Alegeri

Standard

„Spiritul uman este mai puternic decât tot ce îl afectează.” (C.C. Scott)

Un om care se simțea veșnic împovărat de greutățile vieții se plânse unui vestit maestru:
„- Nu mai pot! Viața mi-e un chin!”
Maestrul luă o mână de cenușă și o lăsă să cadă într-un pahar plin cu apă curată, bună de băut, pe
care-l avea pe masă, spunând:
„- Acestea sunt suferințele tale.”
Toata apa se tulbură și se murdări.
Maestrul aruncă apa, luă altă mână de cenușă la fel cu cea dinainte, i-o arătă omului nostru, se
apropie apoi de fereastra și o aruncă în mare. Cenușa se împrăștie într-o clipă, iar marea rămase la fel ca înainte.

„-Vezi?”, îl lămuri înțeleptul. În fiecare zi, trebuie să alegi între a fi un pahar de apă sau marea.”
Prea multe inimi neîncăpătoare, prea multe suflete șovăitoare, prea multe minți nepricepute
și brațe închise! Unul dintre lipsurile majore ale timpului nostru este curajul. Nu îndrăzneala prostească, temeritatea inconștientă, ci adevăratul curaj, care în fața fiecărei probleme spune liniștit: „Există cu siguranță o soluție pe undeva, iar eu o voi găsi!”

Povestire: Bruno Ferrero

Foto: http://www.unsplash.com (Joseph Barrientos )

Tatiana Vîntur

R.E.S.P.E.C.T. – Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!

Standard

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă, se desfășoară pe parcursul unui an școlar și cuprinde componentele: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție (gestionarea emoțiilor). Comunicare. Toleranță. RESPECT se află la a VII-a ediție și se va desfășurasub egida: „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”

O nouă etapă a proiectului include Săptămâna de prevenire a violenței în mediul școlar, 25 – 30 ianuarie 2021, care se desfășoară cu scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent. 

Proiectul R.E.S.P.E.C.T. este „Creator de  educație”, (coordonator prof. Tatiana Vîntur), ediția 2020 (https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/campania-de-prevenire-a-violentei-r-e-s-p-e-c-t/) premiat în cadrul selecției naționale de „promovare a acelor cadre didactice care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și de a descoperi lumea în care trăim.”

Săptămâna prevenirii violenței în mediul școlar include Ziua internațională a nonviolenţei în școală, 30 ianuarie, ziua comemorării morții lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă nonviolente, cel care spunea: „Nonviolenţa este arma celor puternici.”

Obiectivele proiectului vizează:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Modalități de realizare:

 • Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în cadrul orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare.
 • Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cyberbullying, „teatru forum”.
 • Webinar de diseminare și valorizare a bunelor practici – 30 ianuarie, ora 11.00, „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”.

 Campania R.E.S.P.E.C.T. a implicat în anul școlar precedent 180 de școli și peste 40 000 de copii și tineri, 4000 de părinți și peste 1500 cadre didactice. Proiectul constituie un cadru inovativ de realizare a cooperării dintre școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al elevilor. Printre rezultatele campaniei menționăm: numărul cazurilor de violență au scăzut; s-au creat premisele unui climat de siguranță, incluziv, armonios; s-au diminuat comportamentele agresive, violente în favoarea atitudinilor tolerante, nondiscriminatorii, de acceptare și autocontrol; activităţile extra-curriculare, extrașcolare s-au diversificat: (săptămâna nonviolenţei, săpătămâna siguranței; concursuri/expoziţii tematice); munca în echipă, intervențiile colective și cooperarea interinstituțională sunt atribute ale campaniei R.E.S.P.E.C.T..

„Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”

Coordonator inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Descoperiri deloc fulgerătoare

Standard

„Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure.” (Benjamin Franklin)

Benjamin Franklin personalitate a Statelor Unite s-a născut pe 17 ianuarie 1706 și a rămas în istoria descoperirilor ca „omul care a prins fulgerul”.

A fost om politic, scriitor de marcă, editor, om de știință, inventator și diplomat.

În istoria fizicii ocupă un loc important datorită descoperirilor sale cu privire la electricitate. A inventat paratrăsnetul şi lentilele bifocale. 

„Benjamin Franklin a construit un zmeu dintr-o pânză subţire, mătăsoasă, pe care a fixat-o pe câteva speteze din lemn de brad aşezate cruciş. În vârful zmeului a pus o sârmă scurtă care avea menirea de a atrage fulgerul. La capătul de jos al sforii cu care se înălţa zmeul era o legătură de mătase care să-l ferească de lovitura electricităţii captată de sârma pusă în vârf. Ca întrerupător al curentului a folosit o cheie care făcea legătura între sfoară şi legătura de mătase. Au aşteptat (el și fiul său) să se declanşeze furtuna şi au ridicat zmeul în preajma fulgerelor care despicau întunecimea norilor. Franklin şi fiul s-au adăpostit sub un şopron ca să păstreze uscată legătura de mătase. Cum nu se întâmpla nimic deşi zmeul şi sfoara erau înmuiat de apa de ploaie a apropiat pumnul de cheie, moment în care a sărit o scânteie.” (Citeste mai mult: adev.ro/pbe2pj)

Descoperirile sale nu sunt doar cele referitoare la „prinderea fulgerului”, paratrăsnetele de astăzi diferă puțin de cele construite de Franklin, ci și descoperirea importanței fertilizării solului – a scris pe un ogor „acest loc a fost acoperit de var”, demonstrând rolul elementelor chimice pentru sănătatea solului. A adus importante contribuții referitoare la efectele defrișărilor asupra climatului, pe baza observațiilor sale a afirmat că „terenurile deschise absorb mai multă căldură şi topesc zăpada mai repede”. Contribuții importante a adus în meteorologie, a făcut cercetări demonstrând legătura dintre reducerea cantităţii de energie solară primită de suprafaţa Pământului  și erupţiile vulcanice.

Chipul lui se află pe bancnotele de 100 de dolari.

Dintre cuvintele de înțelepciune ale lui Benjamin Franklin:

„Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure.”

„Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viaţa!”

„Un sac gol se menține cu greu în picioare.”

„În loc să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare.”

„Spune-mi și voi uita. Învață-mă și-mi voi aminti. Implică-mă și voi învăța.”

Foto: http://www.unsplash.com (Vladimir Solomyani)

Tatiana Vîntur

Lecții de mărturie și simțire Eminescu

Standard

„Eminescu,
Grigorescu,
Enescu,
Brâncuşi.” (Cel mai frumos catren, de Nichita Stănescu)

Ziua Culturii Naționale – Ziua Luceafărului nemuritor – Școala Gimnazială nr.4 Suceava

15  ianuarie 2021 a marcat o zi a bucuriei, la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, generată de sărbătorirea, în mediul on-line, a 171 de ani de la nașterea, pe cerul înstelat al poeziei românești, a Luceafărului nemuritor, Mihai Eminescu. Derularea proiectului la nivelul școlii, coordonat de profesorii pentru învățământ gimnazial Angela-Brîndușa Zegrea și Claudia Adriana Țuca, respectiv Paula Jescu- profesor pentru învățământul primar, s-a materializat într-o serie de activități frumoase, interactive,  interesante și captivante care au implicat peste 200 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava.

 Astfel, sesiunile on-line intiulate sugestiv: Eminescu în sufletele noastre, Eminescu printre noi, Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești, Eminescu printre noi, Eminescu- prietenul copiilor, Pe urmele lui Eminescu, Eminescu- poetul nepereche, Dor de Eminescu și inițiate de profesorii: Brîndușa Zegrea, Irina Buta, Paula Jescu, Lenuța  Bujor, Crina Miron, Simona Corneanu, Felicia Maftei, Mirela Mazilu, Ioana Gontariu și Georgiana Puiu au avut drept scop înțelegerea și conștientizarea, de către elevi, a rolului decisiv pe care l-a avut valoroasa și de-a pururi inegalabila creație eminesciană în dezvoltarea literaturii române, în evoluția culturală a poporului român.

       Alte aspecte importante urmărite de dascălii școlii în realizarea acestor demersuri festive au fost: cunoașterea, de către copii, a unor momente cheie din viața și opera lui Mihai Eminescu, prin realizarea și prezentarea de materiale power-point având caracter biobibliografic; educarea receptivității artistice a elevilor, a gustului pentru frumos,  prin realizarea de recitări expresive ale versurilor eminesciene, sau prin interpretarea creațiilor scrise pe tema naturii și a iubirii, dar și a istoriei, prin prisma artelor surori cu arta literaturii: muzica și arta plastică; cultivarea sentimentului de mândrie națională, de respect și prețuire pentru tezaurul cultural valoros lăsat de înaintași.

Prin urmare, elevii au fost solicitați să dea curs lecturii unor scrisori de mulțumire adresate poetului Mihai Eminescu și realizate de ei înșiși, să-și imagineze și să creeze interviuri luate acestuia, în calitate de reporteri, să interpreteze vocal și instrumental creații lirice eminesciene, să realizeze lucrări plastice sau grafice, respectiv colaje care să ilustreze universul ideatic al capodoperelor scriitorului, sau să rezolve variate și complexe tipuri de exerciții privind cunoașterea și înțelegerea, interpretarea operei eminesciene cu ajutorul instrumentelor și aplicațiilor digitale interactive.

      Proiectul derulat on-line a fost unul reușit, de mare impact, reușind să apropie afectiv profesori și elevi, în pofida  distanței fizice impuse de  restricțiile actuale sau de  limitările  aferente mediului virtual. Așadar, lumina blândă și caldă a Luceafărului și-a strămutat magia în sufletele însetate de cunoaștere, înțelepciune,  bine, frumos și iubire ale participanților, într-o zi de poveste, unică, dar care se va repeta an de an, atâta timp cât va dăinui neamul românesc: 15 ianuarie 2021.

„Dacă poporul român dispare de pe fața pământului şi rămâne O CARTE a lui EMINESCU, lumea va şti cine au fost românii.” (Mircea Eliade)

Rămânem doar cu ceea ce simțim, iar pe 15 ianuarie 2021, simțim toți…. Eminescu! Această zi nu a trecut fără ca cei aproximativ 1000 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 10 Suceava și profesorii lor, să nu marcheze 171 de ani de la nașterea marelui poet național, Mihai Eminescu, dar și Ziua Culturii Naționale.

Pe 15 ianuarie 2021, inimile tuturor elevilor și profesorilor de la școala noastră au bătut la unison pentru marele poet nepereche, Mihai Eminescu. Toți am avut același scop: să cunoaștem opera și viața poetului Mihai Eminescu, dezvoltând, prin activități specifice vârstei, dragostea pentru literatura română clasică.

Cu ajutorul aplicațiilor digitale, a filmelor educative, a poveștilor, recitând poezii sau redând prin desene emoțiile retrăite sau scene din poeziile eminesciene, manifestându-ne talentul poetic prin creații lirice, ori verificându-ne cunoștințele prin jocuri, cu toții ne-am bucurat de geniul nostru național, unicul și inegalabilul Mihai Eminescu!

Eminescu a învins din nou. Ne-a adus speranță, bucurie și suflet plin!

Activitățile au fost diseminate pe blogul Școlii 10 (https://scoala10suceava.blogspot.com/) și pe pagina de Facebook a școlii noastre (https://www.facebook.com/groups/2211512732511022). De asemenea, fiecare cadru didactic a împărtășit cu părinții activitățile pe paginile private de Facebook. (Prof. înv. primar Varvaroi Georgeta, coordonator CPPE Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava)

Eminescu este tot ce are sufletul nostru mai curat şi mai nins” – Școala Gimnazială „H. Șendrea” Dolhești

În miez de ianuarie devenim părtaşi la nemurire, redescoperind în adâncul acelor cuvinte „ce exprimă adevărul”, esenţa spiritualităţii româneşti. „Eminescu este tot ce are sufletul nostru mai curat şi mai nins”, afirma Nichita Stănescu, creând astfel o punte între zariştea sufletului şi cea a limbii române. Vibraţia acestui moment omagial se transmite şi dinspre sufletele tinere ale elevilor, care-i poartă lumina prin clipa de gând adresată întru retrăirea creaţiei sale.

Elevii dolheșteni au fost implicate în derularea proiectului educațional intitulat „Eminescu în online” coordonat de d-na prof. Agafița Gianina-Maria împreună cu cadrele didactice prof. Vieriu Mihaela, prof. Condur Mirela și d-na prof. Beclea Diana –Alexandra. Scopul proiectului a vizat dezvoltarea limbajului și expresivității acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene dar și prin compoziții proprii.

Activitățile proiectului: Eminescu-poet național – cunoașterea operei literare lăsată de poet  ca moștenire poporului- expoziție de carte cu operele autorului; Pe urmele LUCEAFARULUI… Scrisoare către domnul Eminescu… – compunere de texte în versuri sau proză dedicate poetului; Eminescu ne inspiră… Realizarea unor compoziţii plastice care să oglindescă elementele naturale prezente în poezia lui Mihai Eminescu într-o expoziție online; Dor de EMINESCU… aplicațiile digitale (ppt-uri și a storyjumer) au dat valoare lucrărilor realizate de copii despre viața și opera eminesciană.

„Luceafărul din inimile noastre!”- Clubul Copiilor Gura Humorului

Ziua Culturii Naționale a fost marcată pentru prima dată în urmă cu 10 ani, la 15 ianuarie 2011. Și pentru că nimic nu este întâmplător, iată că cele două aniversări au aceeași dată – data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850 – 1889)

„Fiind foarte român, Eminescu e universal”, spunea poetul Tudor Arghezi. Motivul pentru care a fost aleasă ziua lui Eminescu drept Zi a Culturii Naționale ar putea fi acela că este poetul „nepereche” al neamului românesc, ori acela că personalitatea marcantă a lui Mihai Eminescu – nu doar în literatură, ci şi în jurnalism ori în filosofie – i-a impresionat atât pe contemporanii săi, cât şi pe cei din generațiile următoare. Inteligența lui, cultura de nivel european, bogăția şi farmecul limbajului eminescian nu au rămas neobservate, ci au fost apreciate. Tocmai de aceea și Republica Moldova, în urma hotărârii autorităților acestei țări, sărbătorește Ziua Culturii Naționale în aceeași zi cu ziua marelui nostru poet.

Clubul Copiilor Gura Humorului a adus un frumos omagiu poetului Mihai Eminescu, Luceafărul neamului românesc și totodată a sărbătorit Ziua Culturii Naționale în cadrul unui webinar numit: „Luceafărul din inimile noastre!” Au participat profesori, elevi și părinți, cărora le mulțumim că au fost alături de noi, ca de fiecare dată. Printr-o prezentare foarte bine documentată, doamna profesor Iulia Danilov a făcut o incursiune în viața poetului, evidențiind și aspecte mai puțin cunoscute, cu ajutorul materialelor deosebit de interesante, pregătite de elevii de la cercul Operare pe calculator. Lucrările plastice realizate la cercul de pictură, coordonat de doamna profesor Mihaela Crăciun, au fost inspirate din poeziile marelui poet și au fost prezentate online. De asemenea, elevii de la cercul de Artă plastică și decorativă, coordonați de profesor Mariana Radu, au realizat o miniexpoziție virtuală reușind să ilustreze grafic, câteva lucrări din opera eminesciană.

            Talentații noștri elevi din grupul Humoreanca, coordonați de doamna profesor Luminița Chiriac, au interpretat câteva romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu, care ne-au emoționat și în același timp ne-au surprins foarte plăcut fiind la prima provocare de acest gen. A urmat un recital de poezie la care și-au adus aportul toți elevii participanți,  care, cu suflete pline de candoare, ne-au introdus în atmosfera unui veritabil cenaclu al poeziei lui Eminescu.

            Colegii profesori, Danilov Iulia,  Luminița Chiriac, Mihaela Crăciun, Andreea Laura Moroșan, au apreciat activitatea desfășurată și au transmis calde urări și felicitări tuturor celor care ne-au stat alături, elevi și părinți deopotrivă. Doamna director, profesor Maria Macarov, a apreciat modul interactiv în care s-a desfășurat activitatea în ansamblul ei și și-a exprimat speranța că următoarele evenimente se vor putea derula la Clubul Copiilor, care, în această perioadă de școală online, a fost renovat exterior.

A vorbi despre Mihai Eminescu este ca și cum am privi în adâncurile cele mai sensibile ale ființei noastre, pentru a vedea lumina bucuriei nepătrunse și a o înălța în fața lui Dumnezeu, pentru că este cu neputință pentru cineva, ca atunci când se gândește la nemurire, să nu cuprindă cu privirea icoana nemuritorului Eminescu! (Coordonator CPPE Profesor Mariana Radu)

Activitățile variate, în mediul online, au dat valoare educativă Zilei Culturii Naționale, zilei în care cu vibrație am simțit Eminescu, prin poezie, cântec, desen, cu creativitate și imaginație, folosind cu măiestrie instrumentele digitale elevi, profesori, părinți au însuflețit lecțiile de mărturie și simțire Eminescu în toate școlile județului.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Ziua Culturii Naționale

Standard

„Cultura înseamnă lărgirea minţii şi a spiritului.” (Jawaharlal Nehru)

Ziua Culturii Naționale se celebrează începând cu 2011 într-o zi specială pentru neamul românesc – 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu (171 ani).

„Dacă poporul român dispare şi rămâne o carte a lui Mihai Eminescu, lumea va şti cine au fost românii.” (Mircea Eliade)

Într-o astfel de zi e nevoie de reflecție asupra a ceea ce suntem și vrem să devenim.

Temelie ne sunt valorile morale, creștine, identitatea noastră națională pe care neamul românesc a clădit și consolidat patrimoniul național, ce-l datorăm voievozilor neamului, oamenilor de cultură și știință, istoriei țării noastre.

„Și, mai ales, au existat niște oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Batrân,
Ștefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani și plugari,
Cărora le plăcea să spună
Seara în jurul focului poezii –
„Miorița” și „Luceafărul” și „Scrisoarea a III-a”.

(…………………)

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Acești oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioșate,
De curgeau doinele la vale
Pe toți munții Moldovei și ai Munteniei
Și ai Țarii Bârsei și ai Țării Vrancei
Și ai altor țări românești.

(………………)

Și pentru ca toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu. ” (Trebuiau să poarte un nume, de Marin Sorescu)

Pentru generațiile viitoare avem obligația să ne imunizăm prin cultură de vrăjmașii limbii române, de abaterea de la verticalitate, de obtuzitate și ipocrizie, de lașitate și nonvalori, de falșii patrioți care sădesc îndoială și spoială, de demoni și falși zei.

Să ne amintim mai des de cărturari, de Dimitrie Cantemir, Ștefan cel Mare, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Titu Maiorescu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Mircea Eliade, Henri Coandă, Lucian Blaga, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Mihai Eminescu și de toți cei care ne înfiorează când le rostim numele, față de care avem datoria să le cinstim memoria, să-i cinstim pe toți cei care ne sunt trainice rădăcini, să-i prețuim și să-i iubim cu sfințenie pentru că prin ei ne cresc aripi, întru înălțare!

Într-o zi precum aceasta se cuvine să adresăm o rugăciune pentru cinstirea neamului românesc, fie și prin versurile lui Nichita Stănescu:

„Doamne, apără poporul român.
Ai grijă de el şi apără-l!
El este al tău
cu blândeţea lui de miel
şi cu răbdarea lui de taur
cu omenia lui
de floare de zăpadă
ce se vede pe geam, Doamne,
pe fereastră şi pe libertate!
Doamne!
poporul meu nu se spală de mine!
Eu nu mă spăl
de poporul meu!
Dacă-mi vine alt miros
decât mirosul lui,
mă spăl pe mâini
numai de propriile mele mâini
şi mă las legat
de boarea de zăpadă
a poporului meu.
Mărul se poate spăla
numai de măr,
de pomul mărului nu! De pom nu!
Apără, Doamne, poporul român
şi nu te spăla de el!
Pe maica mea
care m-a născut pe mine
am dăruit-o poporului român.
Dăruieşte-ţi, Doamne,
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,
poporului român!” (Eu nu mă spăl de poporul meu, de Nichita Stănescu”)

Prin educație, cultură și credință avem șansa nemuririi și a dăinuirii peste veacuri pentru că „Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii.” (Mihai Eminescu)

La mulți ani, Cultura Națională!

Desenele aparțin elevilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, din cadrul expoziției „DOR de Eminescu”, coordonator prof. Simona Mera.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Share-uim învățare (III)

Standard

„Capacitatea de a învăța este un dar; abilitatea de a învăța este o pricepere; dorința de a învăța este o alegere. ” (Brian Herbert)

Vă provoc să „Share-uim învățare” folosind un ID cu 5I, joi, 14 ianuarie 2021, la un ceai nonformal, virtual, la ora 17.00, cu bucurie spirituală și învățare experiențială – o variantă de seară pentru „Cafeaua cu ZOOM-zet”, cu aromă de generozitate și încurajare.

Tema ediției „Învățarea cu responsabilitate” – „Responsabilitatea este preţul măreţiei.” (Winston Churchill)

TV/20

De ce? Pentru o mai bună adaptare și acomodare a noastră cu instrumentele digitale (ID) folosite în învățarea din mediul virtual, pentru a le „ronțăi” împreună.

Cine? Cei care doresc să învețe și să dea mai departe cu generozitate! (în limita a 30 de participanți, săptămânal).

Cu ce? Folosind un ID (instrument digital) cu 5IIdei (creative), ÎmpreunăÎnvățăm, Împărtășim și Îmbunătățim învățarea cu bucurie și încurajare (și în pandemie).

Cum? Webinarii online structurate despre instrumentele și aplicațiile digitale în care „Share-uim învățare” și învățăm cu încurajare.

 • Spiritul învățării (I) „Uneori câștigi, uneori înveți” (John C. Maxwell)
 • ID – descifrăm un instrument digital
 • Share -uim învățare!

Cu cine? Cu oameni generoși care învață și dau mai departe! Voi fi unul dintre aceștia.

Cât timp? O oră, pe săptămână, la un ceai nonformal, virtual, în fiecare joi, la ora 17.00.

Unde? Pe Google Meet. (vă va fi trimis link-ul după înscriere: nume și prenume, pe e-mail: tatianavintur@yahoo.com)

„Educaţia, un spectacol al stării de bucurie spirituală.” (Solomon Marcus)

Tatiana Vîntur

Cu fiecare zi te desăvârşeşti în fiinţa ta ca şi în profesiunea ta…

Standard

„Încerc să adaptez situația la mine, iar nu pe mine la situație.” (Horațiu)

Anul școlar 2020 -2021 a adus în învățare termeni și concepte noi: învățare online, învățare offline, învățare sincronă sau asincronă, platforme de învățare online, scenarii pentru învățare în culorile semaforului, a adus rutine noi care necesită adaptare, flexibilitate și învățare continuă, autoînvățare.

În căutarea soluțiilor și adaptarea acestora la multitudinea de tipuri de clase și colectivități: mai mari sau mai mici, cu resurse digitale sau nu, cu competențe digitale sau în formare, adaptate sau cu inerție, cu funcționalitate hibridă, „face to face”, offline, online, „learning blending” sincronă, asincronă, cu platformă, fără platformă, cu cretă și tablă sau cu jamboard, whiteboard, cu table inteligente, tablete, laptopuri și videoproiectoare, cu clase în care se respectă taxonomia lui Bloom (rol activ al profesorului cu ierarhia proceselor cognitive fiind: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare), taxonomia revizuită a lui Bloom (reamintirea, înţelegerea, aplicarea, analizarea, evaluarea şi crearea) sau „flipped classroom” – clasa inversată (în care rolul activ revine elevilor, pe când profesorul devine ghid, îndrumător), în multitudinea de clase avem nevoie de rutine noi, de noi reguli pentru a ne armoniza scopul și finalitatea învățării. Toate aceste elemente noi necesită adaptare de la un mod de învățare și relaționare bazate pe interacțiune directă, la învățare și relaționare (inter)mediate de tehnologie.

Activitățile metodice din oferta de formare continuă a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă, pe care lea-m propus coordonatorilor de proiecte și programe educative, s-au desfășurat în mediul virtual în cadrul a 8 webinarii cu tema „Învățare și inovare în mediul virtual”.

Abilitatea cea mai căutată în viitor ne va oferi posibilitatea „să ne reinventăm iar și iar” alături de „cei patru C – gândire critică (critical think), comunicare, colaborare şi creativitate. (Youval Noah Harari în „21 de lecții pentru secolul XXI”)

Webinariile au avut o structură unitară, dar modalitățile de realizare, exemplele de bune practici, experiențele de învățare, diiversitatea de abordări operaționalizate au aparținut unităților școlare coorganizatoare ale evenimentelor online, adevărate laboratoare de învățare în online. Webinariile metodice ne-au familiarizat cu instrumentele digitale cu scopul de a transfera și accesibiliza experiențele de învățare din mediul online. 

Webinariile au cuprins:  Învățarea modernă a Generației Z;  Avantaje și dezavantajele învățării în online; Echipamente și instrumente digitale; Experiențe de învățare.

Unitățile școlare care au contribuit la perfecționarea noastră sunt: Școala Gimnazială nr.3 Suceava (învățare cu bucurie), Școala Gimnazială „G. Voievidca” Câmpulung Moldovenesc (școala are trecut, prezent și viitor), Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei (caiet metodic – instrument de învățare în online), Școala Gimnazială „I. Ciurea” Fălticeni (activitate de învățare și cercetare continuă a sufletelor copiilor), Școala Gimnazială „T. Balan” Gura Humorului (distanțele ne apropie prin intermediul instrumentelor digitale), Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți (varietate de instrumente digitale, învățarea continuă și două cărți digitale), Colegiul Național de informatică „Spiru Haret” Suceava (calitate și diversitate), Clubul Copiilor Fălticeni (învățare nonformală în mediul virtual, experiențele parteneriatului bilateral).

Felicitări echipelor de profesioniști din școlile promotoare ale experiențelor de învățare în mediul online!

„Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.” (Abraham Lincoln)

Generațiile se succed lăsând amprente reale sau prejudecăți reliefate de perioadele socio- culturale, politice sau de dezvoltare economică ale acestora. „Fiecare generaţie este unică, având trăsăturile ei proprii, stilul ei de viaţă, mentalitate sau experiențe trăite. Deseori, conflictele izbucnesc între generaţii datorită diferenţelor.” (Historia)

Responsabilitatea formării Generației Z aparține școlii. Care sunt competențele de care au nevoie pentru mâine? Cu siguranță printre acestea sunt competențele digitale, competențele de „a învăța să înveți”, de învățare continuă, adaptare, de a putea ține pasul cu lumea anilor ce vin.

În opinia mea învățarea în mediul online are cel puțin componentele:

 • tehnologică -echipamente IT/dispozitive electronice mobile, platforme de învățare, aplicații și instrumente digitale, mijloace de comunicare în online. „Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.” (Petre Botnarciuc, ș.a., Școala online – elemente pentru inovarea educației, București, 2020)
 • formare – activități de perfecționare și formare continuă care au la bază principiile pedagogiei. Formarea profesorilor și sprijinirea lor pentru a înlesni tranziția către învățarea în mediul online, dincolo de avantajele ce le presupune: mobilitate, învățare în ritm propriu, flexibilitate, este o necesitate.
 • modele de învățare (modelele și experiențele de învățare ale altor sisteme).

Webinariile au avut la bază învățarea experiențială fiind ilustrate aplicații digitale: kahoot, mentimeter, wordart, padlet, wordwall, oscrisoare, jamboard, learningapps, quizizz, canva, storyjumper, mozaweb, livresque, nearpod, bookcreator, historiana, instrumente de învățare colaborativă – etwinning, youtube, vlogging și altele.

Am realizat la rându-mi, cu aplicația storyjumper, cartea digitală a webinariilor metodice, prilej de învățare, inovare și creativitate a actului didactic – sinteză a activităților de formare continuă din semestrul I.

https://www.storyjumper.com/book/read/91902446/Educaienbsppermanent2020-2021

„Să ajungi la desăvârşire. Nimeni nu se naşte perfect. Cu fiecare zi te desăvârşeşti în fiinţa ta ca şi în profesiunea ta, până ajungi la capătul unei perfecţiuni la care aptitudinile sunt complete iar însuşirile alese, dezvoltate.” (Baltasar Garcian, Manual al înțelepciunii în viață)

Detaliile activităților metodice pot fi studiate aici: https://educatiafnonf.wordpress.com/category/cercuri-pedagogice/

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Vreau să fiu antreprenor

Standard

„Vreau să fiu antreprenor” este un program al Fundației Romanian Business Leaders care implementează în anul școlar 2020-2021 a VIII-a ediție prin intermediul căruia antreprenoriatul este prezentat elevilor și studenților ca o opțiune de carieră de către antreprenori de succes la nivel local, județean, național.

Proiectul „Vreau sa fiu antreprenor” a demarat în anul 2013 ca urmare a summitului Romanian Business Leaders. Inițiatorul proiectului și liderul de proiect a fost Dragoș Anastasiu.

În condițiile actuale, a activităților de învățare în mediul online, activitățile planificate se vor desfășura în mediul virtual. In cadrul întâlnirilor online vor fi abordate teme precum:

 • Ce înseamnă antreprenoriatul și cum arată viața unui antreprenor: provocări, soluții, satisfacții, dezvoltare;
 • Povestea unui eșec antreprenorial; lecții învățate;
 • Povestea începutului în business;
 • Impactul antreprenoriatului în societate;
 • Principii de etică și integritate în business;
 • Ce trebuie să facă un tânăr pentru a primi investiție în afacerea sa.

Cei interesați să organizeze evenimente locale prin intermediul consiliilor elevilor pot accesa site-ul: www.vsfa.ro

Persoane de contact:

-la nivel local, inspectorul pentru educație permanentă, Tatiana Vîntur

-la nivel național: Alin Apostu (alin.apostu@rbls.ro; apostu.alin.claudiu@gmail.com, telefon: 0726 872 575)

Mult succes!

Tatiana Vîntur – I.Ș.J Suceava

Mulțumesc!

Standard

„Recunoștința este cea mai sănătoasă emoție umană. Cu cât ești mai recunoscător pentru ceea ce ai, cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să mulțumești Universului.” (Zig Ziglar)

Foto: unsplash, NordWood Themes

„Ziua internaţională a cuvântului „mulţumesc” este sărbătorită din 1984. „Mulţumesc” reflectă recunoştinţă, preţuire, respect, comuniune; „mulţumesc” în textele vechi era „multunesc”, însemna mult-unire; în limba rusă, „spasibo” înseamnă „spasi Bog”, adică „Domnul să te păzească”; în engleză, „thank you” derivă de la „think”, cu sensul „mă gândesc la tine, nu voi uita ce ai făcut”; la fel „danke” din germană; în franceză, „merçi” provine de la „mercy”, care înseamnă compasiune, sau graţie divină, la fel ca italienescul „grazie” sau „gracias”, din spaniolă, şi semnifică acceptarea compasiunii şi a graţiei divine, primite prin intermediul altei fiinţe; „obrigado”, din portugheză, duce cu gândul la reciprocitate, ca onoare, la a te simţi „obligat” de gestul celuilalt. „Mulţumesc” e ca o înclinare a omului în faţa altuia şi în faţa lui Dumnezeu. (www.rador.ro)

Așadar, să ne înclinăm în fața lui Dumnezeu, în fața semenilor, cu recunoștință, în oricare limbă de pe pământ!

Germană-Danke; Italiană – grazie; Engleză – thanks; Franceză – merci; Maghiară – kosonom sepen; Filandeză – kiitos; Cehă – díky;Croată – hvala; Daneză – tak; Norvegiană – takk; Olandeză – bedankt; Poloneză – dzieki; Portugheză – obrigado; Spaniolă – gracias; Suedeză – tack; Mongolă – tand baiarlalaa; Turcă – tesekkur ederim; Vietnameză – lam on (sursa: tvr.ro gds.ro)

Rugăciune

Rugăciunea celui fricos este:
„Adăpost, adăpost veşnic.”

Rugăciunea celui puternic este:
„Bucurie, bucurie imediată.”

Rugăciunea celui bucuros este:
„Recunoştinţă, recunoştinţă însufleţită.”

Rugăciunea celui recunoscător este:
„Abandon, abandon necondiţionat.” (Rugăciune, de Sri Chinmoy)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

S-auzim cum iarba crește!

Standard

În zădar în colbul şcolii…

de Mihai Eminescu

În zădar în colbul şcolii,
Prin autori mâncaţi de molii,
Cauţi urma frumuseţii
Şi îndemnurile vieţii,
Şi pe foile lor unse
Cauţi taine nepătrunse
Şi cu slovele lor strâmbe
Ai vrea lumea să se schimbe.
Nu e carte să înveţi
Ca viaţa s-aibă preţ –
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
Ş-ai s-auzi cum iarba creşte.

„Puterea amintirilor şi a aşteptărilor este atât de mare, încât pentru majoritatea oamenilor trecutul şi viitorul nu sunt doar la fel de reale ca prezentul, ci mult mai reale decât acesta. Prezentul nu poate fi trăit cu bucurie dacă trecutul nu a fost „curăţat” şi viitorul nu străluceşte de promisiuni.” (Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței)

Așadar, să ne facem promisiuni pentru alegeri înțelepte într-un început de an 2021: bine vs. rău; frumos vs. urât; iubire vs. ură; tandrețe vs. cruzime; triumf vs. înfrângere; adevăr vs. minciună; prietenie vs. dușmănie; învățare vs. dezvățare; muncă vs. odihnă; sănătate vs. boală; speranță vs. disperare; optimism vs. pesimism; îmbolnăvire vs. vindecare.

„S-auzim cum iarba crește!”

Fotografie: http://www.unsplash.com, Kai Brune

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur