Arhive pe categorii: Siguranța în mediul școlar

„Trebuie să facem planuri pentru libertatea noastră şi nu pentru siguranţă, dacă nu din alt motiv, atunci pentru că numai libertatea poate face siguranţa sigură.” (Karl Popper)

Educație juridică – norme și comportamente prosociale, antisociale

Standard

Săptămâna Educației Juridice a fost marcată astăzi, 7 martie 2018, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava prin organizarea unui eveniment cu tema Norme și comportamente (prosociale, antisociale), avându-l ca invitat special pe dl procuror Sorin Eugen Iasinovschi de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Cei 70 de elevi participanți din cadrul liceului (clasele XI-XII) au asistat la prezentarea unor teme juridice din cele prevăzute în actele adiționale ale Protocolului de colaborare privind educația juridică încheiat la 20 iulie 2017 între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Scopul activității desfășurate pe parcursul a două ore a fost conștientizarea elevilor cu privire la modul în care îi poate afecta săvârșirea de fapte penale sau contravenționale. CTIA1Astfel, s-au purtat discuții privind aspecte ale sistemului judiciar din România, norme și comportamente prosociale și antisociale, răspunderea penală, despre traficul și consumul de droguri, dar și despre traficul de persoane.  Au fost abordate noțiunile de infracțiune, contravenție, răspundere penală și contravențională, autor, complice și instigator, măsurile educative aplicabile atât minorilor, cât și majorilor, dar și modalități de prevenire și recomandări pentru gestionarea stărilor conflictuale.

În urma prezentării teoretice a noțiunilor cu termen juridic, dl procuror a venit cu exemple suport și cazuri reale întâmplate pe teritoriul României și, în mod special, pe teritoriul județului Suceava. Interesul elevilor a fost la cote maxime când au fost prezentate spețe ale unor cazuri reale de infracțiuni, precum acțiunea polițiștilor sub acoperire din Suceava privind prinderea lui Jardel și Cojocel (nume inventate pentru respectarea datelor cu caracter personal) pentru trafic de droguri în parcarea de la Iulius Mall Suceava sau a clanurilor ieșene traficante de persoane. Elevii au adresat numeroase întrebări și au purtat discuții deschise cu dl procuror, dezbaterea încheindu-se cu promisiunea revenirii reprezentanților justiției în unitatea noastră școlară și în proiecte ulterioare. (prof. Monica Lepcaliuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava)

Tatiana Vîntur -IȘJ Suceava

Anunțuri

Școala nonviolentă – Școala RESPECT

Standard

Una dintre problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie manifestarea agresivă a tinerilor în mediul școlar și în afara acestuia. Formele de violenţă înregistrate în mediul şcolar fac necesară intervenţia factorilor educativi prin acţiuni de informare, prevenţie, intervenţie şi consiliere.

Moldovita3Campania RESPECT porneşte de la necesitatea intensificării acţiunilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar, prin implicarea comunităţii şcolare şi a partenerilor educaţionali în activităţi specifice care să conducă la conştientizarea existenţei cazurilor şi formelor de violenţă în mediul şcolar şi a consecinţelor negative asociate acestora.

Modalităţile de acţiune în cadrul proiectului includ activităţi de dezvoltare personală pentru elevi în spiritul valorilor autentice, activităţi de formare a atitudinii tolerante şi de comunicare non-violentăapelând la strategii, instrumente şi metode specifice educaţiei nonformale.

Planul de activitate anual de prevenire a violenței în mediul școlar, al IȘJ Suceava/2017-2018, include:

a. intervenții la nivelul școlii: cunoaşterea mai bună a surselor posibile de violenţă; transformarea regulamentului şcolar din instrument formal, în mijloc real de prevenţie şi intervenţie; înfiinţarea structurilor cu rol de mediere (centre de resurse, mediere de către elevi); creşterea rolului consilierului şcolar în viaţa şcolii; informare – modalităţi adecvate de gestionare a unor situaţii de violenţă (autocontrol, negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de autoapărare etc.); încurajarea exprimării opiniei elevilor în cadrul dezbaterilor curente; valorificarea în timpul orelor de dirigenţie a temelor relevante pentru problematica violenţei (drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/ regulă de comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, abilităţi sociale etc.); programe şi activităţi extrașcolare (săptămâna prevenirii violenţei, campanii); concursuri/ expoziţii tematice, invitarea unor specialişti la care să participe, pe lângă elevi, şi cadre didactice, părinţi).

b.intervenții la nivel familial: Școala părinţilor – activități suport pentru părinți; consiliere familială; părinții- persoane resursă în activități; activități de suport educațional pentru părinți; asociații ale părinților – implicare în viața școlii; terapie familială -necesitate, efecte.

c. intervenții la nivel individual:  cunoaşterea copiilor şi identificarea timpurie a celor cu potenţial violent; valorificarea intereselor şi aptitudinilor acestora şi, în funcţie de vârstă, implicarea lor în activităţi de voluntariat cu caracter social; înţelegerea mecanismelor recompensă-sancţiune şi evitarea centrării predominant pe sancţiune.

d. intervenții la nivel social:  campanii de conştientizare cu sprijinul media; sistem de monitorizare la nivel naţional a fenomenelor de violenţă în şcoală; stimularea cooperării interinstituţionale şi implicarea societăţii civile în viaţa şcolii; teme privind violenţa şcolară în programele de formare continuă a cadrelor didactice; discipline opţionale/conținuturi centrate pe prevenţia violenţei, activități extrașcolare; stimularea cercetării privind violenţa şcolară etc..

În cadrul Campaniei județeane RESPECT, în Săptămâna nonviolenței în mediul școlar a fost promovată necesitatea realizării unui mediu nonagresiv, armonios prin activități care au marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în mediul școlar (30 ianuarie) și activități desfășurate în cadrul campaniei RESPECT (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții. Comunicare. Toleranță), campanie inițiată de IȘJ Suceava, aflată la ediția a IV-a.

Activitățile desfășurate în unitățile școlare din județul Suceava: RESPECT_ISJSV_18

„Secretul și farmecul vieții noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hotărârea și priceperea noastră de a-l rezolva.” (Makarenko)

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava, coordonatorul campaniei RESPECT

Săptămâna nonviolenței – campania RESPECT

Standard

30 ianuarie, în mai multe tări, reprezintă Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli. Această zi are ca obiectiv promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și respect, toleranță, mesajul principal al acestei zile fiind „combatem violența prin cuvinte magice, dragoste universală, nonviolență și pace – Dragostea universală este mai bună decât egosimul, nonviolența este mai bună decât violența și pacea este mai bună decât războiul.”

În perioada 29 ianuarie – 3 februarie 2018 în școlile județului Suceava se desfășoară activități în cadrul Săptămânii Nonviolenței – Campania RESPECT, inițiată de IȘJ Suceava.

Școala Gimnazială Baia:

Educarea elevilor în armonie, toleranță, respect, a fost scopul activității derulată de Ziua Internațională a Nonviolenței „CUVINTE CARE STRĂLUCESC”, beneficiari fiind 60 elevi de la clasele a II-a, a V-a, a VII-a (coordonatori prof. Zaharia Floarea, consilier educativ, director, prof. Potlog Roxana prof. Sava Iulia)

BaiaActivitatea a debutat cu prezentarea mesajului Zilei Internaționale a Nonviolenței             ” …dragoste universală, nonviolenţă şi pace. Dragostea universală este mai bună decât egoismul, nonviolenţa este mai bună decât violenţa şi pacea este mai bună decât războiul”. Chiar dacă Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. Toate formele agresiunii întâlnite în şcoli – de la îmbrânceli şi jigniri, până la injurii, vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale – trebuie să dispară iar relaţiile interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-părinte trebuie să fie întemeiate pe armonie şi toleranţă, în care puterea  cuvântului care zidește să primeze.

Moldovita3Pornind de la obiectivul principal al Campaniei R.E.S.P.E.C.T., elevii au descoperit cuvinte magice, strălucitoare, care definesc  NONVIOLENȚA :

RESPONSABILITATE „Fiți responsabili de faptele voastre!”

EDUCAȚIE „Numai prin educație devii om adevărat!”

SIGURANȚĂ „Școala noastră îți oferă siguranță!”

PREVENȚIE „Preveniți orice conflict!”

EMOȚII „Controlați-vă furia și dați dovadă de emoții pozitive!”

COMUNICARE „Orice act violent se rezolvă doar prin comunicare!”

TOLERANȚĂ „Cei toleranți întotdeauna vor câștiga!”

Materialele realizate de elevii celorlalte clase sub formă de afișe, postere, pliante, prin care și-au exprimat gândurile, emoțiile, sentimentele  au demonstrat implicarea activă a tuturor în acest proiect, încercând să

găsească cele mai bune soluții pentru prevenirea și combaterea violenței în școală. (Consilier educativ, înv. Zaharia Floarea)

Liceul Tehnologic „V. Cocea” Moldovița – s-a desfășurat Atelier@Campania

Moldovita1

RESPECT în cadrul căruia termenii cheie ai campaniei au fost ilustrați în afișe, mesaje nonagresive, dezbateri, activități interactive: responsabilitate – educaţie – siguranţă – prevenţie – emoţie – comunicare – toleranţă. (Actanţi – elevii clasei a VI-a A, Raluca Nemciuc şi Bogdan Hapurneac – reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor și psihopedagog Livia Biltan, consilier educativ. )

4VD_2Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei a realizat „umbrele RESPECT” cu ingrediente ale nonviolenței: respect, eleganță, stăpânire de sine, prietenie, corectitudine, autocontrol, armonie. Elevii clasei a IV-a au discutat despre influența pozitivă pe care o are cuvântul frumos și civilizat asupra colegului. Elevii au formulat  mesaje și îndemnuri de suflet, apoi și-au dat mâna, înțelegând că relațiile dintre ei trebuie să se bazeze pe toleranță, respect și comunicare civilizată, nonviolentă. (Activitate coordonată de prof. Jucan Liuța și prof. Dorina Moroșan)4VD_5

30 ianuarie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NONVIOLENȚEI ÎN ŞCOLI a fost marcată și la Școala Gimnazială „B. Vodă” C. Moldovenesc:

„Când educația se bazează pe comunicare, respect, empatie, valori reale şi certitudinea că fiecare dintre noi poate schimba ceva în bine, atunci şcoala este mai mult decât un loc unde venim ca să avem de unde pleca!  O lecție despre oameni şi omenie, despre civism şi atitudini valoroase, despre şcoala voastră, despre educația pentru viață!” (prof. Nicoleta Bogoș)

Todiresti3„Mai puțină violență, mai multă armonie!”, activitate de suport educațional pentru părinți, a fost desfășurată la Școală Gimnazială Todirești, fiind coordonată de director prof. Lăcrămioara Cocîrlă, doamnele profesoare, Lia Rudnic, Larisa Cătălina Cojocar și de către domnul profesor, Adrian Marmeliuc, în colaborare cu doamnele învățătoare, Angela Tabarcea și Veronica Cioată.
După prezentarea unor materiale referitoare la tipurile de violență, cauze, factori, părinții și cadrele didactice au lucrat pe grupe, prezentând apoi materialele realizate. La sfârșitul activității, părinții au analizat două studii de caz, două cazuri de violență, ale căror soluții au fost prezentate din perspectiva de profesor și de părinte.
Implicarea părinților în activitățile de prevenție a violenței ne-a dovedit că aceștia construiesc o relație armonioasă cu proprii copii, insuflându-le sentimente de iubire, de liniște, de bucurie, de sinceritate. (consilier educativ prof. Larisa Cătălina Cojocar) 

Corocaiesti1Școala Gimnazială Corocăiești a organizat un marș pe strada principală a satului. Cuvintele cheie și culorile simbol ale Campaniei Respect au fost piesele  care au stat la baza tuturor activităților organizate în săptămâna 29 ianuarie-3 februarie 2018: expoziție de desene-Picături de curcubeu,  concurs de  eseuri- Vrem o lume fără violență; O expoziție vie în cadrul căreai elevii au realizat un curcubeu din baloane în curtea școlii și și-au prezentat lucrările realizate în cadrul orelor de educație plastică; teatru forum- Culorile se ceartă. (consilier educativ prof. Luminița Dobrea)

,,Omul e ca şi copacul. Dacă de mic se strâmbă, anevoie se mai îndreaptă.’’

Dolhesti3În Școala Gimnazială Dolheștii Mari s-a desfășurat  proiectul educațional: ,,Violența şcolară-o realitate intolerabilă” care are ca motto:,,Dacă altul se poartă cu tine josnic, tu fii demn!/Dacă altul te tratează urât, tu fii bun!’’,coordonat de d-na prof.metodist Agafița Gianina-Maria. Proiectul are obiectivul de a preveni agresivitatea și violența în mediul şcolar, ruperea ,,cercului vicios’’ al violenţei prin practicarea ,,celor trei A ai nonviolenţei’’:

  • Asertivitate:Comunică eficient!Acţionează inteligent!
  • Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime!
  • Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!

Activitățile s-au desfășurat la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Hatmanul Şendrea’’ Dolheștii Mari și Școlii Gimnaziale Dolheștii Mici, fiind coordonate prof. Agafița Gianina-Maria, prof.Pîntea Georgeta-Aurora, prof.inv.primar Onea Nadia (resp.activ.extrașcolare Școala Gimnazială Dolheștii Mici), prof. Jitariuc Elena (resp.activ.extrașcolare Școala Gimnazială ,,Hatmanul Șendrea”Dolheștii Mari), prof.înv.primar Damian Maria-Cătălina,prof.Pîntea Anişoara,prof.Constantin Mihaela,împreună cu toate cadrele didactice din aceste școli.

Prin activităţile derulate, ,,Plicul cu fapte bune’’(exerciţii de notare a emoţiilor pozitive/negative), ,,Urna regretelor’’,workshop-uri, scenete, concurs de desene etc., elevii şcolii dolheştene au conştientizat că violenţa poate fi prevenită prin implicare şi consideraţie faţă de cei din jur, reuşind să creeăm o lume în care să dăruiască din tot sufletul şi să se aştepte în schimb la corectitudine, bunăvoinţă şi consideraţie.Produsele activităţilor conţin gânduri sincere ale elevilor,fiind adevărate îndemnuri pentru armonie, pace, înţelegere, acceptare, respect, empatie şi solidaritate. (consilier educativ prof. Camelia Chiperi)
Tatiana Vîntur – inspector școlar

Anunțuri

Activități de prevenire a violenței

Standard
În perioada 1-16 noiembrie, la Școala Gimnazială Voitinel s-au organizat o serie de activități specifice sub genericul „19 zile de activism pentru prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor’’ :
23619082_1707463035952821_1134071248_n– 2-6. XI.2017 – sesiuni de informare, dezbateri, discuții: prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, înv. Bodnar Veronica
– 6-10. XI.2017 – activități practice (realizare desene, postere, 19 mesaje împotriva violenței etc): prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, înv. Bodnar Veronica, prof. Costache Ramona
– 13-17.XI.2017 – realizare panouri, scenetă antiviolență, discuții cu părinții, vizite reprezentanți poliție:  director prof. Cîrdei Rodica, prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, prof. Hriț Adriana.
Consilier educativ
Prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona
Anunțuri

19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

Standard

În cadrul campaniei internaţionale anuale ,,19 zile de activism pentru prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor’’ în Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea,, Dolheştii Mari şi Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici s-au desfăşurat activităţi care pot constitui exemple de bune practici de educţie formală şi nonformală.

DolhestiCampania este organizată de World Women Summit Fundation, iar în România campania este coordonată de Organizaţia neguvernamentală FICE România (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative-secţiunea România). Anul acesta, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii, a stabilit ca temă a campaniei practicile tradiţionale dăunătoare pentru copii, următoarele teme anuale ale campaniei (anunţate de WWSF pe site-ul http://www.woman.ch/index.php/en) vor aborda problematici precum: Traficul în rândul copiilor şi tinerilor; Copiii străzii; Pericolele comunicării virtuale  – cu scopul de a pregăti copiii, părinţii şi cadrele didactice să recunoască formele de abuz (inclusive prin intermediul comunicării virtuale)şi neglijare, trafic de persoane etc şi să intervină, alături de alţi specialişti în educaţia şi sprijinirea copiilor, în prevenirea acestor forme de atentare  la viaţa, siguranţa şi securitatea copiilor.

Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea’’ Dolheştii Mari a participat pentru prima dată la această campanie în acest an şcolar, stabilind o echipă de proiect la nivelul şcolii, cu următoarea componenţă: prof. Vieriu Mihaela-director; prof. Chiperi Camelia – coordonator proiecte educative (prof.de biologie); prof. Grigoraş Mirela – resp.CEAC (prof.de lb.engleză); prof. Agafiţa Gianina – Maria – prof.metodist lb.română; prof. Jitariuc Elena – resp.activităţi extraşcolare (prof.de geografie); prof. Sandovici Liliana – resp.com.met.învăţători; ed. Constantin Adriana – resp.com.met.educatoare.

Activităţile desfășurate au fost:

Dolhesti2S-a afişat pe site-ul şcolii recomandările şi precizările WWSF referitoare la campania din acest an, cu accent pe tema sa principală, astfel ca fiecare membru al şcolii noastre să aibă acces la el;

S-a realizat panoul proiectului ,,Pericolele comunicării virtuale’’, cuprizând informaţii şi fotografii ilustrând activităţile specifice campaniei organizate la noi în şcoală;

S-au organizat workshop-uri pe această temă cu diriginţii claselor V-VIII, respectiv cu învăţătorii (cls.preg.- a IV-a), realizându-se un brainstorming referitor la tema desfăşurată.

Ca urmare a acestor dezbateri, elevii au conştientizat efectele negative pe termen lung ale hărţuirii, violenţei în mediul virtual, având în vedere atracţia pe care internetul o stârneşte în rândul copiilor, corelând cu accesul facil şi nelimitat la o sursă uriaşă de informaţii, cu oportunitatea depăşirii limitărilor specifice vârstei şi a socializării cu persoane aparţinând unor spaţii culturale diverse, într-un mediu lipsit de graniţe, adesea chiar şi morale, moment care aduce în atenţie, dincolo de nenumărate beneficii, riscurile utilizării internetului, ex. hărţuirea, înstrăinarea datelor personale etc.

Elevii clasei a VIII-a (25 de elevi) de la Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea’’ Dolheştii Mari au realizat o listă cu reguli pentru a preveni pericolele întălnite în mediul virtual: hărţuirea on-line, stabilind printr-o fericită coincidenţă pentru a  propune atât la nivelul clasei, dar şi la nivelul şcolii, prin intermediul preşedintelui CŞE: Vizitiu Ionuţ-Alexandru, elev în această clasă, ca ziua de 16 noiembrie (Ziua Internaţională a Toleranţei) să fie ziua în care toată lumea să se abţină de la comiterea celui mai mic act de violenţă, hărţuire, tachinare, ironie etc.

Şi elevii clasei a VIII-a (22 de elevi) de la Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici au comunicat excelent, desfăşurând activităţi cu titlul ,,Siguranţa pe Internet’’ cu scopul conştientizării existenţei violenţei în mediul virtual, concluzionând că, există cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte numărul de cazuri de copii afectaţi de acest fenomen, iar potrivit unui studiu european, România are printre cei mai mulţi copii hărţuiţi în mediul on-line (locul II în Europa la fenomenul SEXTING ,45℅ dintre minorii români au fost agresaţi pe internet) şi că mulţi copii se ascund în spatele unor profiluri false, pe diverse reţele de socializare şi un rol important îl au şi părinţii care nu au dialog deschis cu proprii copii, nu-i învaţă cum să folosească în siguranţă internetul.

Consilier educativ,  Prof.Chiperi Camelia

Anunțuri

Ora de Net

Standard

Ministerul Educaţiei Naționale susţine încă din 2008 acest program, lansat iniţial sub numele Sigur.info şi devenit din 2016, Ora de Net. În 2017 a fost semnat noul Protocol de colaborare interinstituţional (Nr 9780/03.08.2017).

Vă adresăm rugămintea să informaţi, prin mijloacele proprii, conducerile şcolilor şi conducerea Casei Corpului Didactic să promoveze oportunitatea de voluntariat din cadrul programului Ora de Net descrisă pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar .

Data limită de înscriere pentru a primi Ghidul Facilitatorului Ora de Net este 30 octombrie 2017.

Georgiana Roşculeţ | Coordonator programe educaţionale Ora de Net | Salvaţi Copiii România 

Anunțuri

Tedi, Școala siguranței

Standard

Programul „Tedi, Școala siguranței” s-a desfășurat cu succes în anii școlari Programul s-a desfășurat și în anii școlari 2015-2016 și 2016-2017, având un număr total de 62.287 de elevi participanţi.

Cadrele didactice care au preluat anul acesta elevi de clasa I sunt invitate de Tedi să se înscrie în programul Școala siguranței, un proiect în urma căruia cei mici vor dobândi multe informații utile pentru siguranța lor, iar învățătorii vor avea multe satisfacții. 

Tedi desfășoară, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Poliţia Română, programul Şcoala siguranţei, adresat elevilor aflaţi în clasa I. Scopul programului îl reprezintă informarea copiilor privind potenţialele pericole şi furnizarea de soluţii prin metode educative specifice vârstei lor pentru gestionarea acestora.
Pentru desfăşurarea activităţilor la clasă, Tedi asigură gratuit suportul didactic care constă în materiale educative complexe şi atractive, concepute pentru predarea prin joacă special pentru elevi, astfel încât, la finalul anului școlar, copiii să fie capabili să identifice situaţiile de risc la care pot fi expuşi şi să adopte măsuri de prevenire adecvate.
Acest program furnizează informații care se pliază pe modul de a fi și de a învăța al copilului de clasa I.

Programul Şcoala siguranţei Tedi se va desfăşura pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018.

Dragi învățători, vă invităm să vă înscrieți la Şcoala siguranţei pe http://www.scoalatedi.ro accesând şi completând formularul de înscriere! Pe lângă informațiile extrem de utile, Tedi promite multe suprize pe tot parcursul anului școlar atât pentru elevi, cât şi pentru învăţători.

Alte detalii: www.scoalatedi.ro

Tatiana Vîntur

Anunțuri