând noi valențe ale importanței decripării profilului emoțional al copilului/ tânărului indiferent de vârsta acestuia.

S-a prezentat un nou număr din volumul „Barometrul reușitei școlare”, nr. 25, coordonat de Tatiana Vîntur, Lăcrămioara Ilciuc, Gabriela Alionte și Gabriela Ceornodolea – volum ce include bune practici și activități de învățare utile pentru cadrele didactice.

Cercul metodic s-a dovedit a fi o infuzie de învățare exepriențială, organizat, planificat și desfășurat cu profesionalism și competență.

Felicitări!

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă

 

Inteligența emoționlă V

Standard

valea2Traseul metodic al  „Inteligenței emoționale” a continuat la Școala Gimnazială Valea Moldovei, vineri, 8 decembrie 2017, cu participarea coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din zona Gura Humorului.

După prezentarea trecutului și al prezentului școlii realizată de către domnul director prof. Fedorovici Mihai, domnul psiholog Catargiu Toader ne-a introdus în lumea emoțiilor, prezentându-ne atât detalii despre inteligența emoțională, cât și aplicații specifice ale acestei teme. Au urmat discuții pe tema managementului stresului, emoții, afectivitate și a stimei de sine.

valea3„Beneficiile inteligenței emoționale” și „Managementul emoțiilor” au fost temele  workshopurilor coordonate de doamnele profesor Timu Mihaela Cristina, Ștefancu Elena și Oanea Cristina care au avut drept scop propunerea de  activități menite să dezvolte atitudini și comportamente adecvate promovării propriei sănătăți, să educe abilități de relaționare, comunicare și empatizare în cadrul grupului.

Am început călatoria în caruselul emoțiilor care ne-a dus în lumea măștilor și a poveștilor care au ajutat copiii să identifice emoții, să le exprime, să găsească soluții posibile în diferite situații dominate de emoții și în final să ofere o rețetă a fericirii folosind sentimente, emoții plăcute cât și mai puțin plăcute. Toate acestea activități (ilustrate dinamic, activ participativ) au fost desfășurate într-o atmosferă de învățare.

valea1Apoi, am fost invitați într-un tărâm magic pe care l-au deschis folosind cheia emoțiilor și în care am făcut cunoștință cu o zână și un spiriduș care ne-au prezentat magazinul magic de unde se puteau cumpăra calități dând la schimb defecte. Insoțiți de părinți ne-am continuat călatoria cu povești în prag de Crăciun la clubul de lectura, apoi în pași de dans spre clubul meșteșugarilor unde am fost întâmpinați de figurinele emoționale create cu mult suflet. La finalul călătoriei participanții au umplut cufărul emoțiilor cu obiecte care au o semnificație aparte pentru ei, moment potrivit pentru a descrie emoția trăită și contextul acesteia.

Coperta ValeaTehnicile moderne de identificare a personalității au fost prezentate în cadrul activității interactive de formare coordonată de doamna profesor Rusu Eugenia, responsabilul de cerc. Astfel au fost prezentate teste folosite pentru a evalua diferite aptitudini (testul EQI), pentru a măsura inteligența emoțională și teste moderne de personalitate (iPersonic, testul cubului) recomandate ca instrumente de consiliere în carieră.

Discuțiile au continuat cu prezentarea semaforului emoțiilor, care este atât de util în rezolvarea unor probleme cu o încărcătură emoțională, cu prezentare proiectelor și parteneriatelor școlare de către doamna prof. Timu Cristina, urmată de prezentarea unui proiect didactic de către doamna prof. Baboi Victoria și a unor activități de învățare prin intermediul cărora s-a urmărit cu prioritate dezvoltarea laturii emoționale a copiilor:

* Masca emoțiilor și Steaua stimei de sine, prof. Geamăn Elena

* Zâmbind, iubim, fericire dăruim!, ed. Timu Florin

* Lumea copiilor, o lume plină de zâmbete și curcubee!, ed. Boșca Cristina.

Caietul metodic „Barometrul reușitei școlare” nr.24, coordonat de doamna inspector prof. Tatiana Vîntur, prof. Fedorovici Mihai și prof. Timu Mihaela Cristina, reprezintă un instrument didactic și metodic care oferă concepte și teorii privind inteligența emoțională, inteligențele multiple, managementul emoțiilor și tehnicile moderne de identificare a personalității, și care ilustrează câteva experiențe didactice, proiecte didactice și activități de învățare.

Felicitări tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea activităților cercului metodic, cadre didactice, elevi, părinți, care cu căldură, eleganță și profesionalist  au reușit împreună să ne ofere o zi minunată, un adevărat puzzle al emoțiilor pozitive.

Eugenia Rusu – coordonator de cerc

Timu Cristina – coordonator de proiecte și programe educative

Tatiana Vîntur – inspector școlar

Inteligență emoțională IV

Standard

Cercul pedagogic a debutat cu „Pagini de istorie”, prezentate de director prof. Mitrofan Ionel, care a argumentat prin rezultatele elevilor denumirea școlii care poartă numele  enciclopedistului, etnografului, filozofului, istoricului, lingvistului, muzicologului și compozitorului Dimitrie Cantemir.

Teoria Inteligențelor multiple (H. Gardner) a revigorat domeniul educaţiei, de la Piaget încoace, iar din perspectiva psihopedagogică reprezintă un alt mod de a aborda elevii, ţinând cont de diferenţele dintre ei (masă rotundă – Inteligențele multiple și Inteligența emoțională – inspector școlar Tatiana Vîntur).

20171124_122422ABC-ul emoțiilor”, a fost descifrat împreună cu responsabilul de cerc, profesor Popovici Florin, invitându-ne să ne îndulcim cu bomboane multicolore, pline de semnificații: bomboana roșie – lucruri care te face fericit; bomboana verde – lucruri care te enervează/te înfurie; bomboana galbenă – lucruri care te entuziasmează/te energizează; bomboana violet – lucruri care te întristează; bomboana albastră – lucruri care te destind; bomboana portocalie – lucruri care te fac să visezi – tot atâtea pretexte de a prezenta evantaiul emoțiilor. Au fost prezentate 10 exerciții de identificare a emoțiilor: Bomboanele cu … Emoții; Cardurile emoțiilor; Desenează-ți emoțiile; Ce este în inima ta?; Lucruri pe care le ador/le iubesc să le fac; Prăjitura emoțiilor; O „gustare” pentru mine – metoda SNACK: S (stop!) – oprește-te! N (notice) – observă ce se întâmplă! A (accept)– Acceptă fără să judeci! C (curious) – Fii curios, pune-ți întrebări legate de ceea ce simți, ce nevoi ai! K (kindness) – răspunde cu bunătate!; Arborele emoțiilor; Identifică emoțiile; Termometrul emoțiilor.

20171124_141823Workshopurile au aprofundat conceptele  Inteligenței emoționale: „Trăire și manifestare emoțională: emoții de bază –bucurie/tristețe”, clasa pregătitoare A, profesor învățământ primar Anișoara Scutariu; Cum ne gestionăm furia?”, clasa pregătitoare B, Profesor învățământ primar Emanuela Hacman; „O inimă  colorată”, clasa I, profesor învățământ primar Camelia Cristina Olenici; Emoțiile noastre: Bucuria și tristețea”, clasa a II-a, profesor învățământ primar Aura Cristina Popescu, „Ceasul emoțiilor”, clasa a III a, profesor învățământ primar  Loredana Moisiuc; Trăire și manifestare emoțională – Emoții pozitive/ Emoții negative”, clasa a IV a, profesor învățământ primar  Diana Grigoraș; „Sentimente versus emoții. Identificarea manifestărilor emoționale”, clasa a VI-a A, profesor Mihaela Aurelia Ștefancu; Capacitatea de control şi autocontrol al stresului şi emoțiilor negative, clasa a VI-a B, Profesor Adela Scripcariu, iar cercetarea „Inteligența emoțională”, consilier școlar Ionescu Corbu Alina, a întregit oferta metodică și psihopedagogică a cercului pedagogic.

20171124_143512„Indiferent cum privim lucrurile, emoţiile sunt, fără îndoială, un ingredient indispensabil în reţeta vieţii. Cândva, în zorii protoistoriei noastre, emoţiile ne-au asigurat supraviețuirea, semnalizându-ne pericolul, ameninţarea, provocându-ne să fugim sau, dimpotrivă, să ne apărăm, luptând (flight or fight). Astăzi, emoţiile fac posibilă reușita noastră interpersonală sau, dimpotrivă, ne condamnă la nefericire şi izolare. Altfel spus, ne condiţionează mai mult decât supraviețuirea biologică, ne legitimează existența socială. Traiectoria fiecăruia dintre noi se înscrie între cele două extreme: analfabetismul emoțional, pe de-o parte, şi competenţa afectivă, pe de altă parte. (…) Nu am pretenţia unui om abil din punct de vedere emoțional, dimpotrivă, am mult de mers până acolo, luptând cu mine însumi, exersând piruete şi salturi printre reacţii grăbite, ezitări costisitoare şi nelinişti mistuitoare. Dar sunt dispus să învăț ori de câte ori mi se oferă ocazia, iar astăzi am învățat alături de oameni minunaţi, am descoperit lucruri noi, interesante, provocări, instrumente şi tehnici. (…)

20171124_111129Poate că vremurile acestea de anestezie emoțională, încurajată sistematic printr-un discurs mediatic centrat pe oroare, abundent în detalii sordide şi scenarii macabre, au totuşi o mult râvnită salvare: educaţia emoțională. Iar în această privință, îndrăznesc să cred că şcoala trebuie să rămână, alături de familie, un bastion al dezvoltării afective, un refugiu, un mediu sigur nu doar cognitiv, dar mai ales emoţional. În absenţa unui astfel de sanctuar, noi, roboţii umani dezumanizaţi, vom revendica fără şanse de reușită, cetăţenia bunului-simţ şi a decenţei.” (responsabil de cerc prof. Florin George Popovici)

Caietul metodic Barometrul reușitei școlare nr.23/2017 a  completat  un eveniment metodic și educativ armonizat cu măiestrie de coordonatorul de proiecte și programe educative, prof. Elena Pop. (Tatiana Vîntur – inspector școlar)