Competiție pentru CAEN 2016

Standard

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER) și Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ) 2016,  propunerile de proiecte se trimit astfel:

 1. pentru proiectele locale și județene, regionale și interjudețene, până pe 30 octombrie 2015;
 2. pentru proiectele naționale și internaționale, până pe 15 octombrie 2015.

Proiectele vor respecta:

 • Formularul de aplicație (document atașat), valabil pentru Apelul de propuneri 2016;Formular aplicatie CAEN 2016
 • Metodologia cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare  (Anexa 1 și Anexa 2), conform Ordinului nr.3035 din 10.01.2012;Anexa2_ordin_ 3035_2012
 • Fișa de evaluare a proiectelor (document atașat), valabilă pentru Apelul de propuneri 2016; Fisa evaluare proiecte CAEN_2016
 • Indicațiile din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare, fonturi italice (Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații pentru completarea formularului de aplicație).
 • Dosarul de candidatură.
 1. Precizări pentru proiectele din CAEN 2016:
  1. Criterii de eligibilitate ale proiectelor:
 • Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012.
 • Respectarea Formularului de aplicație, a Fișei de evaluare și a precizărilor.
 • Proiectele cu taxă vor fi eliminate din concurs. Desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice fel de contribuție financiară este interzisă.
 • Formularul de aplicație trebuie semnat de coordonatorul proiectului, directorul instituției și vizat de inspectorul educativ.
 • Regulamentul concursului (unde este cazul) trebuie semnat de coordonatorul proiectului și directorul insitituției și aprobat de inspectorul școlar general[1].
 • Raportul ediției anterioare trebuie semnat de coordonatorul proiectului, directorul insitituției și inspectorul educativ[2]. Raportul trebuie să conțină minimum de informații prevăzute în Fișa de evaluare atașată.
 • Nu se folosesc folii transparente pentru Formularul de aplicație (condiție eliminatorie).
 • Formularul de compendiu completat (pe CD).
 1. Dosarul pentru selecția proiectelor în CAEN/2016 va cuprinde:
  • Formularul de aplicație (maximum 9 pagini, fonturi TNR 12, la un rând);
  • Raportul de la ediția anterioară (1 pagină), semnat de coordonator, directorul unității, avizat de inspectorul școlar pentru educație permanentă. Datele relevante din raport: denumirea proiectului, ediția, nr. de județe participante, nr. de participanți, partenerii, activități desfășurate cu accent pe etapa națională, rezultatele, impactul, diseminarea proiectului;
  • Diagrama Gantt (1 pagină);
  • Regulamentul pentru concursuri, semnat de coordonatorul proiectului, directorul unității, avizat de inspectorul școlar;
  • Angajament al școlii (semnat de coordonator și directorul unității) referitor la derularea proiectelor fără taxă/contribuții financiare (model anexat);Angajament scoli

Aceste componente vor fi aduse într-un dosar cu șină, din plastic.

 • CD-ul care însoțește dosarul pentru selecția proiectelor, cuprinde componentele enumerate mai sus și Formularul de compendiu completat[3] (model anexat).Formular-compendiu_2015_SV
 1. Propunerile de proiecte educative (concursuri, proiecte sociale, campanii, festivaluri internaţionale/ naţionale, școli de vară, tabere tematice etc.) se aduc într-un singur exemplar, în dosar cu şină, fără folii transparente, până pe data de 15 octombrie 2015, la I.S.J. Suceava – secretariatul inspectoratului școlar.
 2. Unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel național/internaț Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 10 proiecte la nivel național/internațional.
 3. După verificare și avizare, evaluarea formală, proiectele naționale și internaționale, vor fi trimise de către inspectorul educativ, în termenul prevăzut, comisiei naţionale de evaluare a proiectelor educative pentru CAEN/2016.
 1. Precizări pentru proiectele propuse pentru CAERI/2016
 • Propunerile de proiecte educative regionale, interjudeţene vor respecta Formularul de aplicaţie valabil pentru toate proiectele educative şi se vor aduce la inspectoratul şcolar, secretariat, până pe data de 30 octombrie 2015.
 • Proiectele vor fi evaluate de către Comisia de evaluare constituită la nivelul judeţului. Proiectele educative regionale, interjudeţene pot fi: simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi), expoziţii tematice, concursuri, festivaluri, conferinţe, forumuri, concursuri prin corespondenţă sau on-line, gale etc..
 • Comisia de evaluare va selecta maximum 25 proiecte regionale/interjudețene.
 • Dosarul de candidatură pentru selecție va conține, în format printat, componentele enumerate mai sus, secțiunea proiecte naționale și internaționale, cu excepția formularului pentru compendiu.
 • Unitățile școlare pot depune maximum 2 proiecte de nivel regional/interjudețean. Palatul/clubul copiilor poate depune maximum 5 proiecte la nivel regional/interjudețean.
 1. Precizări pentru proiectele propuse pentru CAEJ/2016
 • Pentru selecția proiectelor (concursuri, festivaluri, campanii, simpozioane, sesiuni de comunicări (pentru elevi) etc., de nivel județean, vor fi depuse proiecte care asigură participarea a cel puțin 20 unități școlare din județ – pentru concursuri, campanii, sesiuni de comunicări și a 10 formații artistice pentru festivaluri.
 • Propunerile de proiecte educative judeţene vor respecta acelaşi formular de aplicaţie valabil pentru toate proiectele educative şi se vor aduce la inspectoratul şcolar, secretariat, până pe data de 30 octombrie 2015.
 • Dosarul de candidatură pentru selecție va conține, în format printat și pe CD, componentele enumerate la proiecte naționale și internaționale, cu excepția formularului de compendiu.
 • Unitățile școlare care doresc să desfăşoare un proiect educativ în parteneriat, la nivel judeţean, care marchează un eveniment zonal, regional, naţional, internaţional (exemplu: Ziua Mondială a Mediului, campanii de prevenire, Ziua Porţilor Deschise, Ziua Internaţională a Copilului, Luna Pădurii sau alte evenimente), cu avizul I.S.J. Suceava, vor depune formularele de aplicaţie până pe data de 30 octombrie 2015, la secretariatul inspectoratului școlar. După această dată proiectele şi parteneriatele nu mai pot primi aviz pentru desfășurarea acestora în 2016.

Coordonatorii proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ vor participa la activitatea de formare „Managementul proiectelor educative”, după cum urmează:

  • pe data de 2 octombrie 2015, ora 14.00,  în aula Colegiului Național „M. Eminescu” Suceava – coordonatorii proiectelor din CAEN și CAERI și a proiectelor din CAEJ, propuse în 2016 în CAER (înscrierea se face pe e-mail: tatianavintur@yahoo.com )
  • pe data de 3 octombrie 2015, ora 9.00, la Palatul Copiilor Suceava – coordonatorii proiectelor din CAEN și CAERI, CAEJ din palatul și cluburile copiilor (înscrierea se face la director Biatrice Choleva)
  • pe data de 8 octombrie 2015, ora 14.00 în aula Colegiului Național „M. Eminescu” Suceava – coordonatorii proiectelor CAEJ, profesori, învățători, educatoare (înscrierea se face pe e-mail: tatianavintur@yahoo.com).

[1] Regulamentul concursului va fi avizat prin intermediul inspectorului educativ

[2] La depunerea dosarului pentru selecția proiectelor

[3] Nu se printează

Succes!

Tatiana Vîntur – inspector școlar pentru educație permanentă

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s