Arhive pe categorii: CAERI

Martie pe meleagurile copilăriei – ediția 2017

Standard

Sărbătoarea Mărțișorului a fost întâmpinată de către copiii din învățământul primar și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Satu Mare prin organizarea unei expoziții cu lucrările participante la concursul interjudețean din cadrul proiectului „Martie pe meleagurile copilăriei”, expoziție ce a încântat ochii privitorilor prin bogăția de culori și prin varietatea materialelor folosite în realizarea lucrărilor și a tehnicilor de lucru prezentate.

foto             Şcoala Gimnazială Satu Mare a iniţiat acest proiect în anul şcolar 2010- 2011 sub forma unui concurs la nivel judeţean. În anul şcolar 2012- 2013 a luat  forma unui concurs interjudeţean, sub egida M.E.C.T.S., desfăşurat în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.  La ediţia a V-a (2017) au participat cu lucrări impresionante un număr de 363 de elevi, îndrumaţi de 95 de cadre didactice, provenind din 56 de şcoli generale, grupuri şcolare, cluburi ale copiilor şi elevilor. S-au primit mărtişoare şi colaje din 25 de judeţe ale ţării și din municipiul București.Concursul are două secțiuni: Secţiunea I:  Un mărţişor inedit și Secţiunea a II-a:  8 MARTIE în suflet de copil- colaje.

În urma jurizării, unui număr de 107 lucrări li s-au acordat premii și mențiuni la ambele secţiuni, iar lucrărilor nepremiate li se vor atribui diplome de participare.

Lucrările premiate vor fi publicate în revista proiectului (cu ISSN) pe suport electronic.

Concursul a fost mediatizat la începutul lunii februarie pe site-ul www.didactic.ro, pe site-ul școlii www.scoalagimnazialasatumare.ro și pe blogul şcolii: www.scoalasatumare.blogspot.com.

Succesul acestui concurs poate fi evidenţiat prin participarea elevilor din comuna Satu Mare şi din întreg judeţul Suceava, dar şi a elevilor din alte 24 de judeţe și din municipiul București. Ca şi anul trecut, şi la această ediție, în cadrul concursului  ,,Martie pe meleagurile copilăriei”, se  susține sensibilizarea şi  educarea elevilor din învăţământul primar  în vederea dezvoltării simţului estetic, antrenarea lor în activităţi menite  să le cultive şi să le dezvolte interesul pentru tradiţii şi obiceiuri.           

A consemnat prof. Georgeta Antochi – director Școala Gimnazială Satu Mare, județul Suceava

Povestea mărțișorului – ediția 2017

Standard
Pentru că „povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti… cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme… ne trezim şi murim cu ele…” (Mihai Eminescu) Școala Gimnazială Stroiești își asumă și în acest an rolul de promotor al celei mai frumoase povești a neamului nostru – „Povestea Mărțișorului” – concurs interjudețean de arte vizuale.
Cpncursul a redeschis porțile pentru sute de plicuri venite din toate colțurile țării, mesagere ale muncii elevilor dornici de bună răsplătire, dovezi ale implicării și organizării deosebite a cadrelor didactice îndrumătoare.
PM2017Nu ne-am abătut de la scopul proiectului: „păstrarea tradiţiilor este o componentă esenţială a dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale, copiii trebuind să fie educaţi de mici să respecte şi să păstreze tradiţiile”  aşa că am propus acest program pentru a încuraja elevii/preşcolarii să-şi pună dibăcia la contribuţie  pentru a duce mai departe tradiţia mărţişorului românesc  și am oferit tuturor participanților șanse reale de manifestare a creativității, a potenței artistice, deblocându-le simțul practic,  educându-i în mod eficient prin artă.
Ediție jubiliară, gratificată de includerea în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene CAERI 2017 la poziția 3.A387 dar și de faptul că a ajuns la cea de a V-a manifestare, activitatea a cuprins lucrările a 1122 de elevi și preșcolari, din 34 de județe ale țării, coordonați de 358 de cadre didactice.
Misiunea comisiei de jurizare a fost grea dar plăcută. Au fost descoperite adevărate talente și capodopere artistice care au încununat munca de evaluare a doamnei insp. Tatiana Vîntur (Inspectoratul Școlar al Județului Suceava), a doamnei şef compartiment etnografie Violeta Enea (Muzeul Bucovinei Suceava), a doamnelor prof. înv. preşcolar Bădeliţa Rita Ştefania și prof. înv. primar Foca Brânduşa, precum şi domnului prof.înv.primar Rusu Toader. 
Echipa de proiect a fost formată din coordonatorii: prof. Maria Ciuc și prof. Ştefania Rita Bădeliţă și membrii: prof. Burac Marinela, prof. Matei Claudiu Ionel, prof. Rusu Lilioara Mariana, prof. Bondar Adriana și prof.înv.preșcolar Iurcu Gabriela.
Școala Gimnazială Stroiești are garanția unui proiect solid, echitabil și durabil. Mulțumim tuturor celor implicați în buna desfășurare a activităților!
Felicitări participanților și  câștigătorilor!
A consemnat,
prof.înv.primar Rusu Toader

Pământ, suflet și culoare

Standard
Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți, județul Suceava, vă  invită să participați la CONCURSUL Interjudețean de educație ecologică „Pământ, suflet și culoare”  înregistrat în C.A.E.R.I./2017.
Prin ORDINUL nr. 3248 din 14.02.2017 au fost aprobate competițiile școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017. Printre competițiile din acest calendar conform adresei MEN nr. 26403/16.02.2017, Calendarul concursulurilor interjudețene și regionale se află și acest concurs, la poziția 1031.
 concursul are următoarele secțiuni:
Secțiuni: creație literară, creație artistic-plastică
Grup țintă: elevi din ciclul primar și secundar
Condiții de participare:
Un cadru didactic poate să înscrie în concurs maximum doi elevi pentru fiecare secțiune.
Înscrierea la concurs se va realiza în perioada 14 -24 martie 2017  la adresa de mail: pamantsufletsiculoare@yahoo.com pentru participarea directă la concurs (în urma unei selecții).
Creațiile literare vor fi trimise atât în format electronic, cât și în plic.
Lucrările și acordul de colaborare vor fi trimise la adresa: Școala Gimnazială Nr. 2 , str. Horea, Nr. 44, localitatea Rădăuți, jud. Suceava cu mențiunea PENTRU CONCURS PĂMÂNT SUFLET ȘI CULOARE.
Detalii suplimentare în atașament sau la adresa de facebook :  Pământ Suflet Şi Culoare  sau la telefon: 0747771687(după ora 14)
 
Concursul este coordonat de IȘJ Suceava – Tatiana Vîntur, inspector școlar pentru activități extrașcolare și Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți – Mitrofan Ionel, director, prof. Elena Pop.
Tatiana Vîntur

Calendarul activităților educative 2017

Standard

Prin Ordinul nr. 3248 din 14.02.2017 s-au aprobat competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017.

Concursurile cuprinse în CAEN și CAERI 2017 pot si accesate aici:

Calendarele activităților educative ale județului Suceava ( CAEN, CAERI și CAEJ/2017) pot fi accesate aici: Calendar CAEN_2017_SV
Inspector școlar,
Tatiana Vîntur

Calendarele olimpiadelor, competițiilor și concursurilor școlare

Standard

Prin ORDINUL nr. 3248 din 14.02.2017 au fost aprobate competițiile școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2016-2017.

Anexa 5 – concursuri naționale finanțate

Anexa 6 – concursuri naționale nefinanțate

Anexa 7 – concursuri interjudețene și regionale

Detalii: OMEN concursuri scolare 2016-2017.zip

Etapele concursurilor vor fi stabilite în scurt timp.

Succes!

Tatiana Vîntur

 

 

 

Selecția proiectelor pentru CAEN/2017

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 (CAEN 2017), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2017) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2017) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Suceava, vă comunicăm următoarele:

 • Datorită modificărilor legislative și constrângerilor financiare, evaluarea proiectelor propuse pentru CAEN și CAER 2017 va fi realizată la nivel județ
 • CAEN 2017 va avea o formă similară celui din anul 2016, bazându-se pe evaluarea edițiilor 2016 ale proiectelor, realizată la nivel de județ. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul IȘJ Suceava) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2017 sunt aceleași cu cele din 2016.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare.

 • Se constituie la nivelul județului o comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va  avea următoarele atribuții:

Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 (CAEN 2017)

 • validează rapoartele edițiilor 2016 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2016 (inclusiv prin contactarea participanților);
 • evaluează propunerile de proiecte pentru CAEN 2017, conform Formularului de aplicație;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEN 2017. Această listă poate cuprinde maximum toate proiectele din județul respectiv incluse în CAEN 2016.

Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2017 (CAER 2017)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2017;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2017 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

Calendarul Activităților Educative Județene 2017 (CAEJ 2017)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2017;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2017.

Proiecte avizate de I.Ș.J. Suceava

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel judeţean, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemplu: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 28 octombrie 2016, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese. După această dată proiectele şi parteneriatele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2017.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2017 și cele care solicită avizul IȘJ Suceava vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație (document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2017, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând)
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012;
 • Raportul ediției anterioare
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2017;
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype);
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu);
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Toate tipurile de proiecte se depun până pe data de: 28 octombrie 2016, la sediul IȘJ Suceava, secretariat.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

Fișa de evaluare a comisiei de evaluare județeană și raportul ediției anterioare se trimit la minister, de către inspectorul școlar pentru educație permanentă în vederea alcătuirii CAEN și CAER 2017.

 • În baza propunerilor transmise de județe către MENCȘ – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar se vor întocmi CAEN și CAER 2017.
 • În baza evaluării proiectelor județene, comisia județeană va întocmi CAEJ 2017

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ vor participa la activitatea de consiliere și formare „Managementul proiectelor educative”, pe data de 21 octombrie 2016, ora 14.00,  în aula Colegiului Național „M. Eminescu” Suceava – pot participa coordonatorii proiectelor din CAEN, CAER, CAEJ, propuse pentru 2017.

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare

I.Ș.J. Suceava

Creativ Art- ediția a IX-a

Standard

Palatul Copiilor Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, a organizat, în perioada 11-14 iunie, Concursul Interregional de Creaţie vestimentară, artă decorativă, artă textilă, pictură, tapiserie şi fotografie „Creativ Art”, aflat la a IX-a ediţie. Concursul a reunit un număr impresionant de participanţi, 437 de copii care au trimis lucrări în competiţie, 20 de unităţi şcolare, 41 de cadre didactice din cluburi şi palate ale copiilor, precum şi alte unităţi şcolare participante (grădiniţe, şcoli gimnaziale, colegii tehnice şi centre de educaţie incluzivă), din 14 judeţe ale ţării.

Detalii: https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-06-16/Concursul-Creativ-Art-editia-a-IX-a-la-Palatul-Copiilor-Suceava

Tatiana Vîntur

Pământ suflet și culoare

Standard

În apropierea Zilei Mondiale a Mediului , la Galeria de Artă Rădăuți  a avut loc premierea concursului interjudețean de educație pentru mediu „Pământ suflet și culoare”, ediția a III a, cuprins în CAERI/2016, poziția nr. 1493 tema concursului în acest an fiind  “Pădure și păsări”.

Concursul inițiat și coordonat de prof. Elena Pop, consilier educativ la Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți a fost organizat prin colaborarea a două școli partenere: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” și Școala Gimnazială Nr.2 Rădăuți.

Activitățile concursului „Pământ suflet și culoare” au scopul de a stimula imaginaţia, creativitatea și sensibilitatea artistică încurajând  copilul în exprimarea artistică în vederea motivării acestora pentru protejarea naturii.

La prima ediție au participat 230 de elevi, la cea de a doua ediție au participat 396 de elevi și copii din 19 județe ale țării iar la cea de a treia ediție au participat 672 elevi și copii coordonați de 112 cadre didactice din județele: Suceava, Argeș, Botoșani, Bacău. Iași, Harghita, Mureș, Brașov, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și municipiul București.

Concursul a avut două secțiuni, creație literară și creație artistico plastică și au participat copii și elevi de la ciclul preșcolar, primar și gimnazial.

Au fost premiați 160 de elevi. Marele premiu al concursului a fost câștigat de eleva Hîj Ioana, clasa a IV a, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți cu pictura Păsări.

S-au acordat premii speciale, pe grupe de vârstă, la secțiunea creație plastică precum și la secțiunea creație literară.

Costân Ciprian cl a IV a Școala Gimnazială “Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud Suceava

Ardelean Noemi cl a VI a Școala Gimnazială Xantus Yanos Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Hrebenciuc Marina cl a VII a Școala Gimnazială Plopeni jud. Suceava

Colibaba Elisa cl a VIII a, Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți, jud. Suceava

Concursul a fost sponsorizat de SC. EGGER ROMANIA iar parteneri media au fost TV Rădăuți și Cromtel Rădăuți.

 Marele premiu al concursului

pasariHîj Ioana, clasa a IV a, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți

Din comisia de jurizare au făcut parte:

 

Detalii:

https://www.youtube.com/watch?v=K6msjBJt5_U

 

Prof. Elena Pop

Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți

Apreciez! Protejez! Acționez!

Standard

Concursul județean de educație pentru mediu „Apreciez! Protejez! Acționez!”, ediția a V-a, este inițiat de Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava și este cuprins în CAEJ/2016 al I.Ș.J. Suceava fiind coordonat de prof. Gabriela Freitag și Loredana Bodnar.09

Desfășurat cu un îndemn motivant de implicare („Cei care au privilegiul de a şti au datoria de a acţiona. –Albert Einstein”), concursul are scopul de a forma o conduită ecologică- cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar, formarea unei atitudini de respect faţă de mediu prin educarea, implicarea activă și responsabilizarea elevilor, profesorilor și comunităţii.

Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la concurs și simpozion reprezintă o inițiativă necesară schimbului de experiențe din domeniul educației pentru mediu care promvează inițiativa, implicarea, participarea și voluntariatul în acțiuni de păstrare a mediului în care trăim.

Această prezentare necesită JavaScript.

Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: Poster 36

a. Concursul multimedia (text, imagine, sunet și animație) pe teme ecologice  – elaborarea de lucrări care să îmbine armonios textul cu imaginea, sunetul şi animaţia, prin care să îşi exprime opiniile cu privire la acest subiect şi care să reflecte rolul tinerilor în asigurarea dezvoltării durabile la nivelul comunităţii locale şi naţionale, în context european. Dezvoltarea durabilă include protecţia mediului, iar protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă.

 

b.Concurs de postere și pliante pe teme ecologice: mesaj cromatic.

Rezultatele concursului:

 
Felicitări participanților la această ediție.
A consemnat,
Tatiana Vîntur – inspector școlar

 

 

1 Iunie – La mulţi ani, copile drag!

Standard

Şcoala Gimnazială Bosanci, împreună cu G.P.N. ,,Căsuţa din poveşti” Bosanci,  a organizat a VIII-a ediţie a Concursului naţional de creaţie artistico-plastică ,,1 Iunie – La mulţi ani, copile drag!”. Lucrările realizate de copii din toată ţara au fost expuse în perioada 1-10 iunie pe holul grădiniţei din Bosanci şi la Căminul Cultural din localitate.

La vernisajul expoziţiei au fost prezente cadre didactice, părinţi, precum şi artişti: preşcolari şi şcolari de la instituţiile de învăţământ din Bosanci.DSC02801

În expoziţie au putut fi admirate creaţiile micilor artişti, care au trimis pentru concurs atât desene pe tema Zilei Copilului, cât şi picturi, colaje, felicitări, compuneri, poezii, respectând tematica concursului.Concursul ,,1 Iunie – La mulţi ani, copile drag!” a cuprins peste 800 de lucrări din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti. coordonaţi de 265 de cadre didactice din toată ţara. Cele mai bune desene, picturi, colaje, felicitări, compuneri şi  poezii au fost premiate.

Şi anul acesta partenerii acestui concurs au fost: ISJ Suceava, Primăria Comunei Bosanci, Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava, Bucovina TV.

Concursul  face parte din Calendarul Activităţile Extrașcolare organizate de şcoala şi grădiniţa din Bosanci şi se află în CAERI la poziţia 1490/2016.

Tatiana Vîntur