C.H.A.N.G.E.

Standard

Timp de cinci zile, între 24-28 mai 2021, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava a fost gazdă pentru mobilitatea virtuală din România, în cadrul proiectului Erasmus+ „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.) – număr de referinţă: 2018-1-PL01-KA229-050641_3. Mobilitatea a vizat schimbul pe termen scurt de grupuri de elevi şi a oferit timp de o săptămână momente inedite, pline de vervă, creativitate şi voie bună, menite parcă a sărbători în avans ziua copilului de pretutindeni.

Elevi şi profesori din cele şase tări implicate (Polonia, Grecia, Italia, Lituania, Turcia şi România) s-au întâlnit zi de zi, timp de o săptămână, în sesiuni de Zoom, conform unui program echilibrat, diversificat, atractiv şi interactiv pentru elevi şi profesori, deopotrivă.

Cea de-a cincea activitate de formare, predare, învăţare (LTT – learning teaching training activity) „Working together towards an easier future for SEN students” a respectat întru totul activităţile descrise iniţial în proiect, acestea fiind adaptate registrului online. Programul a cuprins atât activităţi realizate independent, fiecare în scoala sa, cât şi activităţi realizate în comun, în spaţiul virtual.

În ziua întâi (Getting to know you), după deschiderea oficială, participanţii au intonat împreună imnul proiectului (imn anume creat de echipa de proiect din România), au vizionat turul virtual al şcolii şi au participat la atelierele mâinilor îndemânatice confecţionând felicitări şi colaje. Atelierele copiilor de la CSEI Suceava s-au desfăşurat în direct, în sala de festivităţi a unităţii, fiecare ţară putând observa tehnicile de lucru şi interacţiona cu elevii prezenţi.

S-au realizat expoziţii virtuale în aplicaţia ‘padlet’, s-au împărtăşit idei, impresii şi experienţe, copiii din cele şase ţări întrecându-se în dexteritate, creativitate şi imaginaţie. Utilizând aplicaţia ‘linoit’, elevii au acordat feedback pozitiv activităţilor prin editare sau scriere de mesaje pe postituri colorate, lipite apoi simbolic pe balonul zburător al fiecărei ţări, ca un bagaj emoţional necesar unui astfel de zbor către CHANGE, spaţiul imaginar oferit de proiectul nostru.

Sesiunea de Zoom adresată profesorilor a cuprins prezentări în PowerPoint despre sistemul românesc de educaţie specială și modul de organizare a procesului de educație incluzivă, despre activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate la CSEI Suceava, despre strategii de intervenție pentru remedierea tulburărilor de comportament la elevii cu CES, despre modelul SIOP implementat în predarea limbii engleze ca a doua limba de studiu la CSEI Suceava şi despre influenţa elementelor de gimnastică acrobatică asupra elevilor de la CSEI Suceava.

Ziua a doua din săptămână (We can do it together) a fost dedicată lecţiilor pe discipline şcolare. S-au susţinut lecţii simultane, pe linkuri diferite, la educaţie plastică, educaţie muzicală, limba română şi consiliere, geografie şi istorie. La aceste ore desfăşurate live, cu elevii prezenţi în sălile lor de clasă, România a însoţit fiecare echipă europeană, activităţile individuale şi comune propuse, asigurând interactivitatea şi schimbul de experienţă.

Ca semn de bucurie şi apreciere a valorilor transmise prin proiect, elevii au construit un zmeu Erasmus a cărui coadă a însumat sugestiv cuvinte-valori, fără de care nu s-ar putea înălţa. Aceste cuvinte au fost valorizate pe tabla Jamboard în cadrul activităţii intitulate Barometrul valorilor.

Impresiile de călătorie exprimate şi scrise pe postituri colorate au încheiat ultima sesiune de Zoom din ziua de marţi a mobilităţii.

A treia zi din program (We learn, play and apply together) a oferit în prima sesiune de Zoom ateliere de terapie ocupaţională (atelier de textile, atelier de gătit şi artă decorativă, atelier de grădinărit şi atelier de construcţii). Prin intermediul lor s-au experimentat tehnici diferite de lucru şi abordare ocupaţională, s-au împărtăşit experienţe culinare şi idei pentru grădinărit sau despre cum ar trebui să arate casa de vis.

Au urmat apoi atelierele de terapie prin dans, jocuri şi exerciţii kinetice, în a doua sesiune de Zoom. Pentru evaluarea activităţilor, elevii şi-au creat în WordArt propriile imagini căutând cuvintele cele mai potrivite care să ilustreze abilităţi de viaţă în care ei cred cu tărie şi pe care şi-au pus în gând să le cultive.

Ziua a patra a săptămânii (Out and about) s-a dorit a fi o excursie virtuală cu un traseu cât se poate de atractiv. Primul popas a fost la Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, unde doamna profesoară Gabriela Juverdeanu, fost director al unităţii, ne-a prezentat multe activităţi desfăşurate în parteneriat cu CSEI Suceava, dar şi realizări individuale sau colective ale copiilor pe care i-a coordonat cu prilejul diferitelor concursuri şi festivaluri.

Excursia tematică Pelerin în Bucovina a început cu prezentarea mănăstirilor pictate din Bucovina şi a continuat cu vizita la m-rea Voroneţ, unde doamna profesoară Alina Mariana Evenden a preluat rolul de ghid turistic, explicând elementele de spiritualitate şi artă religioasă. Tot dumneaei ne-a introdus apoi la Muzeul Ouălor „Lucia Condrea” din Moldoviţa.

Elevii de la CSEI Suceava şi-au prezentat propriul atelier de încondeiere cu ceară şi secvenţe de la concursurile organizate anual pe această temă, în preajma sărbătorilor pascale. Participanţii au avut parte şi de un interviu cu un meşter artizan, recunoscut internaţional, care ne-a prezentat în detaliu tehnica de încondeiere cu ceară.

Impresionaţi de locurile vizitate, de obiceiurile şi tradiţiile din zonă, de costumele tradiţionale româneşti, de colecţia diversă de ouă încondeiate, elevii au fost orientaţi spre atelierul de decorare a ouălor, fiecare ţară prezentând în final lucrările realizate.

Ziua de vineri (Farewell messages) încheie mobilitatea virtuală în România cu un moment artistic ce aduce pe scenă cîntece şi dansuri specifice fiecărei ţări implicate în proiect, cu scrierea de mesaje în aplicaţia ‚padlet’, în cadrul activităţii denumite sugestiv ‘Change the way’, cu un moment de evaluare pentru elevi utilizând aplicaţia ‚mentimeter’, cu completarea chestionarelor de satisfacţie şi bineînţeles, cu acordarea certificatelor de participare elevilor şi profesorilor europeni.

Acronimul proiectului a anticipat parcă timpurile actuale, fiecare dintre cei implicaţi devenind parte a schimbării, schimbarea însăşi. Ne-am reîntâlnit cu noi înşine şi am reactivat dimensiunea copilăriei, ne-am reinventat şi am resimţit bucuria realizării lucrurilor mărunte; sufleteşte am redevenit copii ce intră lesne în jocul şi universul altor copii, am reînvăţat să zâmbim, să apreciem mai mult lucrurile simple, să fim mai recunoscători şi mai responsabili.

De la şotronul prieteniei şi înălţarea zmeului Erasmus la scara ce conduce spre schimbare nu a fost cale prea lungă. În final, fiecare echipă a căutat să-şi construiască cu mare seriozitate această scară către schimbare (Ladder of CHANGE). Pentru echipa din România treptele ascendente au inclus Courage (curajul) – Hope (speranţa) – Assertiveness (asertivitatea) – Normality (normalitatea) – Gratitude (recunoştinţa) – Empathy (empatia). La nivel de proiect, schimbarea de atitudine este o certitudine. Avem copii care-şi doresc să participe la activităţile proiectelor europene mai mult decât oricând; avem elevi mult mai încrezători în forţele proprii, mai motivaţi, mai fericiţi. În săptămâna petrecută împreună am simţit raiul prin ochii şi trăirile sincere a tuturor copiilor participanţi.

Apreciem activităţile acestei mobilităţi ca pe un schimb real de experienţă, valorizare şi socializare. Unii elevii au îndrăznit să întrebe, alţii s-au încumetat să răspundă. Bariera lingvistică a fost depaşită prin ochii zâmbitori de dincolo de mască, printr-o stare permanentă de bine şi frumos sufletesc. Bucuria ce ne-a învăluit pe toţi în această săptămână va rămâne multă vreme întipărită în inimile tuturor.

La mulţi ani, tuturor copiilor participanţi în acest proiect Erasmus!

La mulţi ani, copiilor de pretutindeni!

Prof. coord. Dorina Cocari

VideoART – ediție online

Standard

Clubul Video ART  și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava vă invită să participați la cea de-a 12 ediție a Festivalului internațional Video ART pentru adolescenți, care în acest an, datorită condițiilor pandemice va avea loc în condiții deosebite  – ONLINE –  între 18 –  19 iunie. 

Festivalul este patronat de Uniunea internațională a Cinematografiei de amatori (UNICA) și este singurul din România care conferă Medalia UNICA, distincție mult râvnită de cineamatorii din întreaga lume.

Grup țintă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani, în echipaje de 2-4 elevi, coordonați de un profesor.

NOTĂ: Echipajele pot participa la ambele secțiuni, cu obligația respectării prezentului Regulament.

Etape:

Etapa I: Realizarea proiectelor cinematografice și trimiterea lor  pe cale electronică (wetransfer sau orice altă platformă dedicată transmiterii on line a materialelor digitale), până la data de 12 iunie 2021.

Etapa a II-a (online)

 1. iunie – Festivitatea deschiderii  celei de-a 12 ediții

                          – Vizionarea unei selecții de filme participante selectate de juriul internațional

19 iunie   –  Workshopuri dedicate concurenților

                  – Gala decernării premiilor  Video Art 2021

Secțiunile festivalului:

Secțiunile concursului sunt următoarele:

 • Film de scurtmetraj
 • Spot publicitar cu impact social.

Secţiunea Film de scurtmetrajva cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20 minute, în care libertatea de exprimare artistică  este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea, călătoria(reportajul turistic), jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual) documentarul (teme de interes cultural: artă, literatură, folclor, etnografie), eseul cinematografic etc.  Vor fi punctate originalitatea temei alese, valoarea textului literar dedicat şi modul artistic de realizare( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc, acolo unde este cazul etc.)

 Secţiunea Spot publicitar cu impact social va cuprinde videoclipuri cu durata de maximum 60 secunde, dedicate prevenirii sau sensibilizării în ceea ce priveşte unele aspecte sociale cu implicaţii pentru întreaga societate:( consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor, delicvenţa socială juvenilă, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale, aspecte inedite, convieţuirea interetnică etc.). Vor fi punctate caracterul mobilizator şi determinant  al clipului cât şi valenţele sale cinematografice. 

Regulament:

 • Elevii implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul instituției de învățământ participante;
 • Echipele sunt formate din doi elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea artistică (scenariu regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-aplicativă (sonor, imagine, prelucrare digitală etc.);
 • Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese;
 • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
 • Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând participa cu mai multe filme(spoturi publicitare);
 • Echipa, alcătuită din doi elevi, va fi coordonată de un profesor îndrumător;
 • FILMELE SAU SPOTURILE TREBUIE SĂ FIE SUBTITRATE ÎN MOD OBLIGATORIU ÎN LIMBA ENGLEZĂ.

(jurizarea este internațională, având în componență membri ai comitetului internațional al Uniunii Intenaționale de Cinema)

Sunt interzise cu desăvârşire:

           – utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;

           – folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;

           – crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor; 

 • Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a concursului) la descalificarea echipei respective.
 • In primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare (actori, regizor, operator imagine etc.) Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate și în Fişa de participare  (Anexa). Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj,  aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

DETALII COMPLETE : WWW.CONCURSULVIDEOART.RO

Coordonator prof. Viorel Ieremie

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Conferința Națională „Creatori de Educație”

Standard

Conferința Națională „Creatori de Educație”, ediția a II-a, eveniment organizat în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și al cărui Beneficiar este Ministerul Educației, s-a desfășurat la București, în perioada 17-20 mai 2021.

„Creatorii de Educație”, generația 2020, au fost valorizați într-un eveniment special care s-a bucurat de participarea secretarilor de stat Maria Ștefania Manea și Radu Szekely, coordonatorul e-learning CNPEE, Olimpius Istrate, coordonatorul RED (Resurse educaționale deschise), Liviu Costandache, ale căror mesaje au validat proiecte creative, inovatoare ale căror impact se regăsește în mediul școlii.

Proiectele premiate în cadrul selecției naționale au fost prezentate în cadrul a două sesiuni diferite fiind moderate de Mirela Negreanu – expert coordonator național asigurarea calității în acreditare și formare, George Pataki – expert operațional implementare formare și, respectiv, Nicoleta Mircea – expert operațional implementare formare, Emil Dragomirescu – expert operațional implementare formare.

„Fiecare proiect este unic prin experiența oferită tuturor, iar prin intermediul proiectelor realizate am dat posibilitatea ca munca fiecăruia să fie cunoscută și recunoscută de o țară întreagă. Prin experiența aceasta aveți datoria de a încuraja și pe ceilalți colegi să fie creativi, determinându-i să participe cu proiecte de ale căror rezultate se bucură copiii din clasele primare și gimnaziale.” „În numele întregii echipe a proiectului CRED, transmit mulțumiri și felicitări tuturor participanților la selecția „Creatori de Educație”, ediția 2020. Fiecare cadru didactic a demonstrat, astfel, că este un model inspirațional pentru colegii din întreaga țară. Fiecare participant a câștigat respectul comunității educaționale, întrucât a pus la dispoziția colegilor practicile utilizate cu succes în propria activitate didactică, devenind un potențial model de bune practici, la nivel național, într-un moment în care avem nevoie, mai mult ca niciodată, de o mobilizare exemplară caracterizată prin dăruire și solidaritate” – Merima Carmen Petrovici, Manager al Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Suceava a fost în această gală cu doi câștigători: prof. înv. primar Daniela Lungoci – Școala Gimnazială Ipotești, proiectul „Interesanta noastră călătorie STEAM” și prof. Tatiana Vîntur – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, inspector școlar pentru educație permanentă la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, proiectul „Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T.”

„După două zile de împărtășire de informații și de experiențe, astăzi, 20 mai, ne-am îndreptat atenția către un moment așteptat de către noi toți și anume: Gala Creatorilor de Educație. 🤩Prin #ProiectulCRED, începând din 2019, suntem parte la o premieră în ceea ce privește recunoașterea publică a activităților creative desfășurate la clasă de către profesorii din sistemul de învățământ primar și gimnazial. Numeroasele propuneri înscrise, crearea unei comunități active prin feedback-ul și sprijinul acordat reciproc de către profesorii înscriși în selecție au confirmat faptul că, la noi în țară, sunt mulți dascăli valoroși, dedicați misiunii lor, dornici să evolueze permanent și să facă lucrurile, altfel, mereu spre binele viitorului copiilor. Felicităm pe toți Creatorii de Educație participanți la selecție, propunerile lor de bune practici fiind o inspirație pentru noi toți.🥇🥇🥇 În sistemul de educație este o tradiție ca profesorul să fie cel care recompensează elevul pentru rezultate deosebite. Astăzi a fost rândul profesorilor să fie premiați!

Felicitări, Creatori de Educație #Generatia2020!” (pagina de facebook proiectul CRED)

M-am bucurat să port cu mine emoția reușitei proiectelor prezentate la secțiunea la care am participat de aceea voi face o esențializare a ideilor ce pot fi tot atâtea surse de inspirație pentru noi toți.

Laura Rodica Oprea: Educația în era digitală – o incursiune în aplicații și instrumente digitale precizând că „Dacă un copil nu poate învăța în felul în care îi predăm, atunci trebuie să-i predăm în felul în care el poate învăța.” (Ivar Lovaas)

EDUCAȚIA ÎN ERA DIGITALĂ – ÎNVĂȚĂM JUCÂNDU-NE

Felicia Pintilie: proiect de istorie orală care a „salvat memoria satului”, satul care a ajutat-o să înflorească în școala în care profesează.

BĂTRÂNII SATULUI POVESTESC…

Iulian Ghețău: a „construit” o școală acasă accentuând rolul gameficării în educație, a realizat conținuturi interactive folosind platforma Moodle, prin administrarea și susținerea prin voluntariat a doua site-uri create cu aplicația open source Moodle: https://ceacstrungais.ro/ – la nivel de unitate gimnazială din mediul rural și https://biologieiasi.ro/ – site care a promovat online activitatea la nivelul județului Iași a tuturor profesorilor și elevilor la disciplina biologie.

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ ON-LINE !

Ioana Hochia: un „spărgător de cochilii” care a valorizat experiența propriei familii și pe cea a „golden teachers” realizând un Centru Educațional deschis în propria casă.

EDUKACTION

Crina Claudia Moraru: a reconstruit atmosfera din sala de clasă în mediul online realizând experiențe de învățare cu care elevul din clasa I, era familiarizat.

”ȘCOALA DE ACASĂ” – ACTIVITĂȚI SUPORT PENTRU ÎNVĂȚAREA ONLINE

Emanuela Ioana Patrichi: a adunat o colecție de cititori printr-o întrebare simplă: „Cine vrea să citească copiilor mei?” au răspuns prezent: părinți, cadre didactice din școală, psihologul și logopedul din școală, părinți ai unor foști elevi, elevi din alte generații, voluntari. I se mai spune „Ema la școală”.

COLECȚIE DE CITITORI

Veronica Șandor: a reamenajat curtea școlii, bucurându-se de învățarea prin proiecte, savurând reușita spațiului real de socializare „ciocnind o bomboană”, jucându-se cu copiii de-a arhitectura:

DE-A ARHITECTURA ÎN ȘCOALA DIN GORNEȘTI

Cristina Nicolăiță: a realizat „Clasa virtuală de fizică” pentru elevi oferind un spațiu de învățare online pentru studiul fizicii elevilor de gimnaziu, în perioada închiderii școlilor. 


FIZICA DE ACASĂ

Anton Carol Lakatos: a ales să fie mai bun subliniind că jocul, jocul, jocul este hrana pentru copiii clasei sale îndemnându-l pe primar să fie mai bun, învățându-i pe copii să aprecieze și să respecte munca.

ALEGE SĂ FII MAI BUN!

Ciobănuc Marcela: un program de literație multiplă, centrat pe elev prin activități extracurriculare și extrașcolare desfășurate față-în-față și în mediul online. 

CETATEA LECTURII – ATELIER DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ

Luminița Elena Radu:  a creat basme originale, învățând copiii clasei sale despre plagiat, furt intelectual și fair-play. Elevii au participat la ore online suplimentare citind basmele și realizând „terapie prin basm”.

TĂRÂMUL BASMELOR…LA UN CLICK DISTANTA (CARTEA DIGITALA A CLASEI A V-A B)

Cosmin Simtion:  un club de inițiativă comunitară pentru tineri realizat scopul de a promova patrimoniul local și eco-turismul.

CAVALERII TURNULUI ÎNCLINAT

Daniela Lungoci: a promovat științele spațiale, programarea și robotica. Cu ajutorul kiturilor Lego, Snap Circuit și al altor materiale electronice din „trusa inginerului” a desfășurat activități de explorare și învățare experiențială „learning by doing”. Interesantă călătorie, meșteșugit inițiator!

INTERESANTA NOASTRĂ CĂLĂTORIE STEAM

Tatiana Vîntur: R.E.S.P.E.C.T. promovează climatul educațional în armonie și siguranță respectând 3R: respect față de sine, respect față de ceilalți și responsabilitate față de acțiunile tale, sub umbrela multicoloră a curcubeului colorează pacea și binele în școlile sucevene. RESPECT a unit școlile din județ dându-le strălucire prin activități și idei creative. Felicitări, dragi colegi!

Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T.

Cristina Mariana Novacov: a dorit să schimbe atitudinea copiilor față de temele pentru acasă, reducerea stresului și intensificarea stării de bine a elevilor. A reușit!

POT FI TEMELE PENTRU ACASĂ ATRACTIVE?

Ileana Gălățescu: a realizat atelierul de caligrafie „Penița fermecată” astfel încât literele și instrumentele de scris să-i fascineze pe copii și să facă din scris o artă. O poveste frumoasă și minunat pusă în aplicare!

PENIȚA FERMECATĂ-ATELIER DE CALIGRAFIE

Alexandru Mîță: a realizat Campusul Virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui http://nelpae.ro/elearning cu 35.726 de utilizatori activi, 36 de spații de curs pentru toate disciplinele și domeniile (de la învățământ preuniversitar, la cel postliceal și Palate/Cluburi), 25.879 de resurse didactice, grupate în 680 de lecții electronice realizate în perioada martie-iunie 2020; Pagina de Facebook – grup de comunicare „Campusul Virtual”  https://www.facebook.com/groups/isjvaslui/ cu 2914 abonați permanenți și 50-80.000 vizite săptămânale. Merită să le vizitați!

Campusul Virtual al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și Televiziunea Școlară „TeleȘcoala Vasluiană”

A fost un prilej de a ne oferi timp împreună – profesori cu vocație din țară care pot aprinde făclii mai departe în călătoria cunoașterii.

„Oricine are un potenţial creativ şi, din momentul în care îţi exprimi acest potenţial creativ, ai şansa să schimbi lumea.” (Paulo Coelho)

Felicitări tuturor câștigătorilor Galei „Creatori de Educație” 2020!

Tatiana Vîntur (un Creator de Educație)

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Colegiul Tehnologic din Chișinău, au organizat Conferința pentru părinți „PROVOCĂRILE ADOLESCENȚEI ÎN OFFLINE ȘI ONLINE”, pe 15 mai 2021, în mediul online.

          Data de 15 mai nu a fost aleasă întâmplător,  ci pentru a sărbători,  Ziua internaţională  a familiilor,  o oportunitate pentru a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă acestea la nivel mondial.

          Tema din acest an a Zilei internaţionale a familiilor se referă la „Familii şi noi tehnologii”.

          Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală,  ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare această acceptare, dar este necesară.  Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre: pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

        Noi, ca dascăli sau ca părinți, ne putem permite să-i ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.    

          În scopul de ajuta părinții și dascălii să  înțeleagă avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor,  să îmbunătățească capacitatea de a lucra într-un mod firesc cu generația din care  nu mai fac parte, să înțeleagă presiunile la care sunt supuși tinerii de azi, lupta lor interioară între a fi și a deveni și raportul dintre Așteptările / Valoarea/ Timpul din viața adolescentului, motivația acestuia de a sta mai mult in mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline, a conferențiat  doamna prof. doctor Cristina Benga, cercetător în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München. Doamna profesor  are o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copii și adolescenți, este  autor de manuale școlare de Religie și autor a diferite  proiecte ce urmăresc îmbunătățirea comunicării cu tinerii, CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare, realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas.

          Participanții la conferință , părinți și dascăli au avut oportunitatea :

 • să descopere  care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă,
 • să înțeleagă ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei,
 • să descopere faptul că cercetarea  și observarea celuilalt înseamnă autocercetare,
 • să  înțeleagă faptul că digitalizarea,  ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare,
 • să încerce o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

       Educarea copiilor este o responsabilitate socială care trebuie împărtășită în mod egal de către părinți, profesori și toți ceilalți adulți care vin în contact cu copiii – și de asemenea  de către toți  cei care modelează  natura societății și culturii în care copiii se dezvoltă și învață despre viață.

      Viața cu copiii noștri este o călătorie, o adevărată aventură: provocatoare, interesantă, cu bucurii,  dar și cu eforturi. Ne străduim să trăim la înălțimea imaginii pe care o avem despre ceea ce înseamnă a fi părinte.  Din acest e motiv este bine să învățăm să fim capabili să le dovedim că părinții sunt cei care le pot satisface  nevoia înnăscută de a-și găsi drumul în viață, spre a-și atinge potențialul.

        Parentingul este o relație.  Secretul acestuia constă în a onora relația cu copiii, în toate interacțiunile pe care le avem cu ei. O relație bună părinte- copil îl va ajuta să-și împlinească  destinul firesc de a deveni o ființă  independentă,  automotivată și matură care să-și prețuiască valoarea și care să fie atentă la drepturile și demnitatea umană a celorlalți.

Soluții primite de participanți din partea invitatului special au fost:

 •    să accepte  noul, pentru a oferi  încredere,
 •    să asculte mai mult, să păstreze tăcerea,  folosind comunicarea  asertivă,
 •    Să coopteze adolescenții în activitățile familiei,
 •    Să păstreze spațiul real și să-l valorifice în echilibru cu spațiul cibernetic,
 •    La critică și respingere să răspundă cu argumente raționale, nu emoționale,
 •    Să învețe adolescenții să nu respingă noile mijloace tehnologice, ci să le folosească rațional. 

      Avem nevoie de realism, de acceptare a dinamicii vieții.  ,,Viteza informației depășește capacitatea de reflecție și judecată și nu permite o exprimare a sinelui cumpătată și corectă” (Papa Francisc)

Avem nevoie de unitate, de iubire, să nu intrăm în panică, de multă răbdare cu noi înșine și  cu cei din jur pe parcursul acestui proces ireversibil.

Trebuie să fim voioși, deschiși, în tempo-ul nostru, să fim curajoși, să folosim pe NU și  DA.

Este foarte normal să ai nevoie de timp să te adaptezi la provocările vieții.

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Anca Iordache – președinte Asociația Părinților Colegiului Economic Suceava

Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare

Standard

Motto:       Această mare e acoperită de adolescenți

     care învață mersul pe valuri, în picioare,

     mai rezemându-se cu brațul, de curenți,

     mai sprijinindu-se de-o raza țeapăna, de soare. (Nichita Stănescu)

                                                 

Adolescenţa este perioada de tranziţie spre maturitate, o perioadă de autocunoaştere ce presupune atât modificări la nivel fizic, cât şi modificări la nivel de comportament şi personalitate. Adolescentul devine mai preocupat de propria imagine şi de poziţia sa în raport cu cei din jur -grupul de prieteni, colegii de şcoală, tinzând să se îndepărteze de părinţi, în încercarea sa de a fi independent şi de a decide pentru el însuşi.

În perioada 10 – 15 mai 2021, la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, s-a desfășurat proiectul educativ Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare.  În cadrul întâlnirilor cu Consiliul Școlar al Elevilor, elevii și-au exprimat dorința de a participa la acțiuni pe această temă de mare interes, din dorința de a se informa,  de a comunica și, mai ales, de a se exprima, în legătură cu această perioadă ce aduce mari schimbari la nivelul sinelui (al conceptiei de sine si al imaginii de sine). Așa a luat naștere proiectul amintit în care, alături de profesorii diriginți și de consilierul școlar, elevii au participat la dezbateri în cadrul unor workshop-uri organizate cu prilejul unor zile semnificative din calendarul educativ (11mai – Ziua Tatălui, 13 mai – Ziua Dorului și 15 mai – Ziua Familiei). În cadrul acestor întâlniri, s-au prezentat subiecte de interes, precum situaţiile critice cu consecinţe costisitoare şi de durată asupra sănătăţii şi stării de bine a adolescentului, determinate de dorinţa de afirmare personală şi de câştigare a superiorităţii, de nivelul ridicat al impulsivităţii specific vârstei (căutarea de senzaţii, testarea limitelor etc.).

Au fost mai mult decât niște simple întâlniri educative, deoarece în organizarea acestor activități s-au implicat, atât cadrele didactice, cât și părinții și, în primul rând, elevii. Aceștia și-au manifestat dorința de a se exprima prin realizarea de materiale care evidențiază „problemele” cu care se confruntă zi de zi. Au realizat scurte filmulețe, regizate de ei pe diferite teme, precum: dorința de integrare, gestionarea emoțiilor, anxietatea, întărirea încrederii în sine și în ceilalți, dezvoltarea rezilienței în cazurile de bullying, conflictul între generații (comunicarea între părinte și adolescent). Așadar, proiectul Adolescența – tărâmul nisipurilor mișcătoare vorbește despre necesitatea parteneriatului dintre școală și familie (ajutorul și implicarea activă a părinților în realizarea materialelor a fost vizibilă – o „o complicitate” plăcută, cu rezultate impresionante) și poate fi considerat parte a cunoscutei campanii R.E.S.P.E.C.T., ce vizează componenta C – comunicare.

Menționez o serie de obiective, pe care proiectul le-a urmărit și le-a îndeplinit cu succes, precum:

Trebuie să menționez titlurile workshop-urilor organizate și cadrele didactice implicate:

 1. Familia – locul unde iubirea nu se termină niciodată! – clasa a VII-a A, prof. Apetrea Gabriela
 2. Impactul internetului şi al reţelelor de socializare asupra adolescenţilor – clasa a VII-a B, prof. Buțerchi Rodica
 3. Libertate sau dependenţă – Influenţa substanţelor toxice asupra sănătăţii! – clasa a VII-a C, prof. Strugaru Violeta
 4. Adolescența – vârsta întrebărilor – clasa a VII-a D. prof. Cucu Ancuța
 5. Viaţa – darul lui Dumnezeu. Rolul educaţiei spirituale în viaţa adolescentului.– clasa a VII-a E,  prof. Mitu Pascal.

Extrem de importantă a fost prezența consilierului școlar, prof. psiholog Apetrei Daniela, care a moderat dezbaterile, oferind informații și un caracter interactiv activităților. Studiile de caz s-au bazat pe minunatele filme ale elevilor de clasa a VII-a (care au fost regizori, scenariști și actori), demonstrând încă o dată dorința de implicare a elevilor, creativitatea (niciun material nu a semănat unul cu celălalt, au fost originale și cu mesaj profund) și, de asemenea, rolul terapiei prin artă, în eliberarea de neliniștile și tulburările acestei vârste.

Putem considera că am avut parte de un adevărat festival de film (nu am anticipat că va fi astfel), în care peste 15 echipaje de elevi au prezentat rodul muncii lor (atașez câteva link-uri pentru a susține talentul și naturalețea cu care și-au jucat rolul:

https://drive.google.com/file/d/1RgCWKIEZUCtlZbW8I4jOCWlm97sB-AtF/view, https://drive.google.com/file/d/1uu0W5oCIoF1vFX_L_MLWajRF3Rqz7DRQ/view,

https://drive.google.com/file/d/1xRQHT6p1sWfdnBe0sZzIFLbLt1cRLeB1/view

            În concluzie, proiectul a fost un succes care a demonstrat încă o dată că educația este rodul colaborării dintre elev, profesor și părinte. Am trăit cu toții emoții puternice (de exemplu, de Ziua Dorului – 13 mai, câțiva elevi cu părinți plecați în străinătate au adunat fotografii în care se află alături de cei care în acest moment sunt departe și au creat un scurt material în care au sugerat că fericirea se regăsește în familie, anticipând astfel Ziua Familiei), am avut revelații și am conștientizat că, după această perioadă dificilă pe care am traversat-o, avem nevoie cu toții să ne redescoperim și să descoperim că fericirea constă în lucrurile simple, dar cu adevărat valoroase, că echilibrul se regăsește într-o atmosferă calmă, sigură și plină de afecțiune, pe care o putem avea alături de părinți, dar și în școală, pentru că, DA!, aici se înfiripează, de fapt, o a doua mare familie!

Coordonator de proiecte și programe educative Prof. Adrobotoaei Elena, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Îți doresc destul…

Standard

„Cine ştie că destul este destul va avea întotdeauna destul.” (Lao Tse)

Îți doresc destul…

Îţi doresc destul soare cât să fii într-o dispoziţie bună.

Îţi doresc destulă ploaie cât să apreciezi soarele şi mai mult.

Îţi doresc destulă fericire cât să îţi ţină spiritul viu.

Îţi doresc destulă durere cât să facă cele mai mici bucurii din viață să pară mult mai mari.

Îţi doresc destul câştig cât să îţi satisfacă ceea ce doreşti.

Îţi doresc destulă pierdere cât să apreciezi tot ceea ce deţii.

Îţi doresc destule „salutări” cât să te treacă prin acel „rămas bun” de la sfârşit.

Îți doresc destul!

(Bob Perks) Fragment din cartea „Supă de pui pentru suflet” de Jack Canfield, Mark Victor Hansen

Foto: http://www.unsplash.com Maxime Lebrun

Tatiana Vîntur

Universul care plouă iubire

Standard

„Familia reprezintă nucleul unei civilizații.” (Will Durant)

15 mai este Ziua internațională a familiei. Această zi oferă o oportunitate de a promova conștientizarea problemelor legate de familii și de a spori cunoașterea proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile.

Desen de Miriam Clus, clasa pregătitoare – Clubul Copiilor Rădăuți

„Împart umbrela mea cu alţii atunci când plouă, iar dacă nu am umbrelă, împart ploaia.” (Enrique Ernesto Febbraro)

Ce alchimie se petrece sub acest petec de cer dacă unicitatea unor lucruri ne întorc la vatra amintirilor din familie?

Culorile capătă intensitate sau se estompează într-un colțișor al inimii purtându-le în suflet pentru totdeauna.

Mirosul pâinii „de acasă” transpune timpul în clipele magice, îți inundă nările iremediabil.

Gustul „de acasă” îl cauți cu temeritatea unui căutător de comori pe care-l mai găsești cât este viață!

Florile din grădina casei, adevărate talismane, devenite în timp, sunt asemănate cu cele din copilărie și rămân repere dragi: lalelele făclii, bujorii impetuoși, narcisele (zacanadele) bunicii, lăcrămioarele sfioase, dumitrițele reziliente.

Cristalizarea dorului de casă e unică!

Rădăcinile își sorb seva din nucleul familial, aripile împrumută elanul din iubire, bine și frumos dozate de armonia familiei.

Generozitatea poartă pecetea întâmplărilor din această lume, purtată ca un tatuaj invizibil toată viața. Îmbrățișările și respingerile își au tot aici sălaș.

Amprentele sufletului se croiesc ireversibil, iar cristalizarea frumosului, al binelui, adevărului, dreptății pornesc de la razele de iubire rostite și care strălucesc în ochii mamei, tatălui, fraților, surorilor, bunicilor.

Universul acesta, al familiei, plouă benefic (sau nu) iubire peste noi învățându-ne într-un mod atât de firesc că „Toţi suntem fiii unei mari familii” (Sfântul Ioan Gură de Aur), iar „fără iubire nimic nu e”!

Să facem o reverență celor dragi nouă, o reverență cu rostire profundă „Te iubesc, mamă!”, „Te iubesc, tată!”, „Te iubesc, copile!”

Tatiana Vîntur

Avem carte!

Standard

În perioada 17-30 mai 2021 se va desfășura o nouă ediție a proiectului educațional „Avem carte!” într-o structură adaptată perioadei de pandemie.

Argument retrospectiv

 • Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri. A şti este o nevoie vitală, a gândi este o necesitate, adevărul este o hrană, ca şi pâinea. O minte nehrănită cu ştiinţă şi cu înţelepciune slăbeşte. Să ne fie milă de spiritele înfometate, cum ne este de trupurile nehrănite. Dacă există ceva mai sfâşietor decât un trup care se prăpădeşte din lipsa de pâine, e un suflet care se stinge din lipsă de lumină.” (Victor  Hugo)
 • În 2005 a fost lansat proiectul educativ „O carte pentru școala mea” – o invitație educațională de promovare a lecturii dar și de prețuire a cărții, de conștientizare a faptului că „De citești pentru a ști, singur nu vei fi!” (Tărâmul umbrelor) Proiectul a fost desfășurat în școlile județului componente ale sale continuând și în prezent.
 • Proiectul educativ s-a metamorfozat în timp și a răspândit în școli bucuria lecturii, păstrarea cărților, realizarea și construirea unor spații adecvate pentru bibliotecă și lectură, idei de proiecte valoroase, campanii de promovare a lecturii: „Citeşte! Cititul nu dăunează sănătăţii!”
 • Proiectul „Avem carte” pornește de la identificarea nevoii de a învăța în fiecare etapă a vieții, iar pe de altă parte contribuie la bucuria conștientizării reușitei de a da viață propriilor pagini scrise într-o revistă, publicație, carte.
 • A avea carte și a avea parte de carte nu e deloc o maximă demodată, ci nevoia de carte este mai necesară ca oricând! „Deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea, ca să gândeşti tu însuţi” (T. Heyde) este o invitație către toți cei care învață permanent.

Ediția 2021 – etape și secțiuni:

 1. Etapa de înscriere:
 2. 17-30 mai 2021, la sediul inspectoratului școlar, la una sau mai multe secțiuni ale proiectului;
 3. Se completează formularul google docs: https://docs.google.com/document/d/1cR-vkmbCH262zRPFOzCHU-U2-V80hnDoclZNjiGKmDg/edit?usp=sharing
 4. Etapa de evaluare: 30 mai – 3 iunie 2021.
 5. Etapa finală – diseminare  și valorizare: 5 iunie 2021 – eveniment online.

Secțiuni:

a. Reviste școlare – respectă criteriile concursului de reviste școlare. În concurs se trimite un singur număr al revistei școlare, din anul școlar 2019 – 2020 sau 2020 – 2021 (ultimul număr);

b. Autori de carte: elevi (precizările de mai jos). „Avem carte!” se adresează elevilor autori de carte din clasele I – XII (indiferent de domeniu). Pentru înscrierea în concurs volumul va fi însoțit de  Fişa de înscriere (date de prezentare a autorului, date de contact, prezentarea volumului). După etapa de preselecție vor fi invitați autorii de carte la etapa finală. În concurs se va prezenta: recenzia descriptivă a autorului volumului şi recenzia critică realizată de către altă persoană decât autorul (maximum 5 minute).

c. Publicații realizate de cadre didactice – auxiliare, reviste, ghiduri, caiete metodice, alte publicații (realizate în 2019-2021);

d. Proiecte proprii de promovare a lecturii – respectarea structurii unui proiect, originalitate, creativitate, coerența dintre obiective – activități-rezultate, diseminare și impact educațional.

Revistele (în format letric și/sau electronic), volumele autorilor, publicațiile, prezentarea proiectelor vor fi se trimise pe adresa: ISJ Suceava, Calea Unirii nr. 15, localitatea Suceava (pentru concursul Avem carte! – în atenția insp. educativ Tatiana Vîntur).

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana VÎNTUR

Provocările adolescenței în online și offline

Standard

Asociația Părinților și Profesorilor din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, organizează o nouă ediție a Conferinței „Provocările adolescenței în online și offline”, eveniment care face parte din oferta educațională a I.Ș.J. Suceava, parteneriatul școală – familie.

Sâmbătă, 15 mai 2021, ora 12.00, sunteți invitați, mai ales părinți, la evenimentul online, de Ziua internațională a familiei, zi marcată începând cu anul 1993 care subliniază importanţa familiilor, fără discriminare, în societate fiind promovată toleranţarespectulîmpărţirea sarcinilor casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.

Invitat special: prof. dr. Cristina Benga, cercetător, Universitatea Ludwig Maximilian München

Dr. Cristina Benga, cercetător în cadrul departamentului de Teologie Practică al Facultății de Teologie Evanghelică – Universitatea Ludwig Maximilian München, cu o experiență de peste 25 de ani de colaborare cu copiii și tinerii. Ca profesor de religie a fost implicată în elaborarea manualelor școlare de Religie și a diferitelor proiecte ce urmăreau îmbunătățirea comunicării cu tinerii. CoFondator și Vicepreședinte al APOR pe probleme de învățământ și formare. Realizator de emisiuni pe teme de educație în cadrul Televiziunii Trinitas TV și colaborator al Radioului Trinitas. Ca formator și ca mentor al studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a încercat să insufle dragostea pentru aproapele și să facă cunoscute diferitele metode prin care se pot consolida mai bine principiile de guvernare a vieții. Participările la diferite Congrese și Simpozioane pe teme de educație au provocat-o pe invitata noastră să fie mai aproape de generația tinerilor și să o înțeleagă. 

 Ca să trăiești în lumea  noastră  modernă fără a fi afectat de Revoluția digitală, ar trebui să te deconectezi de la calculator, să închizi telefonul, să faci efortul de a apela la căi de comunicare empirice. Să ai o înțelegere profundă a timpului și a sacrului. Dar mai este posibil așa ceva ? Suntem cu adevărat sinceri în convingerile noastre, atunci când refuzăm adaptarea la o nouă lume ? De ce suntem așa de sceptici cu privire la  puterea noastră de a stăpâni această tendință de transformare a vieții noastre în sfera digitală?  Sau de ce privim această evoluție ca pe un dușman ?

 Poate ne lipsesc doar instrumentele cu ajutorul cărora, noi ca ființe umane, să nu ne lăsăm copleșiți de oferta  foarte  generoasă  a mediilor digitale. Poate că discernământul se învață și astfel putem face exercițiul  detoxifierii digitale. Poate ne lipsește metoda corectă de raportare la ceea ce există în prezent.

Tinerii de azi au capacități uriașe, atât psihologice, cât și fizice de a depăși cu succes aceste provocări. Chiar dacă viața lor are tendința de a se consuma mai ales în mediul online, ei au șanse mari de a cunoaște, la timpul potrivit, că au nevoie de o balanță digitală, de un echilibru. Poate fi obositoare acestă acceptare, dar este necesară. Ar trebui să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul uman.

 Provocările adolescenței sunt duble în timpurile noastre : pe de o parte, online și pe de altă parte, offline.  Adolescenții de azi se pot resimți mult mai obosiți decât cei din alte timpuri. Și dacă acest adevăr se confirmă, pe ei ar trebui să-i întrebăm mai întâi ce soluții au în planul lor de viață pentru a fi sănătoși trupește și sufletește; cum percep ei folosirea libertății și care este limita accesării ei.

 Noi, ca dascăli sau ca părinți, nu ne putem permite decât să ascultăm și să avem răbdare ca planul lor să fie pus în aplicare, ca principiile de viață să fie selecționate și ierarhizate. Să-i însoțim cu blândețe în acest demers anevoios. Avem nevoie noi înșine, ca adulți, de multă maturitate, stabilitate emoțională și de câteva strategii de recunoaște a saturației digitale. Pur și simplu de a fi acolo, atunci când strigătul tinerilor după ajutor devine prea palid pentru a mai putea fi auzit. Și până atunci noi, cei mari, să înțelegem ce înseamnă unitatea în diversitate.

Care sunt avantajele, dacă  participi la această conferință?

 • Vom descoperi  împreună care este valoarea spațiului și a timpului și cum sunt tinerii provocați să o înțeleagă.
 • Vom înțelege mai bine ce înseamnă libertatea de manifestare la vârsta adolescenței și care este limita ei.
 • Vom descoperi împreună că cercetarea și observarea celuilalt înseamnă autocercetare; digitalizarea, ca experiment și parte integrantă a vieții copiilor noștri și nu ca amenințare.
 • Vom încerca o împăcare a dorinței tinerilor după o viață digitală cu dorința părinților și a profesorilor de a fi ancorați mai mult în viața reală.

Ce se poți pierde, dacă nu participi la această conferință?

 • Șansa de a înțelege avantajele și dezavantajele digitalizării ca parte integrantă a vieții de zi cu zi a tinerilor.
 • Înțelegerea obiectivă a presiunilor la care sunt supuși tinerii; lupta lor interioară între a fi și a deveni.
 • Îmbunătățirea capacității de a lucra într-un mod firesc cu generația din care noi nu mai facem parte.
 • Privilegiul de a înțelege raportul dintre Așteptările /Valoarea/ Timpul din viața adolescentului; motivația acestuia de a sta mai mult în mediul online și nu în comuniune cu părinții sau prietenii offline.

Cei interesați pot folosi link-ul pentru înscriere:

https://forms.gle/JLqFF4dFvPd3JyXx8

Vă invităm să fiți alături de noi la această conferință! Bucuria de a afla lucruri noi vă va face viața mai frumoasă!

„Pacea nu se obține prin război, ci prin implicare! Speranța este cel mai bun medicament.” (proverb german)

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Președintele Asociației Părinților „D. Cantemir” Suceava, Anca Iordache

Copiii Europei sărbătoresc

Standard

E 9 MAI si ne este sufletul din nou în sărbătoare! Ca-n fiecare an, trăim din plin emoţia participării la concursul interjudeţean „Copiii Europei”, aflat acum la cea de-a VIII-a ediţie, organizat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. Pentru al doilea an consecutiv ne regăsim în online cu același entuziasm, aceeaşi vibraţie înălţătoare, aceleaşi trăiri pozitive.

Cu mască sau fără mască, copiii şi-au dorit să fie prezenţi, să se facă auziţi, văzuţi, validaţi pentru eforturile lor. Inconştient, au ales să-şi salute copilul-soare interior, să-şi acumuleze experienţele pozitive ale copilăriei. Nu putem decât să-i îmbrăţisăm virtual cu toată dragostea, să le spunem că sunt minunaţi, să-i asigurăm că Europa îşi revine datorită lor, se vindecă prin iubirea sinceră pe care o poartă în suflete, prin valorile pe care le promovează, prin credinţa în visul frumos.

Am avut în concurs copii-speranţă, copii talentati, creativi, dornici de a-si manifesta inocenta si de a adresa cu sinceritate un mesaj plin de bucurie si lumină întregii Europe, de ziua ei. Lucrarile primite au împrumutat mult din efervescenţa, incandescenţa şi magia lunii mai. La ediţia de faţă, la o prima înregistrare a participanţilor, avem în concurs 35 de uniţăţi şcolare din județ și din țară, 108 cadre didactice participante şi peste 400 de elevi participanţi.

Concursul interjudețean desfăşurat online pe două secţiuni – Arte plastice (desen şi pictură pentru preşcolari şi clasele 0-VIII; grafică şi pictură pentru elevii din clasele IX-XIII şi Arte decorative (colaj, felicitări, tablouri, postere pentru toate categoriile de vârstă) – a primit lucrări valoroase din rândul preşcolarilor și elevilor mai mici sau mai mari, care s-au întrecut în creativitate şi culoare. Din respect pentru efortul depus în acest concurs vom enumera şcolile participante şi profesorii îndrumători, cu rugămintea de a fi iertaţi dacă, fără voie, am omis anumite şcoli sau persoane.

Menţionăm astfel unităţile şcolare participante: Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava (prof. Gabriela Juverdeanu, prof. Maria Schipor, prof. Daniela Scutelnicu, prof. Lidica Mihaela Mîndrilă, prof. Camelia Tampau, prof. Anca Cozorici, prof. Alexandra Dediu); Școala Gimnazială Verești, jud. Suceava (prof. Elena Butnariu); Școala Gimnazială „T.V. Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava (prof. Lacrimioara Zbranca); Şcoala Gimnazială Siliştea, Liteni, jud. Suceava (prof. Alina Mariana Evenden); Şcoala Gimnazială „Petru Muşat” Siret, jud. Suceava (prof. Loredana Cuzencu, Carmen Gabriela Pavel, Cristina Zebreniuc); G.N.P Arlechino Suceava (ed. Rodica Danilet); G.P.P. „Gulliver” Suceava (ed. Liliana Paulencu, Mihaela Robu, Ionela Gabriela Ciobanu, Maria Matei, Raluca Murarasu, Tatiana Maxim);  Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava (prof. Laura Chiticariu, Daniela  Babii, Mihaela Beldeanu, Cristina Abalasei, Raluca Anca Andreescu, Rodica Zimbru); Şcoala Gimnazială Mitocu-Dragomirnei, jud. Suceava (prof. Berizovschi Rodica); Şcoala Gimnazială Humoreni, Comanesti, jud. Suceava (prof. Silvea Vorobchevici); Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia, Suceava (prof. Cosmina Georgiana Ieremie); Școala Gimnaziala „Ion Creanga” Suceava (prof. Adriana Maria Gradinariu, Bogdana Maxim, Dorina Paraschiva Fartais,  Cristina Rotaru); Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava (prof. Anna Stefura, Corina Gabriela Stupiuc, Lucica Cosovan, Mihaela Carmen Placinta, Lavinia Ocsana Palaghianu); Școala Gimnazială ,,Ion Lovinescu” Rădășeni (prof. Ana Iordachi si Nadejda Lungu);  Şcoala Gimnazială Zvoristea (prof. Mihaela Olaru); Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi (prof. Roteliuc Gabriela-Ramona, Amaritei Mihaela); Şcoala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comăneşti, jud. Suceava (prof. Gheatau Elena); Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Mastacan, jud. Neamţ (prof. Alina Elena Bardahan); Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Radauţi, jud. Suceava (prof. Mihaela Hurjui si Anca Tiron); Şcoala Gimnazială Păuleşti, jud. Satu-Mare (prof. Elza-Eniko Balogh); Şcoala Gimnazialş Pârteştii de Sus, jud. Suceava (prof. Mihaela Strugar, Georgeta Irina Sahlean, Adriana Draghici, Nicoleta Ciornei); Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava (Nicoleta   Nisteriuc Cumpata); Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava (prof. Maria Visinari, Catalina Miron, Felicia Elena Maftei, Simona Carmen Corneanu); Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava (prof.  Corina Larionescu, Lacramioara Vartolomei, Victorița Cojocaru, Lacramioara Confederat, Irina Catalina Honciuc); Şcoala Gimnazială Nr. 3 Marginea, jud. Suceava (prof. Ancuta Rotar, Mirela Hojbota, Codruta Vasilica Rotari, Raluca Nicoleta Dănilă); Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava (prof. Maricica Andronache, Raluca Nicoleta Dănilă); Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava (prof. Laura Angela Aronet si Mihaela Larisa Grosu); Școala Gimnazială Ipotești, jud. Suceava (prof. Nicoleta Catalina Bejinariu si Elena Gabriela Popa); Şcoala Gimnazială „Ioan  Ciurea” Falticeni (prof. Geanina Elena Andrei); Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc (prof. Maria Nicoleta Condurache); Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”, Suceava (prof. Ana-Maria Heciu); Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana (prof. Adriana Savu si Nicoleta Rotar); Liceul Natanael Suceava (prof. Codruta Iatcu, Minodora Mareci si Laura Ujeniuc); Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava (prof. Mariana Lionte, Marilena Serban, Veronica Ujeniuc, Larisa Maria Rosioru si Anamaria Mihai); Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Suceava (prof. Stefania Amos si Elisabeta Maria Baciuc); Liceul Tehnologic ”Tomșa – Vodă” Solca, jud. Suceava (prof. Mihaiela Andries, Maria Ilie si Cezara Tironiac); G.P.P “Prichindel” Suceava (ed. Axinia Vasilica, Costea Daniela, Lehaci Andreia Mădălina, Amarfei Alina Maria, Gheata Paraschiva, Ilie Carmen); GPP Nr. 6 „Albinuţa” Suceava (ed. Irina Maghiar); GPP „Micul Prinţ” Suceava (ed.  Trandafira Chindris si Oana Iuliana Zbranca); G.P.P. „Micul Prinţ” Radauţi, Suceava (ed. Andreea Petronela Rusu); G.P.P „Luminiţa” Siret, jud. Suceava (ed. Diana Valentina Opariuc); G.P.P. „Căsuța Piticilor” Câmpulung Moldovenesc (prof. Iulieta Bradu, Catalina Tironeac si Milica Raescu); G.P.P. „Sfantul Mucenic Mina”, Ploieşti, jud. Prahova (ed. Mariana Livia Moisevici si Florica Coman); G.P.N. LITENI/Structură a Liceului Tehnologic „I.V. Liteanu” Liteni (prof. Maria Chihaia si Maria Olga Luca); Gradinita Borlesti, Școala Gimnaziala Borlesti, judetul Neamţ (prof. Stan Diana, Amihaesei Elena Adina); Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava (prof. Claudia Elena Sandru); Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret (prof. Adrian Valentin Vicol); Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava (prof. Mihaela Calistru si Nastia Ungureanu); Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava (prof. Gabriela Culiţă şi Maria Cotos); Clubul Copiilor Beclean, Bistriţa Năsăud (prof. Cristurean Florina); Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava (Liliana Onuţ); Şcoala Gimnazială „Ion Şuhane” Frumosu (prof. Alexandru Popescu), Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei (prof. Maria Popescu).

Multumim cu recunostinţă elevilor şi cadrelor didactice pentru deschiderea şi dorinţa de a ne fi alături, de sărbători împreună. Urăm succes tuturor participanţilor şi adresăm, în acelaşi timp, un călduros LA MULŢI ANI, EUROPA!

Prof. coord. Dorina Cocari, CSEI Suceava