Arhive pe autori: Tatiana Vîntur

CAEN 2018

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2018) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2018) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Suceava (locale), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2018 va avea o structură similară celui din anul 2017, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2017, realizată la nivel național. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul I.Ș.J. Suceava) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2018 sunt aceleași cu cele din 2017.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare PO_19_2016sv_concursuri_caen_caer_caej_2017docx (1).

Termen de depunere (pentru toate tipurile de proiecte): 31 octombrie 2017, la sediul IȘJ Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

a.Calendarul Activităților Educative Naționale 2018 (CAEN 2018)

 • validează rapoartele edițiilor 2017 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2017 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea procedurii 19/11.10.2016;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2018, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse a face parte din CAEN, grupate pe domenii, la Palatul Copiilor Sf. Gheorghe și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

b.Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2018 (CAER 2018)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2018 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

c.Calendarul Activităților Educative Județene 2018 (CAEJ 2018)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2018.

d.Proiecte avizate de I.Ș.J. Suceava

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 31 octombrie 2017, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese. După această dată proiectele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2018.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2018 și cele care solicită avizul IȘJ Suceava vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2018, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) Anexa1_Formular de aplicatie_18
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012; (Ordin_3035)
 • Raportul ediției anterioare Anexa2_Raport _editie17_structura
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2018; Anexa3_Fisa_evaluare_proiecte_18
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype); anexa4_Fisa_compendiu_continut
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu); Anexa5_Angajament
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

În baza evaluării Comisiei naționale se va întocmi CAEN 2018. În conformitate cu evaluarea Comisiei județene se vor întocmi CAER și CAEJ 2018.

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

– Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ pot participa la cursurile de formare „Managementul proiectelor educative” din oferta CCD Suceava.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anunțuri

Dialogul proiectelor educative

Standard

Sâmbătă, 21 octombrie 2017, ora 10.00, la Muzeul Bucovinei Suceava, se va desfășura evenimentul Dialogul proiectelor educative – ediția I.

Afis_DPEProiectul „Dialogul proiectelor educative” este inițiat de I.Ș.J Suceava, a pornit de la nevoia de a promova și disemina proiectele educative desfășurate la nivelul unităților școlare din județ, oferind posibilitatea valorizării rezultatelor proiectelor în noi contexte de învățare și totodată posibilitatea unor viitoare colaborări în scopul dezvoltării instituționale.

Efortul coordonatorilor de proiect este valorizat și apreciat la nivel județean, experiența lor contribuind la un real schimb de experiență, la cristalizarea valorilor unei echipe și a rolurilor pe care și le asumă pentru atingerea obiectivelor propuse.

Proiectele laureate vor primi trofeul „Dialogul proiectelor educative” pentru următoarele categorii:  echipă de proiect, coordonatorul proiectului, consiliere și orientare, consiliul elevilor, cultural artistic – folclor, cultural artistic – tradiții, promovarea lecturii, ecologie și protecția mediului, educație nonformală, școală – familie, responsabilizare socială, școala altfel, sport, tehnico-științific, voluntariat și proiecte caritabile.

Dialogul proiectelor educative se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și a Asociației „Proiect Pro Europa”.

Tatiana Vîntur – coordonatorul proiectului

 

 

Ora de Net

Standard

Ministerul Educaţiei Naționale susţine încă din 2008 acest program, lansat iniţial sub numele Sigur.info şi devenit din 2016, Ora de Net. În 2017 a fost semnat noul Protocol de colaborare interinstituţional (Nr 9780/03.08.2017).

Vă adresăm rugămintea să informaţi, prin mijloacele proprii, conducerile şcolilor şi conducerea Casei Corpului Didactic să promoveze oportunitatea de voluntariat din cadrul programului Ora de Net descrisă pe pagina www.oradenet.ro/fii-voluntar .

Data limită de înscriere pentru a primi Ghidul Facilitatorului Ora de Net este 30 octombrie 2017.

Georgiana Roşculeţ | Coordonator programe educaţionale Ora de Net | Salvaţi Copiii România 

Săptămâna prevenirii traficului de persoane

Standard

În perioada 16 – 22 octombrie 2017 se organizează acțiuni de instruire și informare a persoanelor din categoriile vulnerabile, în zonele geografice ale județului, în unitățile școlare, în parteneriat cu IȘJ Suceava, pentru a marca „Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane”, care se sărbătorește la data de 18 octombrie.

 În cadrul parteneriatului cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Laura Stadler, inspector de specialitate ANITP, coordonator al Centrului Regional Suceava și agent șef pr. Marius Onofrei, Secția de Poliție Preutești au realizat un focus grup axat pe discuții și dezbateri privind riscurile de victimizare pe linia traficului de minori. Scopul acestei întâlniri vizează conștientizarea factorilor de risc  privind traficul de minori.

preutesti antitraficÎn cadrul activității au fost difuzate filme educative cu mesaj antitrafic, au fost distribuite pliante. Elevii au participat la activitatea „Slogan antitrafic” activitate realizată de consilier școlar Onu Mariana și prof. înv. primar Florea Roxana, durata: 50 minute, beneficiari 15 elevi de clasa a II-a. Activitatea a urmărit conștientizarea în râdul școlarilor  a existenței traficului de copii. S-au explicat termenii trafic de persoane, exploatarea unei persoane, victimă, s-au descris posibile situații în care copiii pot deveni victime ale traficului de persoane, s-au identificat modalități de a evita posibila victimizare a copiilor. Elevii au realizat un afiș cu sloganuri antitrafic și îndemnuri pentru cei mici. Exemple : „O clipă de neatenție poate fi fatală!”, „Nu te lăsa păcălit!” „Nu deschide ușa străinilor!”, „Nu te lăsa mituit!” Coordonator, consilier educativ Florea Roxana, Școala Gimnazială Preutești.

Miercuri, 18 octombrie, în sala „Nicolae Labiș” din  Prefectura Suceava a avut loc ședința semestrială a echipei interinstituționale pentru realizarea cooperării în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane la nivelul județului Suceava. Acțiunea este dedicată Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane.  În cadrul ședinței a fost prezentat proiectul „Rețea de Suport și Prevenire a Traficului de Persoane în Județul Suceava” – “Antitrafic Net Suceava”, implementat de către Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, în colaborare cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane, I.Ș.J. Suceava, în perioada mai-decembrie 2017.

Școala Gimnazială Stulpicani a desfășurat campania „Spune STOP traficului de persoane!” Elevii clasei a VIII-a B, au realizat şi distrbuit pliante şi ecusoane cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si elevilor, promovand „lupta împotriva traficului de persoane”. Pentru a conştientiza pericolul generat de diferitele  forme ale traficului de persoane, cei 50 de elevi ai claselor VII-VIII au vizionat secvenţe din filmul „Nefarious”,   activitatea continuând cu prezentarea unor desene, realizate de elevii clasei a VII-a A.

Marcaţi de efectele traficului de persoane, elevii clasei aVIII-a B au redactat o scrisoare adresată „traficantului de persoane”. Feedback-ul activităţii s-a realizat prin „Copacul Sfaturilor” ale cărui  frunze, avand forma palmei, conţin mesaje de avertizare scrise de elevi şi adresate potenţialelor victime ale traficului de persoane. Cu materialele realizate,  elevii au organizat o expoziţie pe holul şcolii.

In desfăşurarea campaniei s-au implicat cadrele didactice: prof. Oblezniuc Sorina, prof. Adea Mihaela, prof. Mateescu Elena, prof. Bolohan Marinela, prof. Mihalciuc Mariana, activitatea fiind coordonată de consilierul educative al şcolii.

Sloganul „Traficul de persoane poate fi prevenit” a fost lansat împreună cu elevii Colegiului Național de Informatica „Spiru Haret” Suceava, marcând încă o dată ziua de 18 Octombrie-Ziua Europeană de lupta împotriva traficului de persoane, un exercițiu de creștere a gradului de conștientizare a tinerilor participanți asupra riscurilor asociate acestui fenomen…o zi specială cu un auditoriu minunat. (Laura Stadler)

Traficul de persoane a devenit un fenomen foarte grav în societatea actuală, multe dintre victimele acestuia fiind adolescenți și copii. În acest context, este absolut necesară o bună informare în legătură cu capcanele în care se poate foarte ușor cădea din naivitate.

trafic_NGaneElevii Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni s-au implicat în activități de prevenire și combatere a traficului de personae, aflând  astfel că nu trebuie să ia decizii pripite în viață, ci mai întâi să verifice credibilitatea unor promisiuni venite chiar și din partea unor persoane aparent apropiate.

Pe 18 octombrie s-a desfășurat, în amfiteatrul liceului, un concurs dedicat Zilei Europene Impotriva Traficului de Persoane, organizat de elevii din clasa a XI-a F, coordonați de prof. Bența Viorica. La cele patru secțiuni ale concursului – afișe, eseuri, scrisori, desen- s-au înscris 50 de elevi din clasele a IX-a – a XII-a, fiind apreciați cu premii și diplome pentru mesajele pe care le-au transmis prin cuvânt sau imagine. S-au citit scrisori emoționante, eseuri bine organizate și s-au prezentat afișe cu simboluri și reprezentări convingătoare împortiva traficului de persoane. Sloganul zilei a fost: Trafic de idei bune, nu de oameni. (Consilier educativ, prof. Bența Viorica)

La Școala Gimnazială Voitinel, s-a desfășurat proiectul educațional „Ne pasă!”, activități de prevenire a traficului de ființe umane (coordonatori: prof.Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona, prof. Costache Ramona și prof. Hriț Adriana). La orele de dirigenție au fost prezentate informații, statistici, materiale audio-video, urmând discuții pe baza acestora. S-au desfășurat ateliere lucru (realizarea unor postere cu mesaje antitrafic de persoane, desene), lecturarea unui „jurnal de călătorie” ce conține mărturii ale victimelor, prezentarea unor filmulețe educative. În următoarele zile, se va realiza un material video cu mesaje antitrafic de persoane (clasele VIII/VIIA), iar cei mici, de la grădiniță vor avea o întâlnire referitoare la „persoanele în care să avem încredere”. (consilier educativ, prof. Vasiloschi-Aanei Andreea-Ramona)

Activitățile realizate cu cei mari și cu cei mici ,la Școala Gimnazială Frumosu, au atras atenția asupra traficului de persoane, demonstrând că acesta este o realitate cruntă. Copiii au fost deosebit de receptivi, implicați, interesați, empatici. Am vorbit despre pericolele la care suntem expuși dacă nu suntem informați, despre formele traficului de persoane, am încercat să realizăm profilul unui traficant și al unei victime, am înțeles că se poate întâmpla oricui să devină victimă a traficului de persoane și am înțeles cât de importantă este comunicarea cu părinții, cu prietenii, cu profesorii, cu persoanele în care noi avem încredere. Cred că activitățile de astăzi au fost foarte binevenite, benefice, necesare, instructive pentru noi toți. Consilier educativ, prof. Cornelia Niga, Școala Gimnazială ”Ion Șuhane” Frumosu.

Un workshop de conștientizare și informare s-a desfășurat la Școala Valea Moldovei  – 32 elevi V-VIII, 3 profesori moderatori, 1 agent de poliție. Captarea atenției s-a  realizat prin metoda călătoria. Li se spune o poveste emoționantă pe fond muzical după care urmează discuțiile.Cum v-ați simțit pe parcursul activității? Cine credeți că poate fi traficantul? Dar în povestea ascultată? Cunoașteți cazuri similare din presă sau din realitate? Care sunt factorii de risc ai fenomenului traficului de persoane?

Sarcinile de lucru au fost: Grupa 1:  Realizați o scrisoare pe care să o adresați unei prietene/prieten pe care s-o/să-l avertizați cu privire la prietenul ei/lui pe care-l bănuiți că ar fi  un posibil traficant; Grupa 2: Prezentați prin desen profilul traficantului/alte desene; Grupa 3:     Realizați postere care să aibă ca temă traficul de persoane; Realizați profilul victimei. În final s-a realizat cercul prieteniei. Fiecare participant îi oferă colegului un sfat bun în scopul prevenirii traficului de persoane. (prof. Timu Cristina, prof. Oanea Cristina, prof. Catargiu Daniela, agent de poliție Obreja Andrei)

Articole din presă:

https://www.newsbucovina.ro/social/205048/activitati-de-prevenire-a-traficului-de-persoane-in-aceasta-saptamana-la-suceava

https://www.newsbucovina.ro/social/205254/peste-100-de-suceveni-din-sase-orase-instruiti-pentru-oferi-suport-prevenirea-si-combaterea-traficului-de-persoane-judetul-suceava

Tatiana Vîntur

 

Sondaj al CJE Suceava

Standard

Ssondajul realizat de Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) Suceava urmăreşte să surprindă în ce măsură sunt respectate drepturile elevilor consemnate în Statutul elevului.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-10-14/Mai-mult-de-jumatate-dintre-liceenii-suceveni-considera-ca-nu-sunt-evaluati-obiectiv-de-profesori#ixzz4vdw9SOEc
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

T.Vintur

Ziua Zâmbetului

Standard

Cu toţii zâmbim în aceeaşi limbă, spune o veche zicală. Acesta a fost şi mesajul transmis de elevii Liceului Teoretic Filadelfia din Suceava. Pentru a marca ziua Mondială a Zâmbetului, de la finele săptămânii trecute, aceştia au creat un „smiley face” uriaş în curtea şcolii.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2017-10-13/Smiley-face-urias-in-curtea-Liceului-Teoretic-Filadelfia#ixzz4vSCoGdx5
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

 

Lansare de carte la Vicov

Standard

În Sala de festivități a Liceului Tehnologic „Ion Nistor” a avut loc, pe data de 10 octombrie 2017, lansarea cărții „La gura sobei cu Badea Toader”, autori prof. Avramia și Gheorghe Dolinski.

22365726_2039707142926894_2412791979972686828_n

Manifestarea a fost organizată de Societatea de Cultură și Literatură Română din Bucovina, filiala Vicovu de Sus și Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus.

La manifestare a participat autorul, prof. Gheorghe Dolinski, vicepreședintele societății, prof. Petru Bejenariu, alți membri ai societății, cadre didactice și elevi.

În încheierea manifestării, Grupul Vocal „Ai lui Ștefan noi oșteni” a prezentat un scurt program artistic.
La final, autorul a oferit 20 de cărți unor elevi merituoși ai liceului.

Dir. prof. Barbuta Angelo Catalin,

Cîrdei Mihai – consilier educativ