Global Money Week

Standard

Global Money Week (GMW – Săptămâna Mondială a Banilor) este o celebrare destinată conștientizării populației mondiale cu privire la piața financiară. Scopul său este de a învăța copiii și tinerii despre bani, instrumente financiare, economisire, planificare financiară, crearea de oportunități financiare pentru creșterea bunăstării, prin activități interactive și distractive. În fiecare an, comunități întregi construiesc acțiuni destinate educației financiare pentru a dezvolta politici de dezvoltare economice și a pune la dispoziția populației instrumente destinate remodelării financiare a viitorului.

In anul 2023 GMW se celebrează în săptămâna 20 – 26 martie 2023. Evenimentele pot fi organizate de școli, universități, instituții, autorități, asociații ale societății civile din întreaga lume.

Printre evenimentele organizate de ASF cu ocazia GMW 2023, se află și Clopoțelul sună la BVB! Aceasta esteo acțiune specifică educației financiare din mai multe țări. Deschiderea bursei din ziua respectivă de către ASF împreună cu un grup de copii sau tineri reprezintă un moment festiv, care contribuie la popularizarea bursei și a investițiilor în rândul tinerilor, ca parte a educației financiare. Acest eveniment a devenit unul tradițional în cadrul GMW, fiind al VIII-lea an în care vom derula această acțiune împreună cu BVB. De asemenea, acest tip de eveniment a fost derulat și în cadrul WIW (World Investor Week).

Având în vedere cele mai sus menționate, avem rugămintea de vă alătura acestei acțiuni prin participarea (online) a elevilor de clasa a X-a.

§  Data de desfășurare 20.03.2023

§  Intervalul orar de desfășurare a activității: 09:30 – 11:30

§  Evenimentul va fi susținut online pe platforma ZOOM.

§  Participanții se pot înscrie accesând  https://forms.gle/WtjdL7eHo8jZ1bRv7

Link-ul de conectare va fi transmis participanților, pe e-mail, în data de 17.03.2023.

Mesaj de la Autoritatea de Supraveghere Financiară

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Fii pregătit! Fii în siguranță!

Standard

În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 în unitățile școlare din județul Suceava s-a desfășurat Campania de informare„ Fii pregătit! Fii în siguranță!” care are scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

În 122 de unități școlare, cu personalitate juridică cărora li se adaugă structurile aferente, s-au desfășurat activități de pregătire a elevilor, personalului unității și părinților, în cazul producerii unui cutremur. Au beneficiat de activitățile de informare și pregătire 2663 clase/formațiuni de studiu, 54987 copii și elevi, 4145 cadre didactice și personal nedidactic,18146 părinți.

Activitățile de informare și pregătire vor continua și în această săptămână în cadrul activităților extrașcolare, activități în cadrul orelor de de dirigenție sau de suport educațional pentru elevi, activități de suport educațional pentru părinți, adunări generale ale părinților.

Exemple de activități:

*** În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, cu structurile: Școala Gimnazială Dolheștii Mici și Școala Primară Valea Bourei au  desfășurat Campania de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!” care  a avut scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și a personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Activitățile de informare și de simulare, cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, au avut ca grup țintă:  elevii, personalul școlii și părinții după cum urmează:

 1. Pentru elevii din clasele primare și preșcolarii – în cadrul orelor de dezvoltare personală;
 2. Pentru elevii din clasele gimnaziale  – în cadrul orelor de dirigenție;
 3. Pentru cadrele didactice – în cadrul Consiliului profesoral;
 4. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic  – sesiuni de informare coordonate de dnul prof. Ilioaia Adrian-Ionel;
 5. Pentru părinți – în cadrul activităților de consiliere a părinților.

Au participat:100 copii, 157 elevi din clasele primare, 144 elevi din clasele gimnaziale, 30 cadre didactice și 9 personal nedidactic și auxiliar, 23 de părinți.

 Exemple de activități Școala Dolheștii Mari:

 • „Supraviețuitor la cutremur” – clasa a III-a, prof. înv. primar Constantin Mihaela
 • „Nu tremur la cutremur” – clasa pregătitoare, clasa I, înv. Pandelea Liliana și prof. înv. primar Sandovici Liliana
 • „Ne protejăm în caz de cutremur” – clasa a II-a, clasa a IV-a, prof. înv. primar Damian Maria-Cătălina, prof. înv. primar Pîntea Anișoara
 • „Reguli de acțiune în caz de cutremur” – clasa a V-a, prof. Chiperi Camelia
 • „Siguranța în caz de cutremur” – clasa a VI-a, prof. Pîntea Georgeta-Aurora
 • „Salvarea și evacuarea în condiții de siguranță în caz de cutremur” – clasele a VII-a și a VIII-a, prof. Beclea Diana- Alexandra, prof. Condur Mirela

Școala Dolheștii Mici

 • „Cutremurul pe înțelesul tuturor” – clasele a VII-a și a VIII-a, prof. Agafiței Nicoleta și prof. Haidău Alina-Daniela
 • „Cutremurul – informație și educație” – clasele a V-a și a VI-a, prof. Agafița Gianina-Maria și prof. Ilioaia Adrian-Ionel
 • „Ne descurcăm în situații de urgență!” – clasa a IV-a , prof. înv. primar Irimia Alexandra
 • „Sunt mic, dar sunt precaut!” – clasa a III-a, prof. înv. primar Vieriu Mihaela
 • „Reușesc să supraviețuiesc!” – clasa a II-a, prof. înv. primar Irimia Mihaela
 • „Ne jucăm și învățăm!” – clasa I, prof. înv. primar Onea Nadia-Veronica 
 • „Cum de comportăm în caz de cutremur?” – clasa pregătitoare, prof. înv. primar Murgoci Alexandra

    Școala Primară Valea Bourei: „Prevenția, salvează vieți” – inv. simultan, prof. înv. primar Vieriu Mihaela

   Învățământ preșcolar (5 grupe de copii): „Rucsacul pentru situații de urgență” – educatoare: Constantin Adriana, Zaharia Bianca-Alexandra, Dobrea Larisa-Ionela, Sandu Elena, Crăciun Gabriela

Activitățile au constat în dezbateri și ore de dirigenție pe tema propusă, vizionare de filmulețe educative, studierea Ghidului de protecție – Cutremur, activități de simulare și chestionare pentru feed-back.

Coordonatori: director prof. prof.ing.Bichel Mihai-Gabriel, responsabil PSI prof.Ilioaia Adrian – Ionel, coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Chiperi

***La Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, ziua de 6 martie 2023 a fost despre viață și protejarea ei. Astfel, în cadrul primei zile din programul „Școala Altfel”, elevii, coordonați de prof. Dăscălescu Adrian și profesorii diriginți, au participat  la o activitate comună, împreună cu partenerii educaționali de la SMURD Dolhasca, intitulată „E cutremur, știu ce să fac!”. După ce la ora 11.00 s-a efectuat un exercițiu de simulare a unei evacuări în caz de cutremur,  elevii au învățat de la specialiști cum se acordă primul ajutor în diferite situații, când se folosește Serviciul de Urgență 112, iar la final au fost invitați să aplice cele învățate în cadrul unor activități practice.

*** Sub sloganul ,,Nu tremur la cutremur!’’, în săptămâna 27 februarie-3 martie 2023, la G.P.N. Țăndărică Suceava s-a derulat campania de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!”, al cărei scop a fost informarea și pregătirea copiilor, a personalului grădiniței și a părinților privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unui cutremur. Prin activitățile desfășurate, copiii au înțeles ce înseamnă un cutremur, ce trebuie să facă pentru a se proteja în caz de cutremur, ce conține rucsăcelul de urgență. Exercițiul practico-aplicativ ,,Atenție, alarmă de cutremur!’’ a reprezentat punctul culminant al campaniei, permițând preșcolarilor simularea comportamentului adecvat- păstrarea calmului, adăpostirea sub măsuțe, acoperindu-și capul cu mâinile, evacuarea ordonată în curtea grădiniței pe traseul și în locul stabilit conform planului de evacuare în caz de urgență. Concluzia tuturor- mari și mici- a fost „Suntem pregătiți! Suntem în siguranță!” Nu ne rămâne decât să ne rugăm să nu trecem niciodată printr-o astfel de calamitate. Detalii: https://fb.watch/j3CLwC6CBK/ 

Coordonator Lauric Laura -CPPE ȚĂNDĂRICA SUCEAVA

*** Activitatea din cadrul Campaniei de informare „Fii pregătit! Fii în siguranță!” s-a desfăşurat la Școala Gimnazială Burla sub îndrumarea responsabilului PSI prof. Stafie Ovidiu. Elevii au primit informații despre cum pot preveni situațiile de risc, au exersat diverse tehnici de acordare a primului ajutor, au formulat întrebări și au fost informați despre modul corect de comportare în situații de urgență. Au vizionat material informative cu privire la situații de risc în caz de dezastre naturale care le-au dat posibilitatea unor dezbateri referitoare la comportamentele corecte în situaţii de urgenţă. (Coordonator prof. Hrab Cristina Liliana)

Coordonator campanie,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Clase fără bullying

Standard

„Ceea ce vom semăna în sufletele copiilor aceea vom culege la urmă.” (Vazghen Gabrielian)

Proiectul de responsabilizare socială „Clase fără bullying” este un proiect aflat la a II-a ediție, inițiat și desfășurat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, în parteneriat cu Biroul Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Proiectul are scopul de a reduce violența în mediul școlar prin implicarea grupurilor de acțiune antibullying și a comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară în activități de prevenire a violenței în mediul școlar.

30 de școli au desfășurat activități în cadrul proiectelor proprii în cadrul unor sesiuni de informare, formare și conștientizare a bullyingului.

Tematica abordată: Ordinul nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare privind violenta psihologică – bullying, activități de consiliere și dezvoltare personală: Ce este bullying-ul? Tipuri și forme de  bullying. Cyberbullying. Actorii/Protagoniștii bullying-ului. Triunghiul bullying-ului: agresor, victimă, martori. Cauze și efecte ale bullying-ului. Strategii educaționale și proceduri de abordare a situațiilor de bullying. Prevenirea bullying-ului: soluții și activități. Activități de învățare – care vizează adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă
sănătos și echilibrat. Responsabilități la nivelul unității școlare: grupul de acțiune antibullying, consilierul școlar, cadrele didactice, consiliul elevilor, asociația părinților.

După evaluarea la nivelul unității (pe școală) la etapa județeană au fost evaluate: raportul activităților din cadrul proiectului propriu, afișul și materialul video câștigător.

Evaluarea la etapa județeană a respectat criteriile:

 1. Complexitatea tehnică şi impactul acţiunii locale, potrivit categoriei de vârstă .
 2. Reflectarea în afișul/materialul video a temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată
 3. Nota artistică a afișului/clipului video: originalitate, stil, grafică
 4. Exprimarea şi complexitatea tehnică a afișului/clipului video: claritate, coerenţă, logică, corectitudine
 5. Corelarea activităţilor cu respectarea Drepturilor Copilului.

Rezultatele finale ale proiectului „Clase fără bullying”

Categoria gimnaziu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Școala Gimnazială „P. Mușat” Siret
 • Școala Gimnazială Corocăiești
 • Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” C- lung Moldovenesc

Premiul II

 • Școala Gimnazială Milișăuți
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Premiul III

 • Școala Gimnazială Zvoriștea
 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Moldova Sulița

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina
 • Școala Gimnazială Capu Câmpului
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria liceu, secțiunea afiș

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „Vasile Vocea” Moldovița

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Mențiune

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni

Categoria material video – gimnaziu

Premiul I

 • Școala Gimnazială Berchișești
 • Școala Gimnazială nr.4 Suceava
 • Școala Gimnazială Corocăiești

Premiul II

 • Școala Gimnazială Voitinel
 • Școala Gimnazială Brodina

Premiul III

 • Școala Gimnazială Moldova Sulița
 • Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava
 • Școala Gimnazială Bosanci
 • Școala Gimnazială Zvoriștea

Mențiune:

 • Școala Gimnazială Adâncata
 • Școala Gimnazială Siminicea
 • Școala Gimnazială nr.3 Marginea

Categoria material video –liceu

Premiul I

 • Liceul Tehnologic „M. Băcescu” Fălticeni
 • Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni

Premiul II

 • Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos
 • Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Premiul III

 • Liceul Tehnologic „V. Gherasim” Marginea

În proiect au participat 30 de școli – grupuri de acțiune antibullying, 150 de clase, 3500 de elevi, 250 de cadre didactice, 300 părinți care au contribuit la:

 • exersarea practicilor educaționale de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului
 • premise favorabile unei culturi școlare pozitive bazată pe colaborare, sprijin, responsabilizare și nondiscriminare
 • consolidarea parteneriatului educațional școală – familie – comunitate prin acțiuni comune de prevenire a violenței în mediul școlar
 • realizarea unei rețele antibullying a „claselor fără violență” – promotoare ale proiectului „Clase fără bullying”.

Diminuarea comportamentelor agresive, cazurilor de violență, indiferent de forma de manifestare, este o preocupare constantă a Comisiei județene de prevenire a violenței în mediul școlar a I.Ș.J. Suceava.

„Omul nu este o creaţie încheiată. Fiecare om este nu numai ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine – bun sau rău.” (Vazghen Gabrielian)

Coordonator,

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Newslleter nr.1

Standard

Primăvara a adus un buletin informativ – Newsletter-ul EDU.SV nr. 1

NEWS1 _ISJSV

Din cuprins:

 • Nouăți
 • Acreditări Erasmus
 • Reuniunile coordonatorilor CEAC
 • Concursul Național  Interdisciplinar de Matematică și Fizică ,,Vrănceanu-Procopiu”
 • Consiliere și dezvoltare personală -Managementul clasei
 • Simpozionul „Artă, prin joc și cânt, port și cuvânt”
 • Ziua Dezrobirii Romilor
 • Zile importante

Lectură plăcută!

Tatiana Vîntur

Fii pregătit! Fii în siguranță!

Standard

În perioada 27 februarie – 3 martie 2023 în unitățile școlare din județul Suceava se va desfășura Campania de informare și de pregătire pentru situații de cutremur „Fii pregătit! Fii în siguranță!” care are scopul de a conștientiza nevoia de pregătire a elevilor și a personalului din unitățile școlare cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

Planul de activitate a Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, se va completa, cu măsuri specifice care vizează informarea și pregătirea elevilor, a personalului școlii și a părinților privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundație, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcție de factorii de risc existenți,

 Activitățile de informare și de simulare, cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, ce vizează elevii, personalul școlii și părinții se vor desfășura astfel:

 1. Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale – în cadrul orelor de dirigenție
 2. Pentru elevii din clasele liceale, profesionale și postliceale – în cadrul activităților de suport educațional pentru elevi
 3. Pentru cadrele didactice – în cadrul Consiliului profesoral
 4. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic  – sesiuni de informare
 5. Pentru părinți – în cadrul adunărilor generale ale părinților la nivelul claselor.

Graficul planificării activităților de informare din cadrul campaniei „Fii pregătit! Fii în siguranță!” se aprobă la nivelul fiecărei unități școlare.

            Activitățile vor fi desfășurate de către persoana desemnată la nivelul unității care va prezenta modalitățile de protecție individuală și colectivă în timpul unei situații de urgență, cu accent pe situația producerii unui cutremur.  

Surse de informare:

La finalul campaniei se va realiza un raport de evaluare a activității de prevenire în situație de urgență, iar datele vor fi consemnate în documentul de mai jos:

https://forms.gle/nWDjKYpJCkZA8UiTA

            Termen de completare a datelor referitoare la raportul de evaluare a activității de prevenire în situație de urgență – producerea unui cutremur: 3 martie 2023.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare

Standard

„Un profesor bun are preocuparea continuă de a-i învăța pe ucenicii lui să se lipsească de el.” (Andre Gide)

Vineri, 24 februarie 2023, ora 11.00, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor diriginți de gimnaziu din județul Suceava, care va avea loc la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, cu tema Managementul clasei. Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare.

Agenda zilei este următoarea:

11.00 – 12.00

***Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava între misiune și realitate – Director, profesor dr. Martiniuc Elena Luminița

***Preambul „Școala animalelor” – CPPE, profesor Grădinariu Maria Adriana

***Strategii de învățare și evaluare – programa de Consiliere și dezvoltare personală, gimnaziu – consilier școlar, profesor Găitan Lilioara, prof. Grădinariu Adriana

***Exemple de resurse pentru ora de CDP – profesor Boboc Cornelia

***Repere metodologice pentru gimnaziu – Inspector pentru educație permanentă, profesor Vîntur Tatiana

12:10- 13:00

*** Clasa a V-a -Managementul învățării – Timpul, prieten sau dușman? – gestionarea bugetului de timp- profesor Jijie Alexandrina  Mihaela Gabriela

*** Clasa a VI-a – Dezvoltare socio-emoţională – Către o destinație plăcută: starea de bine profesor Aungurencei Gabriela

*** Clasa a VII-a – Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat – Atitudini comunicative well-being – profesor Pașcan Mihaela Loredana

*** Clasa a VIII-a – Managementul carierei – Pași în carieră-profesor Leonte Ștefan

13.00 – 13.30: Feedback-ul lecțiilor demonstrative

13.30 -13.45: Coffe break. Start workshopuri educaționale

13.45 – 14.25

Workshopuri derulate în paralel

***Strategii inovative folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală – programa de CDP clasele gimnaziale – Prelucă Oltea

*** Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului – Guzu Marian

*** Managementul clasei – Butnaru Nastasia

*** Ora de dirigenție – bune practici, activități și experiențe de învățare-programa de CDP clasele gimnaziale – Păstrav Smaranda

Feedback workshopuri – Mentimeter

14.30 – 14.45: Volumul Barometrul reușitei școlare nr.48 „Consiliere și dezvoltare personală – experiențe de învățare– Inspector pentru educație permanentă, profesor Vîntur Tatiana

15.00 – 16.00 – Concluzii. Reflecții și gânduri de luat acasă

Coordonatori,

CPPE prof. Adriana Grădinariu

Responsabil de cerc Cornelia Boboc

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Cerc pedagogic – comisia diriginților de gimnaziu

Standard

„Un profesor bun are preocuparea continuă de a-i învăța pe ucenicii lui să se lipsească de el.” (Andre Gide)

Vineri, 24 februarie 2023, ora 11.00, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor diriginți de gimnaziu din județul Suceava,care se va desfășura la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava.

Înscrierea se face până miercuri, 22 februarie 2022, în limita a 100 de participanți folosind link-ul:

https://forms.gle/W8vfC7Trgefh3UeC6

Agenda cercului pedagogic cuprinde:

*** Bune practici – activități de învățare: Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat; Dezvoltare socio-emoţională; Managementul învățării; Managementul carierei.

*** Strategii de învățare și evaluare – programa de Consiliere și dezvoltare personală, gimnaziu

*** Workshop – uri:

-Strategii inovative folosite în ora de consiliere și dezvoltare personală

-Instrumente de evaluare: portofoliul de învățare al elevului

-Ora de dirigenție – bune practici, activități și experiențe de învățare 

-Managementul clasei

*** Volumul Barometrul reușitei școlare nr.48 -„Experiențe de învățare – Consiliere și dezvoltare personală”.

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Săptămâna verde – metodologie

Standard

Programul „Săptămâna verde” – planificarea activităților în anul școlar 2022- 2023

Conform Art. 4, din Ordinul nr. 3505/2022:

(1) Programul național  (….) „Săptămâna verde“ se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioada dedicată programului „ Săptămâna verde “ se organizează activități de instruire practică.  

Activitățile de instruire practică vor fi planificate în funcție de condițiile specific fiecărei unități școlare, în perioada 27 februarie-16 iunie 2023.

Planificarea activităților programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se va face astfel încât acestea să fie în module diferite.

 • În  proiectarea și planificarea programului „Săptămâna verde” se respect:
  • Metodologie Școala verde:
 • Săptămâna verde NU  se poate desfășura în perioada în care, prin ordin de ministru, sunt planificate următoarele examene:
  • CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2023 (săptămâna 8-12 mai 2023)
  • CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2023 (săptămâna 15-19 mai 2023)
  • CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2023 (săptămâna 22-26 mai 2023)
  • Simularea examenului de Evaluare națională (săptămâna 20-24 martie 2023) – unitățile școlare care au nivel de învățământ gimnazial nu pot planifica SA în această perioadă
  • Simularea examenului de Bacalaureat (săptămâna 27-31 martie 2023)- – unitățile școlare care au nivel de învățământ licel nu pot planifica SA în această perioadă
 • În săptămâna 12 -16 iunie, unitățile cu ciclul gimnazial NU pot planifica Școala altfel în această săptămână (clasa a VIII-a este în vacanță, a finalizat cursurile);
 • Unitățile care au învățământ liceal (clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusă) NU pot planifica Săptămâna verde în săptămânile 5-9 iunie și 12-16 iunie (clasele a XII-a și a XIII-a au finalizat cursurile).
 • Perioadele care nu se găsesc în opțiunile de mai jos includ zile declarate sărbători legale, zile libere, (1 mai, 1 iunie, 5 iunie), iar săptămânile respective nu au 5 zile consecutive lucrătoare.

Platforma educațională : https://saptamanaverde.edu.ro/ro

Planificarea activităților la nivelul județului Suceava:

Coordonator,

Inspector școlar,

Prof. Tatiana Vîntur

Citim zi de zi

Standard

Ziua Națională a Lecturii – 15 februarie 2023 – „Citim zi de zi!”

Ziua Națională a Lecturii ne oferă un prilej bun să reiterăm importanța cărților în viața noastră și să inițiem împreună  obiceiuri de lectură, atât de necesare copiilor și tinerilor noștri. Fiecare zi e potrivită pentru a descoperi o carte, dar această sărbătoare națională ne oferă un motiv în plus să organizăm activități de promovare a lecturii la Școala Gimnazială Moldova-Sulița. 12 cadre didactice și 180 de preșcolari și elevi au participat la acest proiect, cu scopul de a înțelege beneficiile cititului zi de zi și de a se simți bine, coordonați de prof. de limba și literatura română, în parteneriat cu Biblioteca Școlii, reprezentată de bibl. Mirela Lețcan.

Astăzi s-au desfășurat următoarele activități:

– „Ziua Națională a Lecturii” – 18 elevi de la Școala Primară Benia” – au citit, au povestit, au confecționat cărți și au realizat un colaj;

– „O zi – o povestire” – GPN Moldova-Sulița – 27 de preșcolari – copiilor grupei mijlocii li s-a citit o poveste dintr-o carte cu imagini, au „citit” cărți cu imagini; copiii grupei mari au lecturat după imagini „Marea carte a Iernii”; în final, s-au realizat semne de carte și au pictat;

– „Să citim o poveste!” – 12 elevi ai clasei pregătitoare – elevilor li s-a citit o poveste în biblioteca școlii, au discutat, au răsfoit cărți potrivite vârstei;

 – „Un cititor pasionat… iubește cărțile” – 12 elevi din clasa I – elevii au citit ghicitori și au descoperit mesaje referitoare la cărți și lectură; au discutat despre importanța cititului și, bineînțeles, au citit;

– „Cartea – prietena mea” – 12 elevi (clasa a II-a) – după discuții despre cititul în timpul liber, elevii citesc texte și rezolvă anagrame și rebusuri care îi ajută la înțelegerea textelor;

– „Colțul de lectură” – 14 elevi (clasa a III-a) – cei mici și-au amenajat Colțul de lectură; au realizat planșe și colaje cu citate celebre despre carte și lectură, lista cu titluri recomandate și desene pentru a-l decora cât mai prietenos; în final au primit diplome de participare la activitate pentru efort și sârguință;

– „Citim împreună” – 10 elevi din clasa a IV-a – în sala de clasă, elevii și-au prezentat pe scurt cartea preferată, povestind-o, pe scurt; la bibliotecă, elevii au ales cărți, au citit, și-au adresat întrebări, au oferit răspunsuri, au împrumutat cărți; întorși în clasă, au desenat, au răspuns unor chestionare și au primit recompense;

– „Ziua lecturii-Citim zi de zi în limba ucraineană!” – 15 elevi de gimnaziu au citit diferite publicații în limba ucraineană și au discutat despre personaje din literatura ucraineană; au prezentat desene și colaje realizate individual sau pe grupe – Biblioteca Școlii;

– „Cartea mea preferată” – 55 de elevi de gimnaziu – în grupe de 12 – 16 elevi au prezentat cartea preferată din lecturile ultimelor 12 luni, citind timp de 2-3 minute un pasaj relevant; colegii au pus întrebări și au primit răspunsuri; această activitate le-a trezit unora interesul pentru anumite titluri; s-au simțit bine, fie în bibliotecă, în săli de clasă;

-„Dacă aș fi scriitor…” – 14 elevi din clasa a VIII-a – eu scris câte un eseu, imaginându-și că sunt scriitori de renume. 

Cu toate că s-au desfășurat atâtea activități pe parcursul zilei, considerăm că misiunea noastră, a cadrelor didactice, de a călăuzi copiii și tinerii în lumea cărților nu se oprește niciodată.

Coordonator de proiecte și programe educative prof. Ioana Mechno

Școala Gimnaziala Moldova-Sulița 

Te caută o carte

Standard

,,Mâinile cititorilor, punându-şi pecetea pe cărţi, le pipăie sufletul nevăzut, îngăduindu-le să-şi dezvăluie ataşamentul. O carte pe care nu se vede nici o urmă de creion mi-a făcut totdeauna o impresie vag neplăcută. Nu iubesc cărţile pe care abia s-a zvântat cerneala tipografică şi nici, în mod special, cărţile vechi. Nu mă consider, în sens propriu, un bibliofil. Iubesc cărţile citite, de mine sau de alţii, pe filele cărora s-a aşternut o dată cu praful şi cu umezeala din aer, care le îngălbeneşte, o inefasabilă prezenţă umană.” (profesorul de limba română)

În miez de februarie devenim părtaşi la nemurire, redescoperind că:,,O carte e un vis pe care-l poți ține în mâini”.Ziua națională a lecturii este marcată în data de 15 februarie deoarece reperezintă și ziua de naștere a două mari personalități ale României: Titu Maiorescu și Spiru Haret. Această zi a fost perfectă pentru o ,,invitație la lectură”,iar minutele parcă s-au scurs prea repede alături de doamnele profesoare de limba și literatura română,d-na Agafița Gianina – Maria și d-na Răileanu Iuliana în frumoasa lor călătorie în lumea cărților, dar împreună cu elevii dolheșteni, care au redescoperit bucuria de a ține o carte în mână ,în încercarea de a alimenta flacăra nestinsă a minților elevilor.

La clasa a III-a de la Școala Gimnazială Dolheștii Mici,doamna prof.Vieriu Mihaela a demonstrat că în spatele fiecărui  elev,cititor pasionat, se află un părinte,care cu râvnă de albină au fost parteneri egali în educație și alături de ei ,cu nostalgia vârstei în suflet au redevenit pentru o clipă cu toții elevi.

Proiectul educaţional ,,Te caută o carte” pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură și vizează stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada şcolară, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa  noastră este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii, acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?

Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine profesorului, care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:

 • prin informaţie
 • prin deprinderea cititului coerent, conştient
 • prin implicare afectivă
 • prin însuşirea unui vocabular expresiv
 • prin îmbogăţirea vocabularului

Activități derulate:

 • Titlul activității: Cartea care ne reprezintă

Elevii vor fi încurajați să recomande o carte care i-au impresionat în mod deosebit și care ar putea să fie și pe placul colegilor. Recomandarea poate fi făcută în scris sau prin desene și prezentare orală a cărții. Astfel, fiecare copil va alege modalitatea care i se potrivește și în care se simte confortabil și va participa cu drag la activitate. De asemenea, copiii vor decora ușa de la sala de clasă în conformitate cu textul care îi reprezintă.

 • Titlul activității: Ghicește personajul !

Copiii vor alege un personaj cu care se identifică, se vor transforma în el prin costumație și vor realiza o scurtă prezentare a acestuia în fața clasei fără însă a-i dezvălui identitatea sau textul în care apare. Astfel, colegii vor avea sarcina de a ghici personajul care se ascunde în spatele măștii. Vom avea parte de o aventură frumoasă și inedită în lumea fascinantă a cărților și ne vom bucura de reîntâlnirea cu personajele atât de dragi nouă.

 • Titlul activității: Povestea clasei

Copiii vor scrie o poveste după sistemul de ștafetă. Un elev va începe redactarea unui text narativ, iar, mai apoi, foaia va fi preluată de un alt coleg care va continua povestea din punctul în care a lăsat-o predecesorul său și vom continua așa până când fiecare copil va contribui la redactare cu propriile idei. Textul obținut va fi afișat la panoul din școală pentru a fi citit de către toți elevii din unitatea de învățământ.

 • Titlul activității: Citim și interpretăm împreună

Copiii vor citi împreună, alături de o cană cu ceai și un fursec, textul ″Fetița cu chibrituri″ de Hans Christian Andersen, iar la final vom realiza o hartă a textului în care vom include și valorile morale sau culturale identificate.

·  Titlul activității: Citim, povestim, prezentăm

Elevii citesc pasajele preferate din opera JURNALUL ANNEI FRANK  -descoperind adevărate valori morale ,adevărate modele  de viață,lectii de supraviețuire,de discreție,de răbdare,de minusuri,de vise frânte de un război în care nimeni nu a câștigat nimic.

· Clubul de discuţii „Jurnalul Annei Frank”

Pe un perete se fixează un copac. Elevii vor fi invitaţi să scrie pe o foaie ce au citit sau impresii, gânduri despre ce au citit şi să le prindă în copac. Periodic elevii se vor întâlni şi vor descrie ce au citit, vor da răspunsuri la întrebările şi la reacţiile celorlalţi . La umplerea copacului se poate organiza o dezbatere, apoi se reia activitatea,sperăm în Școala altfel…

Ziua de azi mi-a confirmat, încă o dată, că avem elevi creativi și talentați, dar, mai ales, consumatori de literatură. Sub sloganul „Prietena mea, cartea” doamna profesoară Agafița Gianina- Maria, doamna profesoară Răileanu Iuliana și doamna profesoară Vieriu Mihaela au desfășurat o serie de activități menite să dezvolte interesul copiilor pentru lectură. Elevii au ghicit personajele aflate în spatele măștilor cărora le-au dat viață chiar colegii lor, au citit alături de o cană cu ceai și un dulce, au făcut recomandări de lectură și au decorat ușile sălilor de clasă cu scene din cărți și multe alte activități. Nu pot decât să-i felicit și să-i îndemn să continue să iubească cărțile.

Coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Chiperi