Proiect Grundtvig – selecție grup țintă

Standard

În perioada 18 ianuarie – 17 februarie 2014 are loc selecția participanților în mobilitățile Proiectului GRUNDTVIG GRU-13-P-LP-107-SV-RO “Conflict mediation to optimize communication in educational, social & cultural environment”, selecție organizată de I.S.J. Suceava pentru proiectul GRUNDTVIG Parteneriate de învățare GRU-13-P-LP-107-SV-RO, finanţat de Comisia Europeană.

Număr de mobilități transnaționale: 16 + 8

 • Turcia – 3 + 1
 • Slovenia – 3 +1
 • Bulgaria – 7 + 1
 • Spania – 2 + 2
 • Italia – 1 + 3.

Grupul ţintă este format din adulţi implicaţi direct sau indirect în educaţia tinerilor/elevilor (părinţi, profesori, formatori, consilieri psihopedagogi, consilieri educativi).

Perioada desfășurării proiectului: 2013 – 2015.

Parteneri:

 • Asociaţia  „Generaţii pentru generaţii a părinţilor elevilor Colegiului Agricol Fălticeni” (The Parents Association „GENERATIONS TO GENERATIONS” from the Agricultural High School), România
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava (The District School Inspectorate, Suceava), România
 • Šolski center Celje (School Centre Celje), Slovenia
 • Gönen Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (Gonen Hotel Management and Tourism Vocational High School), Turkey
 • Uchilishtno nastoyatelstvo SOU „Dimitar Talev” Dobrich (The board of school trustees at Secondary School ‘Dimitar Talev’), Bulgaria
 • Lawton School S.L., Spain (School specialized in language training, business and vocational studies)
 • Associazione Genitorialita’, Italy (Association for parenting process improvement).

Dosarul de candidatură se depune la registratura I.S.J. Suceava, până pe 14 februarie 2014, ora 16.00 și conţine:

 1. Cerere tip (se completează la depunerea dosarului, la secretariat);
 2. Copie Carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz);
 3. CV-format Europass însoţit de copie după diploma de studii şi documentele justificative privind competenţele profesionale;
 4. Scrisoarea de intenţie cu motivaţia participării în proiect;
 5. Paşaport lingvistic-Europass ce atestă nivelul minim A2 al competenţelor de limba engleză (conform Cadrului European Comun de Referinţă Lingvistică);
 6. Portofoliul ilustrativ al experienţei relevante în:

-educaţia adulților – educația părinților: iniţiere, organizare, monitorizare, participare și experiență în desfășurarea de proiecte, în concordanță cu tematica proiectului;

-comunicare educațională.

7. Două proiecte din domeniile: negocierea conflictelor, strategii de negociere a conflictelor gestionarea emoțiilor, parteneriatul școală-familie (format electronic): proiect de lecție; workshop/activitate de suport educațional pentru părinți/proiect – educația părinților.

8. Eseu – Medierea conflictelor.

Probele de concurs: miercuri 17.02.2014 (în sala mare I.S.J. Suceava):

– proba scrisă – tema: „Comunicarea educațională: ora 14.00.

– interviu (include și verificarea competențelor în limba engleză):  ora 17.00.

Punctajul final va fi suma punctajelor obţinute la CV, scrisoare de intenție, eseu, proba scrisă, interviu și portofoliul ilustrativ.

Criterii de selecție:

 • Apartenența la grupul țintă
 • Apartenența la Comisia Județeană de prevenire a violenței în mediul școlar
 • Experiență în domeniul proiectului
 • Competențe lingvistice – limba engleză
 • Experiență – educația părinților: cursuri, proiecte
 • Experiență – formare (educație nonformală, comunicare, medierea si negocierea conflictelor).

Rezultatele se vor afişa, marți, 18.02.2014, ora 16.00, pe blog-ul activității educative https://educatiafnonf.wordpress.com şi la avizierul I.S.J. Suceava.

Contestaţii: miercuri,  19.02.2014, până la ora 16.00, la Registratura I.S.J. Suceava.

 Tematică recomandată:

 • Comunicare educațională
 • Violența în mediul școlar
 • Parteneriatul școală – familie
 • Gestionarea emoțiilor
 • Strategii de negociere a conflictelor
 • Medierea conflictelor
 • Educația formală și nonformală.

Anexa 1

Descrierea proiectului:

Proiectul se adresează adulţilor în formare: profesorilor, părinţilor, formatorilor, consilierilor psihopedagogi, consilierilor educativi, care doresc să dobândească competenţe în rezolvarea  şi medierea situaţiilor conflictuale.

Toţi participanţii vor avea o bună cunoaştere a managementului şcolar şi a politicilor educaţionale, competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză de nivel minim A2 care să le permită:

 • să aplice, transfere şi să combine cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de lucru diverse pe parcursul activităților din proiect;
 • să realizeze activităţile prevăzute în programul de lucru, în cadrul mobilităț

Scopul proiectului: dezvoltarea competenţelor de mediere pentru partenerii educaţionali, schimbul de bune practici, deprinderea de tehnici şi metode necesare rezolvării conflictelor înregistrate mediul educaţional şi comunitate.

Obiective specifice:

 • optimizarea comunicării inter şi intraculturale între partenerii educaţionali);
 • transferul unui ansamblu comun de bune practici privind managementul conflictului din ţările participante;
 • exersarea deprinderilor de comunicare şi de mediere a conflictelor de participanţii proiectului;
 • adaptarea practicilor de mediere a conflictelor la nevoile socio-culturale ale partenerilor.

Rezultate:

 • grupuri de mediatori cu competențe dezvoltate în medierea și negocierea conflictelor;
 • reţea de parteneriat;
 • materiale de promovare, (site, 6 buletine informative, afiş, logo, pagina facebook, spot publicitar,);
 • broşură cu tehnici de mediere;
 • proiect de intervenţie pentru medierea conflictelor din mediul educaţional, socio-cultural, adaptat la nivelul fiecărui partener;
  • suport de curs pentru mediatori.

Participanţii la mobilitate vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii:

 1. Premobilitate

Pregătire generală:

 • prezentarea LLP a programului GRUNDTVIG, a condiţiilor naţionale;
 • prezentarea proiectului: obiectivele mobilității, responsabilităţi, obligaţii ale participanţilor şi sancţiunile suportate în cazul nerespectării contractelor semnate, modalităţi de valorificare a rezultatelor;
 • prezentarea contractului încheiat între I.S.J. Suceava și AN, a programului individual de formare, a bugetului proiectului şi a cheltuielilor;
 • prezentarea elementelor din portofoliul Europass.

Pregătire lingvistică:

 • comunicarea pe parcursul mobilității se va realiza în limba engleză;
 • pentru participanţii selectaţi, nivel minim A2 al competenţelor lingvistice de limbă engleză, pregătirea proprie va viza aprofundarea competențelor deja existente cu accent pe limbajul de specialitate-educaţie şi vor consta în conversaţii dirijate, dialoguri.

Pregătire culturală:

 • participanţii vor lua contact cu punctele de interes socio-cultural ale ţării şi oraşului gazdă. Vor folosi resurse multimedia și acces Internet, lecturi/articole din presa locală online-pentru familiarizarea cu atmosfera socio-economică.

Pregătire pedagogică:

 • participanţii vor desfășura activități specifice lucrului în echipă, integrării în grup, comunicare educațională și socială, respectul faţă de valorile sociale şi culturale ale ţării de desfăşurare a mobilităţii.
 1. În timpul mobilităţii:
 • 8 ore de activităţi zilnice: ateliere, prezentări, dezbateri, vizite de lucru, seminarii, analize cu profesionişti în domeniu de la instituţiile organizatoare
 • contacte cu elemente de cultură şi civilizaţie locală.

Observații : pentru perioada de mobilitate, transportul, cazarea şi masa vor fi asigurate din grantul proiectului.

III. Postmobilitate:

 • desfășurarea activităților de diseminare a proiectului
 • activități de demultiplicare
 • realizarea portofoliului individual
 • activități specifice realizării rezultatelor proiectului: broșură, buletine informative, suport de curs
 • activități de formare: profesori, părinţi, formatori, consilieri psihopedagogi, consilieri educativi
 • elaborarea materialelor de diseminare ale proiectului: mape, articole, pliante, afişe, site-ul proiectului, capacitatea instituţională dezvoltata de a elabora, implementa proiecte în programe comunitare.

Coordonatorul proiectului:

Tatiana Vîntur

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s