Happy Day Teacher!

Standard

„O inimă înţelegătoare reprezintă totul la un profesor, şi nu o putem aprecia îndeajuns. Ne amintim cu stimă de profesorii excelenţi, dar cu recunoştinţă de cei care ne-au influenţat sufleteşte. Planul de învăţământ este o materie primă extrem de necesară, dar căldura reprezintă elementul vital pentru planta aflată în creştere şi pentru sufletul copilului.” (Carl Gustav Jung)

La mulți ani celor care inspirați și bucurați, celor care certați mai puțin și iertați mai mult, celor creativi și celor pasionați astfel încât prin educație să adăugați la ceea ce ereditatea a dăruit.

 

7 pași validați în programul Eco Școala

Standard

În preajma Zilei Mondiale a Mediului – 5 iunie- cu tema „Conectarea oamenilor cu natura” s-au desfășurat activitățile de evaluare și reevaluare a școlilor din cadrul programului internațional „EcoSchools”.

Eco_17Programul internațional „EcoSchools” are scopul de a îmbunătăți calitatea mediului în școală și în împrejurimile acesteia, printr-o muncă în echipă: elevi, cadre didactice, părinți, comunitate. Cei implicați în program au posibilitatea recunoașterii la nivel național prin câștigarea unui premiu prestigios: „Steagul Verde”, dar și statutul de Eco-Școala fiind incluse în marea familie internațională a școlilor ce promovează valorile educației pentru mediu.
DSC08411La nivel internațional, programul Eco-Școala este coordonat de Fundația de Educație pentru Mediul Inconjurător (F.E.E.), care reunește organizații neguvernamentale ce acționeaza la nivel național în domeniul educației pentru o dezvolatare durabilă. La nivel național programul este coordonat de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie București, președinte prof. dr. Cornelia Dincă.

În perioada 29-31 mai 2017 au fost evaluate și reevaluate unitățile școlare care pe parcursul a doi ani au desfășurat activități specifice temelor alese de echipa de proiect și care au respectat cei 7 pași în derularea programului:Comitetul Eco-Școala, analiza problemelor de mediu; Planul de acțiune al unității implicate; Monitorizarea și evaluarea activităților din planul de acțiune; curriculum – modul de îmbunătățire a abilităților și comportamentelor ecologice în cadrul unor discipline de învățământ; implicarea comunității în desfășurarea activităților; eco-codul unității implicate.

Paltinoasa1Unitățile școlare evaluate și care vor primi Steagul Verde pentru prima dată sunt: Școala Gimnazială „I. Ciurea” Fălticeni și Colegiul Tehnic Rădăuți, iar școlile reevaluate au reconfirmat statutul de EcoȘcoala pentru următorii doi ani: Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială Bogdănești, Școala Gimnazială Bosanci, Grădinița cu Program Normal Bosanci, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Școala Gimnazială Șcheia, Școala Gimnazială Păltinoasa, Școala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei, Școala Gimnazială Panaci, Liceul Teoretic „I.Luca” Vatra Dornei,Școala Gimnazială „M. Eminescu” Rădăuți, Școala Gimnazială nr.3 Suceava.

Totodată au reconfirmat unitățile școlare care au desfășurat activități în cadrul programului internațional „Mănâncă responsabil”: Grădinița „Țăndărică” Suceava,Școala Gimnazială „B. Vodă” C. Moldovenesc, Grădinița „Micul Prinț”Rădăuți.

În activitatea de evaluare și reevaluare au fost prezentate rezultatele obținute de colectivele de elevi: spirit civic, copii și elevi cu abilități de viață îmbunătățite, comportamente civilizate față de natură și mediu îmbunătățite în comunitățile școlare și în localitățile vizate, evenimente eco marcate prin acțiuni de ecologizare, plantare de puieți, parteneriate cu organizații și instituții care au ca obiect de activitate promovarea valorilor pentru mediu, spirit de voluntariat și activism în slujba mediului înconjurător.

Premierea școlilor evaluate și reevaluate și care au fost validate de comisia de evaluare (prof. dr. Cornelia Dincă, inspector școlar Tatiana Vîntur, un delegat APM Suceava) vor fi premiate în cadrul Seminarului Național „Parteneriat în educația pentru mediu” care se va desfășura pe 30 septembrie 2017, la București.

Tatiana Vîntur – coordonator zonal EcoȘcoala

Părinții și profesorii celebrează performanța copiilor

Standard

În perioada 29 mai – 2 iunie 2017, la nivelul Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, Fălticeni se desfășoară activități specifice programului Școala Altfel.  Astfel, în ziua de 31 mai 2017,  a avut loc o activitate amplă care a implicat un număr generos de elevi și de cadre didactice. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei excursii tematice și a avut ca scop premierea tuturor elevilor școlii care au participat la fazele județene/naționale ale olimpiadelor școlare. Drept urmare, de această recompensă s-au bucurat 30 de elevi care au reprezentat școala la olimpiadele de limba română, limba engleză, matematică, fizică, geografie, cultură civică, biologie, religie și educație tehnologică.

sa_1falticeni.jpgExcursia, care a fost susținută de Asociația Părinților, „Artur Gorovei” s-a desfășurat pe traseul Fălticeni-Iași, iar obiectivele vizate au fost: Palatul Ruginoasa, Palatul Culturii, Biserica „Trei Ierarhi”,  Grădina Botanică. Pentru ca efortul de anul acesta al elevilor de clasele a III-a și de gimnaziu să nu fie singular, organizatorii au îndreptat grupul format din elita școlii, spre  Sala pașilor pierduți, prezentându-le ca pe o recompensă a muncii, râvnitul statut de student în Iași. Și doar ca simplă coincidență, absolvenți ai Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” să își continue studiile pe băncile Universității ce poartă numele aceluiași domnitor!

În speranța că prin această excursie am reușit să aducem în sufletele olimpicilor noștri cel puțin aceeași bucurie pe care ne-au făcut-o ei prin rezultatele obținute, noi, colectivul de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni îi felicităm. Pe această cale, mulțumim părinților și Asociației Părinților „Artur Gorovei” pentru sprijinul acordat și poate că, în acest fel, motivăm generațiile viitoare cărora le-am putea transmite un mesaj simplu: „Cine intră într-un concurs, câștigă!”

Îi asigurăm pe toți de prețuirea noastră și sperăm ca anul viitor numărul participanților să fie mai mare. Zâmbetele de la sfârșitul zilei au fost garanția unei activități reușite. Mai mult decât o simplă coincidență, recompensa oferită celor mai valoroși elevi ai școlii, a celebrat copilăria frumoasă și a dat startul distracției de 1 Iunie!

 La mulți ani, copii frumoși!

Director adjunct,

Prof. Brîndușa Nisioi

 

Școala altfel – o competiție de succes

Standard

În perioada următoare se va desfășura competiția națională „O activitate de succes în Școala altfel”, în conformitate cu adresa M.E.N. nr. 232 604 /24.05.2017 și a Metodologiei de desfășurare a competiției prevăzută în OMENCȘ nr. 5034/2016.

În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare ale M.E.N. fiecare unitate de învățământ poate selecționa o singură activitate pentru fiecare din domeniile educative menționate mai jos.

Pentru a participa la competiția organizată la nivel național, unitatea de învățământ va transmite la inspectoratul școlar dosarul activității propuse, în format electronic, conform Anexei 1. Veți preciza, obligatoriu, link-ul, adresa site-ului pe care au fost încărcate documentele precizate în Anexa 1. Totodată se trimite Anexa 1 și în format word.

Termenul de trimitere a proiectelor de către școli este 9 iunie 2017.

Dosarul, în format electronic, (pe CD/DVD), va fi transmis inspectorului școlar pentru educație permanentă (tatianavintur@yahoo.com) în vederea etapei de selecției celor mai bune 10 activități participante la etapa națională, activități desfășurate în săptămâna „Școala altfel” (o activitate pentru fiecare domeniu educativ):

 • cultural
 • artistic
 • tehnic
 • științific
 • sportiv
 • cetățenie democratică și responsabilitate social
 • educație pentru sănătate și stil de viață sănătos
 • educație ecologică și protecție a mediului
 • abilități de viață
 • consiliere și orientare.

Anexa1:

A. Fișa de activitate

 • Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante
 • Nivelul/nivelurile de învățământ
 • Numărul elevilor din școală
 • Numărul cadrelor didactice din școală
 • Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact)
 • Titlul activităţii
 • Domeniul în care se încadrează
 • Scopul activităţii
 • Obiectivele educaționale ale activităţii
 • Elevii participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă;
 • Durata şi locul desfăşurării activităţii
 • Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
 • Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității.
 • Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
 • Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini): argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților.

B.Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă.

C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)

Toate aceste documente se încarcă pe pagina web a școlii (un site) astfel încât aceste documente să poată să fie accesate pe platforma Școala altfel. (www.sae.edu.ro ) Vă invităm să accesați această platformă pentru a vedea exemple de bune practici din edițiile precedente.

Criteriile de evaluare sunt prezentate în Anexa 2.

Etapele competiției:

26 mai 2017 Termen pentru adresa prin care ISJ-urile comunică școlilor calendarul (data limită pentru trimiterea proiectelor și perioada de votare)
9 iunie 2017 Termen limita pentru transmiterea proiectelor de către școli la ISJ/ISMB
9 – 16 iunie 2017 ISJ/ISMB evalueză proiectele
19 – 21 iunie 2017 ISJ/ISMB încarcă proiectele câștigătoare pe site-ul www.sae.edu.ro
22 – 25 iunie 2017 Platforma e deschisă pentru vot http://sae.edu.ro/votare
22 – 26 iunie 2017 Comisia națională evaluează proiectele județene
26 – 29 iunie 2017 MEN face clasamentul final (cumulează evaluarea cu votul)
30 iunie 2017 MEN afișează câștigătorii pe site
oct – nov 2017 Festivitatea de premiere

Inspectoratul școlar va  promova  cele mai bune activități ale unităților de învățământ pe blog-ul activității educative, prin  informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme etc..

În anul școlar precedent 3 proiecte (din totalul de zece câștigătoare la nivel național) au fost declarate câștigătoare la competiția națională Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza”, Colegiul Tehnic „M. Băcescu” Fălticeni, Colegiul Național „Nicu Gane”  Fălticeni.

Notă:

 1. Raportul final referitor la Școala altfel, indiferent de perioada în care s-a desfășurat, se va aduce pe CD/DVD până la data de 24.06.2017, inspectorului pentru educație permanentă, în vederea centralizării datelor şi realizării raportului I.S.J. Suceava precum și pentru selectarea exemplelor de bună practică la nivel județean.
 2. CD/DVD va cuprinde:
 • Programul Școlii altfel (pentru toate ciclurile de învățământ)
 • Raportul final va cuprinde obligatoriu o sinteză a programului Școala altfel care să conțină analiza SWOT a programului Școala altfel, indicatori cantitativi și calitativi, indicatori de impact, exemple de bune practici din unitatea școlară, fotografii relevante de la activitățile desfășurate (maximum 20) și o prezentare ilustrativă a activității din Școala altfel pe maximum 20 slide-uri. Vă rog să nu atașați fișiere cu fotografii neselectate, stocate la întâmplare.
 1. După încheierea vacanței de primăvară, fiecare unitate școlară va analiza, în primul consiliu profesoral, rezultatele și impactul  programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava

Cu viața mea apăr viața

Standard

Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” reprezintă activitatea extraşcolară de pregătire a elevilor din învățământul gimnazial şi liceal şi este organizat la nivel național de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Inspectoratele pentru Situații de Urgență și Societatea Crucea Roşie din România.

CVAV1+17Concursurile cu tematică de protecție civilă „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” au obictivele:

a) dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter exclusiv umanitar;

b) aprecierea factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;

c) adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență;

d) formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acțiunile de prevenire şi de intervenție în situații de urgență.

DSC08194Sâmbătă, 27 mai 2017, la Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni, cu sprijinul Primăriei Dumbrăveni, cu aportul de specialitate a ISU „Bucovina” Suceava și a IȘJ Suceava, s-a desfășurat etapa județeană a Concursului Național „Cu viața mea apăr viața”, cu participarea a 7 echipaje de gimnaziu și liceu, echipaje de fete, de băieți sau mixte.

Echipamentul de specialitate a fost pus la dispoziție de ISU „Bucovina” Suceava dublat de personalul de specialitate, voluntari SMURD, voluntari ISU, arbitri de concurs cu implicarea profesionistă și generoasă a domnului colonel Țipișcă Radu.

DSC08192Concursul a cuprins trei probe, o probă teoretică și două probe practice: transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanța de 50 m și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.

Emoțiile, antrenamentul, lupta cu cronometrul la probele practice, munca în echipă, experiența de concurs au făcut diferența în clasamentul final, dar toți participanții și-au îmbunătățit abilități de viață, abilități importante pentru fiecare zi, dincolo de concursul propriu zis.

Clasamentul final:

Gimnaziu:

DSC08263Premiul I – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni, prof. Iavni Simona

Premiul II – Școala Gimnazială nr.6 Suceava, prof. Voinescu Dan

Premiul III- Școala Gimnazială Drăgușeni, prof. Muntean Mihaela

Diplomă de participare – Școala Gimnazială „I.Ciurea” Fălticeni

Liceul:

DSC08199Premiul I – Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava, prof. Lungu Lucian, Dragoș Magazin

Premiul II – Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni, prof. Iavni Simona

Premiul III – Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, prof. Suduc Zâna

Echipajele situate pe primul loc vor participa la etapa interjudețeană ce se va desfășura în județul Iași.

CVAV2Felicitări și succes în îmbunătățirea abilităților de viață, de protecție civilă, pentru propria viață și viața celor de lângă noi.

Mulțumiri conducerii liceului pentru sprijinul acordat în organizarea concursului, director Apetrei Mihaela, director adj. Adriana Duceac.

Președintele concursului – inspector școlar Tatiana Vîntur

 

 

Concurs interjudețean de artă și spiritualitate creștină

Standard

Concurs  interjudețean de artă și spiritualitate creștină, ediția a VII-a, 2017

CSEI_Humor1Proiectul educațional ,,SĂRBĂTOAREA  ÎNVIERII – SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢII PRIN OCHI DE COPIL expoziţie-concurs pentru elevii din judeţ şi din toată ţara, cu aptitudini artistice, păstrători ai tradiţiei şi ai spiritualtăţii creştine, răspunde intereselor și preocupărilor elevilor, oferindu-le multe și variate cunoștințe din domeniul tradițiilor,  le pune în valoare talentele, îi face să vibreze și să trăiască în felul lor bucuria  copilăriei.  Scopul proiectului: implicarea elevilor și cadrelor didactice în păstrarea și promovarea valorilor autentice ale culturii și spiritualității noastre românești, prin care ne identificăm ca neam.

Aflat la cea de-a VII-a ediție, concursul se desfășoară  sub directa îndrumare a dnei inspector de educaţie permanentă prof. Vîntur Tatiana – ISJ Suceava și a  pr. prof. Hostiuc Gheorghe inspector școlar de Religie – ISJ Suceava, pe două secţiuni: artă şi spiritualitate creștină. Proiectul are avizul MEN şi se află în calendarul activităților educative regionale CAERI cu nr. 26404/ 16.02.2017, poz.617, pg.29.

CSEI_Humor2Concursul se desfăsoară pe două secţiuni: artă şi spiritualitate creștină.

Secţiunea artă (participare directă şi  indirectă )cu următoarele subsecţiuni:

Artă populară – cusături tradiţionale, sculptură, ouă (încondeiate şi pictate).

Artă decorativă –  colaje, felicitări, obiecte și produse decorative.

 Artă textilă – împletituri (sfoară, lână), tapiserie, diferite obiecte din materiale textile.

 Eco Artcolaje, felicitări, obiecte şi decoraţiuni realizate din materiale refolosibile şi materiale din natură.

             Info Artcreaţii grafice  pe  calculator.

            Artă fotografică

Secţiunea spiritualitate creștină (participare directă şi indirectă):

  Artă sacră icoane pe lemn, pânză, sticlă, piatră, carton-hârtie; machete reprezentând modele arhitecturale ale bisericilor din diferite zone ale tării.

Creații literare

proză scurtă elaborarea unor compuneri cu  titlu la alegere (1-2 pagini), având ca temă sărbătoarea ,,Învierii Domnului”; poezie având aceeași temă  ,,Învierea Domnului”.

Concursul este organizat, la nivel interjudețean cu participare naţională, de către Centrul Şcolar de Educație Incluzivă ,,Sf. Andrei,, – Gura Humorului, Inspectoratul Şcolar Suceava în parteneriat cu Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina  Gura Humorului, Parohia Sf. Cuv. Parascheva Molid,  Şcoala Gimnazială Iorgu G. Toma – Vama,  Şcoala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului, Colegiul Alexandru cel Bun – Gura Humorului. La secţiunea cu participare directă, care a avut loc în data de 24.05. 2017,  s-au înscris 90 de elevi din 16 unităţi de învăţământ, din  judeţ şi din ţară: Bucureşti, Bistriţa, Botoşani şi Iaşi, precum şi 45 de cadre didactice coordonatoare. De asemenea, au fost implicaţi elevi cu TSA –Autism,  fapt ce a dovedit atenţia acordată şi copiilor cu CES.  Juriul format  dintr-o comisie de specialitate a jurizat lucrările în data de 24.05.2017 și a acordat pe secțiuni, premii,  menţiuni și  premii speciale.

Înscrierea la secţiunea  cu participare indirectă este până la data de  03.05.2017. Lucrările primite vor fi evaluate în perioada 06.06.2017-16.06.2017, de către un juriu format din profesori de spcialitate.

La vernisajul expoziţiei  – concurs care a avut loc la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina – Gura-Humorului, în data de 24.05 .2017,  au participat alături de cadrele didactice coordonatoare  şi prof. Mihail Ciocoiu – director la C.Ş.E.I. ,,Sf. Andrei – Gura Humorului , pr. prof.  Cojoleancă Bogdan director adjunct  la aceeași instituție, precum şi partenerii implicaţi în acest  proiect educaţional, domnişoara Romaniuc Vera director al Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina – Gura-Humorului, pr. prof. Gavrilean Emilian cadru didactic la Şcoala Gimnazială Teodor Balan, pr. Ţebrean Dragomir de la Parohia Sf. Cuv. Parascheva Molid.

În deschiderea  activității, directorul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina a precizat faptul că acest proiect educaţional ,,SĂRBĂTOAREA  ÎNVIERII- SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢII PRIN OCHI DE COPIL” care se află la cea de a VII-a ediție,  răspunde intereselor și preocupărilor elevilor, scoţându-le în evidenţă talentul ,imaginaţia şi creativitatea  specifice vârstei, fiind  un proiect cu totul special.

Părintele prof. Cojoleancă Bogdan a subliniat faptul că, promovarea tradiţiilor obiceiurilor şi meşteşugurilor româneşti specifice sărbătorii pascale printr-un concurs, atrage atenţia elevilor şi chiar a comunităţii, marcând importanţa tradiţiilor meşteşugurilor şi obiceiurilor ce ne definesc pe noi românii ca popor. Prin selecţia şi premierea celor mai bune lucrări se evidenţiază caracteristicile reprezentative, autentice şi tradiţionale ale valorilor spirituale ale poporului român.

Părintele prof. Gavrilean Emilian afirmă următoarele: ,, Copiii, prin sensibilitatea şi gândirea lor plină de prospeţime pot dezvălui, dacă sunt provocaţi, adevăruri uimitoare şi încă într-o formă plină de originalitate. Ei pot observa  faptele bune şi plăcute Domnului, apoi le pot împlini ei înşişi prin mişcarea dragostei în inimile lor.

„Copiii pot trăi uimirea curată şi necesară în faţa măreţiei negrăite a lui Dumnezeu. “

D-nul director Mihail Ciocoiu a înmânat diplome de excelenţă tuturor partenerilor şi colaboratorilor pentru implicarea lor în derularea proiectului, iar la finalul activităţii elevii participanţi au primit diplome din partea organizatorilor,   icoane şi cărţi din  partea Parohiei ,,Sf. Cuvioasă Parascheva” Molid, şi două premii speciale din partea  asociaţiei ,,Femei active” din Gura Humorului, reprezentată de dna. prof. Creţ Rodica.

Membrii echipei de proiect, director  prof. Ciocoiu Mihail, director adjunct pr. prof. Cojoleancă Bogdan, prof. Cojoc Maria,  prof.  Poclitaru Cătălina, prof. Dumitrache Georgeta,  prof. Tofan Simona,  prof. Codrean Elena, instr. Horvat Elena, prof. Țenovici Paraschiva, prof. Buburuzan Casandra, prof. Sava Emanuela,  prof. Culidiuc Militina , prof. înv. primar Pintelescu Liliana,prof. Huţanu Ioan, prof. Leşinschi Ortensia,  prof. Chichifoi Mariana, prof. Dabija Dumitriţa, prof. Istrate Isabella, prof. Sabin Rybanna, prof. Mihăilă Daniela,  instr. Lupescu  Nicoleta Monica, instr.Veliş Nicoleta,  instr. Săvescu Teodora, prof.  Ruscan Elena, asistent social Balmoş Georgeta, prof. Dulgheru Călina, secretar – şef ec. Andronic Elisabeta, informatician Plantus Mihaela, prof. Iordache Anca, prof. Cojoleancă Elena, prof. Mardar Georgeta, prof. Dascălu Neonila, prof. Danilov Cristina, prof. Sârbu Gabriela, prof. Caraciuc Sonia, prof. Casandrei Angela, au avut o contribuţie importantă la  buna desfăşurare a   activităţii .

Coordonator de proiect,

Prof. Ţebrean Livia-Teodora

Ziua Absolventului

Standard

„Timp,încotro mergi?

Spre ce meleaguri noi, grăbit, alergi?

Cum poți într-o zi

Să schimbi în oameni mari niște copii?”

absolvire_dumbraveni_17Cu gândul la cât de repede trece timpul, cei 85 de elevi ai claselor a XII-a de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni au sărbătorit Ziua Absolventului vineri, 18 mai 2017. Pentru întreaga comunitate dumbrăveneană a fost zi de mare sărbătoare, viitorii absolvenți ai liceului din localitate și-au luat ramas bun, într-o manieră simbolică, de la colegi și profesori, de la cea mai frumoasă etapă a vieții lor: anii de liceu.

absolvire_dumbraveni2Programul zilei a fost împreună cu diriginții claselor a XII-a, organizatori ai acestei manifestări, profesorii Lăcrămioara Sava, Ionela Doncean, Gabriela Zaiț, Petru Poenaru. Însoțiți de profesori, colegi și părinți, escortați de reprezentanți ai secției de Poliție din localitate, tinerii au pornit într-un Marș al absolvenților care a marcat începutul acestei zile importante pentru ei, și nu numai. Traseul străbătut, din fața Liceului Tehnologic și până la Ateneul „Mihai Eminescu” din localitate, a constituit un prilej pentru toți membrii comunității să-i admire pe cei care, prin acest marș simbolic, au vrut să demonstreze că la Dumbrăveni educația contează și că tot ce au învățat în această perioadă i-a ajutat să își desăvârșească personalitatea.

Absolvire_dumbr3_17La Ateneu, în prezența unui public numeros, format din părinți, profesori, conducerea Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu”, directorii Mihaela Apetrei și Adriana Duceac, primarul comunei, d-l Ioan Pavăl, elevi, au urcat pe scenă diriginții claselor a XII-a. După o scurtă prezentare a semnificației zilei realizată de directorul adjunct Ionela Doncean, elevii au fost pe rând strigați la catalog, într-o ultimă oră, simbolică, de dirigenție.

Chiar dacă anii de liceu le-au adus „emoții la română” sau greutăți „la mate”, viitorii absolvenți au arătat că s-au format frumos în școală și că sunt pregătiți să își ia viața în propriile mâini. Cu glasuri tremurânde și cu lacrimi strecurate printre gene, tinerii și-au arătat recunoștința față de dascălii care i-au păstorit cu drag și dăruire în cei patru ani de liceu. Prin cuvinte simple, dar încărcate de semnificație, prin catrene jucăușe sau discursuri ample, reprezentanții celor patru clase de liceu au reușit să trezească în sufletele celor prezenți emoții.

Primarul Ioan Pavăl a ținut să precizeze că a retrăit, prin atmosfera creată, momentul propriei absolviri a liceului, a felicitat organizatorii și le-a urat mult succes viitorilor absolvenți.

D-na director Mihaela Apetrei le-a spus elevilor că le dorește să aibă un viitor strălucit, dar indiferent unde vor ajunge, să nu uite de unde au plecat și să fie mândri de originea lor.

După intervențiile profesorilor participanți, a urmat sesiunea foto, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere la care au participat elevi și cadre didactice deopotrivă.

Pentru că timpul „hain” nu se oprește în loc, ci „gonește grăbit”, iar examenul maturității se apropie, nu putem decât să le dorim mult succes în tot ceea ce vor face, și, să își făurească cel mai frumos drum în viață!

Fie ca voi, dragi elevi, să fiți mari visători! Iar dacă visați, să nu vă temeți să mergeți pe calea aleasă! Și dacă mergeți, să nu vă temeți că vă împiedicați! Și dacă vă împiedicați, nu vă temeți să plângeți! Ridicați-vă, căci nu există drum fără accidente. Dați-vă întotdeauna o nouă șansă vouă înșivă!…

(Augusto Cury, Copii străluciți, elevi fascinanți)

A consemnat,

Profesor Ionela Doncean  – director adjunct al Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni