Arhive pe categorii: Siguranța în mediul școlar

„Trebuie să facem planuri pentru libertatea noastră şi nu pentru siguranţă, dacă nu din alt motiv, atunci pentru că numai libertatea poate face siguranţa sigură.” (Karl Popper)

Fii pregătit! Fii în siguranță!

Standard

În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 în unitățile școlare din județul Suceava s-a desfășurat Campania de informare„ Fii pregătit! Fii în siguranță!” care are scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

În 122 de unități școlare, cu personalitate juridică cărora li se adaugă structurile aferente, s-au desfășurat activități de pregătire a elevilor, personalului unității și părinților, în cazul producerii unui cutremur. Au beneficiat de activitățile de informare și pregătire 2663 clase/formațiuni de studiu, 54987 copii și elevi, 4145 cadre didactice și personal nedidactic,18146 părinți.

Activitățile de informare și pregătire vor continua și în această săptămână în cadrul activităților extrașcolare, activități în cadrul orelor de de dirigenție sau de suport educațional pentru elevi, activități de suport educațional pentru părinți, adunări generale ale părinților.

Exemple de activități:

*** În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, cu structurile: Școala Gimnazială Dolheștii Mici și Școala Primară Valea Bourei au  desfășurat Campania de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!” care  a avut scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și a personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Activitățile de informare și de simulare, cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, au avut ca grup țintă:  elevii, personalul școlii și părinții după cum urmează:

 1. Pentru elevii din clasele primare și preșcolarii – în cadrul orelor de dezvoltare personală;
 2. Pentru elevii din clasele gimnaziale  – în cadrul orelor de dirigenție;
 3. Pentru cadrele didactice – în cadrul Consiliului profesoral;
 4. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic  – sesiuni de informare coordonate de dnul prof. Ilioaia Adrian-Ionel;
 5. Pentru părinți – în cadrul activităților de consiliere a părinților.

Au participat:100 copii, 157 elevi din clasele primare, 144 elevi din clasele gimnaziale, 30 cadre didactice și 9 personal nedidactic și auxiliar, 23 de părinți.

 Exemple de activități Școala Dolheștii Mari:

 • „Supraviețuitor la cutremur” – clasa a III-a, prof. înv. primar Constantin Mihaela
 • „Nu tremur la cutremur” – clasa pregătitoare, clasa I, înv. Pandelea Liliana și prof. înv. primar Sandovici Liliana
 • „Ne protejăm în caz de cutremur” – clasa a II-a, clasa a IV-a, prof. înv. primar Damian Maria-Cătălina, prof. înv. primar Pîntea Anișoara
 • „Reguli de acțiune în caz de cutremur” – clasa a V-a, prof. Chiperi Camelia
 • „Siguranța în caz de cutremur” – clasa a VI-a, prof. Pîntea Georgeta-Aurora
 • „Salvarea și evacuarea în condiții de siguranță în caz de cutremur” – clasele a VII-a și a VIII-a, prof. Beclea Diana- Alexandra, prof. Condur Mirela

Școala Dolheștii Mici

 • „Cutremurul pe înțelesul tuturor” – clasele a VII-a și a VIII-a, prof. Agafiței Nicoleta și prof. Haidău Alina-Daniela
 • „Cutremurul – informație și educație” – clasele a V-a și a VI-a, prof. Agafița Gianina-Maria și prof. Ilioaia Adrian-Ionel
 • „Ne descurcăm în situații de urgență!” – clasa a IV-a , prof. înv. primar Irimia Alexandra
 • „Sunt mic, dar sunt precaut!” – clasa a III-a, prof. înv. primar Vieriu Mihaela
 • „Reușesc să supraviețuiesc!” – clasa a II-a, prof. înv. primar Irimia Mihaela
 • „Ne jucăm și învățăm!” – clasa I, prof. înv. primar Onea Nadia-Veronica 
 • „Cum de comportăm în caz de cutremur?” – clasa pregătitoare, prof. înv. primar Murgoci Alexandra

    Școala Primară Valea Bourei: „Prevenția, salvează vieți” – inv. simultan, prof. înv. primar Vieriu Mihaela

   Învățământ preșcolar (5 grupe de copii): „Rucsacul pentru situații de urgență” – educatoare: Constantin Adriana, Zaharia Bianca-Alexandra, Dobrea Larisa-Ionela, Sandu Elena, Crăciun Gabriela

Activitățile au constat în dezbateri și ore de dirigenție pe tema propusă, vizionare de filmulețe educative, studierea Ghidului de protecție – Cutremur, activități de simulare și chestionare pentru feed-back.

Coordonatori: director prof. prof.ing.Bichel Mihai-Gabriel, responsabil PSI prof.Ilioaia Adrian – Ionel, coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Chiperi

***La Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, ziua de 6 martie 2023 a fost despre viață și protejarea ei. Astfel, în cadrul primei zile din programul „Școala Altfel”, elevii, coordonați de prof. Dăscălescu Adrian și profesorii diriginți, au participat  la o activitate comună, împreună cu partenerii educaționali de la SMURD Dolhasca, intitulată „E cutremur, știu ce să fac!”. După ce la ora 11.00 s-a efectuat un exercițiu de simulare a unei evacuări în caz de cutremur,  elevii au învățat de la specialiști cum se acordă primul ajutor în diferite situații, când se folosește Serviciul de Urgență 112, iar la final au fost invitați să aplice cele învățate în cadrul unor activități practice.

*** Sub sloganul ,,Nu tremur la cutremur!’’, în săptămâna 27 februarie-3 martie 2023, la G.P.N. Țăndărică Suceava s-a derulat campania de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!”, al cărei scop a fost informarea și pregătirea copiilor, a personalului grădiniței și a părinților privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unui cutremur. Prin activitățile desfășurate, copiii au înțeles ce înseamnă un cutremur, ce trebuie să facă pentru a se proteja în caz de cutremur, ce conține rucsăcelul de urgență. Exercițiul practico-aplicativ ,,Atenție, alarmă de cutremur!’’ a reprezentat punctul culminant al campaniei, permițând preșcolarilor simularea comportamentului adecvat- păstrarea calmului, adăpostirea sub măsuțe, acoperindu-și capul cu mâinile, evacuarea ordonată în curtea grădiniței pe traseul și în locul stabilit conform planului de evacuare în caz de urgență. Concluzia tuturor- mari și mici- a fost „Suntem pregătiți! Suntem în siguranță!” Nu ne rămâne decât să ne rugăm să nu trecem niciodată printr-o astfel de calamitate. Detalii: https://fb.watch/j3CLwC6CBK/ 

Coordonator Lauric Laura -CPPE ȚĂNDĂRICA SUCEAVA

*** Activitatea din cadrul Campaniei de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!” s-a desfăşurat la Școala Gimnazială Burla sub îndrumarea responsabilului PSI prof. Stafie Ovidiu. Elevii au primit informații despre cum pot preveni situațiile de risc, au exersat diverse tehnici de acordare a primului ajutor, au formulat întrebări și au fost informați despre modul corect de comportare în situații de urgență. Au vizionat material informative cu privire la situații de risc în caz de dezastre naturale care le-au dat posibilitatea unor dezbateri referitoare la comportamentele corecte în situaţii de urgenţă. (Coordonator prof. Hrab Cristina Liliana)

Coordonator campanie,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Clase fără bullying

Standard

„Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor aceea vom culege la urmă.” (Vazghen Gabrielian)

Proiectul de responsabilizare socială „Clase fără bullying” este un proiect aflat la a II-a ediție, inițiat și desfășurat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, în parteneriat cu Biroul Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Proiectul are scopul de a reduce violența în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar.

30 de școli au desfășurat activități în cadrul proiectelor proprii în cadrul unor sesiuni de informare, formare și conștientizare a bullyingului.

Tematica abordată: Ordinul nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare privind violenta psihologică – bullying, activități de consiliere și dezvoltare personală: Ce este bullying-ul? Tipuri și forme de  bullying. Cyberbullying. Actorii/Protagoniștii bullying-ului. Triunghiul bullying-ului: agresor, victimă, martori. Cauze și efecte ale bullying-ului. Strategii educaționale și proceduri de abordare a situațiilor de bullying. Prevenirea bullying-ului: soluții și activități. Activități de învățare – care vizează adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă
sănătos și echilibrat. Responsabilități la nivelul unității școlare: grupul de acțiune antibullying, consilierul școlar, cadrele didactice, consiliul elevilor, asociația părinților.

După evaluarea la nivelul unității (pe școală) la etapa județeană au fost evaluate: raportul activităților din cadrul proiectului propriu, afișul și materialul video câștigător.

Evaluarea la etapa județeană a respectat criteriile:

 1. Complexitatea tehnică şi impactul acţiunii locale, potrivit categoriei de vârstă .
 2. Reflectarea în afișul/materialul video a temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată
 3. Nota artistică a afișului/clipului video: originalitate, stil, grafică
 4. Exprimarea şi complexitatea tehnică a afișului/clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine
 5. Corelarea activităţilor cu respectarea Drepturilor Copilului.

Rezultatele finale ale proiectului „Clase fără bullying”

Categoria gimnaziu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Școala Gimnazială „P. Mușat” Siret
 • Școala Gimnazială Corocăiești
 • Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” C- lung Moldovenesc

Premiul II

 • Școala Gimnazială Milișăuți
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Premiul III

 • Școala Gimnazială Zvoriștea
 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Moldova Sulița

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina
 • Școala Gimnazială Capu Câmpului
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria liceu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „Vasile Vocea” Moldovița

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Mențiune

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni

Categoria material video – gimnaziu

Premiul I

 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială nr.4 Suceava
 • Școala Gimnazială Corocăiești

Premiul II

 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina

Premiul III

 • Școala Gimnazială Moldova Sulița
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava
 • Școala Gimnazială Bosanci
 • Școala Gimnazială Zvoriștea

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria material video –liceu

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „M. Băcescu” Fălticeni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

În proiect au participat 30 de școli – grupuri de acțiune antibullying, 150 de clase, 3500 de elevi, 250 de cadre didactice, 300 părinți care au contribuit la:

 • exersarea practicilor educaționale de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului
 • premise favorabile unei culturi școlare pozitive bazată pe colaborare, sprijin, responsabilizare și nondiscriminare
 • consolidarea parteneriatului educațional școală – familie – comunitate prin acțiuni comune de prevenire a violenței în mediul școlar
 • realizarea unei rețele antibullying a „claselor fără violență” – promotoare ale proiectului „Clase fără bullying”.

Diminuarea comportamentelor agresive, cazurilor de violență, indiferent de forma de manifestare, este o preocupare constantă a Comisiei județene de prevenire a violenței în mediul școlar a I.Ș.J. Suceava.

„Omul nu este o creaţie încheiată. Fiecare om este nu numai ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine – bun sau rău.” (Vazghen Gabrielian)

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Fii pregătit! Fii în siguranță!

Standard

În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 în unitățile școlare din județul Suceava se va desfășura Campania de informare și de pregătire pentru situații de cutremur „Fii pregătit! Fii în siguranță!” care are scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și a personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Planul de activitate a Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, se va completa, cu măsuri specifice care vizează informarea și pregătirea elevilor, a personalului școlii și a părinților privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundație, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcție de factorii de risc existenți,

 Activitățile de informare și de simulare, cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, ce vizează elevii, personalul școlii și părinții se vor desfășura astfel:

 1. Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale – în cadrul orelor de dirigenție
 2. Pentru elevii din clasele liceale, profesionale și postliceale – în cadrul activităților de suport educațional pentru elevi
 3. Pentru cadrele didactice – în cadrul Consiliului profesoral
 4. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic  – sesiuni de informare
 5. Pentru părinți – în cadrul adunărilor generale ale părinților la nivelul claselor.

Graficul planificării activităților de informare din cadrul campaniei „Fii pregătit! Fii în siguranță!” se aprobă la nivelul fiecărei unități școlare.

            Activitățile vor fi desfășurate de către persoana desemnată la nivelul unității care va prezenta modalitățile de protecție individuală și colectivă în timpul unei situații de urgență, cu accent pe situația producerii unui cutremur.  

Surse de informare:

La finalul campaniei se va realiza un raport de evaluare a activității de prevenire în situație de urgență, iar datele vor fi consemnate în documentul de mai jos:

https://forms.gle/nWDjKYpJCkZA8UiTA

            Termen de completare a datelor referitoare la raportul de evaluare a activității de prevenire în situație de urgență – producerea unui cutremur: 3 martie 2023.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Eroii Internetului – competiție

Standard

Competiția Eroii Internetului, susținută de Google și implementată de Asociația Adfaber, în parteneriat cu Poliția Română, este în plină desfășurare în numeroase școli din țară. 

Profesorii participă la trainingul gratuit despre siguranța online, le vorbesc apoi elevilor despre pericolele de pe internet și despre cum pot să fie cetățeni digitali responsabili și pregătesc materiale pentru campania de promovare a siguranței online în școală. 

Toate materialele din cadrul Eroii Internetului sunt gratuite și de un real ajutor pentru toți cei implicați, inclusiv pentru părinți. 

Invităm toate școlile din zona dumneavoastră la competiția Eroii Internetului și vă lăsăm mai jos o serie de linkuri utile, pe care ne-am bucura să le transmiteți profesorilor.

❤️ Despre competiție, premii și înscriere

❤️ Despre program și training pentru profesori

❤️ Harta școlilor înscrise până în prezent

Mesaj de la Echipa Eroii Internetului

Inspector școlar prof. T. Vîntur

Săptămâna Nonviolenței – implicare și responsabilizare

Standard

În perioada 30 ianuarie – 3 februarie 2023, în unitățile școlare din județul Suceava s-a desfășurat Săptămâna județeană de prevenire a violenței în mediul școlar sub egida „Fii bun ori de câte ori este posibil! Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., s-a desfășurat în Săptămâna nonviolenței în mediul școlar cu scopul de a realiza un mediu școlar incluziv, armonios, tolerant și non-discriminatoriu, în cadrul componentelor proiectului ce vizează: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții, Comunicare. Toleranță, facilitând conștientizarea importanței de a trăi împreună într-un climat educațional în siguranță, pașnic, pentru a realiza o educație de calitate copiilor, tinerilor. 

Proiectul inițiat de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare se află la a IX-a ediție și a implicat 200 de unități școlare din județ, cu personalitate juridică, participând la domeniile proiectului peste 45.000 elevi, 2500 cadre didactice, 3000 părinți și instituții partenere – I.P.J. Suceava – Biroul de Siguranță Școlară Suceava, organizații nonguvernamentale.

Obiectivele proiectului au vizat:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Modalități de realizare:

 • Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în mediul școlar, realizate în cadrul orelor de dirigenție, a activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, în cadrul activităților extrașcolare.
 • Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cauze și efecte, modalități de prevenție și intervenție, cyberbullying, „teatru forum”.
 • Proiectul „Clase fără bullying”, s-a desfășurat în 30 de școli cu scopul reducerii violenței în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar: Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu; Școala Gimnazială Voitinel; Școala Gimnazială Moldova-Sulița; Școala Gimnazială Brodina; Școala Gimnazială Bosanci; CSEI Suceava; Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni; Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava; Școala Gimnazială Falcău-Brodina; Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata; Școala Gimnazială Nr.3 Marginea; Școala Gimnaziala „Petru Musat” Siret; Liceul Tehnologic „Nicanor Morosan” Pârteștii de Jos; Școala Gimnazială Siminicea; Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița; Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea; Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei; Școala Gimnazială Corocăiești; Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca; Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni; Școala Gimnazială Berchișești; Școala Gimnaziala Nr.4 Suceava; Școala Gimnazială Zvoriștea; Școala Gimnazială nr.8 Suceava; Școala Gimnaziala „Petru Musa”’ Siret; Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc; Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni; Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului; Școala Gimnazială Zamostea; Școala Gimnazială Milișăuți.
 • Polițiștii Biroului Siguranță Școlară si polițiștii de ordine publică din mediul urban si rural au fost prezenti în 92 unități de învățământ, participând la 160 activități în cadrul cărora au prezentat elevilor și cadrelor didactice aspecte legate de noțiunea de bullying, tipuri de bullying, caracteristici ale agresorului/victimei, metode de comunicare non-agresivă, recomandări pentru adoptarea unui comportament non-violent etc. Beneficiarii activităților au fost 4820 elevi au 303 cadre didactice din învățământul primar, gimnazial si liceal.

Exemple de activități promovate în mass-media:

Rezultatele Săptămânii Nonviolenței:

 • 200 de unități școlare, cărora li se adaugă unitățile structuri, au fost implicate în acțiuni de prevenire a violenței în mediul școlar;
 • Peste 45.000 elevi, 2500 cadre didactice, 3000 părinți – voluntari activi ai campaniei R.E.S.P.E.C.T.
 • Peste 3000 de activități de prevenire a violenței s-au desfășurat în cadrul unor ateliere, evenimente de conștientizare și informare, activități de învățare, lecții de consiliere și dezvoltare personală, activități de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare;
 • 30 de proiecte de prevenire a bullying-ului, cu rezultate specifice;
 • 145 de clase beneficiare ale activităților antibullying, peste 3000 de elevi participanți în proiect, 200 de cadre didactice și 150 părinți.
 • Competențe de comunicare și relaționare, metacompetențe îmbunătățite: „a fi”, a deveni”, „ a trăi împreună cu ceilalți” alături de a „a ști”;
 • Comportamente și atitudini îmbunătățite care au la bază respectul, nondiscriminarea, toleranța,  comunicarea asertivă, nonviolența;
 • Abilități de viață și atitudine civică responsabilă exersate în mediul formal, nonformal și informal;
 • Un spectru variat de activități de prevenire a violenței în mediul școlar pus în valoare cu multă creativitate de educatoare, învățători, profesori diriginți;
 • Premise create pentru reducerea cazurilor de violență în mediul școlar (date comparative);
 • Transfer de bune practici – educația pentru responsabilizare socială și participare activă realizate în cadrul campaniei R.E.S.P.E.C.T.;
 • Premise pentru un climat educațional armonios, incluziv, în siguranță în fiecare școală din județul Suceava;
 • Campania R.E.S.P.E.C.T. este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar;
 • Comunitatea școlilor R.E.S.P.E.C.T. reprezintă un cadru inovativ de realizare a cooperării dintre școală și autoritățile locale, în vederea creşterii gradului de siguranţă al elevilor;
 • Parteneriatul interinstituțional I.Ș.J. Suceava – I.P.J. Suceava are noi atribute ce contribuie la intervenția comună de a construi un climat de siguranță în mediul școlar.

„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa conflictelor, ci în hotărârea şi priceperea noastră de a le rezolva”, spunea Anton S. Makarenko.

Felicitări tuturor pentru efortul comun de a construi împreună o lume mai bună!

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Săptămâna nonviolenței în școală

Standard

Săptămâna Nonviolenței în Școală se are motto-ul „Fii bun ori de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” (Dalai Lama)

30 ianuarie este Ziua internațională a non-violenței și a păcii, zi care coincide cu ziua morții lui Mahatma Gandhi, inițiatorul mișcărilor de revoltă nonviolente, care a apărat și promovat non-violența și rezistența pașnică împotriva nedreptății.

Nonviolența este educația inspirată de o cultură a non-violenței și a păcii care le permite școlarilor să dobândească cunoștințe, atitudini și abilități care să accentueze dezvoltarea lor ca cetățeni globali critici, dedicați drepturilor lor și ale celorlalți.

Proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T., în cadrul Săptămânii județene de prevenire a violenței în mediul școlar (30 ianuarie – 3 februarie 2023) reamintește importanța construirii unui mediu școlar incluziv, armonios, tolerant și non-discriminatoriu, consolidează valorile: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoții, Comunicare. Toleranță, facilitează conștientizarea importanței de a trăi într-un climat educațional în siguranță, pașnic, pentru a garanta o educație de calitate în copiilor, tinerilor. Campania R.E.S.P.E.C.T. a fost inițiată în 2015, de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, coordonator inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, și reprezintă valorizarea rezultatelor proiectului strategic „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural”.

Obiectivele proiectului vizează:

 1. Crearea unui mediu educațional armonios, incluziv, în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, în deplină siguranță.
 2. Diminuarea cazurilor de violență din mediul școlar prin acțiuni educative specifice componentelor R.E.S.P.E.C.T.: (Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.).
 3. Oferirea de alternative educaționale pentru petrecerea timpului liber prin implicarea elevilor în activități extrașcolare, de învățare nonformală.

Campania de prevenire a violenței „R.E.S.P.E.C.T.” răspunde nevoilor educaționale din comunitățile școlare, este un instrument de intervenție strategică județeană, un instrument inovativ de reducere a manifestărilor agresive în spațiul școlar-efecte ale tensiunilor sociale, ale schimbărilor produse la nivelul şcolii, de democratizare a şcolii. R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoii de a realiza un climat educațional armonios, incluziv, sigur și impune reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori în mediul școlar.

Modalități de realizare:

 • Exersarea strategiilor și tehnicilor de prevenire a violenței în cadrul orelor de dirigenție, activităților de suport educațional pentru elevi și părinți, activități extrașcolare.
 • Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor și de mediere: conflictele din jurul nostru, înțelegerea conflictelor, cauzele și efectele conflictului, rezolvarea conflictelor, medierea conflictului, calitățile mediatorului, etape în rezolvarea conflictelor, ascultă și personajul „negativ”, fenomenul de bullying, cyberbullying, „teatru forum”.
 • Proiectul „Clase fără bullying” – se va desfășura în 30 de școli.

Coordonator,

Inspector școlar Tatiana Vîntur

Școala siguranței Tedi – premiul III național

Standard

Campania de responsabilizare socială din cadrul proiectului „Școala siguranței Tedi” se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Poliția Română se adresează elevilor de clasa I.

Scopul campaniei este informarea copiilor privind potențialele pericole, riscuri  și sugerarea  de soluții de evitare sau minimalizare a efectelor negative, prin metode educative specifice vârstei lor.

Activitățile concepute pentru predarea informațiilor despre siguranță respectă nevoia copilului de a învăța prin joc.

Proiectul „Școala siguranței Tedi” are drept scop asimilarea de cunoștințe și dezvoltarea unui set de abilități la care elevii să apeleze în diverse situații de risc sau periculoase. Maspex Romania asigură gratuit suportul didactic, care constă în materiale educative complexe şi atractive pentru elevi iar implicarea Poliției Române se reflectă în trei componente: sprijinul logistic la realizarea materialelor informativ-preventive pentru copii, cadre didactice şi părinţi, participarea activă la acţiunile preventive din şcoli şi sprijinul cadrelor didactice în procesul de transmitere a informaţiilor privind siguranţa copiilor.

Clasa I B de la Școala Gimnazială ,,Petru Comarnescu” Gura Humorului s-a înscris în acest proiect în luna septembrie 2022 și a reușit să se claseze pe locul III etapa națională, luna decembrie 2022.

Temele propuse de organizatori au fost ,,Igiena minții și a corpului”, ,,Siguranța în clasă” , ,,Siguranța în pauze” și ,,Siguranța în vacanța de iarnă”.

Fiecare temă a fost abordată pe parcursul mai multor zile. Am inițiat în clasă ,,5 minute Tedi ne sfătuiește” prilej cu care recapitulam regulile deja expuse și adăugam situații noi. Elevilor le face o deosebită plăcere deoarece vin ei cu expunerea unor situații pe care le-au întâlnit sau au auzit despre ele și împreună găsim soluții.

Când au existat neclarități am apelat la specialiști: din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Rutier, comisar Olariu Anamaria și comisar Hlaghi Vasile de la Poliția orașului Gura Humorului Formațiunea Rutieră,  din cadrul Biroului de Siguranță Școlară domnul subcomisar Hlaghi Dan, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Activității Criminalității doamnele subinspector de poliție Ciocănel Ana Maria și agent șef adjunct Rebenciuc Roxana. Aceștia ne-au oferit informații prețioase și s-au oferit să ne sprijine și pe viitor. Ultima temă, Siguranța în vacanța de iarnă a avut drept obiective identificarea pericolelor din preajma lacurilor, apelor înghețate; observarea pericolului reprezentat de un derdeluș aflat în preajma părții carosabile; conștientizarea pericolului reprezentat de un bulgăre de zăpadă din gheață, sau care a prins o piatră în interior; alegerea îmbrăcămintei corespunzătoare pentru ieșirea afară când corpul este expus la temperaturi joase; evitarea contactelor cu persoanele străine când nu sunt lângă părinții lor; reacționarea cu calm indiferent de situație.

Copiii au realizat care sunt pericolele la care se expun în anotimpul rece și au observat că uneori o joacă se poate transforma într-un eveniment grav dacă nu respectăm reguli și dacă nu ne informăm.

În fiecare zi ar fi bine să fie reamintite regulile unei traversări corecte și îndatoririle unui pieton civilizat și prudent. Copiii trebuie ajutați să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru participarea în siguranță la trafic.

Școlile trebuie de asemenea să desfășoare activități ce vizează protecția elevilor împotriva violenței, expunerea la amenințări, furt, agresiune și hărțuire, vânzarea sau utilizarea de substanțe ilegale pe terenurile școlii și să ofere informații despre abordarea unor eventuale situații de urgență.

Elevii implicați în proiect (22 elevi ai clasei IB) vor primi produse oferite de Maspex Romania și vor beneficia și de jocul – ,,Emoţii şi sentimente’’ pus la dispoziție de organizatori.

Activitățile Tedi vor continua și în perioada următoare deoarece cu toții avem multe de învățat în Școala siguranței – Tedi.

O secundă în plus de atenție= o șansă în plus la o viață în siguranță!

Prof. înv primar Teodorescu Raluca

Școala Gimnazială „P. Comarnescu” Gura Humorului

Nu te teme să ceri ajutor!

Standard

Anual, la 18 octombrie, este marcată ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane.

De Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane, Asociația Eliberare – Centrul Suceava (asociație pentru prevenirea traficului de persoane) a desfășurat o activitate cu scop educativ și preventiv la Clubul Copiilor Fălticeni.

Prezenți la instituția de învățământ nonformal, alături de copii, profesori și directorul prof.dr. Marcel Porof, au fost reprezentanții asociației, Liliana Orza și Vlad Florin Tudosă, care au prezentat mai multe statistici și materiale video legate de fenomenul traficului de persoane. Aceștia au ținut să precizeze că „există mai multe persoane ținute în sclavie azi decât în orice altă perioadă a istoriei, iar traficul de persoane nu cunoaște granițe și nu ține cont de naționalitate, sex, etnie sau vârstă.

De Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane atragem atenția că în ultimii ani, din ce în ce mai mai mulți copii ajung să fie abuzați și exploatați de „prieteni” de pe internet în care au avut încredere. Este rolul nostru, al întregii comunități să îi ținem în „siguranță”.

La rândul lor copiii au adresat întrebări și au identificat cauze ale traficului de persoane. Printre acestea au fost menționate lipsa comunicării cu părinții, profesorii, încrederea excesivă în așa-zișii prieteni, lipsurile materiale, dezvoltarea și investirea unor sentimente în oameni care apoi se folosesc de persoanele în cauză.

Au participat copii din ciclul gimnazial și liceal de la cercurile de Jurnalism (coordonator prof. Daniela Pavel), cultură și civilizație românească (coordonator prof. Viorica Bența), muzică populară (coordonator prof. Lenuța Rusu), protecția mediului (coordonator Daniela Pascariu), foto-cineclub (coordonator prof. Mihaela Buculei).

Asociația Eliberare – Centrul Suceava și Clubul Copiilor Fălticeni vor desfășura și alte activități în baza unui parteneriat. În premieră a fost difuzat de către partenerii noștri și clipul Recunoaște semnele exploatării online a fetelor, pe care vă invităm să îl urmăriți cu atenție, la adresa de mai jos.

Prof. Mihaela Buculei – Clubul Copiilor Fălticeni

Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane

Standard

„O modalitate de prevenire a bolii valorează cât cincizeci de moduri de a vindeca boala.” (Trevor Howard)

Activități de prevenire a traficului de persoane – județul Suceava

Anual, la 18 octombrie, este marcată ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane.

Potrivit estimărilor, în prezent, sunt mai mulți oameni în sclavie decât au fost vreodată în istorie.

Traficul de persoane este un fenomen raportat în toată lumea, inclusiv în Europa. Mii de persoane sunt exploatate în diferite forme, sexual sau prin muncă forțată.

Pentru că fiinţele umane pot fi revândute, sclavia modernă este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme.

Pe continent, cele mai multe victime sunt recrutate din est, din țări predispuse sărăciei.

Comisia Europeană a elaborat o nouă strategie de combatere a traficului de persoane (2021-2025), axată pe prevenirea infracționalității, aducerea traficanților în fața legii, protejarea victimelor și consolidarea capacității lor de acțiune.

În perioada 2017-2018, au fost peste 14 000 de victime înregistrate în Uniunea Europeană. La nivel mondial, traficanții obțin într-un singur an profituri estimate la 29,4 miliarde EUR.

Întrucât se preconizează că cererea de exploatare va crește, că traficanții își vor muta activitatea online și că pandemia va crea probabil condiții propice pentru ca acest fenomen să ia amploare, strategia de astăzi prezintă măsurile prin intermediul cărora UE și statele membre vor putea continua să riposteze.

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) și partenerii săi organizează în perioada 16 – 22 octombrie a.c., o serie de evenimente dedicate marcării Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie, incluse în cadrul campaniei de informare şi prevenire „Săptămâna prevenirii traficului de persoane”.

În acest sens, prin intermediul Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P. vor fi desfășurate o serie de acțiuni: întâlniri cu publicul în punctele de trecere a frontierei, în unitățile de învățământ, în comunitățile defavorizate, întâlniri de lucru cu specialiști și parteneri instituționali și organizaționali, dezbateri pe tema traficului de persoane, flashmob-uri.

Acțiunile sunt menite să contribuie la informarea și sensibilizarea publicului larg, dar în mod special al categoriilor vulnerabile cu privire la fenomenul traficului de persoane.

Resurse pentru activitățile de prevenție:

www.eliberare.com

www.18octombrie.ro

https://anitp.mai.gov.ro/

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Eroii internetului

Standard

Programul Eroii Internetului începe în acest an școlar cu un eveniment live, online, în cadrul căruia ne-am bucura să avem alături toți profesorii din zona dumneavoastră. 

Programul se află la cea de-a treia ediție și numără peste 20.000 de profesori înscriși. Este gratuit, pune la dispoziție o programă completă despre siguranța online a elevilor, este dezvoltat de Google și implementat de Asociația Adfaber, iar Poliția Română, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ne este alături în calitate de partener.

În cadrul evenimentului de lansare a ediției de anul acesta prezentăm:

 • cum putem să ajutăm elevii să devină cetățeni digitali responsabili,
 • cum se desfășoară trainingurile gratuite despre siguranța online pentru profesori,
 • cum pot intra profesorii în posesia diplomei de participare la trainingul gratuit,
 • cum pot profesorii să pună școala pe harta siguranței online.

Răspundem live la întrebări, stăm de vorbă cu profesorii într-un cadru relaxat și ne pregătim împreună să le oferim elevilor informațiile de care au nevoie pentru a naviga în siguranță pe internet.

Oferiți formularul de mai jos profesorilor, iar cei care îl completează primesc pe email invitația la evenimentul online de lansare Eroii Internetului.  

Formular pentru lansarea Eroii Internetului din acest an.

Prin programa și resursele gratuite Eroii Internetului, profesorii și părinții primesc uneltele necesare pentru a aborda cu elevii acele subiecte despre care nu vorbește nimeni. Pericolele din mediul online, cyberbullying-ul, furtul de identitate, grooming-ul ies din tabu, iar copiii află ce înseamnă să fie cetățeni digitali responsabili. 

Înscrie-te la evenimentul online, live, ce anunță deschiderea unei noi ediții Eroii Internetului și află tot ce vrei să știi despre program! Va avea loc pe 7 octombrie, la 18:00.

Detalii: https://adfaber.org/eroii-internetului/

Mesaj – Eroii internetului – https://youtu.be/HaiNd2X2GIo

Prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava