Arhive pe categorii: CAERI

Plus armonie, minus violenţă

Standard

Concursul interjudețean de proiecte de prevenire a violenței  „Plus armonie, minus violenţă”, cuprins în CAER/2017, domeniul IX, Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, nr. 1199, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, conform datelor de mai jos:

Regulament de participare

Concursul interjudețean de proiecte de prevenire a violenței în mediul școlar

 „Plus armonie, minus violenţă”, ediţia 2017

 1. ARGUMENT

Una dintre problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea fenomenelor de agresivitate şi violenţă în rândul tinerilor. Creşterea numărului de cazuri, dar şi de forme pe care le ia violenţa înregistrată în mediul şcolar face necesară intervenţia factorilor educativi prin acţiuni de informare, prevenţie, intervenţie şi consiliere.

Proiectul porneşte de la necesitatea intensificării acţiunilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar, prin implicarea comunităţii şcolare şi a partenerilor educaţionali în activităţi specifice care să conducă la conştientizarea existenţei cazurilor şi formelor de violenţă în mediul şcolar şi a consecinţelor negative asociate acestora.

Modalităţile de acţiune în cadrul proiectului includ activităţi de dezvoltare personală pentru elevi în spiritul valorilor autentice, activităţi de formare a atitudinii tolerante şi de comunicare non-violentă apelând la strategii, instrumente şi metode specifice educaţiei nonformale.

Proiectul „Plus armonie, minus violenţă” își propune să valorifice bunele practici identificate în cadrul activităților de prevenire a violenței.

 1. SCOP: Valorificarea bunelor practici de prevenire a violenței în cadrul unor proiecte și campanii specifice.
 2. OBIECTIVE GENERALE
 • Participarea comunităţii şcolare în activităţi de prevenire a violenţei în mediul şcolar
 • Transfer de bune practici din domeniul prevenirii violenţei în vederea aplicării şi adaptării lor la specificul fiecărei şcoli
 • Îmbunătăţirea parteneriatelor interşcolare în vederea dezvoltării unor atitudini non-violente prin activităţi extraşcolare.
 1. GRUP ŢINTĂ: Elevii din învăţământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial şi liceal).
 2. SECŢIUNI :

a.Proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar

Regulament de desfăşurare:

 • Condiţii de participare:
  • Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu
  • Participă echipaje formate din 2 elevi şi un cadru didactic care au desfăşurat activităţi în cadrul unui proiect de prevenire a violenţei în anul şcolar 2016-2017.
 • Criterii de evaluare:
  • Respectarea structurii unui proiect
  • Coerenţa activităţilor desfăşurate
  • Prezentarea proiectului (maximum 7 minute)
  • Impactul proiectului
  • Afişul proiectului
  • Originalitate şi creativitate.

 b.Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.”

Condiţii de participare:

 • Concursul se adresează elevilor din ciclul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal
 • Participă echipaje formate din 2 elevi și un cadru didactic
 • Prezentarea unui portofoliu ilustrativ al activităților desfășurate în cel puțin una dintre cele șapte componente ale campaniei: Responsabilitate: Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții. Comunicare. Toleranță.
 • Perioada de desfășurare a activităților campaniei (octombrie 2016 – aprilie 2017)

Criterii de evaluare:

 • Respectarea obiectivelor și componentelor campaniei RESPECT
 • Coerenţa activităţilor desfăşurate
 • Prezentarea portofoliului (maximum 7 minute)
 • Mesajele pozitive ale campaniei
 • Impactul campaniei
 • Originalitate şi creativitate.

c. Afiş: Tema secţiunii: „ADOLESCENŢA NON – VIOLENTĂ!”

Condiţii de participare:

 • lucrările originale vor fi realizate în echipă formată din 2 elevi şi un profesor coordonator;
 • lucrările vor fi trimise pe suport de hârtie (în format A3) şi electronic (plusarmonie_minusviolenta@yahoo.com )
 • lucrările pot fi alb-negru sau color;
 • se accepta orice tehnică de lucru;
 • afişul poate conţine (sau nu) text scris;
 • pe verso, în dreapta-jos se vor trece numele şi prenumele membrilor echipei, clasa, şcoala şi localitatea/judeţul, telefonul și e-mail-ul profesorului coordonator. Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs;
 • nu se acceptă lucrări care induc un mesaj scris violent, vulgar, discriminatoriu;
 • autorii sunt de acord ca afişele să constituie obiectul unei expoziţii interjudeţene;
 • lucrările nu se returnează participanţilor.

Criterii de evaluare:

 • Respectarea criteriilor de participare
 • Mesajul afișului
 • Originalitate şi creativitate.
 • Termenul de înscriere și trimitere a afișelor: 30 aprilie 2017 la adresa de e-mail: plusarmonie_minusviolenta@yahoo.com
 • Evaluarea lucrărilor de la secțiunea afiș: 1-5 mai 2017
 • Etapa județeană: 6 mai 2017, ora 10.00 la Colegiul Tehnic „P.Mușat” Suceava
 • Etapa interjudețeană: 19 mai 2017, ora 10.00, Iulius Mall Suceava – Autorii lucrărilor premiate de la cele trei secţiuni vor fi invitaţi să participe la Sesiunea de comunicări Strategii educaționale de prevenire a violenței în mediul școlar.
 • Pentru fiecare secţiune se acordă premiul I, II , III şi 3 menţiuni.

Fişă de înscriere:

Numele şi prenumele elevilor din echipaj

 

1.

2.

Unitatea şcolară  
Clasa  
Secţiunea  
Adresa completă pentru corespondenţă  
Date de contact:  
 Numele şi prenumele profesorului îndrumător.  

*** pentru echipajul format din 2 elevi se trec numele elevilor şi o singură adresă de corespondenţă (a profesorului coordonator).

Pentru secțiunile a și b puteți înscrie proiectele dvs. până pe data de 4 mai 2017.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Martie pe meleagurile copilăriei – ediția 2017

Standard

Sărbătoarea Mărțișorului a fost întâmpinată de către copiii din învățământul primar și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Satu Mare prin organizarea unei expoziții cu lucrările participante la concursul interjudețean din cadrul proiectului „Martie pe meleagurile copilăriei”, expoziție ce a încântat ochii privitorilor prin bogăția de culori și prin varietatea materialelor folosite în realizarea lucrărilor și a tehnicilor de lucru prezentate.

foto             Şcoala Gimnazială Satu Mare a iniţiat acest proiect în anul şcolar 2010- 2011 sub forma unui concurs la nivel judeţean. În anul şcolar 2012- 2013 a luat  forma unui concurs interjudeţean, sub egida M.E.C.T.S., desfăşurat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.  La ediţia a V-a (2017) au participat cu lucrări impresionante un număr de 363 de elevi, îndrumaţi de 95 de cadre didactice, provenind din 56 de şcoli generale, grupuri şcolare, cluburi ale copiilor şi elevilor. S-au primit mărtişoare şi colaje din 25 de judeţe ale ţării și din municipiul București.Concursul are două secțiuni: Secţiunea I:  Un mărţişor inedit și Secţiunea a II-a:  8 MARTIE în suflet de copil- colaje.

În urma jurizării, unui număr de 107 lucrări li s-au acordat premii și mențiuni la ambele secţiuni, iar lucrărilor nepremiate li se vor atribui diplome de participare.

Lucrările premiate vor fi publicate în revista proiectului (cu ISSN) pe suport electronic.

Concursul a fost mediatizat la începutul lunii februarie pe site-ul www.didactic.ro, pe site-ul școlii www.scoalagimnazialasatumare.ro și pe blogul şcolii: www.scoalasatumare.blogspot.com.

Succesul acestui concurs poate fi evidenţiat prin participarea elevilor din comuna Satu Mare şi din întreg judeţul Suceava, dar şi a elevilor din alte 24 de judeţe și din municipiul București. Ca şi anul trecut, şi la această ediție, în cadrul concursului  ,,Martie pe meleagurile copilăriei”, se  susține sensibilizarea şi  educarea elevilor din învăţământul primar  în vederea dezvoltării simţului estetic, antrenarea lor în activităţi menite  să le cultive şi să le dezvolte interesul pentru tradiţii şi obiceiuri.           

A consemnat prof. Georgeta Antochi – director Școala Gimnazială Satu Mare, județul Suceava

Povestea mărțișorului – ediția 2017

Standard
Pentru că „povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti… cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme… ne trezim şi murim cu ele…” (Mihai Eminescu) Școala Gimnazială Stroiești își asumă și în acest an rolul de promotor al celei mai frumoase povești a neamului nostru – „Povestea Mărțișorului” – concurs interjudețean de arte vizuale.
Cpncursul a redeschis porțile pentru sute de plicuri venite din toate colțurile țării, mesagere ale muncii elevilor dornici de bună răsplătire, dovezi ale implicării și organizării deosebite a cadrelor didactice îndrumătoare.
PM2017Nu ne-am abătut de la scopul proiectului: „păstrarea tradiţiilor este o componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale, copiii trebuind să fie educaţi de mici să respecte şi să păstreze tradiţiile”  aşa că am propus acest program pentru a încuraja elevii/preşcolarii să-şi pună dibăcia la contribuţie  pentru a duce mai departe tradiţia mărţişorului românesc  și am oferit tuturor participanților șanse reale de manifestare a creativității, a potenței artistice, deblocându-le simțul practic,  educându-i în mod eficient prin artă.
Ediție jubiliară, gratificată de includerea în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene CAERI 2017 la poziția 3.A387 dar și de faptul că a ajuns la cea de a V-a manifestare, activitatea a cuprins lucrările a 1122 de elevi și preșcolari, din 34 de județe ale țării, coordonați de 358 de cadre didactice.
Misiunea comisiei de jurizare a fost grea dar plăcută. Au fost descoperite adevărate talente și capodopere artistice care au încununat munca de evaluare a doamnei insp. Tatiana Vîntur (Inspectoratul Școlar al Județului Suceava), a doamnei şef compartiment etnografie Violeta Enea (Muzeul Bucovinei Suceava), a doamnelor prof. înv. preşcolar Bădeliţa Rita Ştefania și prof. înv. primar Foca Brânduşa, precum şi domnului prof.înv.primar Rusu Toader. 
Echipa de proiect a fost formată din coordonatorii: prof. Maria Ciuc și prof. Ştefania Rita Bădeliţă și membrii: prof. Burac Marinela, prof. Matei Claudiu Ionel, prof. Rusu Lilioara Mariana, prof. Bondar Adriana și prof.înv.preșcolar Iurcu Gabriela.
Școala Gimnazială Stroiești are garanția unui proiect solid, echitabil și durabil. Mulțumim tuturor celor implicați în buna desfășurare a activităților!
Felicitări participanților și  câștigătorilor!
A consemnat,
prof.înv.primar Rusu Toader

Pământ, suflet și culoare

Standard
Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți, județul Suceava, vă  invită să participați la CONCURSUL Interjudețean de educație ecologică „Pământ, suflet și culoare”  înregistrat în C.A.E.R.I./2017.
Prin ORDINUL nr. 3248 din 14.02.2017 au fost aprobate competițiile școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017. Printre competițiile din acest calendar conform adresei MEN nr. 26403/16.02.2017, Calendarul concursulurilor interjudețene și regionale se află și acest concurs, la poziția 1031.
 concursul are următoarele secțiuni:
Secțiuni: creație literară, creație artistic-plastică
Grup țintă: elevi din ciclul primar și secundar
Condiții de participare:
Un cadru didactic poate să înscrie în concurs maximum doi elevi pentru fiecare secțiune.
Înscrierea la concurs se va realiza în perioada 14 -24 martie 2017  la adresa de mail: pamantsufletsiculoare@yahoo.com pentru participarea directă la concurs (în urma unei selecții).
Creațiile literare vor fi trimise atât în format electronic, cât și în plic.
Lucrările și acordul de colaborare vor fi trimise la adresa: Școala Gimnazială Nr. 2 , str. Horea, Nr. 44, localitatea Rădăuți, jud. Suceava cu mențiunea PENTRU CONCURS PĂMÂNT SUFLET ȘI CULOARE.
Detalii suplimentare în atașament sau la adresa de facebook :  Pământ Suflet Şi Culoare  sau la telefon: 0747771687(după ora 14)
 
Concursul este coordonat de IȘJ Suceava – Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru activități extrașcolare și Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți – Mitrofan Ionel, director, prof. Elena Pop.
Tatiana Vîntur

Calendarul activităților educative 2017

Standard

Prin Ordinul nr. 3248 din 14.02.2017 s-au aprobat competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017.

Concursurile cuprinse în CAEN și CAERI 2017 pot si accesate aici:

Calendarele activităților educative ale județului Suceava ( CAEN, CAERI și CAEJ/2017) pot fi accesate aici: Calendar CAEN_2017_SV
Inspector școlar,
Tatiana Vîntur

Calendarele olimpiadelor, competițiilor și concursurilor școlare

Standard

Prin ORDINUL nr. 3248 din 14.02.2017 au fost aprobate competițiile școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017.

Anexa 5 – concursuri naționale finanțate

Anexa 6 – concursuri naționale nefinanțate

Anexa 7 – concursuri interjudețene și regionale

Detalii: OMEN concursuri scolare 2016-2017.zip

Etapele concursurilor vor fi stabilite în scurt timp.

Succes!

Tatiana Vîntur