Călătoria „Vivat!” – Promovarea sănătății mintale în școală (I)

Standard

„Educaţia este acea reconstrucţie şi reorganizare a experienţei, care se  adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează.” (J. Dewey)

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc a deschis seria cercurilor pedagogice ale coordonatorilor de proiecte și programe educative, din oferta de dezvoltare profesională și personală a I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și activități extrașcolare, cu tema „Promovarea sănătății mintale în școală”, coordonat inspector școlar Tatiana Vîntur și coordonator de proiecte și programe educative prof. Camelia Nuțescu.

Activitatea de cerc face parte din programul de sustenabilitate a proiectului Erasmus+, cu titlul omonim, prin activități de valorizare a rezultatelor proiectului – un curriculum integrat în domeniul sănătății mintale promovată în școli.

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc – 150 de ani de educație și cultură

„Şcoala poartă numele ilustrului  domnitor, care a fondat statul feudal al Moldovei, „Bogdan – Întemeietorul“, ctitorul unei structuri statale a începuturilor noastre libere. Timp de aproape 150 de ani, acest lăcaş de cultură şi-a îndeplinit menirea sacră de a aprinde flacăra pasiunii pentru studiu, iar și iar, an de an, cu fiecare generație, cu fiecare elev,  situându-se  în spaţiul cultural-spiritual bucovinean pe un loc de frunte, devenirea acesteia fiind concomitentă cu evoluția comunității,  dând țării și lumii nume de referință, și care au înțeles că trimis e omul pe pământ să plăsmuiască și să rodească Binele și Frumosul.

Înfiinţată la 7 mai 1875, prin Decret Imperial şi prin Ordinul nr. 533 al Ducatului Bucovina, şcoala noastră a funcţionat în clădiri diferite până pe 4 decembrie 1905, când a fost sfinţit actualul local, impunător şi sobru, marcat de rigoarea austriacă, şi care poartă încă pe frontispiciu stema vechiului imperiu.

Să ne întoarcem gândul și privirea, recunoscători, spre toți cei care, cu truda și dăruirea zilnică, au modelat, de-a lungul timpului, atâtea generații de tinere și nevinovate caractere, care au ales să pășească cu încredere primii pași ai dansului cunoașterii alături de vestiții dascăli ai școlii câmpulungene voievodale.   

Prilejul acestei introspecții, ca temelie pentru acțiunile noastre viitoare, îl constituie pregătirea temeinică a activităților Cercului coordonatorilor de proiecte și programe educative din Zona Câmpulung și Vatra Dornei, care abordează o temă de actualitate – sănătatea mintală, îndemnându-ne pe fiecare să vizităm sertarele prăfuite ale cugetului, să înlăturăm stihiile spirituale ale aroganței, provocării și orgoliilor, pentru a putea fi reazăm și lumină învățăceilor noștri. Cum ar putea fi cineva stâlp și sprijin, când el însuși este vulnerabil? Actualitatea temei abordate vizează toți actorii școlii, deoarece, fie-mi îngăduit să zic, profesiunea didactică cere un profil psihologic aparte, cu valențe orientate spre dăruire și jertfelnicie, dublate de originalitatea gândirii individuale, ca amprentă cognitivă personală, cu forță și expresivitate particularizată.” (Director prof. Iulia Ionela Niță)

Invitații evenimentului – promotorii educației pentru sănătatea mintală

I.Ș.J. Suceava a fost partener în proiectul PROMEHS – Promoting Mental Health at Schools – primul curriculum de promovare a sănătății mintale și a luat naștere, ca inițiativă de politică educațională, în cadrul unui proiect Erasmus +, Acțiunea cheie 3, co-finanțat de Comisia Europeană (2019-2022) cu scopul de a dezvolta, implementa și evalua un curriculum de promovare a sănătății mintale în școli, finalitatea acestuia dorindu-se a fi crearea unei conexiuni a programelor școlare validate științific cu instituțiile de învățământ, conectând, astfel, cercetarea, practicile și politicile educaționale. PROMEHS recunoaște importanța îmbunătățirii condițiilor de viață și a mediilor care sprijină sănătatea mintală în contextul școlar, permițând copiilor, personalului școlar, familiilor și comunității să adopte și să mențină o funcționare emoțională optimă, în vederea favorizării incluziunii sociale. (Informații suplimentare: https://ro.promehs.org/ )

Inspector școlar pentru educație permanentă Tatiana Vîntur a precizat: Activitățile cercurilor pedagogice se vor desfășura la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială Frasin, Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Grănicești, Școala Gimnazială nr.1 Suceava cu scopul de a ne familiariza cu o temă de actualitate – Sănătatea mintală – starea de bine în cadrul căreia individul își descoperă propriile abilități, poate face față provocărilor normale ale vieții, poate lucra productiv și eficient și este capabil să contribuie la comunitatea sa, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 2005.

După reperele legislației în vigoare, printre care Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020, au fost trecute în revistă aspectele curriculare din programa de Educație pentru sănătate (aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 /11.08.2004, https://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/Biologie/2017/PROGRAME_SCOLARE_Educa%C5%A3ie_pentru_s%C4%83n%C4%83tate.pdf, Consiliere și dezvoltare personală, clasele gimnaziale, dar și aspecte extrașcolare vizate de activitățile educative care marchează: Ziua mondială a sănătății – 7 aprilie, Ziua internațională a sănătății mintale – 10 octombrie, Ziua gândirii pozitive – 13 septembrie, Ziua mondială a zâmbetului – 7 octombrie, precum și Campania RESPECT – componenta E – gestionarea emoțiilor și dezvoltarea socio-emoțională, proiectul DOMINO – educația cu încurajare.

Domnul inspector școlar general prof. dr. Petru Crăciun a subliniat necesitatea temei dezbătute din perspectiva școlii, familiei și comunității, după o perioadă dificilă post Covid, perioadă în care metodele activ-participative folosite în activitățile școlare și extrașcolare, învățarea centrată pe nevoile fiecărui elev, pot să ofere sprijin emoțional copiilor, realizează un climat favorabil învățării, starea de bine pentru elevi și profesori. Suportul socio-emoțional exersat prin astfel de activități metodice este esențial pentru construirea unor repere în școală astfel încât copiii să empatizeze cu cei din jur, să-și poată gestiona sentimentele, să-și poată controla comportamentele în diferite situații.

Lector univ.dr Sânziana Duca a structurat etapele proiectului PROMEHS: Cadrul PROMEHS se bazează pe cercetările existente privind inițiativele școlare – reprezintă sănătatea mintală în cadrul școlii din trei perspective. Primele două aspecte vizează promovarea factorilor protectivi ai sănătății mintale, în special, învățarea socială și emoțională (SEL) și reziliența, în timp ce al treilea aspect este legat de prevenirea dificultăților sociale, emoționale și comportamentale.

Universitatea ,,Ștefan cel Mareʺ din Suceava și Inspectoratul Școlar al Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european, în componența căruia se regăsesc universități, asociații științifice și autorități publice din șapte țări europene – Croația, Grecia, Italia, Letonia, Malta, România și Portugalia, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională menită să asigure promovarea sănătății mintale în școală prin dezvoltarea unui curriculum validat științific. Proiectul a propus, într-o primă etapă, un amplu demers de cercetare – acțiune prin care, în vederea validării științifice, curriculum-ul elaborat a fost testat în țările europene participante, fiind implicați peste 600 de profesori și peste 6000 de elevi și părinți.

PROMEHS este compus dintr-o serie de manuale și resurse destinate cadrelor didactice, elevilor, familiilor, directorilor școlilor și factorilor de decizie politică.

Pentru cadrele didactice și elevi sunt disponibile cursul de formare susținut de liderii proiectului și compus din activități teoretice și practice axate pe promovarea abilităților sociale și emoționale, a rezilienței și prevenirii problemelor de sănătate mintală, manualul profesorului pentru promovarea sănătății mintale a elevilor – versiunea pentru grădiniță și școli primare și versiune pentru școli gimnaziale și licee, manual pentru promovarea sănătății mintale a profesorului. Pentru familii sunt concepute întâlniri gestionate de liderii proiectului și axate pe modul de promovare a sănătății mintale acasă precum și manualul pentru părinți în scopul promovării sănătății mintale acasă.

Medicul Alexandru Paziuc – specialist în psihiatrie și psihologie a adus argumente pentru tema de actualitate dezbătură – sănătatea mintală – care reprezintă starea de bine emoțională, psihică și socială, ce afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. Factorii ereditate, educație, mediu sunt mereu în actualitate, așa încât școala nu este singura care să contribuie la o stare sănătate a minții, ci împreună cu familia și societatea. Depresia, anxietatea, stresul sunt tot mai vizibile în jurul nostru, iar o gestionare corectă a stărilor prin care trecem este necesară și benefică pentru fiecare dintre noi.

Experiențe de învățare pentru promovarea sănătății mintale

DOMINO – Educație cu încurajare – DOMINO-ul emoțiilor, prof. înv. primar Nicoleta Bogoș: În educație, efectul ,,dominoʺ (despre cum obții rezultate mari cu pași mici) stabilește polul de pornire al învățării în cel mai fin punct, aceasta parcurgând un drum lung și complex și fixându-se în mintea copiilor. Fascinația aranjării perfecte a pieselor de domino și rolul primei piese în schimbarea ordinii permite, oricui creează conexiuni mintale, ca pe același principiu, să facă schema în sens invers, putând construi în loc să dărâme.

Workshopuri – Mentalitatea deschisă în educație – prof. înv. primar Nicoleta Bogoș; Pași spre succes- consilier școlar Adina Zota; Starea de bine – prof. Dana Catargiu; Exprimarea emoțiilor – prof. Ioana Nicoleta Latiș; Promovarea învățării sociale și emoționale, prof. înv. primar Anca Amitrului; Reziliența organizațională – Starea de bine în școală, prof. Camelia Nuțescu, prof. înv. primar Nocoleta Bogoș; Workshopuri – prevenția problemelor comportamentale; R.E.S.P.E.C.T. – Încrederea în tine, prof. Iftimie Lăcrămioara; Inteligența emoțională – prof. Camelia Nuțescu.

Ne-au însoțit pe tot parcursul activității „Rucsacul călătoriei” pentru „Călătorii cu minți deschise la rever”, „Popas pentru potolit setea minții – DOMINOUL emoțiilor, „Pași în școala cu povești și emoții” – vizitarea standurilor cu rezultate ale activităților extrașcolare, „Jurnalul de călătorie PROMEHS”, cu „Gânduri bune pentru o stare de bine”, „Cutia cu gânduri bune”, „Formule pentru o gândire de învingător”, workshop-ul părinților – „Oglinda mea”, „Copacul evaluării”, corul „Vivat” – prof. Otilia Mahu, „Vivat!” – revista școlii – număr special pentru activitatea cercului, echipa de rugby – prof. Lucian Preutescu, un flash-mob, grupul folcloric, starea de bine, gândirea pozitivă, muzica, dansul, copiii frumoși ce învață cu bucurie alături de profesori pasionați, într-o stare de normalitate, armonie, culoare și climat favorabil învățării.

Felicitări pentru activitatea de cerc exemplar organizată și desfășurată înainte și în timpul cercului, pentru calitatea activităților desfășurate, pentru calitatea oamenilor școlii, pentru toată experiența profesionistă dăruită tuturor participanților! 

Vivat, pasiunii pentru învățarea cu bucurie! Vivat, performanțelor școlare și extrașcolare ale copiilor! Vivat, școală în actualitate!

Inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s