Competențe pentru mâine, meseriile viitorului (II)

Standard

Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu a fost gazda activității metodice  a coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Câmpulung Moldovenesc, cu tema „Competențe pentru mâine, meseriile viitorului”.

75564563_2518981574865417_8368312518589808640_nActivitatea a adus împreună elevi de azi și elevi de ieri, într-o împărtășire a năzuințelor, dorințelor și împlinirilor care au la bază educația, învățătura temeinică, pasiune și efort,  încrederea că munca va fi răsplătită.

Reperele școlii de azi au fost puse în valoare de director prof. Tâmpescu Camelia – o școală situată în Obcinile Bucovinei, în bazinul inferior al râului Moldoviţa, fiind încadrată de culmile Obcinii Feredeului şi Obcinii Mari.

75642421_438074843574852_8794342908934225920_nVechea şcoală din Frumosu, … ,,a fost aşa cum a fost vremea şi cum au înţeles învăţătorii să o facă, iar învăţământul aşa cum a fost el, a reuşit să impraştie negurile satului şi să indrepte ochii locuitorilor spre locul de unde răsare Soarele » – scria învăţătorul Ion Şuhane. Astăzi școala se armonizează cu schimbările societății oferind copiilor comunei posibilități noi de învățare: clubul „Nouă ne pasă”, activități de voluntariat, afterschool, activități sportive (șahul fiind printre sporturile preferate), campania RESPECT. „Cărțile vii” alcătuite de elevii școlii, viu colorate, au „vorbit” despre ceea ce se întâmplă frumos la…Frumosu, în școală. (coordonator prof. Cornelia Niga)

72194412_559220208187672_3035305468856631296_nDezbaterea „Competențe pentru mâine”, coordonată de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, a adus în actualitate necesitatea ancorării elevilor și adulților în realitățile societății, în concordanță cu schimbările firești. Alături de metacompetențe precum autodisciplina, autonomie, gândire de tip design, antreprenoriat, tânărul de zi are nevoie pentru mâine de adaptare și flexibilitate, învățare pe tot parcursul vieții, capacitate de anticipare și negociere, gândire critică, reziliență, rezolvare de probleme și luare a deciziilor, inteligență emoțională, ancorare în realitatea obiectivă și explorarea lumii virtuale, folosirea noilor tehnologii conștient și necesar, competențe digitale, leadership, atitudine proactivă.

Deși succesul în carieră este asemenea unui iceberg, victoria finală fiind cea vizibilă, este important ca elevii să conștientizeze și celelalte ingrediente ale reușitei în carieră: muncă, efort, perseverență, riscuri, renunțări, tenacitate alături de 12 coloane importante ce intră în reușita profesională printre care: schimbarea, relațiile interumane, obiective, leadership, a te însoți de oameni de calitate, învățarea pe tot parcursul vieții, bunăstarea, resursele financiare, marketing, comunicare, oportunități și tezaurizarea (a da mai departe altor generații).

Lecția de dirigenție „Viața înseamnă educație, educația înseamnă viață”, coordonată de prof. diriginte Atasiei Niculina, a  contribuit la familiarizarea elevilor de clasa a V-a cu concepte precum educație, carieră, meserie, profesie într-un dialog cu fii ai comunității: Adrian Buga, comandant al IPJ Suceava; Constantin Buga, primar al localității; Elena Buga, medic rezident; Greta Horghidan, jurnalistă; Mircea Lucinschi, cadru militar, Ilenuța Negură, antreprenor din localitate, subliniind faptul că „nu este om cel care nu este educat” (Pestalozzi)

„Trecutul e răşina miraculoasă în care arde făclia istoriei ca să întreţină căldura permanentului  azi şi să lumineze calea lui mâine…” (Dumitru Almaş)       

Pornind de la aceste considerente, elevii școlii, într-o activitate „open space” au invitat participanții la „Târgul meseriilor viitorului”, activitate coordonată de prof. Creangă Genoveva, prof. Couțun Constanța, prof. Lostun Maria, prof. Bodnari Florica. Elevii, grupați pe clase, au amenajat ministanduri și au prezentat meserii ale viitorului: energie alternativă și protecția mediului/dezvoltator de energie alternativă; educație/profesorul virtual; arhitectura virtuală; robotica și IT; dezvoltator de avatar; medicină/inginerie genetică. (Meseriile prezentate sunt alese de ei și fac parte din domeniile de viitor, așa cum sunt ele amintite în Ghidul meseriilor viitorului: https://inaco.ro/wp-content/uploads/2018/09/Ghidul-meseriilor-viitorului_INACO_10-septembrie-2018.pdf

„Balonul viitorului” însoțit de „Culorile toamnei”, prof. Cornelia Șandru, prof. Tatiana Elvira Istrate, interviul tinerei jurnaliste Greta Horghidan, prezentarea profesiilor de către invitații evenimentului (polițist, inginer, medic, cadru militar, jurnalist, economist, antreprenor) au subliniat faptul că „partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.”

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Magia bunului simț

Standard

Elevii Școlii Gimnaziale Ciocănești au reușit să transforme ZIUA MONDIALĂ A BUNULUI-SIMȚ – 4 noiembrie-  într-una plină de magie și culoare.

72752159_571727343564045_3601194670262059008_nCum copiilor le plac super-puterile, am decis să transformăm valorile morale în puteri ce pot schimba lumea. Astfel, fiecare copil și-a ales o super-putere încercâd să motiveze de ce BUNĂTATEA, RESPECTUL, PRIETENIA, CURAJUL, LOIALITATEA, GENEROZITATEA sau ÎNCREDEREA sunt magice și de ce aceia care le dețin, rămân în sufletele celor din jur așa cum o fac eroii.

74614793_550373362195732_6273943167771344896_nÎn această lume învestită cu puteri nelimitate, elevii au confecționat „Cufărul bunului-simț”, în care au pus la păstrare valorile care ne transformă  în oameni speciali. Bunul-simț a primit și un chip în ochii căruia se citește bunătatea și ale cărui buze rostesc” cuvinte magice”: „Te rog!”,„Mulțumesc!” sau „Iartă-mă!”. În același spirit al magiei, copiii au creat „poțiuni magice” considerând că dacă ”amestecăm cu grijă adevărul și încrederea, adăugăm onestitate și respect,nu uităm de bunătate și generozitate, obținem un amestec omogen numit<<BUN-SIMȚ>>”. Au dăruit colegilor baloane și au încercat să-i convingă de faptul că o lume în care ne respectăm unii pe alții, e o lume „colorată”.

75653211_419165392100276_21999973541347328_nO altă activitate în care elevii au demonstrat puterea valorilor morale a fost „Să batem palma cu… bunul-simț”. Copiii au avut de identificat reguli simple aplicabile în grupul de școală, ce au ca rezultat un comportament adecvat în programul de învățare. Regulile au fost notate pe mâini decupate și ,,plantate” în ,,solul” clasei (pahare de plastic), apoi s-au afișat pe panoul activității. Și pentru că au descoperit împreună cât de puternici sunt dacă respectă regulile bunului-simț, au decis că vor încerca să transforme fiecare zi în ZIUA BUNULUI-SIMȚ.

Prof. Claudia Samson – Școala Gimnazială Ciocănești

Competențe pentru mâine – meseriile viitorului (I)

Standard

Școala Gimnazială Crucea a găzduit activitatea metodică a coordonatorilor de proiecte și programe educative, din zona Vatra Dornei, cu tema „Competențe pentru mâine  -meseriile viitorului”.

„Se spune despre comuna Crucea că, la început, ținutul localității era cunoscut ca „satul de pe pârâul pustiu”. Prima menţiune documentară despre aceste locuri o găsim într-un act de danie al domnului Moldovei Ştefan cel Mare la 1488, prin care, aceste ţinuturi sunt donate ctitoriei sale de lângă Humor și anume Mânăstirea Voroneţ. În aceste locuri era pe vremea domnitorului Ștefan cel Mare, o moşie „pustiită” şi se spune că nişte călugări sihaştri din Slatina Bucovinei au poposit aici şi au făcut un bordei străjuit de o cruce mare din lemn de brad, pe malul unui „pârâu pustiu” care izvora de sub Muntele Tarniţa.

1După o vreme, călugării sihaştri s-au retras la Slatina, dar bordeiul şi crucea mare de brad au rămas ca semn al şederii lor. Haiducii care sălăşluiau prin pădurile din jur au descoperit bordeiul şi au socotit locul numai bun pentru a se întâlni, numindu-l în mai multe feluri: ,,pârâul cu cruce”, ,,la cruce” sau ,,la crucea pârâului”, a spus directorul unității, prof. Mirela Bontea, în prezentarea școlii.

Primiți cu pâine și sare, participanții au fost parte a activității demonstrative „Opțiuni de carieră”, desfășurat la clasa a VII-a. Work-shop-ul interactiv, format din grupe mixte, elevii clasei și profesorii prezenți la activitate, au participat intens și activ în rezolvarea sarcinilor de lucru  pentru a  atinge obiectivele operaționale propuse.

2Împărțirea elevilor pe grupe a fost aleatorie; acestea au fost completate prin tragere la sorți cu profesori din auditoriu. Fiecare sarcină de lucru a venit ca o provocare pe care elevii au rezolvat-o cu succes. Echipele formate au ales cuvinte legate de carieră pentru a forma un „word-cloud”, au identificat simboluri pentru fiecare tip de interes ales din „hexagonul intereselor” (realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător, convențional), au prezentat meserii atractive și neatractive în prezent, au dezbătut afirmațiile primite despre ocupațiile pe care le pot alege fetele sau băieții, au identificat însușirile care sunt vizibile pentru ceilalți și însușiri care nu sunt observate de ceilalți. Produsele obținute „tricourile însușirilor vizibile și invizibile” au fost expuse pe ață, în clasă.

75561550_797342134031894_3765500259078242304_nOcupațiile viitorului au fost prezentate colegilor de fiecare grupă în parte referindu-se la domeniul de activitate, aptitudini, pregătire profesională. Pentru evaluarea activității fiecare participant a fost rugat să aleagă un adjectiv, dintre cele alese fiind: atractivă, utilă, interesantă, dinamică, firească, organizată, structurată, emoționantă,

Masa rotundă a fost structurată pe componentele: Care este profilul angajatului în prezent? Ce competențe are? Ce așteptări are angajatorul? Cine este responsabil de orientarea în carieră a elevilor? Poate dirigintele să îl îndrume corect? În ce măsură?Care sunt competențele utile pentru mâine pe care elevii ar trebui să le dețină? Care este rolul consilierului educativ/școlar în domeniul orientării școlare și profesionale? Cum vedeți ocupația/profesia dumneavoastră în viitor?

Au participat reprezentanți ai Ocolului Silvic Crucea – șef de ocol ing. Gavril Ilișoi, reprezentant al C.N.U Crucea -jurist Daniliuc Monica, consilierul local prof. pentru învățământul primar Droancă Nicoleta, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar prof. Beatrice Filipiuc, directorul școlii prof. Bontea Mirela și consilierii educativi prezenți.

„Calitățile evaluate de angajator, indiferent de perioada angajării, sunt:adaptare la schimbare, loialitate, sinceritate, empatie, toleranță, capacitatea de planificare a sarcinilor, inițiativă în realizarea sarcinilor, orientare pe progre, conștiinciozitate, respect față de colegi, abilități decizionale, capacitate de a dobândi cu ușurință noi deprinderi”, a spus inspector școlar prof. Tatiana Vîntur.

75625285_1301821323338171_3929144294081822720_nCoordonatorul cercului pedagogic, prof. Corina Atofanei a făcut o comparație între abilitățile„top 10” considerate a fi prioritare în 2015 și 2020. Societatea în schimbare reclamă noi competențe necesare tinerilor: rezolvarea unor probleme, gândirea critică, creativitatea, managementul resurselor umane, coordonare, inteligență emoțională, luarea deciziilor, negociere, flexibilitate.

Odată cu schimbările din societate din ultimele decenii s-a pus şi problema unei schimbări de paradigmă în zona educaţiei, mutându-se accentul de pe transmiterea cunoștințelor pe formarea de competenţe. Peste tot pe glob, societatea s-a schimbat profund în ultimele decenii. Apariţia tehnologiei informaţiei a generat modificări în economie, în societate și implicit în mediul educațional. Combinaţia de deprinderi, cunoştinţe, aptitudini şi atitudini şi includ disponibilitatea de a învăţa, aceasta fiind completată cu „a şti cum” să înveți.

Adulții, partenerii educaționali, familia, școala, prin corpul profesoral și elevii, au datoria de a le oferi tinerilor setul de informații necesare orientării în carieră, de a organiza activități de consiliere vocațională astfel încât aceștia să-și identifice aptitudinile dominante care, alături de valorile personale, credințele și caracteristicile de personalitate, să-i ajute să pună în balanță „a vrea” și „a putea” într-o orientare în carieră realistă, ancorată în realitățile societății.

„Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi”. (Abraham Lincoln)

Prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar, I.Ș.J. Suceava

Prof. Roxana Apetroae – coordonator de proiecte și programe educative

 

Școala de bani

Standard

Joi, 31 octombrie 2019, la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ioan Ciurea” din Fălticeni, elevii claselor a VII-a A și a VIII-a B au avut ocazia de a participa la atelierele de educație financiară „Școala de Bani”, organizate în parteneriat cu sucursala B.C.R. Fălticeni, reprezentată prin domnul director Eduard Arion și doamna Narcisa Vultur.

74177720_2594094460637404_6061941760974651392_n„Școala de Bani” este un program național de educație financiară, prin care copiii învață:
– cum să își gestioneze banii cu responsabilitate;
– care sunt factorii care îi determină să ia anumite decizii financiare;
– cum să economisească pentru a-și îndeplini mai ușor anumite dorințe;
– cum să folosească banii ca un instrument care să-i ajute să se dezvolte și să aibă o viață mai bună.
Astfel, elevii școlii noastre au avut prilejul de a învăţa prin joc cum să-şi gestioneze corect bugetul şi să ia decizii financiare mai bune cu impact pozitiv asupra viitorului lor.

Director prof. Marius Pintilii

Programe de educație pentru mediu 2020

Standard

Picture1Perioadele de înscriere în programele de educație pentru mediu, anul școlar 2018-2020, sunt următoarele:

Calendar inscrieri 2019/2020

    10 septembrie – 30 noiembrie 2019: Programul „Eco-Şcoala” (Eco-Schools) –www.ccdg.ro10 septembrie – 30 noiembrie 2019:

 • Programul „Să învăţăm despre pădure” (Learning About Forests) – www.ccdg.ro

10 septembrie 2019 – 30 martie 2020:

iunie- iulie 2020:

Ziua Verde a EcoȘcolilor – ziua de acțiune a voluntarilor educației pentru mediu, va fi marcată pe 29 octombrie 2019. Plantați, simbolic, un copăcel la ora 12.00! Detalii: www.ccdg.ro 

Programul Eco-Școala:

 1. Inregistrarea şcolii în Programul Eco-Şcoala (trebuie să aveţi suportul directorului şcolii şi al altor membri ai corpului didactic). Reînscrierea cu toate documentele se face în fiecare an.
 2. Implementarea programului (având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor de la conştientizarea privind problemele de mediu în cadrul curriculum-ului către acţiunile de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale). Pentru fiecare an de activitate se alege o temă dintre cele 12 impuse de coordonarea internaţională, ȋn raport cu care se stabilesc activităţile din Planul de acţiune.
 3. Evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale către CCDG.
 4. Aplicarea pentru obţinerea premiului (Steagul Verde)  – după 2 ani şcolari încheiaţi de activitate.
 5. Reînnoirea premiului se realizează la fiecare 2 ani. După obţinerea calităţii de Eco-Şcoală, se vor implementa anual cel puţin 2 teme dintre cele 12 impuse.

Programul LeAF

Cadrele didactice vor parcurge următorii paşi:

 • Completarea şi trimiterea formularului de înscriere și a copiei după chitanța de achitare a taxei de program (până la 1 Decembrie 2019).
 • Derularea acţiunilor cu elevii, prin parcurgerea celor 3 etape ale programului.
 • RAPORTUL activității va fi trimis către CCDG până la 31 iulie 2020 – pe email, pe adresa: ccdgecoscoala@gmail.com, într-un singur mesaj, cu un maximum de 10 poze, redimensionate, ca să nu fie depășită capacitatea unui mesaj.
 • Raportul trebuie să cuprindă prezentarea celor trei etape, fiecare însoţită de 2-3 fotografii care dovedesc implicarea elevilor.

Mult succes!

Prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Supereroii lui Picurici

Standard

Ministerul Apelor şi Pădurilor, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a lansat Concursul național de desen „Supereroii lui Picurici”. Competiția este deschisă tuturor elevilor din învățământul primar și gimnazial. Vor fi premiate cele mai bune 10 desene realizate de copii, pe temele propuse de organizatori, cât și cele mai active 10 școli gimnaziale în efortul de educare a celor mici în direcţia protejării apelor.

Concursul național de desen se derulează în intervalul 7 octombrie 2019 – 31 mai 2020 și include etape succesive de selecție a participanților, pe două categorii de vârstă:

 • 6-9 ani: elevii claselor pregătitoare și ai claselor I-III
 • 10-13 ani: elevii claselor IV-VI.

Prima etapă se adresează școlilor gimnaziale, înscrierea acestora fiind deschisă în intervalul 7 octombrie – 8 noiembrie 2019, în limita a maximum 200 de școli, după principiul primului înscris.

Derularea concursului include mai multe faze de selecție a celor mai talentați copii, publicul fiind invitat de fiecare dată să voteze lucrările preferate, afișate în Galeria disponibilă pe apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici.

Fiecare din școlile înscrise în concurs va desemna câte trei participanți pentru fiecare categorie de concurs. Faza locală va reuni 1.200 de lucrări realizate de tot atâția elevi selecționați de profesorii coordonatori. Dintre aceștia, pentru participarea în faza finală, vor fi aleși 40 de copii la nivel național, câte 20 pentru fiecare categorie de vârstă. Aceștia se vor întrece în creativitate, dar și claritate în exprimarea artistică a unei teme relevante pentru protecția apelor, în cadrul probei finale a concursului programată pentru 30 mai 2020, la București.

Cei 10 elevi câștigători (câte cinci pentru fiecare categorie), cât și cele 10 cele mai active școli, vor fi premiate în cadrul festivității programate în data de 31 mai 2020. Premiile acordate elevilor constau în laptopuri, tablete, biciclete, participarea în tabere de vară din România, materiale pentru camping. Fiecare din cele 10 cele mai active școli va fi premiată cu un set de echipamente educative IT, constând în laptop, imprimantă, videoproiector și ecran de proiecție.

Detalii privind derularea competiției și regulamentul concursului sunt disponibile aici.

Inițiativa face parte din campania națională de conștientizare „APA NOASTRĂ”, lansată la începutul anului 2019 de Ministerul Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți/CIPN”. Componenta educațională reprezintă o preocupare importantă a campaniei, aceasta incluzând diverse activități atractive dedicate copiilor, care se vor derula până la finalul anului 2021.

***

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Managementul gunoiului de grajd la nivel de comună este o preocupare principală a Proiectului, având în vedere că, la ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistență, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului și a apei freatice. Proiectul CIPN este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 90 de comunități locale.

Sursa: http://www.edu.ro

Tatiana Vîntur

Măști și chipuri

Standard

Proiectul de prevenire a traficului de persoane prin educație și artă „Măști și chipuri” s-a desfășurat în perioada 16-17 octombrie 2019, la sala Auditorium a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Concursul de teatru ,,Măști și chipuri” face parte din proiectul Antitrafic Net Suceava –prevenire prin educație și artă a fenomenului traficului de persoane, proiect  inițiat de către Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în parteneriat cu CR ANITP Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociatia SEVA, Teatrul „Matei Vișniec” Suceava și Asociația Părinților Elevilor din cadrul CN ,,Petru Rareș”, municipiul Suceava -EXCELPIOR și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Rezultatele finale au fost:

Gimnaziu:

Premiul I – Trupa: Enigmaticii, piesa- Iluzii- Școala Gimnazială Corocăiești, coordonator prof. Luminița Dobrea;

Premiul II – Trupa: M.C.Art, piesa- Eu sunt Mihai-Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, coordonator prof. Daniela Apetrei;

Premiul III – Trupa: K_Noi, piesa- Ferestre de suflet- Școala  Profesională Specială- Câmpulung- Suceava, coordonator prof. Gabriela Juverdeanu;

Liceu:

Premiul I: Trupa: Eco Art, piesa- Labirintul-  Colegiu Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, cooordonator prof. Alina Ciobîcă;

Premiul II: Trupa:- All for one,  piesa- Aparențele înșeală…- Colegiu Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, cooordonator prof. Negura Iulian;

Premiul III: Trupa: Rose-Act, piesa- De la capăt…-Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni- Suceava,  cooordonator prof. Ionela Doncian.

Felicitări tuturor participanților la concurs!

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava