Selecția proiectelor pentru CAEN/2017

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 (CAEN 2017), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2017) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2017) și a proiectelor care solicită avizul IȘJ Suceava, vă comunicăm următoarele:

 • Datorită modificărilor legislative și constrângerilor financiare, evaluarea proiectelor propuse pentru CAEN și CAER 2017 va fi realizată la nivel județ
 • CAEN 2017 va avea o formă similară celui din anul 2016, bazându-se pe evaluarea edițiilor 2016 ale proiectelor, realizată la nivel de județ. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul IȘJ Suceava) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2017 sunt aceleași cu cele din 2016.

Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu Procedura operațională Management P.O.M. nr.19/11.10.2016 – Educație permanentă și activități extrașcolare.

 • Se constituie la nivelul județului o comisie județeană de evaluare a proiectelor educative care va  avea următoarele atribuții:

Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 (CAEN 2017)

 • validează rapoartele edițiilor 2016 ale proiectele educative din județul respectiv cuprinse în CAEN 2016 (inclusiv prin contactarea participanților);
 • evaluează propunerile de proiecte pentru CAEN 2017, conform Formularului de aplicație;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEN 2017. Această listă poate cuprinde maximum toate proiectele din județul respectiv incluse în CAEN 2016.

Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene 2017 (CAER 2017)

 • proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, gale etc.;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAER 2017;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAER 2017 și transmite lista către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar;
 • unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudeț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.

Calendarul Activităților Educative Județene 2017 (CAEJ 2017)

 • pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care justifică participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri;
 • evaluează proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2017;
 • întocmește lista cu proiectele propuse să facă parte din CAEJ 2017.

Proiecte avizate de I.Ș.J. Suceava

Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ, la nivel judeţean, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemplu: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 28 octombrie 2016, la secretariatul inspectoratului școlar, respectând precizările prezentei adrese. După această dată proiectele şi parteneriatele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2017.

Propunerile pentru CAEN, CAER, CAEJ/2017 și cele care solicită avizul IȘJ Suceava vor respecta următoarele:

 • Formularul de aplicație (document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2017, (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând)
 • Metodologia cadrude organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, conform Ordinului nr. 3035 din 10.01.2012;
 • Raportul ediției anterioare
 • Fișa de evaluare a proiectelor(document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2017;
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură pentru CAEN, CAER, CAEJ. Acesta va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (obligatoriu) + Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Raportul ediției precedente (obligatoriu), semnat de coordonator, directorul unității – Vezi structura cu conținut minim;
  • Fișa pentru compendiu– format publisher, pe CD, (cel mult 4 pagini, font 10, Palatino Linotype);
  • Angajament din partea unității aplicante că nu este solicitată taxă de participare (obligatoriu);
  • CD-ul cuprinde: Formularul de aplicație, Raportul ediției precedente – copia scanată a raportului și Fișa de compendiu.
 • Toate tipurile de proiecte se depun până pe data de: 28 octombrie 2016, la sediul IȘJ Suceava, secretariat.
 • Propunerea de proiect se înregistrează la unitatea școlară aplicantă și va fi semnată de directorul unității și de coordonatorul proiectului.
 • Foaia de gardă a dosarului va cuprinde:
  • Titlul proiectului (Exemplu: Concurs național de folclor „Toamna muzicală” =dacă este un concurs național, Concurs interjudețean de folclor „Toamna muzicală” = dacă este un concurs interjudețean și respectiv Concurs județean de folclor „Toamna muzicală”-dacă este un concurs județean), anvergura proiectului (național, interjudețean, județean).
  • Data etapei finale de desfășurare.

Fișa de evaluare a comisiei de evaluare județeană și raportul ediției anterioare se trimit la minister, de către inspectorul școlar pentru educație permanentă în vederea alcătuirii CAEN și CAER 2017.

 • În baza propunerilor transmise de județe către MENCȘ – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar se vor întocmi CAEN și CAER 2017.
 • În baza evaluării proiectelor județene, comisia județeană va întocmi CAEJ 2017

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu respectă precizările de mai sus;
 • proiectele care nu au menționat corect denumirea proiectului, conform exemplelor de mai sus;
 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ vor participa la activitatea de consiliere și formare „Managementul proiectelor educative”, pe data de 21 octombrie 2016, ora 14.00,  în aula Colegiului Național „M. Eminescu” Suceava – pot participa coordonatorii proiectelor din CAEN, CAER, CAEJ, propuse pentru 2017.

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare

I.Ș.J. Suceava

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s