Dialogul proiectelor educative, ediția a III-a

Standard

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, ora 10.00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, se va desfășura evenimentul „Dialogul proiectelor educative”, ediția a III-a, sub egida „Un secol de trăiești, un secol să înveți!”

Vă invit să participați la o paradă educațională a proiectelor educative, în ținută tematică – ie românescă.

Afis_dialog„Dialogul proiectelor educative” este inițiat de I.Ș.J. Suceava și a pornit de la nevoia de a promova și disemina proiectele educative desfășurate la nivelul unităților școlare din județ, oferind posibilitatea valorizării rezultatelor proiectelor în noi contexte de învățare și totodată oferă posibilitatea unor viitoare colaborări în scopul dezvoltării instituționale.

Dialogul proiectelor educative se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Asociației „Proiect Pro Europa”.

Efortul coordonatorilor de proiecte educative din județul Suceava este valorizat și apreciat la nivel județean, experiența lor contribuind la un real schimb de experiență, la cristalizarea valorilor unei echipe și a rolurilor pe care și le asumă pentru atingerea obiectivelor propuse.

Proiectele laureate vor primi trofeul „Dialogul proiectelor educative” pentru următoarele categorii:

Echipa de proiect; Consiliere și orientare; Consiliul elevilor; Cultural artistic – arte  vizuale; Cultural artistic – cultură și civilizații; Ecologie și protecția mediului; Educație nonformală; Parteneriatul școală – familie; Responsabilizare socială; Sport; Științific; Științe; Tehnic; Voluntariat; Șoala altfel; Școala de vară; Valori românești; Tabere, excursii.

Invitații evenimentului sunt: Ion Lungu-primarul municipiului Suceava, Otilia Clipa – conf. univ. dr. universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Angela Zarojanu – președintele Adociației SEVA, Nicoleta Daneliuc – DGASPC Suceava,  Elena Manuela David – director Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Ionuț Epureanu – IPJ Suceava, Daniela Ceredeev – Asociația „Proiect ProEuropa”.

Sunt invitați să participe reprezentanții proiectelor înscrise în concurs, coordonatorii de proiecte și programe educative, membrii consiliului consultativ – educație permanentă, cadre didactice, părinți.

Programul cuprinde momente cultural artistice susținute de Corala „Ciprian Porumbescu” Suceava, dans modern – Palatul Copiilor Suceava, suită de dansuri populare – Clubul Copiilor Rădăuți, ansamblul „Pui de răzeși” – Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei, Trupa de pantomimă „SMIME”, Ansamblul „Kolomeika” Siret.

Înscrierea participanților la eveniment:

https://docs.google.com/document/d/1RC2u7V9RFxiWDB72c265zr_VvTpnXssqGqs4henvEfI/edit

Tatiana Vîntur – coordonatorul proiectului

Tezaur ECOlogic

Standard

Proiectul județean Tezaur ECOlogic a fost înscris la Gala Premiilor pentru un Mediu Curat, organizată de ECOTIC, la secțiunea instituții publice.

La acest proiect și-au adus contribuția unitățile școlare din județul Suceava: elevi, profesori, părinți, în parteneriat cu comunitățile locale, parteneri naționali sau locali: Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, Agenția de Protecție a Mediului, parteneriatele naționale cu RoREC sau EcoStuff.

Prezentarea proiectului poate fi accesată online:

Coordonator prof. Tatiana Vîntur

I.Ș.J. Suceava

Competențe pentru mâine – meseriile viitorului (IV)

Standard

Sub titlul generic Competențe pentru viitor. Meseriile Viitorului, vineri, 22 noiembrie 2019, s-a desfășurat, la Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” din localitatea Vicovu de Jos, Cercul coordonatorilor de programe și proiecte educative din zona Rădăuți – Siret.

Tema de incontestabilă actualitate s-a concretizat – prin dăruirea, efortul creativ și viziunea strategică admirabilă a echipei de profesori coordonată de doamna director Pompilia Țugui – într-un program atractiv, compus din momente alese cu inspirație și articulate într-o manieră impecabilă. Prin străduința organizatorilor, invitații – profesori coordonatori ai programelor și proiectelor educative din zonă – au devenit protagoniștii unei călătorii cu certă valoare educativă. Plimbarea prin universul nostalgic al meseriilor trecutului și cel plin de speranțe al profesiilor de viitor a angrenat deopotrivă elemente valoroase de tradiție, măiestrie și port popular, talentele copiilor, exemplele de reușită aparținând unor tineri întreprinzători, absolvenți ai școlii, totodată gânduri, aspirații și sensibilități artistice.

De la incursiunea în trecutul longeviv al instituției școlare cu rol de gazdă, ghidați cu tact printre reperele istorice de domnul profesor Mihai Chelba, am asistat la desfășurarea unui scenariu pedagogic interactiv, pe durata căruia un grup de copii entuziaști și curioși a fost însoțit impecabil într-o aventură a descoperirii de către doamna profesoară Maria Muntean.

Atelierele de lucru au reunit elevii, cadrele didactice și meșteșugarii talentați din zonă în jurul unor subiecte interesante:  nutriția sănătoasă, eleganța și rafinamentul prin utilizarea materialelor naturale și reciclabile, promovarea valorilor locale cu ajutorul tehnologiei, importanța meșteșugurilor prin contribuția unor artizani recunoscuți în plan local.

Am ascultat mărturiile pline de emoție ale unor tineri antreprenori, absolvenți ai școlii „Ioan Vicoveanu”, care și-au împărtășit din neliniști, din realizările și speranțele întâlnite pe itinerariul deloc facil al căutării succesului în diverse domenii: IT, accesorii vestimentare, producția de încălțăminte. Scenariul schimbului de experiențe și bune practici a mai cuprins un spectacol de prezentare a costumelor populare specifice zonei, urmat de un moment surpriză, în care invitații au gustat din bunătățile dulci pregătite în cadrul atelierului. Nu au lipsit discuțiile pe tema meseriilor dispărute și a celor aflate în pericol datorită progresului tehnologic, totodată observațiile interesante referitoare la abilitățile și competențele presupuse de profesiile viitorului.

Cu riscul de a omite oameni remarcabili, detalii și aspecte relevante, mărturisesc că am participat la o experiență memorabilă, la desfășurarea unei suite de momente ce compun un tablou educațional expresiv, distinct prin eterogenitatea și armonia tonurilor care-l compun. Un tablou al unei școli și al unei comunități zugrăvite în tonuri și culori dinamice, ce angajează în egală măsură dăruirea și pasiunea profesorilor, talentele și interesul elevilor, totodată recunoștința celor care privesc cu respect către anii lor de ucenicie și formare.

Felicitări întregii echipe organizatoare din școală și din comunitate, tuturor celor care și-au adus contribuția la reușita Cercului coordonatorilor de programe și proiecte educative, făcând posibilă o experiență pedagogică ce probează din plin faptul că profesorii implicați și pasionați de munca lor devin artizanii unor destine exemplare.

Prof. Florin George Popovici – coordonatorul cercului metodic, zona Rădăuți

Managementul activităților extrașcolare

Standard

Palatul și cluburile copiilor sunt unități specializate în activități extrașcolare, unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, „în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.” (Ordinul nr.4624/2015)

76769672_2545882242166421_7477695752060272640_nÎn acest sens, joi, 21 noiembrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean Suceava – Clubul Copiior Rădăuți, au organizat, la Galeriile de Artă Rădăuți, activitatea metodiă a Cercului pedagogic cu tema „Activități extrașcolare. Managementul proiectelor educative”, coordonat de inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare prof. Tatiana Vîntur, director prof. Dumitru Pomhaci, responsabil de cerc prof. dr. Marcel Porof.

Activitatea de intercunoaștere Autoportret a provocat participanții – coorodonatorii cercurilor cultural artistice, tehnico – științifice și sportive din județul Suceava, prin introspecție, să formuleze creativ răspunsuri la întrebările  „Ce-mi place să aud, să văd,  să aud, să spun?”, „Cine sunt?”, creionându-și autoportretul prin desen și cuvinte. „Lucrările” participanților au fost expuse pe toată perioada activității cercului.

77151667_610918569648968_1167319222825517056_nAspectele referitoare la Scrierea proiectelor educative – analiză de nevoi, au fost prezentate de prof. dr. Porof Marcel, director la Clubul Copiilor Fălticeni: nevoile educaționale ale copiilor/tinerilor, formele de învățare (formală/nonformală/informală), învățarea prin intermediul proiectelor, instrumentele necesare scrierii unui proiect și componentele acestuia.

Proiectele comunității și importanța acestora pentru dezvoltarea instituțională și comunitară au fost prezentate de ing. Florin Preda – responsabil proiecte și programe Primăria Rădăuți, care a subliniat importanța parteneriatului școală – comunitate.

Workshop-ul „Managementul proiectelor educative”, susținut de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, a consolidat, interactiv, componentele proiectului (tehnica „parolei”), relația dintre problemă – soluție (identificarea nevoilor educaționale și a modalităților de diminuare a efectelor acestora) și modalitățile de acțiune, structura logică a proiectului (scop -obiective – activități – rezultate) precum și elemente de monitorizare/ evaluare/ diseminare și sustenabilitate.

Cercul de dezbateri academice „Ars dicendi” de la Clubul Copiilor Rădăuți a fost prezentat de prof. drd. Florin George Popovici, accentuând faptul că „Viitorul nu este despre competiția acelora care dețin maimulte cunoștințe, ci despre competiția celor creativi, acelor înzestrați cu mai multă imaginație, acelor dispuși să învețe permanent și acelor care își exersează gândirea autonomă.” (Jack Ma) Metodele și tehnicile folosite sunt dezbaterea, storytelling, scrierea creativă, public speaking, analiza și interpretarea.

Partea a II-a a workshop-ului, în cadrul a 5 grupe de lucru, au evaluat cinci proiecte exersând competențele de evaluare a proiectelor, în concordanță cu grila de evaluare, argumentând punctajele acordate pentru domeniile: relevanța proiectului, structura managementului proiectelor, implicarea și participarea aplicantului, sustenabilitatea și diseminarea proiectului.

78405114_2677648902278164_605532814699397120_nDirectorii palatului și cluburilor copiilor din județ, director prof. Biatrice Choleva – Palatul Copiilor Suceava, director prof. dr. Marcel Porof – Clubul Copiilor Fălticeni, director prof. Pomohaci Dumitru – Clubul Copiilor Rădăuți, director prof. Maria Macarov – Clubul Copiilor Gura Humorului, director prof. Ioan Catargiu – Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, director prof. Vasile Moroșan – Clubul Copiilor Vatra Dornei, au trecut în revistă proiectele județene, interjudețene și naționale pe care le-au inițiat și desfășurat conform CAEJ/CAERI/CAEN/2019.

74788286_2387531298017620_128717481211592704_oVolumul Barometrul reușitei școlare, nr.33/2019 – Activități extrașcolare. Managementul proiectelor educative, coordonat de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, a oferit repere pentru activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile școlare și palatul/ cluburile copiilor. Acesta cuprinde:

  • Activități extrașcolare – capitol ce oferă repere pentru accesibilizarea ofertei educaționale extrașcolare.
  • Managementul proiectelor educative – capitol ce explică într-o manieră aplicată pașii necesari în scrierea, implementarea, evaluarea proiectelor educative.
  • Bune practici. Compendiul proiectelor educative – cuprinde exemple de proiecte interjudețene și naționale desfășurate de palatul și cluburile copiilor din județul Suceava.

Copiii talentați ai cercului de muzică, coordonați de prof. dr. George Mucea și prof. Alina Roantă, au armonizat muzical activitățile metodice.

Evaluarea activității s-a încheiat prin tehnica povestirii „A fost odată…”, astfel încât participanții au apreciat prin indicatori mai ales calitativi, atmosfera de lucru, actualizarea competențelor în managementul de proiect, elemente de noutate și inovare pedagogică, tehnici și metode noi, caracterul aplicativ și formativ al cercului pedagogic, creativitatea, lucrul în echipă.

„Autoportretele” au rostit concluzii, încă de la început scrise, dar mai ales faptul că „Totul se întâmplă cu un sens”.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

 

Competențe pentru mâine – meseriile viitorului (III)

Standard

„Cum putea Școala Gimnazială Preutești să sărbătorească mai frumos un an de la deschiderea localului renovat, dacă nu printr-o activitate care a demonstrat ceea ce se petrece în această unitate de învățământ?

Preutești 1La activitatea de vineri, 15 noiembrie 2019, activitate metodică a coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Fălticeni, „Competențe pentru mâine – meseriile viitorului” au participat membri ai marii familii a școlii: primarul Ion Vasiliu, inspectorul Petru Crăciun, mentorul și sprijinul nostru din ultimii ani, Anca Diana Maftei Păvălucă, manager proiectul A.M.I.C., cea care a pus umăr și suflet în dezvoltarea comunității Preutești, prof. dr. Mihaela Jarcău, coordonator de cerc pe zona Fălticeni.” (prof. Florea Roxana)

Pentru a clădi un viitor este necesar să ne cunoaștem trecutul și să înțelegem prezentul. Viitorul se află în această școală!

Participanții au asistat la trei activități demonstrative: „Meseriile trecutului – Din trecut spre viitor”, „Meseriile prezentului – Din prezent spre viitor” și „Meseriile viitorului – Competențe pentru mâine”, oferind posibilitatea elevilor să descopere competențele necesare într-o societate mereu în schimbare: comunicare, colaborare, creativitate, gândire critică, adaptabilitate, flexibilitate, autonomie, competențe digitale.

 

Activitățile au oscilat între „azi” și „mâine”:„Voki” a deschis lecția despre meseriile de ieri, „Mentimeter” (o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real) i-a ajutat pe elevi să recunoască meserii din trecut, iar prin intermediul aplicației Kahoot (o aplicație digitalizată care conferă elvilor posibilitatea de a fi activi, autonomi) s-au recunoscut ocupațiile și meseriile din trecut. Împreună cu „powerpoint” (deja mult prea cunoscut) elevii au dovedit asistenței necesitatea competențelor digitale în perioada actuală, îndrumați de prof. Schiopoaia Neculai, directorul școlii.

preutești 26Invitația profesoarei Mihaela Jolobai la călătoria în profesiile prezentului a accentuat pe investiția în noi înșine „Investește în tine, în ceea ce faci cu plăcere. Acționând astfel, nu vei munci în nici o zi ci vei fi TU creatorul vieții care ți-o dorești!” Termenii cheie meserie, profesie, ocupaţie, funcție i-au ajutat pe elevi să viseze „Mi-aș dori să fiu…” Grupul ariștilor, grupul medicilor și al informaticienilor au analizat condiţiile de muncă; responsabilităţile locului de muncă; deprinderile şi aptitudinile necesare; studiile minime impuse şi ce şcoli trebuie urmate; limite posibile de câştig şi alte avantaje; posibilităţile de angajare în ţară şi în străinătate; oportunităţile de ascensiune în carieră. Aplicația Kahoot a fost din nou prezentă oferind posibilitatea elevilor să aleagă între adevărat/fals, iar prin intermediul unui chestionar elevii au cumpănit între aspirație și împlinire, susținuți și de „hexagonul intereselor”.

Preutești 19„Viitorul lumii se ascunde în ochii copilului care o descoperă.” (Marius Torok), a fost laimotivul activităților coordonate de prof. Gabriela Dumbrăvanu și prof. înv. primar Roxana Florea care au făcut o incursiune în viitorul meseriilor. Din nou kahoot, dar și programarea robotului ozobot. „Orice îti poți imagina este real” (Pablo Picasso), iar elevii și-au imaginat viitorul sprijiniți de „Noua Generație” în care este ilustrat un oraș al viitorului. Ozi, un ozobot s-a  deplasat pe o machetă conform codurilor marcate, după o programare prealabilă, concluzionând că au făcut primul pas în viitor, „programatorul fiind un creator de universuri”. Viitorului îi sunt necesari oameni de viitor. (Vasile Ghica) acestora fiindu-le necesare și competențele identificate în grupurile de lucru: patru competențe importante: comunicare, colaborare, creativitate, gândire critică.

 

Workshopul „Profesorul viitorului – competențe pentru mâine” a avut scopul de a conștientiza nevoia dezvoltării competențelor digitale cadrelor didactice prin aplicarea unor metode și aplicații moderne: Kahoot,  Plickers, Mentimeter.

Picture1„De ce să fii coordonator de proiecte și programe educative?” a fost provocarea zilei, provocare lansată de consilierul educativ prof. Roxana Florea.  Nu pentru a-ți consuma timpul, pentru a-ți umple nopțile, nu doar pentru a pune în valoare ideile, nu pentru a-i agasa pe ceilalți colegi solicitându-le ecourile illustrate ale propriilor activități, nu pentru că-ți plac rapoartele și informările, nu pentru a petrece mai mult timp la școală, nu pentru că ești „plătit”. Răspunsurile s-au referit la apartenența la o echipă minunată de la școală, la bucuria de a-ți cunoaște colegii, la faptul că școala îți oferă posibilități infinite pentru amintiri frumoase, pentru că educația este importantă, pentru că „Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil”(Pitagora), pentru că e important să previi, să informezi, să formezi, pentru că înveți să zbori și tu împreună cu elevii tăi, pentru că învățăm să ne relaxăm, să fim creativi și în Școala altfel, pentru că-i învățăm pe copii să iubească natura, frumosul, binele, adevărul și mai ales pe semeni, pentru că ești parte din comunitate, pentru că înveți „Prietenia pe o…sfoară”, citind, pentru că ne bucurăm împreună, pentru că te dezvolți, pentru că ești sprijinit, pentru că ai șansa să cunoști oameni minunați, pentru că își pasă și ai șansa să dăruiești.

Preutești 27Evaluarea a avut ingredientele viitorului (aplicația kahoot) și a identificat atributele unei activități valoroase: colaborare, originalitate, competență, inovare, profesionalism, dinamism, lucru în echipă.

„Opiniile elevilor noștri despre școala și profesorul de mâine au fost momentul declanșator al atelierului cu invitații, în care aceștia din urmă au conștientizat importanța dezvoltării competențelor digitale în activitatea didactică, au aplicat și și-au însușit metode moderne, care nu necesită neapărat dotări precum table interactive, tablete individuale, ci doar un calculator și multă pasiune pentru cea mai frumoasă meserie din lume”, a spus prof. Florea Roxana, coordonatorul unei activități metodice organizată impecabil.

„Oamenii sfințesc locul” – este una dintre concluzii, o alta poate fi „Devii bogat dăruind” după cum și legea atracției e valabilă conform căreia oamenii de același calibru se adună!

Felcitări, tuturor celor care au însuflețit cu spiritul lor o școală pentru mâine!

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Competențe pentru mâine, meseriile viitorului (II)

Standard

Școala Gimnazială „Ion Șuhane” Frumosu a fost gazda activității metodice  a coordonatorilor de proiecte și programe educative din zona Câmpulung Moldovenesc, cu tema „Competențe pentru mâine, meseriile viitorului”.

75564563_2518981574865417_8368312518589808640_nActivitatea a adus împreună elevi de azi și elevi de ieri, într-o împărtășire a năzuințelor, dorințelor și împlinirilor care au la bază educația, învățătura temeinică, pasiune și efort,  încrederea că munca va fi răsplătită.

Reperele școlii de azi au fost puse în valoare de director prof. Tâmpescu Camelia – o școală situată în Obcinile Bucovinei, în bazinul inferior al râului Moldoviţa, fiind încadrată de culmile Obcinii Feredeului şi Obcinii Mari.

75642421_438074843574852_8794342908934225920_nVechea şcoală din Frumosu, … ,,a fost aşa cum a fost vremea şi cum au înţeles învăţătorii să o facă, iar învăţământul aşa cum a fost el, a reuşit să impraştie negurile satului şi să indrepte ochii locuitorilor spre locul de unde răsare Soarele » – scria învăţătorul Ion Şuhane. Astăzi școala se armonizează cu schimbările societății oferind copiilor comunei posibilități noi de învățare: clubul „Nouă ne pasă”, activități de voluntariat, afterschool, activități sportive (șahul fiind printre sporturile preferate), campania RESPECT. „Cărțile vii” alcătuite de elevii școlii, viu colorate, au „vorbit” despre ceea ce se întâmplă frumos la…Frumosu, în școală. (coordonator prof. Cornelia Niga)

72194412_559220208187672_3035305468856631296_nDezbaterea „Competențe pentru mâine”, coordonată de inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, a adus în actualitate necesitatea ancorării elevilor și adulților în realitățile societății, în concordanță cu schimbările firești. Alături de metacompetențe precum autodisciplina, autonomie, gândire de tip design, antreprenoriat, tânărul de zi are nevoie pentru mâine de adaptare și flexibilitate, învățare pe tot parcursul vieții, capacitate de anticipare și negociere, gândire critică, reziliență, rezolvare de probleme și luare a deciziilor, inteligență emoțională, ancorare în realitatea obiectivă și explorarea lumii virtuale, folosirea noilor tehnologii conștient și necesar, competențe digitale, leadership, atitudine proactivă.

Deși succesul în carieră este asemenea unui iceberg, victoria finală fiind cea vizibilă, este important ca elevii să conștientizeze și celelalte ingrediente ale reușitei în carieră: muncă, efort, perseverență, riscuri, renunțări, tenacitate alături de 12 coloane importante ce intră în reușita profesională printre care: schimbarea, relațiile interumane, obiective, leadership, a te însoți de oameni de calitate, învățarea pe tot parcursul vieții, bunăstarea, resursele financiare, marketing, comunicare, oportunități și tezaurizarea (a da mai departe altor generații).

Lecția de dirigenție „Viața înseamnă educație, educația înseamnă viață”, coordonată de prof. diriginte Atasiei Niculina, a  contribuit la familiarizarea elevilor de clasa a V-a cu concepte precum educație, carieră, meserie, profesie într-un dialog cu fii ai comunității: Adrian Buga, comandant al IPJ Suceava; Constantin Buga, primar al localității; Elena Buga, medic rezident; Greta Horghidan, jurnalistă; Mircea Lucinschi, cadru militar, Ilenuța Negură, antreprenor din localitate, subliniind faptul că „nu este om cel care nu este educat” (Pestalozzi)

„Trecutul e răşina miraculoasă în care arde făclia istoriei ca să întreţină căldura permanentului  azi şi să lumineze calea lui mâine…” (Dumitru Almaş)       

Pornind de la aceste considerente, elevii școlii, într-o activitate „open space” au invitat participanții la „Târgul meseriilor viitorului”, activitate coordonată de prof. Creangă Genoveva, prof. Couțun Constanța, prof. Lostun Maria, prof. Bodnari Florica. Elevii, grupați pe clase, au amenajat ministanduri și au prezentat meserii ale viitorului: energie alternativă și protecția mediului/dezvoltator de energie alternativă; educație/profesorul virtual; arhitectura virtuală; robotica și IT; dezvoltator de avatar; medicină/inginerie genetică. (Meseriile prezentate sunt alese de ei și fac parte din domeniile de viitor, așa cum sunt ele amintite în Ghidul meseriilor viitorului: https://inaco.ro/wp-content/uploads/2018/09/Ghidul-meseriilor-viitorului_INACO_10-septembrie-2018.pdf

„Balonul viitorului” însoțit de „Culorile toamnei”, prof. Cornelia Șandru, prof. Tatiana Elvira Istrate, interviul tinerei jurnaliste Greta Horghidan, prezentarea profesiilor de către invitații evenimentului (polițist, inginer, medic, cadru militar, jurnalist, economist, antreprenor) au subliniat faptul că „partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.”

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Magia bunului simț

Standard

Elevii Școlii Gimnaziale Ciocănești au reușit să transforme ZIUA MONDIALĂ A BUNULUI-SIMȚ – 4 noiembrie-  într-una plină de magie și culoare.

72752159_571727343564045_3601194670262059008_nCum copiilor le plac super-puterile, am decis să transformăm valorile morale în puteri ce pot schimba lumea. Astfel, fiecare copil și-a ales o super-putere încercâd să motiveze de ce BUNĂTATEA, RESPECTUL, PRIETENIA, CURAJUL, LOIALITATEA, GENEROZITATEA sau ÎNCREDEREA sunt magice și de ce aceia care le dețin, rămân în sufletele celor din jur așa cum o fac eroii.

74614793_550373362195732_6273943167771344896_nÎn această lume învestită cu puteri nelimitate, elevii au confecționat „Cufărul bunului-simț”, în care au pus la păstrare valorile care ne transformă  în oameni speciali. Bunul-simț a primit și un chip în ochii căruia se citește bunătatea și ale cărui buze rostesc” cuvinte magice”: „Te rog!”,„Mulțumesc!” sau „Iartă-mă!”. În același spirit al magiei, copiii au creat „poțiuni magice” considerând că dacă ”amestecăm cu grijă adevărul și încrederea, adăugăm onestitate și respect,nu uităm de bunătate și generozitate, obținem un amestec omogen numit<<BUN-SIMȚ>>”. Au dăruit colegilor baloane și au încercat să-i convingă de faptul că o lume în care ne respectăm unii pe alții, e o lume „colorată”.

75653211_419165392100276_21999973541347328_nO altă activitate în care elevii au demonstrat puterea valorilor morale a fost „Să batem palma cu… bunul-simț”. Copiii au avut de identificat reguli simple aplicabile în grupul de școală, ce au ca rezultat un comportament adecvat în programul de învățare. Regulile au fost notate pe mâini decupate și ,,plantate” în ,,solul” clasei (pahare de plastic), apoi s-au afișat pe panoul activității. Și pentru că au descoperit împreună cât de puternici sunt dacă respectă regulile bunului-simț, au decis că vor încerca să transforme fiecare zi în ZIUA BUNULUI-SIMȚ.

Prof. Claudia Samson – Școala Gimnazială Ciocănești