Educație juridică la Școala Gimnazială nr.8 Suceava

Standard

La Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava au avut loc recent activităţi de promovare a educaţiei juridice în şcoli, conform protocolului Ministerului Educaţiei Naţionale încheiat cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-10-24/Promovarea-educatiei-juridice-in-randul-elevilor-de-la-Scoala-Gimnaziala-Nr-8-Suceava#ixzz5UrPoRRuv
Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook

 

Reclame

Dialogul proiectelor educative, ediția a II-a

Standard

Sâmbătă, 27 octombrie 2018, ora 11.00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava, se va desfășura evenimentul „Dialogul proiectelor educative”, ediția a II-a, sub egida „Un secol de trăiești, un secol să înveți!”

Afis_18„Dialogul proiectelor educative” este inițiat de I.Ș.J. Suceava și a pornit de la nevoia de a promova și disemina proiectele educative desfășurate la nivelul unităților școlare din județ, oferind posibilitatea valorizării rezultatelor proiectelor în noi contexte de învățare și totodată oferă posibilitatea unor viitoare colaborări în scopul dezvoltării instituționale.

Dialogul proiectelor educative se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Asociației „Proiect Pro Europa”.

Efortul coordonatorilor de proiecte este valorizat și apreciat la nivel județean, experiența lor contribuind la un real schimb de experiență, la cristalizarea valorilor unei echipe și a rolurilor pe care și le asumă pentru atingerea obiectivelor propuse.

Proiectele laureate vor primi trofeul „Dialogul proiectelor educative” pentru următoarele categorii:

Echipa de proiect; Consiliere și orientare; Consiliul elevilor; Cultural artistic – arte  vizuale; Cultural artistic – cultură și civilizații; Ecologie și protecția mediului; Educație nonformală; Parteneriatul școală – familie; Responsabilizare socială; Sport; Științific; Științe; Tehnic; Voluntariat; Strategia Națională de Acțiune Comunitară; Șoala altfel; Școala de vară; Valori românești; Tabere, excursii.

Invitații evenimentului sunt: Ion Lungu-primarul municipiului Suceava, conf. univ. dr. Adina Colomeischi- decan Facultatea de Științe ale Educației, tiberiu Avram – redactor șef Monitorul de Suceava, Camelia Iordache – Organizația „Salvați copiii”, Elena Manuela David – director Casa Corpului didactic „George Tofan” Suceava, Daniela Ceredeev – Asociația „Proiect ProEuropa”.

Sunt invitați să participe reprezentanții proiectelor înscrise în concurs, coordonatorii de proiecte și programe educative, membrii consiliului consultativ – educație permanentă, cadre didactice, părinți.

Programul cuprinde momente cultural artistice susținute de Palatul Copiilor Suceava, Clubul Copiilor Rădăuți, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei. Școala Gimnazială Vatra Moldoviței.

Înscrierea participanților la eveniment:

https://docs.google.com/document/d/1RC2u7V9RFxiWDB72c265zr_VvTpnXssqGqs4henvEfI/edit

Tatiana Vîntur – coordonatorul proiectului

Povești cu…Brumărel

Standard

„Povești cu …Brumărel”  a fost titlul atribuit întâlnirii speciale cu maestrul Mihai Pânzaru PIM, jurnalist, grafician și caricaturist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Elevii de la cercurile Cenaclu literar/ Teatru, profesor coordonator Alina Șandru și cei de la Redacție Presă/ Radio TV, profesor coordonator Mihaela Buculei, au avut bucuria și onoarea, ca pe data de 21 octombrie, să desfășoare o altfel de lecție ,,de toamnă” într-o manieră aleasă. Astfel,  fiecare dintre elevi  și-a adăugat prenumelui câte un simbol specific acestui anotimp: o frunză, o castană, un măr, ploaia, un strugure, o nucă, o pară, un dovlecel; cadrele didactice și invitatul special și-au ales crizantema, gutuia și un peisaj autumnal „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă……” T. Arghezi

afisMaestrul ne-a încântat cu poveștile și experiențele sale iar cu talentul și  sensibilitatea pentru natură și culoare, Mihai Pânzaru  PIM ne-a îndemnat să observăm frumusețea și unicitatea  „Albastrului de Voroneț” proiectat pe cerul de octombrie.

Activitatea a continuat sub semnul artei prin prezentarea și recitarea unor  versuri din  lirica poeților Mihai Eminescu, George Coșbuc,Vasile Alecsandri, George Topârceanu, George Bacovia, Otilia Cazimir, Ana Blandiana, Nichita Stănescu, Nicolae Labiș.

„Basmul toamnei” de Ionel Teodoreanu a constituit punctul de plecare pentru  desfășurarea  unui joc inedit  de cuvinte pornind de la termenul „frunză”, totul petrecându-se într-o atmosferă boemă. „Frunzele au căzut pe gânduri” sau „au căzut la învoială” cu pământul să îl încălzească și anul acesta. Maestrul a participat alături de copii și a completat cu o notă de umor cum unii: „taie frunza la câini”.

Parteneri în această activitate nonformală, elevii de la cele două cercuri s-au declarat la final mai bogați emoțional, socio-moral prin ceea ce fiecare a dăruit și apoi a primit.

„A venit, a venit toamna/ Acoperă-mi inima cu ceva/ Cu umbra unui copac….” (Emoție de toamnă – Nichita Stănescu)

Profesor Alina Șandru, profesor Mihaela Buculei  –  Palatul Copiilor Suceava

100 de ani  în 100 de cuvinte

Standard

„Pe-al nostru steag e scris unire” era acum  un secol credința românilor, care au dorit ca întreaga suflarea românească  să trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA.

Foto 1Pornind de la acestă idee, în anul Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, elevii de la cercul Cenaclu literar/ Teatru, profesor coordonator Alina Șandru, din cadrul Palatului Copiilor Suceava au desfășurat activitatea intitulată ,,100 de ani  în foto-3.jpg100 de cuvinte”.

S-a pus accentul pe ideea, că Marea Unire este un  moment remarcabil şi unic în istoria naţiunii noastre , cu implicaţii majore în devenirea românească a ultimului secol.

Împărțiți în trei echipe cu nume simbolice: Țara Românească, Moldova și Transilvania, au scris fiecare un număr stabilit de cuvinte frumoase românești. Fiecare echipă a prezentat și, în urma unei selecții a fost redactată lista finală.

A doua parte a cursului a presupus completarea unui rebus pe aceeași temă.

Marea Unire reprezintă o sursă de inspirație națională, culturală şi emoţională.

Prin derularea acestei activități au fost urmărite mai multe aspecte, cum ar fi: dezvoltarea în rândul elevilor , a competențelor de interpretare, înțelegere și valorificare a a evenimentului celebrat, stimularea interesului pentru lecturi care tratează acestă temă,îmbogățirea cunoștiințelor culturale și sprituale, promovarea unor atitudini civice și, nu în ultimul rând, dezvoltarea sentimentelor de apreciere, de patriotism, de dragoste pentru valorile autentice românești: patrie, grai, popor.

Voia bună și interesul elevilor au fost notele dominante ale activității.

În final, toți ne-am declarat mândri că suntem români și onorați de a celebra 100 de ani de la Marea Unire. (Alina Șandru – Palatul Copiilor Suceava)

Rădăcini și aripi

Standard

«Nu eu am ales Franţa, Franţa m-a ales pe mine», ne-a declarat astăzi, de Ziua Mondială a Educaţiei, domnul Marian Amariei, preşedintele Asociaţiei Intermediat Nice-Roumanie, invitatul nostru special la Şcoala Gimnazială Basarabi. Domnul Amariei este un român stabilit de aproape 20 de ani în Franţa, care nu şi-a uitat rădăcinile şi promovează România profundă în oraşul în care locuieşte acum: Nice. Sub titlul «Rădăcini şi aripi», activitatea a avut drept fundal muzical cântecul cu mesaj pacifist al lui Noah Yannick, «La voix des sages »/ «Vocea înţelepţilor». Într-o lume înclinată spre rău şi distrugere, interpretul acestui cântec găseşte puterea de a continua în rezervele sufleteşti ancestrale. Valoarea sentimentală a originilor şi înţelepciunea trecutului au fost punctele de pornire ale discuţiei despre români şi diaspora, despre familie şi viitor în ţară şi/sau peste hotare, despre rădăcini şi aripi, metaforic vorbind.

img-20181005-wa0005.jpgElevii au participat voluntar în număr mare la această activitate, dornici să îl cunoască pe domnul Marian Amariei, căruia i-au prezentat obiecte cu semnificaţie identitară, aflate în familiile lor de generaţii, unul dintre ele, un prosop ţesut de către bunica elevului Vlad Ciobanu, fiindu-i oferit cu drag. La rândul său, domnul Amariei le-a împărtăşit din experienţa dumnealui în Franţa, provocând elevii la un dialog despre viitorul lor şi oportunităţile de peste hotare. De asemenea, le-a vorbit despre scopul Asociaţiei pe care o conduce la Nisa, acela de a promova evenimentele culturale din România şi Franţa.

Epictet spunea că doar cei educaţi sunt liberi. Invitatul nostru este un astfel de om, un român creativ şi cu iniţiativă, de care elevii au fost extrem de mândri în această zi specială, deşi la final dumnealui ne-a declarat că ar face totul pentru ca elevii să fie mândri de ei înşişi.
Ar fi fost atât de multe de spus, dar timpul limitat ne-a lăsat esenţa acestei zile: Trăiasca România! Trăiască Franţa ! Trăiască românii adevăraţi care ştiu să iubească ambele ţări ! / Vive la Roumanie! Vive la France! Vive les vrais roumains qui savent aimer les deux pays!
Domnul Marian Amariei este a doua personalitate invitată să participe în cadrul seriei « Întâlnirilor memorabile», care a debutat anul şcolar trecut cu prezenţa doamnei arhitect Iulia Cosovanu la noi în şcoală. (Prof. Adina Popa, Școala Gimnazială Preutești, Structura Basarabi)

Educat sunt un om liber – Ziua Educației 2018

Standard

Ziua Educației  a prilejuit activități educative variate care au evidențiat importanța educației în devenirea copilului, adolescentului.

Școala Gimnazială Calafindești a desfășurat activități în cadrul proiectului „Descoperim lumea cărților” – Elevilor claselor pregătitoare li s-au prezentat câteva cărți educative pentru a descoperi personajele cărților, au realizat un afiș prin amprentare, decupare și lipirea unor personaje. La final elevii au primit diplome de participare la această activitate.

43122160_2174302152858936_2934687888488529920_n[1]Elevii claselor I-îi și a II-a au vizionat un film educativ și au subliniat importanța educației pentru un bun start în viață, au vizitat Biblioteca Comunală Calafindești unde au aflat despre importanța bibliotecii, modul de împrumutare și păstrare a unei cărți împrumutate și au completat un rebus ce conținea cuvinte cheie pentru educație. Elevii clasei a III-a A au vizitat  Muzeul Cercului Folcloric „Țărăncuța” și au desfășurat activități cultural-artistice (dans popular, intonarea unui cântec cu tematică educativă), iar elevii clasei a III-a B au dezbătut tema „Omul educat” și au completat calitățile omului educat. Școala ideală a fost prezentată prin desene și colaje de elevii clasei a IV-a. Elevii claselor a V-a A și a VII-a B au realizat activități educative în parteneriat cu Biblioteca Comunală Calafindești. Au discutat despre pilonii învățării stabilit de UNESCO, despre dreptul la educație și documentele în care este menționat acest drept, rolul pe care îl are școala și educația. La final au realizat câte un panou prin decupare și lipire. Elevii clasei a VI-a A au căutat citate, proverbe și zicători despre educație, apoi au  realizat afișele. (coordonator prof. Lauric Cristina)

6falticeni.jpg„Ziua Internaţională a Educației” a fost sărbătorită de elevii clasei a II-a A, Școala Gimnazială „I.Ciurea” Fălticeni, prin câteva activităţi care au urmărit familiarizarea copiilor cu semnificaţia zilei de 5 octombrie.
În acest sens, sub îndrumarea doamnei învăţătoare Ana Gabor, s-a prezentat pe scurt istoricul acestei zile, elevii au enumerat trăsăturile „Omului educat”, au precizat de ce le place la şcoală şi au lansat baloane inscripţionate cu diverse proverbe despre educaţie pe fondul muzical al melodiei „Învaţă de la toate”.

dav

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cîrlibaba au realizat proiectul „Copacul înțelept” ; S-a organizat o expoziție cu lucrările realizate de către elevi. 5 octombrie, Ziua Educației,  a fost sărbătorită cu drag și de elevii Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Labiș”Mălini, de la mic la mare. Concursuri de eseuri pe tema dascălului, poezii sau postere – toate au fost primite în dar de domnii profesori care au simțit din plin că menirea de DASCĂL presupune  dolhesti.jpgDĂRUIRE, RĂBDARE ȘI BUCURIE.

,,Ei,dascălii-cioplitori în marmura sufletului-sunt mințile fără de astâmpăr ale omenirii peste care Dumnezeu a expirat suflu de sapiență și cumpătare. Sunt domnii și doamnele Trandafir cu portul ușor desuet  dar întotdeauna cu arcuri de lumină pe sub gene și în obraji cu un pic de roșu din Focul purificator al lui Sumedru. Sunt păpușarii  în mâinile cărora învață să se miște aducătorii de glorie de mâine. De-acolo și-au rupt ițele toți cei care astăzi și-au aflat întruparea în cinste și onoare și au ales să trăiască în sluja Binelui.”

În spiritul unei educații de calitate, în toate structurile Școlii Gimnaziale ,,Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari s-au desfășurat în data de 4 octombrie activități care au avut în prim plan ,,copilul” și pe cei care cu răbdare, înțelepciune și curaj modelează generații de caractere, de personalități, de oameni.

Elevii dolheșteni  împreună cu profesorii au  derulat o serie de activități cuprinse în proiectul educațional ,,Educația ne dă aripi coordonat de prof. Iordache Alina-Elena și prof. Agafița Gianina-Maria, împreună cu ale cadre didactice: prof.Vieriu Mihaela(director), prof.Jitariuc Elena (resp.activ.extrașcolare), prof. Constantin Mihaela, prof. Damian Maria-Cătălina, prof. Ilioaia Adrian, prof. Haidău Alina-Daniela, înv. Pandelea Liliana, Roșu Larisa, Irimia Alexandra, Irimia Mihaela și un grup țintă de 150 de elevi, în cadrul căruia s-a îmbinat armonios lectura, desenul, pictura, oferind copiilor libertatea de a exprima creativ părerile lor despre educație. (coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Chiperi)

Educația schimbă, modelează și înnobilează. E ca un curcubeu. Transformă în bine și aduce evoluție. Un om educat conștientizează importanța relației interumane bazate pe înțelegere și acceptare și mai puțin pe violență. Școala este creuzetul educației unde minte și suflet de elev sunt catalizate de minte și suflet de profesor, totul la temperatura timpului și a vremurilor, la presiunea iubirii și a respectului reciproc. Căci unde educație nu e, nimic nu e! Iar educați suntem oameni liberi și puternici.”

IMG_20181005_095614„Educat sunt un om liber” a fost motto-ul activităților  dedicate Zilei Educației și titlul proiectului educațional derulat la Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava. Câteva din activitățile care au prins viață și au strâns în ele fiorul muncii de dascăl, de apostol al lucrului cu minte și suflet de cop îl au construit această zi a EDUCAȚIEI.  Mesaje cu gânduri mari pentru dascăli scrise de mâini micuțe s-au așternut pe foile albe. Toate au fost încărcate de emoție. Unul din mesaje a surprins un gând mare al unui copil de doar 8 ani: „Îmi place meseria de învățătoare fiindcă înseamnă MUNCĂ. Altul a văzut efortul din această meserie. Mulți și-au declarat față de profesori respectul pentru că aceștia îi ajută să crească.

De Ziua Educației, istoria a avut iar fior. Trecute vieți, personalități, locuri și nume, dragoste de țară. Tot FRUMOS, tot EDUCAȚIE și mai ales, LIBERTATE. Într-un desen o fetiță a ilustrat cum, la școală copiii devin cărți vorbitoare cu povești de viață și muncă, toate sub bagheta unei profesoare Superman. Dintr-o carte mare, mare vin idei de proiecte pe care elevii le duc la castelul – școală și le dau viață în calitate de arhitecți. Și în timpul orei de română tot apăreau idei și cuvinte, adevărate comori. Educația e dar, elevii sunt ucenici, la temperatura educației se nasc idei, educația e esență și sens. E plus. Au fost multe idei, am dezbătut, am ilustrat, ne-am exprimat. Imaginile create de elevi, posterele și minirecitalurile au conturat și au punctat caleidoscopic cum se vede educația azi, prin ochi de copil. Prin ochi de copil care crește educat, la presiunea iubirii și a respectului, la temperatura timpului și a vremurilor, conectat la MUNCĂ. Educația crește oameni liberi.

La ceas de toamnă și culoare, Ziua Educației a fost prinsă într-o filă de jurnal și sărbătorită cu pâine caldă. „Că nu există artă mai frumoasă decât arta educației”(Sf. Ioan Gură de Aur). (Prof. Lăcrămioara Ilciuc, Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava)

VaduDefinită de Nelson Mandela ca cea mai puternică armă capabilă să schimbe lumea, educația este omagiată pe 5 octombrie, prin Ziua ei Mondială. Nici nu se putea moment mai potrivit decât acesta,  de a omagia cadrele didactice pensionare din comuna Vadu Moldovei, de a oferi un gând frumos celor ce ne-au format. La inițiativa doamnei director, prof. Iacob Alina și cu sprijinul comunității locale (dl. primar Iacob Maricel, dl. viceprimar Amariei Bogdan Iulian, părintele paroh Martiniuc Mircea și d-na Amariei Mihaela – președintele Consiliului Reprezentativ al Părinților) pe data de 5 octombrie 2018, la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei  s-a desfășurat activitatea Școala noastră – trecut, prezent și viitor – în an centenar ce a avut drept scop omagierea profesorilor pensionari și comemorarea celor trecuți în neființă. Activitatea a debutat cu primirea celor 35 de invitați cu flori și cocarde tricolore, oferite cu multă emoție de elevi; flori pentru cei care au semănat pulbere de aur peste semințele ce au încolțit frumos, cocarde  tricolore pentru cei cu suflet românesc.  La această activitate a participat și domnul inspector, profesor doctor Petru Crăciun din partea Inspectoratului Școlar al județului Suceava, trei reprezentanți ai Asociației Naționale Cultul Eroilor – filiala Suceava „Plăieșii”  și tot personalul școlii: educatoare, învățătoare, profesori și personalul didactic auxiliar. Fiecare invitat  a primit câte o diplomă de excelență pentru întreaga activitate de „șlefuire a nestematelor”, căci fiecare copil  a reprezentat pentru profesor o mică comoară. Și fiecare profesor a gustat cu fiecare generație un pic din bucuria succesului, și multe generații au luminat, lăsând o parte din suflet în fiecare elev. S-au rostit cuvinte emoționante, pline de adevăr și frumos:  „Amintirile nu trebuie să fie  o povară…trebuie să îți dea senzația timpului pe care nu l-ai pierdut. Și, chiar dacă vremea trece, faptele rămân mereu în inimile celor din jur!”, „Un dascăl știe că dacă va pune dragoste și adevăr în ceea ce face, ceea ce va construi el va dura o veșnicie!” (prof. Dulgheriu Paula Veronica)

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă IȘJ Suceava

 

 

Două decenii de educație pentru mediu sub Steagul Verde

Standard

„Într-o lume în care resurselor naturale se diminuează, avem nevoie generaţii capabile să rezolve problemele de mediu. Credem că educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi civicǎ. Calitatea mediului reprezintǎ un parteneriat între şcoală şi comunitatea locală, pentru atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi ecologice a cetăţenilor, în scopul creării unei societăţi mai durabile.”(viziunea Centrului Carpato Danubian de Geoecologie)

42773815_1502050039896582_407090340483301376_n.jpgEducația pentru viitor are nevoie de componenta educației pentru mediu, deziderat subliniat în cadrul Seminarului național „Parteneriat în educația pentru mediu”, ediția a XX-a, desfășurat la București, pe 29 septembrie 2018, în cadrul comunității de voluntari ai mediului – reprezentanți ai autorităților, specialiști, coordonatori ai programelor internaționale și proiectelor educaționale.

Albert Einstein spunea că „nu putem rezolva problemele de mâine folosind metodele de astăzi” așa încât bunele practici, beneficiile și efectele acțiunilor desfășurate de la ediția precedentă în programe internaționale, naționale și locale au evidențiat modalități de strategie globală pentru „Cultivarea valorilor naționale în educația pentru mediu” (tema ediției a XX-a a seminarului) și de acțiune locală pentru promovarea educației pentru mediu a adulților prin intermediul copiilor, tinerilor.

Specialişti şi practicieni din domeniul educaţional au avut posibilitatea să împărtăşească experienţe referitoare la dezvoltarea abilităţilor practice şi dobândirea competenţelor privind implementarea programelor CCDG şi a rezultatelor obţinute de către cei care promovează acest tip de educaţie.

42819675_345477956025753_1666546485937831936_nInvitatul de onoare, președintele Fundației de Educație pentru Mediu (FEE) Lesley Jones, a subliniat necesitatea schimbării de atitudine față de mediu, „prin educație FEE crede în puterea schimbării, fiind un dar pe care îl putem oferi generațiilor viitoare, moștenirea cea mai valoroasă pe care o putem lăsa în urma noastră, pentru a crea o lume a oamenilor educați și conștienți de importanța mediului înconjurător, cu o atitudine durabilă în societate.”

„În educația pentru mediu nu există modele universal valabile.  Educația pentru mediu, asociată cu respectul individului, ecocetățean pentru echilibrul naturii, reia în fapt obiectivele educației pentru dezvoltare durabilă și se adresează tuturor categoriilor de vârstă și se impune ca un proces continuu în care fiecare să înțeleagă starea mediului și să fie capabil să găsească soluții cu acțiune locală și proiecție globală” a spus în alocuțiunea sa prof. univ. dr. Maria Pătroescu, Universitatea București.

Doamna Mădălina Cozma, Project Manager la Direcția de Accesare Fonduri Externe, Ministerul Mediului a prezentat celor 300 de participanți Programul LIFE ȋn România.

42761308_330375027770360_6436045683177816064_n.jpgProf. dr. Dana Constantin, Facultatea de Geografie, Universitatea București, coordonator al Cercului Științific Studențesc de Climatologie și Protecția Mediului Aerian a prezentat efectul schimbărilor climatice asupra mediului, iar Elena Dinu, doctorand la Universitatea din Galaţi  a subliniat necesitatea conștientizării risipei de alimente,  aceasta fiind „una dintre marile probleme ale lumii moderne în țările dezvoltate care poate fi redusă cu până la 60% prin educație și tehnologie” și a exemplificat modalități de acțiune: campanii de informare și conștientizare adresate publicului larg, inițierea unor proiecte în mediul școlar – alimentație responsabilă, transformarea în compost a resturilor alimentare, reducerea alimentelor care se aruncă în cantine sau restaurante, donarea surplusului de alimente de către producători individuali sau de către comercianți.

Colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile școlare (Legea 211/2011 modificată prin OUG nr. 74/2018), ierarhia deșeurilor”, circuitul deșeurilor, modalități de acțiune în domeniul colectării selective și efectele pe termen lung asupra mediului au fost aspectele  intervenției domnului  ing. Dumitru Giani Apostol.

42792794_2260325724247413_7468480882546835456_nAflat la a XX-a ediție, evenimentul, impecabil organizat și coordonat de prof. dr. Cornelia Dincă,  a pus accent pe cultivarea valorilor naționale în contextul schimbărilor inerente ale societății, ale tehnologiei, ale mediului. „În viaţa comunităţii se produc schimbări în mod constant, iar componenta educativă îşi pune o amprentă puternică asupra direcţiei în care merge societatea. Educaţia formală şi nonformală constituie un ansamblu indestructibil care promovează dezvoltarea sustenabilă, oferind oportunităţi multiple pentru un progresul real al comunităţii. Dezvoltarea economică este bazată pe o gestionare responsabilă a resurselor naturale, aflată într-o relaţie de protejare continuă a mediului înconjurător. În acest scop, se simte tot mai acut nevoia introducerii în şcoală a unor proiecte şi programe care să reunească toată populaţia şcolară, dar şi pe membrii comunităţii din care aceasta face parte. Considerăm că parteneriatele viabile care pot reuni şcoala, comunitatea, instituţiile şi autorităţile locale ar sprijini acest demers important şi ar contribui la formarea unei educaţii responsabile pentru ocrotirea mediului”, a 42873539_2229513677330613_8700995286564077568_nspus președintele CCDG, prof. dr.Cornelia Dincă.

Valorile și impactul programelor educative la nivelul societății au fost reliefate într-o alocuțiune interactivă de către inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – coordonator zonal al programelor de educație pentru mediu.

„Viața este o reflectare a acțiunilor noastre. Educația adulților prin copii este modul de acțiune promovat de proiectele educative naționale, internaționale coordonate de CCDG România, fiind important să ne întrebăm „Ce lăsăm în urma noastră?” Lăsăm valori consolidate promovate prin acțiuni locale: responsabilitate socială, voluntariat, implicare în viața comunității, cetățenie activă. Lăsăm în urmă o rețea de voluntari care au multiplicat și exersat în școală, familie, comunitate și societate atitudini și comportamente civilizate. De asemenea lăsăm în urmă schimbări majore de mentalitate și de implicare colectivă pentru comuniunea cu natura, mediul înconjurător. Efectele acțiunilor oamenilor școlii împreună cu autorități, specialiști, alături de familie sunt vizibile dar nu suficiente. Atunci când din acțiunile de curățenie și de igienizare ne vom întoarce cu sacii goi, înseamnă că munca noastră a dat roade”, a spus inspector școlar Tatiana Vîntur.

„Idei creative care aduc plusvaloare educației pentru mediu” au fost prezentate de ing. Elisabeta Bekessy, director APM Satu Mare.

42835126_345268742708844_6672121240662048768_nDincolo de ideile valoroase ale seminarului, a fost o atmosferă a unui transfer real de experiență și inspirație pentru acțiuni viitoare,  de unitate și coeziune marcată simbolic prin portul iei tradiționale de către cei mai mulți dintre participanți, de conectivitate și apartenență la o comunitate din ce în ce mai mare a voluntarilor pentru mediu. Au fost aplauze meritate pentru promotorii, mesagerii, ambasadorii și campionii educației pentru mediu – voluntarii prezenți sau voluntarii din școli sau din comunitățile 42709124_2149428155323574_2546562044820193280_nimplicate în exersarea permanentă a atitudiniilor noastre față de natură.

Momente importante ale seminarului au fost dedicate pentru:
• acordarea Steagului Verde unităţilor şcolare evaluate în anul şcolar 2017/2018;
• acordarea premiilor pentru concursurile naţionale organizate;
• acordarea Certificatelor de participare la programele „EcoŞcoală”, „ YRE- Tineri reporteri pentru mediul înconjurător”, „LeAF – Să învăţăm despre pădure”, Eco-Fotografia Anului, Proiectul Mănâncă responsabil.
• exprimarea opiniei invitaţilor cu privire la acţiunile pe care le întreprind în vederea formării conştiinţei tinerilor pentru un mediu curat şi sănătos.

În statistici și date impactul programelor CCDG la nivel național, în anul școlar 2017-2018, înseamnă: 305 școli active în programul Eco-Școala (51 din județul Suceava); 371 școli în programul „LeAF- Să învățăm despre pădure” și 804 proiecte (95 din județul Suceava);19 școli în „YRE -Young Reporters about Environment” (4 școli din județul Suceava); 4 școli în Balkan LeAf Project; 50 de școli în „Mănâncă responsabil” (9 școli din județul Suceava);1555 participanți la Eco-Fotografia anului 2018; 250000 de copii și tineri, circa 30000 de profesori implicați peste 1500 de specialiști, autorități; un volum al seminarului „Cultivarea valorilor naționale în educația pentru mediu”.

42727629_584833725281176_7088678582418931712_n.jpgRezultate ale școlilor din județul Suceava, apreciate la a XX-a ediție a seminarului național:

Steagul Verde, pentru prima dată: Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei, coordonator Acatrinei Irinel;

Steagul Verde reconfirmat (2018-2020), 22 de unități școlare:

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni; Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava; Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava; Şcoala Gimnazială,,Ion Creangă” Suceava; Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava; Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava; Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu Codrului; Colegiul Silvic „Bucovina” C. Moldovenesc; Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor; Şcoala Gimnazială Ipoteşti; Grădiniţa cu Program Prelungit „Aşchiuţă” Suceava; Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni; Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia; Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia; Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; Colegiul  „Andronic Motrescu” Rădăuți.

42796013_327516267983006_435434710865281024_nAu păstrat Steagul Verde și școlile implicate în programul „Mănâncă responsabil”: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Gura Humorului; Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți; Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți; Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

Eco Fotografia anului 2018:

Premiul III – Ana Iulia Ciobîcă, Colegiul Național „E.Hurmuzachi” Rădăuți;

Mențiuni (7 mențiuni): Denisa Dumitrescu, Miriam Clipa – Colegiul Național „E.Hurmuzachi” Rădăuți; Ovidiu Ungureanu – Școala Gimnazială nr.2 Vatra Dornei (2 mențiuni), Cosmin Constantin Cucu – Colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava; Melisa Mihaela Coroamă – Școala Gimnazială „B. Vodă” Rădăuți; Nicoleta Lazor – Colegiul Silvic „Bucovina” C-lung Moldovenesc.

Valorificarea deșeurilor – Mențiune specială: Școala Gimnazială Bosanci

Tineri reporteri pentru mediu

Premiul II: „UV radiation in our atention”, elev Luca Theodor Doroftei, Liceul „Filadelfia” Suceava, prof. Valerica Ignătescu;

Mențiune: „Always go electrica!”, Victor Acsani, Educard Arusoaiei, Albert Terpez, Colegiul Național „E.Hurmuzachi” Rădăuți, prof. Nicoleta Mitrofan.

Diplomă de Excelență – coordonatori zonali:

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – IȘJ Suceava (alături de alți doi coordonatori zonali).

42970329_491626944686210_2163164440453709824_nDiplomă de Excelență – unități școlare:

Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță” Suceava, director Dorina Vieriu;

Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, director Dinu Moraru, director adj. Raluca Alexa;

Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava, director Ovidiu Arganisciuc, director adj. Beatrice Filipiuc;

Școala Gimnazială Ipotești, director Loredana Corjuc, dir. adj. Violeta Cercel;

Școala Gimnazială „V. Tomegea” Boroaia, director Lucia Moroșan.

42831094_506424763164324_2797458774233710592_n.jpgPlacheta aniversară CCDG (10 ani sub Steagul Verde): Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță” Suceava, Colegiul Național de Informatică „S. Haret” Suceava; Școala Gimnazială „V. Tomegea” Boroaia.

Al 7-lea Steag Verde: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Colegiul Tehnic „P. Mușat” Suceava.

Proiectul european „Mănâncă responsabil”

Premiul I: Școala Gimnazială „B. Vodă” Rădăuți, coordonator prof. Cornelia Hatnean;

Premiul II: Grădinița cu Program Prelungit „Micul prinț” Rădăuți, coordonator prof. Elena Ancuța Balan.

De astăzi începe deceniul al III-lea al exercițiilor permanente cu natura ale voluntarilor din țară sub egida CCDG.

Excelsior CCDG! Excelsior Suceava!

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur – coordonator zonal al proeictelor de educație pentru mediu