Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Violența în mediul școlar și familial

Standard

„Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

Barometrul 31Vineri, 29 martie 2019, la Muzeul Bucovinei Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava desfășoară o nouă ediție a Conferinței regionale „Violența în mediul școlar și familial”, conferință ce face parte din oferta metodică a domeniului Educație permanentă și activități extrașcolare, coordonată de inspector școlar Tatiana Vîntur.

Cu acest prilej este lansat noul volum „Barometrul reușitei școlare” nr.31/2019, „Violența în mediul școlar și familial” – volum ce oferă noi experiențe de învățare și bune practici, din județul Suceava, în efortul comun al profesioniștilor din educație și al partenerilor consacrați în prevenirea violenței, de a realiza un mediu de învățare sigur, nonviolent, nondiscriminatoriu, tolerant, dinamic și proactiv.

Picture1Agenda evenimentului cuprinde:

 • Violența în mediul școlar, Cristian CUCIUREAN – inspector școlar general, Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație permanentă (I.Ș.J. Suceava), analiză comparativă
 • Delincvența juvenilă, comisar șef Ionuț EPUREANU (IPJ Suceava)
 • Violența în familie – Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație permanentă (I.Ș.J. Suceava)
 • „Violența” resimțită de copii la divorțul părinților – psiholog Elena-Doina FÎNTÎNARIU, asistent social Elena AILINCĂ
 • Servicii sociale – Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor Violenței în Familie – delegat DGASPC Suceava
 • Familia, factor de protecție în prevenirea consumului de droguri – psiholog Elena ȚÎRDEA, CPECA Suceava
 • Traficul de persoanemodalități de prevenire a încălcării drepturilor omului – comisar Liliana ORZA

Picture2Bune practici:

 • Protecția copilului în era digitală, Ora de net” – inspector școlar prof. Tatiana VÎNTUR, director CCD Suceava prof. Elena Manuela DAVID
 • Soluțiivirtuale” la violența asupra copiilor – director prof. Daniela CEREDEEV, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița
 • Violența psihologică în școli – Vasile GAFIUC, ACDC Suceava
 • 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor – psiholog Daniela VÎRVARA
 • Campania de prevenire a violenței – R.E.S.P.E.C.T. – experiențe educaționale RESPECT_ISJSV_19
 • Concurs interjudețean „Plus armonie, minus violență” – rezultate, etapa județeană
 • Caiet metodic Barometrul reușitei școlare nr.31/2019 „Violența în mediul școlar și familial”- inspector școlar prof. Tatiana VÎNTUR
 • Concluzii.

Totodată este lansat noul afiș al Campaniei județene RESPECT, desenul este realizat de eleva Alexandra Chelba, clasa a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți.

La eveniment participă coordonatori de proiecte și programe educative, responsabili ai comisiei de prevenire a violenței din școlile județului Suceava, invitați, parteneri în proiecte de prevenție a violenței în mediul școlar și familial.

Coordonator, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

 

 

Viitoarea carieră – consilierea și orientarea școlară

Standard

Oferta activităților metodice a IȘJ Suceava – educație permanentă cuprinde cercul pedagogic al facilitatorilor Consiliilor școlare ale elevilor.

dsc_2910.jpgColegiul Tehnic „M. Băcescu” Fălticeni a găzduit un dublu eveniment – Cercul pedagogic și Adunarea Generală a CJE Suceava.

Repere educaționale – Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni au fost prezentate de  prof. Chirilă Silvia, director adjunct și prof. dr. Mihaela Jarcău, consilier educativ și coordonatorul activității metodice.

Activitățile  CȘE ale liceului au fost prezentate de eleva Paula Cojocariu – clasa a XI-a B, președinte CȘE al  Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni

Sesiunea de formare a coordonatorilor consiliilor școlare ale elevilor din liceele județului Suceava – Dezvoltarea abilităților de orientare școlară, facilitator: prof. Anca Oprișanu

Workshop-ul „Influența massmediei în orientarea școlară și profesională” a fost facilitat de Cătălina Biholar – jurnalist, propunând echipelor mixte elevi -profesori realizarea unui „turn” din igrediente fragile – o metaforă a carierei, alegerii profesiei care necesită abilități, efort, stabilitate, inovație, creativitate, flexibilitate.

Sesiunea de formare a elevilor a cuprins elemente referitoare la „Bariere și prejudecăți în alegerea carierei”, facilitatori: dr. Paula Radion și prof. dr. Mihaela Jarcău, consilier educativ.

Întâlnirea metodică insp. școlar Tatiana Vîntur a subliniat „nevoia de competențe specifice societății contemporane în pregătirea tinerilor pentru viitoarea carieră și integrarea pe piața muncii: antreprenoriat, abilități de lider, comunicare interpersonală, adaptare într-un mediul cultural nou, învățarea tehnologiilor de înalt nivel, rezolvarea problemelor și participarea la luarea deciziilor, dezvoltarea ca cetățean al lumii globale.”

Adunarea Generală a CJE Suceava a avut ordinea de zi

 1. Prezentarea strategiei de dezvoltare și a planului de acțiune;
 2. Campanii naționale ale elevilor: #Foaiagoală, „Dezinfectarea sistemului educațional” – stadii de desfășurare;
 3. Olimpiada ONU;
 4. Prezentarea rapoartelor de activitate ale  CȘEurilor.

Primul punct pe ordinea de zi îl reprezintă strategia de dezvoltare și planul de acțiune, la care au contribuit toți membrii B.E.x. Prezentarea a fost făcută de președintele structurii, Putrea Florina-Elena, Barac Bloga Rafael-vicepreședinte și Teodora Panțiru-vicepreședinte.

Campania #foaiagoală  este o activitate la nivel național demarată de Consiliul Elevilor. Teodora Panțiru a oferit mai multe informații, subliniind în descrierea sa atât avantajele, cât și dezavantajele acesteia. Campania „Dezinfectarea sistemului educațional” este un proiect implementat de membrii CJE și prevede atât liceele, cât și școlile din tot județul. Aceasta prevede rezolvarea problemelor din grupurile sanitare.

Olimpiada ONU oferă elevilor posibilitatea de a se implica și de a profita de oportunitățile pe care le oferă. Sub titlul „Efectul multinaționalelor asupre economiei locale”, elevii pot realiza un proiect, care, dacă este declarat câștigător în urma etapelor de parcurs, poate fi și implementat. Descrierea Olimpiadei a fost realizată de Daniela Timoci.

Activității i s-a oferit continuitate prin prezentarea de activitate a c.ș.e.-urilor: Colegiul Tehnic„Lațcu vodă„ Siret, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi„ Rădăuți, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava; Liceul cu Program Sportiv Suceava; Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung; Colegiul de Arte„ Ciprian Porumbescu” Suceava; Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava; Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava; Colegiul Economic„ Dimitrie Cantemir” Suceava.

Adunarea generală s-a încheiat cu  procesul de demitere al actualului președinte, Putrea Florina-Elena. În urma argumentelor  prezentate de membrii B.E.x, a fost votată demiterea de către membrii Adunării generale, conform procedurii. După numărarea voturilor, a rezultat un număr de 18  voturi DA, niciun vot NU și nicio abținere. Totodată, Adunarea generală a votat și un președintel interimar, pe Timoci Daniela, numărându-se 18 voturi DA, niciun vot NU și nicio abținere.

Concluzia unei zile dense cu o experiență utilă, consolidată: „Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi!” (Abraham Lincoln)

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Valori naționale, valori culturale, valori morale (V)

Standard

Școala Gimnazială Stulpicani a găzduit pe 7 decembrie 2018 întâlnirea coordonatorilor de programe și proiecte educative din zona Gura Humorului cu tema „Valori naționale, valori culturale, valori morale”. Activitatea face parte din oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, coordonator insp. școlar Tatiana Vîntur.

47578246_728831487475679_1911977023358631936_nAmplul program a debutat cu o masă rotundă „Valori naționale – instituții și valori românești ai cărei protagoniști au fost directorul școlii, primarul și viceprimarul comunității, preotul satului, reprezentantul ocolului silvic, profesorul de limba și literatura română, alături de coordonatorii de proiecte și programe educative ai școlilor humorene.

48064384_333015170868433_2210039305500360704_nDirectorul școlii, prof. Zamcu Mihăiță Ciprian, a realizat un „Arc peste timp” accentuând faptul că „Singure valorile culturale justifică existența și misiunea unui popor.” (Mircea Eliade) „Tradiţia învăţământului în comuna Stulpicani este întinsă pe parcursul unui secol şi jumătate. Primele demersuri datează de pe la 1825 când parohia Stulpicani este vizitată de protopopul Grigore Colţa, care în raportul întocmit cu această ocazie arată că învăţământul se făcea sub forma catehizaţiei în tinda bisercii. Raportul se încheia cu recomandarea că este necesară o şcoală pentru cei 199 copii din Stulpicani dar şi pentru cei din satele vecine: Gemenea, Negrileasa, Plutoniţa și Ostra.” Peste un secol de școală la Stulpicani a însemnat înfiinţarea şcolii la Stulpicani la 4 decembrie 1879, construcția unei clădiri din lemn în anul 1893, cu 4 săli de clasă, cancelarie şi locuinţa  directorului, clădire care a ars în toamna anului 1944, reluarea cursurilor în aprilie 1945 și un spațiu propriu în 1950 (la parterul fostei Judecătorii). În arcul peste timp au fost amintiți cei care au aplicat spusele lui I.H. Rădulescu „Fără ȘCOALĂ să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni și prin urmare, nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit”: 1879 Țurcanu Amphilochiul, 1888 Ignatz Schmid, 1907-1919  Emilian Vasilovici, 1919-1937 Buliga Vasile, 1937-1940 Trifan Chiș,1944-1949 Onciu Vasile,1949-1952 Tănase Nicolae, 1952-1964 Filip Gheorghe, 1964-1965 Filip Lucia, 1965-1971 Tolocariu Constantin, 1971-1974 Roznovan Octavian, 1974-1976 Logigan Constantin, 1976-1984 47680100_541397506326864_3701787790791409664_nNeagu Nicolae, 1984-1989 Balahură Toader 1971-1972, 1989-2014 Neagu Nicolae.

Daniela Ștefănescu, psiholog principal DGASPC Suceava, psiholog clinician la Fundația TAR, colaborator al școlii, a evidențiat sistemul de valori naționale în centrul căruia este OMUL. „Oricine devine personalitate nu în cadrul unui spaţiu şi timp abstracte, ci în cadrul unui spaţiu geografic delimitat: casa părintească, curtea, localitatea, ţara, planeta Terra. Activitatea de cultivare a personalităţii se realizează într-o anumită epocă istorică, secol, deceniu, an, lună, săptămană, zi, oră, clipă. Valorile puse în circuitul educaţional nu sunt nici ele abstracte, ci sunt obiectivate în formă de idei, scopuri, concepte, atitudini, competenţe, care fac posibilă formarea şi perfecţionarea unui cadru existenţial concret, a unei fiinţe umane concrete. Școala este rolul prioritar al societăţii, care participă ca un element cheie în dezvoltarea identităţii naţionale. Prin sistemul de instruire și educație se dezvoltă spiritul naţional cu accent pe identitatea naţională.

47317967_2354637081431144_9222331404933660672_n„Valori creştine şi valori româneşti” au fost însuflețite de preot dr. Iulian Ghețu care a spus printre altele: „Educaţia copiilor în familie necesită multă dragoste, dăruire de sine şi jertfă, fiind o lucrare mai însemnată decât naşterea trupească a acestora. Familia creştină, binecuvântată cu naşterea de prunci, pregăteşte în sânul ei viitorul întregii lumi, prin sădirea în inimile curate ale copiilor a credinţei în Dumnezeu, a luminii vieţii curate şi a faptelor bune. Creşterea sănătoasă a copiilor trebuie să se întemeieze pe iubire, dialog şi ajutor. De la părinţii lor copiii trebuie să înveţe să dăruiască mai mult decât să primească, să asculte şi să ajute pe alţii. De aceea, cea mai de seamă moştenire pe care o pot lăsa părinţii copiilor este credinţa în Dumnezeu şi iubirea de aproapele.”

 

Valorile naturale ale comunității au fost prezentate de reprezentantul Ocolului Silvic Stulpicani care a precizat că din 2011 eforturile depuse de Ocolul Silvic Stulpicani alături de alte instituții s-au finalizat cu includerea Codrilor Seculari Slătioara în Patriomoniu UNESCO, față de care generațiile actuale și viitoare au o mare responsabilitate.

 

„Parteneriatul în promovarea și dezvoltarea valorilor locale” a fost prezentat de primarul  ing. Vasile Zamcu subliniind „dorința de a sprijini desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ, a unor activități extrașcolare și a unor acțiuni menite să-i facă pe elevi să iubească aceste locuri, pe oamenii de aici, învățătura, dar și să facă față provocărilor unei societăți dinamice, în  continuă transformare.”

48169775_568587763592206_3293530138326597632_nProf. Elena Mateescu  a  spus subliniat necesitatea de a „consolida în rândul tinerilor a conștiinței identitare, spre cultivarea binelui și a frumosului în toate domeniile în care vor fi integrați. Sistemul de valori naționale în contextul celor internaționale are în centrul său o valoare inestimabilă: Omul. Este, așa cum ne dorim cu toții și cum școala acționează prin întregul său potențial, omul educat, implicat, responsabil, omul cultivat, în măsură să identifice, să creeze, să promoveze, să dezvolte mereu valori.”

 

Incursiunea ilustrată în proiectele școlii prilejuite de centenarul unirii sau de alte evenimente naționale sau locale, workshop-ul „Valori familiale – abordare comparativă a familiei tradiționale și contemporane românești’’, proiectul „SUFLET ROMÂNESC, valori autentice în an centenar”, coord.prof. Sorina Oblezniuc, secvențele de lecții ,,Valorile care îmi ghidează viața’’, dirginte prof. Aldea Mihaela și ,,1 Decembrie, Ziua Națională a României’’ prof.înv. primar Silvia Popa, incursiunea în proiectele școlii au completat o experiență de învățare permanentă, densă, creativă, muncită cu responsabilitate de un colectiv ce a ilustrat munca în echipă, armonia, coeziunea și năzuința de a cultiva autenticitatea și cinstirea memoriei înaintașilor.

48377692_1985501038199882_1648535089610489856_nCoordonatorul de proiecte și programe educative, prof. Mariana Mihalciuc,  a ținut „Jurnalul activităților” – un instrument de lucru ce adună în paginile sale bunele practici în concordanță cu tema activității metodice, dăruit tuturor participanților, a adunat în …„cutia cu valori” reflecțiile participanților, a împărțit dulci răvașe -inivitație la lectură și a împodobit „bradul feedback” cu globuri ce au exprimat concluziile unei zile… valoroase. Altfel spus a coordonat cu măiestrie o activitate metodică creativă, inovativă și aplicată.

48269350_347525796037619_2490027952943661056_nFelicitări colectivului de oameni ai școlii, aflați în armonie, din toate structurile comunei Stulpicani, pentru contribuția și valoarea dată activității metodice, pentru autenticitate, tradiție și modernitate, pentru muncă, pasiune și dăruire!

Prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar I.Ș.J. Suceava

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori naționale, valori culturale, valori morale (IV)

Standard

Școala Gimnazială „George Tofan” din Bilca a găzduit pe 23 noiembrie 2018, începând cu ora 10.00, întâlnirea coordonatorilor de programe și proiecte educative din zona Rădăuți și Siret, pe scurt, cercul pedagogic al consilierilor educativi.
46728370_1739685792810263_2495462143135055872_nPrin tema propusă, „Valori naționale, valori culturale, valori morale”, manifestarea s-a încadrat în scenariul mai amplu al unei autentice zile de sărbătoare pentru școala și comunitatea locală din Bilca.

Din scenariul acestei zile de sărbătoare nu a lipsit cântecul popular de o frumusețe și o expresivitate incontestabilă (felicitări, doamna profesoară Elena Negru!), prezentarea legendelor vii și a tradițiilor locale, etalarea valorosului port popular românesc (obiecte vestimentare cu o vechime de peste un secol), totodată momentul solemn al omagierii unei personalități emblematice pentru învățământul românesc, George Tofan.

45197781_1980381592008322_3790366861296664576_nLa dezvelirea bustului celui care a militat pentru emanciparea prin educație și cultură a bucovinenilor de pretutindeni, au luat parte reprezentanți ai mediului politic din județ, membrii ai comunității locale, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, oameni de cultură, profesori universitari, directori ai instituțiilor de învățământ din zonă, părinți și elevi, oaspeți și invitați de seamă.

În cadrul reuniunii coordonatorilor de programe și proiecte educative au fost propuse patru secvențe de lecție, „Familia, limba și cultura românească” (clasa a VIII-a, diriginte Motrescu Mărioara), „Roșu, galben, albastru – unitate, credință, onoare” (clasa a VII-a, diriginte Handranji Ildiko Margitka), „Bucovina, ladă de zestre a patrimoniului național” (clasa a VI-a, Corneliu Savu, Dragoș Tănase, Calancea Gheorghe), „Patrimoniul românesc UNESCO – cartea noastră de vizită” (clasa a VII-a B, diriginte Ieșan Cristina) – activități care au probat cu succes pasiunea, dăruirea și creativitatea dascălilor, totodată implicarea micilor învățăcei în păstrarea și transmiterea valorilor naționale, culturale și morale. Unul dintre termenii-cheie ce au apărut atât în discursurile organizatorilor cât și ale participanților a fost cuvântul UNITATE, termen ce s-a transformat, prin tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, dintr-un simplu cuvânt într-o realitate memorabilă.

În cadrul sesiunii de workshop, cei aproape 40 de consilieri educativi au avut misiunea de a elabora, în grupe, reperele unui site de promovare: „Descoperă România”. La capătul unei sesiuni de brainstorming prolific s-au inventariat și consemnat, pe afișe pregătite în acest scop, atuuri ale culturii și spiritualității românești, s-au evocat personalități și chipuri emblematice, locuri și spații binecuvântate, tradiții și obiceiuri cu o valoare inestimabilă pentru România.

Totul s-a petrecut într-o atmosferă caldă, prietenoasă, cu un specific firesc de ospitalitate românească tipică. La activitățile din cadrul cercului a fost prezentă doamna inspector Vintur Tatiana care a salutat inițiativa organizatorilor de a reuni două manifestări – sărbătoarea școlii (cu momentul solemn al dezvelirii bustului lui George Tofan) și activitatea cercului pedagogic – fapt ce probează, după domnia sa, o dată în plus, că între școală și comunitate (familie, biserică) există legături puternice, că normalitatea, precum veșnicia, este, la Bilca, la ea acasă.

Adresez gânduri bune și felicitări sincere tuturor organizatorilor, doamnei Otilia Motrescu, consilier educativ, împreună cu toți colegii implicați și, nu în ultimul rând, respect, domnului director Negru Costica, pentru o manifestare, din punctul meu de vedere, fără cusur!

Prof. Florin George Popovici – coordonator de cerc, zona Rădăuți- Siret

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur (fotografii)

Valori naționale, valori culturale, valori morale (III)

Standard

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permenentă cuprinde cercurile pedagogice la care participă coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județ.

„A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit…

Demult, demult, de pe vremea când Dumnezeu făcuse lumea, Tatăl Ceresc s-a gândit să se odihnească puțin. Și s-a uitat în stânga și s-a uitat în dreapta și a zărit într-un colț de lume un „picior de plai” ca o „gură de rai”. Aici a poposit și aici a adunat toate frumusețile și bogățiile naturii. Și a numit acest mirific tărâm ROMÂNIA!”

Așa a debutat activitatea cercului pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare cu tema „Valori naționale, valori culturale, valori morale”, desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei – zona Fălticeni, cerc coordonat de profesor dr. Mihaela Jarcău. (16 noiembrie 2018)

vadu1.jpgReprezentanții grupului folcloric Miorița i-au primit pe invitați cu pâine și sare – o veche tradiție românească.  Am primit cu toții binecuvântarea părintelui paroh Martiniuc Mircea, iar comunitatea locală a fost alături de noi prin domnul viceprimar Amariei Bogdan ce a rostit câteva cuvinte de bun venit. Doamna director, prof. Iacob Alina a prezentat succint aspecte din istoricul școlii.

Cadrele didactice, împărțite în trei grupe, în funcție de culorile drapelului național, au participat la următoarele activități:  lecție demonstrativă – clasa a IV-a ( prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica), atelierele „Simboluri naționale – simboluri locale” ( prof. Beraru Dan  și prof.  înv. primar Spînu Liliana Carmen) și „Familia românească între tradiție și modernitate” ( prof. Sandu Gabriela și prof. înv. primar Jibu Cristina).

vadu5.jpgParticipanții la activitatea integrată au descoperit împreună cu elevii clasei a IV-a „Povestea neamului românesc” pornind de la cei trei piloni ai poporului: credința strămoșească, unitatea de limbă, tradițiile populare și au căutat în „lada de zestre” a sufletului românesc argumente pentru sintagma MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN! DE CE?. Am descoperit împreună că România este o țară binecuvântată, o „grădină a raiului”; suntem urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Al. Ioan Cuza, Enescu, Eminescu, Irimescu, Nadia Comăneci, Constantin Brâncuși; suntem creștini, ospitalieri, buni și generoși; pentru limba cea mai dulce; pentru tradițiile frumoase păstrate de la strămoși, pentru verdeața munților; pentru farmecul naturii și bogățiile lăsate de Dumnezeu; pentru  frumusețea costumelor populare.

vadu2.jpgÎn cadrul atelierului cu tema „Simboluri naționale – simboluri locale” s-a pus accentul pe valorile naționale și s-au prezentat simbolurile naționale, locale și semnificația lor, s-a realizat o scurtă expunere despre Centenar și s-a pus în scenă un mic joc de rol – „Provinciile românești” având ca protagoniști elevi și cadre didactice. S-au realizat activități interactive folosind ca metode ciorchinele și brainstormingul. Invitatul special al acestui grup de lucru a fost doamna prof. Lenuța Rusu ce a realizat o scurtă prezentare a personalităților din părțile locului.

vadu4.jpgAtelierul cu tema „Familia românească între tradiție și modernitate” a avut drept scop o dezbatere pornind de la întrebarea: „Care considerați că sunt problemele majore cu care se confruntă familia românească contemporană?” Analiza SWOT a  familiei  românești de astăzi a scos la iveală punctele tari: implicarea părinților în educarea copiilor, stabilitatea financiară, accesul la informare; dar și punctele slabe: migrația părinților (văzută și ca amenințare), scopuri înalte impuse de părinți, lipsa credinței. S-au identificat și amenințări posibile:  tehnologia, democrația „prost înțeleasă”, lipsa responsabilizării copiilor, lipsa modelelor morale la nivelul societății. Dar ne salvează oportunitățile: accesul garantat la educație, resursele dezvoltate, posibilitățile diverse de comunicare.

Grupul folcloric Miorița (prof. Iacob Alina și prof. Măriuță Laura) a prezentat invitaților portul popular din zona aceasta și o părticică din comoara tradițiilor locale – „Claca  – zestrea miresei”, ilustrarea unor obiceiuri străvechi privind organizarea nunții, ca punct de plecare în întemeierea familiei. A urmat prezentarea proiectului educativ „O stea numită România” cu imagini din  activitățile desfășurate cu  elevii școlii noastre pentru celebrarea Marii Uniri.

vadu3Participanții au vizitat Mănăstirea Cămârzani, mănăstire aflată în comuna Vadu Moldovei, foarte aproape de Fălticeni. Dacă ne imaginăm raiul ca un loc unde trandafirii și brazii sunt frați, iar liniștea depășește orice așteptare, atunci putem spune că această mănăstire e un colț de rai. În cadrul complexului mănăstiresc este și un muzeu unde pot fi văzute obiecte de cult,etnografice și istorice din acest ținut plin de farmec.

La întrebarea de final „Ce v-a impresionat cel mai mult la acest eveniment?”, oaspeții noștri au răspuns: cooperarea și unitatea dintre cadrele didactice ce formează o adevărată familie, atmosfera de sărbătoare și costumele populare purtate cu mândrie de gazde, activitățile desfășurate într-o atmosferă încărcată de emoție, profesionalismul și căldura profesorilor. „Într-o lume dominată de SMS-uri și Facebook am trăit o adevărată lecție de patriotism.”„Am simțit din plin importanța  pe care o acordați spiritualității – credinței creștine, așa cum ar trebui să facem cu toții.” 

În an centenar  am dorit să transmitem  câte un gând bun României: te iubim, speranță, unitate, demnitate.  „Românie, țara mea/Te iubesc și mult aș vrea/Să se-ntoarcă-n țara lor/Toți românii din popor!”

A fost odată ca niciodată… fost o zi de neuitat, plină de emoție și speranță.

Consilier educativ,  Dulgheriu  Paula Veronica

Valori naționale, valori culturale, valori morale (I)

Standard

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permenentă cuprinde cercurile pedagogice la care participă coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județ. Tema propusă pentru semestrul I este cea care se referă la „Valori naționale, valori culturale, valori morale”, în anul Centenarului Marii Uniri.

45311244_338664453605469_5786633025861189632_nVineri, 2 noiembrie 2018, s-a desfășurat activitatea metodică la Școala Gimnazială Dorna Arini, activitate coordonată de insp. școlar Tatiana Vîntur, responsabil de cerc prof. Corina Atofanei (zona Vatra Dornei) și propusă de prof. Cezar 45265647_1980365305343284_8163053510368165888_nCernușcă.

Reperele istorice și culturale ale Școlii Gimnaziale Dorna Arini au fost prezentate de director prof. Iulia Juravle care a trecut în revistă parteneriatele culturale ale școlii și impactul acestora produs în comunitate și la nivelul școlii.

Ce este patriotismul? Care sunt formele sale de manifestare? Ce valori naționale avem și cum le putem promova? În ce măsură cunoaștem și respectăm prevederile legii 75/1994? Cum se transmite moștenirea culturală (bucovineană) peste generații ? Sunt câteva din întrebările la care participanții – coordonatori de proiecte și programe educative din zona Vatra Dornei – au răspuns (nonformal) în cadrul workshopurilor desfășurate.

45209143_1980365308676617_6676901118355701760_n„Cafeneaua valorilor naționale” a propus ingrediente specifice temei, valorile naționale: Cafeneaua Cool-tura seculară (Cultura), Cafeneau tradițională (Tradiții), Cafeneaua simbolurilor naționale (Simboluri), Cafeneaua limbii române (Limba română) – workshopuri care au exersat metoda învățării nonformale „Cafeneaua publică”.

Tradițiile și portul popular, valorile familiei românești, folclorul, meșteșugurile tradiționale și spiritualitatea românească au fost prezente într-o șezătoare autentică păstrată generații de generații, frumos armonizate de participanții la acest moment artistic: copiii școlii, preotul satului (parintele paroh, preot Iulian Borgovan), meșteri populari (profesor de sculptură Mihai Vleju, Paraschiva Pipirigeanu – arta cusutului, țesutului), primarul comunității – domnul Ioan Moraru, invitați – grupul Alegria, Mădălina Candrea și ansamblul folcloric Brădulețul.

45299027_1980377802008701_310313581864288256_o.jpgConcluziile participanților au pus accent pe formele de manifestare ale patriotismului: îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat şi naţiune; popularizarea valorilor culturale naţionale autentice; cunoaşterea temeinică a limbii și istoriei naționale şi a frumuseţilor naturale ale ţării; apărarea sau impunerea, sub diverse forme, a interesului naţional; sprijinirea autorităţii legitime; respectarea proprietății; participarea cetăţenească. Concluziile au fost completate de „100 de adevăruri istorice” – Ce este patriotismul? – academician Ioan Aurel Pop ( https://www.youtube.com/watch?v=lAC8UNgS2B0)

 

„În anul Centenarului avem datoria morală să transmitem generațiilor de copii semnificația simbolurilor naționale, apartenența la acest popor, trecutul și prezentul neamului românesc, să conștientizăm necesitatea promovării lor pentru că „A fi patriot nu e un merit, e o datorie.” (George Topârceanu)” – T. Vîntur, inspector școlar

„Mulțumiri, deopotrivă, gazdelor de la Școala Gimnazială Dorna Arini și oaspeților veniți de departe, copiilor și adulților care s-au implicat, au colaborat, au pus suflet (românesc) în acest eveniment, transformându-l într-o experiență de învățare…cu specific românesc!” (Corina Atofanei – responsabil de cerc, zona Vatra Dornei).

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă

I.Ș.J. Suceava

 

Pledoarie pentru educație extrașcolară

Standard

„Pledoarie pentru educație extrașcolară” a fost tematica Consfătuirilor județene pentru activitățile extrașcolare din palatul și cluburile copiilor, desfășurată sâmbătă, 15 septembrie 2018, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

41795503_1913721442054358_1142406638687223808_n.jpgDirectori, responsabili ai comisiilor metodice, coordonatori ai cercurilor din palatul și cluburile copiilor au adus argumente pentru o educație care descoperă aptitudinile și talentul copiilor, dezvoltând abilități, deprinderi, atitudini, îmbogățind competențe cheie prin activități cultural-artistice, sportive sau tehnico-științifice în cadrul cercurilor din ofertele extrașcolare din palatul și cluburile copiilor.

Agenda consfătuirii a cuprins:

 • Pledoarie pentru educație – Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație permanentă
 • Bilanțul activităţii educative şcolare şi extraşcolare anul şcolar 2017-2018
 • Raportul de activitate: palatul și cluburile copiilor
 • Activități extrașcolare – activități metodice, priorități în anul şcolar 2018-2019
 • Oferta de formare – educație permanentă, anul şcolar 2018-2019
 • Dezbateri, intervenţii ale participanţilor, propuneri etc..
 • Concluzii.

41876051_312028689600261_8420312946067898368_nCalitățile creionului (Paulo Coelho) au inițiat pledoaria pentru educație, școală și …extrașcoală:

1. „poți realiza lucruri mãrețe dar nu trebuie sã uiți niciodatã cã existã o mânã care îți cãlãuzește pașii. Mâna aceasta o numim Dumnezeu, iar El te va cãlãuzi mereu dupã Voia Sa;

2. din când în când sã folosim o ascuțitoare; învață  înduri unele suferințe pentru cã ele te vor transforma într-o persoanã mai bunã;

3. creionul îți permite sã folosești radiera ca ștergi ceea ce ai greșit. Nu este neapãrat de condamnat sã încerci sã schimbi ceva ce ai fãcut în trecut, ci este mai degrabã important pentru cã ne ajutã nu ne abatem de la calea cea dreaptã;

4. ceea ce conteazã cu adevarat la un creion nu este lemnul din care este alcãtuit, nici vârful sãu ascuțit, ci miezul din interior. Așa cã ai mereu grijã de ceea ce se întâmplã înlãuntrul tãu;

5. întotdeauna lasã o urmã. În mod similar, sã știi cã tot ceea ce faci în viațã va lãsa urme, așa cã încearcã sã fii conștient de fiecare dintre acțiunile tale.”

41861174_493324621146745_3917666251681300480_n.jpgScopul evenimentului a fost acela de a analiza Unde suntem? și Unde vrem să fim?, răspunzând la intrebarea Cum? fiind necesare viziune și acțiune, pentru că viziunea fără acțiune – nu sduce la nimic; acțiunea fără viziune  este pierdere de timp, iar viziunea și acțiunea duc la schimbare.

41733925_303194023798443_5046818294875553792_nActivitatea extrașcolară din palatul și cluburile copiilor se desfășoară în 7 unități (6 cu personalitate juridică, o structură): Palatul Copiilor Suceava – director Biatrice Choleva, Clubul Copiilor Fălticeni – director Marcel Porof, Clubul Copiilor Gura Humorului – director Maria Macarov, Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc – direcor Ioan Catargiu, Clubul Copiilor Vatra Dornei -director Vasile Moroșan, Clubul Copiilor Rădăuți și structura Clubul Copiilor Siret – director Dumitru Pomohaci, participând 7704 elevi la cercurile din oferta educațională extrașcolară, în 103 cercuri desfășurându-și activitatea 83 de cadre didactice.

Bilanțul activității extrașcolare prezentat de inspector școlar Tatiana Vîntur, rapoartele de activitate prezentate de directorii din cele 6 zone ale județului, perspectivele educaționale pentru noul an școlar, activitățile metodice, oferta de formare continuă, programul Școala altfel, performanțele anului școlar precedent au fost componente importante ale consfătuirii pentru că Progresul nostru ca națiune nu poate fi mai rapid decât progresul nostru în ceea ce privește educația. (John F. Kennedy)

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava