Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Antrenament pentru creștere

Standard

„Un bun profesor are această grijă statornică: îi învață pe discipoli să se lipsească de el.” (Andre Gide)

Cercul metodico științific al coordonatorilor comisiilor diriginților de liceu, din județul Suceava, s-a desfășurat vineri, 22 octombrie 2021, cu participarea reprezentanților liceelor din județ și/sau a coordonatorilor de proiecte și programe educative.

Webinarul face parte din oferta educațională a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, consiliere și orientare, organizat împreună cu o echipă valoroasă de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, coordonată de responsabilul de cerc, prof. Elena Sextilia Solonaru. Scopul evenimentului a vizat familiarizarea profesorilor diriginți cu profilul de formare a absolventului de liceu, nivel functional, din perspectiva disciplinei Consiliere și orientare cu accent pe perioada de tranziție de la gimnaziu la liceu, clasa a IX-a.

„Profilul de formare al absolventului de liceu reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului naţional și descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la sfârşitul învăţământului preuniversitar, prin raportare la cerinţele exprimate în Legea educaţiei naţionale, în alte documente de politică educaţională şi în studii de specialitate. Profilul absolventului de liceu este axat pe competenţele cheie și exprimă în ce măsură educabilul s-a apropiat de idealul educaţional.” (Repere metodologice- consiliere și orientare, 2021)

 „Cum arată lumea pentru care ne asumăm responsabilitatea formării unor absolvenți bine pregătiți, apți să țină piept provocărilor societății? Este o lume în care realitatea virtuală este în competiție cu lumea reală, în care inteligența artificială  își face simțită prezența din ce în ce mai mult, luând locul oamenilor, și, culmea, făcându-le treaba mai bine, mai precis și mult mai repede. Este o societate în care medicina are metode performante în intervenții sau tratamente, sau în care oamenii sunt practic dependenți de internet, platforme, media, pentru a putea lucra eficient pentru serviciu sau, în cazul elevilor, pentru școala online. Este o comunitate în care mulți oameni s-ar putea să nu aibă suficiente locuri de muncă, iar cei care răzbat în astfel de încercări au nevoie de competențe și abilități care să-i ajute în acest sens. Ca urmare, asigurăm servicii care au ca principii de bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea de șanse pentru toți participanții și disponibilitate pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Suntem preocupați să asigurăm o pregătire de calitate atât în vederea pregătirii examenelor de bacalaureat sau  de competențe profesionale, cât și în vederea dezvoltării la elevi a aptitudinilor și abilităților privind traseul profesional ulterior. Este în lista noastră de priorități dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri astfel încât la finalul fiecărui ciclu școlar să realizeze profilul de formare al absolventului de liceu, o țintă importantă a curriculumului național.” (echipa managerială  a Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului)

De ce m-am făcut profesor?

Agenda webinarului, densă și cuprinzătoare, a prilejuit întrebări și răspunsuri incitante: „De ce m-am făcut profesor? (prof. Elena-Sextilia Solonaru); Care sunt atribuțiile profesorului diriginte? Care sunt elementele profilului de formare ale absolventului de liceu? (Tatiana Vîntur – inspector școlar – I.Ș.J Suceava).

„Îmi sunt dragi oamenii, îmi place să fiu înconjurată de oameni, iubesc oamenii cu care lucrez, colegi și copii. Nimic nu se compară cu momentul intrării în clasă, bucuria revederii, mesajele primite de la foști elevi sau anunțarea reușitei unui fost elev. Îmi iau energia din munca mea, mă motivează și îmi dă dorința de a preda, de a continua.” (prof. Elena Sextilia Solonaru)

      „M-am făcut profesor pentru că am fost influențată de alți profesori, care m-au inspirat și mi-au trezit dorința de a fi asemenea lor.” (prof. Adriana Husdup)

      „Pentru ca e cea mai importanta profesie din lume! E profesia care naște profesii!” (prof. Lidia Mârzac)

      „Pentru că e minunat să fii omul care modelează oameni și care învață, la rândul lui, de la ei!” (Gabriela Ariton)

      „Pentru ca este una dintre profesiile care cere vocație, dedicare, sacrificiu de sine si implicare afectivă… modelele sunt si ele importante in luarea unor decizii… sunt un exercițiu de admirație care provoacă imaginația…” (Carmen Bocăneț)

Competențe cheie – competențe pentru viitor

      Profilul absolventului de liceu descrie setul de competențe pe care elevii trebuie să le aibă în etapa specifică a formării lor educaționale, pentru a-și cunoște și maximiza potențialul, pentru a face față diferitelor contexte din afara spațiului școlar/universitar, corelând contextelor formale, nonformale şi informale de învăţare.

      Sugestiile de activități de învățare folosite pentru dezvoltarea competențelor vizate de programa școlară Consiliere și orientare la elevii de liceu, clasa a IX-a au cuprins:

***Modulul Autocunoaştere şi dezvoltare personală, prof. Elena-Sextilia Solonaru

***Modulul Comunicare și abilități sociale, prof. Diana-Oana Sabău-Lupașc

***Modulul Managementul informațiilor și al învățării  – prof. Ortenzia Gotcu

***Modulul Planificarea carierei – consilier școlar, psiholog Anca Coca

***Modulul Calitatea stilului de viață – prof. Maria Orhean-Vrânceanu

Consolidarea competențelor cheie în ora de dirigenție (competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice; competențe pentru a învăţa să înveţi; competenţe digitale; competenţe antreprenoriale) s-a produs în cadrul unor proiecte educative și educaționale:

***Parteneriatul  cu Junior Achievement Romania – o șansă în plus pentru dobândirea de competențe antreprenoriale în orele de consiliere și orientare, prof. Mihaela Cuțuhan

***EPAS – programul educativ „Școli ambasador ale Parlamentului European” – formarea  de competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, prof. Adriana-Alina Apetri, 5 elevi ambasadori juniori

***Betzavta – o metodă inovatoare în educația pentru democrație, prof. Ana Maria Rusu.

Exemple de metode și tehnici folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală (inspector școlar prof. Tatiana Vîntur), Rolurile profesorului diriginte (director adjunct prof. Profira-Cristina Tudor); Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului, prof. Varvaroi Maria-Magdalena/prof. Brîndușa-Luminița Cîmpan au completat activitățile webinarului, creativ și inovator.

Experiențele de învățare din mediul online – instrumente Google Suite (prof. Marius-Daniel Băeșu) și Activități de dezvoltare personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră în cadrul proiectului ROSE (consilier școlar, psiholog Anca Coca) au oferit posibilitatea înțelegerii calităților „Profesorului în online cu bucurie (prof. Diana-Oana Sabău-Lupașc)

„Cine sunt profesorii diriginți? Cadrul legal dă dreptul profesorilor care predau la o anumită școală/liceu/colegiu să fie numiți în această funcție de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, respectând principiul continuității. Aparent o funcție pe care o poate obține orice doritor, dar dincolo de acest drept stabilit prin lege  există o mare responsabilitate: aceea de a crea condițiile necesare formării unei „personalități armonioase”, amintită de Albert Einstein. Îndeplinindu-și atribuția de organizator și coordonator al activității colectivului de elev, dirigintele va avea grijă să ghideze elevii în a se cunoaște reciproc, iar pentru aceasta va antrena colectivul în activități extrașcolare de construire sau închegare a grupului. Va intui nevoile estetice și artistice și va organiza excursii sau îi va însoți la concerte, spectacole sau manifestări culturale în cadrul comunității. De asemenea, va contribui la implicarea și celorlalți parteneri activi în procesul de educare al elevilor, profesorii clasei, psihologul școlar, astfel ca printr-un efort comun să implementeze și să alimenteze ideea de succes în procesul de învățare și dezvoltare.” (director adjunct prof. Cristina Tudor)

Reperele metodice ale activităților de suport educațional pentru elevii de liceu, clasa a IX-a sunt cuprinse în volumul evenimentului „Barometrul reușitei școlare” nr.41/2021.

Barometrul reușitei școlare nr.41/2021

Concluzii

„O activitate de referință cu profesori extraordinari din experiența și profesionalismul cărora mulți elevi vor avea multe de învățat! Mulțumim pentru activitățile prezentate! Felicitari!” (prof. Isabela Istrate)

„Materiale valoroase, idei utile și împărtășirea unor experiențe minunate din partea unor oameni FRUMOȘI! Recunoștință pentru tot!” (prof. Gabriela Ariton)

„Am rămas până la sfârșitul activității pentru că eram convinsă că cele prezentate mă vor inspira. Această activitate, bine organizată, ne-a făcut să ne dorim, din nou, să fim profesori și diriginți mai buni!” (prof. Adriana Husdup)

„A fost un maraton metodic al experiențelor de învățare oferite cu generozitate de profesorii colegiului, profesori cu vocație și responsabilitate, evidențiindu-se, o dată în plus, că învățarea este posibilă în școală și în afara acesteia, prin activități formale și nonformale, prin intermediul unor proiecte care consolidează competențele necesare unui tânăr în „lecțiile de zbor” pentru care se antrenează zi de zi.” (inspector școlar prof. Tatiana Vîntur)

A fost un puzzle realizat împreună cu profesori „discreți, informați, dedicați, conștienți de menirea lor și de impactul pe termen lung și scurt asupra elevilor, sunt cei care se îndreaptă cu pași constanți spre schimbare, spre împlinirea profilului absolventului, cu tot ceea ce implică acest deziderat educațional”, așa cum afirrma prof. Diana Sabău.

A fost o zi antrenament pentru lecțiile de zbor necesare tinerilor liceeni la început de drum și pe tot parcursul acestuia, antrenament necesar și pentru mentorii zilelor noastre, profesorii diriginți, antrenament oferit cu generozitate, responsabilitate și experiență.

„Îi vei învăța să zboare,

dar nu vor zbura cu zborul tău.

Îi vei învăța să viseze,

dar ei nu vor visa visul tău.

Îi vei învăța să trăiască,

dar ei nu vor trăi viața ta.

Cu toate acestea, în fiecare zbor,

în fiecare viață, în orice vis,

Cu toate acestea, în fiecare zbor, în fiecare viață, în fiecare vis,

Va rămâne amprenta modului în care

i-ai învățat că vor rămâne.” (Maica Tereza)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Activități de suport educațional pentru elevi, repere metodologice clasa a IX-a

Standard

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, semestrul I al anului școlar 2021 – 2022, cuprinde activitatea de cerc pedagogic adresată profesorilor diriginți de liceu, clasa a IX-a, coordonatorilor comisiilor diriginților din licee, care are scopul de a familiariza diriginții de liceu cu instrumentele specifice pentru consiliere și orientare, cu tema „Activități de suport educațional pentru elevi, repere metodologice pentru clasa a IX-a”.

Activitatea metodică se va desfășura online, în cadrul webinarului organizat de Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, vineri, 22 octombrie 2021, ora 13.00.

Link-ul va fi trimis celor care completează formularul de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfABUf7iMpmmDmPBh3JQTKAAb-iGooUE7jKU8k21d4HCHGS2w/viewform?usp=sf_link

Agenda evenimentului:

 1. Școala noastră, casa noastră, director adjunct prof. Liliana-Lucia Condur
 2. De ce m-am făcut profesor – prof. Elena-Sextilia Solonaru
 3. Atribuțiile profesorilor diriginți conform ROFUIP/2020 – anexa Ordinului M.E.C. nr. 5.447/2020, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur  
 4. Elemente ale profilului de formare al absolventului de liceu, nivelul funcțional, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur  
 5. Elemente programatice cu privire la Consiliere și orientare (liceu), clasa a IX-a, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur
 6. Exemplu de planificare la disciplina Consiliere și orientare, clasa a IX-a, prof. Elena-Sextilia Solonaru   
 7. Sugestii de activități de învățare folosite pentru dezvoltarea competențelor de consiliere și orientare la elevii de liceu, clasa a IX-a
  1. Modulul Autocunoaştere şi dezvoltare personală, prof. Elena-Sextilia Solonaru
  2. Modulul Comunicare și abilități sociale, prof. Diana-Oana Sabău-Lupașc
  3. Modulul Managementul informațiilor și al învățării –prof. Ortenzia Gotcu
  4. Modulul Planificarea carierei – consilier școlar, psiholog Anca Coca
  5. Modulul Calitatea stilului de viață – prof. Maria Orhean-Vrânceanu
 8. Exemplu de proiect de lecție din programa de clasa a IX-a, prof. Elena-Sextilia Solonaru
 9. Consolidarea competențelor cheie în cadrul unor workshop-uri organizate în ora de dirigenție (competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice; competențe pentru a învăţa să înveţi; competenţe digitale; competenţe antreprenoriale)
  1. Parteneriatul  cu Junior Achievement Romania – o șansă în plus pentru dobândirea de competențe antreprenoriale în orele de consiliere și orientare, prof. Mihaela Cuțuhan
  2. EPAS – programul educativ “Școli ambasador ale Parlamentului European” – formarea  de competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, prof. Adriana-Alina Apetri, 5 elevi ambasadori juniori
  3. Betzavta – o metodă inovatoare în educația pentru democrație, prof. Ana Maria Rusu
 10. Metode și tehnici folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur  
 11. Rolurile profesorului diriginte, director adjunct prof. Profira-Cristina Tudor
 12. Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului, prof. Brîndușa-Luminița Cîmpan
 13. Bune practici și experiențe de învățare
  1. Experiențe de învățare online – instrumente Google Suite. Aplicații online, crearea de site-uri, prof. Marius-Daniel Băeșu
  2. Activități de dezvoltare personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră în cadrul proiectului ROSE, consilier școlar, psiholog Anca Coca
  3. Profesor în online cu bucurie – prof. Diana-Oana Sabău-Lupașc

14. Caiet de lucru al activității metodice

15. Evaluarea activității. Q&A

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur         

Activități metodice – semestrul I

Standard

Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează. Profesorul perfect inspiră.” (William George Ward)

Oferta activităților metodice – educație permanentă și activități extrașcolare, I.Ș.J. Suceava – Semestrul I , anul școlar 2021 – 2022 cuprinde:

*****CERCUL Consiliere și dezvoltare personală – diriginții de gimnaziu

Responsabil de cerc: prof. Cornelia Boboc

Tema: Consiliere și dezvoltare personală

Locul de desfăşurare: online-webinar – I.Ș.J. Suceava

Data: 22 octombrie 2021, ora 10.00

Cine răspunde: inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, prof. Cornelia Boboc, corpul de formatori Consiliere și dezvoltare personală

*****CERCUL Consiliere și dezvoltare personală – diriginții de liceu, clasa a IX-a

Responsabil de cerc: prof. Elena Sextilia Solonaru

Tema: Activități de suport educațional pentru elevi, repere metodologice clasa a IX-a

Locul de desfăşurare: Colegiul Al. cel Bun Gura Humorului, online-webinar

Data: 22 octombrie 2021, ora 13.00

Cine răspunde: inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, prof. Elena Sextilia Solonaru

CERCUL pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative

Tema: Învățare cu încurajare

Locul de desfășurare:

 • Liceul Tehnologic Nicolae Nanu Broșteni, online-webinar: 29.X.2021, ora 11.00;
 • Liceul Tehnologic nr.1 Câmpulung Mold. online-webinar: 5.XI.2021, ora 11.00
 • Școala Gimnazială C. Blanariu Cornu Luncii, online-webinar: 12.XI.2021, ora 11.00
 • Școala Gimnazială Samson Bodnărescu Gălănești, online-webinar: 19.XI.2021, ora 11.00
 • Școala Gimnazială Botoșana, online-webinar: 26.XI.2021, ora 11.00
 • Școala Gimnazială Constantin Morariu Pătrăuți, online-webinar: 11.XII.2021, ora 11.00

Cine răspunde: inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, responsabilii de cercuri

*****CERCUL Palatul şi cluburile copiilor

Tema: Formare continuă și dezvoltare personală

Locul de desfăşurare: Clubul Copiilor Vatra Dornei

Data:  9 decembrie 2021, ora 11.00

Cine răspunde: director prof. Vasile Moroșan, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Un an cu învățare!

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Educație cu încurajare (I)

Standard

„Cel mai fericit om e acela ce face fericiți un număr cât mai mare de oameni.”  (Tolstoi)

Început de an școlar cu analize, diagnoze și prognoze, cu direcții de acțiune, priorități, provocări și acțiuni care în mecanismele Educației sunt premise ale îmbunătățirii performanțelor, dinamizează sau frânează în funcție și de decizii și responsabilitate, principii, valori și credințele oamenilor.

Anul anterior, hibrid în abordarea învățării, în culorile semaforului, provocator din perspectiva scenariilor oscilante cauzate de pandemie, perturbat de complexitatea factorilor care au acționat asupra sistemului educațional, a fost mai real ales impredictibil, un an al schimbărilor, al aplicării managementului situațiilor de criză pentru desfășurarea anului școlar în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți.

Consfătuirea anuală județeană – educație permanentă și activități extrașcolare, din județul Suceava, s-a desfășurat vineri, 1 octombrie 2021, în cadrul webinarului „Educație cu încurajare”, moderat de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, pornind de la rolul și importanța factorului uman în educație: „O viziune grozavă fără oameni grozavi este irelevantă.” (Jim Collins)

***Bune practici – educație permanentă: https://ro.padlet.com/Portofoliu/exemple

Agenda webinarului a cuprins:

***Transformarea educației – tendințe europene și naționale;

***Nevoile și dorințele copilului – învățare cu încurajare;

***Educație permanentă și activități extrașcolare – bilanțul activităților din anul școlar 2020 – 2021;

***Consilere și dezvoltare personală/Consiliere și orientare – repere metodologice pentru noul an școlar;

***Dezvoltare profesională și formare continuă – activități metodico-științifice și psihopedagogice 2021-2022;

***Învață și dă mai departe – Chestionar de feedback

Conștientizarea componentelor educației de calitate pornește de la analiza obiectivă a realității, de la provocările identificate în programul național „România educată”: Inechitățile în educație. Problemele de acces la educație; Impactul generat de pandemia de COVID-19; Infrastructura precară și inegal distribuită; Lipsa unei parități reale între educația teoretică și învățământul profesional și tehnic.

Totodată, European Political Strategy Centre – EPSC – EPALE, 2019, a jalonat tendințele majore ale educației, la nivel european, repere pentru politicile educaționale ale strategiilor viitoare:

1. Educația timpurie – Educația primită în copilăria timpurie modelează adesea perspectivele vieții.

2. Învățarea pe tot parcursul vieții – A învăţa să înveţi este cea mai importantă aptitudine

3. Digitalizarea – Competențele digitale – o necesitate. O nouă alfabetizare este mai mult decât necesară.

4. Oamenii nu sunt singurii care învață – Oamenii vor concura din ce în ce mai mult cu mașinile în idei noi.

5. De la standardizare la customizare – De la educația de masă la învățare individualizată, activată digital.

6. Învățare interdisciplinare – Învățare interdisciplinară, bazată pe tehnologie.

7. Lacul educației are tot mai mulți pești – Educație formală este completată de noi proiecte antreprenoriale.

8. Tranziție întreruptă – Legătura dintre educația formală și muncă este din ce în ce mai fragmentată.

9. Alfabetizare media – Gândirea critică este necesară pentru a face democrațiile mai rezistente.

10. Creșterea concurenței globale pentru universități – Este posibil ca Europa să fi inventat universitățile, dar acum este timpul să le reinventeze.

Măsurile de intervenție propuse în programul „România Educată” se referă la domeniile majore de acțiune: Cariera didactică; Managementul și guvernanța sistemului de educație; Managementul și guvernanța sistemului de educație; Infrastructura sistemului de educație; Infrastructura sistemului de educație; Curriculum și evaluare centrate pe competențe; Educație incluzivă de calitate pentru toți copiii; Promovarea educației STEAM; Digitalizare; Reziliență; Obiective și măsuri suport/ complementare.

În articolul viitor: Nevoile și dorințele copilului – învățare cu încurajare;

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Educație cu încurajare

Standard

Copilul este o persoană în devenire: eu îl respect;
Copilul este curios: eu discut cu el;
Copilul vrea să îşi afirme personalitatea: îl ajut să se cunoască;
Copilul descoperă corpul său: eu îi arăt că sănătatea este o forţă;
Copilul se îndoieşte de el: eu apreciez ceea ce el face;
Copilul vrea să fie independent: eu îl invit să fie responsabil;
Copilul nu se cunoaşte decât pe sine: eu îl învăţ şi altele.
(Georges Grinda „Codul vieţii”)

Consfătuirea județeană – educație permanentă și activități extrașcolare se va desfășura vineri, 1 octombrie 2021, ora 11.00, în cadrul webinarului „Educație cu încurajare”.

Participă:

 • coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județul Suceava
 • consiliile consultative – educație permanentă și activități extrașcolare
 • coordonatorii de cercuri pedagogice
 • profesorii metodiști – consiliere și orientare
 • directorii de la palatul/cluburile copiilor.

Agenda webinarului:

***Nevoile și dorințele copilului – învățare cu încurajare – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur;

***Educație permanentă și activități extrașcolare – bilanțul activităților din anul școlar 2020 – 2021;

***Consilere și dezvoltare personală/Consiliere și orientare – repere metodologice pentru noul an școlar;

***Dezvoltare profesională și formare continuă – activități metodico-științifice și psihopedagogice 2021-2022;

***Bune practici – educație permanentă: https://ro.padlet.com/Portofoliu/exemple

***Învață și dă mai departe!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Provocările adolescenței

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Tehnologic din Chișinău, au organizat Conferința pentru părinți „PROVOCĂRILE ADOLESCENȚEI ÎN OFFLINE ȘI ONLINE”, pe 15 mai 2021, în mediul online.

          Data de 15 mai nu a fost aleasă întâmplător,  ci pentru a sărbători,  Ziua internaţională  a familiilor,  o oportunitate pentru a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă acestea la nivel mondial.

          Tema din acest an a Zilei internaţionale a familiilor se referă la „Familii şi noi tehnologii”.

          Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală,  ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare această acceptare, dar este necesară.  Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre: pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

        Noi, ca dascăli sau ca părinți, ne putem permite să-i ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.    

          În scopul de ajuta părinții și dascălii să  înțeleagă avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor,  să îmbunătățească capacitatea de a lucra într-un mod firesc cu generația din care  nu mai fac parte, să înțeleagă presiunile la care sunt supuși tinerii de azi, lupta lor interioară între a fi și a deveni și raportul dintre Așteptările / Valoarea/ Timpul din viața adolescentului, motivația acestuia de a sta mai mult in mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline, a conferențiat  doamna prof. doctor Cristina Benga, cercetător în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München. Doamna profesor  are o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copii și adolescenți, este  autor de manuale școlare de Religie și autor a diferite  proiecte ce urmăresc îmbunătățirea comunicării cu tinerii, CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare, realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas.

          Participanții la conferință , părinți și dascăli au avut oportunitatea :

 • să descopere  care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă,
 • să înțeleagă ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei,
 • să descopere faptul că cercetarea  și observarea celuilalt înseamnă autocercetare,
 • să  înțeleagă faptul că digitalizarea,  ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare,
 • să încerce o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

       Educarea copiilor este o responsabilitate socială care trebuie împărtășită în mod egal de către părinți, profesori și toți ceilalți adulți care vin în contact cu copiii – și de asemenea  de către toți  cei care modelează  natura societății și culturii în care copiii se dezvoltă și învață despre viață.

      Viața cu copiii noștri este o călătorie, o adevărată aventură: provocatoare, interesantă, cu bucurii,  dar și cu eforturi. Ne străduim să trăim la înălțimea imaginii pe care o avem despre ceea ce înseamnă a fi părinte.  Din acest e motiv este bine să învățăm să fim capabili să le dovedim că părinții sunt cei care le pot satisface  nevoia înnăscută de a-și găsi drumul în viață, spre a-și atinge potențialul.

        Parentingul este o relație.  Secretul acestuia constă în a onora relația cu copiii, în toate interacțiunile pe care le avem cu ei. O relație bună părinte- copil îl va ajuta să-și împlinească  destinul firesc de a deveni o ființă  independentă,  automotivată și matură care să-și prețuiască valoarea și care să fie atentă la drepturile și demnitatea umană a celorlalți.

Soluții primite de participanți din partea invitatului special au fost:

 •    să accepte  noul, pentru a oferi  încredere,
 •    să asculte mai mult, să păstreze tăcerea,  folosind comunicarea  asertivă,
 •    Să coopteze adolescenții în activitățile familiei,
 •    Să păstreze spațiul real și să-l valorifice în echilibru cu spațiul cibernetic,
 •    La critică și respingere să răspundă cu argumente raționale, nu emoționale,
 •    Să învețe adolescenții să nu respingă noile mijloace tehnologice, ci să le folosească rațional. 

      Avem nevoie de realism, de acceptare a dinamicii vieții.  ,,Viteza informației depășește capacitatea de reflecție și judecată și nu permite o exprimare a sinelui cumpătată și corectă” (Papa Francisc)

Avem nevoie de unitate, de iubire, să nu intrăm în panică, de multă răbdare cu noi înșine și  cu cei din jur pe parcursul acestui proces ireversibil.

Trebuie să fim voioși, deschiși, în tempo-ul nostru, să fim curajoși, să folosim pe NU și  DA.

Este foarte normal să ai nevoie de timp să te adaptezi la provocările vieții.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anca Iordache – președinte Asociația Părinților Colegiului Economic Suceava

Provocările adolescenței în online și offline

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, organizează o nouă ediție a Conferinței „Provocările adolescenței în online și offline”, eveniment care face parte din oferta educațională a I.Ș.J. Suceava, parteneriatul școală – familie.

Sâmbătă, 15 mai 2021, ora 12.00, sunteți invitați, mai ales părinți, la evenimentul online, de Ziua internațională a familiei, zi marcată începând cu anul 1993 care subliniază importanţa familiilor, fără discriminare, în societate fiind promovată toleranţarespectulîmpărţirea sarcinilor casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.

Invitat special: prof. dr. Cristina Benga, cercetător, Universitatea Ludwig Maximilian München

Dr. Cristina Benga, cercetător în cadrul departamentului de Teologie Practică al Facultății de Teologie Evanghelică – Universitatea Ludwig Maximilian München, cu o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copiii și tinerii. Ca profesor de religie a fost implicată în elaborarea manualelor școlare de Religie și a diferitelor proiecte ce urmăreau îmbunătățirea comunicării cu tinerii. CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare. Realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas. Ca formator și ca mentor al studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a încercat să insufle dragostea pentru aproapele și să facă cunoscute diferitele metode prin care se pot consolida mai bine principiile de guvernare a vieții. Participările la diferite Congrese și Simpozioane pe teme de educație au provocat-o pe invitata noastră să fie mai aproape de generația tinerilor și să o înțeleagă. 

 Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală, ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman ?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul  detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare acestă acceptare, dar este necesară. Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre : pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

 Noi, ca dascăli sau ca părinți, nu ne putem permite decât să ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.

Care sunt avantajele, dacă  participi la această conferință?

 • Vom descoperi  împreună care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă.
 • Vom înțelege mai bine ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei.
 • Vom descoperi împreună că cercetarea și observarea celuilalt înseamnă autocercetare; digitalizarea, ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare.
 • Vom încerca o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

Ce se poți pierde, dacă nu participi la această conferință?

 • Șansa de a înțelege avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor.
 • Înțelegerea obiectivă a presiunilor la care sunt supuși tinerii; lupta lor interioară între a fi și a deveni.
 • Îmbunătățirea capacității de a lucra într-un mod firesc cu generația din care noi nu mai facem parte.
 • Privilegiul de a înțelege raportul dintre Așteptările /Valoarea/ Timpul din viața adolescentului; motivația acestuia de a sta mai mult în mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline.

Cei interesați pot folosi link-ul pentru înscriere:

https://forms.gle/JLqFF4dFvPd3JyXx8

Vă invităm să fiți alături de noi la această conferință! Bucuria de a afla lucruri noi vă va face viața mai frumoasă!

„Pacea nu se obține prin război, ci prin implicare! Speranța este cel mai bun medicament.” (proverb german)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Președintele Asociației Părinților „D. Cantemir” Suceava, Anca Iordache

Mere, triunghiuri și panseluțe – argumentele unei conferințe de prevenire a bullying-ului

Standard

„Viaţa nu este nici simplă nici complicată, nici limpede nici mohorâtă, nici contradictorie, nici coerentă. Este – şi atâta tot. Numai limbajul o ordonează sau o complică, o luminează sau o întunecă, o diversifică sau o unifică.” (Antoine de Saint Exupery)

A fost Conferința Națională „Violența psihologică – bullying-ul” cu provocările facerii învățării într-o altă rutină ce ne con(in)firmă menirea, într-o reinventare a noastră cu fiecare etapă pe care o parcurgem. A fost o conferință despre prevenirea bullying-ului, vineri, 26 februarie 2021, la Suceava, organizată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă în parteneriat cu Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni într-o exersare de prevenire, într-o multiplicare a practicilor din județul Suceava într-un scenariu inspirațional, creativ.

De ce mere?

În mitologie zeița Eris (zeița Discordiei) a aruncat un măr de aur otrăvit la petrecerea lui Paris – fiul zeului Troiei. Afrodita, Atena și Hera, râvnind la mărul de aur și la atenția lui Paris, se ceartă, fiecare dorind să fie aleasa lui Paris. Afrodita îl ispitește pe Paris, promițându-i mâna Elenei din Sparta, care era căsătorită. Soțul acesteia, gelos, se răzbună și declară război Troiei. Așadar aceasta este poveste „mărului discordiei”, expresie păstrată și-n zilele noastre amintind și de faptul că „Gâlceava e ca mărul încărcat cu fructe: cum îl scuturi, cum îţi cad merele în cap.” (proverb persan)

Totodată, Daniel Sapiro a spus „Orice măr care nu este mâncat la timp, cade, şi din seminţele lui ia naştere un nou pom. Aşa şi orice conflict care nu este rezolvat la timp serveşte premisa pentru naşterea altui conflict.” El aseamănă conflictul cu un arbore:

Solul – mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, societatea)
 Rădăcina – cauzele multiple ale conflictului
 Tulpina – (diferite părţi) – părţile implicate în conflict
 Scorbura – problema clar definită a conflictului
 Florile – emoţiile proprii pozitive şi negative ale celor implicaţi în conflict
 Frunzele – acţiunile concrete ale persoanelor implicate
 Fructul – soluţia rezolvării conflictului.

De ce triunghiuri?

Triunghiul reprezintă generarea energiei şi este cea mai stabila poziţie fizică. ABC -ul (triunghiul) conflictului are la bază atitudini și contextul ce generează comportamentele, perpetuarea conflictului sau nedreptăţii depinde de persoane, grupuri, instituţii, de valori, nevoi, interese. Teoria triunghiului violenței, dezvoltată și de Galtung, explică apariția conflictelor de tot felul în cadrul societăților, astfel violența directă (care implică comportamente și acte violente) ar fi cauzată de alte două tipuri, care sunt violența culturală și structurală. Există și un triunghi al păcii generator de nonviolență, de pace și armonie care are la bază colaborarea, comunicarea care conține pacea cu tine însuți, cu ceilalți și pacea națiunilor. „Vreţi pace: creaţi iubire!” (Victor Hugo)

Dinamica conflictelor a fost comparată de multe ori cu un aisberg. Modelul „icebergului” ne dă de înţeles că doar o mică parte a conflictelor este vizibilă la suprafaţă. Şase şeptimi dintr-un aisberg se află sub apă, invizibile – ele sunt cele care determină însă dimensiunea şi comportamentul icebergului: valori, credințe, nevoi, norme, atitudini.

De ce panseluțe?

Kay Kuzma în „Înțelege-ți copilul” ne îndeamnă să luăm seama la nevoile copiilor: iubire, încredere, libertatea experimentării vieții, motivare și încurajare, învățare pentru a da posibilitate ca trăsăturile de personalitate dăruite de Dumnezeu să poată înflori, astfel încât fiecare copil să-și poată alege calea pe care să meargă. Maestrul Grădinar, care ne dă în îngrijire panseluțe, firave și delicate ne sugerează: „Udă-le cu dragoste, Plivește-le cu hotărâre și bine, lasă-le să se încălzească la lumina din sufletul tău, din tine”, „Cât de frumos vor înflori și cât de minunat depinde de tine –de cât de ușor le atingi de cât le îngrijești de bine”, Umblă cu grijă printre micuţii Mei. Nu uita unde ești! Nu călca pe panseluţe, să nu le zdorbești.” 

Acestea au fost argumentele Conferinței Naționale „Violența psihologică – bullying-ul”, desfășurată vineri, 26 februarie 2021, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni.

Conferința a cuprins:

Argumentele conferinței „Mere și triunghiuri” – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Violența în mediul școlar – inspector școlar general prof. Grigore Bocanci – I.Ș.J. Suceava

PROMEHS – Sănătatea mintală – conf.univ dr. Adina Colomeischi – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Abilități de viață – inspector general M.E.C. – prof.dr. Cătălina Chendea

Educația în siguranță în era digital – comisar șef Suceava Ileana Iacob – I.P.J. Suceava

Bullying și cyberbullying – comisar șef Ionuț Epureanu – I.P.J. Suceava

Traficul de persoane – o realitate a zilelor noastre – comisar șef Liliana Orza Comisar – ANITP – Centrul Regional Suceava

Agresorii invizibili – cyberbullying-ul – prof. psiholog Daniela Vîrvara – CJRAE Suceava, Școala Gimnazială nr.10 Suceava

Inspector școlar prof. Daniela Ceredeev – Valori morale în pandemie – I.Ș.J. Suceava

 • Bune practici
 • Educație incluzivă – acces la educație – inspector școlar Lidia Acostoaie – I.Ș.J. Suceava
 • Prevenție prin proiecte Erasmus+ – director Mihaela Apetrei – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni
 • VOICE – Discursul instigator la ură – Vasile Gafiuc – Institutul Bucovina
 • Medierea conflictelor în mediul școlar – director Elena Manuela David – Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava
 • Barometrul reușitei școlare nr. 40
 • Proiectul de responsabilizare socială RESPECT – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur ( https://padlet.com/educativsv/Respect)
 • Împărăția nonviolenței – Liuța Jucan, Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei
 • Biblioraftul RESPECT – Școala Gimnazială Vatra Moldoviței
 • Nonviolență prin artă – Colegiul de Artă „C. Porumbescu” Suceava

A fost lansat „Barometrul reușitei școlare nr.40 -Violența psihologică – bullying-ul” care poate fi accesat aici:

Beneficiile conferinței (adunate de la participanți în chestionarul de feedback): schimb de bune practici cu privire la Campania R.E.S.P.E.C.T.; experiență de la profesioniști; Instrumente variate de combatere/prevenire a violenței în mediul școlar; noutăți despre educația incluzivă și proiectul cu privire la sănătatea mintală; concepte, idei de proiecte, evidențierea unor persoană resursă, stare de bine; o experiență minunată de învățare!; diversitatea programelor educative prezentate – o sursă de inspirație pentru ceea ce aș putea realiza în școală; oameni inspiraționali, exemple de bună practică; inspirație, cunoașterea preocupărilor existente in școlile din județ, bucuria de a întâlni oameni pasionați, speranță; conexiuni cu parteneri educaționali implicați în acest proiect; timp de calitate între oameni frumoși care ne-au oferit un regal de bune practici; noile proiectele desfășurate la nivel de județ și am fost încântată de bunele practici, prezentate. Ne bucură și faptul că proiectele școlii noaste, au fost făcute cunoscute; premisele diseminării bunelor practici în cadrul comisiei de prevenire a violenței, desfășurarea de activități și proiecte; diseminarea în cadrul comisiei metodice, sprijinirea propriilor elevi și consilierea părinților.

Ecourile conferinței (mesaje cu bunătate):

„Ați creat un timp de împlinire și validare a inițiativelor pentru susținerea binelui comun. Mulțumiri!”(Adina Colomeischi – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava); „Bunătatea nu se termina niciodată, ea se reinventează mereu!” (Rodica Corduneanu – Mălini); „Panseluțele pot crește frumos, într-o lume prietenoasă!” (Liliana Ștefan – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava; „RESPECT pentru energie, implicare și favorizarea unor momente unice!” (Dora Dulceac – Școala gimnazială nr.1 Suceava); „Bunătatea e o sămânţă ce semănată în viaţa altora va răsări în viaţa ta”.(Pîntea Georgeta Aurora – Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari); „Minunatele momente petrecute împreună la această conferință au fost un câștig imens pentru toți participanții. Felicitări cu primăveri nonviolente!” (Cătălina Poclitaru – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Suceava); „Măiestria corăbierului se vede în vreme de furtună” Sf. Ioan Gura de Aur. Vă felicit din suflet!” (Marici Elisabeta – Colegiul Tehnic Rădăuți); „A practica cinci lucruri în orice circumstanţă constituie virtutea perfectă; acestea sunt profunzimea, generozitatea sufletului, sinceritatea, seriozitatea şi bunătatea” (Confucius) – (Cornelia Boboc – Școala Gimnazială nr.3 Suceava); „Felicitări pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în organizarea acestei conferințe și pentru invitații deosebiți!” (Bădescu Mărioara – Școala Gimnazială Cosâmbești, județul Ialomița); „Aprecieri nesfârșite pentru tot ceea ce faceți, pentru modul în care știți să puneți la un loc atât de mulți oameni care au același interes: formarea unor elevi care să creadă în ei și în profesorii lor! Felicitări!” (Ionela Doncean – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni); „V-am urmărit cu mare atenție și interes! Mă voi implica mult mai mult în aceste activități. Am avut de învățat din experiențele colegilor din județul Suceava! Vă mulțumesc!” (Oatu Ana-Maria – Școala Gimnazială Filipești, județul Bacău).

Concluziile conferinței:

„A fost un context educativ uimitor, propice pentru a descoperi oameni ai schimbării, eveniment ce mi-a oferit stare de bine și multe idei creative și utile, de aplicat în mediul școlar” (prof. Niculina Pinitilii – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni), „o activitate de învățare cu bucurie, cu emoție, o adevărată activitate de formare, atât de necesară, permanent, nouă profesorilor (cu exemple de bună practică, pe care să le exersăm, implementăm în activitatea noastră, cu specialiști în domeniul educației). Este un mod de ne conecta, reconecta la valorile educative pe care trebuie să le exersăm cu copiii în activitatea școlară și extrașcolară. Climatul educațional este esențial pentru întreaga comunitate școlară!” (Prof. Colban Monica-Georgeta, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței)

„A reușit să apropie oameni, să eficientizeze relații instituționale și să dea conceptului de prevenție o însemnătate aparte prin zeci de proiecte ai căror beneficiari au fost deopotrivă elevi, tineri, profesori. Inspectorul de Poliție Județean Suceava vă mulțumește dumneavoastră și întregului colectiv profesoral sucevean pentru tot ceea ce faceți în scopul responsabilizarii tinerei generații. Este o onoare pentru mine și pentru colega mea Ileana Iacob sa avem privilegiul de a exprima idei in cadrul Conferinței Nationale ,,Violența psihologică – Bullyingul” și să diseminam recomandări în cadrul ediției aniversare cu nr. 40 a ,,Barometrului Reușitei Școlare”. Suntem noi, polițiștii, la paginile 36-39 și vorbim despre noile provocări și vulnerabilități ale lumii virtuale și despre cyberbulling. Suntem și vom fi mereu alături de profesorii minunați si devotați cauzei didactice in tot ceea ce înseamnă demers preventiv pentru siguranța copiilor și tinerilor in mediul școlar si in afara acestuia.” (Comisar șef Ionuț Epureanu – IPJ Suceava)

„Sute de participanți din județ și din țară, de înaltă ținută – profesioniști în educație, teoreticieni, psihologi, invitați din instituții partenere, oameni devotați învățământului și în același timp, copiilor, de orice vârstă și din orice mediu. Într-un maraton al proiectelor și bunelor practici desfășurate în județ, am învățat unii de la alții, i-am ascultat pe toți invitații și am înțeles că dragostea pentru profesia de om al catedrei, te ține în priză, te ajută să te reinventezi, să faci față provocărilor ivite de la o zi la alta. Bullying-ul, o expresie relativ nouă la noi, nu se poate traduce cu exactitate în românește. Înseamnă că cineva râde de tine în mod constant, te jignește, te umilește, te agresează în diferite feluri. Ar mai trebui 100 de conferințe să se poată epuiza acest subiect. Are foarte multe categorisiri și multe forme de manifestare. Azi s-au căutat soluții, mai degrabă s-au prezentat rezultate palpabile, pe această temă. Atmosfera academică, dar în același timp caldă și prietenoasă, a reușit ca la un moment dat, participanții să se adreseze unii altora, pe numele mic, la fel ca între prieteni. De dragul școlii, de dragul copiilor, de dragul întâlnirii în sine, doamna inspector Tatiana Vîntur ne-a îndemnat pe toți, ca de fiecare dată, să căutăm soluții pentru a face viața copiilor mai frumoasă, mai creativă, mai plină de succes! Și, bineînțeles, după ore de dezbateri și discuții constructive, felicitări binemeritate, proiecte de viitor, conferința s-a încheiat.” (Director Ilaria Pușcă – Școala Gimnazială Vatra Moldoviței)

Așadar, a fost o conferință cu promisiunea că ceea ce am învățat vom da mai departe: „Împărăția Nonviolenței”, proiectul Educația pentru siguranță în era digitală; 5 cuvinte: precauție, atenție, moderație, răbdare și martor; învățarea colaborativă, proiecte Erasmus+; energia, implicarea, bunăvoința de care ne molipsim de fiecare dată când avem parte de activitățile dvs. valoroase; exprimarea nonviolenței prin artă; teoria celor 3 triunghiuri, alfabetul antibullying și nu în ultimul rând:

„O, Doamne,

Dă-mi cuvinte blânde,

mâini blânde și picioare blânde,

Ca să nu calc peste panseluţele plăpânde.”

Mulțumiri partenerilor media: „Monitorul de Suceava”, Televiziunea NEst TV, Radio Top Suceava, „Bucovina TV”!

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Cu fiecare zi te desăvârşeşti în fiinţa ta ca şi în profesiunea ta…

Standard

„Încerc să adaptez situația la mine, iar nu pe mine la situație.” (Horațiu)

Anul școlar 2020 -2021 a adus în învățare termeni și concepte noi: învățare online, învățare offline, învățare sincronă sau asincronă, platforme de învățare online, scenarii pentru învățare în culorile semaforului, a adus rutine noi care necesită adaptare, flexibilitate și învățare continuă, autoînvățare.

În căutarea soluțiilor și adaptarea acestora la multitudinea de tipuri de clase și colectivități: mai mari sau mai mici, cu resurse digitale sau nu, cu competențe digitale sau în formare, adaptate sau cu inerție, cu funcționalitate hibridă, „face to face”, offline, online, „learning blending” sincronă, asincronă, cu platformă, fără platformă, cu cretă și tablă sau cu jamboard, whiteboard, cu table inteligente, tablete, laptopuri și videoproiectoare, cu clase în care se respectă taxonomia lui Bloom (rol activ al profesorului cu ierarhia proceselor cognitive fiind: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare), taxonomia revizuită a lui Bloom (reamintirea, înţelegerea, aplicarea, analizarea, evaluarea şi crearea) sau „flipped classroom” – clasa inversată (în care rolul activ revine elevilor, pe când profesorul devine ghid, îndrumător), în multitudinea de clase avem nevoie de rutine noi, de noi reguli pentru a ne armoniza scopul și finalitatea învățării. Toate aceste elemente noi necesită adaptare de la un mod de învățare și relaționare bazate pe interacțiune directă, la învățare și relaționare (inter)mediate de tehnologie.

Activitățile metodice din oferta de formare continuă a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, pe care lea-m propus coordonatorilor de proiecte și programe educative, s-au desfășurat în mediul virtual în cadrul a 8 webinarii cu tema „Învățare și inovare în mediul virtual”.

Abilitatea cea mai căutată în viitor ne va oferi posibilitatea „să ne reinventăm iar și iar” alături de „cei patru C – gândire critică (critical think), comunicare, colaborare şi creativitate. (Youval Noah Harari în „21 de lecții pentru secolul XXI”)

Webinariile au avut o structură unitară, dar modalitățile de realizare, exemplele de bune practici, experiențele de învățare, diiversitatea de abordări operaționalizate au aparținut unităților școlare coorganizatoare ale evenimentelor online, adevărate laboratoare de învățare în online. Webinariile metodice ne-au familiarizat cu instrumentele digitale cu scopul de a transfera și accesibiliza experiențele de învățare din mediul online. 

Webinariile au cuprins:  Învățarea modernă a Generației Z;  Avantaje și dezavantajele învățării în online; Echipamente și instrumente digitale; Experiențe de învățare.

Unitățile școlare care au contribuit la perfecționarea noastră sunt: Școala Gimnazială nr.3 Suceava (învățare cu bucurie), Școala Gimnazială „G. Voievidca” Câmpulung Moldovenesc (școala are trecut, prezent și viitor), Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei (caiet metodic – instrument de învățare în online), Școala Gimnazială „I. Ciurea” Fălticeni (activitate de învățare și cercetare continuă a sufletelor copiilor), Școala Gimnazială „T. Balan” Gura Humorului (distanțele ne apropie prin intermediul instrumentelor digitale), Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți (varietate de instrumente digitale, învățarea continuă și două cărți digitale), Colegiul Național de informatică „Spiru Haret” Suceava (calitate și diversitate), Clubul Copiilor Fălticeni (învățare nonformală în mediul virtual, experiențele parteneriatului bilateral).

Felicitări echipelor de profesioniști din școlile promotoare ale experiențelor de învățare în mediul online!

„Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.” (Abraham Lincoln)

Generațiile se succed lăsând amprente reale sau prejudecăți reliefate de perioadele socio- culturale, politice sau de dezvoltare economică ale acestora. „Fiecare generaţie este unică, având trăsăturile ei proprii, stilul ei de viaţă, mentalitate sau experiențe trăite. Deseori, conflictele izbucnesc între generaţii datorită diferenţelor.” (Historia)

Responsabilitatea formării Generației Z aparține școlii. Care sunt competențele de care au nevoie pentru mâine? Cu siguranță printre acestea sunt competențele digitale, competențele de „a învăța să înveți”, de învățare continuă, adaptare, de a putea ține pasul cu lumea anilor ce vin.

În opinia mea învățarea în mediul online are cel puțin componentele:

 • tehnologică -echipamente IT/dispozitive electronice mobile, platforme de învățare, aplicații și instrumente digitale, mijloace de comunicare în online. „Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.” (Petre Botnarciuc, ș.a., Școala online – elemente pentru inovarea educației, București, 2020)
 • formare – activități de perfecționare și formare continuă care au la bază principiile pedagogiei. Formarea profesorilor și sprijinirea lor pentru a înlesni tranziția către învățarea în mediul online, dincolo de avantajele ce le presupune: mobilitate, învățare în ritm propriu, flexibilitate, este o necesitate.
 • modele de învățare (modelele și experiențele de învățare ale altor sisteme).

Webinariile au avut la bază învățarea experiențială fiind ilustrate aplicații digitale: kahoot, mentimeter, wordart, padlet, wordwall, oscrisoare, jamboard, learningapps, quizizz, canva, storyjumper, mozaweb, livresque, nearpod, bookcreator, historiana, instrumente de învățare colaborativă – etwinning, youtube, vlogging și altele.

Am realizat la rându-mi, cu aplicația storyjumper, cartea digitală a webinariilor metodice, prilej de învățare, inovare și creativitate a actului didactic – sinteză a activităților de formare continuă din semestrul I.

https://www.storyjumper.com/book/read/91902446/Educaienbsppermanent2020-2021

„Să ajungi la desăvârşire. Nimeni nu se naşte perfect. Cu fiecare zi te desăvârşeşti în fiinţa ta ca şi în profesiunea ta, până ajungi la capătul unei perfecţiuni la care aptitudinile sunt complete iar însuşirile alese, dezvoltate.” (Baltasar Garcian, Manual al înțelepciunii în viață)

Detaliile activităților metodice pot fi studiate aici: https://educatiafnonf.wordpress.com/category/cercuri-pedagogice/

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Învățare și inovare în mediul virtual (V)

Standard

„Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără.” (Henry Ford)

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 11.00, s-a desfășurat webinarul metodic cu tema „Învățare și inovare în mediul virtual”, organizat de I.Ș.J. Suceava- Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, director prof. Straton Garofița, coordonator de proiecte și programe educative prof. Zavalnițchi Cornelia Mihaela, responsabil de cerc prof. Rusu Eugenia.

1. Distanța care ne apropie=școala noastră – director, prof. Straton Garofița-Maria

2. Despre mine, ca profesor – exercițiu de spargere a gheții (Padlet)-prof. Zavalnițchi Cornelia-Mihaela

3. Învățarea în mediul virtual: avantaje, dezavantaje, principii: flipped classroom, învățare asincronă, social learning, gamification – prezentare prof. Zavalnițchi Cornelia-Mihaela

4. Învățarea modernă a generației Z – inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur

5. Echipamente și instrumente pentru învățarea online: Aplicația Classroom din Google Suite for Education, extensii Google Meet (prof. Mihaela Negrea), Padlet, Break-out rooms în Google Meet, Prezentări Google-învățare sincronă, Google docs interactiv, formulare Google în evaluare (prof.înv. primar Cristina Cobzuc), Tableta grafică (prof. Mihaela Negrea), Photostage, Wordwall, Videoant (prof. Loredana Popa), oscrisoare.ro (prof. Rusu Ionela).

6. Exemple de bune practici în mediul on-site și online(prof.înv. primar Sava Carmen, prof. înv. primar Țipău Elena, prof. Rotar Adrian, prof. Rusu Ionela, prof. Popa Loredana, prof. Zalețchi Georgiana)

7. Experiențe ale participanților la activitate

8. Evaluarea activității – chestionar Mentimeter

Prin frumoasa prezentare făcută școlii și multitudinii de activități care reprezintă școala, doamna director a scos în evidență faptul că distanța impusă de situația actuală apropie și mai mult profesorii și elevii. Ne-a fost prezentată una dintre şcolile de prestigiu din Gura Humorului, care se remarcă prin rezultatele foarte bune obţinute de elevii şcolii, prin colectivul de cadre didactice bine pregătit, și prin crearea unui climat optim demersului didactic adaptat particularităţilor de vârstă ale elevilor, interesului şi personalităţii acestora, valorificând potenţialul fiecărui elev în scopul formării unei personalităţi integre.

⹂Despre mine, ca profesorˮ exercițiul de spargere a gheții ne-a invitat să reflectăm asupra misiunii noastre ca profesor, să realizăm că ceea ce știm să facem este să empatizăm cu elevii, să comunicăm cu ei, să ascultăm și să-i înțelegem; o misiune  care ne ajută să-i facem pe elevi să iubească școala, să-și depășească limitele și care ne face să fim mândri că suntem profesori.

Doamna consilier educativ  a subliniat faptul că învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. De asemenea, mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare în mediul online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact).

Nu lipsesc nici dezavantajele care întregesc puzzle-ul vieții online. Printre acestea se menționează faptul că învățarea online este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală între elev și profesor. În plus, utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au crescut dramatic gama de conținuturi și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, crescând și volumul lor de muncă. 

Unul dintre avantajele menționate are fi confortul crescut datorat spațiului personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Se creează un mdiu unde nu mai există gălăgie, ira la nivel de management al clasei dinamica se schimbă  și părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Acestuia i se adaugă faptul că elevii se bucură de mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală și  părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii.

Învățarea în mediul virtual implică trei componente importante: componenta tehnologică (echipamente tehnologice, instrumente digitale, platforme de învățare), componenta de formare (dobândirea/îmbunătățirea competențelor digitale și cea de, actul didactic personalizat și autonom cu aplicarea principiilor psihopedagogiei) și componenta de învățare modernă (adaptarea unor principii ale altor sisteme/modele: „flipped classroom”, învățare asincronă, social learning și gamificarea).

Adaptarea la predarea în mediul online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.

Doamna inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vântur,  a  conturat învățarea modernă a generației Z și a menționat faptul că deși totul pare greu, soluțiile n-au încetat să apară într-o perioadă de „avarie” care ne-a pus în situația de a acționa, de a găsi în timp scurt modalități de adaptare, de schimbare și de a împărtăși cu ceilalți experiențele noastre.

Pentru că școala online este o adevărată provocare, am primit invitația de a explora componentele învățării în mediul online și a tehnologiei digitale.

Platforma Classroom din Google Suite for Education și extensii Google Meet Google Meet, precum și beneficiile tabletei grafice și a Openboard-ului au fost  prezentate de către prof. Mihaela Negrea, iar  doamna Cristina Cobzuc, prof.înv. primar, ne-a familiarizat cu Padlet, Break-out rooms din Google Meet, prezentările Google-învățare sincronă, Google docs-ul interactiv și formularele Google folosite în evaluare.

Avantajele aplicațiilor Photostage, Wordwall, Videoant și oscrisoare.ro ne-au fost prezentate de prof. Loredana Popa și prof. Rusu Ionela. Domniile lor au subliniat aspectul practic și atractiv menționând că resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static într-unul dinamic, în care joculețe simple de potrivire a cuvintelor, puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații pot susține într-un mod atractiv învățarea.

Exemplele de bune practici în mediul on-site și online au venit să completeze frumosul tablou al activităților care reprezintă școala Teodor Balan. Prof.înv. primar Sava Carmen, prof. înv. primar Țipău Elena, prof. Rotar Adrian, prof. Rusu Ionela, prof. Popa Loredana, prof. Zalețchi Georgiana ne-au prezentat activități deosebite desfășurate în perioada online, activități care au pus în valoare talentul copiilor, dorința  de comunicare, care au diminuat stersul și anxietatea și care le-a oferit o starea de bine.

Prof. Rusu Eugenia a subliniat nevoia adaptării cadrelor didactice, a elevilor și familiilor acestora și a definit învățărea în mediul virtual ca o ⹂școală altfelˮ; o școală care se caracterizează prin diversitate şi complexitate, o școală în care copiii îl văd pe profesor ca un Profesorman care trebuie să rezolve toate problemele, să găsescă răspuns la toate întrebările, să indentifice nevoile elevilor și să vină cu idei atractive și activități interesante, să transmite sentimentul de liniște dincolo de ecranul calculatorul sau a laptopu-lui încât și să le creeze o lume virtuală comfortabilă.

Feedback-ul unei experiențe de învățare

Evaluarea activității  a fost realizată cu ajutorul unui chestionar Mentimeter, cu ajutorul căruia colegii au apreciat activitatea ca fiind una deosebită, captivantă și utilă, oferind un adevărat mediu de învățare.

Doamna inspector a felicitat întreaga echipă a școlii Teodor Balan pentru munca, efortul și calitatea materialelor. Mai sus menționata aplicație oscrisoare.ro i-a oferit doamnei inspector posibilitatea de a le trimite colegilor o scrisoare online.

⹂Capacitatea de a învăța este un dar; abilitatea de a învăța este o pricepere; dorința de a învăța este o alegere.”(Brian Herbert)

Eugenia Rusu – coordonator al cercului CPPE, Gura Humorului