19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

Standard

FEDERATIA INTERNATIONALA A COMUNITATILOR EDUCATIVE a propus  Școlilor din România  ,,Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”.

Liceul Teoretic,,Ion Luca” Vatra Dornei  a desfășurat în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava și ,,Orion Media ”Vatra Dornei  următoarele  activități:

-Realizarea unui clip video ,,Stop bullying! Toleranța începe cu mine”, realizat de elevii clasei a XII a E care a fost difuzat la Televiziunea locală ,,Orion Media” Vatra Dornei.

-Activitatea ,,Toleranța începe cu mine!” s-a desfășurat pe parcursul a 100 minute, într-un cadru relaxat, oferit de Centrul de Documentare și Informare al liceului cu elevii claselor a X a E și a IX a D și a fost susținută de psiholog Delia Drăgan, în colaborare cu documentarist Rodica Crăciun. Prin activitățile interactive elevii au conștientizat asemnătările și deosebirile dintre ei, au înțeles că oamenii nu pot fi judecați ca fiind buni sau răi după felul cum fac sau nu lucrurile. Elevii au găsit sinonime pentru cuvântul ,,toleranță” și pentru cuvântul ,,violență” și să descrie  situații  în care s-au manifestat tolerant sau violent  față de cineva. Au fost analizate și explicate  trăirile afective pe care le simte o persoană în momentul în care este victima unei agresiuni sau violențe, precum și consecințele în plan comportamental.

Clasa  fost împărțită în șase  grupe și elevii a trei grupe au desenat un copac al toleranței pe care l-au împodobit cu mesaje pozitive despre modul în care putem reacționa tolerant în diverse situații, iar elevii celorlalte trei grupe au desenat un copac cu mesaje împotriva violenței și hărțuirii. Tot pe grupe elevii au adus argumente pro și contra afirmației ,,Cât putem tolera în societate și familie bătaia și abuzul și hărțuirea ?”

Ca metode s-au  utilizat: brainstorming-ul, lucrul pe grupe, dezbaterea, conversația euristică, exercițiul.

-Activitatea ,,Dă BLOCK agresivității!” s-a desfășurat cu elevii  la clasei a X a E cu un număr de 28 elevi și susținută de psiholog  DELIA DRĂGAN și profesor MIHAI CIOATĂ. Activitatea a început prin prezentarea unei resurse video despre  cyber bullying-ul.  S-au adresat întrebări care să ghideze discuția despre clipul prezentat  și despre personajele clipului care îndeplinesc rolul de agresor, victimă, martor. Apoi s-au dezbătut aspecte legate de  comportamentele personajelor prezentate în film care erau: agresor, victimă și martor. Clasa a fost împărțită în trei grupe și elevii au fost rugați să scrie pe o foaie de flipckart care sunt trăsăturile agresorului, victimei și martorului și să le prezinte colegilor. Apoi elevii au scris pe alte foi care sunt măsurile ce pot fi luate în cazul unei hărțuiri online și cum ne putem manifesta toleranța sau nu în asemenea situații.

-Violența domestică –manifestări și cauze” -activitate desfășurată cu părinții elevilor clasei a IX a D susținută de psiholog DELIA DRĂGAN și profesorii APETRII ANAMARIA și PAICU ANGELICA.

La activitate s-a prezentat  părinților un PPS  cu tema:  Violența domestică-cauze și modalități de manifestare.S-au dezbătut apoi,  împreună cu părinții și profesorii prezenți, consecințele violenței domestice asupra psihicului adolescenților și comportamentului acestora.

– Mesajul meu antiviolență”-concurs de desene realizate de elevii claselor IX-XII finalizat cu diplome și o expoziție cu lucrările elevilor.

Activitățile au fost coordonate de: psiholog DELIA DRĂGAN, prof. MIHAI CIOATĂ, prof. PAICU ANGELICA, prof. APETRII ANAMARIA, documentarist RODICA CRĂCIUN.

1_bunestiÎn perioada 1-19 noiembrie 50 de elevi din cinci clase ale Școlii Gimnaziale „Artur Gorovei” Bunești au desfășurat mai multe activități interactive cu privire la acțiunile de prevenire a abuzurilor și violenței la nivel școlar.

Elevii clasei a VI a, coordonați de profesor Guliga Elena și profesor Ania Lina Mocanu  au realizat un atelier de creație pe tema ,,Agrsevitate și violență”, în urma căruia mesajele ,,Agresivitatea costă!” ,,Violența sfâșie, iubirea reface!” și altele asemenea au fost așezate pe un afiș de mari dimensiuni la vedere, în sala de clasă. Pe aceeași temă au lucrat și elevii clasei a VII a, realizând câteva planșe foarte reușite cu tema ,,Palmele care nu lovesc!”. În discuțiile coordonate de profesorul  Grigorescu Florin s-a făcut diferența între joacă, sport și agresivitate.

Colectivul clasei a VIII a, împărțit pe 4 grupe de lucru au dezbătut și argumentat prin imagini necesitatea ,,Drepturilor copiilor în lumea de azi!” Având ca suport Carta Drepturilor omului, copii îndrumați de Onea Florentina, profesorul lor diriginte au dezbătut și aplicat pe-un afiș articole care atestă drepturile lor într-o țară ideală. Speranța într-o lume fără riscurile războiului începe de la respectarea drepturilor tututor oamenilor, indiferent de vărstă, clasă, educație etc.

1_bunesti2.jpgElevii clasei a VII a, coordonați de director școlii, profesor Todirică Dorina și  profesorul Butnari Liviu, dirigintele clasei au dezbătut tema ,,Pericolele comunicării virtuale”, în condițiile în care accesul la comunicarea virtuală este acum la îndemâna tuturor elevilor, mulți dintre părinți sau bunici neutilizând aceste tehnici electronice informaționale. S-au tras semnale de alarmă serioase cu  privire la necesitatea comunicării virtuale, la limitele acesteia și la balanț adintre pericole și beneficii. La campanie au participat elevi, părinţii acestora, cadre didactice, bibliotecarul şcolii, consilierul şcolar, invitaţi. Coordonator prof. Pr. Grigorescu Florin

Tatiana Vîntur

Reclame

Educație pentru mediu

Standard

Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (Foundation for Environmental Education) la nivel internaţional, Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, la nivel naţional, desfăşoară programe și proiecte de educație pentru mediu:

1.Programele internaţionale:

 • Eco Schools- Eco Şcoala
 • LeAF (Learning About Forests) – Să învăţăm despre pădure
 • YRE (Young Reporters for the Environment)- Tineri reporteri pentru mediu

2. Programele naționale:

Perioadele de înscriere:

 • Programul EcoȘcoala: până pe data de 30 noiembrie 2018, detalii pe site-ul http://www.ccdg.ro/programe/eco-scoala
 • Programul LeAF (Learning About Forests) – Să învăţăm despre pădure: până pe data de 30 noiembrie 2018, detalii pe site-ul: http://www.ccdg.ro/programe/leaf
 • Programul YRE (Young Reporters for the Environment)- Tineri reporteri pentru mediu: până pe data de 30 martie 2019, detalii pe site-ul: http://www.ccdg.ro/programe/yre
 • Pentru programele naționale menționate la punctul 2, perioada de înscriere 15 ianuarie – 15 martie 2019.

Informații utile despre proiectele coordonate de CCDG România aflați consultând site-ul www.ccdg.ro.

Pentru editarea numărului 8 a revistei ECO-ul puteți trimite articole, pe tot parcursul anului, despre proiecte, activități specifice de educație pentru mediu la adresa: educatiepermanentasv@gmail.com (în limita a două pagini, Times New Roman, font 12; fotografiile se atașează separat).

Tatiana Vîntur- coordonator regional, inspector IȘJ Suceava

Educație globală – Lumea se schimbă!

Standard

A XX-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale (Global Education Week GEW), program facilitat de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, se va desfăşura în perioada 19-25 noiembrie 2018, cu tema „Lumea se schimbă, dar noi?” (The world is changing, what about us?): https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

Educația globală (cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:

 • Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi
 • Atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală
 • Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea
 • Oportunități de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

               Calendarul activităţilor din cadrul Programului internaţional Global Education Week (GEW) este următorul:

 • Până pe data de 17 noiembrie 2018 – se completează tabelul din documentul google docs. (Obs. Pentru fiecare activitate se completează un rând nou): https://docs.google.com/document/d/1AaPTstdZJjW70nh85qSa4WoptgeGNPkzfEKGCqHo-_o/edit
 • 19 – 25 noiembrie 2018 desfăşurarea activităţilor conform programului propriu şi a tematicii anului;
 • 26 – 29  noiembrie 2018, fiecare unitate școlară înscrisă în program va trimite, pe 1-2 slideuri, o sinteză ilustrată a activităților desfășurate (denumirea unității școlare, denumirea activității, nr. de beneficiari, rezultate, impact, câteva imagini relevante). De asemenea vor fi indicate și link-urile unde se găsesc diseminate activitățile propuse în cadrul GEW. Slide-urile se trimit prin e-mail, pe adresa inspectorului educativ (tatianavintur@yahoo.com ); la subiectul e-mailului veți scrie EG și denumirea unității școlare;
 • Pentru Concursul judeţean „Educația globală” veți trimite următoarele:
  • Prezentarea activităţilor proiectului desfăşurate în perioada 19 – 25 noiembrie 2018, completată  de materiale realizate: broşuri, flyere, filme, spoturi, CD-uri etc..
  • Un afiş, format A3, cu tema „Lumea se schimbă!” format electronic.
  • Trimiterea materialelor pentru concurs se face până pe 29 noiembrie 2018 (pe adresa inspectorului educativ).
  • Se acordă premiul I, II, III și mențiuni.

Inspector școlar prof. Tatiana Vîntur

Consiliul Județean al Elevilor- schimbare de generație

Standard

Elevii suceveni au ales noua structură coordonatoare a Consiliului Județean al Elevilor în cadrul Adunării Generale care s-a desfășurat joi, 1 noiembrie 2018, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava.

45301654_246770056020309_3968336368874029056_nAdrian Barbaroș, președintele CJE Suceava, a subliniat rolul important al structurii reprezentative a elevilor în dezvoltarea personală, accesul la proiecte ce au implicat elevii în activități ce au răspuns nevoilor identificate la nivelul unităților școlare, reprezentarea elevilor în consiliile de administrație, drepturile și responsabilitățile stipulate în Statutul elevului și aplicarea lor în școli. „Este necesară continuarea acestor activități de către viitorul birou executiv, consolidarea echipei consiliului elevilor, continuarea Atelierelor cunoașterii și o mai mare vizibilitate a CJE Suceava la nivelul școlilor, 45654828_719030261793602_4260560755373375488_ncomunității și județului.”

„Consiliul Județean al Elevilor, pe parcursul a 13 ani de activitate, a dus mai departe valorile organizației, principii și norme, învățarea formală și nonformală precum și conștientizarea faptului că este important ceea ce lăsăm în urma noastră pentru noile generații de elevi”, a spus inspector școlar Tatiana Vîntur.

45549874_494881627675725_6764252545473839104_nMembrii fostului Biroul Executiv al CJE Suceava au primit o diplomă ce certifică implicarea și exersarea funcției deținută în anul școlar 2017-2018 susținută de emoții, nostalgii, voci tremurate și priviri încețoșate dar susținute de triumful adolescenților care descoperă lumea și se descoperă cu tenacitate și optimism.

Felicitări Adrian, Ciprian, Larisa,Daniela, Cristian, Ștefan, Adelina,Teodora, Ștefana, Larisa, Violeta, Marius – adolescenți frumoși ai generației voastre!

Candidații pentru noul Birou Executiv al CJE Suceava au prezentat intențiile lor din perspectiva funcțiilor pentru care au candidat. După numărarea voturilor noul BEX al CJE Suceava are următoarea structură:

Președinte: eleva Putrea Florina-Elena, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

45537560_308719736523321_5828359857207508992_n

Vicepreședinți:

 • Elevul Barac Bologa Rafael, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Panțiru Teodora, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava
 • Tomici Daniela, Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă” Siret

Secretar: elevul Mârșu Dan Ioan, Colegiul Tehnic Rădăuți

Departamentul de PR și comunicare, eleva Croitoru Anamaria, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

45444673_328719331276999_8415034611649740800_nAvocatul elevului: eleva Flavia Adamciuc, Colegiul Național „Dragoș-Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Departamentul Cultură, educație și programe școlare: eleva Violeta Alina Țibuleac, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Departamentul pentru învățământ profesional, tehnic, vocațional: eleva Monoranu Iarina, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Departamentul pentru învățământ gimnazial și teoretic: eleva Ana Boicu, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Succes noului birou executiv al consiliului elevilor din județul Suceava!

Tatiana Vîntur – inspector școlar IȘJ Suceava

 

 

Valori naționale, valori culturale, valori morale (I)

Standard

Oferta metodică a I.Ș.J. Suceava – educație permenentă cuprinde cercurile pedagogice la care participă coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din județ. Tema propusă pentru semestrul I este cea care se referă la „Valori naționale, valori culturale, valori morale”, în anul Centenarului Marii Uniri.

45311244_338664453605469_5786633025861189632_nVineri, 2 noiembrie 2018, s-a desfășurat activitatea metodică la Școala Gimnazială Dorna Arini, activitate coordonată de insp. școlar Tatiana Vîntur, responsabil de cerc prof. Corina Atofanei (zona Vatra Dornei) și propusă de prof. Cezar 45265647_1980365305343284_8163053510368165888_nCernușcă.

Reperele istorice și culturale ale Școlii Gimnaziale Dorna Arini au fost prezentate de director prof. Iulia Juravle care a trecut în revistă parteneriatele culturale ale școlii și impactul acestora produs în comunitate și la nivelul școlii.

Ce este patriotismul? Care sunt formele sale de manifestare? Ce valori naționale avem și cum le putem promova? În ce măsură cunoaștem și respectăm prevederile legii 75/1994? Cum se transmite moștenirea culturală (bucovineană) peste generații ? Sunt câteva din întrebările la care participanții – coordonatori de proiecte și programe educative din zona Vatra Dornei – au răspuns (nonformal) în cadrul workshopurilor desfășurate.

45209143_1980365308676617_6676901118355701760_n„Cafeneaua valorilor naționale” a propus ingrediente specifice temei, valorile naționale: Cafeneaua Cool-tura seculară (Cultura), Cafeneau tradițională (Tradiții), Cafeneaua simbolurilor naționale (Simboluri), Cafeneaua limbii române (Limba română) – workshopuri care au exersat metoda învățării nonformale „Cafeneaua publică”.

Tradițiile și portul popular, valorile familiei românești, folclorul, meșteșugurile tradiționale și spiritualitatea românească au fost prezente într-o șezătoare autentică păstrată generații de generații, frumos armonizate de participanții la acest moment artistic: copiii școlii, preotul satului (parintele paroh, preot Iulian Borgovan), meșteri populari (profesor de sculptură Mihai Vleju, Paraschiva Pipirigeanu – arta cusutului, țesutului), primarul comunității – domnul Ioan Moraru, invitați – grupul Alegria, Mădălina Candrea și ansamblul folcloric Brădulețul.

45299027_1980377802008701_310313581864288256_o.jpgConcluziile participanților au pus accent pe formele de manifestare ale patriotismului: îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat şi naţiune; popularizarea valorilor culturale naţionale autentice; cunoaşterea temeinică a limbii și istoriei naționale şi a frumuseţilor naturale ale ţării; apărarea sau impunerea, sub diverse forme, a interesului naţional; sprijinirea autorităţii legitime; respectarea proprietății; participarea cetăţenească. Concluziile au fost completate de „100 de adevăruri istorice” – Ce este patriotismul? – academician Ioan Aurel Pop ( https://www.youtube.com/watch?v=lAC8UNgS2B0)

 

„În anul Centenarului avem datoria morală să transmitem generațiilor de copii semnificația simbolurilor naționale, apartenența la acest popor, trecutul și prezentul neamului românesc, să conștientizăm necesitatea promovării lor pentru că „A fi patriot nu e un merit, e o datorie.” (George Topârceanu)” – T. Vîntur, inspector școlar

„Mulțumiri, deopotrivă, gazdelor de la Școala Gimnazială Dorna Arini și oaspeților veniți de departe, copiilor și adulților care s-au implicat, au colaborat, au pus suflet (românesc) în acest eveniment, transformându-l într-o experiență de învățare…cu specific românesc!” (Corina Atofanei – responsabil de cerc, zona Vatra Dornei).

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă

I.Ș.J. Suceava

 

Educație pentru viitor – Dialogul proiectelor educative

Standard

„Un secol de trăiești, un secol să înveți” a fost egida sub care s-a desfășurat a II-a ediție a Dialogului proiectelor educative care și-a propus să promoveze bunele practici din domeniile educației nonformale, să transfere experiențe educative și să promoveze proiecte mai mari sau mai mici dar care produc efecte în școală, comunitate, la nivel local, regional, național sau european. „Dacă vrei să culegi peste un an, plantează orez; dacă vrei să culegi peste un deceniu, plantează un pom; dacă vrei să culegi peste o sută de ani, educă și învață copii!”

canon001Evenimentul a premiat, într-o primă parte, personalități sucevene care au adus plusvaloare în mediul educațional, cu medalia evenimentului și diplomă de gratitudine:

***Ion Lungu – primarul municipiului Suceava (a obținut Trofeul Excelenței în Educație și susține constant școlile sucevene cu resurse materiale);

 • Aurora Adina Colomeischi – decan Facultatea de Științe ale Educației (promovează proiecte inovative – Reziliența în educație, Inteligența emoțională);canon026.jpg
 • Tiberiu Avram – redactor șef al Monitorului de Suceava (promovează anual 10 suceveni de top, 10 oameni care „măcar pentru o zi sunt importanți”, printre aceștia fiind premiați elevi și profesori);
 • Elena Manuela David, director Casa Corpului Didactic Suceava (face parte din echipă în orice clipă, promovează Storytelling, Mentor în educație și proiecte inovative);DSC_0201
 • Camelia Iordache – președinte Salvați Copiii Suceava (de peste 25 de ani desfășoară proiecte educative: „Fiecare copil contează”, Și noi avem drepturi, Ora de net și altele);
 • Daniela Ceredeev – director Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița (proiecte de voluntariat și responsabilizare socială

  prin care 15 săli de clasă au prins culoare și viață).

A doua componentă a galei a premiat proiecte mai mari sau mai mici, proiecte locale, județene, naționale sau internaționale care au avut impact educativ la nivelul comunității educaționale.

Proiectele premiate au fost:

DSC_0168Echipa de proiect – Proiectul „Prietenie fără frontiere” – Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, coordonator prof. Adriana Boncheș și echipa de proiect formată din Ancuța Voivod, Liuța Jucan, Magherca Maria, Doina Moroșan, Zzafer Kizilcin, Tatiana Vîntur, echipă care a dat sens faptului că „Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.” H.D.Thoreau

dsc_0127.jpgConsiliere și orientare – Proiectul Comportamente dezadaptative” – Școala Primară Valea Stânei, comuna Vatra Moldoviței, coordonator prof. Rozalia Loghin, accentuând pe nevoile educaționale ale părinților „Copiii tăi au nevoie mai mult decât orice să-i iubești pentru ceea ce sunt, nu să-ți consumi tot timpul încercând să-i corectezi.” (Bill Ayers)

DSC_0252Consiliul elevilor – Proiectul „Plus armonie, minus violență” proiect al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, coordonat de prof. Vîntur Tatiana și președintele C.J.E. Suceava, elevul Adrian Barbaroș, proiect ce a câștigat premiul I la etapa națională a competiției naâionale „Parteneriate în educație, Sulina, 2018.

Cultural artistic – culturi și civilizații: Proiectul „România pitorească” – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, coordonat de prof. Lăzărescu Luminița și prof. Anfimov Cristina.

DSC_0300Cultural artistic – patrimoniu național: Muzeul de Artă „Ion Irimescu” – Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, coordonator prof. Bența Viorica, prof. Bența Codrin.

Cultural artistic – arte vizuale: Proiectul „Devoratorii de (C) ARTE” – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, coordonator prof. Alina Crețu

Ecologie și protecția mediului: Proiectul „Orașul viitorului”Grădinița  „Prichindel” Suceava – coordonator prof. Achihăie Sanda, prof. Axinia Vasilica.

DSC_0382La acest domeniu au fost răsplătiți cu medalia evenimentului 23 de unități școlare care au redobândit Steagul Verde și statutul de EcoȘcoala -2018.

Educație nonformală: Proiectul „Pe aripile copilăriei” – Școala Gimnazială Ipotești – coordonatori prof. Corjuc Loredana, prof. Cercel Violeta Maria, prof. Airinei Cristina.

20181027_123701.jpgParteneriatul școalăfamilie: Proiectul „Cum ne facem mai repede înțeleși” – Asociația Părinților Colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava, coordonator președinte Iordache Anca Paraschiva, prof. Trufin Eugenia în cadrul căruia s-a accentuat ideea conform căreia „ ….este bine să ne tratăm copiii ca pe nişte „musafiri” care rămân o perioadă cu noi, iar apoi îşi continuă drumul.” (psihoterapeut Ana Aurelia Băianu)

20181027_130044Responsabilizare socială: Proiectul „Academia Antidrog” – Colegiul Național  ,,Dragoș Vodă”  C-lung Moldovenesc, coordonator prof. Cârloanță Angelica.

Responsabilizare socială voluntariat: Proiectul „Cercetășie și prietenie” – Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, coordonator prof. Daniela Ceredeev.

Responsabilizare socială – Strategia Națională de Acțiune Comunitară – Proiectul „Alfabetul solidarității” –Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, coordonator prof. Palaghianu Lavinia Ocsana, prof. Crăciunescu Maria.

DSC_0464Responsabilizare socială – Valori românești: Proiectul „Împreună creștem, în an centenar 2018!” – Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, coordonator prof. Atofanei Corina Cristina.

Școala altfel: Proiectul „Marșul pentru sănătate” – Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, coordonator prof. Mazilu Mirela-Florentina, prof. Țuca Claudia.

DSC_0555Sport: Proiectul Memorialul „Baraboi- Braicu  – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară- Suceava, coordonator prof. Reuț Maria.

Școala de vară: Proiectul „Dezvoltare personală prin sport” – Liceul cu Program Sportiv Suceava, coordonatori prof. Maria Pavelescu, prof. Nichitean Adriana, prof. Lohănel Cristina, prof. Palaghianu DSC_0665Ocsana.

Științific: Proiectul „Cine ești tu, domnule PI?” – Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava, coordonatori prof. Ceornodolea Gabriela, prof. Alionte Gabriela.

Științe – interdisciplinaritate: Proiectul „Triunghiul ECO al științelor” – Liceul „Filadelfia” Suceava, coordonator prof. Valerica Ignătescu.

Tehnic – Proiectul „StartIT” – Palatul Copiilor Suceava, coordonator prof. Ștefania Șoiman.

Tabere – Activități de timp liber: Proiectul Tabăra Skouras – Școala Gimnazială nr.1 V. Dornei, coordonator prof. Florentina Bighiu.

DSC_0158Momentele artistice au fost susținute de copiii grupului „Gura Izvorului” de la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței (director prof. Ilaria Pușcă), elevii David și Miruna Țăran – Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei, dansatorii de la Palatul Copiilor Suceava (director prof. Biatrice Choleva, prof. Aida Petrea și Mirela Duminică), formația de suflători de la Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc (director prof. Ioan Catargiu, prof. Niță Bârsă, prof. Romică Grosu) și formația de dansuri populare 20181027_134541de la Clubul Copiilor Rădăuți (prof. Dumitru Pomohaci).

La reușita evenimentului au contribuit: Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Asociația Proiect ProEuropa.

„Reușita evenimentului ne creează obligația morală de a contiua să motivăm și să aducem împreună oameni minunați și dedicați ai școlii sucevene care răspund prin aceste proiecte nevoilor educaționale ale copiilor și elevilor din județul Suceava, iar impactul proiectelor are relevanță în comuitățile educaționale internaționale, naționale, regionale, județene sau locale, convinși fiind de faptul că un secol de trăiești, un secol să înveți!”, a spus coordonatorul evenimentului, inspector școlar prof. Tatiana Vîntur.

Proiectele laureate constituie repere pentru alte unități școlare și premise pentru accesarea unor linii de finanțare care să răspundă unor nevoi identificate la nivelul comunităților școlare, comunităților locale.

Felicitări tutoror celor care trudesc cu pasiune, dăruire și creativitate în școlile sucevene!

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, Inspectoratul Școlar Județean Suceava