Arhive pe categorii: News

Programul stART – burse

Standard

Asociația Școala de Valori implementează, în perioada 10 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, în parteneriat cu sponsorul Provident Financial Romania IFN SA, a VIII-a ediție a programului stART de burse private prin care să susțină tinerele talente ale României. Programul se adresează adolescenților cu cetăţenie română care au domiciliul stabil în România, sunt elevi în clasele IX – XII inclusiv şi îşi desfăsoară activitatea artistică (desen, pictură, muzică, fotografie, vlogging, scriere creativă), în liceele și/sau palatele/cluburile copiilor din România.

Asociația Școala de Valori acordă burse sub forma suportului financiar persoanelor aplicante la program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi. Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare de 6.000 lei. Sprijinul financiar se oferă pentru:

a.  achiziţionare de materiale, instrumente, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul artistic (desen, pictură, muzică);

b. acoperirea cheltuielilor necesare pentru participarea la concursuri internaţionale şi naţionale, expoziţii și concerte;

c.  acoperirea taxelor de participare la cursuri de specializare/perfecționare în una dintre cele trei arii de interes (desen, pictură, muzică).

Toate informațiile referitoare la programul de burse (descriere, condiții, regulament etc.) se găsesc la https://scoaladevalori.ro/bursele-start-2022/ iar termenul limita este 30 octombrie 2022.

Dată fiind buna colaborare de până acum dintre Ministerul Educației și Asociația Școala de Valori, vă rugăm să ne sprijiniți în implementarea programului prin:

 • diseminarea informațiilor către profesorii și elevii din unitățile de învățământ vizate;
 • oferirea de sprijin în organizarea caravanei de promovare a programului în licee și palate/cluburi ale copiilor, prin diseminarea materialului video de prezentare a programului;

Vă mulțumim pentru efortul depus în anii școlari anteriori pentru implementarea primelor șapte ediții ale programului (în care au fost acordate 280 de burse, în valoare totală de peste 1.000.000 lei, iar 72% dintre elevii bursieri și-au urmat parcursul artistic, cotinuându-și studiile cu o facultate de profil) și vă rugăm să sprijiniți în continuare derularea în bune condiții a ediției 2022 – 2023.

Persoană de contact din partea Asociației Școala de Valori este domnul Dragoș Belduganu, telefon 0745.267.871, e-mail dragos.belduganu@scoaladevalori.ro.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Îmi place școala…

Standard

„Necontenit luăm viaţa de la început.” ( Michel de Montaigne)

Început de septembrie, început de școală, cu larma copiilor, încă îmbufnați (unii), nedumeriți, treziți devreme, pentru școala ce-i așteaptă… „Mi-a fost dor…”, „Avem dirigă nouă…”, „Iar note…”, „Nu uita…”, „Oare ce orar vom avea?”, „Când e prima vacanță?”. Griji, emoții, gânduri, năzuințe pentru unii, nostalgii pentru alții… Le încerc pe toate într-un scenariu ce se reia în fiecare toamnă, cu perseverență, repetitiv, cu înnoire, prospețime, energie și cu puterea, specifică oamenilor școlii, de a o lua din nou de la capăt….

Străzi aglomerate, șiruri de copii cu părinții de mână, copii cu mâinile ocupate (cu flori și ghiozdan se descurcă mai greu), chipuri vesele sau îngrijorate răspândesc vestea unui nou început, început pe care ni-l dorim mai aproape de firescul lucrurilor, cu sănătate și în pace!

Așteptată sau nu, mai nouă sau „de când e școala, școală”, modernă sau tradițională, cu clase în care creta scârție inconfundabil pe tabla neagră sau (și)cu clase „smart”, școala dă startul învățării în toate formele ei (ne-o dorim cu bucurie), competiției copiilor cu ei înșiși, reușitelor și creșterii în armonie, dă startul școlii în care fiecare copil să se regăsească.

Încep și eu școala!

„Mamă, tu în ce clasă ești?”, m-a întrebat fiica mea, la vârsta inocenței. N-am știut să răspund, fâsticindu-mă. Oare acum ce aș răspunde nedumeririi ei de a merge mereu la școală?! Această repetiție îmi place! Îmi place școala…!

Știu, însă, în ce an de școală sunt! Știu și numărul anilor…. Vigoarea e mai importantă!

Sunt anul în care noi, cadrele didactice, avem șansa de a ne reinventa, în care este necesar să ne însoțească pedagogia pozitivă, învățarea bazată pe atașament, ce pune accent pe conexiunea „minte, inimă, corp”, anul în care vom exersa împreună învățarea cu bucurie și încurajare, în care să rostim mai mult cuvinte care zidesc „Poți!”, „Ai reușit!”, „Ești minunat!”, „Continuă!”, „Apreciez ceea ce faci!”, „Bravo!”, „Cred în tine!”,„Ești important!”, „Vei reuși!”

Sunt în anul în care adaptarea și flexibilitatea în fața schimbărilor știute și neștiute (școala modulară, semestru unic, „Săptămâna verde” și toate celelalte (im)previzibile) ne vor ajuta să fim în actualitatea zilelor folosind creativ resursele personale, cele ale comunității educaționale și ale organizațiilor care învață, într-o transformare benefică și o metamorfozare continuă.

La început de an școlar le doresc tuturor copiilor să aibă drag de ceea ce fac zi de zi, an de an, să le placă școala, să-și construiască drumul cu temeinicie!

Adulților le doresc să alunge copiilor „spaimele” despre locul în care copiii cresc și-și pregătesc ziua de mâine, încurajând mai mult, apreciind ceea ce fiecare copil știe să facă, cu multă răbdare și încredere, cu iubire și înțelegere, îmbrățișându-i mai mult.

Iubiți-le stângăciile învățându-i perseverența!

La nevoie luați „ochelarii roz” pentru a vedea oportunități în dificultățile inerente.

Apropos! Specialiștii spun că: „Avem nevoie de 4 îmbrățișări pe zi ca să supraviețuim, 8 ca să ne menținem și 12 ca să creștem”.

Învățare cu bucurie și creștere, cu sănătate și în pace într-un an școlar valoros!

Vă îmbrățișez (de câte ori doriți)!

P.S. Mulțumesc pentru „Ca peștele în copac”, de Linda Lullaly Hunt, o invitație la ora de dirigenție pentru a face posibil imposibilul!

Prof. Tatiana Vîntur

Regulamentul unităților de învățământ preuniversitar – 2022

Standard

În anul școlar 2022-2023, începând cu 1 septembrie 2022, este valabil Regulamentul Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022.

Noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP.

Sumarul ROFUIP 2022:

ROFUIP reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar din sistem.

Comparativ cu precedentul regulament (abrogat), elementele de noutate constau în:

1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.

2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).

6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.

7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.

9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Anul școlar 2022 – 2023

Standard

Elevii și copiii de grădiniță încep cursurile anului școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie 2022, conform Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023.

Noutăți:

***Este primul an școlar organizat pe module;

*** Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, dar este cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel care a trecut;

*** În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală
prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri;

*** Elevii din toate clasele și copiii de grădiniță vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022;

*** Vacanța „nouă” este în luna februarie, modulară, care gravitează în a doua, a treia sau a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcție de decizia inspectoratului școlar. I.Ș.J. Suceava a stabilit vacanța „mobilă” în perioada 6-10 februarie 2023;

*** „Școala altfel” și „Săptămână verde” au loc în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare);

*** Vacanța „mobilă” a fost fixată deja, iar calendarul anului școlar 2022-2023 pentru fiecare județ poate fi descărcat de aici.

*** Zile libere:

 • 30 noiembrie — Sfântul Andrei
 • 1 decembrie — Ziua Națională a României
 • 25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul
 • 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou
 • 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
 • 14 aprilie — Vinerea Mare
 • 16 -17 aprilie — Paște ortodox 2023
 • 1 mai — Ziua Muncii
 • 1 iunie — Ziua Copilului
 • 4 iunie (duminică) – Rusalii, 5 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii

Succes în noul an școlar!

Tatiana Vîntur

Materiale informative – Centrul de Resurse Juridice

Standard

„Nimeni nu se naște urând o altă persoană pentru culoarea pielii sale, mediul în care trăiește sau religia sa. Ca să urăști trebuie să înveți să urăști, iar dacă ura se poate învăța, atunci și iubirea se poate învăța. Pentru că iubirea se apropie mult mai repede de inima omului decât ura.”

Centrul de Resurse Juridice a realizat 10 materiale informative cu scopul de a sprijini prevenirea și combaterea discursului instigator la ură, prin oferirea instrumentelor de deconstruire de prejudecăși față de anumite minorități și grupuri vulnerabile la discriminare precum minoritatea evreiască, minoritatea maghiară, minoritatea romă, mame, persoane aflate în sărăcie, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilități neuro-cognitive, persoane fără adăpost, persoane solicitante de azil și refugiați, comunitatea LGBTQ+.

Materialele informative:

https://www.crj.ro/materiale-informative/

Resurse antidiscriminare: https://www.crj.ro/antidiscriminare/resurse-antidiscriminare/

Materialele sunt cuprinse în proiectul Nediscriminarea, dincolo de cuvinte, derulat de Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania.

Inspector școlar Tatiana Vîntur

New Drama

Standard

Teatrul Excelsior București organizează, în perioada martie – decembrie 2022, a VIII-a ediție a Concursului de dramaturgie pentru adolescenți New Drama. Concursul vizează toți tinerii pasionați de teatru și îi încurajează să își exerseze și să-ți dezvolte tehnicile de scriere dramatică. Adolescenții sunt invitați să trimită o piesă într-un act, formularul de înscriere completat și o scrisoare de motivație, la adresa de e-mail secretariat.literar@teatrul-excelsior.ro.

În urma jurizării de către o comisie formată din profesioniști, șase dintre piese vor ajunge în faza finală a proiectului, iar piesa câștigătoare va fi pusă în scenă și va intra în repertoriul Teatrului Excelsior.

Faza finală a concursului New Drama constă în:

 • Atelier de scriere dramatică pentru cei șase dramaturgi finaliști, susținut la Teatrul Excelsior de un dramaturg cunoscut;
 • Spectacole lectură cu cele șase texte finaliste, la Teatrul Excelsior;
 • Jurizare – un juriu format din regizori și dramaturgi va alege piesa câștigătoare;
 • Spectacol – piesa câștigătoare va fi montată la Teatrul Excelsior în regim de spectacol profesionist și va intra în repertoriul teatrului, începând cu stagiunea 2022-2023.

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI:

 • 15 mai 2022 – termen limită pentru înscrierea textelor;

– 20 iunie 2022 – anunțarea titlurilor finaliste;

– septembrie 2021 – atelier de scriere dramatică;

– noiembrie/decembrie 2022 – spectacole lectură la Teatrul Excelsior;

– stagiunea 2023 – 2024 – premiera spectacolului montat pe baza piesei câștigătoare.

Informații suplimentare găsiți pe http://www.teatrul-excelsior.ro. Persoană de contact: Elena Patap, secretariat.literar@teatrul-excelsior.ro, tel. 0724 531 317.

Detalii: https://teatrul-excelsior.ro/new-drama/

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Standard

Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1,  cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și  Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR

 • Anunț consultare publică (data adăugării: 21.02.2022)

Ministerul Educației anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a Schemei de Granturi (runda 1) din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR). Ghidul solicitantului are 4 anexe:

Prezentul document se adresează unităților de învățământ gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii, eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte Schema de granturi PNRAS (runda 1), respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

Perioada de consultare publică este de 5 zile lucratoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Educației.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare.pnras@edu.gov.ro

***

Publicăm, atașat, lista unităților de învățământ preuniversitar care au răspuns invitației de participare la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – înregistrări valide până în data de 27.01.2022.

Context statistic:

 • Intenții de participare depuse: 3.857 (dintre acestea, 332 au fost înregistrări duplicate, iar 6 – înregistrări fictive)
 • Solicitări neeligibile: 30 (27 de unități de invățământ fără nivel gimnazial, un palat al copiilor și două unități de învățământ private)
 • Intenții de participare valide (după verificarea codurilor SIIIR și eliminarea solicitărilor neeligibile): 3.489.

În vederea stabilirii listei finale a unităților de invățământ eligibile, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică la ora actuală corectitudinea datelor transmise.

Într-o primă etapă, până la finalul lunii martie 2022, 750 de unități de învățământ din lista finală vor beneficia de finanțare.

––––––––

Urmare a interesului crescut exprimat de unitățile de învățământ după webinarul organizat de Ministerul Educației (link înregistrare video), termenul-limită pentru transmiterea intenției de participare se prelungește până în data de 21 ianuarie 2022, inclusiv. 

Declarațiile de intenție pot fi încărcate utilizând acest ► link de înscriere.

––––––––

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ vor completa Declarația de intenție (atât cele din lista publicată, cât și cele care nu se află pe listă, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de vulnerabilitate).

Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani.

MATE conține un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abadon și înregistrarea acestora în SIIIR, planificarea și implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a abandonului la nivelul școlii.

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Declarațiile de intenție pot fi încărcate utilizând acest ► link de înscriere.

Termen (prelungit) de transmitere a intenției de participare: 21 ianuarie 2022.

***

Informații suplimentare

 • HG 1.309/2021 privind aprobarea Programului național pentru reducerea abandonului școlar
 • [pdf[ ORDIN nr. 6.000/30.12.2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii
 • [pdf] Lista celor 3.235 de școli eligibile
 • Comunicat de presă (30.12.2021): Peste 2.500 de unități de învățământ cu vulnerabilitate ridicată vor beneficia de granturi pentru reducerea și combaterea abandonului școlar în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare prin PNRR.

Sursa: www.edu.ro

Tatiana Vîntur

Site- educație financiară

Standard

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a creat un nou site de educație financiară  – www.edutime.ro.

Această platformă are o caracteristică specială, fiind concepută ca resursă de proiecte, programe și informații dedicate persoanelor care vor să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul financiar și punând la dispoziția partenerilor o serie de materiale și suporturi educaționale.

Programele de educație și cursurile susținute de lectorii ASF, prezentate pe site, sunt structurate pe categorii de cursanți (elevi, studenți, profesori etc.), iar secțiunile au fost gândite astfel încât să ofere utilizatorilor posibilitatea de a găsi rapid informațiile de care au nevoie.

Site-ul conține și o zonă dedicată copiilor, unde se regăsesc audiobook-uri, povești, jocuri și filme prin intermediul cărora cei mici pot dobândi cunoștințe elementare în domeniul financiar.

De asemenea, site-ul conține resurse educaționale și pedagogice care pot fi utilizate gratuit în cadrul activității derulate de cadrele didactice, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar. (secțiunea programe)

Site-ul conține și materiale și secțiuni destinate nevoii de informare a adulților în ceea ce privește piața financiară.

Educația financiară este una dintre misiunile fundamentale ale ASF, fiind considerată un vector important de dezvoltare a piețelor financiare non-bancare.

Cei interesași pot accesa resursele educaționale aflate pe site-ul ASF www.edutime.ro.

Succes!

Tatiana Vîntur

VreauLaExamen

Standard

📌 Consiliul Național al Elevilor a lansat platforma de e-learning, numită VreauLaExamen: https://cne.vreaula.ro/login

📌Platforma îți propune să ajute atât elevii din clasele terminale în pregătirea pentru susținerea examenlor naționale, cât și pentru celelate categorii de elevi.

📌 Platforma poate servi ca instrument didactic util profesorilor.

📌 Pentru a te alătura echipei de voluntari marca VreauLa și Consiliul Național al Elevilor. Poți face acest lucru accesând link-ul următor și înscriindu-te prin intermediul formularului: https://bit.ly/3EmKoxV.

Tatiana Vîntur

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS

Standard

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar, identificate prin proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, interveneție și compensare pentru a crește participarea școlară”. 

[TEXT ACTUALIZAT} Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ vor completa Declarația de intenție (atât cele din lista publicată, cât și cele care nu se află pe listă, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de vulnerabilitate).

Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani.

MATE conține un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abadon și înregistrarea acestora în SIIIR, planificarea și implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a abandonului la nivelul școlii.

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Declarațiile de intenție pot fi încărcate utilizând acest ► link de înscriere.

Termen de transmitere a intenției de participare: 17 ianuarie 2022.

ORDIN privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii:

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur