Educație permenentă – analiză și perspective

Standard

Consfătuirea anuală a coordonatorilor programelor și proiectelor educative din județul Suceava s-a desfășurat vineri, 26 septembrie 2014, la Iulius Mall- Sala de conferințe.

”Ce fel de tânăr pcolajregătim pentru viitor?” a fost întrebarea care a deschis analiza activității educative din anul școlar 2013-2014. Erasmus a oferit un răspuns cu mult timp în urmă: ”Viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul“.

Participanții au precizat că avem nevoie de ”un tanăr adaptat la o societate în schimbare”, adaptabilitatea fiind necesară și adulților, dublată de flexibilitate. Responsabilitatea și încrederea sunt atribute ale tinerilor atât de necesare precum și necesitatea dezvoltării capacității de a alege binele de rău.

Educaţia, reprezintă un set de acțiuni care converg către formarea unei personalităţi, în concordanţă cu cerinţele obiective ale societăţii, dar şi ale individului, care se referea la o etapă din viaţa omului, definitorie pentru locul și rolul acestuia în societate. Seneca considera că şi „bătrânii trebuie să înveţe“; Comenius susţinea că pentru fiecare om viaţa este o şcoală, de la leagăn până la mormânt“, iar Nicolae Iorga precizează că învăţat este omul care se învaţă necontenit pe dânsul şi învaţă necontenit pe alţii”. 

Așadar, educaţia permanentă este o necesitate a societăţii contemporane, reprezentând un principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru.

Selecțiuni din raportul de analiză a activității din anul școlar 2013-2014:

 • 6 cercuri pedagogice ale coordonatorilor de programe şi proiecte educative cu tema: „Barometrul reușitei școlare”: Şcoala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei; Liceul Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni; Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Şcoala Gimnazială ”M. Eminescu” Rădăuți; Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava.
 • Exemple de activități: Interpretarea chestionarelor care au vizat factorii ce influențează succesul școlar, workshopuri, meciuri de ”debate” ale elevilor, ”muzeul succesului”, trei caiete metodice ”Baromestrul reușitei școlare.
 • 5 cercuri pedagogice – domenii ale activității educative: Consiliere și orientare – Liceul ”Filadelfia” Suceava;
 • Parteneriatul școală –familie – Școala Gimnazială nr.1 Suceava; Comisia de prevenire a violenței – Școala Gimnazială ”I.Creangă” Suceava; Consiliul Elevilor – Liceul Teoretic ”I.Luca” V. Dornei; Activități extrașcolare ”out-door” – Școala Gimnazială nr.10 Suceava.
 • Exemple de activități: caietul metodic ”Momente de învățare”, caietul metodic ”Consilierea părinților”, CD- resurse educaționale necesare activităților de prevenire a violenței, ateliere de lucru, bune practici – proiecte specifice grupurilor țintă prezente la activitățile metodice.
 • Legislația și documentele necesaredesfășurării orei de Consiliere și orientare: OM 5231/10.09.2009 prevede statutul orei de dirigenţie și a activităţilor de suport educațional pentru elevi.
 • Programele valabile:
  • Programa de “Consiliere şi orientare” aprobată prin OM 5286 şi 5287/ 9.X.2006 şi OM 3488/ 23.03.2006
  • Adresele MECTS 44366/10.09.2010- învăţământul primar şi 46267/28.09.2010- învăţământ preşcolar.ORDIN nr. 3843/ 26.04.1012 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!”
  • În anul şcolar 2013-2014, programa şcolară menţionată la art.1 poate fi utilizată în învăţământul liceal, ca ofertă naţională de curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare ariei curriculare „Consiliere şi orientare”.
 • Consiliul Elevilor: Tudor Găitan, președintele CJE Suceava a prezentat activitatea desfășurată de consiliile elevilor și a prezentat calendarul alegerilor pentru consiliile elevilor:
  • Promovarea concursului pentru ocuparea funcţiilor CŞE/CJE: 16 septembrie – 14 octombrie;
  • → Termenul limită de depunere a candidaturilor online și în format fizic: 23 septembrie–14 octombrie;
  • → Validarea candidaturilor online și în format fizic: 15–16 octombrie;
  • → Perioada de desfășurare a campaniei electorale: 16–25 octombrie;
  • → Perioada de desfășurare a procesului electoral propriu-zis: 28 octombrie –1 noiembrie;
  • → Depunerea candidaturilor CJE: 2 noiembrie – 9 noiembrie 
  • → Validarea candidaturilor CJE: 10 noiembrie ;
  • → Sesiune electorala CJE: 11 noiembrie – 15 noiembrie 
 • Parteneriatul Școală -Familie: 54 de asociații ale părinților cu personalitate juridică.
 • Exemple de asociații: Şcoala nr.8 Suceava “ProEducaţie”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, C.N. „Ştefan cel Mare” Suceava, Asociaţia „ExcelPior” – Colegiul Naţional ”Petru Rareş” Suceava, Şcoala nr.1 Fălticeni, Şcoala nr. 4 Rădăuţi, L.P.S.Suceava, Asociaţia „ Generaţii pentru generaţii” Colegiul Agricol Fălticeni, „Asociaţia părinţilor “Artur Gorovei”- Şcoala “Al. I. Cuza Fălticeni, „Asociaţia „P.A.P.”Liceul „I. Luca” Vatra Dornei, Asociaţia ASPA Colegiul „Al. cel Bun” Gura Humorului, Asociaţia „Pro Şcoala” – Şcoala nr.1 Gura Humorului, Asociaţia de părinţi a Liceului Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Asociaţia Părinţilor – Bucovina” – Şcoala Botoşan, Asociația C.T. Rădăuţi ș.a.
 • Exemple de proiecte desfășurate în parteneriat cu părinții:
  • Proiectului multilateral Comenius „La culture Pop en Europe”- Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc;
  • Comenius ,,European Multiguid” – Şcoala Gimnazială „George Voievidca” Câmpulung Moldovenesc,
  • Proiectul Grundtvig HEART (Anglia, Germania, Lituania, Italia, Cipru, Spania, România)- Liceul cu Program Sportiv Suceava,
  • Proiectului Comenius EUROFIT – Liceul cu Program Sportiv Suceava,
  • Proiectul Comenius „From story to story” –creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate prin activităţi de diseminare lucrărilor realizate de elevi în holul şcolii şi în comunitate şi formarea unei viziuni europene privind relaţia şcoală –familie – Școala Gimnazială nr.8 Suceava
  • Proiectul Grundtvig al I.Ș.J. Suceava și Asociația Părinților ”Generații pentru Generații ”Medierea conflictelor pentru optimizarea comunicării în mediul educaţional, social şi cultural”.
 • Monitorizarea: absenteismului şi abandonului şcolar; migraţia părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă; fenomenul de prevenire şi diminuare a violenţei în şcoli – Comisii de monitorizare a violenţei la nivelul şcolilor –plan operaţional, informări; aplicarea Legii 35/2007- siguranţa în şcoli – plan operaţional, informări; evidenţă mame minore – consiliere elev/părinţi/cadre didactice – CJRAE; exploatarea muncii copilului – proiecte specifice.
 • Exemple de proiecte și activități: ”Comunicarea asertivă- modalitate de prevenire şi rezolvare a conflictului” – Liceul Teoretic ”I.Luca” V. Dornei; Concursuri privind cunoaşterea drepturilor copiilor (stabilite prin Legea 272/2004 )- Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei; Program de dezvoltare personală a părinților „Disciplinarea pozitivă-Educație fără violență” – Colegiul Tehnic ”M. Băcescu” Fălticeni; Proiectul ”Violența naște violență”, ”Exmatriculăm violența”; „Există educație și fără violență”Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; Programul GRUNDTVIG ”SILVER” – optimizarea comunicării școală – familie – comunitate – C. N. ”N. Gane” Fălticeni; Săptămâna anti-violenţei, urna “ Violenţa vs. toleranţă ” – Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.
 • Concluzii:
  • Violenţa nu trebuie ignorată/negată
  • Diagnoză în profunzime
  • Complex de cauze nu cauze unice
  • Evitarea intervenţiilor individuale, importanţa cooperării
  • Exclusă ”strategia struțului”.
 • Programe și proiecte specifice educației nonformale:
 • Pogramul EDSANO  – actualizarea programelor școlare ”Educație pentru sănătate”; Dezvoltarea sistemului de învățământ preuniversitar în furnizarea de competențe cheie prin îmbunătățirea ofertei opționale de educație pentru sănătate. au fost implicați 1600 de elevi – preșcolar și primar, 80 cadre didactice și 30 directori, 51 unități școlare: Adâncata, Bilca, Boroaia, Calafindești, Dolheștii Mari, Oniceni – Forăști, Frătăuții Vechi, Fundu Moldovei, Botuș, Grămești, Grănicești, Gura Solcii, Românești, Ilișești, Brașca, Ipotești, Izvoarele Sucevei, Mălini, Marginea, Moldovița, Satu Mare, Șcheia, Sf.Ilie, Neagra Șarului, Herla, Stroiești, Stulpicani, Udești, Vatra Moldoviței, Ciumârna, Verești, Voitinel, Volovat, Pleșești, Zamostea, Zvoriștea.
 • Programul Eco-Școala Locul I – naţional – 60 de şcoli; 48 școli active; 22 şcoli evaluate şi reevaluate pentru păstrarea „Steagului Verde” -2014; 19 şcoli au redobândit „Steagul Verde”; I. S. J. Suceava şi 54 de şcoli din judeţ deţin „Steagul Verde”.
 • Școli care au fost evaluate și reevaluate în cadrul programului EcoȘcoala: Școala  Gimnazială Plopeni, Școala Gimnazială ”M. Costin” Suceava, Colegiul Tehnic ”Al.I.Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic ”P.Mușat” Suceava, Școala Gimnazială Boroaia, Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Fălticeni, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul Național de Informatică ”S. Haret” Suceava, Grădinița Așchiuță Suceava, Școala Gimnazială ”B. Vodă” Rădăuți, Școala Gimnazială ”I.Creangă” Suceava, Colegiul Economic ”D. Cantemir” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Școala Gimnazială Capu Codrului, CSEI Gura Humorului, Colegiul Silvic ”Bucovina” C. Moldovenesc, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Școala Gimnazială Todirești, Colegiul ”A. Motrescu” Rădăuți, Școala Gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți, Colegiul Național ”E. Hurmuzachi” Rădăuți
 • Programul internaţional Săptămâna Educaţiei Globale 16-24 noiembrie 2013. Tema ”Adoptă un stil de viață durabil!”. Tema noiembrie 2014: “Securitatea alimentației”.
 • Proiecte naţionale iniţiate de şcolile din judeţ care fac parte din CAEN al M.E.N.:
  • Concurs naţional film, fotografie pentru liceeni „Video-Art“ – Colegiul Național ”P. Rareș” Suceava
  • Festivalul naţional “Dorna, plai de joc şi cântec” –Clubul Copiilor Vatra Dornei
  • Festivalul naţional de muzică uşoară “Muzritm” – Clubul Copiilor Vatra Dornei
  • Concurs naţional de creaţie vestimentară, artă textilă, artă decorativă Creativ Art“ – Palatul Copiilor Suceava
  • Târgul copiilor şi elevilor meşteşugari – Clubul Copiilor Vatra Dornei
  • Concurs de matematică în limbi străine Mathematique sans frontiere – Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava
  • Concurs național de programare și dezvoltarea creativității ”START IT” –Palatul Copiilor Suceava
 • 60 de proiecte în CAERI și peste 100 de proiecte în CAEJ.
 • Rezultatele obținute la concursurile din CAEN/2014, secțiunea ”Evenimente naționale”: Concursul naţional “Europa de mâine”: Premiul II: Colegiul Național ”Spiru Haret” Suceava; Concursul național “Parteneriat în educaţie – prezent şi perspective” – Premiul I ”Ceainărești la Cărturești; Concurs național de proiecte de mediu – Premiul I Clubul Copiilor Fălticeni, calificare la etapa internațională și Premiul II Colegiul Național ”N. Gane” Fălticeni; Concurs naţional  „Reviste şcolare şi jurnalistică”- 11 reviste laureate național; Concursul național ”Tinere condeie” – 5 titluri de laureat; Concurs național ”LicArt” – 7 premii I; concursul național ”Alege! Este dreptul tîu!” – Premiul I Ursu Carolina, Colegiul de Industrie Alimentară Suceava; Regiunea NE: un premiu I, un premiu II și 3 mențiuni; Olimpiada meșteșugurilor artistice: 5 premii I și un premiu II.
 • Evidențiere ”Excelsior!”: Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului – un spectacol de teatru în care rolurile au fost interpretate de profesori ai liceului.”Gaițele” de Alexandru Kirițescu -eveniment cultural gustat de publicul doritor de arta teatral”Gaițele” de Alexandru Kirițescu -eveniment cultural gustat de publicul doritor de arta teatral. Inițiativa: prof. Ceciliei Miron Popescu și cu susținerea echipei manageriale: prof. Mihaela Ursaciuc, Mariana Pintilie şi Liliana Condur.
 • Școala altfel: 2 activități s-au clasat pe primul loc la nivel național:
  • ”Împreună facem școala altfel !” – Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
  • ”Cuza Open” – Turneu județean de tenis – Colegiul Tehnic Al. I. Cuza
 • Oferta de formare – educație permenentă CCD/IȘJ: Managementul proiectelor şi programelor educative. Metode  şi tehnici interactive în desfăşurarea orei de dirigenţie, activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Consiliere şi orientare. Ora de dirigenţie –competenţe şi strategii – profesori diriginţi debutanţi. Educaţia părinţilor – activităţi suport pentru părinţi – profesori diriginţi, învăţători, educatoare. Strategii pentru favorizarea succesului școlar.

Activități metodice 2014-2015:

Semestrul I: Tema: ”Adolescența,vârsta oportunităților și riscurilor”:

 • Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor- Data: 7 noiembrie 2014, ora 10.00
 • Colegiul Militar Liceal ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc- Data:  14 noiembrie 2014, ora 10.00
 • Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni-Data: 21 noiembrie 2014, ora 10.00
 • Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea-Data:  5 decembrie 2014, ora 10.00
 • Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos- Data: 12 decembrie  2014, ora 10.00
 • Liceul cu Program Sportiv Suceava- Data: 16 ianuarie 2015, ora 10.00.

Semestrul al II-lea:

CERCUL ”Consiliere şi orientare” – responsabilii comisiilor metodice a diriginţilor din judeţ

 • Tema: „Valențele educative ale orei de dirigenție” – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava- 6 martie 2015, ora 10.00
 • CERCUL responsabililor activităţile extraşcolare din judeţ
 • Tema: „Ofera activităților extrașcolare”- Şcoala Gimnazială Ipotești – 13 martie 2015, ora 10.00

CERCUL responsabililor parteneriatului şcoală-familie

 • Tema: „Parteneriatul educațional”, Şcoala Gimnazială nr.8 Suceava –  20 martie 2015, ora 10.00

CERCUL responsabililor comisiilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar

 • Tema: „Vulnerabilitățile tinerilor”- Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava- 27 martie 2015, ora 10.00

CERCUL coordonatorilor Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţ

 • Tema: „Decizii la vârsta indeciziei”- Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – 3 aprilie 2015, ora 10.00

CERCUL pedagogilor școlari:

 • Semestrul I: Tema: „Adolescență. Educație. Responsabilitate. Rolul pedagogului şcolar în formarea şi dezvoltarea abilităţilor generale pentru viaţă ale tinerilor elevi interni” – Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 23 ianuarie 2015, ora 10.00
 • Semestrul al II-lea: ”Să știi mai multe, să fii mai bun – Pedagogul şcolar: aptitudini, abilităţi, competenţe pentru implicarea elevilor interni în activităţi nonformale.”- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava- 24 aprilie 2015, ora 10.00.

Componența Consiliului Consultativ- Educație permenentă:

prof. Vîntur Tatiana – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

prof. Alecsa Iuliana – Grădiniţa cu Program Normal ”Ţăndărică” Suceava

prof. Atofanei Corina – Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei

prof. Bizubac Loredana – Şcoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuţi

prof. Bighiu Florentina – Școala Gimnazială nr.1 Vatra Dornei

prof. Buburuzan Dana – Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

prof. Choleva Biatrice – Palatul Copiilor Suceava

prof. Ciumaşu Radu – Colegiul Militar Liceal ”Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

prof. Cojocaru Liliana – Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Cotin Rodica – Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Grigorean Sofia – Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Suceava

prof. Ignătescu Valerica – Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava

prof. Lehaci Florentin – Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei

prof. Lohănel Cristina – Liceul cu Program Sportiv Suceava

prof. Mihai Gabriela –  Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava

prof. Nedelcu Cristina – Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

prof. Pavăl Alina – Şcoala Gimnazială Fântâna Mare

prof. Pintilie Mariana – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

prof. Pintilie Laura – Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni

prof. Poclitaru Cătălina – Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf.Andrei” Gura Humorului

prof. Rudnic Lia- Școala Gimnazială Todirești

prof. Tănase Ana – Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca

prof. Teodorovici Cristina – Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

prof. Trufin Eugenia – Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

prof. Tudor Cristina – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

prof. Vlad Florentina – Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.

Succes în noul an școlar!

Inspector școlar

Tatiana Vîntur

Reclame

Un răspuns »

 1. Pingback: Educație permenentă – analiză și perspective | activsc3sv

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s