Arhive pe categorii: Cercuri pedagogice

Activitățile metodice ale cercurilor pedagogice – educație permanentă, județul Suceava

Activități metodice – educație permanentă

Standard

Activități metodice – Educație permanentă și activități extrașcolare

handprintsSemestrul I, 2017-2018

 • CERCUL responsabililor comisiilor metodice ale diriginților

Responsabil de cerc: prof. Cornelia Boboc

              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Consiliere și dezvoltare personală –          Muzeul Bucovinei Suceava

27 octombrie 2017, ora 10.00

Responsabilii comisiilor metodice ale diriginților din județ
 • CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative școlare și extrașcolare
  Responsabili de cerc:
 • VATRA DORNEI: Corina Atofanei
 • CÎMPULUNG MOLDOVENESC: Daniela Ceredeev
 • FĂLTICENI: dr. Mihaela Jarcău
 • GURA HUMORULUI: Eugenia Rusu
 • RĂDĂUȚI: Florin George Florin
 • SUCEAVA: dr. Carmen Bocăneț
              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Inteligența emoțională – Școala Gimnazială Coșna; Data: 3 noiembrie 2017, ora 11.00

–  Liceul Tehnologic V. Cocea Moldovița; Data:  10 noiembrie 2017, ora 11.00

– Școala Gimnazială Herla; Data: 17 noiembrie 2017, ora 11.00

–  Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Rădăuți; Data: 24 noiembrie 2017, ora 11.00

– Școala Gimnazială Valea Moldovei; Data: 8 decembrie 2017, ora 11.00

– Școala Gimnazială Jean Bart Suceava; Data: 15 decembrie 2017, ora 11.00

Coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conform zonei geografice

Semestrul al II-lea

 • CERCUL responsabililor comisiilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar

Responsabil de cerc: prof. Vîrvara Daniela

              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Sesiune de comunicări Abuzul asupra copilului – abuzul emoțional –          Sala de conferințe – Muzeul Bucovinei Suceava

Data: 9 februarie 2018, ora 10.00

Responsabilii  comisiilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar
 •  CERCUL coordonatorilor Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţ

Responsabil de cerc: prof. Mara Perța Șofrona

              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Dezvoltare personală și leadership –          Colegiul Național Dragoș Vodă C. Moldovenesc; Data: 16 martie 2018, ora 11.00 Coordonatorii Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţ (liceu)
 •  CERCUL responsabililor parteneriatului şcoală-familie

Responsabil de cerc: prof. Mihai Gabriela

              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Conferință Dialog între lumi: virtuți, limite şi provocări –          Aula Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava; Data: 20, 21 aprilie 2018, ora 10.00 Cadre didactice

Părinți

Asociații ale părinților

 • CERCUL responsabililor activităţile extraşcolare din judeţ
  Responsabil de cerc: prof. Crețu Alina
              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Vizită de studiu: Patrimoniul cultural european

 

–          Londra

Data: 27 aprilie – 2 mai 2018

Coordonatori de proiecte și programe educative, metodiști, membri ai consiliului consultativ
 • CERCUL Palatul şi cluburile copiilor
  Responsabili de cerc: prof. dr. Porof Marcel; prof. Biatrice Choleva
              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Dezvoltarea competențelor cheie în mediul nonformal

 

–          Clubul Copiilor Fălticeni și Palatul Copiilor Piatra Neamț

Data: 25 noiembrie 2017, ora 11.00

Directorii de palat/club al copiilor; responsabilii de comisie metodică

 

Activități extrașcolare – Clubul de vacanță, școala de vară –          Palatul Copiilor Suceava

Data:  23 martie 2018, ora 11.00

Coordonatorii cercurilor din palatul și cluburile copiilor
 •  CERCUL Pedagogi şcolari

Responsabil de cerc: prof. Pintilie Laura

              Tema              Data și locul de desfășurare Participanți
Recompense și sancțiuni în educația adolescentului –          Colegiul Tehnic Petru Mușat  Suceava

Data: 26 ianuarie 2018, ora 11.00

Pedagogii școlari din județ
Rolul pedagogului școlar în parteneriatul școală– familie – comunitate –          Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Data: 11 mai 2018, ora 11.00

Pedagogii școlari din județ

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare,

Prof. Tatiana VÎNTUR

Anunțuri

Pledoarie pentru educație

Standard

„Pledoarie pentru educație” a fost tema consfătuirii județene a activității educative din județul Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, desfășurată la Iulius Mall – sala de conferințe, vineri, 22 septembrie 2017.

20170922_103752Dincolo de agenda zilei a fost ..Povestea creionului” (Paulo Cohelo), povestind despre cele 5 calități ale sale, au fost argumente pentru educația permanentă (fenomen de amploare cu multiple semnificații, posibilă într-o varietate de forme și modalități; are la bază „învățarea de a învăța”, „învățarea de a fi”, „a avea”, „a deveni” alături de „a ști”, necesară și opțională), au fost invitați și prieteni constanți ai școlii, au fost metafore ce au vorbit de participare, implicare, generozitate, afecțiune (cele 8 îmbrățișări), perseverență și…muncă, multă muncă.

21687419_1908817592701796_1082377788974458953_nCoordonatorii de proiecte și programe educative au rezonat odată cu prezentările proiectelor realizate în școli, posibile idei pentru acțiuni viitoare, care au inspirat într-o atmosferă de facilitare a învățării.

Activitatea a oferit prilejul unui bilanț anual care a răspuns la întrebările „unde suntem?” și „unde vrem să fim?” din perspectiva activităților educative desfășurate în județ în anul școlar 2016-2017.  Evenimentul a oferit ocazia unui transfer de experiență între consilierii educativi, fiind prezentate de către coordonatorii lor următoarele proiecte din „noile educații”:

 • Educație estetică – Educație pentru frumos, GPP „Așchiuță” Suceava, prof. Dorina Vieriu;
 • Părinți migranți  – „Copil orfan cu părinți în viață”, Școala Gimnazială „H. Șendrea” Dolhești – prof. Camelia Chiperi;
 • Educație civică – „No hate!”, Organizația „Salvați copiii” Suceava, prof. Daniela Vîrvara, psiholog Doina Fîntînariu;
 • 21761401_1908817489368473_1326706129282899251_nEducație ecologică – „Pământ, suflet și culoare”, Școala Gimnazială „D. Cantemir” Rădăuți, prof. Elena Pop;
 • Educație Globală – „Săptămâna Educației Globale”, Școala Gimnazială „M. Eminescu” Rădăuți, prof. Bîndiul Vera;
 • Educație juridică – „Educația juridică în liceu”Liceul Tehnologic  „I.Nistor” Vicovu de Sus, prof.Cârdei Mihai;
 • Educație financiară – „Educație financiară în școli”, Școala Gimnazială nr.3 Suceava, prof. Boboc Cornelia;
 • Antidrog – „Împreună” , Colegiul Național „D. Vodă” C. Moldovenesc, prof. Angela Cârloanță;
 • Educație pentru valori – „România pitorească”, Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți, prof. Popovici  Florin George, prof. Luminița Lăzărescu;
 • Educație rutieră – „Siguranță rutieră”, Școala Gimnazială „I. Ciurea” Fălticeni, prof. Pintilii Marius;
 • 21766616_1908817736035115_8433390147449527_nSportiv – „Zilele sportului școlar” Școala Gimnazială Putna, prof. Crețan Ciprian;
 • Parteneriat școală – familie – „Comunicarea părinte- copil, dincolo de cuvinte…”, IȘJ Suceava și Școala Gimnazială nr.1 Suceava, prof. Tatiana Vîntur, prof.Gabriela Mihai;
 • Activitate extrașcolară – „Valori culturale, valori europene…” – vizită de studiu, IȘJ Suceava, prof. Alina Crețu, prof.Daniela Vîrvara, prof.Tatiana Vîntur;
 • Dezvoltare personală – „Atelierele cunoașterii”, IȘJ Suceava, prof. Mara Perța Sofrona, prof.Tatiana Vîntur, prof. Alina Crețu,
 • Dezvoltare emoțională – „ABC-ul emoțiilor”, GPN nr.3 Dumbrava Minunată Dumbrăveni, prof. Mihaela Guriță;
 • Voluntariat – „Împreună dăruim zile de școală”, Școala Gimnazială „B. Vodă” C-lung Moldovenesc, prof. Nicoleta Bogoș;
 • 20170922_105417Educație pentru sănătate – „Mănâncă responsabil” CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului, prof. Cătălina Poclitaru, prof. Isabella Istrate;
 • Activități extrașcolare – „De ce extrașcoală?”, Școala Gimnazială Preutești, prof. Roxana Florea;
 • Educație pentru comunitate -„Campionul Comunității și educatia pentru comunitate”, Institutul „Bucovina” Suceava, Vasile Gafiuc;
 • Școala de vară – „Școala bobocilor”, Colegiul Național „P. Rareș” Suceava, prof. Laura Salciuc, prof. Anca Greculeac, prof. Daniela Dungeanu;
 • Protecție și apărare civilă – „Cu viața mea apăr viața”, Liceul Tehnologic Dumbrăveni, prof. Iavni Simona;
 • 20170922_114544Educație nonformală – „Laborator de învăţare alternativă”, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, prof. Daniela Ceredeev;
 • Consiliul elevilor – „Drepturi și responsabilități” Liceul Tehnologic Dumbrăveni, prof. Daniela Bortă;
 • Consiliul elevilor – „Vocea colegilor tăi!”, CJE Suceava, elev Ciprian Tuchiluș;
 • Responsabilitate socială – „Pentru că nouă ne pasă!”, Școala Gimnazială „I.Băncescu” Adâncata, prof. Lavinia Ocsana Palaghianu.

A fost un maraton educațional care a inspirat, a recompensat și motivat participanții (pe cei dinamici și activi) prin intermediul unei diplome „Fnonf” (Educație formală și nonformală), prin expoziția „Photovoice” (Asociația Proiect Pro Europa – prof. Daniela Ceredeev), prin darul simbol al unui creion cu mesaj „…„Sã știi cã tot ceea ce faci în viațã va lãsa urme.” (Paulo Cohelo)

21617812_1908817549368467_1944400574231656741_nCoordonatorii de proiecte și programe educative au avut posibilitatea de a găsi instrumente utile, pentru activitatea pe care o coordonează,  în Caietul metodic Barometrul reușitei școlare nr.19 – Managementul proiectelor educative. Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare”, caiet ce structurează activitatea consilierilor educativi din unitățile școlare, în conformitate cu ROFUIP/2016.

21687426_1908817439368478_2388238519597132297_nEvenimentul a fost un argument pentru ceea ce urmează să se desfășoare în următorul an școlar: activități metodice, activități de formare, proiecte, proiecte care să răspundă nevoilor de educație ale copiilor pentru că …

Orice copil e o minune
Irepetabilă precum
Ivirea zilei din genune
Şi focul soarelui din scrum.” (George Țărnea)
Un an valoros!

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă

IȘJ Suceava

 

 

Consfătuirea județeană – activitatea educativă

Standard

Vineri, 22 septembrie 2017, ora 10.00, se va desfășura la Iulius Mall – sala de conferințe, Consfătuirea județeană acoordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județul Suceava „Pledoarie pentru educație”.

Agenda evenimentului:

 • AfisPledoarie pentru educație – Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație permanentă
 • Educația formală și nonformală – Gabriela SCUTARU, Cristian CUCIUREAN – inspectori școlari generali adjuncți
 • Educație permanentă şi activități extraşcolareanul şcolar 2016-2017 – bune practici: proiecte educative
 • Consiliere și dezvoltare personală: 2017 -2018
 • Activități metodice, priorități în anul şcolar 2017-2018
 • Oferta de formare – educație permanentă, anul şcolar 2017-2018
 • Consiliul Consultativ – proiectarea activităţii
 • Dezbateri, intervenţii ale participanţilor, propuneri etc..
 • Concluzii.

Vor fi ilustrate proiecte și activități educative desfășurate în anul școlar 2016-2017:

 • Părinți migranți  – „Copil orfan cu părinți în viață”, Școala Gimnazială „H. Șendrea” Dolhești – prof. Camelia Chiperi;
 • Educație civică – „No hate!”, Organizația „Salvați copiii” Suceava, prof. Daniela Vîrvara, psiholog Doina Fîntănariu;
 • Educație ecologică – „Pământ, suflet și culoare”, Școala Gimnazială „D. Cantemir” Rădăuți, prof. Elena Pop;
 • Educație Globală – „Săptămâna Educației Globale”, Școala Gimnazială „M. Eminescu” Rădăuți, prof. Bîndiul Vera;
 • Educație juridică – „Educația juridică în liceu”Liceul Tehnologic  „I.Nistor” Vicovu de Sus, prof.Cârdei Mihai;
 • Educație financiară – „Educație financiară în școli”, Școala Gimnazială nr.3 Suceava, prof. Boboc Cornelia;
 • Antidrog – „Împreună” , Colegiul Național „D. Vodă” C. Moldovenesc, prof. Angela Cârloanță;
 • Educație pentru valori – „România pitorească”, Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți, prof. Popovici  Florin George, prof. Luminița Lăzărescu;
 • Educație rutieră – „Siguranță rutieră”, Școala Gimnazială „I. Ciurea” Fălticeni, prof. Pintilii Marius;
 • Sportiv – „Zilele sportului școlar” Școala Gimnazială Putna, prof. Crețan Petru;
 • Parteneriat școală – familie – „Comunicarea părinte- copil, dincolo de cuvinte…”, IȘJ Suceava și Școala Gimnazială nr.1 Suceava, prof. Tatiana Vîntur, prof.Gabriela Mihai;
 • Activitate extrașcolară – „Valori culturale, valori europene…” – vizită de studiu, IȘJ Suceava, prof. Alina Crețu, prof.Daniela Vîrvara, prof.Tatiana Vîntur;
 • Dezvoltare personală – „Atelierele cunoașterii”, IȘJ Suceava, prof. Mara Perța Sofrona, prof.Tatiana Vîntur, prof. Alina Crețu,
 • Dezvoltare emoțională – „ABC-ul emoțiilor”, GPN nr.3 Dumbrava Minunată Dumbrăveni, prof. Mihaela Guriță;
 • Voluntariat – „Împreună dăruim zile de școală”, Școala Gimnazială „B. Vodă” C-lung Moldovenesc, prof. Nicoleta Bogoș;
 • Educație estetică, Educație pentru frumos, GPP „Așchiuță” Suceava, prof. dorina Vieriu;
 • Educație pentru sănătate – „Mănâncă responsabil” CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului, prof. Cătălina Poclitaru, prof. Isabella Istrate;
 • Activități extrașcolare – „De ce extrașcoală?”, Școala Gimnazială Preutești, prof. Roxana Florea;
 • Educație pentru comunitate -„Campionul Comunității și educatia pentru comunitate”, Institutul „Bucovina” Suceava, Vasile Gafiuc;
 • Școala de vară – „Școala bobocilor”, Colegiul Național „P. Rareș” Suceava, prof. Laura Salciuc, prof. Anca Greculeac, prof. Daniela Dungeanu;
 • Protecție și apărare civilă – Cu viața mea apăr viața, Liceul Tehnologic Dumbrăveni, prof. Iavni Simona;
 • Educație nonformală – „Laborator de învăţare alternativă”, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, prof. Daniela Ceredeev;
 • Consiliul elevilor – „Drepturi și responsabilități” Liceul Tehnologic Dumbrăveni, prof. Daniela Bortă;
 • Consiliul elevilor – „Vocea colegilor tăi!”, CJE Suceava, elev Ciprian Tuchiluș;
 • Responsabilitate socială – „Pentru că nouă ne pasă!”, Școala Gimnazială „I.Băncescu” Adâncata, prof. Lavinia Ocsana Palaghianu.

Inspector școlar, Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

 

 

 

Consiliere și orientare

Standard

Reperele referitoare la Consiliere și orientare – Consiliere și dezvoltare personală:

Scrisoare metodică a IȘJ Suceava – Consiliere și orientare_2017: Scrisoare metodica_CO_17

Precizări ale MEN – ora de dirigenție: Precizari_MEN_dirigentie_17

Succes!

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Conferința „Comunicarea părinte – copil, dincolo de cuvinte…”

Standard

Conferința „Comunicarea părinte – copil, dincolo de cuvinte…” inițiată de IȘJ Suceava în cadrul „Parteneriatului Școală – Familie” s-a desfășurat în prezența unui public format din profesioniști în educație și părinți fiind susținut de asociații de părinți din județ: Asociația Părinților de la Școala Gimnazială  nr.1 Suceava, de la Școala Gimnazială „B. Vodă” C. Moldovenesc, de la Colegiul Național „P.Rareș” Suceava, de la Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava și colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava.

Partenerii media: Monitorul Suceava, Intermedia Suceava, Plus TV, Bucovina TV, NEST TV, Radio România Actualități au difuzat aspecte din cadrul celor două evenimente desfășurate în perioada 28-29 aprilie 2017: Simpozionul „Școala și familia – parteneri pentru educație” și Conferința „Comunicarea părinte – copil, dincolo de cuvinte…”

Aspecte prezentate de mass media:

Bucovina TV: https://bucovinatv.ro/in-curtea-scolii-2-mai-2017/

Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-04-29/Scoala-si-familia-un-parteneriat-pentru-educatie-o-tema-de-actualitate-pentru-dascalii-din-judet

Intermedia Suceava: https://www.youtube.com/watch?v=2tacA0tUz_s

Tatiana Vintur

 

Școala și familia – un parteneriat pentru educație

Standard

„Copiii voştri nu sunt copiii voştri.

Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea însăşi îndrăgostită.

Ei vin prin voi, dar nu sunt ai voştri.

Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.

Puteţi să le daţi dragostea, nu însă şi gândurile voastre,

Fiindcă ei au gândurile lor.” (Profetul, Khalil Gibran)

Parinte copil SimpozionSimpozionul „Școala și familia – un parteneriat pentru educație” se va desfășura vineri, 28 aprilie 2017, în cadrul Cercului pedagogic „Parteneriatul Școală – Familie”, din oferta metodică a Inspectoratului Școlar Județean Suceava – Educație permanentă.

Lucrările evenimentului vor avea loc la Școala Gimnazială nr.1 Suceava și se adresează responsabililor parteneriatului școală – familie, coordonatorilor de proiecte și programe educative, cadrelor didactice din județul Suceava.

Programul simpozionului:

 • 9.30 – Primirea participanților
 • 10. 00: Dechiderea simpozionului – inspector școlar general adjunct, Gabriela Scutaru, inapector școlar general adjunct Cristian Cuciurean
 • 10.15 -10.30: Prezentarea volumului „Barometrul reușitei școlare” nr.20/2017 – Parteneriatul școală – familie, exerciții metodice – coordonator Tatiana Vîntur
 • 10.30 – 12.30: Prezentarea lucrărilor, moderator Gabriela Mihai – coordonator de cerc pedagogic Parteneriatul Școală – Familie
 • 12.30 – 13.30: Concluzii

Barometrul_20_copertaVolumul simpozionului  este structurat în trei capitolele:

 • Parteneriatul școală – familie – cuprinde noțiuni generale teoretice ale rolului parteneriatului educațional, cu accent pe rolul familiei în educația copiilor;
 • Proiecte și programe pentru educația părinților – inițiative ale unor echipe de proiect ce vizează îmbunătățirea relației dintre școală și familie, proiecte de parenting și de educație a părinților;
 • Activități de suport educațional pentru părinți – exemple de bune practici din cadrul activităților de consiliere a părinților realizate în unitățile școlare ale județului.

„Exercițiile metodice” oferă o sumară perspectivă metodologică, teoretică şi pragmatică asupra unor teme de interes ale parteneriatului școală – familie și accentuează rolul educației la orice vârstă, educaţia fiind calea spre răspunsul la toate întrebările”.

Simpozionul constituie o primă parte a evenimentelor ce vizeză parteneriatul școală – familie.  Sâmbătă, 29 aprilie 2017,ora 10.00,  la Conacul Domnesc Șcheia, se va desfășura Conferința „Comunicarea părinte – copil, dincolo de cuvinte,,,”, cu participarea invitatului special  Fülöp Cristina – psiholog clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapie cognitiv comportamentală.

Cele două evenimente se desfășoară în parteneriat cu Monitorul Suceava, Televiziunea Intermedia, Televiziunea Plus TV, Televiziunea NEST TV, Bucovina TV, CAR Învățământ Fălticeni, Proiect Pro Europa, Asociația Părinților „Excelpior” Suceava și Radio România Actualități, Asociația Părinților  de la Școala Gimnazială nr.1 Suceava, Asociația Părinților  Colegiului Național „M. Eminescu” Suceava, Asociația Părinților  de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” C. Moldovenesc.

Coordonator prof. Tatiana Vîntur

Inspector școlar pentru educație permanentă, IȘJ Suceava

Parteneriatul Școală – Familie

Standard

În cadrul parteneriatului școală – familie, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Acociația Părinților de la Școala Gimnazială nr.1 Suceava, Asociația „Timp pentru unu” Suceava, organizează:

parinte-copil-afis-01a. Simpozionul „Școala și familia – un parteneriat pentru educație” care se va desfășura pe data de 28 aprilie 2017, ora 10.00, la Școala Gimnazială nr.1 Suceava, în cadrul activităților metodice Educație permanentă – Parteneriatul școală – familie. Simpozionul se adresează responsabililor parteneriatului școală – familie și/sau coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, profesorilor metodiști și responsabililor de cercuri: Consiliere și orientare – educație permanentă, cadrelor didactice, inspectorilor școlari.

b. Conferința „Comunicarea părinte – copil dincolo de cuvinte…” se va desfășura pe data de 29 aprilie 2017, ora 10.00 la Conacul Domnesc Șcheia, județul Suceava, sala de conferințe. Conferința se adresează tuturor cadrelor didactice, responsabililor parteneriatului școală – familie și/sau coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, inspectorilor școlari, asociațiilor de părinți, părinților.

Invitatul special al conferinței: Fülöp Cristina – psiholog clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapie cognitiv comportamentală.

Cele două evenimente se desfășoară în parteneriat cu Monitorul Suceava, Televiziunea Intermedia, Televiziunea Plus TV, Televiziunea NEST TV, Bucovina TV, CAR Învățământ Fălticeni, Proiect Pro Europa, Asociația Părinților „Excelpior” Suceava și Radio România Actualități.

Afișul evenimentului este realizat de Oxana Raluca Vîntur.

Detalii: parteneriat_scoala_familie@yahoo.com 

Coordonator – Tatiana Vîntur, IȘJ Suceava

Responsabil al cercului pedagogic Parteneriatul Școala Familie – director Gabriela Mihai