Arhive pe categorii: Proiecte educative

Diseminarea proiectelor educative

Argumente pentru educația incluzivă

Standard

54436478_2226188250771604_1660888347561689088_nSuceava a găzduit dezbaterea regională dedicată „Formării profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu deficiențe auditive și vizuale”, organizată de Asociația C4C – Communication for Community în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativ, SMIS 112080.

Evenimentul a fost moderat de Daniela Vișoianu – managerul proiectului, cu o contribuție importantă în proiectul Coaliţiei pentru Educaţie și Liliana Romaniuc – președinta Asociației Române pentru Literație.

Au participat inspectori școlari, profesori, directori, reprezentanți ai unor asociații/organizații, reprezentanți ai asociațiilor de părinți cu scopul de a propune politici publice în vederea îmbunătățirii/asigurării participării de calitate pentru copiii cu dizabilități și/sau CES. Workshop-urile au accentuat aspectele referitoare la formarea personalului care lucrează cu copiii cu dizabilități și sau CES: nevoile de formare, profilul „profesorului incluziv”,  nevoile copiilor în general și nevoile unui copil aflat în dificultate sau cu cerințe educative speciale.54413288_332406810952634_7182526254946451456_n

Proiectul a propus trei variante de politici publice, variante argumentate, care vizează formarea inițială, formarea continuă în diferite etape de dezvoltare profesională, schimbări de mentalitate, de atitudine, schimbări legislative dublate de flexibilitate, nevoile copiilor, schimbarea perspectivei din care privim educația incluzivă, nevoia de adaptabilitate și de contemporaneitate cu schimbările inerente, nevoia de a fi„open mind”, coerență a strategiilor (naționale), utilitatea fiecărui individ în societate, demnitatea fiecărei persoane, infrastructură adecvată, resurse umane, resurse de timp și resurse materiale, transfer și schimb de experiențe, empatie, comunicare și principii simple precum: „Fiecare copil este important” sau „Fiecare copil poate progresa”.

53270774_579591919183995_1537898089275195392_nÎmpreună, într-o diversitate de idei, soluții, argumente, experiențe incluzive s-au făcut propuneri cu sens, cu suflet și speranța că mâine va fi azi, iar nevoile copiilor sunt și nevoile noastre.

Tatiana Vîntur – inspector școlar

Educație juridică – ediția a IV-a

Standard

În perioada 25-29 martie 2019 se va desfășura a IV-a etapă a activităților specifice Educației juridice, conform protocolului Ministerului Educației Naționale cu Ministerul Justiției nr. 9698/20.07.2017 și respectiv nr. 7/95993 din 20.07.2017.

În vederea planificării activităților de educație juridică vă rugăm să contactați specialiștii/voluntarii înscriși în acest proiect, pentru a stabili de comun acord, programul de activitate pentru perioada mai sus menționată, completând documentul google docs până pe data 15 martie 2019 (documentul google docs).

După perioada de desfășurare a activităților, fiecare unitate școlară, prin coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, va trimite un raport care va respecta structura precizată în edițiile anterioare.

Termen de trimitere a raportului (format word) este 1 aprilie 2019.

Raportului i se pot atașa și 2-3 fotografii relevante din perioada desfășurării activităților, cu respectarea dreptului la imagine prevăzut de normele în vigoare (Codul civil).

 Rapoartele se vor trimite pe adresa de e-mail: tatianavintur@yahoo.com

Totodată, în perioada 13-24 mai 2019 se vor desfășura vizite la instanțe/parchete. Planificările acestora vor fi trecute în același tabel care cuprinde planificarea activităților. Vă sugerăm ca aceste activități să se desfășoare în cadrul programului „Școala altfel” din acea perioadă.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Aleg conştient. Stop dependenţei de Internet!

Standard

Salvați Copiii România coordonează, începând cu anul 2008, proiectul european Ora de Net care  vizează creşterea nivelului de folosire utilă, sigură şi creativă a Internetului  de către copii.

Demersurile naţionale sunt susţinute de Ministerul Educaţiei prin Protocolul de colaborare interinstituţional nr.9780/03.08.2017.

Ziua siguranței pe Internet este un eveniment global care se desfășoară anual în luna februarie, sub egida rețelei europene „INSAFE” – reţeaua internaţională a Centrelor Naţionale „Better Internet for Kids”. Cu această ocazie, coordonatorii programului Ora de Net lansează un concurs naţional „Aleg conştient. Stop dependenţei de Internet!” adresat copiilor şi tinerilor sub coordonarea unui adult, cadru didactic sau lider al unui grup de iniţiativă.

Concursul  se va derula în perioada 20 februarie – 12 aprilie 2019 şi pot participa clase de elevi şi profesori din învăţământul preuniversitar din România, la categoriile I-III (Categoria I este compusă din elevi ai claselor CP – IV; Categoria II: clasele V – VIII; Categoria III: clasele IX – XII) și grupuri de iniţiativă din cadrul organizaţiilor pentru copii şi tineret la Categoria specială.

Înscrierea se va face cel târziu la data de 12 aprilie 2019, după finalizarea întregului proces descris în materialele de prezentare puse la dispoziţie de echipa Ora de Net. Menţionăm că nu este necesară o înscriere prealabilă a celor care sunt interesaţi de participarea la concurs.

Regulamentul complet al concursului şi resursele care vă vor susţine în implementarea paşilor necesari pentru înscriere, pot fi consultate pe pagina dedicată acestei iniţiative : www.oradenet.ro/concurs2019

Succes!

T. Vîntur – ISJ Suceava

New Drama – concurs de dramaturgie pentru adolescenţi

Standard

New Drama – concurs de dramaturgie pentru adolescenţi este primul proiect din cadrul programului Excelsior Educaţional, care are ca obiectiv folosirea educaţiei ca modalitate de transmitere şi producere a culturii (prin activităţi culturale întreprinse chiar de copii și adolescenţi).

Proiectul îi are în vedere pe tinerii pasionaţi de teatru, adolescenţii cu vârsta între 14 și 18 ani, încurajându-i să își dezvolte imaginaţia prin însușirea și dezvoltarea tehnicilor de scriere dramatică.

Tineri din toată țara sunt invitați, așadar, să trimită o piesă într-un act. Textele sunt jurizate de o comisie formată din profesioniști. În urma selecției, șase dintre acestea ajung în faza finală a proiectului.

Tinerii participă la un atelier de scriere dramatică, iar textele lor sunt transformate în spectacole-lectură. Piesa căștigătoare este pusă în scenă, iar spectacolul intră în repertoriul Teatrului Excelsior.

Detalii: www.teatrul-excelsior.ro

 

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

 

Cariera mea

Standard

În perioada51469842_1206375359536608_8561391626625220608_n 5-7 februarie 2019, la Școala Gimnazială nr.4 Suceava, s-a derulat „Programul de Orientare în carieră” susținut de FUNDAȚIA DREPTUL LA EDUCAȚIE. Beneficiarii acestui curs au fost elevii clasei a VIII-a B, coordonați de prof. diriginte Țuca Claudia Adriana.

Programul de orientare în carieră a constat într-o serie de trei sesiuni  de training, folosindu-se metodologia apreciată de elevi, numită edutainment (predare distractivă).

S-a pus accent pe aprofundarea cunoașterii de sine, în special pe setul de aptitudini și interese specifice fiecărui participant. Au ghidat elevii în identificarea propiilor valori și nevoi.

Fiecare sesiune de training a avut loc într-o atmosferă deschisă și prietenoasă, oferind participanților oportunitatea de a căuta singuri răspunsurile într-un context ghidat de trainerii  FUNDAȚIEI DREPTUL LA EDUCAȚIE.

În urme celor trei sesiuni de training elevii și-au dezvoltat abilități necesare în alegerea conștientă a carierei, au învățat să-și gestioneze mai bine emoțiile, au practicat autocunoașterea și și-au identificat și exprimat valorile și nevoile prin intermediul exercițiilor distractive, au căutat răspunsurile la întrebările: cine vreau să fiu?, cine aș putea să devin?

„Programul de Orientare în carieră” a încurajat căutarea informațiilor și discuțiilor facilitate, trainerii încurajând elevii la autocunoaștere.

Metodologia aplicată a fost una nonformală și caracterizată de împlicarea directă și interactivă a elevilor.

Prof. Claudia Țuca – Școala Gimnazială nr.4 Suceava

Managementul proiectelor și programelor educative

Standard

Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, nici slujbaşi buni, nici cetăţeni buni şi, prin urmare, nici stat bine organizat, bine cârmuit şi păstorit.” Ion Heliade Rădulescu

20190205_121420Dezideratele majore ale educaţiei formale şi nonformale presupun formarea sistematică şi organizată a competențelor din diferite domenii de interes pentru activitățile educative școlare și extrașcolare: cultural, artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, a noilor educații. Aceste coordonate se pot realiza prin intermediul managementului de proiect, prin desfășurarea proiectelor şi programelor educative, managementul acestora fiind un domeniu relativ nou şi insuficient cunoscut de către profesori, diriginţi, consilieri educativi, manageri.

Îmbunătățirea managementului de proiect este o necesitate, proiectele fiind de fapt soluții pentru diferite probleme (nevoi) identificate la nivel personal, organizațional sau comunitar. Identificarea corectă a acestor probleme este punctul de plecare pentru realizarea unui proiect bun și totodată îi determină pe aplicanți să propună soluții creative, necesare și specifice organizației.

Din aceste considerente 25 de coordonatori de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (consilieri educativi), debutanți (0-2 ani), au participat la cursul de formare „Managementul proiectelor și programelor educative”, din oferta Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, având scopul de a-i familiariza pe cursanți cu domeniile specifice activităților educative din perspectiva scrierii, proiectării, planificării, implementării, evaluării, monitorizării și diseminării acestora.

S-au parcurs parcurs unitățile de conținut: Educația permanentă – educație formală, nonformală, informală; Școala – organizație care învață; Coordonatorul de proiecte și programe educative (CPPE) – liderul activităților educative; Proiecte – management de proiect; Portofoliul CPPE.

Oferta educațională extrașcolară – piesă a portofoliului cursanților – particularizează componente ale domeniului (vast) de activitate coordonat de către aceștia: comisia metodică a diriginților, comisia de la nivel primar/preșcolar, consiliul reprezentativ al părinților/asociații ale părinților, consiliul elevilor, consilierul școlar, parteneri guvernametali/nonguvernamentali.

20190206_150950Participanții au propus un „next level” pentru învățarea permanentă necesară pe tot parcursul vieții, învățarea permanentă fiind o componetă necesară pentru atributele unui lider educațional: Învaţă să conduci corabia şi vei şti mânui vântul!

Lucrul în echipă, delegarea sarcinilor, rolurile unui lider (roluri de formare și menținere a grupului, roluri de stabilire a sarcinilor, roluri individuale), instrumente coerente și indicatorii cantitativi și calitativi sunt ingredientele optimismului participanților pentru a motiva, implica, colabora în viitoarele proiecte/ activități de învățare formală, nonformală, informală.

„Țintește spre lună, chiar dacă nu reușești vei fi printre stele!” (Les Brown) -motto-ul educației permanente – IȘJ Suceava.

Tatiana Vîntur – formator

Inspector școlar pentru educație permanentă, I.Ș.J. Suceava

Săptămâna nonviolenței în școală (VI)

Standard

AfisComponentele Campaniei R.E.S.P.E.C.T. – Responsabilitate, Educație, Siguranță, Prevenție, Emoție, Comunicare și Toleranță, au fost punctul de pornire pentru activitățile desfășurate la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, în perioada 28 ianuarie – 1 februarie, în cadrul Săptămânii Nonviolenței, cu scopul de a forma la copii atitudini civilizate dar și pentru a combate agresivitatea și violența.

În cadrul acestei campanii s-au desfășurat activități diverse atât la nivelul claselor primare, cât și al celor gimnaziale.

NU suntem violenți!” au strigat în cor elevii clasei I D (înv. Dumitrescu Liliana) după ce au urmărit povestea „Casa celor 1000 de oglinzi”. Ei au învăţat că fiecare om este unic şi că faptele şi comportamentul lor lasă urme adânci în sufletul celorlalţi.

3Rad3Punctul de plecare al activității „Toleranța e atitudinea care ne aduce prietenia!”, desfășurată de elevii clasei a III-a A, îndrumați de doamna învățătoare Hîj Angelica, au fost cărțile lui Jeff Kinnney ,,Jurnalul unui puști”, cărți pe care copiii le preferă la această vârstă, le citesc cu drag și în care sunt prezentate situații din viața de școlar. Așadar, au fost puși în situația de a relata întâmplări din viața lor de școlar, de a argumenta de ce unele situații sunt acceptate și altele nu, care sunt comportamentele acceptate în școală. S-a discutat despre faptul că dragostea este mai bună decât egoismul, că nonviolența este mai bună decât violența, că pacea este mai 3Rad2bună decât războiul, că nonviolența este arma celor puternici.

3Rad1Elevii au citit, au desenat, au găsit împreună efecte pozitive ale respectului, ale toleranței, ale comunicării.

Elevii clasei a V-a B coordonați de doamnele profesoare Popa Ana Marcela și Sascău Gabriela au desfășurat pe parcursul săptămânii, activități în cadrul campaniei: dezbatere plecând de la cuvintele cheie „familie”, „anturaj”, „violență” şi „respect”, realizarea afișului campaniei „STOP VIOLENȚEI”, realizarea de postere plecând de la componentele campaniei, inscripționare de tricouri și realizarea de creații literare.

Plecând de la mottoul: „Oamenii slabi se răzbună. Oamenii puternici iartă. Oamenii inteligenți ignoră.” (Albert Einstein), elevii claselor a VI-a B, D, coordonați de doamnele profesoare Cîmpan Lucica și Bîndiul Vera, au desfășurat activitatea „Violența – o boală ce poate fi vindecată prin toleranță!” având ca scop promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei și toleranței continue, dezvoltarea unei capacități de mediere a conflictelor spontane apărute atât în clasă, cât și în școală și societate. Activitatea a debutat cu prezentarea unor clipuri privind cazuri de violență în mediul școlar, pe baza cărora elevii au fost rugați să-și exprime sentimentele. Deși inițial sentimentele avute au fost din rândul emoțiilor negative, au reușit să găsească și opusul sentimentelor avute, să descopere o suită de emoții pozitive și să identifice sinonimele cuvântului „toleranță”. Are loc o dezbatere între elevii celor două clase legată de toleranță/intoleranță, fiecare argumentându-și punctul de vedere. 3Rad4Prin diverse activități practice, elevii confecționează din carton colorat flori pe ale căror petale scriu sinonimele cuvântului toleranță identificate, realizează o hartă a toleranței, cu mesaje antiviolente, precum și o expoziție cu desene. Copiii identifică soluții și modalități de prevenire și rezolvare a conflictelor și realizează ,,Copacul Soluțiilor”. Activitatea se încheie prin realizarea unui poster privind prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și cu eliberarea în curtea școlii de baloane cu mesaje nonviolente.

3Rad5Prin activitatea  desfășurată copiii au învățat să se aprecieze pe ei înșiși și pe cei din jurul lor, să recunoască și să respecte drepturile lor și ale celorlalți, să ia decizii respectând deciziile altora, să învețe să soluționeze conflictele fără violență și discriminare, prin respect și toleranță.

RESPECT  elevilor și cadrelor didactice care s-au implicat cu responsabilitate și creativitate în realizarea cu succes a acestor activități. (Prof. Director Gabriela Sascău – Școala Gimnazială „M. Eminescu” Rădăuți)