Calendarele activităților educative 2020

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020), Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAER 2020), Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2020), vă comunicăm următoarele:

CAEN 2020 va avea o structură similară celui din anul 2019, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2019, realizată la nivel național.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura Operațională Management  nr.19/16.09.2019 – Educație permanentă și activități extrașcolare. Vă invităm să parcurgeți și Precizările de completare a formularului de aplicatie_2020.

Perioada de depunere a proiectelor (pentru toate tipurile de proiecte): 1-4 octombrie 2019, la sediul I.Ș.J. Suceava, secretariat.

Se constituie la nivelul județului o Comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va avea următoarele atribuții:

Calendarul Activităților Educative Naționale 2020 (CAEN 2020)

 • validează rapoartele edițiilor 2019 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2019 (inclusiv prin contactarea participanților), cu respectarea Procedurii Operaționale Management  nr.19/16.09.2019;
 • realizează preselecția propunerilor de proiecte pentru 2020, din punct de vedere al criteriilor eliminatorii (condiția referitoare la numărul de județe participante la ediția anterioară);
 • transmite proiectele propuse pentru CAEN, grupate pe domenii, la comisia națională și lista propunerilor de proiecte, în format electronic.

Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2020 (CAERI 2020)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAERI 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAERI 2020 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

Calendarul Activităților Educative Județene 2020 (CAEJ 2020)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane/sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse pentru CAEJ 2020;
 • întocmește lista cu proiectele propuse pentru CAEJ 2020.

Proiecte locale

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel local, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemple: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente) se aprobă de către unitatea școlară.

Propunerile pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 vor respecta următoarele:

 • Fișa de gardă, conform modelului
 • Formularul de aplicație(document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2020, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând) (Anexa1_Formular de aplicație_20)
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 4203 din 30.07.2018; (Ordin_4203)
 • Raportul ediției anterioare (Anexa2_Raport_editie19_structura
 • Regulamentul – aprobat de inspectorul școlar general/inspector școlar educativ (doar în cazul concursurilor)
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2020; (Anexa3_Fisa_evaluare_proiect_20)
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație)
 • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare
 • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype.

Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAERI, CAEJ/2020 respectă procedura nr. POM nr. 19 din 16.09.2019.

Tatiana Vîntur – I.Ș.J. Suceava

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s