Curs de formare pentru CPPE debutanți

Standard

„E de ajuns să fii atent, lecţiile vin întotdeauna atunci când eşti pregătit, iar dacă eşti atent la semne, vei afla mereu tot ce-ţi trebuie pentru pasul următor.” (Paulo Coelho)

Oferta de formare a C.C.D. Suceava cuprinde cursul de formare „Managementul proiectelor educative”.

Cursul se adresează, într-o primă etapă, coordonatorilor de proiecte și programe educative (CPPE) debutanți (1-3 ani).

Pentru înscriere se va completa formularul:

https://forms.gle/fb2AVxGSCCxz2FT78

Documentele pentru înscriere le aflați de la C.C.D. Suceava.

Perioada de desfășurare este 28 ianuarie – 5 februarie, pe platforma Googlemeet, activități meeting, e-learnig, sincron și asincron.

Formator: Tatiana Vîntur

Eminescu la ceas aniversar

Standard

Cultura este singura mărturie de identitate pe care nimeni nu o pierde și singurul  avut de care un om nu poate sărăci.  

Ziua Culturii Naționale a fost stabilită prin Legea Nr. 238 din 7 decembrie. Este o sărbătoare națională, care are loc anual în România pe 15 ianuarie cu scopul de a promova cultura, arta, și efortul academic.

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

 Celebrarea Culturii Naționale  în aceeași zi cu celebrarea celor 172 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu,   este omagiul pe care statul român îl aduce geniului eminescian și semnificației pe care acesta a avut-o în recunoașterea creației naționale printre valorile importante ale culturii universale.

În această zi cu dublă însemnătate, la Școala Gimnazială Nr.4 Suceava , profesorii împreună cu elevii au pregătit o serie de activități, sub genericul „Eminescu la ceas aniversar”.

Activitățile dedicate acestui eveniment au constat într-un recital de poezii din lirica eminesciană, printre care fragmente din ,,Luceafărul”, „Somnoroase păsărele”, „Sara pe deal”, „Ce te legeni…”, activităţi practice reprezentând scene din creaţia poetului şi regăsite în poeziile sale: Lacul cu nuferi, Lebăda, Cerul cu stele, dar și  prezentări PowerPoint care au oferit informații  despre viața și opera poetului național.

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

 Elevii de gimnaziu au fost provocați de profesori la discuţii libere despre opera marelui poet, iar cei mai mici școlari au  realizat  panouri sugestive cu imaginea ,,Luceafărului” și desene  pe această temă.

„Simbol pentru nația română, Eminescu va rămâne ”Luceafărul poeziei românești” și „Poetul nepereche”, care în fiecare an ne amintește despre perfecțiune în cultură și literatură, îndemnându-ne să le spunem copiilor, că deși sunt mici fac parte dintr-o lume mare având prilejul să-i vedem creând sau recitând, într-un cuvânt, exprimându-se artistic așa cum știu ei mai bine, dar care mereu ne impresionează prin imaginație, talent și putere creatoare”. (Coordonator, Prof. Țuca Claudia Adriana)

*********

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

E frumos iarna, când ninge cu versurile lui Eminescu. Cerul peste lume se răstoarnă cu floarea albastră, pe lacul codrilor, fără ploaie, fără vânt, cu crengile sus de tot ridicate de brațe de copii, care mai știu să creadă că se poate iubi.

E frumos iarna, când miroase a înfiorare, a dor de Eminescu, a vis ferice, a îngânare de cânt, a flori de gheață peste umerii dalbi ai timpului adormit de armonia omului bătut de gânduri.

E frumos iarna, când inimile noastre se-nțeleg, baza lumii împreună, de la mic la mare, sub clopotele norilor, cu ding-danguri de soare în zi de sărbătoare. Crugul anului se schimbă, preafrumoasa-i limbă niciodată nu se curmă.

E frumos cu Eminescu, când lumea gândește-n basme şi vorbește-n în poezii, un Luceafăr înzestrat cu mii de raze și priviri de copii. (Text scris de prof. Paula Nastase)

Coordonator prof. Claudia Țuca

În fiecare zi, Eminescu

Standard

În miez de ianuarie devenim părtaşi la nemurire, redescoperind în adâncul acelor cuvinte, „ce exprimă adevărul”, esenţa spiritualităţii româneşti. „Eminescu este tot ce are sufletul nostru mai curat şi mai nins”, afirma Nichita Stănescu, creând astfel o punte între zariştea sufletului şi cea a limbii române. Vibraţia acestui moment omagial se transmite şi dinspre sufletele tinere ale elevilor, care-i poartă lumina prin clipa de gând adresată întru retrăirea creaţiei sale.

Elevii dolheșteni au fost implicați în derularea proiectului educațional intitulat ,,Săptămâna Eminescu  în școală” coordonat de d-na prof. Răileanu Iuliana la Școala Gimnazială ,,Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, iar la Școala Gimnazială Dolheștii Mici, d-na prof. Agafița Gianina –Maria a coordonat proiectul intitulat ,,Eminescu s-a născut iar…” împreună cu cadrele didactice prof. Condur Mirela, prof. Damian Maria-Cătălina, prof. Pîntea Anișoara, prof. Sandovici Liliana, prof. Grigore Andreea, înv. Pandelea Liliana, prof. Casandra Mihaela.

Scopul proiectului a vizat dezvoltarea limbajului și în special a expresivității acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene dar și prin compoziții proprii. (Coordonatori prof. Camelia Chiperi, director prof. Agafiței Nicoleta)

https://www.facebook.com/Școala-Gimnazială-Hatmanul-Șendrea-Dolhești-340826619904629

15 Ianuarie, Ziua Culturii Naționale nu a trecut neobservată la Școala Gimnazială Crucea.

Mihai Eminescu este în literatura română poetul nepereche a cărui opera învinge timpul, după cum afirma George Călinescu. El este cel mai mare poet național, care exprima cel mai bine si cel mai complet spiritualitatea românească și ale cărui opere, deși traduse in 62 de alte limbi străine, în nici o limbă nu exprimă mai bine sentimentele decât în limba lui maternă!

Acest sentiment a fost sădit și în sufletele copiilor, prin diverse activități extrașcolare desfășurate în clase.

Ce poezie mai potrivită ar fi de făcut cunoștință cu mare poet la grădiniță, decât Somnoroase păsărele?  D-na educatoare Forminte Emilia a recitat copiilor poezia, au învățat-o împreună, apoi la Abilități practice au realizat tabloul reprezentativ  al poeziei.

La clasa pregătitoare, fluturașii doamnei învățătoare Boca Teodora  au spus și ei ,,La mulți ani Culturii Naționale!”

Aceștia  au adus un omagiu poetului nemuritor Mihai Eminescu aflând mai multe lucruri despre viața și opera sa și memorând poezia ,,Somnoroase păsărele”. Ei „s-au jucat” cu litere si au descoperit numele poetului național, au aflat câte ceva despre familia lui, au audiat mai multe poezioare potrivite vârstei lor, apoi au dat culoare peisajelor din poeziile marelui poet.

Albinuțele clasei a II-a , însoțite de doamna învățătoare Droancă Nicoleta,  „l-au purtat” pe Eminescu pe la toate orele, ca să vadă si el cum e școala în zilele noastre! La Lectură au aflat mai multe date despre marele poet, dar au si scris răspunsuri la întrebări , într-o explozie stelară. La matematică au calculat vârsta lui, vârsta prietenului său, Ion Creangă, dar si anii lor de prietenie! La muzică au audiat versurile marelui poet, așezate pe note muzicale, iar la AVAP au reconstituit un puzzle, cu chipul marelui poet, apoi au așezat lebăda in mediul natural audiat în  poezie, în timp ce au ascultat Luceafărul!

Concluzia lor? „Doamna, poate fi în fiecare vineri  ziua domnului Eminescu??”

Nici clasele gimnaziale nu s-au lăsat mai prejos. Clasa a V-a, conduși de d-na dirigintă Bontea Mirela au citit din operele marelui poet, au recitat poezii învățate în anii anteriori, au colorat , apoi au realizat o  frumoasă expoziție!

Școala Gimnazială Poiana Micului

Clasa VI-a, împreună cu domnișoara profesoară Andreea Grigore au serbat această zi aflând informații despre viața și opera marelui poet, au ascultat versuri interpretate de Tudor Gheorghe, au desenat, au scris și s-au întrecut pe echipe la concursul organizat în clasă.

Minunate activități s-au desfășurat în această zi, activități ce ne dorim să creioneze în sufletul elevilor dragostea de poezia lui Mihai Eminescu!

„La zidirea soarelui se ştie,

Cerul a muncit o veşnicie,

Noi, muncim întocmai, ne-am ales cu,

Ne-am ales cu domnul Eminescu,

Domnul cel de pasăre măiastră,

Domnul cel de nemurire a noastră

Eminescu.”

(Coordonatori prof. Delia Droancă, director prof. Roxana Apetroae)

„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.” (Mihai Eminescu)

Elevii claselor primare de la Școala Gimnazială Krystyna Bochenek, Poiana Micului, au participat la activitățile din cadrul proiectului tematic ”Ziua Eminescu”, Ediția a XI – a, ce a vizat formarea unor trăsături pozitive de voință și caracter, în concordanță cu valorile societății, creșterea calității învățământului prin abordarea unor teme legate de marile personalități ce au marcat istoria literaturii românilor.

  • Marele poet al românilor – vizionare unor materiale realizate în power point, recitare de poezii și audierea unor cântece
  • Eminescu prin ochi de copil – realizarea de lucrări plastice apelând la imaginația artistică creatoare imspirată din poezia eminesciană.

Activitatea dedicată marelui poet Mihai Eminescu a trezit în sufletele elevilor mândria și prețuirea valorilor culturale naționale.

Școala Gimnazială Krystyna Bochenek, Poiana Micului, coordonator de proiect prof. înv. primar Otilia Rotundu

,,Eminescu (…) a fost şi rămâne cea mai copleşitoare mărturie despre forma inegalabilă pe care o poate atinge geniul creator românesc, atunci când se alimentează din adâncimile fertile şi insondabile ale unui fond autentic.” (Ştefan Augustin Doinaş_

        Anul acesta, elevii şi dascălii Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu” din Fălticeni au desfășurat activități în cadrul proiectului ,,Eminescu, o lume dăruită nouă” pentru a organiza diferite manifestări comemorative dedicate poetului, contribuind la educarea copiilor în spiritul respectului faţă de valorile neamului, faţă de acest scriitor nepereche al literaturii române. (prof. Lencu Cristina)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Trebuiau să poarte un nume

Standard

Prin educație, cultură și credință avem șansa nemuririi și a dăinuirii peste veacuri pentru că „Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii.” (Mihai Eminescu)

„CULTURA… e împlinirea omului. Ea e așa de mult împlinirea omului, încât acesta nu are posibilitatea de a o nega cu adevărat și efectiv, chiar dacă ar fi convins de inutilitatea și primejdiile ei. Ea nu e deci o podoabă, pe care s-o poți azvârli, când nu mai excită, sau o haină pe care s-o poți lepăda când nu mai ține de căldură. Ea este expresia vizibilă a existenței umane. Cultura este expresia directă a unui mod de
existență sui-generis (unic in felul sau), care îmbogățește cu un nou fir, cu o nouă culoare canavaua (pânza rară pe care se execută niște broderii) cosmosului.” LUCIAN BLAGA (1895-1961),
filosof, poet, dramaturg, eseist

Pentru generațiile viitoare avem obligația să ne imunizăm prin cultură de vrăjmașii limbii române, de abaterea de la verticalitate, de obtuzitate și ipocrizie, de lașitate și nonvalori, de falșii patrioți care sădesc îndoială și spoială, de demoni și falși zei.

DOR de Eminescu – Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava

Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii:
„Mioriţa” şi „Luceafărul” şi „Scrisoarea III”.

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi

Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt.

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea chirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

(Marin Sorescu, „Trebuiau să poarte un nume”)

La mulți ani, Cultura Românescă!

Tatiana Vîntur

Cu Eminescu în suflet și în gând

Standard

Cu Eminescu în sufletele lor pure și ades cu el în gând, așa au prețuit amintirea luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, elevii Școlii Gimnaziale Roșcani sub atenta coordonare a doamnei profesoare de limba și literatura română, Gîtman Loredana.

            Pentru ca serbarea să fie completă, aceștia au participat la diverse activități tematice, în funcție de nivelul de studiu. Prin urmare, elevii claselor a V-a și a VI-a au recitat poezii, au interpretat melodii pe versurile poetului, au tehnoredactat versuri eminesciene și au confecționat semne de carte, astfel că a avut loc și o expoziție. Elevii claselor a VII-a și a VIII-a s-au ocupat de realizarea unei prezentări, în aplicația Prezi, despre viața și opera lui Mihai Eminescu: https://prezi.com/view/rpWvnZTStCPwl65kcGEW/

Școala Gimnazială Roșcani

dar și de redactarea unor compoziții, precum articolul de revistă, pagina de jurnal, scrisoarea, e-mailul, caligrama, respectând tematica serbării și inserându-le pe toate în aplicația Padlet: https://padlet.com/ramonaandreeacra/94mkqd5cgt4vfeh7 .

            Activitatea s-a desfășurat pe data de 13 ianuarie, sub îndrumarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Roșcani, și anume prof. Manolache Alina Florentina, prof. Liontescu Camelia, prof. Aconstantinesei Mihaela, prof. Dumitraș Cristina.

            Copii talentați și profesori implicați, toți, piese ale unui puzzle fără de care nu s-ar fi putut întregi acest tablou.

            ,,Astfel se stinse în al optulea lustru de viață, cel mai mare poet pe care l-a ivit și îl va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va vesteji pe cer , în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subtire a altui crin de tăria parfumurilor sale.” George Călinescu

            Prof. de limba și literatura română, Gîtman Loredana, Școala Gimnazială Roșcani

            Coord. de proiecte și programe educative, prof. Țurcanu Alina Petruța,

                                                            Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Să construim poduri, nu ziduri

Standard

Doi fraţi, care trăiau în gospodării alăturate, au avut un conflict. A început cu o mică neînţelegere şi a luat amploare până când s-a produs dezbinare între cei doi. Totul a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de linişte…

Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie.          

– Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş putea ajuta.
– Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu. Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să construiesc un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp, la treburile mele, dar aş vrea ca până mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata”.            

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfinţit, când s-a întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vede, fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era ,deloc, un gard de doi metri. În locul lui era un pod, care lega cele două gospodării peste râu.
Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit de ceea ce vedea,  şi-a îmbrăţişat fratele mai mare şi i-a spus:
– Eşti un om deosebit; să te gândeşti, tu, să construieşti un pod aşa de frumos, după tot ce ţi-am spus şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!         

Şi s-au iertat.

Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune uneltele ca să plece întru ale sale.
– Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru dumneata.           

– Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit…

„Oamenii construiesc prea multe ziduri și prea puține poduri. ” (Isaac Newton)

Tatiana Vîntur

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS

Standard

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, în valoare de 543 milioane euro – componenta PNRR nerambursabilă.

Programul vizează implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) prin acordarea de granturi, în două runde, unui număr estimat de 2.500 dintr-un total de 3.235 de unități de învățământ de stat de nivel gimnazial, cu risc mediu și crescut de abandon școlar, identificate prin proiectul „Dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire, interveneție și compensare pentru a crește participarea școlară”. 

[TEXT ACTUALIZAT} Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ vor completa Declarația de intenție (atât cele din lista publicată, cât și cele care nu se află pe listă, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de vulnerabilitate).

Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani.

MATE conține un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abadon și înregistrarea acestora în SIIIR, planificarea și implementarea unor măsuri de prevenire și reducere a abandonului la nivelul școlii.

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Declarațiile de intenție pot fi încărcate utilizând acest ► link de înscriere.

Termen de transmitere a intenției de participare: 17 ianuarie 2022.

ORDIN privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii:

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Curs de formator

Standard

„Viitorul nu este un loc în care mergem, ci unul pe care îl creem. Căile către el nu sunt găsite, ci făcute.” (John Schaar)

📋 Argumente pentru a fi formator:

*** Obții certificare în domeniul formării educației adulților.

*** Faci parte din comunitatea formatorilor.

*** E important să fii capabil să formezi oameni, să fii capabil să organizezi cursuri, pentru a aduce un plus de valoare echipei şi ţie însuţi.

*** Investești în dezvoltarea ta profesională.

*** Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale (standardul ocupațional).

*** Obții un certificat valabil în spațiul european care poate fi apostilat Haga.

*** Obții accesul pe trepte superioare ale carierei.

*** „Cei care știu, fac. Cei care înțeleg, îi învață pe ceilalți.” (Aristotel)

📋 Oportunitate de dezvoltare profesională – cursul de formator, COR 242401, autorizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

📋 Investește în propria formare! Alătură-te corpului de formatori dobândind competențe profesionale.

📋 Start curs: 15 februarie 2022, online –sincron și asincron

📋 Detalii: tatianavintur@yahoo.com.

📋 Competențele specifice pentru ocupația Formator sunt:

***pregătirea formării;

***realizarea activităților de formare;

***evaluarea participanților la formare;

***aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;

***marketing-ul formării;

***proiectarea programelor de formare;

***organizarea programelor și a stagiilor de formare;

***evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare.

Formator: Tatiana Vîntur

Mesajul meu antidrog, ediția a XIX-a

Standard

„Sănătatea este o stare de armonie completă a corpului, minţii şi spiritului.” B.K.S. Iyengar

„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea Agentiei Nationale Antidrog.

Proiectulul are forma unui concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare originală – culturală, artistică sau prin sport etc., opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Desen realizat de eleva Irina Simion Jasmine, Școala Gimnazială „M. Costin” Suceava

Concursul național MESAJUL MEU ANTIDROG”, în anul școlar 2021 – 2022,  se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

  1. film de scurt metraj şi spot video;
  2. arte vizuale- grafică, pictură şi fotografie;
  3. eseu;
  4. sport.

Intenția de participare va fi anunțată la CPECA Suceava, la adresa de email cpeca.suceava@ana.gov.ro sau la nr. telefon 0230.522213 – comisar Botezatu Alin, precizându-se numărul de elevi participanți cu cadrele didactice coordonatoare și secțiunea pentru care optează.

Termen limită de înscriere a intenției de participare: 21 ianuarie 2022.

Materialele/lucrările pentru concurs ale participantilor vor fi trimise la CPECA Suceava, str. Petru Rareș, nr. 5, Suceava, până pe data de 25 martie 2022. Detaliile de realizare a lucrărilor sunt precizate în anexa proiectului, trimisă în școli.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Încurajare și reziliență la școala lui Creangă

Standard

„Nu știu alții cum sunt…”, dar noi continuăm să descifrăm învățarea cu încurajare căutându-i componentele și valențele, într-o nouă incursiune metodică a coordonatorilor de proiecte și programe educative, zona Vatra Dornei, la Liceul Tehnologic „Nicolae Nanu” Broșteni, orașul din… ,,satul Broşteni fiind împrăştiat, mai ca toate satele de munte, nu se ruşina lupul şi ursul a se arăta ziua-miaza mare prin el. O casă ici sub tihăria asta, alta dincolo de Bistriţa sub altă tihărie; mă rog unde i-a venit omului îndemână să şi-o facă” ( I. Creangă ,,Amintiri, poveşti, povestiri”, Ed. I. Creangă, Bucureşti, 1977).

Da, e școala în care marele nostru povestitor Ion Creangă a fost el însuși elev, școala care poartă numele primului ei învățător, Nicolae Nanu, școală primară înființată în 1840.

Repere istorice – Broșteni

Şcoala din localitatea Broşteni este una din cele mai vechi şcoli primare din ţară. A fost înfiinţată în jurul anului 1840 de marele logofăt Alecu Balş, proprietar al moşiei Broşteni.

De la început şcoala şi-a făcut un renume frumos datorită vestitului şi inimosului învăţător Nicolae Nanu, primul ei dascăl. Aşa se explică şi numărul mare de elevi ce frecventau şcoala lui Balş (90 – 120) şi faptul că la această şcoală veneau copii de la distanţe mari: Tg. Neamţ, Fălticeni, Bucovina etc. Aici a învăţat carte şi marele povestitor Ion Creangă. Iată ce cuvinte de laudă pune el în gura bunicului său David Creangă, despre Şcoala din Broşteni şi profesorul ei Nicolae Nanu:

„Lasă mă Ştefane şi Smărănducă, nu vă îngrijiţi atâta, că azi e duminică mâine luni şi zi de târg, dar marţi de-am ajunge cu sănătate am să iau nepotul cu mine şi am să-l duc la Broşteni cu Dumitru al meu la profesorul Neculai Nanu de la şcoala lui Baloş şi-ţi vedea voi ce-a scoate el din băiet… Aşa vorbeşte de blând şi priveşte cu bunătate pe fiecare, de ţi-i mai mare dragul să te duci la el. Ferice de părinţii ce l-au făcut că bun suflet de om este n-am ce zice. Şi mai ales pentru noi ţăranii munteni este o mare facere de bine…

Când am venit eu din Transilvania unde se pomeneau şcoli ca a lui Baloş în toată Moldova, doar la Iaşi să fi fost aşa ceva şi la Mănăstirea Neamţului…”

Educație cu încurajare și reziliență

Am pornit de la „Pedagogia pozitivă” la Cornu Luncii, apoi la „Motivația învățării” la Botoșana, la „Starea de bine” la Pătrăuți și am ajuns la „Reziliența în învățare” la Broșteni.

Activitatea metodică de azi a oferit răspunsuri la întrebările cheie ale învățării reziliente (conform cercetătoarei Edith Grotberg): Eu sunt – o școală ancorată în realitățile lumii de azi (vezi padletul: https://ro.padlet.com/CERC/invatarecuincurajare, tabla colaborativă „virtual board” https://vboard.ro/ro/ și altele); Eu am – oameni ai școlii care se reinventează (exemplu, în lecția de dirigenție despre reușită și eșec, elevii au realizat o pagină de facebook a năzdrăvanului Nică din „Amintiri din copilărie”, au vorbit despre criza alimentară prin prisma personajelor din „Ursul păcălit de vulpe”, iar Gepetto a aflat despre posibilitatea de a se dezvolta printr-o afacere, punând în valoare păpușa din lemn, Pinochio); Eu pot – Liceul din Broșteni poate să desfășoare activități de dezvoltare profesională valoroase, indiferent de mediul în care acestea se desfășoară.

Ideile de azi:

*** Dacă ne dorim ca viitorul adult să fie ,,responsabil”, ,,pregătit”, ,,hotărât”, ,,independent”, ,,cu inițiativă”, ,,capabil să ia decizii corecte”, trebuie să mergem pe drumul pe care copilul are posibilitatea să exerseze dezvoltarea acestor abilități și capacități, respectiv pe drumul care îi permite să se exprime, este ascultat, este încurajat și lăsat să încerce, este încurajat și învățat să-și asume consecințele deciziilor lui, este susținut și încurajat să continue după o dezamăgire și foarte important, este încurajat să participe activ la călătoria vieții lui.

*** Ne concentrăm pe ce poate face copilul, pe potențialul pe care îl are acesta și cum poate fi el utilizat și dezvoltat. Copilul trebuie văzut ca o ființă umană ce deține un potențial și capacități specifice și de asemenea, care are nevoi și interese specifice.

*** Părerea unui copil este la fel de importantă ca părerea unui adult, și trebuie ascultat.

*** Participarea și implicarea copiilor conduce la succesul acestora și este esențială pentru dezvoltarea emoțională și psihologică a acestora.

*** „Un cuvânt de încurajare în caz de eșec înseamnă mai mult de o oră de laudă după succes”.

*** Copiii nu sunt perfecți! Nici adulții nu sunt perfecți! Să pornim de la nevoile copiilor, nu de la ale noastre!

*** Trăsături asociate rezilienței: stima de sine, autoeficacitatea, încrederea, atașamentul, siguranța, rolurile importante, autonomie, identitate, înțelegere, umor.

Felicitări întregii echipe: prof. Hlihor Mariana, prof. Iftimuț Steluța, prof. Ioniță Adriana, prof. Codreanu Liuța, prof. Floriștean Andreea, prof. Bondar Paula, prof. Baroiu Ana Maria, prof. Mihalcea Aurelia, Prof. Lupașcu Cristina, prof. Tudosia Diana, prof. Gal Crinuța, coordonator de proiecte și programe educative prof. Liuța Codreanu, director prof. Ilișescu Rodica Angela, responsabil de cerc pedagogic prof. Corina Atofanei.

Coordonator, prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava