Inteligența emoțională III

Standard

O nouă etapă din traseul metodic „Inteligența emoțională” s-a desfășurat la Școala Gimnazială Herla, comuna Slatina, vineri, 17 noiembrie 2017, cu participarea coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din zona Fălticeni.

20171117_130327După prezentarea unui istoric al școlii, realizată de director prof. Alin Dumitru Sărbuşcă Moraru, primarul comunei a apreciat rolul important al școlii în societate și importanța activității manageriale desfășurată de directorii unității. Au fost apreciați pentru munca și efortul lor decernându-li-se  un trofeu omagial pentru contribuția adusă la prestigiul unității școlare.

20171117_112457„Emoțiile copilului meu” au fost descifrate în cadrul activității desfășurate la clasa I-îi, activitate comună părinți – copii, coordonată de prof. Ionela Ionică, care a reușit printr-o suită de activități să identifice și să exprime adecvat emoţiile în interacţiunea părinte- copil; să împărtăşească emoţii; să diferenţieze emoţiile pozitive de cele negative; să simuleze activități din viața reală; să găsească soluţii pentru armonia în familie.

20171117_113322S-a realizat și recunoscut „Tabloul familiei”, s-a „împărțit ploaia”, subliniindu-se o dată în plus că „Viaţa de familie este prima şcoală a emoţiilor” (Daniel Goleman) și s-a propus o rețetă a familiei fericite cu ingredientele: „iubire; încredere; respect; 2 ore de joacă sănătoasă; 8 îmbrățișări/zi; 3 cuvinte frumoase în fiecare dimineață; un gând bun trimis la ora prânzului fiecărui membru al familiei; 10 pupici; 4 mângâieri; zâmbete și limite blânde după gust.”

20171117_122842Conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a coordonat masa rotundă „Inteligența emoțională în școală” reușind să răspundă cu profesionalism și pasiune întrebărilor tematicii activității metodice: „De ce emoții în predare – învățare?”, „Care sunt funcțiile emoțiilor”, aspecte referitoare la „Înțelegerea emoțiilor”, „Reglarea și managementul emoțiilor”,„Emoții pozitive, emoții negative”, „Care sunt cele 10 emoții pozitive (Fredrickson, 2013)?”, „Cum să amplifici emoțiile pozitive?”, „Strategii de reglare emoțională”.

20171117_135850Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru educație permanentă, a adus argumente pentru necesitatea cunoașterii „alfabetului emoțional” și care sunt componentele care, dacă lipsesc, schițează coordonatele „analfabetismului emoțional”: autocunoaștere, autocontrol, managementul interrelaționării, managementul gestionării emoțiilor, ilustrând modelul semaforului (D. Goleman) în gestionarea emoțiilor.

20171117_132958Workshop-urile din cadrul cercului pedagogic au fost coordonate de prof. Scutariu Iuliana  cu tema „Aptitudini ale liderului şi inteligenţa emoţională” și  pr. prof. Pica Costel  cu tema „Autoconștientizarea emoțiilor” – argumente pentru afirmația lui David Caruso: „Este important să înțelegem că Inteligența Emoțională nu este opusul inteligenței, nu este triumful inimii asupra minții – este intersecția unică a amândurora” și, totodată, faptul că: „Două virtuți ar trebui să nu le pierdem niciodată: curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni și puterea de a ne trăi propriile emoții.” (Michelangelo Buonaroti) S-au realizat portrete ale diriginților cu scopul de a identifica trăsăturile unui lider și „coșulețul emoțiilor”.

20171117_135452Prof. Gășpărel Theodor, prin intermediul activităților desfășurate, a ilustrat Inteligența emoțională și activitățile motrice în contextul educaţiei nonformale, iar coordonatorul de proiecte și programe educative, prof. Doina Lenuța a prezentat caleidoscopul educativ al școlii.

Colectivul școlii a completat prin activitățile desfășurate anterior tema activității metodice prin „ruleta emoțiilor”, „carduri motivaționale”, „cardurile emoțiilor”, „copacul emoțiilor” subliniind faptul că „Mintea nu poate fi ocupată de emoţii pozitive şi negative în acelaşi timp. Trebuie să predomine fie unele, fie celelalte. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că emoţiile pozitive sunt cele care ne influenţează în mod dominant mintea.”    (Napoleon Hill)    

Felicitări pentru o zi metodică cu emoții pozitive! 

Tatiana Vîntur – inspector școlar, IȘJ Suceava

                                                                                                           

Anunțuri

Zile de activism în prevenirea violenței

Standard

În cadrul campaniei internaționale „19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor”,  în județul Suceava s-au desfășurat activități educative care pot constitui modele de bune practici de prevenire a violenței.

Campania este organizată anual de Women’s World Summit Foundation, Secțiunea copii-tineret, în perioada 1-19 noiembrie, la care participă organizații și instituții din peste 150 de țări. În România campania este coordonată de Organizația neguver­namentală FICE România (Fe­de­rația Internațională a Comunităților Edu­cative – secțiunea România).

Anul acesta, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii, a stabilit ca temă a campaniei practicile tradiţionale dăunătoare pentru copii, următoarele teme anuale ale campaniei (anunţate de WWSF pe site-ul http://www.woman.ch/index.php/en) vor aborda problematici precum: Traficul în rândul copiilor şi tinerilor; Copiii străzii; Pericolele comunicării virtuale  – cu scopul de a pregăti copiii, părinţii şi cadrele didactice să recunoască formele de abuz (inclusive prin intermediul comunicării virtuale)şi neglijare, trafic de persoane etc şi să intervină, alături de alţi specialişti în educaţia şi sprijinirea copiilor, în prevenirea acestor forme de atentare  la viaţa, siguranţa şi securitatea copiilor.

Exemple de activități desfășurate în școli:

IMG_3916Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” Fălticeni s-a înscris în această campanie cu următoarele activităţi:

„Agresivitate şi violenţă” (dezbatere cu elevii clasei a VI-a B şi părinţii acestora; „Drepturile omului. Violenţa bazată pe diferenţiere de gen” (activitate interactivă cu elevii clasei a VIII-a A); „Războiul dintre Tom şi Jerry” (activitate la clasele pregătitoare – obiectiv: dezvoltarea abilităţilor de management al emoţiilor şi abilităţilor de rezolvare a conflictelor); „Părinţii – primele modele comportamentale” (activitate-suport cu părinţii elevilor din clasele pregătitoare); „Practici religioase inadecvate copiilor” (dezbatere cu părinţii; invitaţi: preot, medic, consilier şcolar); „Pericolele comunicării virtuale” (activităţi interactive cu elevii claselor); „3D: Deciziile determină destinul” – traficul de persoane (dezbatere cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, pe baza cărţii primite de la Asociaţia eLiberare); „Drepturile copilului într-o ţară ideală” (ateliere de creaţie şi activităţi pe grupe); „Ziua Ştafetei. Acum decid eu!” (participarea unui grup de elevi din clasele VI-VIII la proiectul asociaţiei „Terre des Hommes” România). La Campanie au participat elevi, părinţii acestora, cadre didactice, bibliotecarul şcolii, consilierul şcolar, invitaţi. (Prof. Elena PAŞCOVICI)
La Școala Gimnazială Crucea s-au desfășurat activități extrașcolare de conştientizare a  fenomenul abuzul și violenței asupra copiilor. Activitățile au fost organizate în cadrul campaniei „19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor”.Elevii de la clasa a V-a, coordonați de prof. Apetroae Roxana, au realizat un panou cu mesaje anti-violență. Acest panou a fost amplasat într-un loc vizibil in holul şcolii. 16 elevi din clasa a VIII-a, coordonați de prof. Bontea Mirela, au participat la dezbaterea cu titlul „Violenţa în mediul şcolar”. Pe baza prezentarii realizată de eleva Aiftimiei Ana Maria elevii au discutat despre existenta fenomenului de violență în societate și înmediul școlar, au căutat soluții pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.(Prof. Apetroae Roxana Maria)

6La Școala Gimnazială Preutesti s-au organizat activități specifice sub genericul „19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor’’ :

  • Între 1-3. 11.2017 – acțiuni de educare a empatiei, de constientizare si acceptare a diversitatii umane, discuții –   Jolobai Mihaela, înv. Loghin Rodica, inv. Vizitiu Irina
  • În săptămâna 6-10. 11.2017 – activități practice care favorizeaza crearea unui climat non-violent in scoala prin practica artistica (afise, postere, desene, jocuri de rol) și care s-au finalizat cu o expoziție de mesaje anti – bullying  – Rusu Delia, prof. Rusu Lucian-Ionut, înv. Sandu Alina
  • În săptămâna 13- 17.11.2017 – sub sigla  Cuvinte care dor,  s-au desfasurat dezbateri despre drepturile copilului, despre discriminare și intoleranta, precum și despre importanța puterii cuvintelor în comunicare ,  organizându-se workshop-uri pe această temă cu diriginţii claselor V-VIII și învăţătorii.
  • 1016.XI.2017 – elevii clasei a II-a , coordonați de prof. Florea Roxana, au desfasurat o activitate pe aceeași temă. Pe baza chestionarului  Convingerile tale, a avut  loc o dezbatere cu scopul de a identifica situații în care li s-au adresat cuvinte care i-au rănit, sau au asistat la astfel de scene ( pe inimi de hartie șifonate  elevii au fost solicitați să scrie cuvinte care jignesc, realizând astfel un afiș). S-au desfașurat jocuri: Jocul poreclelor , elevii au fost solicitați să-și adreseze porecle unii altora,  regula fiind: ”nimeni nu are voie să se supere”, cu scopul de a descoperi că ”cei din jur sunt liberi să-mi adreseze orice fel de cuvinte doresc, eu sunt liber să nu reacționez în același fel”; Lanțul prieteniei.
  • 16.XI.2017 – elevii clasei a VIII-a B au pus în scena Recreația Mare, o sceneta al cărei mesaj a vizat formarea unor atitudini ṣi comportamente tolerante, care vor oferi elevilor posibilitatea de a acţiona cu ȋnţelegere ṣi responsabilitate ȋn diverse circumstanţe ale vieţii – prof. Dumbravanu Gabriela, prof. Rusu Delia (Prof. Rusu Delia, Coordonator al comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul școlar și promovarea interculturalității)

3La Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului s-au derulat mai multe activități care au antrenat un număr mare de elevi și cadre didactice. Împreună, elevii și profesorii au dezbătut fenomenul violenței, au căutat forme artistice diverse de a exprima mesajul lor împotriva oricărei forme de agresivitate și au realizat jocuri recreative ca alternativă a violenței și discriminării.

Acțiunile au debutat prin mediatizarea Campaniei în toate clasele din școală și lansarea invitației de a participa la expoziția de desene, colaje, grafică, ecusoane, machete și postere sub genericul “Să punem punct violenței!” pe data de 1 noiembrie. Fenomenul violenței și discriminării copiilor și tinerilor a fost dezbătut în cadrul orelor de dirigenție în săptămâna 6-10 noiembrie, perioadă în care elevii și-au manifestat creativ dezaprobarea față de această problemă de actualitate prin lucrări artistice realizate în diverse tehnici de lucru.

CSEIHumorÎn data de 13 noiembrie expoziția- concurs „Să punem punct violenței!” a adus bucurie elevilor care s-au străduit să transpună mesajele lor împotriva violenței în lucrările realizate. La efectuarea acestora au participat un număr de 123 de elevi și 32 cadre didactice. Dezbaterea „Stop violenței și discriminării în școli!”, în parteneriat cu Jandarmeria Gura Humorului, pe data de 14 noiembrie a contribuit la o mai bună informare a elevilor asupra pericolelor generate de frecventarea locurilor și anturajelor nepotrivite, cât și despre consecințele faptelor care contravin legii.

Activitatea de încheiere a „Campaniei 19 Zile” s-a concretizat  pe 15 noiembrie prin realizarea unui poster cu mesaj- angajament, respectiv „Aceste mâini nu vor lovi niciodată” și prin participarea la activități recreative cu „Parașuta multicoloră”, sportul fiind o alternativă de petrecere benefică  a timpului liber, mereu la îndemână. Broșura „CSEI SF ANDREI LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI”  reunește ecusoanele, machetele  și posterele lucrate cu măiestrie în cadrul „Campaniei 19 Zile” de elevii implicați în combaterea fenomenului de violență în școli.

Acțiunile au fost mediatizate pe conturile de Facebook a FICE România și a școlii.

În realizarea acestor activități au fost alături elevilor: director prof. Ciocoiu M., director adj. Poclitaru C., prof. Sabin R., prof. Țebrean L., prof. Chichifoi M., prof.Culidiuc M., prof. Jucan M., prof. Mihăilă D. și consilier educativ prof. Istrate I..(prof. Isabella Istrate)

T.Vîntur

Întâlnire cu … Toleranța

Standard

Toleranța îți dă bucurie, optimism, seninătate și frumusețe.Confundată de multe ori cu iertarea greșelilor, toleranța reprezintă capacitatea de a asculta și de a recunoaște valorile dincolo de sentimente, de simpatii sau antipatii, este lupta cu discriminarea, este răbdarea de a înțelege și nu impulsul de a presupune.

t11Toleranța nu este renunțarea la reguli, este în primul rând respect pentru sine și pentru ceilalți.

            Ce presupune toleranța?, De vorbă cu DOAMNA TOLERANȚĂ ,Să oferim o șansă, Cufărul comorilor și Cuvinte magice au fost câteva din activitățile desfășurate de către elevii din clasele a II a , a IVa, a VIIa și a VIII a, coordonați de doamnele prof.Țăran Liliana, Pintescu Oana și consilierul școlar.

Activitățile au oferit elevilor posibilitatea de a comunica între ei, să se asculte și să se accepte așa cum sunt, să caute soluții, să întrețină relațiile pozitive cu sine și cu ceilalți.

Consilier educativ, Prof. Florentina BIGHIU

 

Mic dejun cu miere

Standard

Palatul Copiilor Suceava, mai exact cercul fotocineclub, a găzduit astăzi, 17 noiembrie, activitatea „Micul dejun cu miere”. Aceasta s-a desfășurat în parteneriat cu Cooperativa Agricolă „Albinuţa Bucovinei” și cu elevii clasei I de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, coordonați de prof. Cristina Melinte.

De fapt propunerea de a desfășura activitatea a venit din partea președintelui cooperativei, Constantin Alecsa care şi-a dorit să stimuleze consumul de miere în şcoli și nu numai. În urmă cu șapte ani Asociaţia Apicultorilor Sloveni, a inițiat o activitate care are loc la nivel de Uniunea Europeană în a treia zi de vineri din luna noiembrie. Campania educaţional-promoţională este gândită astfel încât să conştientizeze şi să încurajeze tineretul asupra necesităţii unei diete sănătoase prin promovarea consumului curent de miere ca alternativă la alţi îndulcitori, a cunoaşterii efectelor benefice ale produselor stupului – polen, propolis, lăptişor de matcă, venin, pentru sănătatea umană şi a importanţei albinei pentru mediu şi agricultură.

„România este pe locul patru în Europa la  producţia de miere şi pe ultimul loc la consumul de miere. De aceea o astfel de campanie este binevenită pentru  promovarea consumului mierei de albine. De fapt specialiștii spun că este recomandată folosirea acestui produs dar nu în exces și numai de către persoanele care nu sunt alegice”, le-a spus copiilor Constantin Alecsa, președintele  cooperativei agricole „Albinuţa Bucovinei”.

Totodată elevii au vizionat un film despre munca în apicultură, despre beneficiile mierei de albine și au primit spre degustare mici caserole cu miere. La rândul lor cei mici au adresat întrebări despre viața din stup dar și despre calitatea mierei.

În cadrul acordului de parteneriat cu unităţile de învăţământ a fost inclus şi proiectul „Vizită la stupină“, ce se va desfăşura în primăvara anului 2018 în stupina Cooperativei agricole „Albinuța  Bucovinei”.

Prof. Mihaela Buculei, Palatul Copiilor Suceava

 

 

Activități de prevenire a violenței

Standard
În perioada 1-16 noiembrie, la Școala Gimnazială Voitinel s-au organizat o serie de activități specifice sub genericul „19 zile de activism pentru prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor’’ :
23619082_1707463035952821_1134071248_n– 2-6. XI.2017 – sesiuni de informare, dezbateri, discuții: prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, înv. Bodnar Veronica
– 6-10. XI.2017 – activități practice (realizare desene, postere, 19 mesaje împotriva violenței etc): prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, înv. Bodnar Veronica, prof. Costache Ramona
– 13-17.XI.2017 – realizare panouri, scenetă antiviolență, discuții cu părinții, vizite reprezentanți poliție:  director prof. Cîrdei Rodica, prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, prof. Hriț Adriana.
Consilier educativ
Prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona

Atelierele Toleranței

Standard

La Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, marţi, 13 noiembrie 2017, s-au desfăṣurat Atelierele Toleranţei, activitate ȋnscrisă ȋn programul Festivalului Şanselor Tale 2017, Promovarea Patrimoniului Cultural prin Educaţie-ediţia a XIV-a, demarat de Organizaţia AREAS.

23633215_930989417077294_1597914309_oPromovând principiile toleranţei, respectul, ȋngăduinţa, solidaritatea, acceptarea diversităţii, un număr de 50 de elevi, coordonaţi de prof. Sburlea Cecilia (consilier educativ), prof. Atănăsoaie Alexandra (facilitator CŞE), prof. Belciug Briana (responsabil comisia diriginţilor liceu), prof.Poenaru Gabriela (responsabil comisia diriginţilor gimnaziu) ṣi având susţinerea prof.Manolache Alina-Florentina, directorul coordonator al liceului, au realizat, pe parcursul a două ore, exerciţii de reflecţie, de argumentare, studii de caz (Culoarea toleranţei; Culegerea de…complimente; Zâmbesc ṣi asta vreau să primesc; Alege cuvântul potrivit; Exprimăţi părerea; Reguli ale unei clase tolerante; Chestionarul ,,Sunt tolerant?”).

23633321_930988400410729_188179397_oActivităţile educative, realizate ȋn parteneriat cu CŞE Liteni ṣi având ca invitaţi pe d-na subcomisar de poliţie Orza Liliana ṣi pe dl.psiholog Moisoiu Mihai, de la ANITP, au vizat formarea unor atitudini ṣi comportamente tolerante, care vor oferi elevilor posibilitatea de a acţiona cu ȋnţelegere ṣi responsabilitate ȋn diverse circumstanţe ale vieţii.                    Ȋmpreună am ȋnvăţat că Toleranţa, celebrată ca Zi Internatională pe16 noiembrie, este responsabilitatea care susţine drepturile omului, pluralismul, democraţia ṣi statul de drept. Ea contribuie la ȋnlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.

Să reflectăm, aṣadar, la ceea ce afirmă citatul ,,Curaj avem ȋn minoritate, toleranţa intervine ȋn majoritate”.

A consemnat,

Consilier educativ, prof.Sburlea Cecilia

19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

Standard

În cadrul campaniei internaţionale anuale ,,19 zile de activism pentru prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor’’ în Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea,, Dolheştii Mari şi Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici s-au desfăşurat activităţi care pot constitui exemple de bune practici de educţie formală şi nonformală.

DolhestiCampania este organizată de World Women Summit Fundation, iar în România campania este coordonată de Organizaţia neguvernamentală FICE România (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative-secţiunea România). Anul acesta, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii, a stabilit ca temă a campaniei practicile tradiţionale dăunătoare pentru copii, următoarele teme anuale ale campaniei (anunţate de WWSF pe site-ul http://www.woman.ch/index.php/en) vor aborda problematici precum: Traficul în rândul copiilor şi tinerilor; Copiii străzii; Pericolele comunicării virtuale  – cu scopul de a pregăti copiii, părinţii şi cadrele didactice să recunoască formele de abuz (inclusive prin intermediul comunicării virtuale)şi neglijare, trafic de persoane etc şi să intervină, alături de alţi specialişti în educaţia şi sprijinirea copiilor, în prevenirea acestor forme de atentare  la viaţa, siguranţa şi securitatea copiilor.

Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea’’ Dolheştii Mari a participat pentru prima dată la această campanie în acest an şcolar, stabilind o echipă de proiect la nivelul şcolii, cu următoarea componenţă: prof. Vieriu Mihaela-director; prof. Chiperi Camelia – coordonator proiecte educative (prof.de biologie); prof. Grigoraş Mirela – resp.CEAC (prof.de lb.engleză); prof. Agafiţa Gianina – Maria – prof.metodist lb.română; prof. Jitariuc Elena – resp.activităţi extraşcolare (prof.de geografie); prof. Sandovici Liliana – resp.com.met.învăţători; ed. Constantin Adriana – resp.com.met.educatoare.

Activităţile desfășurate au fost:

Dolhesti2S-a afişat pe site-ul şcolii recomandările şi precizările WWSF referitoare la campania din acest an, cu accent pe tema sa principală, astfel ca fiecare membru al şcolii noastre să aibă acces la el;

S-a realizat panoul proiectului ,,Pericolele comunicării virtuale’’, cuprizând informaţii şi fotografii ilustrând activităţile specifice campaniei organizate la noi în şcoală;

S-au organizat workshop-uri pe această temă cu diriginţii claselor V-VIII, respectiv cu învăţătorii (cls.preg.- a IV-a), realizându-se un brainstorming referitor la tema desfăşurată.

Ca urmare a acestor dezbateri, elevii au conştientizat efectele negative pe termen lung ale hărţuirii, violenţei în mediul virtual, având în vedere atracţia pe care internetul o stârneşte în rândul copiilor, corelând cu accesul facil şi nelimitat la o sursă uriaşă de informaţii, cu oportunitatea depăşirii limitărilor specifice vârstei şi a socializării cu persoane aparţinând unor spaţii culturale diverse, într-un mediu lipsit de graniţe, adesea chiar şi morale, moment care aduce în atenţie, dincolo de nenumărate beneficii, riscurile utilizării internetului, ex. hărţuirea, înstrăinarea datelor personale etc.

Elevii clasei a VIII-a (25 de elevi) de la Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea’’ Dolheştii Mari au realizat o listă cu reguli pentru a preveni pericolele întălnite în mediul virtual: hărţuirea on-line, stabilind printr-o fericită coincidenţă pentru a  propune atât la nivelul clasei, dar şi la nivelul şcolii, prin intermediul preşedintelui CŞE: Vizitiu Ionuţ-Alexandru, elev în această clasă, ca ziua de 16 noiembrie (Ziua Internaţională a Toleranţei) să fie ziua în care toată lumea să se abţină de la comiterea celui mai mic act de violenţă, hărţuire, tachinare, ironie etc.

Şi elevii clasei a VIII-a (22 de elevi) de la Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici au comunicat excelent, desfăşurând activităţi cu titlul ,,Siguranţa pe Internet’’ cu scopul conştientizării existenţei violenţei în mediul virtual, concluzionând că, există cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte numărul de cazuri de copii afectaţi de acest fenomen, iar potrivit unui studiu european, România are printre cei mai mulţi copii hărţuiţi în mediul on-line (locul II în Europa la fenomenul SEXTING ,45℅ dintre minorii români au fost agresaţi pe internet) şi că mulţi copii se ascund în spatele unor profiluri false, pe diverse reţele de socializare şi un rol important îl au şi părinţii care nu au dialog deschis cu proprii copii, nu-i învaţă cum să folosească în siguranţă internetul.

Consilier educativ,  Prof.Chiperi Camelia