Arhive pe categorii: Proiecte educative

Diseminarea proiectelor educative

Conferința Națională „Violența psihologică – bullying-ul”

Standard

„Şcoala ca mediu instituţional nu este „nici o fortăreaţă şi nici un sanctuar”, ci un forum al socializării, un spaţiu deschis lumii exterioare, asimilându-i tensiunile, trebuie văzută şi ca spaţiu de manifestare a violenţei.” (Violența în școală, 2006 – Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF)

Școala are responsabilitatea realizării unui climat educațional incluziv, armonios, în siguranță, non violent – atribute ale educației nonformale din județul Suceava, prin exersări constante în activități/acțiuni din proiecte, campanii, evenimente educative cu scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar, în toate formele ei de manifestare.

„Climatul educațional este inima şi sufletul şcolii şi esenţa care îi determină pe profesori şi elevi să iubească şcoala şi să îşi dorească să fie parte din ea.” T.A. Stein

Peste 650 de cadre didactice (din toată țara) s-au înscris la evenimentul de multiplicare a rezultatelor proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar, obținute de comunitățile educaționale din județul Suceava, la Conferința națională „Violența psihologică – bullying-ul”, inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni, cu scopul de a valoriza rezultatele din cadrul proiectelor de prevenire a violenței din mediul școlar într-un schimb benefic de instrumente, metode, tehnici și bune practici care contribuie la crearea unui climat educațional armonios, în siguranță, incluziv și de multiplicare a rezultatelor vizibile în proiecte de responsabilizare socială.

Conferința se desfășoară online, pe platforma Webex.

Agenda zilei

Invitații conferinței

Argumentele conferinței „Mere și triunghiuri” – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Violența în mediul școlar – inspector școlar general prof. Grigore Bocanci – I.Ș.J. Suceava

PROMEHS – Sănătatea mintală – conf.univ dr. Adina Colomeischi – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Abilități de viață – inspector general M.E.C. – prof.dr. Cătălina Chendea

Educația în siguranță în era digital – comisar șef Suceava Ileana Iacob – I.P.J. Suceava

Bullying și cyberbullying – comisar șef Ionuț Epureanu – I.P.J. Suceava

Traficul de persoane – o realitate a zilelor noastre – comisar șef Liliana Orza Comisar – ANITP – Centrul Regional Suceava

Agresorii invizibili – cyberbullying-ul – prof. psiholog Daniela Vîrvara – CJRAE Suceava, Școala Gimnazială nr.10 Suceava

Inspector școlar prof. Daniela Ceredeev – Valori morale în pandemie – I.Ș.J. Suceava

 • Bune practici
 • Educație incluzivă – acces la educație – inspector școlar Lidia Acostoaie – I.Ș.J. Suceava
 • Prevenție prin proiecte Erasmus+ – director Mihaela Apetrei – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni
 • VOICE – Discursul instigator la ură – Vasile Gafiuc – Institutul Bucovina
 • Medierea conflictelor în mediul școlar – director Elena Manuela David – Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava
 • Barometrul reușitei școlare nr. 40 – prof. metodist Mariana Pintilie – Colegiul „Al. cel Bun” Gura Humorului
 • Proiectul de responsabilizare socială RESPECT – inspector școlar prof. Tatiana Vîntur ( https://padlet.com/educativsv/Respect)
 • Împărăția nonviolenței – Liuța Jucan, Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei
 • Biblioraftul RESPECT – Școala Gimnazială Vatra Moldoviței
 • Nonviolență prin artă – Colegiul de Artă „C. Porumbescu” Suceava
 • „Citește pentru a nu fi singur!” – Antifragil
 • Feedback.

În cadrul conferinței va fi lansat volumul „Barometrul reușitei școlare nr.40/2021”.

Coordonator – Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Bucuria lecturii

Standard

Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România) vă supune atenției proiectul derulat de FICE România, Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii”, aflat la a XVII-a ediție.

Scopul proiectului Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii” este promovarea lecturii de carte la elevi, în vederea dezvoltării capacităţilor de înţelegere a conceptelor şi a imaginilor abstracte, de a memora şi imagina, de a înțelege și extrage sensurile din context, de creștere a motivației intrinseci etc. precum şi de atingere a unui nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală.

Proiectul se adresează elevilor din instituţiile preşcolare,școlare (din învățământul preuniversitar, cluburile și palatele copiilor etc.), detalii regăsindu-se în ghidul și regulamentul concursului, ambele anexate prezentei.

Copilăria, adolescenţa şi post-adolescenţa sunt perioade optime ale învăţării iar accesul liber la lectură şi, pe aceasta bază, la informare şi cunoaştere, se impune în societatea modernă ca unul dintre drepturile fundamentale ale copilului.

În acest context, promovarea lecturii în rândul elevilor se înscrie printre cerinţele obligatorii ale oricărei acţiuni socio-educaționale din România.

Înscrierea la acest proiect educațional nu este condiționată de plata vreunor taxe de participare și se realizează, pe baza fișei de înscriere anexată, la adresa bucurialecturii2014@yahoo.com.

Va  rugam  sa  completati si  tabelul  de  inscrieri:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2BhGMck8_VTfSX-C04FQc7cLqNYcIyOpYb9fCm1WCo/edit#gid=0

Detalii despre proiect: https://ficeromania.wixsite.com/ficeromania

Tatiana Vîntur

R.E.S.P.E.C.T. cu instrumente digitale

Standard

Vă invit să descoperiți contribuțiile creative ale comunităților educaționale din județul Suceava în cadrul campaniei de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T.:

Padlet-ul RESPECT: https://padlet.com/educativsv/Respect.

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți: https://padlet.com/mihaelaamaritei67/co11148dea8f599x;  Campania R.E.S.P.E.C.T.

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Vatra Dornei: https://issuu.com/strumfii/docs/s_pt_m_na_jude_ean__a_nonviolen_ei__n_mediul__cola

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava: https://online.flippingbook.com/view/954281/?fbclid=IwAR0d8JRPd_4MANpVBQYu2At6VQJgVjB4oJ4sFXt72EyKcIJ2hQcvrz4vkhw

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni: https://online.flippingbook.com/view/753513/

Școala Bilca:

https://www.facebook.com/watch/?v=899141490831576

Grădinița Albă ca zăpada Vatra Dornei: https://issuu.com/strumfii/docs/s_pt_m_na_jude_ean__a_nonviolen_ei__n_mediul__cola

Școala Gimnazială Sf. Ilie: 
https://padlet.com/sacualina/eyin7s7bln21wi4s

Școala Gimnazială Frătăuții Vechi: https://padlet.com/simonapicioc67/unpglylbumc1md3e
Școala Gimnazială Moara Nică: https://ro.padlet.com/loredanasopon1/3zok1yh6z595rxjt

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Webinar despre bunătate și credință într-o zi a nonviolenței

Standard

„Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.” (Mark Twain)

30 ianuarie 2021 – Ziua internațională a nonviolenței a prilejuit organizarea webinar-ului R.E.S.P.E.C.T., eveniment care a încheiat Săptămâna nonviolenței (25-30 ianuarie 2021), parte a proiectului de responsabilizare socială RESPECT: Responsabilizare. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții. Comunicare. Toleranță. Au participat 180 de cadre didactice, directori, coordonatori de proiecte și programe educative, coordonatori ai comisiilor de prevenire a violenței, din toată țara, pe platforma Webex, într-un eveniment bilanț al unei campanii de prevenire a violenței în mediul școlar.

Scopul webinar-ului l-a reprezentat diseminarea bunelor practici ale campaniei de prevenire a violenței în mediul școlar, care în acest an a avut ca moto: „Fii bun în ori de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

Începuturile poveștii R.E.S.P.E.C.T. – „Lucrurile mari au începuturi mici.” (Prometheus)

Campania a fost lansată în aprilie 2015, în parteneriat cu I.P.J. Suceava, fiind rezultatul proiectului de parteneriat pentru educația adulților, Grundtvig, „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural” (2011-2015), finanțat de Comisia Europeană propunându-și activități în școlile sucevene în cadrul celor 7 componente, exersarea tehnicilor de prevenire a violenței, de negociere și mediere a conflictelor, în cadrul orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, activităților extrașcolare.

Campania are ca simbol umbrela în culorile curcubeului- fenomen optic ce apare atunci când lumina soarelui suferă fenomene de reflecție, reflexie și difuzie odată cu picăturile de apă din atmosferă. Totodată, zeița curcubeului este Iris, cea care, în fiecare seară, dă la o parte perdeaua ce acoperă bolta cerească, lăsând să apară stelele. Țintim și noi către stele!

Aflată la a VII-a ediție, campania de prevenire a violenței în mediul școlar s-a transformat în proiect de responsabilizare socială și are scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent.

În cadrul proiectului național „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (www.educred.ro, https://www.creatorideeducatie.ro/proiectul-cred), a fost distins cu premiul „Creator de educație” – 2020 (coordonator prof. Tatiana Vîntur).

„O echipă nu înseamnă 11 viori şi nici 11 piane; o echipă este o orchestră.” (Alfred di Stefano)

Rezultatele proiectului sunt datorate contribuțiilor creative, inovative și profesioniste ale copiilor și elevilor din școlile sucevene, ale colectivelor de cadre didactice și ale implicării comunității – autorități, familie. O muncă în echipă în fiecare comunitate educațională, dar și la nivel interinstituțional, cu obiective comune și multe beneficii.

Doamna consilier local al Primăriei Suceava, Angela ZAROJANU, a făcut o trecere în revistă a proiectelor desfășurate în parteneriat cu I.Ș.J. Suceava: „Familii fericite, familii incluzive”,  „16 zile de activism împotriva violenței și pentru respectarea demnității” denumită „D.A.R.”-Dăruiește, Ajută, Respectă, în cadrul parteneriatului activ cu Asociația SEVA, „Femei de succes! Performanță la superlativ” care răspunde nevoilor identificate în diferite comunități, cu promisiunea implicării alături de școlile sucevene în campania RESPECT.

Doamna comisar, psiholog Ileana Iacob, Direcția de siguranță școlară a I.P.J. Suceava, a pus accentul pe aspecte și abordări ale siguranței școlare – o nouă viziune centrată pe soluții de securizare și prevenție a mediului școlar, pe responsabilitate și responsabilizare, adaptarea socială la valorile clasei şi ale şcolii în termeni de responsabilitate comunitară.

„Ora de net” – un program european unic în România care promovează utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur, program național coordonat de „Salvați Copiii” România, a fost adus în atenția participanților (mulți dintre aceștia voluntari ai programului), de către coordonatorul local Nicolae Corniciuc (www.oradenet.ro). În România proiectul se desfășoară încă din 2008 sub numele Sigur.info, iar din 2016 a devenit Ora de net! În acest timp peste 506.000 de copii și 130.000 de părinţi și profesori au fost implicați direct în activități educaționale, 7.400 de copii au beneficiat de informare și consiliere și mai mult de 9.100 de sesizări au fost făcute prin linia specializată de raportare.

„Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava coordonează programul de formare acreditat (22 credite) „Medierea conflictelor în mediul școlar” care se desfășoară în cadrul programului E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava”, a spus prof. metodist Irina Biciușcă, coordonatorul activităților de formare, într-o prezentare „storyjumper”. Cursurile de formare dezvoltă competențe transversale privind comunicarea și interacțiunea cu mediul social și cu mediul pedagogic.

Invitații și participanții webinarului au fost întâmpinați cu „prăjitura RESPECT, cu aromă de toleranță” care cuprinde (conform rețetei copiilor de la Școala Gimnazială Crucea): vorbe bune, înțelegere, cuvinte frumoase, răbdare, speranță, bunăvoință, prietenie, pace și iubire, cu umbrela RESPECT, pe „treptele RESPECT” (Școala Gimnazială Ciocănești).

„Ce formidabilă comunitate de practică vă puteți dovedi! Felicitări nenumărate pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit până acum! Și nerăbdare pentru împărtășiri viitoare!, ne-a spus doamna prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie, provocând participanții să formuleze mesaje reflexive, invitând la comunicare și introspecție prin metafore: „Sunt un râu de munte, limpede și curat …”(Luminița Angelescu), „În această lume încercată de umbre, doamna inspector a reușit să ne adune într-un colț de lumină!” (Ani Candrea), „Nu sunt nici mai mult, nici mai puțin, decât mă definesc cei din jur!” (Gabriela Cazac), „Plouă peste noi cu cuvinte frumoase…ca într-o poveste…” (Irinel Acatrinei), „Sunt o metaforă a devenirii mele!” (Claudia Samson), „Șunt eu… cu plusurile și minusurile mele….” (Alexandra Reindl), „Sunt un râu care curge, nu un lac de acumulare!” (Tatiana Vîntur), „sunt mai mult decât credeam că sunt….” (Valentin Buda-Niga), „A fost odată, la o școală, departe de oraș, un om care și-a propus să schimbe lumea în bine!” (Luminița Dobrea), „Sunt o picătură de rouă într-o mare de lumină!” (Mihaela Cătălina Anton), „Prin comunicare armoniasă schimbăm lumea!” (Adriana Mihalcea), „Sunt un curcubeu dornic să apară pe cer…” (Georgeta Camilar), „Inspirație, atitudine, gândire reflexivă, discernământ! Vibrație cosmică, armonie, iubire și credință. O bucurie astăzi, aici și acum. Excelentă inițiativă! Imbrățișări cu sufletul!” (Cristina Ciolacu).

„Și pentru că tot vorbim de sărbătoare, de toleranță și de toate bunurile pe care le aduce odată cu ea, nu putem să nu facem referire la marele praznic prin care îi cinstim astăzi pe cei trei mari Ierarhi și teologi ai creștinătății, Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – modele de smerenie, de numele cărora se leagă nu doar tratate de teologie sau realizarea Sfintelor Liturghii de rit bizantin, dar însăși practicarea toleranței, în cea mai înaltă, grăitoare și empatică formă a ei, exprimată simplu, prin iubirea aproapelui.

Acesta poate fi cel bogat sau cel sărac, cel care ne este drag, sau nu, cel căruia îi suntem datori a-i fi recunoscători, dar mai cu seamă cel care ne-a greșit; acesta poate fi oricine. Și așa cum cinstim oamenii împreună, oferindu-le ocazii multiple de sărbătoare în vaste colectivități, la fel suntem chemați astăzi și în fiecare zi să acceptăm că farmecul comunicării, al socializării, al existenței noastre în comuniune, se află în ceea ce ne deosebește. Și să găsim în toate aspectele atât de diverse și complexe ale naturii umane, motive de provocare către cultivare a dreptății, modestiei, bucuriei de a fi, de a învăța, de a crește în înțelepciune și bunătate, de a evolua.”, a spus prof. metodist Miriam Leon Postolache, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

„În drumul spre înțelepciune primul pas este tăcere; al doilea – să asculți; al treilea – să ții minte; al patrulea – să practici; al cincilea – să-i înveți pe alții!” (Solomon Ibn Gabirol) – Bune practici

Mediul virtual a adus într-o altă dimensiune campania RESPECT printr-o multitudine de instrumente digitale, aplicații, activități creative, idei valoroase care au fost adaptate nevoilor educaționale ale grupurilor de copii/elevi.

Prof. Mihaela Amariței a dat ilustrat prin intermediul „padlet-urilor” (www.padlet.com) rezultatele muncii copiilor clasei pregătitoare A de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți: Ziua mondială a drepturilor copilului: Ziua Mondiala a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie 2020; Campania R.E.S.P.E.C.T.

„Tema comună a tuturor activităților a fost SUNT CEEA CE RESPECT!, de aceea, realizând acrostihul cuvântului RESPECT, elevii clasei a VII-a  au conceput reguli pe care oricine le poate respecta pentru a se face respectat:”Rog politicos!/ Evit certurile! /Spun adevărul/ Pot să mă schimb/ Elimin violența/Cred în oameni /Tind spre mai bine!.” Pornind de la componentele care definesc această campanie de responsabilizare, elevii claselor a II-a și a IV-a au înțeles că oamenii care știu să-i respecte pe ceilalți sunt valoroși și de aceea au decis că AVEM PUTEREA DE A SCHIMBA LUMEA!- prin a ajuta de câte ori ne stă în putință, prin a iubi necondiționat, prin a construi, dar mai ales prin a crede în noi înșine.” (Director Prof. Claudia Samson, Liceul Tehnologic Iacobeni)

Anna Ștefură, Școala Gimnazială „M. Costin” Suceava a spus în intervenția sa: „Campania #RESPECT, coordonată atât de frumos de doamna inspector Vintur Tatiana, din RESPECT pentru educație, pentru cei din jur, părinții și elevii clasei a II- a B de la Școala Gimnazială ,,Miron Costin” s-au alăturat campaniei R.E.S.P.E.C.T! Felicitări că ați ales să fiți buni!🖐💞🌈 https://www.facebook.com/100007851000136/videos/pcb.2866869676918038/2866909593580713/, https://www.facebook.com/100007851000136/videos/pcb.2866869676918038/2866909636914042/

Prof. Luminița Dobrea, Școala Gimnazială Corocăiești, printr-un mesaj „Jos pălăria!” a prezentat tema întâlnirilor din săptămâna prevenției bullying-ului și cyberbullying-ului. Elevii au participat la o dezbatere pe această temă, au făcut schimb de informații și…au legat prietenii. A fost o zi plină de optimism care ne-a dat încredere și în care am găsit aliați destoinici și hotărâți în lupta de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar! „Împreună putem schimba lumea! Schimbarea începe cu noi! Să fim mai buni și… Cei din jurul nostru ne vor răspunde la fel!”

Feedback-ul unei zile cu armonie, credință și speranță – „Cutia de prim ajutor”

„Am participat astăzi la webinar și vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate. A fost deosebit de interesant, nici nu am simțit cum a trecut timpul. M-a impresionat în mod deosebit ”cutia de prim ajutor” (ochelari cu ramă roz, ciocolățica, pansamentul, inima, bagheta magică…).Vă mulțumesc din nou și vă felicit pentru o activitate de înalt profesionalism.” (Prof. Codruța Elena Tenea, Râmnicu Vâlcea)

„Am participat astăzi la o adevărată sărbătoare, creată din idei, valori, emoţii, trări înalte, sub umbrela R.E.S.P. E.C. T- ului, proiectul minunat, de responsabilizare socială, aflat la a VII- a ediţie, iniţiat la nivelul I.Ş.J. Suceava şi ,,orchestrat” desăvârşit de doamna inspector Tatiana Vîntur…A fost un regal de prezentări de activităţi minunate, de schimburi de bune practici, din care am  deprins ideea că dascălii suceveni sunt ,,rotiţele” care determină schimbările în educaţia pentru valori, atât de necesară în aceste timpuri. Sunt onorată că am făcut parte din această valoroasă comunitate de învăţare! Mulţumesc!” (prof. înv. primar,           Mihaela Gogu, Şcoala Gimnazială ,,N. Stoleru” Baia)

„Emoție, Responsabilitate, Ecou!” prezentare (Prof. Monica Huțu, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava)

„Am participat la webinar-ul organizat de I.S.J. Suceava – educație permanentă, prin doamna inspector Tatiana Vântur, care ne-a adunat într-o zi de sărbătoare în jurul unui crez. „Bunătatea înfrumusețează viața, împăcând toate neînțelegerile; ea limpezește ceea ce e încurcat, ușurează ceea ce e greu, înveselește ceea ce e trist”. Lev Nicolaevici Tolstoi (Director prof. Mirela Verdeșescu – Școala Gimnazială Panaci)

„Webinarul desfășurat astăzi, 30 ianuarie 2021 (Ziua Internațională pentru Nonviolență în școală), în cadrul Programului de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., inițiat de I.S.J Suceava, inspector prof. Tatiana Vîntur, a fost un eveniment de excepție, cu invitați – oameni resursă, cu exemple de bună practică – proiecte inovative, creative, cu impact asupra întregii comunități școlare. Vă mulțumim pentru dăruire, consecvență, implicare, susținere, pentru exemplul dumneavoastră personal, pentru faptul că reușiți să ne motivați și iată, așa cum au spus invitații din celelalte județe, aici, la Suceava, se întâmplă lucruri minunate. Vă mulțumesc!” (prof. Monica Colban, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței)

„Așadar în călătoria RESPECT, la fel ca și în alte călătorii de învățare, nu uitați „Cutia de prim ajutor” : „ochelarii cu lentile roz” – pentru o gândire optimistă; o ciocolată – pentru amarul prea amar; un plic de ceai – pentru liniștea sufletului ori de câte ori e nevoie; un elastic – pentru a fi flexibili și a ne întinde cât nevoile copiilor; o radieră – pentru a șterge ceea ce e urât, dificil; un creion – pentru însemnări ce merită a fi reținute (Să știi că tot ce faci în viață lasă urme!); o foarfecă – pentru a tăia răul de la rădăcină; o inimă – pentru iubire; o sfoară – pentru ca împreună să facem lumea mai bună; o baghetă fermecată – mereu avem nevoie de magie!” (Tatiana Vîntur)

Pentru diseminare evenimentul a avut și padlet-ul RESPECT: https://padlet.com/educativsv/Respect

Mulțumim partenerilor campaniei: Monitorul de Suceava, NEst TV, Bucovina TV – Curtea Școlii, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Webinar R.E.S.P.E.C.T.

Standard

Sâmbătă, 30 ianuarie 2021, ora 11.00, se va desfășura webinarul R.E.S.P.E.C.T. – componentă a proiectului de responsabilizarea socială cu același nume.

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă, se desfășoară pe parcursul unui an școlar și cuprinde componentele: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție (gestionarea emoțiilor). Comunicare. Toleranță. RESPECT se află la a VII-a ediție și se va desfășurasub egida: „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”

Pentru înregistrare veți completa formularul de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0AyxjGeFy3U13jLR2dkqMm7dJTnfSJDZv4b2XiqvHjl0oLQ/viewform?usp=sf_link

Invitații evenimentului:

Prof. dr. Daniela CĂLUGĂRU – inspector general al M.E.C.

Comisar Ileana IACOB – I.P.J. Suceava

Consilier local Angela ZAROJANU – Primăria Suceava

Nicolae CORNICIUC – Salvați Copiii, coordonator Ora de net

Prof. Daniela CEREDEEV – I.Ș.J. Suceava

Psiholog Ruxandra LAZARIUC – D.G.A.S.P.C. Suceava

Moderator: Prof. Tatiana VÎNTUR – I.Ș.J. Suceava (Creator de educație)

Evenimentul face parte sin Săptămâna prevenirii violenței în mediul școlar care include Ziua internațională a nonviolenţei în școală, 30 ianuarie, ziua comemorării morții lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă nonviolente, cel care spunea: „Nonviolenţa este arma celor puternici.”

Obiectivele proiectului vizează:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Inspector școlar, prof. Tatiana Vîntur

R.E.S.P.E.C.T. (IV)

Standard

Împreună vom reuși! Schimbarea începe cu noi!

Săptămâna prevenirii  violenței în mediul școlar  a debutat la Școala Gimnazială Corocăiești   cu imnul campaniei R.E.S.P.E.C.T.:

Suntem luptători pentru dreptate…

Ne cunoaștem drepturile și dorim o lume mai dreaptă!

Nu mai vrem oameni loviți!

Nu mai vrem crime și…nici cuvinte batjocoritoare!

În jurul nostru…mii de oameni indiferenți,

Mii de părinți, care și-au uitat copiii departe…în  țară…

Prieteni care se privesc unul pe celălalt …orbiți de indiferență…

Deși e greu, mai avem o sperață:

Că veți ridica fruntea și veți striga cu noi, cu curaj și cu demnitate

RESPECT: RESPONSABILITATE, EDUCAȚIE, SIGURANȚĂ, PREVENȚIE, EMOȚIE, COMUNICARE, TOLERANȚĂ

16.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Tu doar tu, tu ai în mâna ta…

Tu doar tu tu ai forța de-a lupta!

Tu doar tu, stăpân pe viața ta!

Orice ar fi, nu renunța!

Fii curajos! Luptă cu noi!

Nu renunța, chiar dacă-i greu!

Dacă eu pot… Și tu vei putea să faci ceva cu viața ta!

16.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Vrem ca atunci când ne uităm în jur să vedem oameni zâmbind!

Vrem să vedem copii jucându-se și părinți îmbrățișându-și pruncii!

Ce rost are să purtăm ură Atâta timp cât în lume există dragoste, speranță, bunătate și încredere?!

Sentimentele și gândurile negre Macină sufletele și spulberă relații…

Acum, cât încă mai avem această putere,

Să ne unim cu toții pentru a milita pentru toleranță, demnitate și R.E.S.P.E.C.T.!

SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI!„Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

 Primele versuri au fost create în 2017 împreună cu elevii școlii (https://www.youtube.com/watch?v=2imyjLPGZhY ), iar ultimele au fost adăugate în acest an, având ca sursă de inspirație moto-ul propus de doamna inspector Tatiana Vîntur pentru a VII-a ediție a campaniei.

              Vineri, 22 ianuarie 2021, s-a desfășurat primul webinar. Acesta a dat START pentru activitățile care se desfășoară în săptămâna 25-30 ianuarie 2021, în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T.  Activitatea a avut ca invitat de onoare pe doamna inspector Tatiana Vîntur care ne-a prezentat obiectivele campaniei și aspecte relevante ale  campaniilor din anii anteriori.   La activitatea de debut au participat și reprezentați ai altor școli din Suceava și din Botoșani: doamna profesor Daniela Orășanu de la Școala Gimnazială nr. 7, Botoșani , doamna profesor Raluca Dochița de la Școala Gimnazială nr. 10, Suceava, doamna profesor Paveliuc Florența, de la Școala Gimnazială  Mihai Eminescu, Bănești și elevele Andreea Balan și Miriam Logofătul de la Liceul Petru Rareș, Suceava. În cadrul webinarului au fost prezentate platforme și aplicații în care elevii vor putea realiza postere și cărți care să ilustreze tema ediției.

Marți, 25 ianuarie,  s-au alăturat campaniei sucevene și elevi de la Școala Gimnazială Sascut, Bacău. Ei sunt coordonați de doamna profesor Carmen Stanciu, care este  responsabil al comisiei de prevenire și combatere a violenței în școală. Tema întâlnirii a fost Fenomenul Bullying și Cyberbullying. Doamna profesor ne-a prezentat revista pe care o coordonează, Bullying și Cyberbullying, fenomene nocive, o revista care reprezintă un real model de bună practică. Elevii și-au exprimat părerile și emoțiile prin participarea  la un semafor virtual, apoi au dezbătut tema ediției:  Fii bun de câte ori este posibil.  Întotdeauna este posibil!.Pentru a putea realiza materiale cât mai diverse, elevii și profesorii de la cele două școli au prezentat  aplicații și platforma online prin intermediul cărora să  transmitem mesaje în cadrul campaniei: Canva (pentru a realiza postere), StoryJumper (pentru a realiza cărți), Pics Art color (pentru a realiza desene) și Film Maker (pentru a realiza filme). În cadrul activității, elevii au decis să păstreze legătura și au legat  prietenii. A fost o zi plină de optimism care    ne-a dat încredere și în care am găsit aliați destoinici și hotărâți în lupta de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar!

Pentru că ne dorim o lume mai bună, în care să nu mai existe violență, i-am încurajat pe elevi să își exprime emoțiile, gândurile și să le comunice prin intermediul desenelor, al  posterelor și al cărților. Așteptăm cu nerăbdare ziua de vineri, 29 ianuarie,  ziua în care ne vom reîntâlni cu toți partenerii noștri, în cadrul concursului de desene, cărți și postere.

ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI! SĂ FIM MAI BUNI ȘI… CEI DIN JURUL NOSTRU NE VOR RĂSPUNDE LA FEL! (prof. Luminița Dobrea)

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

R.E.S.P.E.C.T. (III)

Standard

„Secretul și farmecul vieții noastre nu stau în lipsa unui conflict ci în hotărârea și priceperea noastră de a-l rezolva.”  (Anton S. Makarenko)

Campania R.E.S.P.E.C.T. continuă în săptămâna prevenirii violenței în mediul școlar cu activități care pun accent pe mesajul campaniei „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

„În această săptămână 16 cadre didactice de la Școala Gimnazială „I. Barbir” Capu Câmpului participă la cursul de formare Medierea conflictelor în mediul școlar, acreditat prin O.M. nr. 3189/7.02.2020, în cadrul proiectului E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava – Cod SMIS 107116. Cursul care a început luni, 25 ianuarie 2021, oferă conținuturi și activități de învățare adaptate mediului virtual de formare a competențelor de soluționare a conflictelor prin negociere și mediere a conflictelor în mediul școlar. Aplicațiile digitale folosite (wordwall, wordart, jamboard, kahoot, oscrisoare, mentimeter, storyjumper și altele) conferă interactivitate, participare activă, creativitate și adaptabilitate în cadrul sesiunilor de meeting (G-suite for Education) și de e-learning.” formator Tatiana Vîntur

Totodată, elevii de la Școala Gimnazială „I. Barbir” Capu Câmpului desfășoară activități de exersare a responsabilității și strategii adecvate îmbunătățirii atitudinilor față de sine și față de cei din jurul lor.

Fișă de activitate: A fi responsabil e o necesitate

Motto: „Nu ești răspunzător pentru că te naști. Dar ești direct răspunzător pentru ce trăiești” (Tudor Mușatescu)

Coordonator: prof. Ana-Maria Catargiu

Componenta campaniei: Responsabilitate

Obiectiv: manifestarea respectului față de ceilalți conștientizând responsabilitățile pe care le au

Desfășurarea activității: 

 1. Joc de rol: doi elevi sunt invitați să mimeze o responsabilitate pe care o au în familie.

Întrebări adresate: Ce ați învățat din acest joc de rol? Cum ați reacționa dacă acest joc de rol ar fi între voi și un părinte? Ce rol au părinții/profesorii în formarea voastră?

Copiii le solicită părinților să aibă mai multă încredere în ei și mai mult respect pentru părerile lor.

 • Care sunt responsabilitățile voastre? Cum ne manifestăm respectul față de noi, față de cei din jurul nostru, față de atribuțiile noastre?
 • Ce înseamnă să fii un copil responsabil?

Elevii au descoperit că toți ne dorim să trăim într-o lume în care cei din jur să fie responsabili. Din punctul lor de vedere, un copil responsabil este unul cu o atitudine pozitivă, care conștientizează modul prin care poate contribui la binele comun, preocupat de respectarea drepturilor celor din jur.

O altă activitate, coordonată de prof. prof. înv. primar Mariana Negrea, a avut scopul de a exersa comportamente și atitudini civilizate.

Desfășurarea activității: 

 • Rutine noi: salutul elevilor. Elevii sunt invitați să salute cu cotul, cu nasul, cu mâna, arătându-și iubirea sau respectul față de cei prezenți.
 • Întrebări adresate: Ce înțelegeți voi prin respect? Ce cuvinte folosiți pentru a arăta că sunteți respectuoși? Ce credeți că semnifică fiecare literă a campaniei R.E.S.P.E.C.T.? Ce înseamnă „să fii bun cu cei din jurul tău?
 • Pași necesari pentru a fi buni cu cei din jurul nostru.

Copiii au remarcat că fiecare și-a arătat respectul folosindu-se de un cuvânt frumos, de un gest, au făcut complimente, au scris cuvinte care fac referință la colaborare, toleranță, colegialitate, prietenie.

Experiențe de învățare utile, necesare care exersează pașii spre armonie, colaborare, pace cu noi și cu cei din jur.

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Violența – capătul lumii sferice

Standard
Clubul Copiilor Fălticeni

Elevii claselor a IX a D si a IX a E de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, sub coordonarea doamnei prof. Ionela Ștefaroi, au marcat Săptămâna Nonviolenței în mediul școlar, în cadrul Campaniei de prevenire a violenței RESPECT, inițiată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă cu scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exerciții de comunicare și creativitate, evidențiind efectele negative ale violenței și conflictului, în cadrul proiectului: Violența- capătul unei lumi sferice!

Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.

Folosindu-și imaginația și creativitatea elevii au găsit definiții ale conflictului, folosind metafore, pe care le-au desenat într-un mod original. Din perspectiva lor, conflictul  este văzut ca „slăbiciunea minții și strigătul sufletului” , „tulpina amară ce răsare când pui îngrășământul de orgolii sau ură” , „precum un suflet înecat în umbre, dar cu o rază de speranță la suprafață” , „datul cu banul. Două fețe, două posibilități” , „este ca apa cu uleiul”, „și părerea altora despre mine, neimportantă” ,  „o albină ce s-ar lupta cu vântul puternic”, „asemeni țigărilor și drogurilor, nu au ce căuta în viața mea”.

La întrebarea ce imagini, gusturi, mirosuri vă vin în minte când auziţi cuvântul „conflict”? adolescenții au asociat termenul cu: ceapa, cearta, bătaia, gustul amar, războiul, fumul de țigară, mâncarea nesănătoasă, sângele, mirosul de ars, sabia, lanțul rupt, clorul etc.

Jocul pe tărâmul creației a continuat, iar cuvintele iubire, respect, încredere, conflict, violență, asertivitate  au devenit personaje memorabile ale poveștilor lor, unele finalizându-se  cu happy-end, alte cu întrebări fără răspuns. „Astfel Iubire și Conflict au devenit prieteni, iar Conflict a aflat că viața e mult mai colorată cu cineva lângă tine care te respectă. Cheia fericirii este ușor de găsit: renunță la violență, fii blând și deschis spre comunicare!” (Prof. Ionela Ștefaroi)

Tatiana Vîntur

Îmblânzirea violenței

Standard

Elevii claselor a II-a și a III-a de la Școala Gimnazială Zvoriștea, sub coordonarea doamnei prof. Cojocariu Ioana-Maria, au marcat Săptămâna Nonviolenței în mediul școlar, în cadrul Campaniei de prevenire a violenței RESPECT, inițiată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă cu scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către copii și elevi.

Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.

„Tu ce ai pe suflet?” este activitatea desfășurată de elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială Berchișești, în cadrul Săptămânii Nonviolenței în mediul școlar. Prin exemplul „hârtiei mototolite” copiii au aflat care sunt consecințele agresivității asupra sufletului fiecăruia dintre cei implicați (agresor și agresat), cum pot evita situațiile conflictuale, cum își pot controla pornirile violente și ce reguli trebuie respectate pentru a putea trăi în armonie alături de ceilalți. O „inimă șifonată” nu mai poate fi netezită! Regretele și scuzele pot îndrepta o situație, dar nu pot șterge efectele violenței din sufletul nostru. Cred că astăzi și-au însușit o lecție foarte importantă: „În viață toate chipurile sunt oglinzi. Fii reflexia pe care vrei să o vezi în ceilalți!”

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă, aflat la a VII-a ediție a fost desfășurat și de elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Malini care au participat în ultimele trei ediții cu activități din care au învățat cum să își gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, comunicând activ, asertiv și nonviolent .

La Școala Gimnazială Pojorâta au avut loc diferite activități, numele proiectului la nivelul unității fiind  „Îmblânzirea violenței”:

 • Cercurile compasiunii –  pentru a-și demonstra empatia, compasiunea și solidaritatea, elevii clasei a VI-a s-au exprimat prin desene sau au realizat prezentări Power Point.
 • ·Sunt copil, am drepturi – a presupus prezentarea drepturilor copiilor prevăzute în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, activitate desfășurată la clasa a V-a. Aceștia au realizat și un panou virtual al sloganurilor împotriva violenței.
 • Toleranța – o lecție ce trebuie învățată – Micuții din clasa pregătitoare au învățat despre toleranță printr-un concurs de colorat chipuri de copii din diferite părți ale globului și prin discuțiile pe baza asemănărilor și a diferențelor dintre aceștia.
 • Scrisori unui copil violent – elevii clasei a VII-a au încercat să „îmblânzească violența” adresându-i scrisori prin aplicația LINOIT (prof. Daniela Vermeșan).

„Dragă V., De ceva timp te-am observat cum încerci să te faci remarcat prin violență, iar eu am hotărât să îți scriu această scrisoare deoarece cred în tine și în schimbarea pe care o poți face. Nu cred că tu te simți bine atunci când îi hărțuiești pe alții, ai putea ieși în evidentă și prin alte lucruri, de exemplu îi poți ajuta pe oameni să se schimbe în bine, iar dacă vei face acest lucru îi vom putea ajuta și pe ceilalți să se schimbe și să nu mai apeleze la violență. Sper să înțelegi ce am vrut să îți transmit și să te gândești la această scrisoare.

                                                       Cu drag, Nonviolența”

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

R.E.S.P.E.C.T. (II)

Standard

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă, se desfășoară pe parcursul unui an școlar și cuprinde componentele: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție (gestionarea emoțiilor). Comunicare. Toleranță. RESPECT se află la a VII-a ediție și se va desfășura sub egida: „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

O nouă etapă a proiectului include Săptămâna de prevenire a violenței în mediul școlar, 25 – 30 ianuarie 2021, care se desfășoară cu scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, mediu propice de exersare a comportamentelor și atitudinilor civilizate, astfel încât fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță, să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabil să-și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă, nondiscriminatorie, comunicând activ, asertiv și nonviolent. 

Dezbinarea, divergenţa,
Cearta, vorba în răspăr,
Duşmănia, disidenţa,
Strânse toate într-un măr.
” (Mircea Ionescu Quintus)

Fișa de activitate 2: Conflict – „Mărul discordiei”

Obiective: Clarificarea noţiunii de conflict, prin evidenţierea semificațiilor acestuia apelând la experienţele personale.

Coordonator: Tatiana Vîntur (activitate de formare)

Concepte cheie: conflict, analiză

Materiale necesare: aplicația WordArt, Anexa 1

Desfășurarea activității:

TV- Mărul discordiei (Conflict)

Latinescul „conflictus” înseamnă „a se lovi unul pe altul”, ciocnire, confruntare. Dicţionarul de sociologie menționează: „opoziţia deschisă, lupta între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale divergente sau incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunilor sociale”.

 1. Ce este un conflict – semnificații, termeni cheie care duc la înțelegerea semnificațiilor conflictelor
 2. Varianta 1 – se poate realiza acrostihul conflictului
 3. Varianta 3 – se realizează reprezentarea grafică a conflictului prin intermediul unor elemente grafice, simboluri, termeni cheie.
 4. Semnificația expresiei „mărul discordiei” – folosiți Anexa 1.

Anexa 1: Mărul discordiei

1. Regele Troiei află de la zei că ultimul lui născut îi va aduce război.

2. Regele Troiei îşi aruncă fiul în mâinile unui păstor.

3. După câțiva ani, regele îşi recuperează fiul pe nume Paris.

4. O petrecere are loc pe muntele Olimp.

5. Zeița Eris (zeița discordiei), vede fericirea celorlalte femei şi aruncă un măr de aur otrăvit pe care scria ,,Cea mai frumoasă să-l ia” în cercul horei dintre Afrodita, Atena şi Hera.

6.Zeițele se iau la ceartă.

7. Hermes duce mărul în mâinile lui Paris, ca el să decidă a cui este mărul.

8. Fiecare zeiță îl îndeamnă pe Paris să o aleagă, dar Afrodita îl ispiteşte: îi zice că i-o dă de soție pe frumoasa Elena din Sparta.

9. Paris a făcut asta, iar soțul Elenei (Elena era căsătorită, dar Afrodita a făcut-o să uite de soțul ei, îndrăgostindu-se de Paris), fiind gelos, a pornit războiul Troian.
 S-a păstrat expresia Mărul discordiei, care se aplică oricărei surse de dispută.

Succes!

Tatiana Vîntur